Kişisel Ağ Sayfası
www.isa-sari.com

Lazerle Göz Ameliyatı: PRK-LASEK, LASIK ve Diğerleri

25 Ağustos 2008 Pazartesi 777 yorum İsa Sarı

Göz kusurlarının düzeltilmesinde en başta gelen yöntemlerden biri olan gözlük ve kontak lenslerin ardından, özellikle ülkemizde son yıllarda tercih edilmeye başlanan lazerle göz ameliyatları ya da halk arasındaki tabirle "gözü çizdirmek", gerek uygun fiyatıyla gerekse estetik avantajıyla pek çok göz doktoru ve kurum tarafından uygulanmaya başlandı. Bu konuda bazı kesimler operasyonun bir zararı olmadığını belirtirken, bazılarıysa (özellikle gözlükçüler) riskli ve zararlı olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Tarafsız bir şekilde kaleme alınan bu yazıda, birçok şekli olan lazerle göz ameliyatı hakkında ihtiyaç duyduğunuz hemen her bilgiyi bulabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER:

1. GENEL İTİBARİYLE GÖZÜN GÖRME İŞLEVİ

2. YAYGIN GÖZ KUSURLARI
2.1. Miyopi
2.2. Hipermetropi
2.3. Astigmatizm
2.4. Prespyopi

3. EXCIMER LAZER AMELİYATI
3.1. Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK)
3.2. Kesikli Ameliyat (LASIK)
3.3. Diğerleri (Wavefront vs.)

4. AMELİYAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER
4.1. Ameliyat Şartları
4.1.1. Kimler Ameliyat Olabilir?
4.1.2. Kimler Ameliyat Olamaz?
4.2. Ameliyat Öncesi
4.2.1. Tetkikler ve Ön Muayene
4.3. Ameliyat Süreci
4.4. Ameliyat Sonrası

5. LAZERLE GÖZ AMELİYATININ RİSKLERİ

6. SIKÇA SORULAN SORULAR

1. GENEL İTİBARİYLE GÖZÜN GÖRME İŞLEVİ

Göz, aynen bir kamerada ya da fotoğraf makinesinde olduğu gibi iki adet optik noktaya sahiptir: Kornea ve lens. Kornea, saatin camı gibi göz yüzeyinin önündeki saydam penceredir. Lens ise göz bebeğinin arkasındaki saydam mercektir. Bu ikisinin haricinde görme olayında önemli bir işleve sahip olan bir diğer kısım retina ise, bu iki oluşumdan geçerek kırılan görüntünün gözün arkasında odaklandığı yerdir. Buraya düşen görüntü beyne iletilerek görme olayı sağlanır.

2. YAYGIN GÖZ KUSURLARI

2.1. Miyopi

Göze giren ışınların oluşturduğu görüntü, retina yerine onun daha önünde odaklanırsa, uzağı net görememe, yani "miyopi" oluşur. Bu durum, ya aşırı dik bir kornea ya da normalden daha uzun bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkar. Miyopi hastaları yakın nesneleri çok iyi görürken, uzaktaki nesneleri bulanık görürler. Bu kusuru düzeltmek için gözün kırıcılık gücünü azaltmak gereklidir. Bu ise gözlük, kontak lens ya da excimer lazer ile korneanı üzerini düzleştirmek suretiyle yapılabilir.

2.2. Hipermetropi

Gözün içine giren ışığın retinanın arkasında odaklanması durumudur. Normale göre daha düz bir kornea veya ön arka uzunluğu kısa bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkabilir. Tedavisinde amaç, gözün kırıcılığını artırmaktır. Bu ise yine gözlük ya da kontak lens ile, kısmen de excimer lazer sayesinde yapılabilir.

2.3. Astigmatizm

Kornea çapının değişik yönlerde farklı olması durumudur. Bu durum, bir yumurta ile futbol topunun kıyaslanması ile anlaşılabilir. Futbol topunun her yönde çapı eşit iken, yumurtada çap değişik yönlerde farklıdır. Bu durumda göze giren ışınlar iki farklı noktada odaklanır. Astigmatizm tedavisinde ise gözlük, kontak lens ya da korneanın kırıcılığının farklı olan aksının düzeltilmesi için çeşitli lazerler kullanılır.

2.4. Prespyopi

Göz lensinin, kırıcılığını değiştirme gücünün yaşa bağlı olarak azalması sonucu ortaya çıkan bir kusurdur. Genellikle kırk yaş sonrası ortaya çıkar ve altmışlı yaşlara kadar ilerler. Bu hastalar, yakını görebilmek için gözlük kullanmak zorundadırlar. Tedavisinde normal yakın gözlükleri, bifokal veya varikofal lensler kullanılabilir. Gözlerin bir tanesinin yakın, diğerinin uzak görme için ayarlanması da hem yakını hemuzağı net olarak göremeyenler için uygulanan tedavi biçimlerinden biridir ve bu "monovizyon" olarak adlandırılır. Son yıllarda bu konuda kontak lens, lazer, cerrahî müdahale gibi olasılıklar artmıştır.

3. EXCIMER LAZER AMELİYATI

Bu tedavi şekli, korneanın şekil ve kırıcılığının lazer ışınlarıyla düzeltilmesi esasına dayanır. Bu işlem, miyopi hastalarında 6-7 mm merkeze, hipermetropi hastalarında ise 5 ile 5.9 mm çevre kısma lazer enerjisi yüklenerek uygulanır. Astigmatı olan hastalarda ise astigmatın, yani korneanın daha dik olduğu aks tıraşlanarak belli bir sonuç elde edilir. Bu işlemler tek tek yapılabildiği gibi bazı hastalarda aynı anda da yapılabilir.

Lazerli göz tedavisi ve ameliyatı

Lazerli göz tedavisi ve ameliyatı

Excimer lazer tedavisinin yaygın olarak kullanılan iki şekli vardır. Bunlardan birisi kornea yüzeyine uygulanır, diğeri ise kornea içine. Buların haricinde wavefornt, epi-lasik gibi kişiye özel çeşitleri de vardır.

3.1. Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK)

Lazer ışınları direkt olarak hastanın korneasına uygulanır. Daha çok, düşük göz numaralarında ve korneası ince olan hastalarda tercih edilir. En önemli avantajı, kornea kalınlığının korunmasıdır. Ayrıca, ameliyat sonrasında çok zor anlaşılan bir iz bırakması sebebiyle de polis okulları ve askerî okul adaylarına avantaj sağlar.


Örnek bir PRK-LASEK ameliyatı videosu.

Bu şekil ameliyat ile tedavi olan miyop hastalarda 3, hipermetrop hastalarda ise 4-5 gün boyunca koruyucu kontak lens gözlerine yerleştirilir. Hastanın epiteli iyileşene kadar (yaklaşık 4-5 gün) gözde yanma, batma, sulanma ve hafif ağrı gibi şikayetler olabilir.

Bu tedavi türünün dezavantajlarından birisi de, yüksek numaralara uygulanamamasıdır.

3.2. Kesikli Ameliyat (LASIK)

Göz numarası yüksek olan hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. Tüm kalınlığı 500-550 mikro olan kornea üzerinden özel bir bıçak sayesinde 160 mikron (yaklaşık 3 saç teli) kadar bir kapak kaldırılır ve lazer ışınları bu kapak altına gönderilir, ardından kapak kapatılır.


Örnek bir LASIK ameliyatı videosu.

Ameliyat sonrasında, ilk gece harici ağrı olmaması, erken görme sağlanması ve iş gücü kaybının azlığı bu yöntemin en önemli avantajlarındandır. Dezavantajı ise korneası ince hastalarda tercih edilememesi ve dikkatli bakıldığında yara izi bırakmasıdır.

3.3. Diğerleri (Wavefront vs.)

Bu iki ameliyat şeklinin haricinde, basında "kartal gözü" olarak tabir edilen "Wavefront" tedavisi de yaygındır. Bu tedavi şeklinde gözün ayrıntılı bir haritası çıkarılır ve bu harita bilgisayar yardımıyla analiz edilerek, göze tamamen kendisine özel bir tedavi uygulanır. Hem PRK-LASEK hem de LASIK ile uygulanabilir. Gözün daha ince kusurlarını da düzelteceği için daha fazla görme sağlar ve özellikle geceleri daha kaliteli görüş sunar; fakat ücreti normal tedaviye göre %50 oranında daha fazladır.

"Advanced CustomVue" adında bir tedavi yöntemi ise, Wavefront'un geliştirilerek daha kullanışlı hale getirilmesidir. Bu yöntemde, göze yansıyan ışınlardan alınan bilgiler bilgisayar tarafından işlenir ve tedavi bu bilgilere göre devam eder. Ayrıca, gözün üç boyutlu görme haritası da çıkarılır.

Intralase LASIK adı verilen bir teknikte ise, kornea yüzeyi (flep) insan eli ve bıçak yerine lazer ile kaldırılır. Bu sayede başarı ihtimali %100'e yakın olur ve daha hassas bir ameliyat gerçekleştirilir.

Ameliyatın Topolyzer, Q-Value gibi çeşitleri de vardır; fakat bunlar yaygın olarak kullanılmazlar.

4. AMELİYAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER

4.1. Ameliyat Şartları

4.1.1. Kimler Ameliyat Olabilir?

- 18 yaşını doldurmuş olanlar.
- Son iki yılda göz derecesi 0.50 dereceden fazla değişmemiş olanlar
- En fazla 10 dereceye kadar miyopi, 7 dereceye kadar astigmat ya da 7 derece kadar hipermetropisi olanlar.
- Kornea kalınlığı yeterli kalınlıkta ve dokusu sağlam olanlar.
- Yumuşak kontak lens kullanılıyorsa, ameliyattan en az 10; sert kontak lens kullanılıyorsa 20 gün önce kullanımı bırakanlar.

4.1.2. Kimler Ameliyat Olamaz?

- Romatizmal hastalıkları olanlar.
- Kalp hastaları.
- Diyabet hastaları.
- Hamile ya da bebek emziren kadınlar.
- Daha önce gözlerinden ameliyat olanlar.
- Keratokonus hastaları.
- Göz tansiyonu olanlar.
- Katarakt gibi ağır göz problemi olanlar.

Bunun dışında, ameliyat yaşı hakkında sıkça sorulan bir soruya cevap vermek gerekirse şunu söyleyebilirim: 23 yaşından önce ameliyat olmayınız.

4.2. Ameliyat Öncesi

Ameliyat öncesinde gözün yorgun olmaması şarttır. Uykusuz geçen bir gecenin ardından ameliyat pek sağlıklı olmayacağı gibi makyaj, parfüm ya da kolonya gibi maddeler kullanmak da ameliyat seyrini etkileyebilir. Zira uçucu gazlar lazerin etkinliğini önleyebilmektedir.

4.2.1. Tetkikler ve Ön Muayene

Ameliyattan önce refraksiyon bozukluğu, kornea çapı, kornea kalınlığı, gözün ön yüzeyinin durumu ve retina tabakası ayrıntılı olarak incelenir. Bu ilk tetkikler ve ön muayene yaklaşık bir saat kadar sürer. Bu süre zarfı içerisinde göze belli aralıklarla uyuşturucu göz damlaları damlatılır. Aynı zamanda göz bebeği büyüyecek ve 4-6 saat görmede hafif bulanıklık oluşacaktır. Daha sonrasında bu durum, 6 saat içerisinde kendiliğinden düzelecektir.

4.3. Ameliyat Süreci

Tedavi odasına girildiğinde, özel bir yatağa sırt üstü uzanmanız istenecektir. Ardından, gözünüz "spekulum" adı verilen bir aletle yavaşça açılacak ve ameliyat boyunca açık kalması sağlanacaktır. Bu sırada, yanıp sönmekte olan yeşil ışığa bakmanız istenecektir. Bu sayede gözleriniz hareket etmeyecek ve daha sağlıklı bir ameliyat gerçekleşecektir.

Yukarıda bahsedilen ameliyat türlerine göre işlemler uygulanacak ve belli bir süreliğine görme kaybı en düşük seviyeye ulaşacaktır. Birinci gözün işlemleri bittikten sonra gözünüze koruyucu kontak lens yerleştirilecek, bir bandaj ile göz kapatılacak ve diğer göze geçilecektir. Her iki gözün toplam ameliyat süresi yaklaşık 5 dakikadır. Ameliyat bitince gözünüzdeki bandaj çıkarılacak ve bir dinlenme odasına alınacaksınız ve burada ilk kontrol gerçekleştirilecektir.

4.4. Ameliyat Sonrası

Hayatınızın en zor haftalarından birine hazırlıklı olun, zira uygulamanın yöntemine göre (özellikle PRK yönteminde) 2-8 gün arasında rahatsızlık çekecek ve görme kaybı yaşayacaksınız. Ardından gözünüz yavaş yavaş normale dönecek ve yaklaşık bir ay sonunda en iyi şekline kavuşacaktır.

Ameliyatın hemen sonrasında gözünüz uyuşturulduğu için 15-20 dakika boyunca farkına varılamayacak kadar hafif bir ağrı hissedeceksiniz. Uyuşturucunun etkisi geçtikten sonra orta şiddette ağrı, sulanma, yanma ve batma görülecek. Bu durum yaklaşık 12-24 saat sürecektir. Böyle bir durumda en iyisi uyumaya çalışmak ve ertesi günü beklemektir.

Ertesi gün ağrı, yanma, batma ve sulanma biraz daha azalacak; fakat sona ermeyecektir. Bu sırada doktorunuz sizi kontrole çağırabilir. Damlalarınızı ve ilaçlarınızı düzenli kullandığınız takdirde sonraki günler içinde bu rahatsızlıklar giderek azalacak ve 7. gün sonunda en aza inecektir.

Görme kalitesine gelince, şunları söyleyebilirim: İlk 3-4 gün görme en aza inecek ve refekatçiniz ya da güneş gözlüğünüz olmadan uzak mesafeleri katetmek oldukça zor olacaktır. 3.-4. gün sonunda uzak görme giderek keskinleşecek; fakat yakını görmede bulanıklık olacaktır. Yakını görmedeki bulanıklık ise sonraki 3-4 gün içinde gittikçe iyileşecektir. Her ne kadar kişiden kişiye değişse de, ortalama olarak 10 gün boyunca yakın görüşte belli bir bulanıklık görülecektir.

Ameliyat sonrasında takip eden 3 ay boyunca, gittikçe azalan bir sıklıkta damlalar kullanmanız söylenecektir. Bu damlaların en önemlisi de yapay göz yaşlarıdır. Kuruluğa bağlı olarak belli miktarda yapay göz yaşını kullanabilirsiniz.

5. LAZERLE GÖZ AMELİYATININ RİSKLERİ

Ameliyat, her zaman başarıyla sonuçlanmayabilir ve ameliyat sonrasında istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Bunların başlıcaları şöyledir:

- Görüşte azalma ve görüş kaybı.
- Regrasyon (görüşte gerileme).
- Işık haresi etkisi ve bulanıklık.
- Göz kuruluğu.
- Kontrast kaybı.
- Göz tansiyonu.
- Kornea bulanıklılığı, zedelenmesi ya da erimesi.
- Işığa karşı hassasiyet.
- Gece görüşünde azalma.
- Epitel erimesi, yürümesi.
- Nadiren körlük.

Tüm bu riskleri göz önünde bulundurarak ameliyata girmek ve sonuçlarına katlanmak gereklidir. Zira, bu risklere dayanarak, ameliyatı gerçekleştiren kurum ya da doktor size bir sözleşme imzalatacaktır.

6. SIKÇA SORULAN SORULAR

Lazer ameliytı sonrasında göz numarası sıfırlanır mı?

Bu konuda bir şey söyleyebilmek kesinlikle imkansızdır. Unutmamak gerekir ki, hiç kimsenin göz numarası sıfır değildir. En keskin görüşe sahip bir insanda bile 0.1 ile 0.25 arasında kusur vardır. Tabii kişiye özel ameliyat şekilleri sayesinde sıfıra en yakın görüşün sağlanabildiğini de belirtmek gerekir.

Kısacası, ameliyat sonrasında elde edilebilecek en iyi görüş, ameliyat öncesinde gözlük ya da lens ile elde edilebilen görüştür.

Ameliyat sonrası göz numaram tekrar yükselir mi?

Bu konuda da kesin bir şey söylemek mümkün değildir; fakat göz ilerlemesi biyolojik olarak durmuş ve göz sağlığına dikkat eden kişilerde bir yükselme görülmesi zor bir ihtimaldir. Önemli olan, ameliyat sonrası göz sağlığına dikkat etmektir.

"Kartal gibi görmek" mümkün müdür?

Bu tabir, Wavefront tedavisinin magazinsel adıdır. İnsan gözünün yapısı "kartal gibi görme"ye müsait değildir. Lazer, hiç bir zaman gözün diğer tabakalarından kaynaklanan görme eksikliklerini, göz tembelliğini düzeltemez. Gözlükleriniz ile ameliyat öncesi ne kadar kaliteli görüyorsanız ameliyat sonrası beklenti de o seviyelerdedir. Wavefront sadece daha iyi bir kontrast ve gece görüşü sağlar.

Gözlerce numara kalırsa ne yapılır?

Ameliyat sonrası başarı oranı kişiden kişiye ve numaraya göre değişiklik gösterir; fakat beklenenin dışında anormal derecede bir kusur kaldıysa ek bir ameliyat gerekebilir.

Kafaları kurcalayan soru: Doktorlar neden ameliyat olmayıp gözlük kullanıyor?

Aslına bakılırsa bu oldukça zor bir soru. Doktorlar bu soruyu cevaplamayı sevmezler ve her zaman ufak cümlelerle geçiştirirler. Esasında, lazerle göz ameliyatı oldukça yeni bir teknolojidir ve yaklaşk 10 yıllık bir geçmişi vardır. Bu 10 yıllık süreç içerisinde ameliyatı başarılı geçip de sonradan gözlerinde bir sorun ortaya çıkan kimse yok gibi. Kafaları karıştıran asıl soru ise şu: Ya 20 yıl sonrası? Yukarıda da yazdığım gibi, kırklı yaşlardan sonra yakını net görememe sorunu baş gösteriyor. Doktorların çekimser kaldığı noktalardan biri de işte burası: Lazerle göz ameliyatı olmuş birisi kırklı yaşlarda, daha doğrusu yaşlılık sürecinde ne gibi komplikasyonlarla karşılaşabilir?

Lazerle göz ameliyatı çok yeni bir teknoloji olduğu için, gençlik zamanlarında ameliyat olup da yaşlılığa erişimiş birisi henüz yok. Bazı kesimler (hattâ bu kesimler içinde ameliyatı yapan doktorlar da var) lazerle göz ameliyatının yaşlılıkta bazı sorunlara neden olabileceğini ve bunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

Bunun dışında yine ilerleyen yıllarda ameliyata bağlı olarak göz tansiyonu, katarakt gibi çeşitli göz sorunlarının çıkmayacağının da garantisi yoktur. Bu nedenle, ameliyat olmadan önce iyice düşünmeli ve bu tür riskleri göze almalısınız.

Ameliyatı Yapacak Kuruma/Doktora Nasıl Güveneceğim?

Yine dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de, ameliyatı gerçekleştirecek kurumun ya da doktorun bu konudaki tecrübesi ve amacıdır. Yazılan yorumlardan yola çıkarak, bu işi sadece ticarî amaçlı yapan kurumların/doktorların olduğunu söyleyebilirim. Ameliyat olmadan önce detaylı bir ön muayene ve sonrasında düzenli kontroller şarttır. Bunlara yeteri kadar ilgi göstermeyen kurum ve doktorları tercih etmeyiniz. Ayrıca, sorularınızı kısa cevaplarla geçiştirmeye çalışan ve hastasına karşı ilgisizce davranan doktorları tercih etmemenizde de fayda vardır.

NOT: Lütfen, konuyla ilgili herhangi bir soru sormadan önce yazılmış yorumları inceleyiniz. Sorunuzun cevabını yorumlar içerisinde bulabilirsiniz. Aynı noktaya temas eden önceden cevaplanmış olan sorulara cevap verilmeyecektir.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  Bu içeriğe ait yorumlar (toplam 777 yorum)

 • Talat ÖZBEK 14 Temmuz 2015 / 18:14

  İsa bey ben 1972 doğumluyum. 2002 yılında lasik ameliyatı oldum şikayetim uzağı görememe (miyop) ve gözlük numaram 7,5 tu . ameliyat sonrası bir sağ göz :0,75 sol göz ise: 0,50 kaldığını söylediler 2013 yılında göz doktoruna muayene olduğumda iki gözümde 1,75 olduğunu söylediler. 2015 yılının temmuz ayında ise muayene oldum ve iki gözümün 2,50 olduğu söylendi. Şunları cevaplarsanız sevinirim 1-Bu artış ne kadar daha devam edecek ? 2-İkinci defa lasik olma şansımız var mı? 3- bende 1,5 yıldır diyabet görülmeye başladı bunun gözlük derecenin artmasıyla bir etkisi var mı? cevaplarsanız çok sevinirim saygılar.

  • İsa Sarı 15 Temmuz 2015 / 07:45

   Talat Bey merhaba. Maalesef doktorlar zaman zaman yanıltıcı bilgi verebiliyorlar. Ameliyattan sonra göz derecesi artan, hatta daha kötüye gidenlerin sayısı çok. 1. Maalesef artış ömür boyu devam edebilir. 2. Evet, var. Bu kornea kalınlığınıza vs. bağlı, ama ben tavsiye etmem. 3. Diyabet genelde göz bozukluğunu tetikler diye biliyorum. Geçmiş olsun.

 • Okan SOYTAS 8 Haziran 2015 / 03:39

  Merhabalar ben agir bir trafik kazasi gecirdim. Kazadan sonra 6 ay hastanede kaldim fakat sag gözümün yaklasik olarak sag yarisi görmüyor burda bir tek doktora göründüm ve bana büyük bir itina göstermedi ve bana tekrar komplet göremiyecegimi söyledi. Sizce tekrar görme sansim var mi? ne yapabilirim eger yardimci olursaniz cok sevinirim. Tessekkürler

  • İsa Sarı 8 Haziran 2015 / 07:08

   Okan Bey, öncelikle büyük geçmiş olsun. Maalesef başka doktorlara görünmekten başka yapılacak bir şey yok şu durumda. Tam teşekküllü birkaç hastanede birkaç farklı doktorla görüşmenizi tavsiye ederim.

 • Meryem Koç 14 Nisan 2015 / 16:03

  merhaba nişanlım 22 yaşında bugün doktora gitti derece bozukluğu var lazer amaliyat olmak istiyordu uzmanlığa girecek fakat doktor bozukluk doğuştan olduğu için ben değil hiçbir doktor bişey yapamaz vazgeç demiş. Sizce ne yapmalıyız??

  • Hmşr Şermin 23 Nisan 2015 / 22:00

   merhaba hocam suan sizin yazilarinizi okudumda daha cok korkmaya basladim.
   ben 6 senedir miyopum. Aslinda daha kucuk yasta basladi. Suan 18 yasindayim . Goz numaram -4.0 . Bi karar aldim cizdirecem dedim ama anlasilan pek guvenilir degil. peki hocam gozde ucan ufak bocek gormek nasil? Ben cogu zaman goruyorum. Bu baska bir haastaligin belirtisimi yardimci olursaniz sevinirim

 • derya oz 12 Nisan 2015 / 23:32

  1995 de turkiyeye bu ameliyati ilk getiren unlu bir dr tarafndan yuksek miyop gozlerimden lazer ameliyati oldum..su an 47 yasidayim..son bes yildir gozlerim cok kotulesti..aynen ameliyat olmadan onceki gunlerime dondum hatta gozlukle bile cok iyi gorus sagliyamiyorum artik..
  lazer ameliyati insana mucizevi bir durum yasatiyor evet ama yas ilerleyince kotu bir durum olma ihtimalinede ben bir ornegim..

  • Talat ÖZBEL 14 Temmuz 2015 / 17:37

   Derya hanım malesef haklısınız zaman geçtikçe eski haine geliyor.

 • gamze ozgen 22 Şubat 2015 / 02:43

  Merhaba benim goz numaramda _3.5 lazer olmak istiyorum sorum hamilelikte lazer olabilirmiyim bebege bir zarari olurmu simdiden tesekkur ederim

 • emine akcaalan 21 Şubat 2015 / 17:39

  Ben 3 yldr gozluk kullaniyorum dinlendrci ile basladm fakat gittikce derecesi artti son recetem su sekilde sferik= -1.00 slndrik -0.50 aks125 sol goz: sferik -1.00 slndrk -0.55 aks 45 gozumun tam olarak durumu ne bu gozlugu takarsam daha da bozulmasndan korkuyorum duzelme olabilir mi

 • ali ozturkmen 21 Şubat 2015 / 14:13

  Merhaba ısa bey benim gozumde uzağı görme problemi var bu konuda lazer tedavisi olmyakara verdim ve bir uzman doktora muayene oldum ve bu lazer işleminin yapılabileceğini söyledi tabi daha bu konuyu araştırmak gerektiğini ve emin olmak farklı bir uzman hekime daha muayne oldum bu uzman hekim tersi olmaycami gözümde keratakonus hataliginin olduğunu söyledi ve tehlikeli bu durumda olursan daha kötü olu ani söyledi tabi bunun sonrası tekrar lazer işlemi gerçekleşir diyen doktorla görüştüm ve bana böyle bişey olmadığını ve sadece kornea yapının keratakonusdaki gibi açtı dik bur şekilde olduğunu bile yapıya sahip olduğumu söyledi tabakanın incellik durumunu buna müsait yani lazerle uygun olduğunu beyan etti lazer için saptanan kornea tabaka kalligim 511 olarak söylend ne kadar doğru bu söylenen celiskide kaldım bilginiz varmı bu konuda veya karsilasstinizmi böyle bir durumla acil cevap verirseniz sevinirim çünkü kara vermem yardımcı olur musunuz sygilarimla

 • nisanur demirci 17 Şubat 2015 / 17:52

  arkadaşlar ben,m hocam da miyop ve ameliyat olacağı için okula gelmiyor sizce ameliyatından ne kadar bir süre sonra okula gelebilir lütfen acilll...

 • Bedirhan ABBAK 5 Şubat 2015 / 08:12

  Astigmatım yok,miyop 1.25 ve 1.75 varyaş 35 numar değişimi uzun zamandır olmadı.Hangi tür lazer operasyonunu tavsiye edersiniz başarı oranı ne olur?

 • büsra sonmez 31 Ocak 2015 / 14:53

  Ben bır hastanede muayene oldum kornea kalinligim 450 ve numaram 2 çıktı sağ ve sol ayni 23 yası dayım doktor göz ilerleme h hastalıgi olabilir dedi direk beni kros a yönlendirdi göz ilerleme hastaliğim olduguna inanmak istemedim çunku 5 yildir gozlerım 2 numara ve 4 yildir lens kullanıyorum lazer ameliyati olma ihtimalim nedir birkac doktora gorunmek istiyorum çunku moralim çok bozuldu.

 • kenan keskin 28 Ekim 2014 / 20:01

  bisikletle kamyona çarptım sol gözümün damarı soldu görmesi az gözümün damarını canlatmak için ameliyat olabilirmiyim

 • müjde a 30 Eylül 2014 / 18:23

  Slm isa bey benim sağ gözümde kayma var ancak herhangi bir sağlık güvencem yok tedavisi nasıl olur ve fiyat olarak ne kadar olur?

 • osman güven 6 Eylül 2014 / 21:20

  Merhaba benim hiç bir yerde bulamadigim yorumsu 7 5 numra olan göze hagi teknik uygulanır 32yasindayim iki kere ameliyat olmak istedim ikisidede bir yol kattemedim gözlerim ameliyata uygun fakat numara kalir diyolar yardımcı oolursaniz sevinirim

 • elif avşar 1 Eylül 2014 / 14:25

  bende öyle düşünüyorum şimdilik kalsın ileride yaparım artık :)

 • Ali GÖKDENİZ 27 Ağustos 2014 / 19:58

  İLASİK Lazer olan bir kimse dövüş sporları yapabilirmi benim araştırmama göre ani tranva darbe sonucu fleb yerinden oynayabiliyor diyorlar lakin doktorum bir şey olmaz diyor bende lasek olmak istiyorum lasek doktorlar sıcak bakmıyor İLASİK darbe sonucu fleb yerinden oynayabilirmi ?

 • elif avşar 24 Ağustos 2014 / 00:24

  merhaba hocam.benim sağ gözümde 4 sol gözümde 2 miyopi var.geçen gün göz doktoruna gittim lazer tedavisi olmak istiyordum da. Yaşım 18 olmasına 5 ay var.doktor kontrol etti gözlerin lazer için uygun dedide hatta lazer için randevu gününüde aldık ama içimde şüphe var numaram tekrar artar diye yasımda uygun değil gibi sizce ne yapmalıyım?

  • Ali GÖKDENİZ 27 Ağustos 2014 / 20:04

   Elif hanım ben doktor degilim ama biraz olsada bilgim var göz numaranız son 1 yılda veya 2 yıldır hiç ilerledimi önce bunu bilmek lazım yani göz numaran ilerliyosa ilerleme durmadıysa bence olma çünkü tekrar yenileycektir göz pakemetri ve diger tetikleri resmini çekip gönderebilirmsin bende lazer olacam diye çok araştırdım benim biraz bilgim var tek diyecegim acele etme iyice araştır bende elimden geldigince yardımcı olurum

  • elif avşar 1 Eylül 2014 / 02:25

   açıkçası araştırdım biraz daha şüpheli yaklaşmaya başladım.göz numaram son 1 yılda 1 numara kadar artışı olmuştu.araştırınca lazere soğudum haklılar yani lazerin uzun bir geçmişi yok gelecekte ne tür sorunlar olusturur bilemiyoruz.şimdilik lazer kalsın iptal edicem büyük ihtimalle

  • Ali GÖKDENİZ 1 Eylül 2014 / 13:09

   Elif Hanım lazer uzun vadede problem olacagını sanmıyorum ilk lazer çıktıgında ameliyat olan birini tanıyorum 15 yıl oldu halen mükemmel diyor teknoloji degişiyor bence biraz daha beklemelisin yaşın itibariyle çok erken senin için 25 yaşına kadar beklersen o zaman daha sorunsuz bir yöntemle ameliyat olabilirsin yeni bir yöntem çıktı smile teknigi tavsiyem 25 kadar bekle bir kaç seneye daha iyi teknolojiler çıkacak

 • Ahmet ARSLAN 23 Ağustos 2014 / 12:05

  İsa bey merhaba öncelikle. Yaşım 20 sağ göz 2.00 derece sol gözüm 1.75 derece.Göz ilerlemesi durmuş ,kornea kalınlığım 490 göz tansiyonu ve şeker hastalığım bulunmamakta.Sizce lazer için uygun bir aday mıyım ? Ve bana hangi yöntem uygulansa daha yararlı olur? Bir de şuanda lazer fiyatları nedir? Şimdiden teşekkür ederim

 • sevilay erdem 19 Ağustos 2014 / 20:11

  merhaba 18 yasındayım gözlerim 5 yıldır bozuk gözlük ve lens kullanıyorum uzun süre gözlükte lenste kullanamadım o yüzden göz numaram sağ: -4.50 sol : -4.25 artık lens ve gözlük takmak istemıyorum lazerle ameliyat olsam kesin gecer mi bu sorun ayrıca SSK karşılar mı? karşılamazsa ne kadar olur bunun fiyatı yardımcı olur musunuz ?

  • İsa Sarı 20 Ağustos 2014 / 07:26

   Sevilay Hanım,
   SSK bazı durumlarda karşılıyor diye biliyorum, ama sizinki gibi sadece gözlük takmamak için, yani estetik amaçlı durumlarda karşılamaz. Büyük ihtimalle gözleriniz düzelir, ama bir önceki yorumdan da okuyacağınız gibi, kusur kalabilir ve göz kuruluğu vb. istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bunların görülme sıklığı oldukça yüksektir. SSK karşılamazsa, ameliyatı yaptıracağınız kuruma göre 1000 TL ile 4000 TL arasında bir ücret gerekir. Karar sizin...

 • emre demirtas 19 Ağustos 2014 / 19:59

  Iyi gunler isa bey. ben 1 hafta once dunyagozde intralasik lazer oldum lens veys gozlukten iyi goruyorum. fakat sol gozum mukemmele yakin gorus saglamasina ragmen sag gozumde ozellikle karanlik ortamlda gorus kslitesinde azalma oluyor ve de sag gozumun etrafinda bi seyler varmis gibi hissediyorum ameliyatin etkisinden kurtulamamis gibi genel bir his sol gozumde hissetmiyorum acaba bu sorunlar gecici mi yoksa kalici olucak mi ondan korkuyorum vede benim gibi pek cok insana bu konuda yardimci oldugunuz icin cok tesekkur ediyorum

  • İsa Sarı 20 Ağustos 2014 / 07:24

   Emre Bey, geçmiş olsun. Gece görüşündeki kusur kalıcı olacaktır, yani maalesef 0.25 veya 0.50 oranında bir bozukluk kalmış görünüyor orada; ama yanma, batma vs. bir müddet sonra geçer veya azalır.

  • emre demirtas 20 Ağustos 2014 / 10:59

   sağ gözümde ameliyattan sonra büyük bir kızarıklık vardı ve doktor geçecegini söyledi cok takılmamamı söyledi fakat halen tam olarak geçmiş değil yanma batma tarzında bir şikayetim olmuyor daha ziyade sanki gözümün etrafındaki damarları hissediyorum çok hafif kafamın sağ tarafında karıncalanma tarzı diyebilirim böyle birşey normal midir? 1 aya yaklaştıkça tekrar muayene olmayı bekliyorum. ilginiz için teşekkür ederim.

 • emre alan 17 Ağustos 2014 / 21:53

  İsa bey iyi akşamlar ben 9 ay önce adana dünya göz hastanesine gittim gözümü çizdirmek için 18 yaşındayım bu arada önceki haliyle gözüm sağ -1.25 sol -1.75 idi o anki muayanede sağ -1.25 sol -2.0 ayrıca ek olarak astigmat çıktı sağda -1.0 solda -0.50 AXI 180 daha sonra gözün detayını gösteren makinalara girdim çıktım doktorun yanına gözünü çizemem kornea zarın ince dedi tek seferlik şansın var bir sorun olduğunda ek olarak birşey yapamam muayene edemem dedi ne kaadr doğru acaba

  • İsa Sarı 17 Ağustos 2014 / 22:46

   Emre Bey. Bence doktor açık açık konuşmuş. Dediği doğrudur. Olaya ticari olarak yaklaşmamış. Eğer yapabilecek olsa para ve itibar kazanmak için hiç düşünmeden yapardı ameliyatı.

  • Nihat 19 Ağustos 2014 / 05:19

   Isa bey benim gozum -7 -8 gibi cok zayif goruyorum ve zayiflamasi hala durmuyor bunun tedavi veya ameliyatnan duzelme ihtimali varmidir?

  • İsa Sarı 19 Ağustos 2014 / 07:23

   Muayane sonucunda belli olur bu Nihat Bey. Muayane olmanızı tavsiye ederim.

 • Fatma başıbölükoğlu 17 Ağustos 2014 / 12:36

  Merhaba İsa bey sorularımın cevaplarını yazılan sorular ve yorumlardan aldım.. yaklaşık iki gün önce tedavi sıramı beklerken bir ay önce amaliyat olan bi bayan hala görmesinin netleşmedigini söyledi ve doktorunun bunun üç ayı bulacağını söylediğini dedi. Fakat siz daha farklı söylüyorsunuz ve dediğiniz daha makul muhtemelen ameliyatında sağlanan başarı bu kadar fakat benim doktorum yaptığı tetkiklere bakarak sizin amaliyatınuzda yüzde 95 başarı sağlanacak dedi bu ne derece doğru bunu rakamlarla tespit etmek elimizdeki teknolojiyle ne kadar mümkün bunu merak ediyorum teşekkürler :)

  • İsa Sarı 17 Ağustos 2014 / 19:19

   Fatma Hanım merhaba. Ameliyat çoğu durumda başarı sağlıyor, fakat her zaman değil. Başarız bir ameliyatta en iyi ihtimalle gözünüzde ufak da olsa bir bozukluk kalabilir. Her zaman dediğim gibi, ameliyattan birkaç gün sonra görme neyse, başarı o derecededir. 3 ay içerisinde düzelecek gibi bir şey bence kandırmacadan ibaret, ama hastanın özel bir durumu varsa bilemem tabii. %95 gibi bir ihtimal vermek de bence yanlış.

 • naile tepebaş 13 Ağustos 2014 / 22:07

  iyi günler,ben 1 hafta önce İstanbul'da Birinci Göz Hastansesi'nde her iki gözümden lazer operasyonu oldum. (Sanırım lasek yöntemiyle çünkü epital tabakamın gevşek olması nedeni ile koruyucu lens takılmıştı,5.gün çıkartıldı.).Göz numaralarım 1,75 sol-1,50 sağ idi ve de düşük derecede astigmat mevcuttu.Şu anda sol gözümde net bir görüntü olmasına rağmen sağ gözümde bulanık,dalgalı bir görüş hakim.İstanbul'da ikamet etmemem sebebi ile ameliyattan 1 hafta sonra bulunduğum şehirde bir göz doktoruna muayeneye gittim ve sağ gözümde astigmat tespit etti ve ölçümler 0,25--0,75 çıktı.Sorduğumda rakamlara çok takılmamam gerektiğini söyledi ve sağ gözümün sol gözüm kadar iyi olup olmayacağı konusunda net bir yanıt alamadım.(lazer tedavisi uzmanlık alanına girmediğinden).Çok endişeliyim acaba sağ gözüm hep böyle mi kalacak yoksa zamanla netleşme sağlanacak mı?Bozukluk kalıcı ise de ilerde tekrar tedavisi mümkün olur mu?Cevap verirseniz çok sevinirim.Teşekkür ederim.

  • İsa Sarı 14 Ağustos 2014 / 07:35

   Naile Hanım, her zaman yazdığım gibi, ameliyattan bir gün sonra dereceniz ne olursa hep öyle olur. Maalesef o dereceler kalacak. Bir daha ameliyat olabilirsiniz, ama bunu tavsiye etmem.

 • KÜBRA AYCAN 9 Ağustos 2014 / 13:35

  Merhaba,
  Yaklaşık 12 senedir gözlük kullanıyorum son 6 sene ise lens kullandım ama gözüm artık hiç bir lensi kabul etmiyor kızarıyor şişiyor son 6 aydır kullanmıyorum.Gözlerim ikiside kızarık ve şiş 6 ayda 5 ayrı doktora gittim.En şon güneşe alarjim olduğunu kuruluk olduğunu söyledi ve lazer için gözlerimin uygun olduğunu söyledi.Damla verdi birde gözlük numaran değişmiş astigmatın artmış dedi.
  Miyop:-3 -3,25 astigmat 1,25 şuan çok kararsız kaldım. numaram değişmiş durması gerekmiyo mu lazer için ?gözümde alerjik bi durum var doktor uygun dedi ama yine de şüphe var içimde birde astiğmat sıfırlanmıyormuş sonra artarmı? Yaşım 24 yaşım uygun ama gözlük numaram değişeli bir sene olmadı. Şimdiden teşekkür ederim.

 • merve ay 3 Temmuz 2014 / 11:14

  Merhaba ben lazer ameliyatı oldum 2 gozumnen 5 gün oldu sağ gözüm tam olarak görüyor sol ise bulanık neden acaba çok korkuyorum cevap

 • merve ay 3 Temmuz 2014 / 10:48

  Merhaba ben lazer ameyati oldum 5 gun oldu sag gözüm tam görüyor sol bulanık cok korkuyorum neden acaba lens yok gözümde

 • nurten çınar 30 Haziran 2014 / 11:54

  merhaba isa bey kolay gelsin benim uzağa görememe problemim var gecen hafta doktora gittim sağ gözüm vitrum spher 0,50 vitrin cylindir 0,25 axis 55 sol gözüm vitrin cylindir 0,75 axis 95 gözlük kullanmam istndi gözluk kullanırsam gözüm kısa sürede eski haline gelir mi? yardımlarınızı beklıyorum

  • İsa Sarı 1 Temmuz 2014 / 06:11

   Nurten Hanım geçmiş olsun. Gözlük kullanınca görme sorunu düzelmez maalesef. Bunun geri dönüşü yoktur ameliyat dışında.

 • Zehra 22 Haziran 2014 / 14:16

  Ben gözlük kullanıyorum numarasını bana söylemediler yakını iyi uzağı bulanık görüyorum miyop var bende çok korkuyorum miyoplar için olan göz ameliyatını izlediğimde korkudan ölecektim . Ya kör olursam zaten ailemede birşey söyliyemiyorum 13 yaşındayım ama 18 yaşında olmamız gerekiyormuş. Göz ameliyatı olurken bizi uyuştuyorlarmı uyormuyuz ? Bize yeşil bir noktaya bakmamızı söylerler diye yazmışsınız bize yaptıklarını hissedecekmiyiz ? Gözümüzü üyuşturacaklar mı ? Bu arada ben Cizre'deyim buradaki doktorlara güvenmiyorum. Zaten topu topu benim bildiğim kadarıyla 2 tane doktor var neyse dediğim gibi ben buradaki doktorlara güvenmiyorum nerde ameliyat olabilirim nereyi önerebilirsiniz ? Gözlüğümün numarasında yüksekmiş. Gözlerimin televizyon izlerken kurulduğu hissediyor sonra da yaşarıyor lütfen beni umutlandıracak şeyler söyleyin kuzenim bana Kartal gözü diye bir ameliyatı önerdi bende araştırdım ama benim için pek iç açıçı değil lütfen yalvarırım yardım edin sorularıma cevap verin

  • elif demir 13 Ağustos 2014 / 00:27

   zehracım korkmana gerek yok lazer kör etmiyormuş çünki lazer gözün dibine değil de korneaya yani gözün dışına yapılıyomuş göz ameliyatı olurken bayıltmıyolar uyuşturuyorlar bana bir doktor üniversite hastanesini önerdi ama özellerde iyi doktorlar var galiba sende göz kuruluğu var suni göz yaşı yazdır kulan bunun hiç bir zararı yok canım ameliyat için hiç acele etme göz numaralarının durması lazım 18 değiil 20 li yaşları geçmek lazım ben mesela 24 yaşındayım ben bile acele etmiyorum ne kadar sonra olursak o kadar iyi canım takma kafana..

 • İbrahim gençdal 19 Haziran 2014 / 14:40

  Merhaba hocam ben bu gün muayene oldum sağ gözümün 2,50 sol gözümün 3,50 astigmat olduğunu öğrendim gözlük kullanmak istemiyorum doktora lens kullanamazmıyım diye sordum hayır dedi . Bir gerçekten lens kullanamaz mıyım iki lazer le tedavi olabilir miyim olursam ne derece iyileşebilirim .. Teşekkürler ...

 • Meltem Karabek 28 Mayıs 2014 / 20:44

  Merhaba İsa Bey;

  Ben 21 yaşındayım. gözlerimde keratakonus ve miyop problemi var ve gözlüklerden kurtulabilmek için önce crossliking ardından da PRK operasyonlarının uygulanacağı söylendi. Ama ameliyat tarihim yaklaştıkça huzursuzlanıyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim

  • İsa Sarı 29 Mayıs 2014 / 10:50

   Meltem Hanım,
   Korkacak bir şey yok. Hiçbir acı vs. hissetmeyeceksiniz. Başarılı geçmesini dilerim operasyonun...

 • berkay 22 Mayıs 2014 / 13:05

  Merhaba İsa bey size bir kaç sorum olacak şimdiden tşkler.

  1- 02/05/2014 de intralase lasik yöntemi ile gözlerimi yaptırdım. sağ göz 1.75 sol göz 1.50 idi.
  astimat ve miyop vardı 2.gün kontrole gittiğimde dr. bana gözlerin sıfırlamış dedi 1 hafta gittim geldim hep aynı şey sıfır diyor ve ben başka dr.gittim bana gözlerim 0.50 olduğu söylendi astimat ve miyop olduğu söylendi ben hayatımı bu şekilde sürdüremiyorum görüntü bozuk gözlük istiyor. bu kalan numara 3 ayda sıfırlanır diyorlar öyle birşey varmı yoksa kalıcımı pisikolojim bozuldu yaptırmanın hiç bir anlamı kalmadı ne yapmam lazım bir öneriniz varmı.

  • İsa Sarı 22 Mayıs 2014 / 13:11

   Merhaba Berkay Bey,
   Maalesef ameliyatlar her zaman yüzde yüz başarı ile sonuçlanmıyor. Ben de 5 yıl aradan sonra artık gözlük takmaya başladım. Astigmatım yoktu o da oldu. Doktorlar bu işi ticarete döktüğü için maalesef "yalan" söylüyorlar çoğu zaman. 3 ayda sıfırlanması diye bir şey yok. Bozukluk kendi kendine geriye dönmez, ameliyattan yarım saat sonra neyse odur. Maalesef bu şekilde yaşamaya kendinizi hazırlayın. En iyisi gözlükle devam edin...

  • berkay 22 Mayıs 2014 / 13:26

   İsa bey bende senle aynı kanıdayım acı gerçek para için yalan söylediler ve aldılar bana den diki senin numaran küçük gözlüğü tamamen atarsın
   dediler ve durduk yere yanında bolzuldu once kendileri ile görüşcem sonra dava açacacam bu işin peşini bırakmayacam dr. çok önemli bu işlerde dr.ve hastane iyi çalışamlar.

  • İsa Sarı 22 Mayıs 2014 / 13:43

   Ameliyat öncesinde bir belge imzaladıysanız maalesef yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle bu gibi durumların önlemini almışlardır...

 • ahmet akın 2 Mayıs 2014 / 09:27

  Merhaba ben yıllardır vernal konjiktivik hastasıyım son zamanlarda alerjik reaksiyonlar yok denecek kadar azaldı bunun yanında lazer ameliyatı da olmak istiyorum askeri okullara vs girebilmek için yaklaşık 16 yaşımdan itibaren uzağı görme kusurum var ve hiç gözlük kullanmadım bu yüzdende göz numaralarım konusun da bilgim yok ama hayat standartlarımı aşırı derecede etkilemiyor göz kusurum şu anda yaşım 26 ne tip bir lazer ameliyatı tavsiye edebilirsiniz ve olduktan sonra ileriye dönük ne gibi etkileri olabilir bu bilgiler doğrultusunda aydınlatabilirseniz sevinirm.

  • İsa Sarı 2 Mayıs 2014 / 10:45

   Ahmet Bey bu konu hakkında bilgim yok maalesef. Sizi yanlış yönlendirmek de istemem. En iyisi birkaç göz dokturuna görünüp ona göre karar vermeniz.

 • FERHAT 30 Nisan 2014 / 02:01

  hocam benim sağ sol gözde 1,75 astigmat var Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK) yöntemiyle ameliyatta askeriye ye girmeme engel teşkil eder mi yani iz kalır mı astigmatta bu tedavi uygulanabilirmi

  • İsa Sarı 30 Nisan 2014 / 08:15

   Ferhat Bey,
   Ameliyat izi belli olur her zaman. Girişe engel mi değil mi diye bunu sınavı düzenleyen kişilere sormak lazım.

 • ferhat saygın 26 Nisan 2014 / 23:36

  hocam benim görme bozukluluğuvardı gözlük kullanıyordumsağ gözüm sol gözüm 4,25 tı ameliyat oldum sağ gözüm net sol gözüm bulanık benı amelıyat eden doktoruma göründüm bana bunun normal alduhunu soyle insanların bır gozunun dıher gözunun net gormesı normal dedi bana inandırıcı gelmedı ücretsiz tekrar dıher gozümden orda ameliyat olabilirmiyım meil adresıme cevaplaya bilirmisiniz ıyı gunler

  • İsa Sarı 27 Nisan 2014 / 05:45

   Ferhat Bey, bazen bu tür durumlar ortaya çıkabiliyor. Bir göz diğerinden daha bozuk olabiliyor. Şahsen benim gözüm de öyle. Arada -0.25'lik bir fark var. Tekrar ameliyat olabilirsiniz, ama bunu tavsiye etmem.

 • erol tüzen 26 Nisan 2014 / 14:04

  merhaba isa bey benimde gözlük numaralarım 8 ila 8.5 ve 3 derece astimat vardı ve lasik oprerasyonu geçirdim fakat bir ila bir buçuk derece geri dönüşüm oldu ve doktorum bir düzeltme ameliyatı daha yaptı görme kalitem öncekine ggöre düzeldi fakat gece ışık saçılması pc başında çabuk yorulma yaşıyorum bu duumun göz kuruluğundan kaynaklandığını söyledi ve optive diye damla verdi bu gözümü rahatlatıyor fakat ışık saçılmasının önüne geçmiyor başka doktora çıkmam gerekiyormu acaba teşekkür ederim

  • İsa Sarı 26 Nisan 2014 / 17:20

   Erol Bey, Öncelikle geçmiş olsun. Bu tür durumlar genelde göz kuruluğu sonucu oluyor. Doktorunuzun verdiği damlayı kullanın, ama yine de şikayetlerinizde azalma olmazsa başka bir doktora görünün.

  • erdoğan gül 5 Mayıs 2014 / 21:25

   erol bey selam bende 9 numara miyopvar ben sinan göker diye bi göz doktoruma gittim lazer yaparız ancak gece ışık saçılması olur dedi bu sizi çok rahatsız ediyomu araç kullanırken yani sizi rahatsız hayatınızı devam ettiremiycek noktadamı yoksa abartılmıyacak bişeymi bilgilendiriseniz sevinirm

 • MERVE KILIÇAY 25 Nisan 2014 / 12:22

  merabalar 21 yaşındayım ve yaklaşık 12 senedir gözlük kullanıyorum ve göz numaralarım -6,50. gerçi birkaç yıl önce aileme isyan edip lense geçtim çünkü artık kullanmak istemiyorudum . yaklaşık bir haftadır kafama koydum lazer ameliyatı olucam fakat bunun için nelere dikkat etmem gerekiyor türkiyede nerede bunu yaptırabilirim tam olarak bilmiyorum ve çevremden ameliyat hakkında duyduklarım korkutucu şeyler bir sağlıkçı olarak bunlara kulak vermemem gerektiğini biliyorum fakat elinde de olmuyor insanın. yani ameliyat olursam gözlüğü tamamen atabilir miyim yada gerçekten ameliyat olmalı mıyım beklemeli miyim bilgi verebilirseniz sevinırım

  • İsa Sarı 25 Nisan 2014 / 12:31

   Merve Hanım,
   Her şeyden önce, birkaç farklı doktora muayene olun ve çıkacak sonuçların tutarlı olmasına dikkat edin. Ameliyatın sonunda gözlüğü büyük ihtimalle atarsınız, ama gözünüz ilerleyen yıllarda tekrar eski halini alabilir. Eğer miyopinizin ilerlemesi tamamen durduysa ameliyat olun.

 • Mehmet Ali çakmak 25 Nisan 2014 / 00:25

  Hocam Merhaba lazer ameliyatı olucam prk tavsiye edildi acaba prk yöntemiyle astigmrat da sıfırlanir mı ve 2 ay içinde göz tam iyileşirmiyim.

  • İsa Sarı 25 Nisan 2014 / 07:43

   Merhaba,
   Bu konu hakkında bilgim yok maalesef. 2 ay içerisinde tam olarak iyileşir ama.

 • samet aslan 19 Nisan 2014 / 13:21

  meraba isa bey ben 17 yaşındayım lise 3 e gidiyorum seneye polisliğe gircem ama göz derecem 4.00 miyop 12 yaşından beri gözlük kullanıyorum cidden sıkıldım sabah kalktığımda ilk iş gözlüğü aramak veya vb. size sorum beni lazer göz ameliyatı yapabilirlermi eğer yapmazlarsa 1 sene kaybım olacak bu durumda hiç iyi değil cevap verirseniz sevinirim ? :)

  • İsa Sarı 19 Nisan 2014 / 13:36

   Başka bir sorun yoksa ve uygun (yani bu işi ticaret için yapan) doktoru bulursanız, yapar tabii, ama ameliyat olsanız dahi tekrar eski halini alma riski var.

 • yağmur arslan 19 Nisan 2014 / 11:04

  merhaba isa bey,
  ben 18 yaşındayım gözlerimin iki dereceside 1,25 miyop ve polis olmak istiyorum. gözümü lazerle çizdirebilir miyim çizdirebilirsem polis olurmuyum gözlük kullanıyorum.

  • İsa Sarı 19 Nisan 2014 / 13:09

   Merhaba,
   Lazerle ameliyat olabilirsiniz başka herhangi bir sorun yoksa, ama ameliyat fark edilir. Polislikte bu engel teşkil etmiyorsa sıkıntı da olmaz.

 • Fazıl Ahmet KOCABAŞ 9 Nisan 2014 / 08:51

  Mrh hocam 2005 yılında lazerli göz ameliyatı oldum. Görme değerlerim 0,25-0,50 dereceye düştü, şu anda 0,75 derece bilgisayar kullanırken gözlük takıyorum.Size iki sorum olacak:
  1-) Görme derecesi daha ilerler mi?
  2-) Gözümde bariz bir batma hissi yok , yine de suni göz yaşı damlası kullanmalı mıyım? Kullanırsan hangisini önerirsiniz?(not: İsraf olmaması açısından açıldıktan 30 gün sonra atılan damlalar israfa yol açtığından açıldığında daha uzun süre giden damla öneriniz var mı veya küçük tüpler şeklinde olanlar
  önerir misiniz? Teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim...

  • İsa Sarı 9 Nisan 2014 / 09:14

   Geçmiş olsun Fazıl Bey. Sorularınıza şöyle cevap vereyim:
   1. İlerleyebilir ve büyük ihtimalle de ilerleyecektir.
   2. Batma veya kuruluk yoksa suni gözyaşı kullanmanıza gerek yoktur.

  • kadir hasgül 13 Nisan 2014 / 21:59

   hocam ben 21 yaşındayım şaşılık var bende ama butun arkadaslarım belli olmuyor dıyolar ama ben amelıyat olmak ıstıyorum dırek amelyat olabılırmıyım hocam sıkıntı olur mu ?

  • İsa Sarı 14 Nisan 2014 / 06:20

   Kadir Bey,
   Belli olmuyorsa bence hiç uğraşmayın. Ameliyat sadece çocuklara uygulanıyor diye biliyorum. Gözlükle tedavi daha iyi olacaktır eğer yine de kararlıysanız.

  • erdem ozdamar 19 Ekim 2014 / 22:25

   Oldun mu ameliyat kadir arkadasim

 • emre aktaş 6 Nisan 2014 / 12:08

  Merhaba. benim sağ ve sol gözüm 4.50 hipermetrop var sağ gözümde hem göz tembelliği ve şaşılık var 3 yaşından beri gözlük kullanıyorum artık sıkıldım lens kullansam şaşılık geçer mi? bide polislik sınavına girmek istiyorum ama gözümde hem bozukluk hemde şaşılık olduğu için kabul etmezlermiş. lazer tedavisi olsam hem şaşılık hemde göz tembelliğinden kulturmuş olurmuyum tabikide gözlüktende şimdiden teşekkürler....

  • İsa Sarı 6 Nisan 2014 / 17:20

   Merhaba Emre Bey,
   Maalesef lens kullanmak şaşılığı tedavi etmez. Lazerle sadece hipermetropiden kurtulabilirsiniz. Şaşılık ve göz tembelliğinin tedavisi farklı oluyor bildiğim kadarıyla.

 • emre karataş 4 Nisan 2014 / 14:27

  Merhaba hocam lazer oldum gözlerimden 2011 senesinde ama bire yakın numara kaldı ama geçen 3 senede görmemde sıkıntı yok gözlükle neyse normal yaşantımda aynı ama son 2 haftadır gözlerim hep kızarıyor çok kafaya takıyorum yanma olduğunda sunni göz damlası kullanıyorum sizce psikolojik etkiside varmı kafama çok takıyorum gözlerimi yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...

  • İsa Sarı 4 Nisan 2014 / 14:55

   Bilgisayar, telefon veya televizyon gibi ekranların karşısında çok vakit geçiriyorsanız, göz kızarıklığı ve kuruluğu artacaktır. Bunların dışında kuru ve tozlu, dumanlı yerlerde de bulunuyor olabilirsiniz. Bu yazdıklarımdan kaçınmaya çalışın.

 • emrah yilmaztürk 19 Mart 2014 / 23:10

  İSa bey merhabalar lasik yontemiyle ameliyat olmayi düsünüyorum 2 derece miyop um ancak ayni zaman diliminde 4 farkli göz doktoruna gitmeme ragmen 4 doktorda farkli göz numarasi tespit edip gozluk recetesi veriyor. Lazer ile ameliyat olurken Bu göz numaralari neye göre tespit ediliyor bilgisayar makinasinin tespit ettigine mi bakiyorlar yoksa fiziki cerceve takilarak Doktorlarin soru cevap seklinde buldukla i göz numarasina gore mi. Lazer ameliyati gercekleşiyor. İlginiz icin tesekkur ederim

  • İsa Sarı 20 Mart 2014 / 09:01

   Emrah Bey merhaba,
   Evet, göz numarası bilgisayarlı cihazlarla tespit ediliyor, ama sağlamasını yapmak için de doktorların verdiği mercekler gerekiyor. Yani hem bilgisayarın hem de doktorların verdiği merceklerin birbirlerini desteklemesi lazım.

  • emrah yilmaztürk 20 Mart 2014 / 09:54

   İsa Bey tekrar merhaba;
   Peki nasil oluyorda 4 doktorda birbirinden farkli gözlük recetesi verebiliyor. Ölçüm yaptiklari cihazlarin hasssasiyeti ile ilgili bir durum mu?Sonuc olarak 4 doktorda tespit ettigi ölçülerde ameliyati gercekleştirecekler

  • İsa Sarı 20 Mart 2014 / 11:05

   Buna kesin bir cevap vermek güç Emrah Bey, ama dediğiniz gibi, makinelerin farklı hassasiyet oranlarından kaynaklanıyor olabilir.

 • meryem uluocak 14 Mart 2014 / 14:35

  merhaba isa bey benim kardeşim liseye gidiyor okulda kardeşime arkadaşı montunu giyerken montun
  fermuarı gözüne gelmiş istanbul göz hastanesine götürdük gözü çok darbe almış arkasını göremioz dedi 3 gün snra geri gelin dedi göz tnsionu çıkmış bizi iki hafta oyaladılar snra kafasına darbe yese gözu akar dediler bizde kuledibi göz hastanesine gittik flim verdi bugun sonuçlandı göz merceği yerinden oynamış ameliyat olacak 27 mart ta yapay göz merceği ameliyatı olacakmış göz tansiyonu kalırmı daha 17 yaşında suan gözu %70 göruyor düzelirmi görmesi ameliyat zarar verirmi sizden bilgi istiyorum şimdiden teşekkür ederim

  • İsa Sarı 14 Mart 2014 / 16:11

   Mehraba Meryem Hanım,
   Bu ameliyat hakkında bilgim yok, ama büyük ihtimalle düzeleceğini tahmin ediyorum. Çok geçmiş olsun...

 • ümit 6 Mart 2014 / 14:44

  dokrotuma sordugumda bu ameliyatı yapabileceğini söyledi. Askeriyeye gitmek istediğim için izsiz iz kalmayan yöntemle yapılabilecegini söyledi ama ileride göz kusurunun tekrarlayabileceğini söyledi. Ama ben yaptırmak istiyorum sizce ne yapmalıyım? astigmatim 0.50 birinde diernde 0

  • İsa Sarı 6 Mart 2014 / 16:06

   İleride tekrarlama riski vardır sizin de yazdığınız gibi ve şu an ilerlemesi durmamışsa büyük ihtimalle tekrarlayacaktır. Sadece en fazla 5-6 yıl iyi görüş sağlarsınız, ondan sonra yine eskisi gibi olur bence.

 • nuray tünay 4 Mart 2014 / 15:26

  İsa bey mrb....ben nuray. Küçükken ailem beni ceyranlı.battaniye de unutmuş ve bunun sonucunda
  Havale geçirmişim ..sol gözümde yoğun..bi kayma oluşmuş tu 15 yaşinda ameliyat oldum bİsaz düzeldi ama hala kayma var baktığım heryeri çift görüyorum.. Bundan 2 ay ön. si falan mersin ünv..hastanesine gittim ve sordum ikinci ameliyatı görsem kayma düzelirmi diye bana kesin bişey denediler. Kaymasını düzeltiriz ama tekrar kayada bilir kaymaya da bilir dediler sizce ikinc bi ameliyatı oliymi

  • İsa Sarı 4 Mart 2014 / 18:21

   Merhaba Nuray Hanım,
   Öncelikle geçmiş olsun. Açıkçası benim de bu konuda bir bilgim yok. Eğer ameliyatın bir riski yoksa, bence denemelisiniz. Şu anlık tek diyebileceğim bu. Umarım en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz.

 • TUNCAY AKMEŞE 23 Şubat 2014 / 09:01

  İsa bey Merhabalar.....

  Ben 40 yaşında gözünde kronik S.S.R. rahatsızlığı olan biriyim. 18 Şubatta lazer tedavisi gördüm. Tedavide VİSUDENY diye bir ilaç kullanıldı. Bu gün 23 şubat, fakat görmede hiç bir değişiklik olmadı. Yani görmem düzelmedi. Merak ettiğim, acaba görmem düzelecek mi ? düzelmesi için zaman mı gerekli ? Bu soruların cevabını arıyorum. Yardımcı olur, beni aydınlatırsanız çok sevineceğim. Çok teşekkürler.

  • İsa Sarı 24 Şubat 2014 / 08:50

   Merhaba Tuncay Bey,
   Açıkçası ameliyatın ardından bir gün içerisinde görmede düzelme sağlanıyor, ama sizinki biraz daha farklı bir durum. Doktorunuz ne diyor bu konuda? Onunla görüştünüz mü?

 • fatoş 22 Şubat 2014 / 22:27

  Merhabalar ben dünya gôz hastanesine gittim korneada incelme var dedi
  lazerle amelyat olmam gerektigini söyledi duzelmez ama sadece
  İlerlemesi durur dedi çok kararsızım

  • İsa Sarı 22 Şubat 2014 / 22:35

   Fatoş Hanım merhaba. Ben bir hastaneye daha görünmenizi ve ona göre karar vermenizi tavsiye ederim. Kesinlikle tek bir yerde tek bir doktora göre karar vermeyin. Sadece göz için değil, diğer şeyler için de...

 • esen 21 Şubat 2014 / 17:00

  İsa bey merhaba
  dünya göz hastanesine muayane oldum 1,75 uzak sıkıntım var uzağı göremiyorum.
  dr. prk yöntemi ile ameliyat olabilirsin dedi acaba yaptırmalımıyım yoksa beklemelimiyim
  yasım 38 çok kararsızım ?? ne dersiniz.

  • İsa Sarı 21 Şubat 2014 / 19:58

   Merhaba,
   Evet, şu anlık olabilirsiniz gibi görünüyor. Tercih sizin. Riskleri göze alıyorsanız olabilirsiniz tabii.

 • M Acar 21 Şubat 2014 / 09:46

  Mustafa Gündoğan kardeşim;
  Yaşin genç,çok buyuk ihtimalle ilerde tekrar çıkar.
  Benim bir arkadaşim,eski sistem çizdirmişti 10 yıl önce bugün yıne gözlük taktı.Yaşi şimdi 48
  Birde gözler arasında çok yuksek bozukluk farkı varsa sgk ödeme yapıyor diye biliyorum.
  9/4 bence buyuk fark.
  Lazer ameliyat kararını sen vereceksin mecburen.10 doktora gitsen çok farklı öneri alırsın..Paracılar hemen yatırır.
  38 yıllık dörtgöz olarak ben sana hiç bir tavsiyede bulunamam.Ancak teknoloji hiçbir zaman geri işlemiyor.

 • hakan izmir 21 Şubat 2014 / 02:11

  merhaba İsa Bey, 5 yaşındaken sağ gözüme çivi geldi ve göz bebeğimi sıyırmış,çok doktora gittim katarakt ve çivinin geldiği an hemen gözümü ovduğum için sağa doğru kayma olduğu söylenmişti,gözüm %20 görüyor,bahsettiğim yıl 1980, malum ozaman lazer yada başka teknoloji yoktu öyle kaldı,bir dahada hiç doktora gitmedim,iş işten geçtimi?hala sağlığıma kavuşma ihtimalim varmı?size sormak istedim...teşekkürler

  • İsa Sarı 21 Şubat 2014 / 07:24

   Merhaba Hakan Bey,
   Bu tür durumlarda gözü görmeden ve muayene olmafan bir yorum yapmak gerçekten imkansız. En iyisi siz bir göz doktoruna görürününüz. Detaylı tetkiklerden sonra durum belli olacaktır. Umarım bir tedavisi vardır.

 • mustafa gündoğan 20 Şubat 2014 / 13:47

  merhabalar:
  benim sol gözümde göz tembelliği var ve 9 derece miyop,sağ gözümde ise göz tembelliği yok ve 4 derece miyop yaşım da 20 gözlerimin tedavisi mümkün mü, mümkün se tedavi yolları neler ?(asigmat dereceleri düşük)

  • İsa Sarı 20 Şubat 2014 / 14:07

   Lazerle tedavi mümkün, ama mümkün demekle olmuyor maalesef. Önce muayane olup gözünüzün birkaç testten geçmesi ve uygunluğunun kanıtlanması lazım.

  • mustafa gündoğan 20 Şubat 2014 / 14:14

   bilgilendirdiğiniz için teşekkürler çok değerli bilgiler paylaştığınız için de ayrıca memnun oldum iyi günler.

 • M Acar 19 Şubat 2014 / 12:38

  Kolay gelsin iyi çalişmalar.

 • mevlüt Acar 19 Şubat 2014 / 12:11

  Yazıları okudum ,faydalı bigilerdir. Endişe ,kuşku korku olmazsa olmazlarımız.
  Gençlerin ,kısaca göz numarası artabileceklerin ameliyatı gereksiz.İsa Beyfendi açıklamış BU Ameliyatlar ticaret oldu diye.Aslında numarası artabilecekleri ,durmamış numaralı gözleri ameliyat eden ,çizen,işinlayan suç işlemiş oluyor.yeminlerini unutmuş oluyor.
  Ben 48 yasındayım.
  38 senedir aynı gözlükcude (gözlükculer 2 ye ayrıldı,ortakdılar,biri öldü,ikisine de giderdim) gözlük yaptırdım .Bir kere istisna.Cam kırıldı muayene oldum yeni gözlük için.
  Numaram 8 olmuş ,pazarlık ettik gözlükcü ile.Minarel camlar pahalıymış,organık yap dedim.
  Gözlüğümü almaya gittim.Cerceve teşhir ürünü,organık camları bır gün taktım beynım patladı akşama kadar mide bulantısı. üstelık cisimleri %25 küçük görüyorum.Cumartesi takmiştim.pazar günü asla takmadım.
  Pazartesi ilk işim gözlükcüye vardım bunu alın naparsanız yapın minarel cam li gözlük alacam dedim.Cerceveniz de defolu.Hık mık falan.Para mara istemem işim olmaz dedim .Para gözüm görmüyor.200 tl peşin vermiştim.
  Cerceveyi garantıden değiştirelim dediler.2 gün sonra gittim. camları garantıye gönderdik dediler.Neyse 13. gün beni cağırdılar.Camlar geldi diye.Iyı kotü bır cerve beyendim yapın buna dedim.Ertesi günü vardım aldım gözlüğü ,kenarlaına baktım sürahı gibi kalın kenar.Kafam attı inceltme olmamış.Takmadım bile.Tak bakalım falan ..Gerek yok dedim.Şey kutusunu al , gerek yok var dedim.Garantı belgesi falan almadım.Gözlüğü sakin kafayla inceledim inanmazsınız ama yıne kulağa takılan plastık catlak dı.Cam kenarları kalın ama görüş güzel.Buradan yuksek numaralar için , dikkatlı kullananlara kesinlikle minarel cam tavsiye ederim..Çocuklara ise organık.Kırılma acısından.
  Şimdi ben 38 yıllık dörtgöz olarak.Bu gözlükcüleri işinladım.Artık bır beklentim yok.Emeklılık kapıda.Olaylar ortada.
  Sadece beni lazer olmam için itekleyen gözlükcuye teskkür ediyorum
  13 yasında cocuğum da gözlük takıyor.yanı yıne gözlükcü lazım.
  Yarıyıl taılınde demır keserken gözüme bir adet toplu iğne ucu kadar toz tanesi gitti.Geceleyın doktora gittim bir tane doktor yok.Sadece tıpta bır asistan oda telefonla icazet alıyor..Neymış buyuk olay olursa gelirmiş..HAYRET.Ertesi günü gittim doktara küf bırakmış toz..Hadı bakalım antıbıyotık damla.
  Diyeceğim bu damlaları kullanırken de cesaretim geldi.Gözümü 30 sanıye falan acabılıyorum.
  Parayı denklediğimde ver elini lazer.
  İsa Beyfendi ,ticari değil de gercekten sağlık için calışan doktor önerirsen
  daha faydalı olmuş olursun.
  Ben cerrahpaşa da bır güven görüyorum
  ..Bu dörtgözlülük hayatımı yazsam roman olur.Allah herkese sağlıklı yaşam eylesin.Olanlarına sahıp çıkın ,kaybedilen sağlık uzvu geri gelmez.Para değil bu.Biliyorsunuz Para nın satın alamayacaği manevi değerler vardır.Ancak birde kendi uzvunuzda buna dahıl

  • İsa Sarı 19 Şubat 2014 / 15:42

   Mevlüt Bey,
   Bu ayrıntılı yazınız için çok teşekkür ederim. Diğer okuyucular da faydanalacak ve bazı şeyleri görmüş olacaklardır. Ama inanın, kim bu işi sadece para kazanmak için yapıyor, kimin için para kazanmak ikinci planda bilmiyorum. Her zaman tavsiye ettiğim gibi, üç farklı hastaneden üç farklı doktora gidin. Gerçekten, üşenmeden randevu alıp muayene olun ve ondan sonra sonuç kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Artık MHRS üzerinden istediğiniz hastaneden, istediğiniz doktordan istediğiniz gün ve saate randevu alabiliyorsunuz. Bence böyle yapın ve 3 yarım gününüzü bu işe ayırın. Eğer üç doktor da "ol" derse, olun. Ama biri dahi "olma" derse, biraz düşünün derim. Ha, bir doktor size bir firma tavsiye ediyorsa, oradan uzaklaşın. Bunu da ekleyeyim. Şimdiden geçmiş olsun diyeyim...

 • nuriye kurultay 17 Şubat 2014 / 14:43

  slm merhabalar benım sorunum sol gözümde içe dogru kayma var sol 3.50 sag1,25 şu anda lens kullanıyorum ameliyat olmak ıstıyorum olursam sızce bu durum düzelirmi duzelse bıle tekrarlanırmı cevaplarsanız sevınırım sımdıden tesekurler

  • İsa Sarı 17 Şubat 2014 / 19:49

   Merhabalar. Ameliyata uygun olup olmamanız muayane sonucunda ortaya çıkacaktır. Uygunluğa etki eden pek çok faktör var. Bunları bir muayene olmadan bilmek imkansızdır maalesef.

 • Özlem yuksel 16 Şubat 2014 / 01:07

  Merhaba yazinizi okudum yanlis anlamadiysam lazer ameliyatomi tavsiye etmiyorsnuz ben son iki haftadir bu konuyu arastiryorum doktora gittim bana retina da az incelme var ve dogustan gozun sekli bozuk dedi ama ameliyat olabilirmisim kararsız kaldim lens kullanmaya devam etmelikiy yoksa ameliyat olmalimiyim sizce ve ortokeratoloji lensleri oldugunu duydum siz ne düşünüyorsunuz hangisimi onerirsiniz.

  • İsa Sarı 16 Şubat 2014 / 08:40

   Merhaba Özlem Hanım,
   Evet, genel itibariyle "tavsiye etmiyorum" sonucunu çıkarabiliriz yazıdan. Bunun en büyük nedeni ise, Türkiye'de bu ameliyata tedavi değil de çıkar amaçlı iş gözüyle bakılıyor olması. İşini iyi yapanları elbette tenzih ederim, ama piyasada bu işi yapanların büyük bir kısmı maalesef sadece ticari amaçlarla bu işi yapıyor. Sizin durumunuza gelince, ameliyat olmanızı tavsiye etmem ben; ama yine de emin olmak için farklı hastanelerde farklı doktorlarla görüşün derim.

  • Özlem yuksel 16 Şubat 2014 / 21:59

   Cevap verdiğiniz icin tesekkur ederim.Sizin onerebilceniz doktor hastane varmi vede benim durumumda retina incelmesi ve sekil bozuklugu olduguu icin olmamaliyim sanirim ortokeratoloji lensleri hakkında ne dusunuyorsunuz.yada onerebilceniz lens varmi acaba

  • İsa Sarı 17 Şubat 2014 / 07:57

   Rica ederim. Benim önereceğim bir hastane yok, ama tam teşekküllü olarak nitelenen devlet hastanelerine ve bir de bunun yanı sıra küçük çapta bir hastaneye ayrı ayrı görünün. Ortokeratoloji lensleri hakkında bir bilgim yok maalesef. Açıkçası lens kullanımını da tavsiye etmiyorum. Sizdeki keratokonusu daha da artırabilirler ki zaten tüm lenslerin ileri derece yan etkilerinden biri de budur. Gözlük kullanmaktan nefret ettiğinizi çıkarabiliyorum bu yazdıklarınızdan, ama emin olun, bence görüntüden ziyade sağlığınız daha önemli.

  • Özlem yuksel 17 Şubat 2014 / 20:44

   Gözümde cok sukur keretakonus yok cok sukur ole biseu var denmedi bildigim miyop var ama dogustan bisey bozuklugu var dedi sinirlerde mi ne bozukmus baska sorun yok dedi sadece kararsiz kaldim duyduklarimdan sonra ozellikle sizin yazdiklarinizdan sonra keratakonus oldugunu nerden dusundunuz lensler gozlerde sekil bozuklugumu yapar on seneden fazladir kullaniyorim ortokeretalaji lensleri uyku lensiymis gece uyuyup sabah cikarinca net gorus sagliyomus

  • İsa Sarı 17 Şubat 2014 / 22:02

   Önemli sorunların olmamasına sevindim Özlem Hanım. Çok uzun süreli ve yanlış lens kullanımı keratokonusa yol açabilir, ben de öyle düşünmüştüm. Bahsettiğiniz lensleri doktorlara danıştınıza mı peki? Bu noktada karar sizin tabii...

  • Özlem yuksel 18 Şubat 2014 / 23:00

   Yok sormadim randevu almaya çalışıyorumsorucam entrasan bir lens bu gece takip sabah net gormek ama sanki zararlı gibi lazer ameliyati arastiriken nette denk geldim..ilk kez duyuyorum lens kullanımımin keratakonus yaptigini peki rica etsem lenslerde neye.dikkat etmeliyim doktorlar niyeyse doru durust bilgi vermiyolar suanda ameliyat ttan sanirim vazgectim sizinde etkiniz oldu.lensleri arada sirada takmak istiyorum.daha dikkatli olarak

  • İsa Sarı 19 Şubat 2014 / 07:27

   Özlem Hanım, açık konuşayım, her lens gözde bir miktar yıpranma yapar. Sonuçta göze yabancı bir cisim entegre ediliyor ve göze giden oksijen miktarı azalıyor. Bu da doğal olarak zararlı olur. Sizin bahsettiğiniz lensler konusunda emin değilim. Eğer gerçekten öyle bir lens türü olsaydı ya da varsa bile işe yarasaydı, çevremdeki onlarca lens kullanıcısı o lensleri tercih ederdi. Bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Çok sıradan olacak, ama halk soruyor: "Madem öyle, doktorlar niye ameliyat olmuyor ya da lens takmıyor?" Çok basit bir soru, ama aslında tüm soruların cevabı bunun altında gizli. En iyi kararları vermişsiniz bence.

 • Betül 15 Şubat 2014 / 00:05

  Ben 1 hafta önce lazer ameliyatı oldum gözmde kırmzı kankanma oldu nokta nokta gecmedi yayılmaya basladı neyden kaynaklıdır

  • İsa Sarı 15 Şubat 2014 / 03:49

   Öncelikle geçmiş olsun. İlk on gün bu tür komplikasyonlar normaldir, ama 10 günün sonjnda geçmezse ameliyat olduğunuz yere görününüz.

 • münüre kancı 14 Şubat 2014 / 13:06

  merhaba.ben 19 yaşındayım ve gözüm 2.5 dere ce miyop. lazer amalyatnda korkularm var olup olmamak arasnda çok kararsızım tekrar eski haline dönmesinden korkuyorm. düzelme olasılığım nedr

  • İsa Sarı 14 Şubat 2014 / 14:03

   Merhaba,
   Bu göz yapınıza bağlı. Her ne kadar bazı doktorlar "Eski haline dönmez." deseler de, tekrar dönebiliyor, hatta daha kötü de olabiliyor. Lazerle göz ameliyatı sonucunda astigmat vb. kusurların oluşması da muhtemel.

 • Fikret Kayhalak 13 Şubat 2014 / 20:25

  Merhabalar efendim şuan Lise 3 'üm ve 1997 temmuz 2 doğumluyum. Seneye bu zamanlarda polislik sınavına girecem yalnız benimde gözümde problemler var tam 18 yaşıma geldiğimde zaten polislik ve diğer askeri mülakatlar bitmiş oluyor şimdi beni 17 yaşımda ameliyat yapmazlar mı ?

  • İsa Sarı 14 Şubat 2014 / 07:28

   Bu işi bir ticari faaliyet olarak gören doktorlar 1 yaşındaki bebeğe dahi ameliyat yaparlar, o konuda bir sıkıntı yok; ama ameliyat olsanız dahi göz bozukluğunun eski haline dönme riski var.

 • serhan cıloglu 10 Şubat 2014 / 21:22

  mrb ısa bey, bundan 3,5 ay once adana dunya goz hastanesınde Interalase Lazer yontemıyl lazer amelıyatı oldum. ıkı hafta once sol gozumde gormede sıkıntı yasadıgımı farkettım.(bu arada gozumde mıyop+astıgmat mevcuttu) hafta sonu kontrole gıttım kendı dr ızınde oldugundan baska bır dr gorunmek zorunda kaldım. sol gozumde 0,50 astıgmat olustugunu soyledı. amelıyat sonrası olabılecegını fakar gerıleyebılecegınıde soyledı. kendı dr olmadıgından ısın aslı gecıstırıcı cavaplar. sızce bu olagan mı gerıleyebılır mı ya da tekrar amelıyat gerekebılır mı. unutmadan amelıyattan bır hafta sonra kontrole gıttıgımde hepsı sıfırlanmıs ve dr.um cok basarılı demıstı.su an canım cok sıkkın yasım 38 bılgılendırırsenız benı cok sevınırım.tesekkur ederım

  • İsa Sarı 11 Şubat 2014 / 06:46

   Merhaba Serhan Bey,
   Açıkçası doktor size alenen yalan söylemiş. Maalesef bu iş artık bir ticaret sahası olduğu için, sağlık ve hipokrat yemini gibi etik unsurlar ikinci planda kalıyor. Gözde ortaya çıkan astigmat, miyop, hipermetrop gibi bir görme kusuru kendi kendisini geriye almaz, yani düzelmez. Lazerle göz ameliyatı sonucu sizdeki oranlarda astigmat oluşabilmektedir ve maalesef sizde de oluşmuş. Ama yine de moralinizi bozmanıza gerek yok bence. 0.50 astigmat yaşamınızı etkilemez. Çoğu zaman fark etmezsiniz bile. Bundan daha fazla artacağını da düşünmüyorum.

 • dilek yurttaş 6 Şubat 2014 / 13:24

  Merhaba.Ben Lasek ameliyatı olmak için yarına randevu aldım.Lakin konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıgım için endişelerim var.24 yaşında 1.5 göz rahatsızlığım var.uzun süredir lens kullanıyorum.uzağı görememe problemim.doktorum lasek ameliyatını allegretto cihazıyla yapacağını ve bu cihazdan türkiyede 2 hastanede mevcut olduğunu sadece istanbul ve ankarada bulundugunu anlattı.ben ankarada olacağım inşallh.H birde wawe front modu diye bir sistemle yapacakmış ameliyatımı.Lütfen konuyla ilgili beni aydınlatırsanız mutlu olurum.Şimdiden tekekkürler.

  • İsa Sarı 6 Şubat 2014 / 17:17

   Merhaba,
   Allegretto wavefront lazer adında bir yöntem var, ama bundan tam emin değilim ve ne gibi artıları var vs. bilmiyorum. Şu anlık bir sorun görünmüyor. Ameliyattan sonra bir hafta içerisinde gözleriniz eski sağlığına kavuşmaya başlayacaktır. Şimdiden iyi görmeler dilerim...

 • selin katirci 3 Şubat 2014 / 18:05

  Merhaba ben 22 yasindayim dogustan beri gozlerim bozuk 4 yasindan itibaren gozluk kullaniyorum. Asaga yukari iki gözümde 5.50 hypermetrop astigmatim da var hangi tedavi bana gore uygun olabilir ve asaga yukaro fiyato nekadar tutar... ben almanyada yasiyorum ve turkiyeye geldigimde laser tedavisi gormek istiorum

 • Kübranur Yalçınkaya 2 Şubat 2014 / 11:10

  Merhaba , ben 17 yaşındayım.7 yıldır gözlük kullanıyorum sağ gözüm 4.50 sol gözüm 5.25 astigmatımda var ama 1.5 yıldır numaralarımda artma olmuyor.18 mayısta 18 yaşımı doldurucam doğum günümden 10 gün önce bu operasyonu yaptırabilmem mümkün mü ?

  • İsa Sarı 2 Şubat 2014 / 17:23

   Merhaba,
   Şu anlık mümkün gibi görünüyor, ama doktora muayene olup diğer değerlerinizi de ölçtürmeniz gerekiyor tabii.

 • GÜLSÜM İTİK 31 Ocak 2014 / 22:31

  31 yaşındayım sağ göz 1.75 sol göz 1.25 miyop . astigmat derecem 1.75 şuan iki faklı hastanede muayene oldum birisi lasik yöntem uygun olduğunu diğeri ise prk yönteminin daha başarılı olacagını söyledi. kafam çok karışık , hangi yöntem seçmeliyim bilgi verirseniz sevinirim.

  • İsa Sarı 1 Şubat 2014 / 07:26

   Gülsüm Hanım,
   Üçüncü bir doktora daha görünün derim bu tür durumlarda, ama bu kez bir devlet hastanesine ya da üniversitesi hastanesine gidin bence. Ticari amaçlı kuruluşlarda muayene olmamanızı tavsiye ederim.

 • Mehmet Ali Kaya 31 Ocak 2014 / 04:00

  merhaba ben 1 numara gozluk kullanıyorum mıyop numarasının buyudugunu sanıyorum 18 yasındayım polıs okuluna gıtmek ıcın amelıyat olmak ıstıyorum numaranın artması sorun olurmu

  • İsa Sarı 31 Ocak 2014 / 06:01

   Merhaba. Ameliyat olsanız da göz numaranız tekrar artabilir. Bu gözünüzün yapısıyla ilgili bir durum. En az 1-2 yıl boyunca göz derecenizde artış olmaması gerekir. Aksi halde ameliyatla sıfırlansa dahi tekrar eski haline dönebilir yıllar içinde.

  • Mehmet Ali Kaya 31 Ocak 2014 / 12:26

   ama bu ameliyatı olmazsam polis okuluna gidemem ameliyat olduktan sonra ılerıde goz numaram artarsa tekrar amelıyat olabılırmıyım

  • İsa Sarı 31 Ocak 2014 / 12:31

   Tekrar ameliyat olabilmek kornea kalınlığına bağlı. Eğer uygun kalınlıktaysa olabilirsiniz.

 • ÖZLEM AKGÜMÜŞ 30 Ocak 2014 / 13:04

  28 yaşındayım sağ gözüm 2,5 miyop 5,5 astigmat ve sol gözüm 1,5 miyop 4,5 astigmat kornea kalınlığım 550 mikron prk tedavisinde astigmatımın sıfırlanma olasılığı nedir iyi günler

  • İsa Sarı 30 Ocak 2014 / 15:01

   Öncelikle geçmiş olsun. Tüm kusurların aynı anda düzeltilmesi zor olmakla birlikte imkansız da değildir. En iyisi, detaylı bir göz merkezinde muayene edilmenizdir, ama şu anlık şartları sağlıyor görünüyorsunuz.

 • Nilay Yavuz 28 Ocak 2014 / 15:33

  Merhaba, ben 14 yaşındayım ve gözüm 1.75 derece biri de 1.60 derece bozuk. Polis kolejine girmek istiyorum fakat gözden elenirim. Duyduğuma göre lazer ameliyatı kabul ediyorlar. Bana bu yaşta ameliyat yaparlar mı bi bilginiz var mı?

  • İsa Sarı 28 Ocak 2014 / 15:44

   Merhaba. Maalesef bu yaşta ameliyat yapmaz hiçbir doktor. En az 18-20 yaşını beklemek gerekecek.

 • Büşra Karataş 22 Kasım 2013 / 01:07

  Merhaba hocam ben bir konuda fikrinizi almak istiyorum.Benim gözlerim her ikiside 3 derece lens ve gözlük kullanıyorum. 22 yaşındayım Lazer tedavisi ile derecelerini düşürtme şansımız nedir? Şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin

 • şeyma demirhan 11 Kasım 2013 / 10:19

  ben 1 hafta önce dünya göz hastanesinde prk lazer oldum gözlerim 2 dereceydi ilk 4 gün gerçekten cok ağrılı bir süreçti ama kontak lensler çıkınca çok rahatladım ve ağrılarım dindi gözlerimin görme derecesi şimdiden muhteşem artık gözlerimi kısarak etrafa bakmıyorum 10 senedir işkence çekiyormusum keşke daha önce yapma şansım olsaymış kesinlikle geciktirmeyin ve lazer ameliyatı olun =)

 • münevver ilbey 10 Kasım 2013 / 13:40

  Benim sağ gözüm 3 sol gözüm 2,25 numara lazer olabilir miyim veya sınır sayılabilecek bir numara var mı lazer operasyonunda

 • fatih çalışır 6 Kasım 2013 / 14:54

  benim sol gözüm 4,5 sag gözüm 2,5 oldugunu söylediler amaliyat olmak istiyorum ama cekin celerim var nasıl bir yol izlemem gerek acaba . yardımcı olursanız sevinirim.

 • hamza önalan 1 Eylül 2013 / 21:55

  16 yaşındayım 2.25 numaram var.lens takamıyorum bu ameliyattan tekrar eski haline dönebilir diyolar bazıları kesin döner diyor birde bazıları göz kuruluğunun hayatı boyunca devam ettiğini söylüyorlar sinan göker hakkında ne demişler diye bazıları çok olumlu konusurken bazıları olumsuz konusmuş çok kararsızım lasik olmak istiyorum göz çok hassas birşey insan karar veremiyor

 • sümeyye kılıçarslan 1 Eylül 2013 / 11:24

  merhaba ben 18 yaşındayım yaklaşık 11 yıldır gözlük kullanıyorum ve artık gözlük kullanıp takmasından tiksiniyorum nefret ediyorum göz numaralarım biraz yüksek 5 e yakın gözlerimde miyopluk ve göz tembelliği olduğu söyleniyor 11 yıldır 3 ayda bir 6 ayda bir göz muaynelerine gidiyorum artık değişen tek şey ben gözlüklerimi kullanmıyorum çünkü bıktım doktorum ameliyat olamiyacağımı göz yapımın uygun olmadığını söylüyor bu durumda farklı bi ameliyat yöntemi veya başka bişi yokmu acaba

 • S.Ahsen KURNUÇ ÖZDURAK 26 Ağustos 2013 / 10:18

  Merhaba, 7,00 -7,50 civarında miyop, 0,50 civarında astigmat numaralarım ile Bursa Dünya Göz Hastanesine muayeneye gittim.ilasic denilen yöntem ile lens kullanmaktan kurtulabileceğim ifade edilince operasyon için hekim seçtim.31 Temmuz 2013 tarihinde Dr.Tamer Fazıl YILDIZ tarafından operasyon gerçekleştirildi.Operasyon sonrası ölçümlerim 2,50 civarında yani lenslerden kurtulamadım.Dahası artık lens kullanımında da hiç rahat değilim.Birkaç saat sonra kızarıklık ve ağrı yapıyor.Kısacası arkadaşlar hekiminizi araştırıp iyi bir hekim seçsenizde olmuyor.Çektiğiniz eziyet ve verdiğiniz para da cabası.

 • FATMAA 28 Haziran 2013 / 14:48

  27 yaşındayım 1.25 miyopum var ve biraz astigmatım var lazer ameliyat olmak istiyorum ama korkularım oluştu bu derece için tavsiye edermisiniz . tekrarlama olasılığı nedir en önemlisi ameliyat sonrası gözümün dahada ileri derecede bozulma olasılığı varmış bilgilendirirseniz sevinirim. teşekürler.

 • birkan atay 30 Mayıs 2013 / 21:48

  benim göz numaralarım sol 10,5 sağ 8 laser olmayı düsünüyorumda gözümün sıfırlanma durumu olabılırmı

 • süleyman Öztürk 10 Mayıs 2013 / 14:10

  Benim oğlum 3 yaşında bıçakla oynarken gözünün siyah bölümünü çizdirmiş.birazda korneasına değmiş.ameliyat yaptırdık görmesi buzlu camın arkasından bakar gibi görecek diyor.gözlük bile fark etmez diyorlar tavsiyeniz nedir teşekkürler

 • Berfin yüceer 27 Nisan 2013 / 20:07

  Herkese merhaba dün annemle birlikte istanbul cerrahi hastanesinde ameliyat olduk doktor sinan göker beye harika geçti öneri isteyenlere kesinlikle öneririm kendisi zaten lazer ameliyatını türkiyeye getiren ve geliştiren ilk kişi! Çok memnun kaldık öneri isteyenlere duyurulur

 • serdar karakaplan 12 Şubat 2013 / 00:24

  ıyı gunler ben yaklaşık bır sene once lazer amelıyatı oldum fakat goz gormesı aynı kac aydır gozlerım yaslı gıbı gorunuyor ve ışıklardan cok rahatsıs oluyorum bu durumda ne yapa bılırım şımdıden tşkr kolay gelsın

  • İsa Sarı 12 Şubat 2013 / 07:05

   Serdar Bey,
   Maalesef ameliyatınız iyi yapılmamış gibi görünüyor. Doktorunuza danışmanızı ve gerekli kontrollerden geçmenizi tavsiye ederim. Göz dereceniz de artmış olabilir bu bir yıl içerisinde.

  • Hakan Gözüyukarı 12 Şubat 2013 / 11:05

   Bende de aynı sorun vardı. Göz yapısı uygun değilmiş... Geçmiş olsun...

 • esra evren 12 Ocak 2013 / 14:41

  İyi günler isa bey,
  ben dün ameliyat için bi özel hastaneye gittim tüm tetkiler bitti ilasik interlease ve wave front uygulamasının olacağı söylendi ancak son bi topografide ilasik uygulamasının olamayacağını korneada hafif bir sivrileşme topografide sarıdan kırmızıya geçmiş bi bölüm vardı. ama prk olabileceğim ancak altı ay beklemem önerildi.ben 5.00 miyop gözlükle görebiliyorum.damlasız yapılan orbscandede sol 4,25 1,25 astigmat sağ 4,00 gözlemlendi.damlalı muayenede sol 4.25 0,25 astigmat sağ 4.00 miyop olduğu ortaya çıktı ama en son topografi sivrileşme çok ufak ama kornea inceliği kafamı çok karıştı dr.'ma keratokonus mu diye sorduğumda değil dedi bu ne olabilir. buarada yaşım 27 neden 6 ay beklemem gerekiyor. ve PRK ile wave front "Advanced CustomVue"olabilirmiyim yani göz tanıma deniliyor sanırım bu yöntem uygulanabilirmi ? mekanik flep kaldırma yerine intrelease yöntemi ile flep kaldırma yapılsa acaba incelmiş korneaya daha az zarar verirmi? yada hiç mi ameliyat olmasamda beklesem mi tavsiyeniz nedir. iyi çalışmalar....

 • tugba karaaslan 10 Ocak 2013 / 17:55

  İsa Bey merhaba ;
  Benım iki özumde de göz tembelliği var lasek yontemıyle ameliyat olmak ıstıyorum ameliyattan sonra göz tembellıgınden kaynaklı bır sorun yaşaya bılır mıyım ?

  şimdiden teşekkur ederım.

 • merekila 31 Aralık 2012 / 21:17

  İsa bey merhaba.
  4 gün sonrası için intralasik tedavi için randevum var.Fakat 6 aylık bebeğimi emziriyorum.Doktorum 6 aylık olduğu için sorun yok dedi fakat içimde şüphe kaldı. Bu konuda tavsiyeniz ne olur yaptırayım mı sizce sakıncalı mıdır bebeğim için? Veya yaptırdım diyelim ne kadar süre emzirmezsem bebeğim en az zararı görür? Son sorumda kullanılan ilaçlar mı bebeğime zararlı?

 • cengiz yaman 29 Aralık 2012 / 09:57

  mrb isa bey ben 2 gün önce antalya dünya göz hastanesine gittim her iki gözde 3,75 miyopi vargözümü çizdirmek istiyordum beni muayene eden dokdor gözümün ratine bölgesinde yırtılma ve delikler olduğunu söyledi ve bunun tedavisi olmadan sana lazer yapamayız dedi ve bende bunun tedavisini yaptımak istedim ve lazerle ilk önce sağ gözüme yapıldı baş ağrım olduğu için sol gözümü pazartesi yaptıracağımı söyleyip hastaneden ayrıldım şuan amaliyat olan gözüm yakını hafif bulanık görüyor bu normal midir bana yardımcı olursanız sevinirim pazartesi günü tekrar gideceğim

 • murat poyraz 24 Aralık 2012 / 17:02

  Merhaba,

  İki gözüm de 3.0 miyop. Lise 4 öğrencisiyim. Askeri okullar istiyorum. Bunun için sorun olmayacak bir lazer ameliyatı var mıdır? İz bırakmıyor vs. denilenler doğru mudur? Doğruysa bu tekniğin tam adı nedir? Teşekkür ederim. İyi günler.

 • esra yıldız 31 Ekim 2012 / 20:49

  bende sadece miyop var .astigmat problemim yok .istanbulda yaşıyorum .bozkurt senerin adını çok duyuyorum forumlardan.kendisine bi randevu aldım .kendisi hakkında duyumları olan varsa ya da istanbulda guvendiğiniz bi hastane ya da doktor varsa paylaşımlarınızı bekliyorum .şimdidden teşekkur ederim

 • Seda Keskin 28 Ekim 2012 / 21:57

  Merhaba herkese,

  Ben 23 yaşındayım. 2 yıl önce ankara dünya göz hastanesinde volkan matben doktorumdan PRK lazer ameliyatı oldum. Göz derecem ne çok büyüktü nede çok küçüktü 2 falandı sanırım. Astigmat ve miyop vardı ama astigmat beni çok rahatsız ediyordu ki hala astigmat tam olarak sıfırlanmadı ama yine de gözlüğe ihtiyaç duymuyorum şuanda. Doktorumdan memnunum %100 sıfırlanma garantisini veremiyorlar zaten hatta daha yüksek dereceye sahip olanların daha iyi sonuç aldıklarını duydum zaten 1 derecenin altındakilerin lazer yaptırmalarını önermiyorum çünkü 1 derecenin altında iyi sonuç çıkmadığını söyledi doktor. PRK lazer ameliyatını seçtim çünkü diğer lazeri yaptırdıktan sonra 10.000'de bir görülen gözde bombeleşme olacağını ve bunun tedavisinin olmadığını söyledi doktor. Yalnız PRK lazeri seçerseniz eğer 3 gün boyunca gözde batma ve yanma oluyo ki cidden çok rahatsız edici ışık falan açmıyodum sürekli bi yanma batma hissettim ama cidden 3-4 gün sürdü ve sonra geçti 1 hafta sonrasında yanma batma tamamıyla geçti. Gözlük takmaktan nefret ediyosanız eğer lazer yaptırmanızı tavsiye ediyorum.

 • esra yıldız 27 Ekim 2012 / 16:25

  bende istanbulda yaşıyorum miyopum .ve gözümü çizdirmek istiyorum bana iyi bir doktor adı onerebilirmisiniz?

 • AYŞE DEMİR 24 Ekim 2012 / 13:16

  ben neredeyse on beş yıldır gözlük kullanıyorum ama artık yoruldum ve ameliyat olmak istiyorum bana yardımcı olu musunuz nerelerde daha iyi ameliyat olurum en iyi uzman bu konuda kimdir yardımlarınızı bekliyorum

 • taşkın karataş 9 Ekim 2012 / 01:06

  öncelikle iyi günler.
  sağ gözüm pln +3,75
  sol gözüm pln +4,00 sizce excimer lazer ile ameliyat olmalı mıyım arkadaşlar bana bilgi verirseniz çok minnettar kalırım,şimdiden teşekkürler..

 • osman gez 30 Eylül 2012 / 20:00

  mrb ben 17 yaşındayım 2 -1,75 miyop 2 senedir gözlük kullanıyorum ameliyat olamk istememin nedeni ise ben asker olmak istiyorum burada öğrenmek istediğim şey sağlık kontrolüne gittiğimde doktorun benim ameliyat olup olmadığımı anlayabilir mi

 • tuğba gökdaş 29 Eylül 2012 / 00:35

  merhaba..Bende yarın Medipol Hastanesin de intra lazer ameliyatı olacağım.6 hafta önce damar zayıflığı olduğu için argon lazer tedavisi uygulandı.Bu gün muayene olduktan sonra doktor her şeyin normal olduğunu söyledi.Ama burada yazılan yorumları gördükçe korktum açıkçası.Bu tedaviyi çok istiyordum.4yıldır lens kullanıyorum ondan öncesin de gözlük kullandım.Şimdi istediğim oluyor.Ama dediğim gibi biraz tereddütler oluştu kafamda.Günün 3 4 saatini okuyarak geçirmek durumundayım.Ameliyattan sonra yakın görüş netliği nasıl olur çok bulanık olup görmeyek miyim?Yardımcı olursanız çok teşekkür ederim.

 • OKAN BAŞDOĞAN 27 Eylül 2012 / 21:12

  Slm lar Sayın İsa Bey size bilgilerini vereceğim arkadaşın mail adresini alabilirmiyim.Bazı sorular sormam gerekiyor.Aynı sorunlar bizdede var konuşmak istiyoruz.Çünki iki ayrı kuruma gittik ayrı ayrı yöntem ve farklılıklar söylediler.Gözün biri 5.00 diğeri 5.25 miyop ve yaklaşık 2 derecede astiğmat var.Kurumun biri kornea kalınlaşması var İLASİK veya İNTRALECE yapmamız gerekiyor dedi.Diğeride koneanız ince PRK-LASEK yapılması gerekiyor dedi şimdi biz ne yapalım sizden ricam aydınlatırsanız memnun oluruz.

 • Reşat Koç 16 Ağustos 2012 / 11:19

  Mrb. 50 yaşındayım 45 yıldır gözlük kullanıyorum bıktım sporu çok severim ancak gözlüğümün yüzünden sadece yürüyüş yapabiliryorum.Sorum 5 yaşında şaşılık tespit ediliyor 10 yaşında ameleyet oluyorum kayma ortadan kalkıyor şu an göz numaram uzun bir süredir aynı
  +2.75 +1.75 180
  +2.75 +0.25 180

  ınterlasık yöntemi ile gözümü çizdirmek istiyorum daha önce şaşılık ameleyatım göz önüne alınırsa çizdirebilirmiyim tşk.

 • Duygu 15 Ağustos 2012 / 12:12

  Merhaba, ben 6 sene önce intralase lasik ile her iki gözde de 3,75 olan miyop kusurumu düzelttirdim. Şu anda hamileyim ve doktorum normal doğumda daha önce geçirmiş olduğum bu lazer ameliyatının gözlerim için bir sorun oluşturup oluşturmayacağını öğrenmemi istedi. Ben bunun için lazer ameliyatı yapan bir göz hastanesine başvurdum, genel göz muayenesi yapıldı; göz numaram 0-0,25, göz tansiyonu yok. Doktorlar birbirlerine danışarak böyle bir sorunun literatürde de geçmediğini, herhangi bir sorun olması ihtimalinin düşük olduğunu söylediler. Bu konuda bir bilginiz var mı acaba? Teşekkür ederim

 • ahmet yıldız 10 Ağustos 2012 / 00:44

  merhaba arkadaşlar ben iki sene önce lasek yöntemiyle oldum en iyi yöntem lasek yöntemi iyileşme süreci 2 ayı buluyor ancak daha sağlıklı ,hiç korkmayın amelyat 10 dk sürüyor doktor hadi geçmiş olsun dedi çok şaşırdım hiçbişey hissetmiyorsunuz,ben kayseride oldum amelyatı benim gibi gözlükten nefret edenlere öneriyorum,ancak 22 yaşından önce kesinlikle olmayın derim...

 • oktay güngör 18 Temmuz 2012 / 09:36

  Merhaba Isa Bey
  Ben ankilazon spondilit hastasıyım humira adlı iğnelerden kullanıyorum.
  göz için lazer ameliyatı olabilirmiyim.
  teşekkürler.

 • ayse izel 13 Temmuz 2012 / 00:00

  MERHABA BENİM GÖZÜM MİYOPİ YANİ YAKINI RAHATLIKLA GÖRÜRKEN UZAĞI BULANIK VE SOLGUN GÖRÜYORUM GÖZLÜK KULLANMAYI İSTEMİYORUM BİR TAKIP BİR ÇIKARTIYORUM SANIRIM DAHA ÇOK ZARAR VERİYORUM BANA NE TAVSİYE EDERSİNİZ LENS OLURMU CEVABINIZI BEKLİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER

 • erhan demir 10 Temmuz 2012 / 11:52

  merhaba ben bu sene harp akademisine girmeyi planlıyorum ama tek engel göz bozukluğu 1,25 sol 0,75 sağ 18 yaşımdayım lazer olursan sağlık muayenesinde belli
  olur mu ?
  ayrıca lazer ameliyatlarının hangisi daha uygun olur ?

 • Celalettin Karagozler 27 Haziran 2012 / 00:15

  Merhaba bende 1.25 astigmat var.Ben Hava harp okuluna gitmek istiyorum izsiz ameliyat diye birsey duydum.Doktorlar anlamıyorsa askeriyedeki ben yaptırmak istiyorum ismi fiyatı ne=

 • berna nehir 18 Haziran 2012 / 17:02

  selamlar
  ben geçen sene prk ameliyatı oldum
  göz numaram 4.25-4.50 idi miyop ve astiğmat vardı
  tam 23 sene gözlük kullandım
  ameliyatla gözlerimin düzeleceğini düşünmüyordum
  ama artık gözlüklede zor görür hale gelmiştim.
  lazer şart olmuştu benim için
  gerekli bilgileri topladım ve kararımı verdim
  geçen sene ameliyat oldum
  şuan gözlüksüzüm sanki hiç gözlük kullanmamışım doğuştan sağlıklıymışım gibiyim
  .iyi hekim seçmeye dikkat edin.
  tek isteğim güneş gözlüğü takmaktı şimdi çeşit çeşit takabiliyorum.

 • mehmet 16 Haziran 2012 / 12:33

  bıçaksız lazer ameliyatı olacaksanız dünyagöz hastanesini tercih edebilirsiniz. ben ameliyat olmadan önce çok araştırdım. tüm hastanelerde bıçaksız olduğu söyleniyor ama öyle değil malesef. dünyagöz lazer danışma merkezi beni bu konuda bilgilendirdikten sonra cihazları gösterebileceklerini söylediler. bu aşamalardan sonra güvenle ameliyatıma girdim çok çok memnunum herkese tavsiye ederim 😉 bu arada bıçaksız lazer %100 başarı sağlıyor 😉

 • gamze güneş 7 Haziran 2012 / 10:47

  merhaba 2 hafta önce lasek yöntemi ile amelyat oldum ama gözlerim hala bulanık görüyor sag gözümde daha fazla doktor geçer dedi ama sanki hep böyle kalacak gibi geçermi acaba yardımcı olursanız sevinirim

 • Yusuff 24 Mayıs 2012 / 00:39

  Merhaba ben yaklaşık 1 ay önce lazer oldum aynı zamanda wavefrontta oldum hala bulanık görmekteyim maalesef bu değişir mı ve lens kullanırsam sorun olur mü ne zamandan itibaren lens kullanabilirim teşekkürler

 • turan polat 23 Mayıs 2012 / 15:56

  10 yıl önce lazer tedavisi oldum.Şu an 45 yaşındayım.Yeniden tedavi olabilir miyim?

 • ergün kılıç 22 Mayıs 2012 / 12:38

  isa bey 3 ay önce prk yöntemi ile amelyat oldum ilk ay cok iyidi hersey ikinci ay biraz daha kötülesti.bu 3. ay ve görüşüm daha kötü randevu aldım ve gittim doktor günes gözlüğü fazla kullanmadığım için gözümde güneş lekesi oluştuğunu söyledi ve alphagan p adlı bir ilaç verdi bunu 1 haftadır kullanıyorum ilacı damlatıktan sonra net görüyorum fakat sabahları uyandığımda puslu bir görüntü oluyor taki ilacı damladan kadar bu puslu görüntü ilaçtan sonra basladı bu tedavi hakkında ne diyorsunuz ilaı arastırdım göz tansiyonu içinmiş ne alakası var anlayamadım benim şikayetimle.sizin yorumunuzu bekliyorum frivo_62@hotmail.com.

 • özlem erdem 16 Mayıs 2012 / 13:29

  Merhaba doktor bey,
  bundan 5 yıl önce prk oldum, suan da 27 yasındayım. uzagı gormemle ıle bır sıkıntım yok ancak yakına cok odaklandıgımda ozelıkle bır yazı okuduktan sonra basımı kaldırıdıgımda en az 10 15 dk bulanık goruyorum goz problemı olmayan kısılere danısıtıgmda kendılerınde de bu durumun bazen oldugun soyluyorlar, ben de normal mı bılmıyorum. tv mesafesındekı nesnelerı cok net goremezken cok uzaktakı bır arabanın plakasını okuyabılıyorum.bu nasıl oluyor anlamıyorum. tek endısem gozumun ılerlemesı. amelıyat oldugumda derecem 3.75 mıyop ıdı.ılerıde gozumun derecesı ılerlerse tekrar lazer dusunuyorum ancak bu saglıklı olur mu sıze danısmak ıstıyorum. tesekkur ederım ıyı calısmalar

 • pınar yılmazer 15 Mayıs 2012 / 00:14

  senelerdir miyop ameliyatı olmak istiyordum.ama riskleri görünce kararsız kaldım.anladığım kadarıyla çok az da olsa körlük riski var.40 yaşına giricem.yaşlılıkda yakını görememe problemi yaşamak istemiyorum.ne yapacağımı şaşırdım.devlet hastanesinde muayene oldum.numaram 5 derecenin altında olduğu için ücretli olabilecekmişim.600tl talep edildi.yazılardan, seçtiğim sağlık kuruluşunun da önemli olduğunu anladım.sizce özel bir merkezimi ,yoksa devlet hastanesinimi seçmeliyim?

 • erol ince 29 Nisan 2012 / 23:50

  bende hipermetrop vardı 2 hafta önce ameliyat oldum sol gözüm iyi ama sag gözüm bulanık doktor iki ayda düzelir dedi dogrumu acaba

 • Hamit Doğan 24 Nisan 2012 / 16:34

  merhaba İsa Bey,
  ben 21 yaşındayım.2010 da polis akademisini kazanmıştım.astigmat ve miyop yüzünden elendim.yerime yedek adaylar alındı.o günden beri gözlük kullanıyorum.bu sene tekrar polis akademisi sınavlarına gireceğim.göz kusurlarımın sorun teşkil etmemesi için hangi tedavi yöntemini önerirsiniz??bir de wavefront teknolojisinin avantajları nelerdir??
  en kısa sürede cevap verirseniz sevinirim..saygılarımla...

 • Serhan Taşyar 19 Nisan 2012 / 16:52

  Merhaba İsa Bey

  19 yaşındayım 2 gün önce gözlerimin lazer tedavisine müsait olup olmadığını öğrenmek için muayene oldum ve muayene sonucu kornea kalınlığı sağ göz 560 mikron sol göz 550 mikron çıktı bu ameliyat için uygun bir değermiş,fakat ben ameliyatı
  5-6 ay sonra olmayı düşünüyorum polislik sınavına daha yakın bir zamanda bunu söyledikten sonra kornean incelebilir bu sürede dediler. İsa bey korneamın incelmemesi için benim dikkat edebileceğim şeyler varmı bilgisayar ekranına az bakmak vb. Hiç lens kullanmadım gözlük kullanıyorum. Ve birde daha yaşım 19 bu ameliyatı olduktan sonra tekrar göz kusuru ortaya çıkabiliyor sanırım ama çıkmama ihtimalide varmıdır ?
  Saygılarımla

 • erhan ince 16 Nisan 2012 / 12:02

  bende hipermetrop vardı 2 hafta önce ameliyat oldum sol gözüm iyi ama sag gözüm bulanık doktor iki ayda düzülir dedi dogrumu acaba

 • seher saygılı 15 Nisan 2012 / 15:53

  merhaba arkadaşlar bende 12 gün önce lasik ameliyatı oldum göz numaralarım 3.50 di.ilk 1 haftada sağ gözüm net fakat sol bulanıktı.şimdi ikiside net görüyor.bugünde sağ gözümde bulanıklık oldu ama birkaç saatte geçti.fakat aşırı kanlanma var hala geçmedi.ben laseri tavsiye ederim.

 • inanc donmez 27 Mart 2012 / 23:44

  Sayin Hocam,

  esim dort gun once iki gozunden ilasik ameliyati oldu. bir gozu hemen ertesi gun, cok iyi gormesine ragmen diger gozuyle hala bulanik ve kotu goruyor. Bu durum gecici olmasini umit ediyoruz. Kalici olma durumu var midir:

  saygilarimla

 • Yunus Çakır 13 Mart 2012 / 16:26

  merhaba miyop ve astigmat ım var gözlüksüz göremiyorum. 26 yaşındayım. Bursada oturuyorum. bursada tavsiye edebileceğiniz bir hastahane var mıdır? yoksa illa herkesin önerdiği gibi İstanbul dünya göz hastahanesine mi gitmeliyim.

  Teşekkür ederim

 • DENİZ KAYNAK 12 Mart 2012 / 21:37

  mrb, 24 yaşındayım bu zamana kadar en çok ta korkudan hiç göz doktoruna gitmemiştim. bugun gitiim
  SAĞ GÖZ
  SHP -1.0
  CYT -0.25
  AXİS 120

  SOL GÖZ
  SHP -075
  CYT -125
  AXİS 180
  MİYOP VE ASTİĞMAT DEDİ GÖZLÜK YAZDI AÇIKÇASI DURUMU PEK KAVRAYAMADIM UZAĞI COK BULANIK GÖRÜYORDUM. GÖZLÜK KULLANMAK İSTEMİYORUM. GÖZLÜKLE DERECE DÜŞER Mİ VE BU DURUMDA LAZER UYGUN MU BİLĞİ VERİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

 • sibel 9 Mart 2012 / 18:03

  mrb ben geçen hafta excımer lazer oldum İstanbul göz hastanesinde göz numaram ikiside 1.75 doktor turgay bey olabilirsin demişti..ama hala bulanıklık söz konusu..2 veyahut 3 hafta sonra geçer dedi doktor inşallah benimde umudum o ama yalnız olası yan etkilerini okuyunca açıkcası biraz korktum..
  ayrıca 1.500 ameliyatımı oldum istanbul gözde excımer lazer olan varsa arkadaşlar siz ne kadara oldunuz...o kadar mühim değil ama yeterki gözlerim iyi olsun..aceleye gelince işim dünya gözde daha uyguna buldum fiyatı..
  ya olanlar için excımer lazer en uzun ne kadar bulanıklık söz konusu oldu sizler için??

 • cahit ışık 20 Şubat 2012 / 20:29

  merhaba...ben 3 gün önce i lasik wavefront ameliyatı oldum gözlerim -5.00 miyop 0.50 astigmat vardı ameliyat sırasında sol gözümde hava kabarcığı oluşduğu için sol güzmün irisini bilgisayar tanımadı doktor bey lens taktı ve yarım saat sonra tekrar aldı daha sonra tanıdı ve ameliyat oldum...ameliyattan sonra sağ gözüm çok net oldu ama bu 4 gndür sol gözüm hala bulanık özellkle gece gün ışığnda iki gözmde çok net ama oda ya girdiğimde göz bulanıklaşıyor....cevap verirseniz çok sevinirim çünkü iyileşme süresi ile ilgili çoğu yerde bilgi yok....doktorum biraz zaman alır görmen dedi ama amliyatta da sol göz biraz sorunlu olduğu için acaba gece görüntüsü sorun falan mı teşkil eder...teşekkür ederim şimdiden...

 • banu k 20 Şubat 2012 / 17:08

  Birde yaklaşık 2 ay kadar önce bu yöntemle operasyon geçiren Lale hanımla iletişim kurabileceğim mail adresini alabilirsem memnun olurum. Son durumu nedir pişmanlıkları ne durumda öğrenip kararımı şekillendirmeme yardımcı olacağını düşünüyorum. lale emir / 24 Aralık 2011 Cumartesi - 01:41

  Tsk..

 • banu k 20 Şubat 2012 / 17:02

  İsa bey merhaba bende bir sene önce dr a gittiğimde kornea daki sıkıntıdan farklı yöntemle yapacaklarını söylemişlerdi. Sıkıntıdan kastedilenin ne olduğunu tam anlayamadığımdan ertelemiştim. Bu sene tekrara gittiğimde kornea yapısındaki bozukluk ve incelikten diğer yöntemle yapılabileceğini söylediler. Benim en başta merak ettiğim yazılardan okuduğum kadarıyla bu yöntemde min 2-3 gün ağrılı bir dönemden bahsediliyor. Hatta bazı yerlerde okuduğumda işkence gibi dayanılmaz ağrılardan bahsediliyor. Bu operasyonu yaşayan (atilla / 7 Ekim 2011 Cuma - 22:44/) Atilla beyin mümkünse mailini alabilirsem detayları tecrübe etmiş biri olarak kendisinden öğrenmek isterim..
  Tşk<

 • Bayram Er 16 Şubat 2012 / 18:05

  Merhaba Isa bey benim annemin gozunde karli bir sekilde goruyor harita gibi donuyor bunun caresi nedir?

  sisden duymayi bekliyorum

 • İsa SARI 4 Şubat 2012 / 08:47

  Burcu Hanım,
  Adresi e-postanıza gönderdim. Geömiş olsun.

 • burcu uzun 3 Şubat 2012 / 23:05

  isa bey 7. ayın 19 unda prk yöntemiyle ameliyat olduğunu yazan atilla beyin mail adresini alabilir miyim acaba? çünkü ben de aynı şekilde ankara dünya göz hastanesine gittim ve korneam biraz ince diye aynı yöntemi önerdiler. ama ben o zaman tereddütlü olduğum için erteledim, şimdi bazı sorularım var kendisine kendisi yanıtlayabileceğini yazmış.
  şimdiden teşekkürler

 • melih polat 3 Şubat 2012 / 14:30

  mereba hocam benim sag göz saglam :) 100% görüyor

  sol göz ise bulanık yazıları okuyamıyorum lazer yaptırısam askeri okulalra girebilirmiyim yaşım 17

 • yasin bahtiyar 31 Ocak 2012 / 12:34

  bende lazerle lasik ameliyatı oldum. yaklaşık 2 ay önce hipermetrop vardı R6.25 L6.25 bulanıklık yani astımat yoktu şimdi artık sağ göz 0.25 oldu.. sol göz ise iyileşme süreci devam ediyor değeri ise 0.75 şuan sorunum yok tavsiye edebilirim. lazele amliyat olanlara göz doktorları neden olmuyor lazer ameliyatı sorusuna gelince doktorlar bir sağlıkçı her riski bildikleri için onlara büyük bir risk teşkil ediyor bnce o yüzden olmuyorlar fakat riski abartmayınca olacakları abarmadıktan sonra sorun yoktur bnce.. risk almadıktan sonra hayatın hiçbir anlamı byoktur bnce yaşamak bile bir risk bunu unutmamak gerekir.. doktorlarda bu riske girmiyor.. ama girilmesi lazın bnce... şimdiden ameliyat olanara geçmiş olsun. dileklerimle.. hoşçakalın

 • Beyza Pak 27 Ocak 2012 / 19:11

  merhaba ben 21 yasındayım gözlerim 3.75 derece yaklasık 7 seneden beri lens kullanıyorum.gözlerimi çizdirmek istiyorum.3 dereceden sonra iz kalıyormus sanırım nasıl oluyor bu bıde emeklı sandıgına ne kadara maal olur..bir de nerde amelıyat olmamı onerırsınız??

 • gamze apraş 26 Ocak 2012 / 21:59

  mrb..ben 25 gün önce lazer ameliyatı oldum 2 gün öncesine kadar görmem cok normaldi ..ama 2 gündür kalktıgımda sağ gözüm cok kuru oluyor ve bulanık görüyor ..sol gözüm net ama sağ gözz net görmüyor ....sağ göz kapagımdada bi agırlık varr şiş gibii ....düzellirmi bi sorun olurmuu ..tşşkr ederm şimdidenn

 • gülhanım özkan 24 Ocak 2012 / 15:14

  merhaba isa bey;
  ben yaklaşık 6 ay önce intralase lasik göz ameliyatı oldum. İlk zamanlar iyiydi fakat şu an sıklıkla batma ve kızarıklık oluyor. Zaman zaman sağ gözümde acı hissediyorum çok şiddetli olmamakla beraber.Hala göz kurulu için damla kullanıyorum. işim bilgisayar başında olduğu için de sanırım daha çok göz kuruluğu yaşıyorum. normal midir. Tehlike yaratır mı ?

 • ibrahim kaya 19 Ocak 2012 / 19:29

  isa bey ben daha 15 yaşındayım.lazer tedavisi konusunda ileride düşünüyorum.göz numaramda sürekli büyüyor.bana bu konuda bilgi verir misiniz?

 • mustafa kayıran 4 Ocak 2012 / 18:59

  miyop 5,5 ve 5,0 astigmat 1,25 ve 1,25 lazer tedavisi için mercek kalınlığı topografide 480 civarı uzman bir göz doktoru arkadaşım ameliyat olabilirsin dedi ama hastahanede olamazsın dediler.
  hocam şimdi ben ne yapmalıyım

 • erkan şahin 31 Aralık 2011 / 23:19

  merhaba..benim merak ettigim...lazerle göz ameliyatı olduktan sonra boks kickboks gibi sporlar yapılabilirmi yani ameliyattan sonra ( mesela 1 sene sora ) gözüme bir darbe (yumruk..vs) alsam kötü bir durum oluştururmu veya ameliyattan önceki durumda ki gözmle sonraki gözüm aynı darbeyi alsa arada ne gibi fark olur biraz karışık ama anlatabilmişimdir umarım. :)

 • dadas 26 Aralık 2011 / 10:54

  arkadaslar ben bır amelıyat oldum ama goz numaralarım yıne yukseldı bırdaha olma sansım varmı bılmıyorum ısın acıgı korkuyorum ama yınede gozluk kullanmak ıstemıyorum benı bılgılendırın

 • lale emir 24 Aralık 2011 / 01:41

  Selam arkadaslar, Ist dunyagoz de bundan 3 hafta oncesinden PRK operasyonu oldum. Panik modundayim, tek gozum hala bulanik, ve de digeri pek numara degismedi. O kadar canimin yanmasina mi uzuleyim, verdigim paraya mi yada ilerde cikacak baska sorunlara mi? Pismanim diyecek kadarim ancak sorunca bir hafta daha bekleyin diyorlar, o hafta geciyor, bir hafta daha bekleyin diyorlar... mutsuzum bu durumdan :(

 • hazal meryem aydoğan 10 Aralık 2011 / 21:41

  doktor bana 9.sınıfta uzağı görmediğim için gözlük verdi. Ama ben takmadım. sağ gözüm 1 derece sol gözüm ise 0.75 dereceydi . şuan 19 yaşındayım. Göz derecem ilerlemiştir büyük bir ihtimal .Şuan üniversiteye gidiyorum daha gözlüğü yeni takmaya başladım . Ama ben gözlük takmak istemediğim için lazerle gözümü çizdirmek istiyorum. bilgi verirmisiniz.?

 • Cisem Cakir 7 Aralık 2011 / 20:04

  Merhaba, ben 2 sene once lasek ameliyati oldum iki gozumden de. Herhangi bir ilerleme sikinti yok gozumde ama, kozmetik amacli lens kullanmak istiyorum, mumkun mu acaba yoksa zararli mi?

 • demet ecrin 2 Aralık 2011 / 12:57

  merhaba isa bey;
  öncelikle yorumlarınız için teşekkür ederim.Ben 4. sınıfta gözlük kullanmaya başladım derecesi 1.25 1.50 idi daha sonra 1.50 1.75'e yükseldi en sonunda 7. sınıftayken 1.75 2 de kaldı.Şuan 20 yaşındayım ve hala göz derecem aynı gözlük kullanmayı 3 sene önce bıraktım ve kullanmak istemiyorum.Lans kullanmayı düşündüm öğretmenim vazgeçirdi.En sonunda lezer tedavisi olmaya karar verdim.ilasik teknolojisi mi yoksa başka yöntemler mi iyi yardımcı olursanız çok sevinirim.

 • Ahmet erdoğan 30 Kasım 2011 / 18:11

  Merhaba İsa Bey. Ben önümüzdeki hafta bi göz hastanesinden randevu aldım muayene için gideceğim. göz numaralarım 3.75 ve 4 astigmat ta var. Olup olamayacağım orda belli olacak ama yorumları okuyunca biraz soğudum. olumsuz sonuç alma olasılığı nedir? Olan arkadaşlarım var tanıdıklarım var. Memnun olduklarını söylüyorlar. Ben zaten pomem için istiyorum. Lazer orda anlaşılırmı? Lazer olan arkadaşlar siz de yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler

 • pomem 30 Kasım 2011 / 13:43

  Merhaba İsa bey ben mart ayında 22 yaşına gireceğim üniversite son sınıftayım aynı zamanda mali müşavirlikte muhasebeye bakıyorum bu sene Pomem'e başvuracağım ama gözlerimde bozukluk var Kayseri Göz Hastahanesi Fatih Bey'e prk lazer için kontrole gittim.Kendisi Astiğmatlarımın yüksek olduğunu bu yüzden ameliyattan sonra az da olsa kalabileceğini söyledi ama pomem şartlarının altına indirebileceklerini söyledi sizce ameliyat olmalı mıyım riskli mi 2.side Kayseri Göz Fatih Günan bey bu konuda ne durumda yorumlarınızı almak isterim teşekkür ederim

 • kartal kaya 28 Kasım 2011 / 15:09

  hocam ben 17 yaşındayım gözlerim 1.75 derece miyop sizce ne zaman ameliyat olmalıyım 23 yaşını beklemek gerçekten bu kadar önemlimi lütfen cevaplayın hocam ona göre polislik sınavlarını kaçırmamak için ameliyat olacam.
  CEvaplarınızı bekliyorum arkadaşlar sizde yorumda bulunun

 • Pınar Rümel 14 Kasım 2011 / 15:31

  Merhaba iyi çalışmalar,
  Gözlerim 1,75 - 2,00 miyop. Doktor bana mrüm boyunca gözlük kullanacağımı söyledi. Eğer Ameliyat olursam belli bi yaştan sonra yakını göremeyeceğii söyledi.. Ben ne gözlük ne de lens kullanabliiyorum. Ameliyat olma şansım var mı? bulanık göruyorum. Ameliyat olursam çok buyuk bir problemle karşılaşır mıyım? yardımcı olursanız sevinirim. teşekkürler

 • Eren ILGIN 9 Kasım 2011 / 17:55

  Merhaba İsa Bey;
  Ben 16 yaşındayım 19 yaşıma gelince lazer tedavisi olmak istiyorum.Çünkü Astsubay olmak istiyorum 23 yaşında olursam Okula girmek için yaşım geçer.Sizce lazer tedavisi kesin sonuç veriyor mu bazılar bişey olmaz deyip te göz kayması yada göz gerilemesi olursa benim için çok kötü olur o yüzden biraz korkum var da lazer tedavisi olduktan sonra Astsubaylıkta göz den çok rahat geçermiyim iz falan kalır mı?
  Göz numaralarım;
  SOL GÖZ:NORMAL
  SAĞ GÖZ:1.00 astigmat 0.75 de miyop var dediler son kontrolde

  BANA LÜTFEN GERİ DÖNÜN BU SORULARIN CEVABINA ÇOK İHTİYACIM VAR LÜTFEN
  TEŞEKKÜRLER...

 • merve gğneş 7 Kasım 2011 / 11:04

  isa bey ben 2ay önce lasek yöntemi ile ameliyat oldum gözlerim 2 kere mikrop kaptı ameliyattan sonra. acaba makyaj yapmaya ne zaman başlayabilirim?

 • mehmet yıldırım 22 Ekim 2011 / 23:04

  Merhaba İsa bey yaşım 23 göz bozukluğum sol 2 sağ 2 ve sağda 0.25 astigmat var çalıştığım iş gereği göz bozukluğum bilgisayar başında durmaktayım bildiğim kadarıyla buda göz kuruluğuna sebep olmaktadır lazer ile tedavi düşünüyorum wavefront mu yoksa ilasik teknolojisi mi daha kapsamlıdır gözün yapısı önemli uygun olması önemlidir fakat sizin görüşünüzde bu bilgiyi öğrenmek isterim göz kuruluğu olması durumunda lazer olma ihtimalim nedir sizin nezdiniz de yardımcı olursanız sevinirim.

 • İrem Kara 21 Ekim 2011 / 16:32

  İsa Bey merhaba,
  Ben 18 yaşındayım ve sağ gözüm 7 sol gözüm 7.25 derece olmak üzere miyopum. Son 2 yıldır lens kullanıyordum, ama baş ağrısı yapıyor. Gözlüklerde, gözlerimi olduğundan 5-6 kat daha küçük gösteriyor ve bu gerçekten sinir bozucu. Sağ gözümde, göz kapağımın aşağı düşmesi nedeniyle sanırım bir sinir kaybı var. Artık lazer olmak istiyorum ama derecem çok yüksek ve 23'üme kadar beklersem 12 dereceyi aşmış olacağım sanırım. Gerçekten korkuyorum ve son 2 gündür çok huzursuzum. Ne yapmalıyım? Yardımcı olursanız sevinirim.

 • Hamza Kuru 11 Ekim 2011 / 11:48

  Merhabalar sağ ve sol gözüm 2 derece miyop Adanada mayagöz ve dünya göz hastanelerine kontrol için gittim ikiside gözlerimde ameliyat için bir sıkıntı olmadığını belirttiler.Mayagöz deki doktor lasek önerirken Dünyagözdeki ilasik önerdi.Başka bir tanıdık doktorla konuştuğumdada ikisini de yaptığını ama gece görüşü açısından prk nın daha güvenli olduğunu söyledi.Şimdilik prk diye düşünüyorum.Acaba prk olanlar memnunmu .Beni aydınlatırsanız sevinirim.

 • mehmet şervanoglu 11 Ekim 2011 / 00:08

  merhaba isa bey.. ben 37 yaşındayım bundan yaklaşık 12 yıldan bugüne gözümle ilgili sıkıntılarım var gün ışıgı güneş ışınları gözlerimi oldukca rahatsız ediyor gözlerimi kasmak durumunda kalıyorum.ve gözlerim cok agrıyor ayrıca bulanık görüyorum hekime göründüm ve bana tanısı alerjik hipermetropi ve astigmat tanısı bıraktı bu durumunda ne yapabilirim

 • atilla 7 Ekim 2011 / 22:44

  mrb arkadaşlar. ben 7.ayın 19 unda prk lazer ameliyatı oldum. sag ve sol 2 derece miyop birazda astiğmat vardı ben kendimi bildim bileli bu derece hep aynı ve gözlük kullanıyordum. ameliyattan 2 ay önce dünya göz e gittim muayne oldum kornea biraz ince ama ona uygun bir ameliyat yöntemiyle hallederiz uygundur dedi sevgi tongal hnm randevu aldığımda geldiğinizde tekrar muayne edeceğiz dediler. ameliyat tarihi geldi ben geldim hasteneye direk muhasebe tabi ödeme yapıldı ardından birde baktım ameliyat masasındayım. sonrasındaki kontrellere gittim olması gerektiği gibi normal dendi her gittiğimde. tabi benim içime sinmedi bu başka iki ayrı göz doktoruna gidip muayne oldum onlarda çok güzel bir sorun yok güzel olmuş dediler şimdi sol 0.25 sağ 0.50 görüntü normal ama gece araba ışıkları bayağı etkiliyor birde çok hafif sisli görüyorsun çok uzağa baktığında ama yine de eski gözlükle gördüğüm günlerimi aramıyor değilim ama gözlükte beni sıkmaya başlamıştı neyse sağlık olsun ileride tekrar gözlük kullanmayı düşünüyorum şunu anladım ki ben gözlüğüme çok alışmışım bu arada olan benim 1 500 tl ye oldu. prk olupta sorusu olanlar varsa yanıtlarım artık göz doktorundan daha fazla bilgiye sahip oldum araştıra araştıra.

 • semra ölmez 6 Ekim 2011 / 20:20

  ESME bu ameliyatı maalesef ssk karşılamıyor :( ben Kaşkaloğlu göz hastanesinde oldum amelyt., Prof. Mahmut Kaşkaloğlu girdi ameliyatıma.ben çok memnun kaldım,çünkü teknoloji olarak çok gelişmiş bir hastane.
  TUĞÇE şu ana kdr ne Türkiye'de ne de Avrupa'da lasik sonrası kimse gözünü kaybetmemiş çok şükür...

 • tuğçe sepek 6 Ekim 2011 / 11:33

  merhaba benim arkadaşımın gözleri 3,5 derece bozuk her iki gözü de ve lazer ameliyatı düşünüyor fakat gözlerini tamamen kaybetmekten korkuyor ameliyat sonrası göz kaybının olma ihtimali ne derecedir ? yada daha kötü bir göz problemiyle karşılaşır mı ?

 • egemen yalazoglu 1 Ekim 2011 / 15:58

  Merhaba İsa bey ,
  sıze bır kac konuda danısmak ıstıyorum. sag gozumde 1.25 mıyop ve 1.75 astıgmat vardı. sol gozumdede 0.50 mıyop 1.25 astıgmat vardı..gozluk kullanıyordum. 1 ay once lazerle sıfırlama amelıyatı oldum ankarada bır goz hastanesınde ınterlasık oldum. 1 gun sonra gozlerıme ayrı ayrı baktıgımda sagdakı 1 75 astıgmat olan gozum gayet ıyı goruntu verırken soldakı bulanıktı.doktor bey ıkıncı gundekı kontrolde tedavı damlalarla devam edecek gozlerın zamana ıhtıyacı var dedı.5 gundekı kontorlde doktor bey olcumunde sag gozumde 1. 25 olan astıgmat 1 astıgmata gerıledıgını soledı ..amelıyat oncesınde 0.25 yada 0.50 kalır en kotu demıstı..sımdı bana bıraz beklıyelım dedı.15 gun sonra gıtmem gerektı tekrar kendısıne..eger dusmezse ıkıncı bı operasyon yapacagını soledı ama cok dusuk bı ıhtımal verıyorum ıkıncı amelıyata dıye soyledı..ben avustralyadan gelmıstım ve 1 ay sonrada gerı donme planım var en gec..sızce bu gozum bu sure sarfında dusermı damlalarla.vede 15 gun sonrakı kontorlde de 1 astıgmat varsa ıkıncı amelıyatın rısklerı varmıdır basarılı olur mu amelıyatımdan kac ay sonra olmalıyım ıkıncı amelıyatı sızce (cunku yenı cıktı gozum amelıyattan .)..bu normal bı durum mu sızce?
  cok tesekkur edıyorum bılgılerınız ıcın sımdıden

 • iremce 29 Eylül 2011 / 18:08

  merhaba isa bey ben 17 yaşındayım bu sene sonunda askeriyenin sınavına girecem ve anlayacağınız gibi gözümde bozukluk var sağ göz 0.75 sol 0.50 bunun iyileşmesi için illa ameliyat mi olmam gerek yoksa lens veya gözlük kullanarakta düzelir mi yaklaşık 1 yıldır gözlük kullanıyorum. ayrıca teyzeminde benim yaşlarımdayken gözü aynı şekilde bozukmuş 1 yıl kadar düzenli gözlük kullanınca geçmiş bendede öyle birşey olma ihtimali varmıdır lütfen yardımcı olun bu benim için çok önemli

 • M. Yurt 27 Eylül 2011 / 23:54

  Dünya göz hastanesinde lazerle tedavi oldum... ilk gün gözyaşım hep aktı ve baş ağrısı vardı. 2. gün muaynesinde doktorun ekranda gösterdiği tümyazıları net okudum ve anlattıkları gibi hiçbir ağrım olmadı... bugün 5. gün sadece gözümde ufak kanlı bölgeler var.. tamamen memnunum. ve 1996 yılında bu ameliyatı olan bir yakınım hala net grdüğünü söylüyor.. Kesinlikle tavsiye ediyorum

 • osman coskunpinar 27 Eylül 2011 / 23:22

  ben lazer ameliyatı oldum sol3.50 sağ sıfır hipermetrop um göz numaram kaç olmuştur bi bilgi verebilecek varmıi

 • niyazi can 26 Eylül 2011 / 23:37

  1 hafta önce sol gözümden lazer ameliyatı oldum hipermetrop ve astigmat tanısyla sol gözüm %40 görüormus ve % 20 kayma varmıs .. ameliyattan 1 hafta gectı ama hala sol gözüm bulanık ve kayma devam edıor acaba zamanla kayma ve görmem düzelicekmı yoksa doktorumun elinden gelen bu mu damlada kullanıyorum cvp verirsenız cok sevınırım şimdiden tesekkürler

 • niyazi can 26 Eylül 2011 / 00:01

  MERVE DEMİRKAN aynı ameliyatı bende oldum ama sadece sol gözümden ( hipermetrop astigmat) 1 hafta gecti ama sol gözüm hala bulanık ve kayma devam edıor sendede kayma varmıydı bu astigmat dedikleri kaymamı oluor acaba

 • emre aslangül 23 Eylül 2011 / 22:41

  ameliyatta ssk karşılarmı belli oranda da olsa? bu fiyatlar tek göz için mi yok iki göz için mi ? önerebileceğiniz bi göz hastenesi varmı acaba göz numara sağ 2.5 sol 2.75
  şimdiden teşekküler yardımcı olursanız sevinirim.

 • semra ölmez 18 Eylül 2011 / 02:35

  ESME 25 temmuzda kaşkaloğlu göz hastanesinde 1300 euro ya oldum ameliyatı.

 • semra ölmez 18 Eylül 2011 / 02:24

  merhaba arkadaşlar:29 yaşındayım ve ortalama 19 yıldır gözlük kullanıyodum.sol 4,50 sağ 3,50 olmak üzere ve artı astigmatta dahil sürekli ilerleyen göz numaralarına sahiptim.ta ki 2 yıldır yani 27 yaşımda ancak sabitlendi.uzun araştırmalardan sonra lasik amel. karar verdim ve 1,5 ay önce oldum ameliyatı.şuan görmem her ne kdr rahatda olsa 0,75 lik bir no söz konusu.dr.um bunun normal olduğunu ve zamanla geçeceğni söylüyor (inşallahhh).....göz problemi yaşayan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum:kesinlikle lens kullanmayın,ileride körlüğe gidebilecek kdr tehlikeleri mevcut.heleki lasik olmayı düşünüyorsanız lensi sakınnn kullanmayın.çünkü her isteyen bu ameliyatı olamıyor,yaklaşık 11-12 testten geçiyorsunuz ve hepsinin uygun olması gerekiyor,lens kullanımı korneayı inceltiyor ve durumu olumsuz hale getiriyor.ameliyatı düşünen arkadaşlarda mutlaka güvenilir bir hastnd. ve işinin ehli bir dr. da ameliyatını olsun.herkese geçmiş olsun...

 • EREN CAN 15 Eylül 2011 / 19:05

  isa bey konunun açıldığı süreden itibaren 3 yıl kadar bir süre geçmiş bu aşamada lazer sisteminin güven oranı ne kadar artmıştır ? Riskler ne kadar azalmıştır ? BU konuda birkac yorumunuzu alabilirmiyim
  Teşekkürler

 • safiye yüksel 14 Eylül 2011 / 11:02

  hayırlı günler isa bey benim gözlerimde hem miyop hem de astıgmat var miyop4.50 numara,astigmat ise 1.25 ıntralase lasik olmuş olsam iki hastalığımda geçer mi?astigmat için ayrı bir tedavi olmam gerekiyor mu?en uygun tedavi nedir acaba tavsiyelerinizi bekliyorum verdiğiniz bilgiler için teşekürler

 • yaşar koşak 11 Eylül 2011 / 23:20

  iyi günler öncelikle 6 gün önce ilasik göz ameliyatı oldum ve wavefront ta yaptırdım suan sol gözüm de biraz bulanıklık var sag gözümde herhangi bir sorun yok gayet iyi görüyorum fakat elimi sol gözüme kapattıgımda görmede sorun yaşıyorum bunun nedeni ne olabilitr

 • Deniz ertan 6 Eylül 2011 / 20:47

  Merhabalar , ben 18 yaşındayım yaklaşım 2004 ten bu yana kesintisiz gözlük kullanmaktayım sağ ve sol göz 2,75 olarak daimi ve uzak olarak reçetede yazılı... Gözümü lazer ile ameliyat ettirmek istiyorum bazı özel şartlardan dolayı şu anda lazer yaptırsam ileride her hangi bir ilerleme veya tekrardan gözlük kullanmam gerekir mi bu göz derecesini lazer yaptırdığım taktirde herhangi bir kurumda göz taramasından geçirildiğimde belli olur mu , olmaz mı ?
  Teşekkürler.

 • hatice sağlam 6 Eylül 2011 / 17:40

  hocam ben 13 yasındayım ve amelyat olmam gerekiyomus ama ben bundan önce hiç amelyat olmadım şimdi çok korkuyorum ne yapmalıyım sizce olsam bana bir zararı olur mu

 • hüseyin güven 30 Ağustos 2011 / 13:22

  isa bey saygılar..sol göz 5.75 sag göz 1.75 sol gözden lazer ile amaliyat oldum.doktor %60 demişti ama %10 bile degil pişman oldum verdigim parayamı gözümemi üzüleyim.ögrendigim tek şey ne yaptırırsan yaptır işin ehline yaptırmak oldu saygılar

 • sevilay 3 Ağustos 2011 / 11:22

  Yaklaşık 3 yıldır lens kullanıyorum ve lazer olmaya karar verdim hastaneye gittiğimde doktorum ameliyat olmamam konusunda uyarıda bulundu korneam çok inceymiş ve lens kullandığımdan dolayı oluştuğunu söyledi ve gözlük kullanmamı lensleri asla takmamamı söyledi bende gözlük kullanacağım peki benim gözlük kullanmam bundan sonra birşey ifade edermi,korneam eski durumuna gelirmi?

 • esme küçüker 2 Ağustos 2011 / 12:23

  meraba arkadaslar bn 15 yasından beridir gozlük kullanıyorum şuan 19 yasındayım gözlıkten cok sıkıldım ne zaman kontrole gitsem derecem artıyo lazerle göz amaliyatı olmak istyorm fiyatları nasl acaba szlerden hber bekliyorm lutfn cvp yazn

 • merve demirkan 27 Temmuz 2011 / 03:13

  meraba ben 40 gün önce lazerle ameliyat oldum hipermetrop astigmat vardı ancak ameliyattan sora doktor gözümün miyopa çewirdiğini söyledi sol gözümde azda olsa bir düzelme var ama sağ gözüm hala bulanık görüyor bi kaç ay beklemem gerektiğini bir düzelme olmazsa 6 ay sonra tekrar br opersyon daha olabileceğimi söyledi korkuyorum düzelme olurmu olmazmı?

 • barış özer 19 Temmuz 2011 / 22:00

  hocam ben 6 ay önce prk lasek ameliyatı oldum. ilerde herhangi bir araştırmada veya kontrolda belli olma itimali ne kadar? şimdiden teşekkür ederim vereceğiniz cevap için saygılar hocam

 • sinan Kaya 10 Temmuz 2011 / 04:43

  iyi günler isa bey size bir sorum olcak ben 19 yaşındayım ve 16 yaşımdan beri gözlük kullanıyom kullandıgım gözlük 2.0 miyop ama gözlükle net göremiyom aşağı yukarı yani gözüm bi 3 dereceye yakın ve gözüm 1.5 yıldır ilerlemiyor sormak istediğim vereceğiniz en iyi amelyat tavsiyesi kartal göz falan diyorlar yani para problem değil bana hangi göz amelyatını önerirsiniz.simdiden tesekkür ederim.
  Bide ben uzman çavuş olmak istiyorum bu paralı askerlik sistemide cıktı ben amelyat olursam askeriyede kalabilirmiyim Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum simdiden tesekkür ederim saygılar.

 • MEHMET KAYGUSUZ 6 Temmuz 2011 / 00:04

  BENIM GÖZÜM SAĞ1.25 SOL 1.95 UZAK GOREMIYORUM YAKIN SORUNUM YOK
  DOKTOR BANA LAZER AMELIYATI OLURSAM TEK GOZU UZAK AMELIYAT YAPMAMI ONERDI SOL GOZUM AMELIYAT OLMAYACAK BU SEKILDE HEM YAKIN HEP UZAK GORMUS OLACIGINI BELIRTTI.BILGILENDIRISENIZ SEVINIRIM.

 • ertunç yücel 2 Temmuz 2011 / 21:31

  merhaba 10 gün önce inrelasik yöntemiyle amaliyat oldum sol gözümde sorun yok ameliyattan sonra kontrole gittimde sağ gözümde kırışıklık oldu söylendi yıkama yapıldı bulanıklık biraz geçti ama şu an rahatsız eecek sekilde devam ediyor doktorum geçeceni söyledi ama ben korkuyorum bilgilendirirseniz sevinirim

 • bircan dilber 23 Haziran 2011 / 17:47

  mrb benim iki gözümdede -1 derece miyopi var lazer olmak istiyorum ama risklerinden bahsettiler korktum göz yaşı kuruyomuş doğrumu riskleri ne olabailir benim için sizce birde lens kullanırsam lazer ameliyatı olmazsın dediler bana doğru tabakayı inceltiyormuş

 • hüseyin şimşek 23 Haziran 2011 / 14:17

  merhabalar bende astıgmat var ve gozluklerım cok rahatsız edıyor bunun uzerıne prk lazer olcagım sölendı yasın 19 sızce ne yapmalıyım

 • Gökhan timur 22 Haziran 2011 / 17:41

  Slm arkadaşlar Hocam bir sorum olucak Benim yasım 19 Lens kullanıyorum
  numarlarım -2.00sph -0.75cyl 100axis
  -1.50sph -1.00cyl 85axis
  ben lazer ameliyatı olmakayı düşünüyorum tabi olmaya elverişliyse gözüm üsteki bilgileri okudum ama cok korkuyorum kör olma riski war diye birde amelyat fiyatı yüksek birde ameliyat oldu diyelim başarılı gecti diyelim sonrar numaralar yükselmesin son olarakta su an yasım 19 ameliyat oldum diyelm baraşılı şekilde ve yasım 50 oldu diyelim bu lazer ameliyatının ilerde göze zarar verdiği deniliyor dorumu yani 50 yasında olsam kör olabilirm ki olsam ölürüm daha iyi

 • ersin yılmaz 21 Haziran 2011 / 21:56

  Ben 10-10-2007 tarihinde (yaş 23 1.25 sağ ve sol gözde miyop ) amilayat oldum (lazek)
  ve aradan geçen 3.5 yıllık süreçde ilk 1 sene içinde görüş net ve düzgündü sonraki süreç
  için tam tersi bir olayla karşı karşıya kaldım göz yanmaları göz kamaşması bulanıklık
  gözün içinin ağrıması bunların hepsi bir tarafa göz numarası da böyüdü sag 0.50 sol 0,25 ve böyüme yaşa bakmıyor ilerliyor ben amilyat sonrası yaşadıgım sorunları daha önce bilseydim amaliyat olmayı hiç düşünmezdim. ve son olarak modern tıp problemleri kalıcı değil geçici olarak çözüm getiryor
  msjla soru sora bilirsiniz ersin2014@hotmail.com

 • mustafa kılıç 20 Haziran 2011 / 18:33

  askeri okula girmek istiyorum miyopum göz numaram:2.00 astigmat var lens taksam veya ameliyat olsam anlaşılır mı,askeri doktorlar tarafından?
  DİKKAT:ACELE CEVAP YAZIN LÜTFEN 3.07.2011 MÜLAKATA GİDECEĞİM ACİL LAZIM... LÜTFEN

 • mehmet gündoğdu 15 Haziran 2011 / 13:51

  Miyop
  Sol göz:1,50
  Sağ göz:1,75 numara 2yıl içerisinde numaram 0,50 den fazla arttı ben ameliyat olabilir miyim?
  Ve bir de 18 yaşından küçüğüm .

 • Kenan ARIKDOĞAN 23 Mayıs 2011 / 21:11

  Merhaba.

  Ben 28.09.1994 doğumluyum.Miyopi'den dolayı gözlük kullanmaktayım.(gözlük numarası 3.5) Yurtdışında yaşıyorum ve buradaki hastanelere güvenmediğimden dolayı burada ameliyat olmak istemiyorum.O yüzden tek şansım yaz tatili için 2 veya 1 yılda bir gittiğim Türkiye'de ameliyat olmak.İnşallah bu yaz Türkiye'de olacağım.Sorum şu:

  Yaşım ve gözlük numaram göz önünde bulundurularak bu lazer ameliyatını bu yaz yaptırmamın göz sağlığım açısından bir zararı var mı?

  Bu yaz bu ameliyatı yaptırmayı çok istiyorum çünkü eğer yaptıramazsam 1 yıl daha gözlüklere katlanmak zorunda olacağım.

  Sorumu yanıtlarsanız çok minnettar kalırım.Teşekkürler.

 • İbrahim Sarıcaoğlu 18 Mayıs 2011 / 16:41

  SN. İsa Bey;

  Ben 7 derece miyop hastasıyım, Ameliyat olmak için bu hafta Adanada Maya göz merkezine başvurdum ilk muayene sonucunda kornea kalınlıgımın 500 mıcron oldugunu bu amelıyat ıcın sınır bır deger olmasına karsın amelıyat olabileceğimi ancak herhangi bir sıkıntı olmaması adına ILASIK yontemı ile ameliyat olmam gerektıgını söylediler. Ancak ıkı gun önce yumusak lens kullandıgım ıcın bır hafta sonraya kontrol ıcın tekrar gelmemı soyledıler, ıkıncı sefer gıttıgımde kornea kalınlıgımın 504 mıcron oldugunu, cok ınce olmasından dolayı LASEK yapılması gerektıgını soyledıler, gecen hafta ILASIK onerdıklerını hatırlatınca operasyonu yapacak uzmanı caırdılar, uzmanda malıyet acısında LSEK onerdık ama isterseniz ILASIK da yaparız dedıler, bu durum da benım aklımı karstırdı, konu ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum, ne yapmam gerekiyor, hangı yontemı kullanmalıyım, bu durumda bu kuruma ne kadar guvenebılırım, ameliyat olabileceğim bir yer önerebilir misiniz..

 • canan cız 18 Mayıs 2011 / 14:11

  merhabalar ben lazer ameliyaı içn tetkikler yaptırdım anatomik yapım uygun olmasına rağmen kornea kalınlığım biraz ince çıktı sizce bir sorun teşkil eder mi ? Yaklaşık 5senedir lens kullanıyorum 2 kere keratit hastalığı atlattım göz derecem 2.75 ve .3.oo lense tekrar dönmek istemiyorum beni aydınlatırsanız çok sevinirim saygılar.

 • BİLAL AYDENİZ 17 Mayıs 2011 / 22:49

  Merhaba İsa bey;

  17 gün önce lasek göz ameliyatı oldum sol gözüm çok net görüyo fakat sağ gözüm sol gözüme göre görme seviyesi düşük kalıyo, bu durum zaman ilerledikçe düzelir mi bu konu hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.

 • ADNAN PAKYÜREK 15 Mayıs 2011 / 01:18

  Hocam lazer tedavisi olmak istiyorum ancak sağ ve sol gözüm 5 er derece üstüne 0,90 derece astigmat var estetik için yaptırmayın diyorsunuz sunu sorayım 23 yaşındaki bir gencin psikolajisini düşünün ve ona göre cevaplayın bir büyüğüm olarak size danışıyorum ne yapmalıyım diyorsunuz ki körlük riski var işte beni bu bitiriyor

 • Hüseyin Hayiroglu 7 Mayıs 2011 / 13:09

  merhabalar..
  ben 06.05.2011 tarihinde yani dün prk lasek ameliyati oldum.
  bu benim ıkıncı amelıyatim.
  ılk amelıyatimi yaklasik 8 yil önce olmustum. halaa ufak bı mıktara numara kaldıgı ıcın ıkıncı amelıyatimi oldum.
  kafama takılansa ıkı sene önce dünya gözde muayene olmustum. doktorum bana wayferont amelıyatini önermısti param cıkısmadıgı ıcın olamamıstım.
  dün muayene oldugumdaysa prk lasek amelıyatini önerdi ve wayferont olmak ıstememe ragmen onu yapti.
  kafama takılansa ıkısının arasında cok bı fark varmı.
  yanı gece görüsüm düzelmıycekmı yıne.
  ve neden wayferont amelıyatını bana uygulamadı.
  doktoruma sordugumdaysa bu gözüne daha uygun ve yeterlı cevabını verdı.
  pekı dıgerınde daha ıyı bır sonuc elde edılıyosa neden onu tavsıye etmedı.
  pazartesı tekrer randevum var bu konuyu doktorumla tekrar konuscam.
  ama ınanın kafama cok takıldı.
  gözlerım yasara yasara arastırma yaparken burayı buldum ve sızden tatmın olabılecegım bır cevap alabılırım dıye umutluyum.
  cevabı emaılımede gönderırsenız cok mutlu olurum.
  tesekkürler..

 • İsa Sarı 6 Mayıs 2011 / 20:38

  Umut Bey merhaba,
  Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Sorularınız gelince:
  1-) Tamamen bir düzelme sağlanırsa, ameliyat olmanızda bir sakınca yoktur; ama birkaç farklı hekime (ameliyat olacağını söylemeden) durumu ölçtüürn bence yine de. Bakalım tam olarak düzelme sağlanmış mı...
  2-) Bu tekniklerden hangisi gözünüze uygun olursa onunla tedavi olmanızı öneririm. Tabii bu da detaylı tetkikler sonucunda ortaya çıkacaktır.

  Sağlıklı günler dilerim...

 • Umut DURUSOY 6 Mayıs 2011 / 12:52

  İsa Bey,
  Öncelikle Merhaba,
  Gözlerim, -6.00 derece miyop.Yaklaşık olarak 5-6 yıldır lens kullanmaktayım.
  23 Nisan'da Ankara Dünya Göz Hastanesinde lazer amelyatı olup olamayacağıma dair detaylı muayene oldum. Muayene sonuçlarımda sol gözümde lens kullanıma bağlı bir dikleşme ve kornea kalınlığımın 500-510 mikro olduğunu öğrendim. Doktorum bana gözlük kullandığım takdirde yüksek ihtimalle dikleşmenin geçeceğini söyledi. Bir ay sonra yani 23 Mayısta tekrar muayene istedi. Dikleşme düzeldiği zaman kornea inceliğinden dolayı PRK yöntemi ile tedavi olacağım bilgisini verdi. Dikleşme düzelmez ise lazer tedavisi olamayacağımı , göz derecem yüksek olduğu için beni tehlikeye atamayacağını belirtti.
  Ama dikleşme düzelmezse bile FAKIK IOL adlı göz içine mercek yerleştirme tekniği ile gözlüklerimden sağlıklı bir şekilde ömür boyu kurtulabileceğimi söyledi.
  İsa Bey,
  Size sorularım şunlar:
  1-) (Dikleşme düzelirse) PRK yöntemi ile ameliyat olmam -6.00 derece için tehlike teşkil eder mi?
  2-) Dikleşme düzelse ya da düzelmese bile PRK veya FAKIK IOL tekniklerinden hangisi ile tedavi olmamı önerir siniz?
  Yardımlarınız için şimdiden TEŞEKKÜR EDERİM.
  SAYGILARIMLA...

 • Fatih Erkin 4 Mayıs 2011 / 23:23

  İsa Bey, tekrar merhaba.

  Nihayet kararımı verdim ve geçen cuma günü Maya Göz Hastanesi'nde Ogün Bey'e gözlerimi 10-15 dakika kadar emanet ederek; Wavefront destekli LASEK ameliyatı oldum.

  İlk gece kesinlikle acı vericiydi ama şimdilik her şey öngörüldüğü şekilde gidiyor ve memnunum. Yarın ameliyat sırasında takılmış olan lensler çıkarılacak. Müsadenizle AMELİYAT OLMAYI DÜŞÜNEN ARKADAŞLARA BİR KAÇ ÖNERİM OLACAK:

  1. Hastane ismine ya da cihazın teknolojisine değil; öncelikle hekiminize güvenebilmelisiniz. Ameliyat öncesi öneriler çok önemli. Bunu Ankara'daki çok bilinen üç hastaneyi bizzat denemiş ve farklı hekimlerle görüşmüş biri olarak söylüyorum.

  2. Ameliyat sonrası kullanmanız gerekecek olan ilaçları mümkünse ameliyattan önce edinin. Ben ameliyattan sonra bir ilacı bulmak için 1,5-2 saat bekledim. Ankara'da Artelac isimli göz damlasını bulmak zormuş :)

  3. İnternette yazılan yorumların çoğu tereddüt halindeki insanları karamsarlığa götürebilecek türden. LÜTFEN, AMELİYATINIZIN SONUCU NE OLURSA OLSUN, OLUMLU YA DA OLUMSUZ, DİĞER İNSANLARLA PAYLAŞIN.

  NOT: Hastane ve hekim isimlerini belirtmeyi özellikle tercih ettim çünkü benim güvenimi boşa çıkarmadılar. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğim.

 • Fulya BULUT 2 Mayıs 2011 / 22:55

  Merhabalar..Arkadaşlar ben Intralase lazer olucam.Ancak beni rahatsız eden şu ki gözünüzden ince bir tabaka kesiliyor kapakcık gibi kalkıyor bu nasıl kaynıyor? sorun yasanırmı ilerde? bu lazeri olan arkadaşlar bilgilerini ve tecrübelerini paylasırsa cok sevınırım.

 • cihan deniz 2 Mayıs 2011 / 22:03

  merhaba,
  10 gün kadar önce ankara dünya gözde muayene oldum.korneam cok kalın olmadıgı için ve göz numaram düşük oldugu için prk önerdiler.sağ 1.25 sol 1.25 ve solda 0.50 astigmat var.kornea kalınlığım sol 493,sağ ise 500 cıktı.emin olmak için bugün ankara kudret göz hastanesinde de muayene oldum..tanıdık vesilesiyle gittim.4 doktor ayrı ayrı muayene etti.intralase lasik olabileceğimi söylediler...
  sizce ne yapmalıyım?buna benzer durumu olan varsa bilgilenmek isterim..
  tesekürler

 • Fatih Erkin 27 Nisan 2011 / 00:57

  Yanıtlarınız için teşekkür ediyorum.
  Sonuçları sizinle paylaşmak isterim.
  Umarım ülkemizdeki bilimsel kültür bir gün nihayet insana gerçekten değer veren bir seviyeye ulaşır.
  Başarılar diliyorum.

 • İsa Sarı 23 Nisan 2011 / 07:06

  Merhaba Fatih Bey,
  Açıkçası, uzunca bir süredir sorulara cevap vermiyordum. Zira, her sorunun cevabı ya yazı içerisinde ya da yorumlarda mevcuttu; fakat sizin bu uzun yazınıza ve özgün sorularınıza cevap yazmamak haksızlık olurdu.

  Öncelikle geçmiş olsun. Üzülerek söylüyorum ki doktorlar (ya da genelleme yapmayayım, 'bazı doktorlar'), sadece ceplerine girecek ücretin ya da "Şu kadar ameliyat yaptım." diyerek, kendilerinin ne kadar başarılı birer doktor olduklarını göstermenin peşindeler. Dolayısıyla gerek muayeneler, gerek ameliyatlar "üstünkörü" bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sizin gözünüzdeki kusurların farklı farklı çıkması da bu yüzdendir diye düşünüyorum.

  Sorularınıza gelince...
  1. Açıkçası "En pahalısı en iyisidir." düşüncesi her zaman doğru olmayabiliyor. Önemli olan, ameliyat olacağınız doktora daha önce ameliyat olmuş olan kişilerin değerlendirmeleri gibi ölçütlerdir. Ayrıca hastaya yaklaşımı vb. şeyler de önemli... Yöntem konusunda, "İllâ ki ameliyat olacağım." diyorsanız, Intralase Lasik şu an daha cazip görünüyor.
  2. Göz lekeleri konusunda maalesef bir bilgim yok. Size tavsiyem, bu konuda en az 3 farklı doktordan görüş almanız. Ayrıca, görüşlerini aldığınız doktorların lazer tedavisine karşı olmalarını "şiddetle" tavsiye ederim. Mesajım aktarılmıştır umarım...
  3. Maalesef bu konuda herhangi bir şeffaflık söz konusu değil. Sağlık Bakanlığına ya da bu konuda çalışmalar yürüten oluşumlara (dernek, vakıf vs.) başvurabilirsiniz diye düşünüyorum.
  4. Benim bildiğim kadarıyla böyle bir çalışma yok. Dediğim gibi, "sonrası" kısımları genelde koca bir boşluk olarak duruyor. Yine maalesef, yapılanların sadece olumsuzluk durumlarında haberimiz oluyor.
  5. "Google'da arama yapın." demeyeceğim. Tarafsız bilgilere ulaşmak çok güç. Böyle bir soruya benim cevap verebilmem de... Tek yol, o hekime muayane olmuş hastalara, hekimin haberi olmadan, bir şekilde ulaşmak olabilir...

  Tekrar geçmiş olsun diyorum ve daha önceleri de belirttiğim gibi, eğer göz kusurunuzun derecesi durmuş değilse ve gözünüzde ameliyata karşı çok çok az da olsa uyumsuzluk varsa, bu hevesten uzak durmanızı tavsiye ederim. Sağlıklı günler...

 • Fatih Erkin 23 Nisan 2011 / 01:18

  İsa Bey, tüm uğraşlarınız için teşekkür ederim.
  Öncelikle bilgilerimi vermek, sonra lazer ameliyatı için görüştüğüm farklı doktorların yorumlarını anlatmak ve son olarak da birkaç şey sormak istiyorum:

  30 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Her iki gözümde 1,5 derece miyopi var. Ayrıca daha önce farklı doktorlar tarafından tespit edilmiş olan düşük dereceli astigmat var. On dört yıldır lens ve gözlük kullanıyorum. Son altı-yedi yıldır lenslerimi haftada ortalama iki-üç gün kullanıyorum ancak son yıllarda lensler gözümü rahatsız etmeye başladı.

  Üç hafta kadar önce, lazer ameliyatı olmaya karar verdim ve diğerlerine göre çok daha iddialı bulduğum, herkesce bilinen bir göz hastanesinde (diğerlerinin üç katı ücret ödeyerek) muayene oldum. 1,5 derece miyopi ve düşük dereceli astigmat tespit edildi. Kornea kalınlığı, göz tansiyonu, vb. konular göz önüne alınarak PRK-Lasek ya da Lasik / i-Lasik tekniğine uygun olduğum söylendi ancak muayene sonuçlarım istememe rağmen verilmedi. Bir hafta sonra başka bir göz hastanesinde muayene oldum. Orada ise 1,5 miyopi tespit edildi ancak astigmat olmadığı söylendi. Her iki gözümde birer leke bulunduğu için Lasik yönteminin uygun olmayacağı söylendi ve Lasek önerildi. Muayene sonuçları, talebim üzerine verildi.
  İlk gittiğim hastanede lekelerin tespit edilememiş ya da ameliyat türü seçiminde göz önüne alınmamış olması; ikinci hastanede ise astigmatın tespit edilememiş olması ilginçtir.

  Ameliyat izi ve ameliyat sonrası acılı / puslu görüş döneminin uzunluğu benim için sorun değil. Mümkün olduğunca cihaz tarafından yapılan ve insan hatasına mahal vermeyen; yaşlılık döneminde en az sorun (göz tansiyonu / kornea inceliği) yaratabilecek ve özellikle gece görüş kalitesi en yüksek yöntemi seçmek istiyorum. Bu anlamda (astigmat ve gece görüşü konularındaki başarı ihtimali nedeniyle) vawefront kullanılan (lazerle kesilen çok daha ince bir flep olduğu için) Intralase Lasik ameliyatının uygun olabileceğini sanıyorum ama;
  1. Siz olsaydınız, her tür yöntemin uygun olduğu bir durumda hangisini seçerdiniz?
  2. Göz lekeleri vawefront kullanılan bir Intralase Lasik ameliyatı için sorun teşkil eder mi?
  3. Hastanelerin kullandıkları cihazları karşılaştırmak isterim. Bu bilgilere nasıl ulaşabilirim?
  4. Türkiye'de yapılmış olan ameliyatlar ve müşteri memnuniyetleriyle ilgili yapılmış herhangi istatistiksel bir çalışma var mıdır? Nasıl ulaşabilirim?
  5. Hekim seçme hakkımı kullanmak isterim ancak bunu yapabilmem için hekimlerle ilgili bilgilere nereden ulaşabilirim?

 • alev bağdatlı 27 Mart 2011 / 18:53

  merhaba,
  Ben tam bir ay önce lasik ameliyat oldum.Ameliyattan snrakş kontrolde miyobumun 0.25 e düştşğşnğ söylediler.Bulanık gördüğüm için bir hafta sonra tekrar kontrorole gittim bir problem olmadığı bir ay içinde geçeçeğini söylediler.Ancak halen bulanık görüyorum.Bu düzelirmi? Ayrıca görüşümde çok kötü hem yakını hemde uzağı net göremiyorum televizyondaki yazılar gazetenin yazıları iç içe geçiyor.Ayrıca her iki gözümdede astigmatım vardı.Acaba gözümde kornea bulanıklığı denilen şey olmuş olabilirmi?bu nasıl tespit edilir?Bilgi verirseniz çok sevinirim.

 • sevtap orhan 12 Mart 2011 / 17:38

  ben de 40 gün önce ameliyat oldum. çok düşünerek tabi.. çok korkuyordum ama bir cesaret gözlükleree olan nefretimin de etkisiyle oldum... çok mmenundum ama son zamanlarda batma yanma göz kuruluğu oluyor o da normalmiş.. o açıdan eğer bu göz kuruluğu da geçerse birkaç aya kadar iyi ki olmuşum diyeceğim... bu konuda bana yardım edebilecek olan var mı?? yani bu durum normal mi... geçer mi... aynı durumu yaşayan var mı...

 • ayşegül aktürk 12 Mart 2011 / 17:29

  meraba hocam benim gözlük numaram 3.75 aylık lenslerden aralıklı olarak kullandım yalnız 4 ay kadar sadece lens kullandığım oldu onun dışında aralıklı olarak kullandım.bu kadar sürede lazer ameliyatını engelleyecek kadar kornea incelmesi ve göz kuruluğu olurmu ? teşekkürler

 • irfan cirit 11 Mart 2011 / 23:16

  Ben de 11 gün önce Lazer ameliyatı oldum. Şu anda aynen İsa hocamın yazdığı süreçlerden geçiyorum. Yakınını görememe problemim var. Bol bol suni gözyaşı damlatıyorum. Hocam size şunu sormak istiyorum. Lazer ameliyatı olan kişilerde yaşlılıkta olabileceği değerlendirilen rahatsızlıklar nelerdir?. Ayrıca güzel web siteniz için çok teşekkür ederim. Aklımdaki birçok soru işaretini sayenizde kaldırdım. Başarılar dilerim...

 • zehra çetin 11 Mart 2011 / 21:10

  bu ameliyat herhangi bir sosyal güvence üzerinde olurmu veya devlet hastanelerinde olur mu:?

 • mehmet arslan 8 Mart 2011 / 21:06

  kornea değerlerim 510 çıktı.kornea kalınlığıma göre PRK dışında hangi lazer yöntemi uygulanabilir. yaşım 23 teşekkürler göz değerlerim her iki gözümde de miyop artı astigmat var.
  sağ göz sferik -2.75 silindirik -2.25 aks180
  sağ göz sferik -3 silindirik -1,75 aks180

 • harun 16 Şubat 2011 / 22:59

  merhaba arkadaşlar 26 ocak 2011 de prk-lasek yöntemiyle kayseri göz hastanesinde amelyat oldum 1.50 miyop sorunum vardı şu anda 3 hafta oldu her geçen gün netleşiyor amelyat olmadan önce çokk korkuyordum amelyat saati geldi ve 5 dakika sürdü yani korktuğum şey bumu diye sordum kendi kendime amelyattan sonra 3 gün ağrı oluyor gözde oda damlalarla kontrol edilebiliyor amelyat olmayı düşünen arkadaşlar sorunuz varsa yardımcı olabilirim harun-yilmaz@live.com
  özellikle ilk 3 hafta yakını görmekte zorlanıyorsunuz gözlük belasından kurduldum çok şükür....

 • İsmail Dinlemez 13 Şubat 2011 / 19:08

  meraba hocam
  isa bey ben size şunun soracağım ameliyatı geçirdikten sonra polis mulekatlarında ameliyat olduğumdan dolayı elenebilirmiyim veya resmi evraklardan bulup elenebilirmiyim ? lütven cevap bekliyorum.

 • suna er 12 Şubat 2011 / 14:41

  merh benim sorum annemle ilğili annem behçet hastası 15 senedir doktora gittik 3 gün önce doktor annemin göz hastalığının behçet yapmadığını söyledi annemin göz numarası 20 göz arkaında sarı lekeler varmış şimdiye kadar böyle bilği bize verilmedi göz filmi istedi eger uygun olursa sarı lekeler temizlene bilirmiş annem o zaman çok iyi görürmüş başka bir doktor bunun mümkün olmadığını söyledi ne yapacagımızı bilmiyoruz ilk doktor bizi oyalıyor para tuzagı diye düşündük çünkü film 450 milyon bu sorun değil ama umutlanmak istemiyoruz sizce ne yapmalıyız çok acele cevap verirseniz sevinirim iyi günler

 • Refik 31 Ocak 2011 / 20:17

  ben 7 ay önce wavefront ameliyatı oldum yaşım 18.. gözlerim büyük ölçüde düzeldi ama ameliyattan bu zamana kadar hergün her dakika gözümde inanılmaz ağrılar var doktora tekrar tekrar gidiyorum önce bir süre yapay göz yaşı kullandım daha sonra başka damlalar kullandım ama halen aynı dayanılmaz ağrılar var gözümde bir türlü düzelmiyor dayanamıyorum.. damlalar hiç işe yaramıyor.. ne yapmam lazım bilgi verirseniz sevinirim...

 • mustafa durmuş 25 Ocak 2011 / 02:24

  (PRK AMELİYATI OLAN YA DA OLACAK OLANLAR OKUYUN )
  Arkadaşlar ben 24 yasındayken yani gecen sene prk ameliyatı olmuştum.Buna geçmeden önce şunu söyleyeyim, hangi doktor ne derse desin 24-25 yasın altında kesinlikle lasik ameliyatı olmayın. Çünkü göz bu yaşa kadar gelişimini tamamlayıyor ve eğer 20li yaşlarda ameliyat olsanız ilerki yaşlarda göz numaranız yükselebilir bu da ameliyatın boşuna yapıldığını anlamına gelir. ben gecen sene istda dünya göz hastanesinde PRK denilen gözün üst tabakasındaki kornea kalınlığının yeterli kalınlıkta olmadığı durumlarda uygulanan, gözün en üst tabakasında traşlama yöntemiyle yapılan bir çeşit lasik yöntemiyle ameliyat oldum. gözümdeki netleşme tam 2 ay sonra oturdu. PRK İLE AMELİYAT OLANLAR SABIRLI OLUN ÇÜNKÜ GÖZ AMELİYATTAN SONRA 1 BUÇUK AY İÇİNDE NETLEŞEBİLİYOR. YANİ BU DURUMDA DOKTORDAN HATA ARAMAYIN..prk olanlar normal standart lasike göre çok daha geç iyileşebiliyor. Ve sizi korkutmak için söylemiyorum ancak ameliyattan sonraki ilk 3 gün hayatınız zındana dönebilir. çok şiddetli ağrı yanma batma oluyor. gerçekten ilk 3 gün dayanılması zor agrı yanma batma hisseiyosunuz ama sabırlı olmak lazım. çünkü acısını çeken sefasınıda sürüyor .gözünüzü açtığınızda gözlüksüz ne görebiliyosunuz bu mükemmel bir duygu bunu yaşayanlar bilir. Son olarak şunu da söylüm HİÇBİR LAZER AMELİYATI SİZİN ORİJİNAL GÖZÜNÜZ GİBİ OLAMAZ. AMELİYATINIZ İSTEDİĞİ KADAR BAŞARILI GEÇSİN YİNE DE AMELİYATTAN SONRA GÖZÜNÜZÜN ORJİNAL HALİNDEKİ SAYDAMLIĞINI KAYBEDİYOR YANİ GÖZ BİR ANLAMDA CANLILIĞINI YİTİRİYOR. ÖRN: HER ORTAMDA EŞİT GÖREMEZSİNİZ IŞIKLI IŞIKSIZ ORTAM ÇOK FARKEDİYOR. gözlükle idare ederim diyosan lazer olma derim. Herkese sağlıklı günler dilerim.

 • Seda Keskin 22 Ocak 2011 / 14:01

  Merhaba, Ben prk ameliyatı oldum. ankara dünyagöz hastanesinde oldum. bugün 5. günüm, sol gözümde baya bozukluk var ve doktor bana ameliyat gününden itibaren 1 hafta içinde net görebilirsin demişti fakat ben 5. günümde olmama rağmen hiç net göremiorum tam tersi baya bozuk görüorum. iyileşme süreci ne kadar? Prk ameliyatı olanlar biraz bilgi verebilirlerse sevinirim. Göz derecelerim çok yüksek değildi bunu da belirtmek isterim. Teşekkürler

 • Neslihan Şimşek 18 Ocak 2011 / 19:45

  20 yasındayım tıp 3. donem ogrencisiyim. 6 sene gozluk kullandım 4 senedirde lens kullanıyorum. ilk basladıgımda 0.50 ye 0.75 miyop goz bozuklugum vardı. suan ise ikiside 2.25 miyop. aynı zamanda en bastan beri astigmatlıgımda var. temelli bir care var mıdır bunu arastırdım ve LASEK yonteminin risklerini ve ozelliklerini suan arastırmaktayım. bu yontemin goz yanması batması ve kalıcı kusur olma riski suan beni dusundurmekte. sahip olucagım meslekte gozlerin onemi tartısılmaz. umarım bana en ideal tedavi yontemini soyleyebilirsiniz. LASEK yonteminin risklerini, etkinligi surekliligini ogrenmek istiyorum. umarım ilgilenirsiniz. saygılarla

 • reyhan ayduğan 6 Ocak 2011 / 15:34

  merhaba bende lasik ameliyatı olucam dünya göz hastanesinde ama benim korkum acıma tamamen yok ediliyor mu ameliyat olan bir akrabamız yinede acıdıgını söylemişti ve ben bu yüzden korkuyorum acıkcası bu arada 20 yaşındayım videolarda çok kötü görünüyor ben miyobum sağ göz 1.25 sol göz de 1.25 bana bilgi verirseniz sevinirim.

 • sibel ünal 3 Ocak 2011 / 09:30

  merhaba
  benim ailemde bir çok kişi gözlük kullanıyor ve en önemlisi halam göz nakli yapılmasına dair göremiyor ve bunu yanında bir çok sıkıntı benimde onlar gibi olacagım için korkuyorum. Ben miyobum 2.50 ve 1.75 lazer tedavisi olmak istiyorum yaşım 21 her gun bu stresle yaşamak inanın çok zor siz diyorsunuz ya 22 23 yaş diye ben bir an önce olmak istiyorum ve ssk bu ameliyatın ne kadarını karşılıyor bunu merak ediyorum .

 • mehmet cantürk 13 Aralık 2010 / 20:02

  hocam 9 kasım 2010 tarihinde lasek ameliyatı oldum 1 ay sonra netleşir dendi ancak sağ gözüm biraz netleşmesine rağmen sol gözüm çok bulanık görüyor düzelme ihtimali nedir. selamlar..

 • dilan kara 11 Aralık 2010 / 14:24

  mrb hocam benim sağ gözümde miyop var doktor gözlük verdi ama ben takmak istemiyorum acaba lens taksam olurmu? cvbınızı mutalaka bekliyorum şimdiden teşekkür ederim

 • Fatih kaya 8 Aralık 2010 / 15:36

  Merhaba İsa Bey
  Öncelikle bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.
  Ben 9 ay önce özel bir kurumda lazer ameliyatı oldum ameliyat sonrasında yazınızda anlattığınız durumları yaşadım ve sonra sorunsuz sekilde geçti.farklı bi durum ortaya cıkmadı üniversiteden mesun olduktan sonra gecen 3 4 ay zardında bilgisayar kullanımı ve strese baglı asırı uykusuzluk cektim.Şu anda gözlerim zaman xaman agrı yapıyor doktorum damlalrımı kullanmamı soyledı kuruluk varmıs.Sabahları zaten gozlerım kurumus olarak uyanıyorum.ayrıca gözlerimde damar damar kanlaşmalar da var.Bazı siyah noktalarda bvelirdi ama fazla değil tekrar kontrollere gideceğim fakat sizin de öneriniz varmı konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi verebilirmisiniz teşekkürler iyi günler.

 • nuray gedikbey 7 Aralık 2010 / 00:58

  slm benim oğlum geçen sen askeri okul sınavını kazandı fakat gözde 1.50 astiğmat çıktı şimdi lazerle tadivi ettirmek istiyorum maliyeti ve ameliyat olmasında sakınca varmıdır şimdiden teşşurler

 • abdullah morgil 30 Kasım 2010 / 02:47

  merhaba
  istanbul kartal göz hastanesinde lasik yöntemiyle gözlükten kurtulmak için lazer oldum iki gözümde problem vardı daha 1 hafta olmasına rağmen iz ağrı acı yok. ameliyatın ardından damlaları düzenli olarak kullanıyorum. ameliyatın ardından 2 veya 3 gün sanki sağ gözüm biraz daha bulanık sol göze göre . sorduğumda ise daha yeni bulanık görme olabilir zaten 1 ay süreyle damlalar kullanacağız ve 1 ayın sonunda kontrol amaçlı muayene ve tam sonucun alınması 3 ayı bulabilir denildi. özellikle beyaz üzerine olanm yazılara bakınca sağ göz çok az derecede bulanık görüyor. sizden ricam bu normalmidir. bi cevap yazarsanız sevinirim. teşekkürler.

 • gökhan gürışık 28 Kasım 2010 / 22:22

  23 ekımde prk operasyonu oldum ve su an hala uzagı goremıyorum artı dırek bakıslarda gozum hemen kızarıp bulanıyor.1 ayı 10 gun gectı fakat gozlerım de agrı mevcut yoruluyor hemen..
  bu şartlarda bu normal mıdır merak edıyorum..ne zaman net gorecegimmmm::(

 • aslı gümüs 23 Kasım 2010 / 23:03

  merhaba hocam ben 23 yasında astigmat miyop hastasıydım yırmıgün önce lasek lazer oldum uzagı hale n bulanık görüyorum bu normalmi ve budurum gün gectıkce canımı sıkmaya basladı.arkadaslar sızxlerdende cevap beklıyorumm

 • murat sel 15 Kasım 2010 / 23:58

  İyi günler İsa Bey, yaşım 18 ve askeri okula girmek için hazırlanıyorum. Gözlerimin derecesi 1.50 ve 1.75 miyop, prk denilen yöntemle şubat ayında düzeltme işlemini yaptırmak istiyorum. Sizce yazın olacak olan muayenelerde operasyon olup olmadığımı anlarlar mı ve yaza kadar görme sorunu oluşabilir mi tekrar?? Bilginizi almak isterim bu konuda teşekkür ederim.

 • REFİK DUVARCI 14 Kasım 2010 / 12:07

  merhaba ben 3 gün önce bir göz doktoruna gittim benim göz numaralarım
  sağ göz 6.75 hipermetrop, 3,50 astigmat
  sol göz 6,50 hipermetrop, 4,00 astigmat
  sizce kornea yapım uygunsa lazer olabilirmiyim şimdiden teşekkürler bu arada yaşım 21

 • Samira Djami 9 Kasım 2010 / 12:35

  Merhaba Doktor bey,

  Benim göz bozkluğum var +16 gözlük numara takmam gerekiyor tabi bu hal de ben kontakt lens takiyorum .şuanda karar sizim benim durumum da ameliyet yapılabilir mi?resk var mu? biraz sizden fikir almak istiyorum .

  Teşekkürle.

 • Hasan 6 Kasım 2010 / 23:32

  Yaklasik 1 bucuk ay önce Lazer ameliyati oldum 3.gün koruyucu lenslerim cikarildi yaklasik 15gün baya bozuk gördüm daha sonralari gözüm düzeldi bana verilen FML damlasini 1ay süreyle kullanmam gerektigi söylenmisti ben 1ay dolunca biraktim ve ondan sonra görmem azaldi ve su an uzagi baya bozuk görüyorum doktora gittigimde yaptigi ölcümde gözlerim neredeyse önceki numaramin aynisi oldugunu söyledi simdi söylenen 3ayi bekliyorum acaba 3ay sonunda iyi görebilirmiyim diye, yoksa yeniden gözlüge dönecegim.

 • kadir kaplan 6 Kasım 2010 / 15:04

  slm benim sağ-6.75 axis 0 sol -7.50 axis sıfır miyop um.testler oldum lazer olabilirsiniz dediler..bn askeri sınavlara girmek istiyorum tek isteğim bu.buuun için lazer olacağım. prk yöntemi uygularsak belli olmaz dediler.sizce başarı ne kadar olur.kaç numaraya kadar düşer.birde bnm sınav mayısda ne mzan olmam gerekiyor.cvplarsanız çok tşk ederim

 • ebru boyraz 5 Kasım 2010 / 18:43

  isa bey baya araştırmama ragmen benim sorunumun cevabını bulamadım tekrar aynı soruyu soruyorsam kusura bakmayın..ben yaklaşık bır bucuk ay önce lasek yöntemiyle ameliyat oldum..şuan gölgeli cift görüyorum..doktor lazerin capını gece görüşüm iyi olsun diye büyük yaptıgını ondan kaynaklandıgını söyledi..düzelicegini söyledi ama bi düzelma yok...bu konuda bi bilginiz var mı zamanla düzelicek bi sorun mu şimdiden teşekkürler..

 • zeynep çelik 1 Kasım 2010 / 15:27

  ben miyop tum 4 sene önce lazer amaliyatı geçirdim ama 2 senedir tekrar gözlük kullanmak zorunda olduğumu söyledi doktorlar yine gözlük kullanıyorum lazerden hiç fayda göremedim

 • ufuk mangtay 1 Kasım 2010 / 14:17

  yaklaşık bir sene önce laser ile sağ gözümden amelieyt oldum ama daha kötü oldu ve şimdi bulanık görüyorum daha doğrusu doktor ölçü hatası yapmış bu nedemektir saygılar.

 • İsa SARI 20 Ekim 2010 / 10:24

  Değerli okuyucularım,
  Bir süredir işlerimin yoğunluğu dolayısıyla sorularınıza cevap veremedim. Aslına bakacak olursak, sorularınızın tamamı yazı içerisinde ya da diğer kullanıcıların yorumlarında mevcut.

  Son sorulara genel olarak şu cevapları vereyim:
  Hüseyin Bey, eşinizin şikayetleri normaldir. Doktorunuzun dediği gibi 1-2 gün hattâ bir hafta bu şikayetler devam edecektir. Verilen damlaları düzenli bir şekilde kullanınız.

  Lazerle göz ameliyatı sonrasında göz numarası tekrar ilerleyebilir ve bunun sonucunda, göz yapınız yeterli değilse tekrar ameliyat da olamazsınız. Tam iyileşme süreci bir ayı bulmaktadır. Bir ay sonucunda görmede bulanıklık devam ederse, tedavi tam olarak başarılı geçmemiş demektir. Astigmat vs. gibi komplikasyonlar oluşabilir.

  Hepinize geçmiş olsun dileklerimle...

 • huseyın kosger 19 Ekim 2010 / 19:49

  Merhabalar İsa Bey

  Eşim dün wavefront yöntemiyle lasik oldu. Dün geceyi gerçekten çok zor geçirdi. sulanma ağrı batma her türlü şikayet vardı. bu sabah tekrar doktora gittik herşeyin normal olduğunu ve 1-2 gün içinde geçeceğini söyledi ama eşim hala acı çekiyor ve gözleri sulanıyor kızarıklık var ve çok ciddi batma olduğunu söylüyor. Bizde korktuk açıkçası yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

 • canberk kabalcı 16 Ekim 2010 / 22:11

  arkadaşlar bence doktorların %90 ı paranın peşinde çünkü bir düşünün siz olsanız bir şeyle 1 saat mi uğraşırsınız 30 dakikada yarım yamalakmı o yüzden doktor yakınınız arkadaşınız yada bildiğiniz iyi bir doktor değilse gitmeyin özellikle ucuz diye kötü hastanelerde tedavi olmayın gözünüz paha biçilmezdir bulabildiğiniz en güvenilir hastaneye gidin parası ne olursa olsun inanın sonra pişman olursunuz vede tek doktorun dediğine gitmeyin 3-5 doktora gidin hepsi olur derse yaptırın veya 4 ü hyr biri olur derse kesinlikle yaptırmayın hadi iyi şanslar !

 • tuncay öztürk 11 Ekim 2010 / 18:31

  merhaba ben daha önce lazer tedavisi oldum yalnız daha sonrasında göz numaram büyğdü bunun için takrar baş vurdum siz laser tedavisi olamassınız dediler bende suanda gözlük kullanıyorum yalnız nekadar gozluk kullandıysam net bir görüntü alamadım bunun içın bana gözlük camı markası ve numarası önerebilirmisinız gerekirse sizde muayne olup net bir göz numarası önerirmisınız
  birde normal insana göre gözlük kullanan insan yüzde kac az görür benim numaram 7 numara miyop

 • serkan 10 Ekim 2010 / 02:26

  hocam mrb ıkı ay once prk amelıyat oldum mıyop 2,25 di ıkısıde olcumlerde 0 cıkıyor ama uzakta hala sorun var bulanık goruyorum gozlerımı kısınca okuyorum normalmı acaba amelıyatmı sorunlu gectı , bıde polıslık sınvnda bellı olurmu o zamana 3 ay olacak sımdıden cok tesekkr ederım

 • arif aytaç 9 Ekim 2010 / 20:52

  merhaba isa bey
  19 gün önce sol gözümden katarakt ameliyatı oldum.6 yıl öncede sağ gözden olmuştum.ama sağ gözüm iy.sol gözüm ise hala düzelmedi.yakınıda uzağıda iyi göremiyorum.açık alandan kapalı alana girdiğimde puslu görüyorum.düzelirmi ne yapmam gerekir? teşekküler

 • Muhammet 8 Ekim 2010 / 15:16

  Herkese slm arkdslar sizede hocam.) Ben miyop hastasıyım bıldıgınz gıbı sol gözüm S -2.50 C -425 sağ gözüm S -3.50 C5.50 lazer amelıyat olma sansım warmı ? Birde Gözlk Kullanmıyorum Acaba belırlı bır yastan sonra gözde bozukluk ılerlemsını kesıyormu yane oldugu gıbı duruyormu yksa her yasta gttkce dha fzla bozuluyor ?

 • rüya altıntaş 1 Ekim 2010 / 20:13

  merhaba değerli hocam,ben 2 yılı aşkın lens kullandım ve en son ramazan bayramında haftalık lens aldım ve buda gözümde korneada apse yaptı.doktoruma gittim ve 2 haftadır göz damlası ve göz kremiyle tedavi görüyorum.doktorum gözümde düzelme olduğunda lazer ameliyat yaptırabileceğimi,son 1 yıldır göz numaram da çok artış olmadığını ve artık lens kullanmamam gerektiğini söyledi.21 yaşındayım ve göz numaram 4 ve astigmatı m çok yüksek.sizce ne yapmalıyım hocam gözlük kullanmak istemiyorum lazer ameliyatı da açıkçası beni korkutuyor.şimdiden teşekkürler hocam kolay gelsin..

 • Ezgi Lavaşkan 30 Eylül 2010 / 12:14

  isa bey merhabalar
  22 yaşındayım ve bilgisayar sektöründe çalışıyorum ve sürekli bilgisayar başındayım. 1 hafta önce doktora gittim gözümde miyop olduğu söylenildi sağ gözüm 0,75 sol gözüm 1 derece doktor lens ve gözlük yazdı fakat lens hiç önerilmedi, bu nedenle gözlük aldım. gözlüğü kullanmaz isem göz derecem yükselirmi? sizce göz derecesi yüksekmi?? lens zararlı olduğu için kullanmak istemiyorum,lazer daha çok yeni biraz daha beklemek istiyorum. bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

  Teşekkür ederim...

 • seçkin misket 29 Eylül 2010 / 18:56

  10 sene önce lazer amilyatı oldum fakat gözlerimde tekrar numara çıktı gözlük verdiler fakat gözlükte kullanamıyorum bana sıkıntı veriyor acaba tekrar lazer olabilirmiyim veya sorunu nasıl çözerim teşekkürler.

 • Nilüfer Birlik 22 Eylül 2010 / 10:47

  Mrhb, 26 yaşındayım.
  İsa bey Benim 2 gözümde 3 derece miyop. astigmat ve hipermetrop yok. 7 yıldır lens kullanıyorum. ama artık sürekli gözümde alerji yapmaya başladı. bende ameliyat olmaya karar verdim. istanbulda tanınmış bir hastanede tetkiklerimi yaptırdım. Kornea tabakam ince olduğu için lasek yöntemini önerdi doktorum. sanırım ameliyat sonrası birkeç gün ağrım olacakmış. Bu yöntemin diğerine göre yani lasik yönetine göre riski var mıdır. bu yöntemi tavsiye edeiyormusunuz.

 • kamil sar 19 Eylül 2010 / 11:37

  doktor bey soruları almış ders çalışıyor.
  Önümüzdeki ilk 40 yıl içinde size döneecektir.

 • yasin ateş 18 Eylül 2010 / 18:21

  hocam göz tansiyonum var göz astimatım var gözümün biri 3 diğeri .2.30 derece amaliyat nasıl olurum ne kadar faydalı olur yada olabilirmiyim

 • melek 14 Eylül 2010 / 21:09

  Benim ameliyatımın üzerinden bir sene geçti.Geçen hafta başka bir doktora kontrole gittim.0.25 sağ gözde miyopluk kaldığını söyledi.
  Ameliyat sonrası için şunu söyleyebilirim ki, öyle söylendiği gibi 1 gün, 1 hafta gibi sürelerde gözünüzle ilgili problemler geçmiyor.Ben de ameliyattan sonra özellikle ilk bir ay çok sıkntı çektim ve stres oldum.Görmede dalgalanma ve zaman zaman bulanıklık oluyordu.Yaklaşık 3 ay sonra şikayetlerim azaldı.Şimdi sadece uzun süre bilgisayar başında kaldığımda göz kuruluğu şikayetim var.Bu dönem için damlalarınızı düzenli olarak kullanmaya devam edin ve içiniz yine de rahat etmiyorsa ameliyat olduğunuz doktor dışında bir doktora gidin.

 • barış çağ 13 Eylül 2010 / 00:18

  dunya goz de son derece ilgisiz bir doktorda gozlerimi cizdirdim sag ve solda aynı olmak uzere 2 miyop 0,50 astigmat vardı ameliyat sonrası muayene oldum ve doktor cok iyi dedi 3 ay beklememiz gerekiyor falan dedi su anda kac olmus numarası dedim soylemedi ama benim gordugum 0,25 miyop bir hafta sonunda uzak gormede hic problemim yok fakat ozellikle bilgisayar basinda yakin gormede cok iyi degil damlalarimi duzenli olarak kullanmaya devam ediyorum sanırım biraz daha beklemem gerekecek bilgisi olan varsa paylasırsa sevinirim

 • polis adayı 7 Eylül 2010 / 10:28

  Selam arkaaşlar ben uzagı göremiyorum... Derecesi kaç bilmiyorum ve polis olmak istiyorum okuduklarıma göre polislikte gözde tedevi olunca polisliğe almıyorlarmış. Bilgi verirmisiniiz hangi ameliyat olsam iz kalmaz mülakatta belli olmaz ? Ankara...

 • lütfiye 6 Eylül 2010 / 15:11

  merhaba ben 5 sene önce ekzarmır yöntemi ile amelyat oldum şimdiye kadar sorun yoktu şimdi gözüm sol 75 sag 1 0derece bozuldu şu an gözlük kullanmıyorum gözüm iyi görmüyor ne yapmalıyım.

 • suzan 31 Ağustos 2010 / 15:27

  slm arkadaslar,
  ben yurt disinda yasiyorum fakat geçen yil turkiyede lazer ile gozumu cizdirdim asiri derecede mioplugum vardi ve yaklasik 6 yil lens kullandim ve gecen yil ameliyatim guzel geçti sonuçta zor bir ameliyatta deil ve suan cok sukur gayet guzel goruyorum o yuzden endiselenmeyin. ben eskisehirde yaptirmistim diyer ozel hastanelerdede olabilir.

 • can cagdas 30 Ağustos 2010 / 21:13

  peki yurt dışında ameliyat olmak daha mı mantıklı sizce

 • yunus yıldırım 23 Ağustos 2010 / 14:01

  merhaba İSA HOCAM.20 temmuz 2010 tarihinde lazer ameliyetı oldum.bugün itibarı ile uzağa bakarken cisimleri gölgeli görüyorum.netleşme oldu gözlrimde fakat sıfırlık bi görüntü halen mevcut değil.acaba bu uzağı gölgeli görme göz kuruluğundan mı kaynaklanıyor.yakını net görebiliyorum.

 • Uğur Yılmaz 21 Ağustos 2010 / 16:37

  Ben 16 yaşındayım 18ime girince lazer ameliyatı olmayı düşünüyorum şuanda focus marka lensleri kullanıyorum. iki gözümde 2,50.. Ama göz doktorum ameliyat olmak istiyorsan lens kullanmayı bırak lens korneoyu inceltiyor lazer ameliyatı olma şansın yarı yarıya düşer dedi.. Ama internette vs. hiçbiyerde doktorumun söylediği gibi bir bilgi yok kafam çok karışık lens kulanmalmıyım kulanmamalımıyım.. Yardımlarınızı bekliyorum..

 • Nilüfer cerit 21 Ağustos 2010 / 02:36

  15 gün önce lasek oldum. Hala bulanık görüyorum. Ne zaman net görebilirim?

 • yusuf gün 20 Ağustos 2010 / 19:04

  selam İsa bey 8 gün önce ilasik ameliyatı oldum.iki gözde -2.75 di.ameliyattan sonra sağ göz bulanık, sol gözde ise hem bulanık hemde dalgalanma var. Bu durum geçicimi yoksa sol gözde bir hata olabilir mi?

 • Ahmet Erkan Hırçın 20 Ağustos 2010 / 18:39

  Bir numara miyop astimatım var. Ve yakında da 0.75 kayıp var. Lazerle ameliyat olabilir miyim? Ssk emeklisiyim.
  Bana kaç liraya mal olur?

 • Gizem Ak 18 Ağustos 2010 / 12:58

  İyi günler, benim gözümde astigmat ve miyop var ve 2 numara bende lazer ameliyatı olmayı düşünüyorum ancak henüz 17 yaşındayım benim korkum şu,göz uyuştuuğ halde ameliyatı göreceğim değil mi yani göze temas eden cerrahi aletleri v.b?? ve ameliyat olan varsa ameliyat anını anlatması mümkün mü?

 • Hayrullah EKİN 17 Ağustos 2010 / 09:14

  İsa bey kolay gelsin
  Ben yaklaşık 2 ay önce dünya göz hastanesinde prk-lazik diye lazer ameliyatı oldum.Daha önceleri sol gözüm 1,75 sağ gözüm 1,50 miyop idi.Şuan gözümü kontrol ettiğimde 0,75 e düşmüş ama 3 aya kadar vaktim carmış sıfırlanması ya da 0,25 gibi dereceye düşmesi için.Fakat ameliyat olmadan önce gözümde astigmat falan yoktu.Dünya gözde ameliyat olmadan önce de tetkiklerde astigmattan bahsetmediletr.Şaun 0,50 ve 0,75 civarında astigmatım oluşmuş.Yani yazıları hep gölgeli veya karmaşık görüyorum.Yani miyoptan kurtulayım derken astigmat oldum.
  Şimdi astigmat için tekrar ameliyat olabilirmiyim.Bu konu hakkında yardımcı olurmususnuz.

 • Kürşat Can 15 Ağustos 2010 / 17:15

  Bende Dünya gözde oldum ameliyatımı Şu anda cok rahatım .herkese tavsiye ederim Lakin DÜNYA gözün bana söylemediği bir cok uyarıyıda sizlerle paylaşmak isterim ... Ben devlet hastanesine ameliyattan 3 ay sonra gittiğimde doktor dedi ki .. GÖz yaşı damlasını ömür boyu kullanman gerekir Cünkü sinirleri yakıyorlar gözünde bu ameliyat sonrası ister istemez kuruluk olacak bu damlayı kullanmalısın dedi FaKat dünya gözde doktor sana bırakıyorum ister kullan ister kullanma dedi .. 2. de göz numaraları tam sıfır olacak sanmayın benim sağ gözüm 3.50 ydi 1 numaraya kadar düştü sol gözüm ise 2.25 ti 0.50 oldu . YAni dünya göz bu garantiyi başta verdi fakat kalan numara icin ayrı ücret ve ayrı masraflarla o numarayı da sıfırlayacaklarını söylediler.. Sorusu olan Varsa kursatcan@w.cn msn adresimi ekleyebilirsiniz..

 • süleyman imrek 7 Ağustos 2010 / 18:58

  merhaba ben 2011 ponem e girmek istiyorum ama.2006 yılında gözlerimden lasik operasyonu geçirdim.muayene esnasında operasyon geçirdiğim ortaya çıkarmı veya elenirmiyim.

 • HÜSEYİN TATLI 29 Temmuz 2010 / 17:40

  Merhaba hocam, her iki gözümden katarakt ameliyatı oldum ve ameliyat sonrası oluşan görme bozukluğu nedeniyle iki hafta önce ist.dünya göz hastanesinde intralase lasik yapıldı. Bir gün sonra yapılan muayene ve bir haftalık süredeki görme her iki gözümde çok iyiydi fakat bir haftalık süreden sonra görmede bulanıklaşma başladı (sol göz daha fazla) sanki lazer öncesi gibi oldu. ilk haftadaki çok iyi görme sonunda başlayan bulanıklık beni oldukça huzursuz ediyor. Sizce bu normal mi? görmedeki düzelme ne kadar sürede olur? teşekkür ederim.

 • zeynep erdoğan 29 Temmuz 2010 / 12:10

  İyi günler benim ablam 24 yaşında dün Ankarada özel bir göz hastanesine gittik her iki göz de 4.5 astigmat çıktı, ameliyat yöntemi olarak intralase olabilirsin dedi kornea kalınlığı 560 çıktı gerçekten uygun mudur? Yalnız 1 derece veya aşağısı bi numara kalabilir gözünde dedi... Bir de göz tembelliği varmış sorun olur mu ve göz bebeğin büyük diğer insanlara göre lazerin yan etkilerini fazla hissedersin dedi çok mu fazla yan etki yapar yada ne gibi yan etkilerden bahsetti? Şimdiden teşekkür ederim...

 • melekkk 27 Temmuz 2010 / 22:23

  mrhaba bn 19 yşndaym gözlük numarm 4 buçk amelyat olmak istiyrm amlyat olabilirmyim?ayrıca numaram yüksek olduğu için sonradan gözlermde sorn olablrmi ?çok merak ediyorm şmdiden teşkkrler.

 • ALPER ÖKEMER 26 Temmuz 2010 / 15:21

  İsa bey öncelikle vereceğiniz bilgiler icin şimdiden teşekkür ederim

  Ben askeri okul öğrencisi adayı ididm ve göz muayenesi sonucunda+1.50 ve +2 miyop ve astiğmat diya bir sonuç verildi. kendi yaptırdığım muayene sonucunda +1.50 ve +2 derece hipermetrop ve astiğmat olduğumu öğrendim ancak ben yakını gayet iyi görüyorum. miyop veya hipermetrop hangisi ise lazer tedavisi yapılabilirmi ve bunun ücreti nekadardır.

 • semra Taşkent 25 Temmuz 2010 / 13:18

  Hastanelerin lükslüğüne konforuna reklamına inanmayın ben dünyagöz hst reklamına sadece göz hastanesi göz üzerine en iyisi diye düşünüp reklamlarına aldandım bi önceki meyilimde anlatdığım gibi personelin yaptığı test veznenin paraya göre ameliyat tercihi önerisi doktor ameliyata kadar bir kere göerme bilgilendirme göereği görmeden sorularıma bile ameliyat öncesi hiç riski yok diyip ameliyat sonrası yaşı ortaya koyan bi uygulama sonrası 1.5miyopla girdiğim lazer ameliyatından gözümün biri 1.00 miyop biri 1.00 hipermetrop diğeri 2.00 hipermetrop kaldı net görüntü yok yanma ve batmalar devam ediyor --sizin bilgilendirmelerinizde ameliyat olamazların arasınsa şeker hst.ları yazıyor doktor bana ne yaşımı ne hastalığımı sordu nede muayene etdi tetkiklerden uygun dedi bende dünyagöz hst. göz üzerine en iyisidir kötü doktor olmaz dedim ama malesef DÜNYAGÖZ HST ----BÜYÜK HST LERE ALDANMAYIN --- DOKTORU ARAŞTIRIN O DOKTORUN YAPTIĞI HST.LARLA GÖRÜŞEREK GİDİN O DOKTOR İSTERSENİZ SIRADAN Bİ KLİNİKDE OLSUN ANTALYADA TALYAGÖZ DİYE KÜÇÜK BİR GÖZ HST DE OLDU ARKADAŞLARIM HEPSİ MEMNUN HEPSİNİN YAŞI 50-55 BEN DE ONLARI GÖRÜNCE DÜNYAGÖZDE YENİ AÇILDI ANTALYADA DAHA İYİ OLUR SANDIM----DÜNYAGÖZ HST ŞİKAYETLERİMİ TAMAM DİYE GEÇİŞTİRİP DOKTORU AKLAMA PEŞİNDELER SENİN NE OLDUĞUN UMURLARINDA DEĞİL GÖZLÜK ATACAKSINIZ DİYENLER GÖZLÜK TAK DİYORLAR SÖYLEDİKLERİ SADECE BU ----TAM BİR RANT HST NE İNSANIN ÖNEMİ DEĞERİ OLMAYAN PARYA ALANA KADAR ALDATIP YALAN SÖYLEYEN AMELİYAT SONRASI ONLARI İLGİLENDİRMEYEN BİR HST DÜNYAGÖZ HST..LÜTFEN ARKADAŞLAR KİMSE ALDANMASIN

 • HALIL BAŞAR 21 Temmuz 2010 / 00:11

  merhaba lazerle tedavıden sonra polıs okuluna başvursam çızdırme işlemı kontroller sırasında bellı olurmu

 • berna sener 17 Temmuz 2010 / 14:07

  berna
  merhaba isa bey bn 23 yasındayım gozumun ikisi de 5 derece miyop ama korkuorum lazerden ileride bir komplikasyon olur die cizimle uygrasıorumm sureklii bilgisayar basındayımm acaba lazerden sonra ilerler mii tekrar gozluk takmak zorunda kalırmıyım bildigim kadarıyla 2 kere yaypillabiliyorr lazer aydınlatırsaniz sevinirimm şimdiden tesekkurler...

 • Erhan Basol 13 Temmuz 2010 / 23:53

  selam dostlar..
  ben 18 yasinda avusturyada yasiyan bi gurbetciyim. size sormak istedigim göz numaram 1.5 uzagi görmüyorum. göz numaram iki senedir ayni duruyor. ameliyat olmayi cok istiyorum, gözlügüm her zaman kiriliyor, acaba ne tavsiye edersiniz? uygun olurmu bana?

 • semra Taşkent 6 Temmuz 2010 / 19:06

  Antalya Dünya göz hastanesine kimse gitmesin sağlam giren kör çıkıyor --Ben maliyede çalışıyorum maliyede çalışanların bir çoğunda miyop vardır arkadaşlarım yaşları 45--50-55 yaşlarında hepsi lazerle çizdirerek gözlükleri atdı bende onların memnuniyetini görünce dünya göz hst. açılacağını duydum bekledim gitdim gitmeden önce 1.50 miyop 1.00 astimatım vardı yakını çok iyi görüyor hiç bir rahatsızlığım yoktu. muayeneye gitdim 2.25 miyop 1.00 astimat çıktı 1.06.2010 tarihinde doktor lazer yapalım müsait dedi hiç riski yoken büyük başarısızlıkda 0.50 miyop kalır dedi kabul etdim 30.06.2010 amiliyata günü saati veridi Ne bilgilendirme ne amilayat öncesi kontrol yapıldı alel acele bi şey imzalatıldı ve hemen ameliyata alındı ertesi günü doktor çok başarılı geçti 1.75 hipermetropunuz oldu gidebilirsiniz dedi kamera şakası gibi hangi geri zekalı 1.50 miyopu yerine 1.75 hepermetrop olsun diye ameliyat olur hele hayatını bilg.kulanarak kazanan yakına ihtiyacı olan biri hiç yakın proplemi olmayan biri bulanık görme denge kaybı yaşayınca başka hst.gitdim gerçekde 1.00 miyop --gözümün biri 1.00 diğeri 2.00 hipermetrop olmuş ----Doktor yanlış bilgilendirme yaptı risklerinden hiç bahsetmedi-- yanlış yaptığı ameliyatı telafi etme gereği duymadı hayvanlar azatlar gibi gönderdi ameliyat öncesi kontrol yapmadan kasap gibi insan sağlığın umursamdan rast gele ne olacağını umursamadan ameliyat etdi birde lens uzmanıymış lazer uzmanı değil hastane duyarsız reklam yaptıkları doktorlar kadrolarında değil SGK dan baktık--alakasız bir doktora alakasız ameliyat para gelsin ne olursa olsun telafi etmek için hiç çapa yok benim çabalarıma zor cevap veriyorlar ses seda yok--SAKIN DÜNYA GÖZ HASTANESİNE GİTMEYİN İNSANIN HİÇ ÖNEMİ YOK RANT PEŞİNDE HASTANE VE DOKTORLAR LÜTFEN BENİM DÜNYAM YIKILDI SİZİN YIKILMASIN

 • hilal ay 6 Temmuz 2010 / 00:17

  2 miyop gözüm 1 num. astiğmatım vardı yakınım çok iyiydi ameliyatla bunlardan kurtulmak için ameliyat oldum doktorum sadece tehlike olarak 0.50 miyopumun kalabileceğini söyledi ameliyat oldum 10 gün önce gözümün bir tanesinde 1 der. miyop kaldı gözümün birinde1 diğerinde 2 num. hipermetrop oluştu yakını artık göremiyorum doktorum ameliyat çok başarılı geçti hipermetrounuz 1.75 olduğunu söyledi 1 ay sonra kontrola gel deyip beni gönderdi kötü bir kamera şakası gibiydi başka bir hastaneye gittiğimde öğrendim daha sonra bu doktorun contact lens uzmanı olup lazerle alakası olmadığı öğrendim tekrar ameliyatla bunlar düzeltilebilir mi miyop ve astigmatlarımdan kurtulabilir miyim nasıl bir tedaviyle yok edilebilir sık aralıklarla lazer amlyatı olması göze ne kadar zarar verir bu konularda beni aydınlatırmısınız nasıl bir yol izlemeliyim şuanda kızıma yazdıryorum bilg. göremiyorum herşeyi dalgalanmalı görüyorum uzun süre bakınca gözümde yorgunluk oluşuyor bu konuda maileme cevap atarak beni aydınlatırmısınız çıldırmak üzereyim bu bir ameliyat hatası değilmi doktora ve hastaneye dava açma hakkım var değil mi mail ime bunlarla ilgili cevap verebilirmisiniz mailim smahdume@hotmail.com

 • Zahide Aksayar 5 Temmuz 2010 / 00:57

  merhaba.Sağ gözüm 3.75 sol gözüm 4.25 hipermetrop.bu arada göz tansiyonum 18 ve 20 lerde değişiyor.47 yaşındayım.1 yıl lens kullandım.Lazerle ameliyat olmak için doktora gittim.Yapılan incelemeler sonunda göz kuruluğu olduğu ve lenslere bağlı hafif kornea inceliği olduğu ancak bir ay snra ameliyat olabileceğim söylendi.Bu arada göz pınarlarına silikon tıpa takıldı.benim korkum bu ameliyatların ilerde göz tansiyonuna sebep olabileceği.Böyle bir risk var mıdır?Varsa riskin derecesi ne kadardır?

 • mustafa durmuş 20 Haziran 2010 / 16:04

  Mrb. arkadaşlar ben 24 yaşındayım sol gözümde 6.5, sağ gözümde 5.5 miyop ve ayrıyetten sağ gözümde 0.5 astigmat vardı. Bundan 5 ay önce dünya göz hastanesi altunizade şubesinde prk denilen, gözün kornea tabakasının ince olduğu durumlarda uygulanan bir çeşit lazer yöntemiyle tedavi oldum. Ameliyat olana kadar herşey güzel gidiyor ancak ameliyattan yarım saat sonra başlayıp en az 3 gün süren inanılmaz derecede agrı , sulanma , yanma , batma oluyor. Sizi korkutmak gibi olmasın ama hayatımda gördüğüm en büyük agrıyı o gece yaşadım sabaha kadar başımın üstünde dolandım uyuyamadım.İlk 3 gün gözlerimi açamadım 4. günde anca açabildim. İlk bir bucuk ay bulanık gördüm sonra düzeldi. 2 ay sonra doktora gittim numaran kalmamış dedi. Ancak göz numarası sıfır olan bi insan kadar göremiyorum yinede.Hiçbir zaman lazer göz ameliyatı gözü sıfır olan bir insan kadar başarıyı göstermez.Ama halime şükür ediyorum çünkü gözlüğü bırakınca bi körden farkım yoktu oysa şimdi çok rahatım.Şu hatayı kesinlikle yapmayın: Gözünüzde ilerleme varsa asla lazer olmayın.3 yıl önceki göz numaranız ile şimdiki göz numaranızı karşılaştırın eger 0.50 den fazla bi artış varsa kesinlikle lazer olmayın.ben dünya göz hastanesinden gayet memnun kaldım. yaptırmak isteyen varsa bu hastaneyi tavsiye ederim.yaşa da dikkat etmek lazım 23 yasından küçükseniz lazer olmayın çünkü göz bu yaşa kadar gelişimini tamamlıyor. ben 24 yasında oldum ama keşke bi 2-3 yıl daha bekleseydim diyorum . En son şunu söylüm arkadaşlar göz yapınız uygunsa lazer tedavisi gerçekten iyi ama hiç bir zaman GÖZLÜKLE GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ YANİ KENDİ ORİJİNAL GÖZLERİNİZ GİBİ HER ORTAMTA EŞİT GÖRMÜYOSUNUZ. özellikle loş ışıkta gözünüz canlı göremez.Kısaca şunu söylüm evet lazerle gözünüz sıfıra yakın oluyor iyi görüyosunuz ama lazer olunca göz bir anlamda canlılığını yitiriyor diyebilirim.( hangi doktor hastane olursa olsun bu dediğim sadece lazer tedavisiyle ilgili) tşk ederim.

 • ahmet26 14 Haziran 2010 / 23:18

  lasek ameliyatı fiyatları nedir?yardımcı olduğunuz için teşekkürler

 • nevzat bulan 14 Haziran 2010 / 16:25

  merhaba hocam yaklasık bir hafta önce lasik ve kartal göz ameliyatı oldum sol göz 3 sag göz 2.5 astıgmat ve her ıkı gozumde 0.25 hipermetrop var yani hipermetrop astigmat göz kusurum vardı.geceleri ışıklarda parlama dagılma ve genelde de hafif bi puslu görme var bu durumun duzelecegini soyluyorlar siz ne düşünüyorsunuz

 • Leyla Aygün 1 Haziran 2010 / 23:48

  İsa Bey iyi günler
  Ben 18 yaşındayım ameliyat olmak istiyorum göz numaralarım çok yüksek sol gözüm4 sağ gözüm 5 numara miyop. Sanırım lasik ameliyatı olacağım. Bu ameliyatın videosunu izledim ve diğer ameliyata göre daha zor olduğunu gördüm. Ameliyat olan kişi için ne kadar acı hissedebilir bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü izlerken zor izledim. Zaten 5 yıl sonra ameliyatı düşünüyorum ama videoyu görünce açıkçası korktum. Ve lens kullanmak istiyorum ameliyat için bi sakıncası olurmu? Bilgilendirirseniz sevinirim iyi çalışmalar..

 • canan cız 31 Mayıs 2010 / 14:12

  merhabalar ben lazer ameliyaı içn tetkikler yaptırdım anatomik yapım uygun olmasına rağmen kornea kalınlığım biraz ince çıktı sizce bir sorun teşkil eder mi ? Yaklaşık 5senedir lens kullanıyorum 2 kere keratit hastalığı atlattım göz derecem 2.75 ve .3.oo lense tekrar dönmek istemiyorum beni aydınlatırsanız çok sevinirim saygılar.

 • canan cız 31 Mayıs 2010 / 14:06

  merhabalar gözlerim 2.75 derece miyop ve yaklaşık 4 5 senedir kontak lens kullanıyorum fakat maalesef 2ay önce lensi yanlış kullanmamdan mı ya da hijyen olmamasından dolayı mı bilemiyorum keratit oldum.o kadar dikkat etmeme rağmen özellikle hijyene yinede bu hastalığı yaşadım ve lens kullanların çok dikkat etmesini öneriyorum öncelikle... Lazar ameliyatına gelince hiç düşünmüyordum ama bu hastalıktan sonra lens kullanmamaya karar verdim sağolsun doktorum uzunca uğraşlardan sonra keratit hastalığımı geçerdi şuanda göz kuruluğu tedavim devam ediyor lazeri önerdi yalnız tetkiklerde anatomik yapım çok iyi olmasına rağmen korneamın biraz ince olduğunu söyledi ve benim bi tek hakkım olduğunu belirtti açıkçası pek anlam veremedim ve şüphelerim var net tek hakkım olması ne demek ? tedavim hala bitmedi bu konuyu uzunca konuşmayı düşünüyorum ama sizinde beni gitmeden önce aydınlatmanızı rica edeceğim saygılarımla...

 • kutay bozkurt 27 Mayıs 2010 / 16:11

  merhaba adim kutay. 22 yasindayim gozlerim 3.5 miyop. istanbulda lazer ameliyati olmak istiyorum. ama her birinin fiyatlari arasinda daglar kadar fark var. goz testlerinden ameliyat yapmayan biyerde gectim/ gozlerim lazer operasyonuna uygun cikti. ama uygun fiyatta ve kaliteli biyer bulmakta sikinti cekiyorum. ayrica turkiyede yasamadigim icin sigortam yok. ne yapmam gerekir?

 • yiğit işeri 24 Mayıs 2010 / 18:00

  Merhabalar.İlginize teşekkür ederim.Askeri okul için göz kusurunun olmaması gerekiyor.Gözümü çizdirirsem mülakatlarda bunu anlarlar mı?Okula alındığım taktirde lazerle göz kusurum tedavi edildiği için uçuş esnasında bi problem olur mu?Yani bu tedavi uçak kullanmaya engel mi?Bir sorun çıkar mı?

 • derya öz 20 Mayıs 2010 / 20:13

  merhabalar bende 21 yasındayım ve göz numaram miyop 4.25 polisliğe başvurmak istiyorum son bir yıldır göz numaram aynı ama son 1 yıla kadar yaklaşık 5 6 yıl göz numaram hiç deişmiyodu 3.50 du.ama son bşr sene içinde deişmiş sizce tekrar deişirmi ameliyat olmaya karar veriyorum sonra tekrar vazgeciyorum ya polis olamazsam sağlığımdanda olmayayım diyorum.cvp larınızı bekliyorum

 • ayça kırıkbaş 16 Mayıs 2010 / 19:19

  merhaba isa bey
  benim doğduğumdan beri gözümde hipermetrop, kayma, göz tembelliği var. Göz tembelliği için 1 yaşından 10 yaşıma kadar kapama tedavisi gördüm Kayma gözlük taktığım zaman olmuyor ama gözlüğü çıkarınca var. Gözümün derecesi biri 4,50 derece hipermetrop diğeri de 2,00 derece hipermetrop.. Ayrıca 4,5 derece hipermetrop olan gözümde 1,00 derece de son bir iki yıldır astigmat oluştu Lzer ameliyat olmak istiyorum Ameliyat sonrasında gözümdeki kaymanın durumu nasıl olur. Ayrıca hipermetrop ameliyatların miyoplara göre daha çok risk taşıdığını söylüyorlar bu doğrumu?
  son 15 gündür lens kullanmaya başladım Gözbebeklerim büyüdü sanki Bu normal midir? Yardımcı olursnız sevinirim iyi çalışmalar

 • Faruk korkmaz 14 Mayıs 2010 / 22:03

  merhaba benim birkaç sorum olacaktı
  yaşım 18 lazer ameliyatı olmak istiyorum göz numaram sağ 1.75 sol 1.50 göz korneam ilk ölçümde 483 ikincisinde ise 475 çıktı lazer ameliyatı için uygun mu? ne gibi tehlıkelerı olabilir.

 • Yüksel KORKUT 14 Mayıs 2010 / 10:12

  Herkese merhabalar,
  41 yaşındayım ve 13 yaşımdan beri miyop gözlük kullanmaktaydım. 7 mayıs 2010 da İstanbul "EYESTAR" Lasik institute de lasik ameliyatı oldum. 7-8 yıldır araştırıyor ve uygun zamanı bekliyordum. Bugün 7.günümdeyim ve hiçbir sıkıntım yok (maşaallah deyin). Burası VIP hizmet veren, gerçekten ama gerçekten göz sağlığınıza önem verip en doğru tedavi yöntemini uygulayan bir yer. Ben Kayseride oturmaktayım, burada da bu işi gayet güzel yapan bir yer var, buna rağmen Istanbul eyestar ı tercih ettim. 8 yıllık araştırmalarım beni içgüdesel olarak buraya yönlendirdi. Bütün yorumlara baktım ve inanın hayret ettim, hele İstanbulda yaşayıp burayı keşfedemeyenlere üzüldüm. Tamam bir-kaç önemli merkez var tabiki ve doktorlarıda tecrübeli, ancak basit bir internet araştırmasında bile burayı keşfedebilirsiniz. Operasyona gelince sağ gözüm 4.25, sol gözüm 3.75, ve birazda değerini unuttum astiğmat vardı. Muayene ve kontrolleri harika yapıyorlar, zaten evinizde gibisiniz burası bir hastane ortamı değil. (lütfen araştırın). Doktor Cezmi Bey neticede operasyona uygun olduğumu ve göz bozukluğuma özel "Wavefront" destekli son teknoloji laser cihazı ile sorunu çözeceğini belirtti.
  Şu an burada "İntralasik" uygulanmıyor, kesi işlemini normal bıçaklı keratom sistemi ile yapıyorlar. Ve bununda sebebini size açıklıyorlar ve sitelerine girip detaylıca okursanız olay anlaşılıyor. Burasi sağlık pazarlamıyor, ticaret yapmıyor vs...Neyse operasyon gayet güzel geçti ağrı-sızı vs olmadı. Kardeşim İstanbulda oturuyor o gün onlarda kaldım, bir süre sonra malum kısmen orta, kısmen ağır şiddette yanma, sancı ve ağrılarım oldu, karanlık odada yatarak açıkçası zorlandım. 2 saat sonra hafifledi 3. saatten sonra kalmadı, Gözlerimi açtım çok şükür dedim. Tabi sulanma, hafif batmalar vs. devam ediyor, öyle oyuncak değil bu iş. O dakkaya göre sonuç harika idi. Uzağı görebilmek, yazıları okuyabilmek vs. bildik duygular.
  Sonra geceyi rahatça geçirdim, ertesi gün kontrole gittim gözterdiği küçük yazılara kadar görebiliyordum, kesi yapılan "flap" leri kontrol ettiler, yapışma tam ve düzgündü. Sonra İstanbul da iş görüşmelerim vs. normal hayatıma döndüm. Tabi dışarda ve çok ışıklı yerlerde güneş gözlüğü taktım, damlalarım vs. kullandım, dikkat ettim, Kayesriye döndüm. Bende ameliyat sonrası normal olan 2-3 saatlik ağrı dışında hiç bir şey olmadı, Kan oturması, gözlerde ağrı, gece sorunları vs. hiç olmadı. Tam tersine ertesi gün İstanbulda gece geç saatlere kadar dışarda açık havada idim. Hayret ki gece görüşümü gündüzden daha net hissettim. Araba ışıkları, parlama, ısık haleleri vs. kesinlikle yoktu. Bu da gözüme özel uygulanan Wavefront öçümleri ve tatbikatı sayesinde oldu. Burasını sakın atlamayın bence. Ve moralim harika idi. Neyse çok uzattım şimdi Kayerideyim işimin başındayım sadece normal olan hafif bulanıklıklar, net görmede gel-gitler, sol gözüm sağa göre daha net, ama sağda da problem yok, bazen de tersi oluyor gibi ve biliyorsunuz ki bir kere net 1 ayı bulmadan görüş netleşmiyor. Ama gidişat belli oluyor tabiki. Bir de unutmadan doktorum kontrolde gözlerimin 0.25 e yakın bir değerde olduğunu belirttiki bunuda rahatlıkla açıklıyorlar. Sıfırlandı deyip kandırmıyorlar yani. 1 ay sonra yine yazarım inşaallah. Yalnız burayı lütfen araştırın, günde sadece 8-10 hasta alıyorlar. Benim günümde 6 kişi yaptılar mesela. Diğerleri gibi sıraya koyup kesmiyorlar. Gidin görün konuşun başka bir şey demiyorum. Korku heyecan yaşamıyorsunuz, çünkü burası hakikaten VIP. Zaten tüm muayenelerinizi ücretsiz yapıyorlar, sonra isterseniz gidin başka yere yaptırın. Bir de çok önemli ayrıntı vereyim, çıkışta olduğunuz lasik ameliyatı açısından "ömür boyu görüş garantisi" belgesini veriyorlar. Bu ameliyata bağlı olumsuz bir durum, ikinci bir ameliyat olma gereği vs. olduğunda bunu bedava yapacaklarını belgede taahhüt ediyorlar. Fiyatına gelince; 1090 euro, ben 1050 ye anlaştım. Word kartınız varsa 10 taksit ödeyebiliyorsunuz. Her yeri araştırın ama burayıda es geçmeyin olanın en iyisi diyebilirim. "EYESTAR" yazın sitelerine girin, detaylıca okuyun, olmadı arayıp sorularınızı sorun, herşeyi sorun. Sakın acele karar vermeyin...Göz sizin gözünüz...Çok uzattım....Herkese kolay gelsin...

 • Demet Toygar 13 Mayıs 2010 / 06:44

  Merhaba,
  22 yaşındayım 2 gözüm de 4.75 miyop. yaklaşık 9 senedir soft lens kullanıyorum. ufak tefek alerjiler dışında hiçbir problem olmadı gözümde ve derecem yaklaşık 4-5 senedir değişikliğe uğramadı. Laser ameliyatı için araştımalar yapıyorum tabii kornea kalınlığımdan bihaberim. sizce en iyi görüş için en iyi yöntem hangisidir? avantaj ve dezavantajları nedir? Buarada bilgisayar önünde de fazla vakit geçiren biriyim. Teşekkür ediyorum

 • melda tecirli 8 Mayıs 2010 / 18:05

  isa bey;
  ben 16 yaşındayım lazer ameliyatı olmak istiyorum ancak ısrarla 18 yaşından sonra olunması gerektiğini belirtmişsiniz doktorum bu yaşta ameliyat olmanda bir sakınca yok dedi siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? sizce bir sakınca var mıdır?

 • savaş erden 6 Mayıs 2010 / 14:40

  Hocam öncelikle bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.Benim sol 520 sağ 512 kornea kalınlığım var.Lasik için uygun mudur?Çok yoğun çalışıyorum.lasek sonrası 10 güne yakın çalışamayacağımı söylediler. Çalışmaya mecburum ayrıca lasek için yüksek dereceler için uygun değil demişsiniz. Benim derecelerim sol -5,25 silend -0,75 aks 160 sağ -4,75 silend 2,00 aks 5 .Acaba ameliyat olmasam mı bana ne önerirsiniz yada lasek mi lasik mi?Kafam çok karışık yardımınız için şimdiden teşşekkürler.(göz tomografisi elimde sormak istediğiniz birşey olursa diye)

 • Sertac Umas 3 Mayıs 2010 / 23:20

  Merhaba Osman bey. Göz tansiyonuna cözum lazer olamaz. Hatta göz tansiyonlu hastalara lazer bile yapmiyolar. Lazer göz tansiyonu icin degildir. Ama sansin varsa ameliyattan sonra göz tansiyonun normale inebilir. Ama sadece göz tansiyonu icin lazer ameliyati olmak akil kari bir is degil. Mutlaka baska bir doktora daha danis. Turkiye hastanesi istanbulu önerebilirim.

 • osman kaya 3 Mayıs 2010 / 12:55

  merhabalar yaşım 1953 doğumluyum goz tansıyonum var bana ozel hastahane senı damla derdınden kurtaralım lazer le goz basıncı duser vede damla kullanmassın dendı 2 sorum olacak
  1- goz tansıyonu hastalada lazer gereklımı rıskı varmı
  2- bu amelıyatın ssk emeklısıyım ban malıyetı ne olur
  teşekkur ederım saygılar

 • Sertac Umas 2 Mayıs 2010 / 03:45

  Göz kurulugunun bildigim kadarayla bir cözumu yok. artelac diye bir göz damlasi var. eczanelerden alabilirsin. sabah aksam damlatirsan bi sorun kalmaz. Lazer ameliyati sonucundami bu rahatsizligin oldu yoksa baska bir sebeptenmi?

 • canan akay 1 Mayıs 2010 / 14:00

  mrb ben 22 yaşındayım ve gözümde göz kuruluğu var ve bi çok defa hastaneye gittim ama sonuç alamadım ve bu durum beni çok endişelendiriyo ilaçlar işe yaramıyo ve ne yapacagımı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim...

 • Sertac Umas 29 Nisan 2010 / 01:10

  Esra Yildirim umarim ameliyatin iyi gecer. sertac-umas@hotmail.com adresine sorun varsa iletebilirsin.

 • Sertac Umas 29 Nisan 2010 / 01:08

  Selam Burcu Batik. mevsim önemli degildir. Ama polen alerjin varsa ilkbaharda ameliyat olma bence. Önemli olan ameliyattan sonra ameliyatin cinsine göre gözune ne kadar dikkat edecegindir. Gunesten koru ama kaliteli bir gözluk ile. Damlalarini saatinde damlat ve ameliyattan sonra bir kac gun yine ameliyatin cinsine göre evden cikma. Gecmis olsun ve basarilar dilerim ameliyatinda.

 • Sertac Umas 29 Nisan 2010 / 01:02

  Merhaba Esra hanim. Lasek ile olcaginiz ameliyattan hemen sonra isiya asiri duyarlilik, yanma, batma ve sulanma sikayetleri olur. Bu agrilar yaklasik 1.5-2 saat surer ve ondan sonra aci azalir ama bitmez. ertesi gun daha az aci ve 2 un sonra az aci. Ama ameliyatta takilan lensler sizi 4 gun boyunca rahatsiz eder. Ameliyata giderken yaniniza gözun etrafini iyice kapatan kaliteli bir gunes gözlugu alin. Ameliyattan sonra takma ihtiyaci hissedeksiniz. Ameliyattan sonra direk eve gidin ve acele edin. Yaninizda mutlaka birisi olsun cunku gözlerinizi tam anlamiyla kullanamayacaksiniz. Görme konusuna gelince. Miyop iseniz ameliyattan sonra degil ama yaklasik 5 gun sonra. Daha dogrusu lensler ciktiktan bir gun sonra gözluk takmis kadar iyi göreceksiniz. Size uyarim gözluk numaraniza guvenmesin doktor. Mutlaka baska numaralar denesin. Simdiden gecmis olsun. Sorulariniz varsa cevapliyabilirim.

 • burcu batık 28 Nisan 2010 / 09:55

  lazerli göz ameliyatı için en uygun mevsim hangisidir.sıcaklardan gözün olumsuz etkilenebileceğini,ve geç iyileşeceğini duydum ne kadar doğrudur bu görüş.intralese yönteminin gözüme uygun olduğu söylendi.ama zaman konusunda çok kararsızım.

 • Esra Yıldırım 28 Nisan 2010 / 09:52

  Merhaba Sertaç Bey,bende bu cuma miyop için LASEK olacağım.Fakat burda yazılanlar beni çok korkuttu.Ameliyat sonrası gerçekten çok acılı mı oluyor ve ne kadar sürüyor,şimdi görmeniz nasıl,bana bilgi verirmisiniz ?

 • Sertac Umas 26 Nisan 2010 / 00:03

  Herkeze selamlar. Bundan yaklasik 3 hafta once astigmat sikayetinden lasek ameliyati oldum. Istanbul turkiye göz hastanesini tercih ettim. Dunya göz hastanesi bana, bana nerdeyse uygun olmayacak bi ameliyat önerdi. ama bilmiyolardi bu konuda bilgili oldugumu. muanelerden önce ben hangi ameliyatimi olacagimi biliyordum. Size tavsiyem mutlaka en az 2 degisik hastanede muane olun. Dunya göz hastanesi bana en pahali ameliyati onererek kaziklamak istedi afedersiniz.
  Lasek ameliyati boyunca aci yok ama ameliyattan 15 dakika sonra inanilmaz agri ve batma hissi var. bu tam 2 saat surdu ve dayanilacak bi agri degil. ama degerdi. astikmat degerlerim sol göz icin 3.75den 0.50 ye sag göz icin 2.50den 0.50ye indi. sol gözunde miyop var o da 0.50. benim sorum bu sonuc basarili bir sonucmudur?

 • Öznur Özsoy 24 Nisan 2010 / 21:00

  merhabalar İSA BEY;

  Benim göz numaram sağ göz 1.25 sol gözüm 1.75 miyop var .gözzlük kullanmak zoruma gidiyor .1 sene lens kullandım ama bi alerji olmuştum damla tedavisi gördüm yeni geçti.

  LASER LE AMELİYATI TAVSİYE EDERMİSİNİZ.

  cevabınızı rica ediyorum .ilginize tşk ederim.

 • melek 21 Nisan 2010 / 21:17

  Merhabalar ben 8 ay önce lazerle ameliyat oldum.İstanbulda çok yer araştırdım.Alman Hastanesi ve İstanbul Cerrahi Hastanesi ile ilgili hep olumlu şeyler duydum.Ameliyat 7-8 dakika sürüyor.İlk bir ay bulanık görme sıkıntısı olabiliyor.Şu anda benim bulanık görme problemim kalmadı ama sanırım göz kuruluğuna bağlı olarak ameliyat öncesine göre gözlerim daha çabuk yoruluyor.

 • gamze 21 Nisan 2010 / 18:34

  mrb isa bey ben 25 yaşındaym sol gözmde -3 astigmat sağ da ise 1.25 miyop war sanırm astigmatın tedavisi yokmuş bu konu hakkında beni bilgilendirirseniz sevinirm...

 • Gürsan Gürbüz 21 Nisan 2010 / 15:42

  isa bey eşim 16,04,2010 tarihinde lazerle göz tedavisi oldu.sağ ve sol gözde 6,5
  hipermetrop vardı.eşim şu anda uzakta sıkıntı çektiği gibi yakını görmekte de sıkıntı çekmekte bulnık gördüğünü söylemekte,bu durum normal mi?Bir de uygulanan tedavi doğru mu?

 • Uğur Kesmez 21 Nisan 2010 / 11:53

  merhabalar, size bir sorum olacak. benim gözlerim 2.25 e 2.50 miyop ve 1.25 te astigmat problemlerim var. İnternette biraz araştırma yaptım ve lazerli tedavi için önerilebilecek hiç bir yer bulamadım. Sizin önerebileceğiniz güvenilir doktorlar ya da hastaneler var mıdır acaba?

 • halil ışık 10 Nisan 2010 / 00:06

  Merhaba.1. ay kontrolümü oldum.Ameliyat olduğum hastahane kayseri göz de.
  Sağ gözümde hiçbir problem yok.Sol gözüm ilk günlere göre daha iyi olmasına rağmen doktorun gösterdiği en küçük harfleri göremiyorum.Ölçüm yapıldı ikisi de sıfır dediler.Doktara şikayetimi belirttiğim halde adam hala sol gözünde mükemmel diyor.Maya gözde aynı gün muayne oldum solda 0.50 astigmat olduğunu söyledi.fakat kesi yerlerinin çok iyi olduğunu başarılı bir ameliyat olarak değerlendirilebilir olacağını söyledi.
  Ben kayseri göz hastahanesindeki doktora neden benim gözüm 0.50 astigmat demiyorum. Bunu bana açıkça neden söylemediğine kızıyorum.Bu şekilde davranıyorlarsa ben de heryerde kayseri göz hastahanesinin güvenilir bir yer olmadığını söylerim.Hallderiz.Hiçbir risk yok. Çok iyi göreceksin. Sağlık pazarlıyorlar.

 • hafize gürbüz 9 Nisan 2010 / 20:34

  merhaba.ozel bı hastenede amelıyat tetkıklerı yaptırdım.doktor bey gozumun lasek amelıyatı için uygun oldugunu soyledı.ve bunun daha ıyı oldugunu belırttı,yalnız bılgılerınızıde okudum ve sankı lasık daha ıyı gıbı geldı.lasek ıle 3 gun iş bası yapılamazmış.sızce hangısı daha ıyı bı uygulama.ve arasındakı fark sadece bıcak uygulanmıyor olması mı? tesekkurler

 • Mustafa Acır 8 Nisan 2010 / 15:43

  iyi günler
  yasım 19 2 sene onceden baslamıştı uzak görme bozukluğum. Maclarda uzaktan skor ve dakikayı görmekde zorluk cekiordum ama şu son gunlerde baya zorlıuk cekmeye basladım. gerekse derslerde. Dun doktora gittim ve sol gözümde uzak sph -1.5 , cly 0.25 ve axis 70 sağ gözümde sph ve cly aynı axis 80. doktora dedim. '"gözlüklen gecer mi"? diye, "yok,lazer tedavisi ile geçer. lens te kullanabilrsin" diyor.
  İsa bey ne yapmalıyım bu göz konusunda hiç bir bilgim yardımcı olursanız sevinirim simdiden teşekkürler

 • kaan karabulut 7 Nisan 2010 / 22:47

  herkese iyi günler lazer tedavi kaç numaraya kadar yapılıyor göz numarası çok büyük olanlara lazer tedavisi uygulanıyormu

 • Lasik Gazisi 4 Nisan 2010 / 14:09

  Arkadaslar herkese merhaba,

  Bundan tam 6 ay önce Ankara'da Lasik ameliyati oldum, suan neredeyse ortaya cikabilecek tüm komplikasyonlara sahibim. Hergün acaba görebilecek miyim diye uyanabiliyorum ve gün gectikce görüsüm kötülesiyor. Lasik sonrasi herhangi bir komplikasyonla karsilasirsaniz emin olun kimse size yardim edemez bana edemedikleri gibi. Lasik olmayin, benden söylemesi aklinizi kullanin, suan verdigim paranin 10 katini versem geriye dönemem, keske hic olmasaydim..

 • Serdar BALCI 3 Nisan 2010 / 14:35

  Merhaba İsa bey,
  ben 34 yaşındayım ve sürekli araç kullanmak durumundayım. Gözlerim 1,75 - 2,00 Hipermetrop Astigmat. Özellikle gece araç kullanmak işkenceye dönüşüyor. 2001 yılında Marjinal Keratit teşhisiyle hastanede yattım. Ayrıca şu anda Blefarid sorunum var. Üç sorumdan ilki: Bu dereceler lazere uygun mudur? İkincisi: Acaba blefarid lazere egel teşkil eder mi? Üçüncüsü: Öğendiğim kadaryla iLask daha makul göünüyor. Siz (gözlerimi gömeden yorumlamanız zor, biliyorum) hangi yöntemi önerirsiniz?
  Saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar.

 • Fatih Sarıçimen 30 Mart 2010 / 12:10

  merhaba
  ali senin gözlerin o kadar da kötü değil zaten 18 yaşındasın okulu bitirmişsin.
  bu yorumlardan sonra ameliyet olmamaya karar verdim iyi geçen 1 kişi var...
  Şimdilik en iyisi Gözlük.Faydasından Çok riski var .
  Belki siz yaşlanınca olabilirim

 • erkan vural 27 Mart 2010 / 01:46

  merhaba kolay gelsın ısa bey..
  ben 19 yasımdayken kudret goz de göz amelıyatı oldum 6.50 ye 5.50 cıwarıydı numaralarım,, astıgmat ta 2 cıvarıydı..sımdı 24 yasındayım ve gözlerım ışktan etkılenıor ozellıkle beyaz ışıktan,,ve 1.50 cıvarı gözlerım bozuldu ve batmada war gözlerımde..hastaneye 2 kere gıttım 2sinde de ''bişe olmaz 1.50 dan, çok kullanmassın gözlugu cevabını aldım SAĞOLSUNLAR''
  ACABA gözlukten kurtulmak ıcın ne yapabılırım,,gözlukte rahatsız edıyor ayrıca gözlerım ışıktan rahatsız oluyor takınca..YORUMLARINIZ ICIN SIMDIDEN SAĞOLUN

 • gülistan sevimli 24 Mart 2010 / 21:35

  ben küçükken gözüme bıçak batı tamamen gözüm döküldü bundan 1 yıl öncesine kadargözüm biraz dumanlı görüyodu dt hüseyin mirkelam arka duvara mercek takalım dedi taktı görmem daha kötü oldu ne yapmam gerek

 • Serap Çabuk 21 Mart 2010 / 18:45

  ben 15 yasındayım ve gözlerim 3.50 -3.75 derece miyop bu lazerle ameliyat olamam demek oluyor dimi ?=(

 • halil ışık 17 Mart 2010 / 20:29

  Merhaba.12 martta kayseri göz hst de intrlase lasik oldum.Bugün 6. gün.Sağ gözümde hiçbir problem yok.Sol gözüm bulanık görüyor.İlk günlere göre daha iyi tabi.Buradaki birçok yazıyı okudum.Birçok kişinin şikayetleri çok önem arz etmiyor.Şunu söylemk gerekir bence lazer ameliyatları reklamlarında olduğu gibi son derece mükemmel sonuçlar vermiyor.Gözlük kullanmak çok zor gelenler için yaptırılabilir.Benim çok kızdığım nokta doktorların tam bilgilendirme yapmamaları.Tahmin ediyorum ki ameliyat sayılarını artırarak kariyer yapmaya çalışmaları.İnşallah gözümdeki gelişmelere göre tekrar bilgilerimi paylaşacağım.
  İsa beye burada bizleri buluşturduğu için çok teşekkür ederim.

 • tutku koç 15 Mart 2010 / 16:49

  İyi akşamlar ben 13 yaşındayım ve yaşıma görü göz numaram çok ilerde 1.75 takıyorum.Bu numaraya lens olacagınıda sanmıyorum... Bana gözlükde yakışmıyor depresyona giriyorum. Daha amelyata 5 sene var ben yapacagımı bilmiyorum.... Hergün aglamaktan helak oluyorum.Bazı doktorlar numaram gerileyebilir diyorlar sizce mümkün mü?

 • Gökhan Kaynak 14 Mart 2010 / 20:33

  Merhaba İsa Bey,
  Ben 15 Yaşındayım.Lasik olmak istiyorum.Miyopum Göz derecem sağ3 sol2.75 lasik olabilirmiyim? Fiyat öğrenirsem Çokk iyi Olur . Tekrar Teşekkürler

 • SAMET VATANSEVER 13 Mart 2010 / 21:47

  Merhaba ben geçen hafta muayne oldum 0,50 sağ 0,50 sol uzak göremiyorum doktor fazla ders çalışmaktan olduğunu söyledi gözlük verdi. Göz derecem ilerler mi ilerlerse ne kadar sürer ? Ve ameliyat olursam gözümde anlaşılır iz kalır mı ?

 • Burak Yeşilyayla 12 Mart 2010 / 17:10

  Iyi günler.Benim gözlerim uzagi pek göremiyor daha muayne ettirmedim ancak askeri okula girmek tek hedefim.Su an 18 yasima birkac ay kaldi.Gözümdeki bu uzakligi görememe elbette bir sorun teskil edicek.Sizce LASEK ile bu sorun giderilebilirmi?Ayrica bu tür bi ameliyat bana kac paraya mal olur?

 • arzu iler 10 Mart 2010 / 16:53

  merhaba benim iki gözüm 5.5 miyop şuan lens kullanıyorum ama lensinde bir süre sonra kornea tabakasını incelttiğini duydum intralase olmak istiyorum ama cesaret edemiyorum tekrar yükselmesine karşılık korkuyorum ve operasyondan sonra bir kanlanma oluyormu?arkadaşım kudret göz hastanesinde 3gün önce oldu memnun şimdilik ama.ben karar veremedim.teşekkür ederim.

 • beytullah öz 6 Mart 2010 / 22:54

  merabalar..isa bey
  ben 22 yaşında bir bayım sağ gözüm 1 derece astigmatizma ve 1 derece miyop...Sol gözüm ise 1 derece miyop var.... intralase lazik(wawefront) yöntemi ile amaliyat olmak istiyorum sizce düşük dereceli kırma kusuru için olmamın bi sakıncası olurmu? bide 23 yaşına kadar göz numarası artabiliyormuş deniyor diğer yorumlarda felan sizce 1 sene daha beklemelimiyim ?Şimdiden Teşekkürler...

 • Duygu Cüro 3 Mart 2010 / 21:06

  verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim sayenizde harika bir yıllık ödev olacak...

 • salih özgür 2 Mart 2010 / 00:15

  isa bey iyi geceler ben 2 ay önce gözlerden prk operasyonu gecirdimm allaha sukur 10 numara goruyorum lakin 1 hafta once bahcede calısırken gozüme kucucuk dal mı gırdı veya cizdi tam emin degilim gözlerimden yaş gelmeye başladı göz kapaklarım sisti acile gittik orada ilac tedavisi uygulayarak bana 3 tane ilac verdi (doktora sordugumda delinme olmadıgını beyan etti )1=BLEPHAMIDE 2=ALCON MAXIDEX 3=FUCİTHALMİC bu ilaclar kullandım 7 gun gecemesine ragmen cok az bi puslanma varr acaba bu puslanma gececekmi agrı sısı kalmadı kaşıntı batma gitti acaba kalıcımı bu olay beni cok mutsuz ediyor moralmen sıfırım bana ne önerirsizin salih_32@hotmail.com sabırla okudugunuz icin tesekkuru bir borcbiliyorum saygılar

 • Doruk GÜLTEKİN 27 Şubat 2010 / 21:22

  isa bey benim gözümde miyop var derecesi birinin 0.75 diğeri 1 olmalı birde astigmat var ben lazer ameliyatı olmak istiyorum maliyeti ne kadar tutar cevap verirseniz sevinirim.

 • serap yılmaz 24 Şubat 2010 / 12:27

  İsa Bey Merhaba,
  Ben cuma günü bıçaksız yöntem ile Hisar İntercontınental hastanesınde lazer operasyonu olacagım.Operayon sonrası ağrı kızarıklık yada bunların süresi nekadar olur acaba?Acı hişseder miyim?
  Beni bu konuda aydınlatabilirseniz sevinirim.
  Teşekkürler.

 • salih özgür 21 Şubat 2010 / 20:58

  dunya goz hastanesine tesekkur ediyorum benim gozlerde hem delik vardı hemde miyop 2 kere lazar oldum 1 hafta araylaa 2. oldugum lazer prk . lazer sırasında sinek ısırıgı kadar oluyor dedıler ama oradakı acıyı bır ben bılırım birdee alllah ama ne yapacaksın katlandım simdi allaha sukurr on numara gozlerımvarr 1 ayda gorebıldımm gormemm cok iyii ama bugun gozume dal vurdu gormenın bır kez daha onemini almadum şimdii sag gozum bulanık goruyor doktora gitmedim ama gormemde bulanıklık varr 1 hafta belkiyecwegım bulanıklar gecmezse doktora gıdecegım saygılar si siz olun lazer yaptırınnn

 • mustafa öztürk 15 Şubat 2010 / 19:42

  slmlar ben 1 seneonce prk lasek amalıyatı oldum gozumde azda olsa lekeler var.amalıyat sonrası lazer ısınları korneada iz,leke bırakmıs olabılır mı cevabınızı beklıyorum

 • mehmet ilhan 15 Şubat 2010 / 13:18

  hocam birde gittiğim doktor bana 2 türlü yöntem olduğunu (bunları gitmeden öncede biliyorum) gözümün 2 si içinde uygun olduğunu ve buna benim kara vermem gerektiğini söyledi. sizce ben nasıl karar vermeliyim klasik türk mantığı pahalı iyimidir demeliyim pahalı olan para tuzağıöı demeliyim yoksa doktorumu değiştirmeliyim sayın hocam bana yarıdmcı olursanız cok sevinirim iyi günler...

 • mehmet ilhan 15 Şubat 2010 / 13:14

  hocam mrb yaşım 22 ankarada yaşıyorum 2 gün önce özel bir göz hastanesinde lazere uygunluk testi yaptırdım ve her şeyin uygun olduğu söylendi. gerçekten cok mutlu oldum ama şu okuduklarımla karasız bir hal aldım. işim dolayısıyla günlük 10 saat kadar bilgisayar başındayım. bunu doktorada söyledim oda bana haftasonu ameliyat olupta pzartesi mesaiye giden bilgisayar mühendisi hastaları olduğunu söyledi tabi inandırıcı yada şöyle söyliyim o hastanın şuan çok memnun olduğunu zannetmiyorum. benim ne kadar izin almam gerekir bilgisayardan ne kadar uzak durmam gerekir olan bi arkadaşım var ve cok memnun onunla görüştüğimde kafadan 1 ay güneş gözlüksüz tv bile seyretme diyor. onun için yanlış bir seçilm yapmak istemiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim...

 • izzet tuzun 13 Şubat 2010 / 19:45

  ben şu anda 16 yaş dayım miyop ve şalık var 2 yıl sonra gözümün derecesi 3.5 4.0 derece olacak ben ameliyat olabilirmiyim kör olma riskim kaç

 • gül yol 13 Şubat 2010 / 19:24

  mrb.hocam bende 6 ve 7 derece miyopi var.bir göz merkezine ameliyat için başvurdum ön kontroller yapıldı,damlalar damlatıldı...kontrol sonunda göz tansiyonu çıktı.ama henüz başlangıcında olduğu için engel değil dediled.bir yerde göz tansiyonu olanlara lazerle ameliyat yapılmaz deniyor.üstelik bu ameliyatların yan etkisi de göz tansiyonu mu? da var....teşekkürler

 • Tuba GÖREN 11 Şubat 2010 / 09:39

  Merhabalar, ben yaklaşık 7 yıldır yumşak lens kullanıyorum, lens kullanmak kornea tabakasını inceltir mi, lazer için bi sorun oluştururmu?

 • hüseyin kara 8 Şubat 2010 / 12:12

  selam benim sağ gözüm yaklaşık 8 sol gözüm 6 bozukluk derecesi yani lazer ameliyatı olsam hangi ameliyatı olmam gerekir ve bir sorun olur mu sonradam ışığa çıkamama gibi veya görememme gibi.bir de bu nameliyatın riskleri nelerdir acaba öğrenebilirmiyim lütfen...

 • seher seher 8 Şubat 2010 / 01:48

  merhabalar benim bi sorum olacak..ben polislik sınavlarına hazırlanıyorum ve gözlerimde -175 miyop.doktora gittim ve izi belli olmayan lazer ameliyatı yapacaklarını önerdi...yaşım 20...sorum şu:ne kadar süre sora izi geçer yani belli olmaz? ve ertesi gün hemen kitap okuyabilirmiyim? birde polislikte araştırdıkları zaman benim adıma ameliyatı olduğum çıkarmı? teşekkürler iyi günler....

 • Yusuf Sincar 7 Şubat 2010 / 22:04

  İsa bey benim gözlerimde uzağı görememe ve bulanıklık sorunu var. derecesi
  1,50 ve 1,75. lens kullanamıyorum, rahatsız oluyorum gözlük de kullanmakta sorun yaşıyorum.lazer ameliyatıyla tedavi olmak istiyorum fakat kaygılarım var. lazerin göz merceğine zarar vermesi söz konusu olabilir mi? ameliyat sonrası kısa süre içinde derecenin yükselme ihtimali var mıdır? Lazer ameliyatının yan etkilerinin yüzde kaç gerçekleşme ihtimali vardır? son olarak şunu öğrenmek istiyorum; mevcut lens ve gözlük tedavilerini uygulayamadığım durumda lazer ameliyat kaçınılmaz mı yada bu durumdaki hastaya lazer ameliyatı uygulamak uygun mudur? Önerilerinizi bekliyorum.
  Saygılarımla...

 • ipek altay 7 Şubat 2010 / 18:02

  ben 15 yaşındayım 3 yıldır gözlük kullanıyorum şu anda gözlük numaram -5 derece astikmat ve miyop ama sağdece sağ gözüm .doktorum 18 yaşımda ameliyat olabileceğimi söyledi ben askeri bir üniversite okumak istiyorum bir problem olur mu?

 • Kemal Tüney 6 Şubat 2010 / 20:23

  -3 yıl önce lazer ameliyatı oldum, tekrar ameliyat olma şansım var mı ?
  -Sağ gözümde ameliyat sonrası kaşımam nedeni ile Leke Kaldı tedavisi mümkün mü ?

 • Ekrem Dur 4 Şubat 2010 / 22:22

  İsa bey,
  Yaklaşık 6 yıl önce Prk ile 2.00 miyop iken tedavi oldum. Numaranın 0.75 lik bir bölümü geri geldi. Yaklaşılk iki yıldır 0.75 miyopum. Gece az ışıkta sıkıntı çekiyorum. Tekrar lasik tedavisinde bir sakınca var mıdır?
  Teşekkür ederim...

 • ebru ceylan 2 Şubat 2010 / 23:18

  Merhaba. Sol gözümden yaş gelmiyor sence bu durum sakıncalı mı yoksa normal mi? yardımınız için teşekkürler.

 • mustafa yılmaz 1 Şubat 2010 / 11:48

  isa bey benim 5.00 miyop sorunum var yorumlardan sonra vazgeçtim lasek den şimdi hocam siz ne öneriyorsunuz bana

 • tuba kartoğlu 31 Ocak 2010 / 16:15

  Ben lazer tedavisi olalı 4 gün oldu sol gözüm 4.75 miyoptu sonuç ise miyop numarası düşsede devam ediyor sağ gözüm ise 5.00 miyoptu ve gayet iyi görüyor merak ettiğim 2.lazer ameliyatı sol göze yapılabilir mi ve ne kadar süre sonra yapılabilir?

 • Ahmet Sarıca 29 Ocak 2010 / 21:57

  Sayın hocam,
  Yaşım 31. 2001 senesinde Gazi Üniversitesinde lazer ameliyatı oldum. Gözüme 4-5 gün kadar lens takıldı ve doktorumun söylediğine göre amliyatım her iki göz için de çok başarılı geçti. Ameliyat öncesi gözlerimde 4 derece miyop ve astigmat bulunmaktaydı. Şu anda sağ gözümün numarası 1 dereye kadar yükselmiş durumda ve git gide arttığını gözlemliyorum. Acaba bu artış normal midir ve devam edecek midir? Babamın da 13-14 lü yaşlarda menenjite bağlı olarak görme yetisini yitirdiğini ve annemin de aşırı derecede miyop (18 derece) olduğunu ek not olarak belirtmek isterim.
  Teşekkürler.

 • mustafa-yılmaz 29 Ocak 2010 / 08:44

  hocam neden cevap yazmıyorsunuz sorularımız yanıtsız kaldık

 • Serkan Güney 28 Ocak 2010 / 11:58

  Hocam merhaba benim göz bebeğimin capı normal insanlara göre 8mm büyükmüş göz ameliyatından sonra lasek/prk flue görebiLirmişim bunun hakkında biLgi alabiLirmiyim icimde tereddüt var

 • zeynep avcı 21 Ocak 2010 / 16:10

  merhaba.
  benim her iki göz derecemde -5 miyop. kornea kalınlığım ise 523 ve 530 . dr lazer olabili ama biraz riskli. iyi bir operasyon gerekiyo dedi. ama bunu normal göz dr dedi. 3 güne kadar göz kliniğine gideceğim. astiğmat göz tansiyonu ve görme kaybı yok.
  isa bey sizce yaptırayım mı lazeri. çok kararsızım. kornea inceiği sorun teşkil eder mi.

 • Anıl Oğuz 19 Ocak 2010 / 16:49

  merhaba isa abi ben 14 yaşındayım ve askeri liseye girmek istiyorum ama gözümde 0,75 bozukluk var pek fazla değil gözümü korumaya çalışıyorum ama biliyorsunuz askeri liseye girmek için bozuk olmaması lazım acaba bu yaşta lazer ameliyatı yapma şansınız varmı babamın bir arkadaşı komutan onun öğrencileri lazer ameliyatıyla girmiş askeri liseye acaba böle bişey varmı cevaplarınızı bekliyorum saygılarımı sunarım

 • hatice gulal 17 Ocak 2010 / 22:38

  selam İsa bey
  23 yasındayım
  ben ırsi olarak astıgmatmısım dr um ole soledi.Bundan alti sene once derecelerim sol 4.50, sag ise 5.00 miyop iken(astigmat derecem simdıkıyle aynıydı)
  sımdı ise sol gozum mıyop olarak 4. 75 sag ıse 6.00
  astigmat olarak sol 1.75 sag ıse 2. 00

  sızce bunlar bana ne kadar fıyata mal olur?
  ve dr um 24 e gırdgım cın artık amelıyat olmak sana baglı dedı,bende ıstıyorum tavsıye edıyormusunuz?

  tesekkurler

 • ayşe karavelioğlu 17 Ocak 2010 / 17:04

  merhaba.ben iki göz numaramda aynı -2.25 uzak sorunum var .lazer le çizdirmeyi düşünüyorum fakat yorumları okuyunca korktum açıkcası .
  sorum 1 : amelliyat olduktan sonra kaç gün bilgisayara bakmamam gerekiyor
  sorum 2 :amelliyattan sonra tekrar eskisi gibi görme sorunu yaşarmıyım
  sorum 3 :tedavi süreci kaç gündür
  teşekür ederim şimdiden ...hoşçakalın

 • Melissa Aydın 16 Ocak 2010 / 23:08

  merhaba,benim sol -3.5 sağ gözümde ise -4 miyop war.yaklaşık 7 yıldır lens kullanıyorum.geçen hafta ldr a gittim.ancak gözümün lazere uygun olmadıgı söylendi we suni gözyaşı kullanıp.bir hafta sonra tekrar muayene olamamı eğer bu kez gözlerim lazere uyumlu çıkarsa hemen ameliyat olabileceğimi doktorum söyledii.Raporlarıma görekornemın yeterince kalın göz tansiyonumun ise olmadıgını öğrendim.Sizce problem ne olabilir?

 • mustafa-yılmaz 16 Ocak 2010 / 16:36

  isa bey lazer tedavisini riskinide yazmışsınız olumlu taraflarını da ama bu galiba giz den göze bünyeden bünyeye fark ediyor çünkü bi yakınım amleyat oldu 3 senedir sorunsuz ama burda ki yorumlarda ameliyat olupta şikayetçi olanlar çok .her bünyede farklı etki gösteriyo bu ameliyat.

 • mustafa öztürk 15 Ocak 2010 / 22:33

  slm lar hocam ben 1 sene once lazerle goz amalıyatı oldum.sag gozumde bırseye bakarken lekeler goruyorum.prk yontemıyle amalıyat oldum.gecelerı ısık hassasıyetı var.bu sorular ıcın bana yanıt verırsenız sevınırım kornea kalınlıgım 0.535 iyimı

 • samet karabaş 14 Ocak 2010 / 18:44

  ben oss den sonra polis kolejine gitmek istiorum
  sağ 5:25
  sol 5:75
  izi kalırmı kalırsa girişi olmuo koleje die sanıorum
  iz kalmamasının yolu varmı 1993 lüyüm yani 18 yaşımda olucam inşlh

 • Kadir Ender ECE 12 Ocak 2010 / 21:33

  Merhaba İsa Bey. Ben yaklaşık 2 yıl önce lasek ameliyatı oldum. Ameliyattan hemen sonrası da dahil olmak üzere halen uzağı bulanık görme ve bazı sabahlarda gözümü batmadan dolayı açamama problemim var. 10 m ileriden gelen kişinin yüzünü seçemiyorum. Ameliyatı yapan doktorun ve alternatif olarak gittiğim diğer hastanede de yapılan testler sonucunda gözümde herhangi bir problem olmadığı söylendi. Göz kuruluğu olabileceği sebebiyle suni gözyaşı ve viscotears krem kullanıyorum. Ama değişen birsey yok tabii. Sizce bulanık görmemin sebebi e olabilir? Saygılarımla...

 • mustafa yılmaz 11 Ocak 2010 / 22:27

  isa bey ben 22 yaşındayım sağ ve sol göz5,00 gözlük kullanıyorum sizce laser ameliyatı olsam askeri okullara girmeme engel teşkil edermi yani doktor benim lazerden tedavi olduğumu yada anlasa bile olum lu yanıt verirmi sağlık raporunda şimdiden teşekkürler.

 • ipek saraç 10 Ocak 2010 / 00:05

  slm i ben de lazer olmayı düşünüyorum ancak hangisi en iyi yöntem ona karar veremedim iki farklı doktora muayene oldum ikiside her iki lazere de uyumlu olduğumu söyledi ama ben bi türlü karar veremiyorum . ayrıca yorumlarda bulanıklık kuruluktan çok şikayet ediliyor bu da beni korkutuyo açıkçası net görüş ortalama ne kadar süre alıyor...?

 • Ramazan Gül 9 Ocak 2010 / 00:26

  merhaba:
  ben 18 yaşındayım -1.00 bunun gozluk veya lens tedavisi gecme suresı uzunmu surer yoksa lazer mi tavsiye edersınız? Tşk sımdıden

 • alper 8 Ocak 2010 / 21:03

  özer bey size sorucam bazı sorular var eklerseniz amaliyat olmadan sormamlazım lütfen alperen-06-@hotmail.com.

 • nurcan aygun 7 Ocak 2010 / 23:57

  merhaba benim annem icin bir sorum olacak annem 29.12 2009 tarihinde lazerle katarak amaliyati gecirdi ilk 6 gun cok memnundu fakat suan 2 gundur gorme kaybi oldu nerdeise gormuyor risk amaliyatin sonrasi icinde gecerlimi idi lutven beni bu konuda bilgilendirirseni cok memnun olurum tesekurler....

 • Özer Demir 7 Ocak 2010 / 23:30

  İzmit dünya göze muayene oldum.Aynı yere ameliyatta oldum 20 gün oldu.Bulanık görme ve ışık dağılması baya bi azaldı ama tamamen geçmedi.Yakında kontrole gideceğim.Doktor da tamamen iyileşmenin 3 ayı bulabileceğini söylemişti zaten bekliyoruz.

 • alper 6 Ocak 2010 / 21:10

  özer demir hangi hastaneye muayene oldunuz şikayetlerimiz aynı isa bey sizi bekliyorum ameliyat olmadan inşallah yazarsınız cevp .

 • alper 5 Ocak 2010 / 22:18

  meral hanım dünya gözde hangi doktora ameliyat oldunuz ilerde katarak oldu zaman bu ameliyatın bi sıkıntısı oluyormuymuş

 • abdullah çelik 4 Ocak 2010 / 23:20

  gece başımı yastığa koyunca hemen gözümden yaşlar akıyor daha sonra kesiliyor bunun normal olmadığını düşünüyorum ayrıca 4-5 numra astigmat gözlük kullanıyorum 23 yasındayım lazer yaptırabilirmiyim şimdiden teşekkürler

 • alper 4 Ocak 2010 / 00:07

  merhaba isa bey.
  23 yaşındayım 20 senedir gözlük kullanıyorum gözlükten kurtulmak icin özel bi hastaneye gittim muayene yaptırdım 3.5 hipermotrop astgmat var dediler kornea kalınlığıım 5.70 oldunu söylediler sol gözümde ayriyeten göz tembelliği var onun zaten tedavisi gecmiş dediler.. ilasik yöntemine uygu olduunu söylediler muayene eden hoca 100%100 garenti veremem dedi .ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim teşkkürler

 • ümit 28 Aralık 2009 / 23:10

  iyi günler ben PRK yöntemiyle ameliyat olacağım. sağ 3 derece sol 2,75 ve solda 1 derece astigmat var. göz bebeğimin çapı 8 olduğundan sağ gözde kamaşma olabilirmiş. gece zorluk çıkarma riski varmış. acaba bu göz kamaşması ciddi bir durum mudur? bilgilendirirseniz sevinirim.

 • evren 23 Aralık 2009 / 16:15

  İyi günler ben 17 yaşındayım seneye harp okuluna girmek istiyorum.sol gözüm 1.25 hipermetrop sağ gözüm 1.50 hipermetro.iz kalmaması için bana hangi lazer yöntemini tavsiye edersiniz.Teşekkür ederim
  Saygılarımla

 • Çağrı TOPÇU 21 Aralık 2009 / 00:49

  Alt videodaki doktor daha profesyonelmiş galiba pırt dedi direk aldı korneayı :)
  ama en iyisi ""Intralase LASIK"" gibi geldi çünkü kornea insan eli vya bıçak yerine cihaz ile kaldırılıyor. Bende uzun zamandır ameliyat olmayı düşünüyorum. Yeni yeni araştırmaya başladım. Yeterli bilgiye sahip olunca eğer bana uygulanabilirse olurum kesin.

 • Özer Demir 14 Aralık 2009 / 13:54

  İyi günler.26 yaşındayım lazere uygunluk muayenesine girdim ve bana uygun olduğum söylendi.Doktor wavefront tekniğiyle ameliyat olacağımı ve ameliyatın %85 başarı ihtimali olduğunu söyledi.(Şu an gözlerim %80-90 arası görüyormuş.)Ameliyattan sonra da gözlerimde en fazla 0.75 veya 1.00 kusur kalabileceğini söyledi.Kafamda netleşmeyen bazı konular var size sormak istediğim.Bu ameliyatı olduktan sonra ileride katarakt veya yakın görme problemim ortaya çıkarsa bunlar için tekrar lazer olabilecekmiyim?Birde astigmatların ameliyattan sonra gözlerinin tekrar bozulduğu doğru mudur? ve kaç numaraya kadar çıkabilir?Teşekkürler.

  göz numaralarım(hipermetrop astigmat)

  sph cyl axis

  Sağ +4.25 -4.00 70'
  Sol +4.00 -3.50 80'

 • tolga kara 12 Aralık 2009 / 21:39

  öncelikle merhaba sağ göz numaram 4.75 sol gözüm ise daha düşük hipermetrop lens takmak istiyorum ancak doktora basvurmadan once merak ettıgım bunun ne kdar mumkun oldugu cevabınızı bekliyorum

 • gökçe namlı 11 Aralık 2009 / 18:37

  merhaba herkese.sayın hocam ben bilgisayar öğretmeniyim.sağ gözüm -3 sol-3.5 derece.işim gereği sürekli bilgisayarın başındayım hatta ayrıldığım bir an bile yok diyebilirim.lens kullanıyorum yine gözlüğüm de var ama bu eziyetlerden tamamen kurtulmak istiyorum .sizce benim için lazer ameliyatı uygun mu yani ameliyat sonrası bilgisayardan dolayı herhangi olumsuz bir durum çıkabilir mi?
  teşekkür ederim şimdiden

 • arzu demir 7 Aralık 2009 / 21:46

  neden 18 yaş değilde 22 yaş?18 yaşında ameliyat olmanın sakıncaları neler?

 • Kamil Yarayis 7 Aralık 2009 / 20:39

  Merhaba arkadaslar, ben üc ay önce ameliyat oldum, sol 4,5 sag 5 numaraydi, ameliyat olduktan bir kac gün sonra sol gözle cok net görmeye basladim, ama sag göz üc ay gecmesine ragmen tam olarak düzelmedi acaba ek bir ameliyat olmam gerecekecek mi ?
  bir sorum daha var: benim yasim 18 ve biyolojik olarak göz bozuklugumun ilerlemesi sanirim durmadi, isim geregi 8 saat bilgisayar basindayim, gözlerim cok yoruluyor, eger ilerde gözlerim tekrar bozulursa 2. bir ameliyat olma sansim var mi ?
  sorularimi cevaplandirirsaniz cok sevinirim, herkese tesekkürler..

 • Tuğba Öztürk 5 Aralık 2009 / 15:27

  İsa bey,
  Ben 24 yaşındayım sol gözüm 3 miyop 4 astigmat, sağ gözüm 3 miyop 3 astigmat.
  Sizce tedavi sonucunda düzelme oranı ne olur?Tabii ki kesin rakamlar veremezsiniz ama sizden ortalama bir cevap bekliyorum.
  Teşekkürler.

 • meryem araz 3 Aralık 2009 / 21:43

  slm isa hocam ben tus sınavı olcam göz doktoru olcam tus da nerelerden sooru cıkar

 • ayşe atalay 3 Aralık 2009 / 10:07

  merhaba arkadaşlar
  istanbul dünya gözde tavsiye edebileceğiniz bi doktor varmı ameliyata karar verdim ama şimdi de iyi doktor sorunumuz var.

 • gökhan kılıç 30 Kasım 2009 / 20:02

  mrb isa bey:
  benim sağ ve sol gözümde miyop astigmat var.derecesi galiba 1 i geçmez.askeri sınavlara gireceğim.acaba prk lasek ameliyatı olsam , muayene sırasında ameliyat olduğum belli olurmu.şimdiden teşekkür ederim

 • ayhan sönmez 23 Kasım 2009 / 15:24

  sayın isa bey bursada yaşamaktayım sorunum sağ gözüm 1.00 sol gözüm 0.75 miyop asitgmat 'ım var.gözlük takıyorum lazer(excimer)tedavisi olmak istiyorum sizce mümkünmü? numarası az olduğu için bir sakıncası varmıdır?

 • melek şahin 21 Kasım 2009 / 17:02

  Merhabalar,
  Ben üç ay önce İstanbul Cerrahi Hastanesinde ameliyat oldum.Göz numaramın her ikisi de 2.75 miyoptu.Ameliyat öncesi ben de çok kararsızlık yaşadım.Ama tüm riskleri araştırarak olmaya karar verdim.İlk iki ay bulanık görme sorunum oldu sağ gözümde.Çok sıkıntılı bir dönemdi.Şu anda bulanık görme sorunum kalmadı ama geceleri özellikle sağ gözümü ışık rahatsız ediyor ve gözlerim ameliyat öncesine göre daha çabuk yoruluyor.Bunun dışında bir şikayetim yok.Yine de ameliyetın etkilerinin her gözde farklı olabileceğini unutmayın arkadaşlar.Hepinize sağlıklı günler...

 • Samet 20 Kasım 2009 / 15:50

  Bende lazer operasyonu olmak istiyordum, ama bu yazılanları okudukdan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Çoğu arkadaş operasyondan sonra bulanık görmə, gece zayıf görmə olduklarını yazdılar. Kararsızlık beni bitirecek. Lütfen bir kaç ay önce ameliyat olan arkadaşlardan fikirlerini yazmalarını rica ediyorum. Azerbaycandan yazıyorum. Burda ordaki kadar büyük hastaneler yok. MAALESEF.

 • BEKİR 17 Kasım 2009 / 20:13

  arkadaşlar bi sorum olacak ben lazer tedavisi olmak istiyorum ama hangi hastanede olacağıma karar veremedim hangisini önerirsiniz yada devlet hastanesi iyimidir karar veremiyorum yardımlarınızı bekliyorum...

 • volkan saraç 13 Kasım 2009 / 11:56

  iyi günler ben en az kaç göz numarasına kadar tedavi mümkün düşük numaraları yapmıyorlar diye duymuştum benım göz numaram 2

 • mustafa yılmaz 5 Kasım 2009 / 12:22

  merhabalar. İsa Bey benim sağ ve sol gözüm yaklaşık 3.00 derece miyop. polis olmak istiyorum fakat bildiğim kadarıyla sınır 2.00 eğer lazer ameliyatı olursam. sağlık raporu alırken daha önce lazer operasyonu geçirdiğim anlaşılır mı? teşekür ederim

 • Emrecan Ergün 2 Kasım 2009 / 10:27

  Mustafa Bey , ben 19 yaşındayım uzağı göremiyorum gözlerimden ameliyat olmak istiyorum ama çok korkuyorum ama bir yandan da hiç görmeme riski var beni bu konuda bilgilendirirmisiniz cevabınızı bekliyorum lütfen.

 • fatma uçar 28 Ekim 2009 / 11:49

  ben beş yıl önce lazerle göz ameliyatı oldum biri 4 biri 5 numaraydı şimdi gözümde bulanıklık var hiç bişeye odaklanamıyorumtekrar gözlük kullanmak istemiyorum napmalıyım

 • ayşe atalay 26 Ekim 2009 / 20:32

  Merhaba İsa Bey,
  Benim iki gözümde -5 derece miyop ve 1 derece astigmat var lazer için muayene oldum. Kornea tabakası ince olduğu için wf lasek olabileceğimi söylediler ve 2. bir ameliyat şansım olmazmış. Gözlerimin derecesini sıfırlayabileceklerini söylediler. Aslında ben kararımı verdim olmak istiyorum ama çevremden o kadar olumsuz tepkiler alıyorumki ister istemez kararsızlığa düşüyorum. Sizce ne yapmalıyım şuanki durumdan daha kötü olabilirmi?

 • MARAL YARDIM 26 Ekim 2009 / 11:10

  merhaba isa bey ben lazer ameliyat olmak istedim fakat gözümün kornea kalınlığının uygun olmadığı 1 sene sonra tekrar tetkikler yapılıp bakılabileceği söylendi benim sormak istediğim soru şudur kornea zaman içinde kalınlaşabilirmi böyle bişey mümkünmüdür.

 • doruk kızgın 23 Ekim 2009 / 17:56

  sayın isa bey bende lazer ameliyatı olmak istiyorum fakat lasek yöntemi ile olmak istiyorum.Bunun bir hastanede tetkikler yaptırdım ve doktorum lasik olur traşlama yöntemini sende uygulayamayız dedi. Ben ameliyatın belli olmasını istemiyorum lasik olan göze lasek olmuyormu?

 • Aylin Eylül 18 Ekim 2009 / 18:14

  mrb isa bey,ben ankarada ikamet etmekteyim gözlerimin ameliyata uygun olup olmadığını birkaç hastaneye giderek ön muayene yaptırdım ve hepsinden olumlu sonuçlar aldım.ameliyat olmam için hangi hastaneyi yada hastaneleri önerirsiniz?
  bilgilerinizi paylaştığınız için şimdiden tşk ederim

 • ömür aydoğan 17 Ekim 2009 / 21:13

  Arkadaşlar ameliyat olalı 6 hafta oldu,GENELDE GÖRÜŞ İYİ AMA arasıra bulanıklık oluyor sonra geçiyor,sonra tekrar bulanık.1 ay sonraki kontrolümde 2 gözümde 0 çıkmasına rağmen ben hala rahat değilim.hatta 0,25 0,50 başarılı sonuç dedi doktorum.ameliyat olan arkadaşlarım ise 1 sene sonra tam düzelme olacağını söylüyor.ameliyat OLACAK arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum benim gibi pipirikli iseniz KESİNLİKLE olmayın,sabırlı ve dirayetli olan arkadaşlar olsun.ameliyat olan arkadaşlar kendi doktorlarıyla irtibat halinde olsunlar.ÇÜNKÜ HERKESİN GÖZYAPISI VE İYİLEŞME SÜRECİ FARKLIDIR.şunu da tavsiye ediyorum.AMELİYATTAN 5-6 HAFTA SONRA BİR BAŞKA YERDE ÖLÇÜM YAPTIRIP psikolojilerini rahatlatabilirler.sabırla beklemek lazım.AYRICA İSA BEYE DOKTOR BEY DİYE HİTAP EDENLER LÜTFEN İSA BEYİN ÖZGEÇMİŞİNİ OKUSUN

 • ilhan şencan 14 Ekim 2009 / 10:15

  lazerle yakın görme tedavi edilebilyormu kaç dereceye kadar ...lazerle tedavisi yapan doktorların tamamı bu işlemi yapabilirmi saygılarımla....

 • ozge ibis 10 Ekim 2009 / 23:55

  Merhabalar,
  Lazer olma konusunu çok araştırdım, gerek netten, gerek çevremden. Sonuç olarak vardığım kanı asla lazer olmamak çünkü kesinlikle akıl karı değil, hatta bu operasyonları yapan doktorları hastalarına tüm risklerini ve gelecekte karşılaşılabilecekleri problemleri anlatmadıkları sürece doktor gözüyle bile göremiyorum, etik bulduğum bir konu değil. Çünkü insan sağlığı ticari amaçlar öncelikli olmamalı. Görme kusurunuzdan kurtulmak için olduğunuz lazer ameliyatından sonra göz hastası olma ihtimaliniz var, kısa vadede olabileceği gibi uzun vadedede olabilir arkadaşlar, lütfen iyi düşünün ve araştırın. Kararınızı buna göre verin, en azından sonrasında ihtimal dahilinde olan yaşanabilecek problemleri önceden bilmiş, kabul etmiş olursunuz.
  Doç Dr. Andreas Berke'in netten bir röportajını okudum ve detaylı açıklamaları var. Lazer olmayı düşünen arkadaşların karar vermesinde yardımcı olabileceğini düşünüyorum.
  Ben keratit geçirdiğim için zararlı olup olmayacağını bilemediğimden lens kullanmıyorum, lazerdende vazgeçtim. Mecburen gözlük kullanıyorum. Keratit sonrası lens kullanımıyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa çok sevinirim. Saygılar...

 • sait baş 10 Ekim 2009 / 21:19

  Merhabalar, 2 gözümde 5.5 numara miyop. 23 yaşını dolduralı 2 ay oldu.
  Yaklaşık 10 senedir lens kullanıyorum. Göz ameliyatı için bir hastaneye gittim, kornea kalınlığımı ölçtüler. 554-556 çıktı. Tabi ki bu rakamların birimlerini bilmiyorum.
  Gözümün ameliyata uygun olduğunu söylediler. Randevu aldım, inşallah 10 gün sonra ameliyat olacağım. Ama bu siteyi okuyunca kafamda soru işaretleri oluştu. En azından bu kornea kalınlığı ameliyata uygun mudur, bir bilginiz var mı? Bir de ameliyatta olabilecek aksaklıklar haricinde ( her ameliyatta bir risk vardır, artık orası kader diye düşünüyorum) bana başka bir tavsiyeniz var mı saygılar...

 • suzan unal 9 Ekim 2009 / 21:03

  Merhaba Murat,

  Ameliyat olamiyosan simdilik lens kullan. Ben 6 yil kullandim ameliyattan once sanada atvsiye ederim en azindan arkadaslarinin eylencesi olmaktanda kurtulursun :)

 • murat tosun 9 Ekim 2009 / 01:28

  mrb ben 21 yaşındaym 10 senedir gözlük takıyorum ve taktıgım halde devamlı yükseliyor astigmat 5.50 5.00 ve bu olay beni cok etkılıyor arkadaşlarımın neşe kaynagı olmaktan sıkıldım şişe dibi kavanoz vs..ameliyat olmak istiyorum ama onuda uygun görmüyolar tekrar yükselebilr die ne yapmam gerekıyor bilmiyorum.

 • ozge ibis 5 Ekim 2009 / 20:14

  İsa Bey tekrar merhaba,
  Şu aralar karar verip, lazer tarihini belirlemem gerekiyor, onun için tekrar yazıyorum. Diğer arkadaşların yazdıklarını ve sizin yorumlarınızı okudum, aralarında keratit geçirmiş birinin lazer olmasıyla ilgili bir şey bulamadım. Onun için tekrar yazma ihitiyacı hissettim çünkü diyecekleriniz benim için çok önemli. Ben 11 yıl lens kullandım, dediğim gibi 2 ay evvel sağ gözümden keratit geçirdim ve o tarihtan beri lens kullanmıyorum. Tekrarlamam riski yüksekmiş. Göz derecem yüksek olduğu için gözlükle çok rahatsızım, kullanmaya başladığım günden beri yürürken sanki önümde bir basamak varmış gibi geliyor, çerçevenin dışında kalan alanlar bozuk olduğu için günlük işlerimi yaparken zorlanıyorum. Bu zamana kadar lazeri hiç düşünmemiştim, çünkü yaşlandığımda ne getireceği beni endişelendiriyor ama artık lens kulllanmamam gerektiği söylendiğinden beri düşünüyorum.
  Sizce lazer olmalı mıyım yoksa lens kullanmaya devam edebilir miyim? İlk yorumumda yazdığım sorularıda cevaplandırırsanız gerçekten minnettar kalacağım. Tarafsız ve bilgili birinin fikirlerine ihtiyacım var. Tesekkurler, iyi calışmalar.

 • suzan unal 5 Ekim 2009 / 17:01

  Merhaba Hulya hanim,

  Bende uc ay once ameliyat oldum. doktor bir ay boyunca gozume dikkat etmemi soyledi. Bende fazla bilgisayarda kalmadim ama yinede ortalama bir haftadan sonra 2 saat bilgisayar veya tv basinda duruyordum. Diyer arkadaslar nasil yaptilar bilemem.

 • hulya alan 5 Ekim 2009 / 14:13

  Merhaba,
  Gozlerimde miyop ve astigmatım var, lazer olmak istiyorum ama kac gunde ise donebilirim benim icin bu cok onemli. Muhendisim ve aksama kadar bilgisayar basinda calisiyorum. Lazer gecirmis olan arkadaslar deneyimlerini paylasabilirlerse cok sevinirim. Karar verip onumuzdeki hafta olmayi dusunuyorum. Tesekkurler

 • Cenk Sarıibrahimoğlu 5 Ekim 2009 / 11:26

  Ben 43 yaşında,2.tip diyabet hastasıyım(hap ve diyet uyguluyorum).Son yaptırdığım tetkiklere göre,kalp ve böbreklerde herhangi bir problem görünmüyor. Gözlerimin biri 4,75 diğeri 5 numara miyop,0,25 astigmat ve derecesini bilemediğim hipermetrop'un oluştuğu kanaatindeyim. Laserle tedavi olmak istiyorum. Sakıncası varmı?.Varsa nelerdir?. Teşekkür ederim.

 • ozge ibis 3 Ekim 2009 / 00:18

  Merhaba İsa Bey,
  Yaziniz çok bilgilendirici, merak ettigim pek cok soruya detayli cevaplar buldum, oncelikle tesekkur ederim. Miyop ve yuksek astigmatim var. Lazer ameliyati olmaya karar verdim. Muayene oldum. Ameliyat olabilecegimi soylediler. Ancak iki ay evvel sag gozumden keratit gecirdim ve korneada minik bir leke kalmis. Sol gozume excimer lazer, sag gozume keratit gecirdigim icin baska bir lazer tedavisi uygulanacagini ve bu lekenin silinebilecegini soylendi. Netten yaptigim arastirmalarda excimer lazer olan hastalarin ertesi gun, goruslerinin yuzde yuze kadar duzeldigini ogrendim, bu dogru mudur? Diger bir sorumda, keratit geciren gozume uygulanacak lazer cesidi sizce ne olabilir? Basari sansi nedir ve ortalama kac gunde is hayatima geri donebilirm? Cok tesekkur ederim, iyi calismalar.
  NOT: Bilgisayar basinda calisiyorum.

 • kenan yuksek 2 Ekim 2009 / 21:04

  doktor bey emekligemi ayrildiniz neden bu sesizlik?

 • onur oto 2 Ekim 2009 / 00:13

  gülşen hanım merhaba.bende dünya göz hastanesinde lasek oldum.sanırım sizinle aynı yöntem.acaba göz numaralarınız kaçtı ameliyattan önce? sanırım şu an gözünüzde astigmat numarası kalmış.ben ölçüm yaptırdım dün yani ameliyattan 15 gün sonra 0.75 astigmat çıktı sağ gözümde.sol gözüm ise 0.
  40 gün iyileşme süreci varmış bakalım hayırlısı...

 • murat senol 1 Ekim 2009 / 23:36

  mrb arkadaslar.8 ay once lasek ameliyatı oldum.sorunuz varsa olan biri olarak ekleyebilirsizniz.fizikci_2007@hotmail.com

 • kenan yuksek 1 Ekim 2009 / 22:47

  merhaba doktor bey ben 3 eylul 2009 da yani yaklasik 1 ay once prk + wavefront ameliyati oldum dunya goz hastanesinde ve daha gozlerimde derece var sol gozum sag gozumden daha kotu goruyor ozelikle uzaki gormekte zorlaniyorum acaba duzelirmi yoksa boylemi kalacak?prk ameliyatinda genelde tam iyilesme suresi ne kadardir?ayrica bilmek isteyen arkadaslar varsa 2 goz icin ben 1000 euro verdim.....
  cevabiniz icin teskur ederim

 • gülşen irem 1 Ekim 2009 / 15:36

  ben 2 ay önce dünya göz hastanesinde prk oldum şu anda gözlüğe ve lense ihtiya. duymadan görüyorum. fakat yazıları titrek görüyorum net değil. iyileşme süreci uzunmuş .umarım daha iyi olur.

 • ali karadaş 1 Ekim 2009 / 12:01

  merhaba doktor bey ben 18 yaşındayım sağ 0,75 sol 1.00 miyop aslında numara düşük gibi ancak okulda ön sıralardan dahi tahtadaki yazıları okuyamıyorum. gözlük takmak ta istemiyorum sizce ameiyat olmalı mıyım?
  birde benim gözlerim çok yoruluyor özellikle akşam saatlerinde gözlerimi açmak bile istemiyorum akşamları gözlükle bile zor görüyorum akşamları göz numaram büyüyor galiba bu normal bişey mi??

 • Süleyman KOÇ 1 Ekim 2009 / 02:49

  Merhaba 27 yaşındayım gözümde göz kuruması oldugu için ameliyat önerdiler dktorumun verdiği merhem ve suni göz damlası bir işe yaramdı ameliyat olmalımıyım yoksa ilaç tedavisine devam mı etmeliyim şimdiden teşekkürler

 • ilhan merter 29 Eylül 2009 / 23:56

  merhaba arkadaşlar ben 21 yaşındayım sağ ve sol gözüm 1.00 derece miyop bende lazer amelyatı olmak istiyorum ama korkuyorum.korkma sebebim amelyat sırasında acı fln hissediliyormu olan arkadaşlar amelyat olurken ne hissettiklerini yazarlarsa sevinirim.birde kayseride hangi hasteneyi önerirsiniz kayserigöz mü maya göz mü gerçi maya göz bu işi tamamen para için yapıyor bilgi almak için gittim hemen amelyata alacaklardı:D .son sorum lasek olmak istiyorum aceba hangisi iyi yardım teşekkürler...

 • seyma erdogan 29 Eylül 2009 / 23:39

  slm bende burdaki yorumlardan sonra bugun dunya goz hastanesinde intralasik operasyonu gecirmis bulunmaktayim.sadece okuyan ve merak edenleri bilgilendirmek icin yaziyorum.numaralarim 5.5 tu astigmatimda 0.50 ve miyoptum.bugun operasyon gecirdim ucreti 1.936 tuttu.ilk ciktigimda bisey hissetmedim.ama bi yarim saat sonra gozum feci yanmaya basladi yaklasik 4 saat yanmaya devam etti.şu an hic bi yanma yada agri yok masallah.yakinida ii goruyorum simdilik.galiba memnunum inş yarin kontrolde bi sorun cikmaz.

 • onur oto 29 Eylül 2009 / 23:12

  merhaba.2 hafta önce dünya göz hastahanesinde lasek yöntemiyle ameliyat oldum.gözlerimin her ikiside 1.5 numara miyoptu.ameliyat sonrası sol gözüm gayet net görüyor ancak sağ gözümde gölgeli görme var.yani çift görüyorum asıl yazının biraz altında biraz daha saydam 2. bir görüntü var.dolayısıyla içiçe girince görüşümü azaltıyor.acaba bu durum iyileşirmi? doktorum 1 ay içinde sağ sol gözümün görmesinin aynı olacağını söyledi ancak bu durum moralimi bozuyor:(

  isa bey sizden ve diğer arkadaşlardan cevapları bekliyorum.saygılar...

 • Avni Semerci 29 Eylül 2009 / 13:25

  Peki Arkadslar Benim gibi gece görüs proplemi yasayanlar oldugunu biliyorum ama hiçbir yerde bu gece ısıklarda sacılma ışıklar kenarında haleler görme gibi sorunun nedeninin ne oldugu ve nasıl bi iyileşme olacagı belirtilmiyor.

 • melek şahin 28 Eylül 2009 / 19:39

  ismail bey,
  bende de aynı sorun var.ameliyat olalı birbuçuk ay oldu ama sağ gözümdeki bulanıklık geçmedi.doktora da gittim.ilk gittiğimde ameliyatın daha yeni olduğunu zamanla geçeceğini söyledi.ikinci gittiğimde ise numara kalmş olabileceğini söyledi.ama ben numaradan kaynaklandığını sanmıyorum.sürekli bir bulanıklık değil çünkü.açıkçası artık geçeceğini de sanmıyorum.araştırdığımda gözde kuruluk olmasından, yada ameliyat sırasında alerjik bir durum olmasından da kaynakalanabileceği yazıyordu.eğer bu sebepleyse zaman içinde geçeceğini belirtmişler.ama birçok yerde ameliyatın riskleri arasında da göz bulanıklığı var.ben de sizin gibi psikolojik olarak kendimi çok kötü hissettim bir ara.en iyisi bir doktora danışın ama mümkünse ameliyatınızı yapan doktor olmasın çünkü çok da net bir şey söylemiyorlar.

 • suzan unal 28 Eylül 2009 / 17:57

  Melek hanim, tesekkurler en kisa zamanda insalla bir goz doktoruna goruneyim .

  Ismail bey, ameliyatin sonuclari 3 ay sonra belli oluyor diyollar ama ben sahsen uc ayi gecti ameliyat olali ilk hafta nasil goruyorsam simdide oyle goruyorum deyisen pek bisey olmadi. ilk haftalardada gozlerim uzaktaki yaziyi tam net gormuyordu simdide oyle tam net deil. Siz bence doktorunuza bir danisin. kuzenimdede aynisi olmustu en fazla 4 yil dayandi gozluksuzluge 4 yil sonra gozluge tekrar dondu cunku ameliyati zaten iyi gecmemis. Bende korkuyorum tekrar gozluge donmekteeeen :(

 • ismail yildiz 28 Eylül 2009 / 14:44

  adim ismail ameliyat olali 25 gun oldu sag gözum tam net olmasada iyi sayilir ama sol gozum ilk basta ilaclardan dolayı bulanıktı ama simdi biraz daha bulanık goruyom bu normalmi .bankaciyim rapor aldim bitti simdi kendi iznimdeyim bana duzelcek gibi gelmiyo acil cvp bekliyom valla psikolojm bozuldu geceleri hepten etkiliyo

 • melek şahin 26 Eylül 2009 / 20:15

  Merhaba Suzan Hanım,
  Bir yerde okumuştum üç ay içinde ameliyat sonuçlerı kesinleşiyor diye kontrole gitmenizde yarar var bence.Benim de anlamadığım şey her şikayet için doktorlar geçer diyor ama ne zaman geçeceği meçhul.Bu ışık kenarında hale olayı bende de çok az da olsa güneşli ortamda ve loş ortam da maalesef oluyor.

 • burak yozgatlı 26 Eylül 2009 / 01:14

  mrb.ben 19 yaşındayım ve gözlerimin her ikisi de 2,75 numara.son bir yılda 0,25 arttı.ameliyat olmamda sakınca var mı??

 • melek şahin 25 Eylül 2009 / 13:22

  Merhaba Meral Hanım,
  Ameliyat sonrası ilk zamanlar uzağı oldukça net görmeye başladım ama şu anda gözlükle gördüğüm gibi.Rahatsızlık verici şekilde değil.Benim sadece sağ gözümde yandaki görüntüler zaman zaman çok bulanıklaşıyor.Doktorum ameliyatın başarılı olduğunu söyledi ama bir oran vermedi. Yine de üç ay geçmeden çok birşey söyleyemiyorum.Sanki yeniden gözüm bozulacakmış hissi var sürekli...

 • suzan unal 25 Eylül 2009 / 13:18

  meraba meral ve melek hanim

  Bende ameliyat olali 3 ay oldu uzaktaki yazilari okadar net bir sekilde okuyamiyorum... neden boyle oldugunu bilemiyorum acaba gerimi miyop olmaya basliyorum ki diye dusunceler geliyor aklima :( :( daha kontrolede gitmedim turkiye'den geldigimden beri gitmemmi lazim?

 • Avni Semerci 25 Eylül 2009 / 13:12

  Arkadaslar ben ameliyat olalı tam 9 ay oldu ama Hala geceleri ısıkların kenarında haleler ve Sanki loş ortamlarda veya karanlık zemin üzerine olan renklerde dagılma var sanırım bende bu sebat etti Denizlideki doktorum gececek dedi ama ne zaman acıkcası umutsuzum.

 • meral özgüler 25 Eylül 2009 / 12:59

  Melek hanım merhaba.göz ameliyatı olduktan sonra bu siteye sık sık takılmaya başladım.yorumları okuyorum.siz uzağı gözü bozuk olmayanlar gibi net görebiliyormusunuz.mesela ben eşim kadar net bir görüş elde edemiyorum.ama ameliyat öncesinde gözlükle gördüğüm netlik var.çok uzaktaki yazıları okumakta zorluk çekiyorum.sizde de öyle bişey var mı.size ameliyat sonrası başarı oaranı söylendi mi.bana ameliyatımın başarı oranının %80 in üzerinde olduğu söylendi.yorumlara önem veriyorum çünkü doktoruma kontrole gideceğim.cevap yazarsanız sevinirim......teşekkürler.

 • ahmet salkım 25 Eylül 2009 / 10:30

  Benim da lazer için göz doktoruna gittim gözüm kornea kalınlığı lazer için iyi olduğunu ama daha sora numaramın geri geleceğini söledi 2-3 yıl içersinde geri gelir dedi bu nedenle pek önermedi ama olmak istersem lasik olur dedi.
  gözlük nuramaram +2,25 ikiside aynı ama damlayla yapıldıktan sora +5,75 iki gözde aynı lazer sorası 0 olur dedi ama geri dönüşüm olucakmış sorum şu lazer olursam nurmaram geri gelse bile daha mı iyi olur yoksa daha mı kötü.doktorum lazer olmamı söledi ilerde olursun dedi pazartesi gene konuşup karar alıcam.ben gene 3-4 sene sora gözlük takarım sorun olmaz ama +5,75 damla ile olan numara gene aynı olurmu yada 2 numara gözlük ile kurtarabilirmıyım...Hipermetrop olupta ameliyat olana arkadaşlarda düşüncelerini lütfen dile getirsin karar almam da yardımcı olsun.

 • veysel 24 Eylül 2009 / 15:16

  hocam gozlerım ayrı ayrı 1.25 mıyop.lazer tedavısı olursam polıslık muayesınde lazerlı oldugu anlaşılırmı.cevabınızı beklıyorum

 • melek şahin 24 Eylül 2009 / 12:35

  Aysel hanım ben de uzak için 1,5 ay önce ameliyat oldum.Zaman zaman bulanıklık ve ağrı oluyor.Doktora gittim ve daha ameliyatın çok yeni olduğunu zamanla düzeleceğini söyledi.Bulanıklığın gözde numara kalmasından kaynaklanabilceğini söyledi.Bence siz de ameliyat olduğunuz doktora gidin ve şikayetlerinizi anlatın.

 • meral özgüler 24 Eylül 2009 / 12:19

  Merhaba.Aysel hanım nerde ameliyat oldunuz merak ettim.ben de ameliyat olalı 16 gün oldu.bulanık görme olayı bende de zaman zaman oluyor ama ağrı yok.doktorunuza bir sorun isterseniz.Seyma hanım göz ameliyatı fiyatları gözün rahatsızlığına göre değişiyor galiba....ama dünya gözde ben intralasik ameliyatını yaklaşık olarak 1600 ytl ye oldum.sanırım diğer ameliyat çeşitlerinin fiyatları değişiyor.

 • seyma erdogan 24 Eylül 2009 / 01:16

  Bende lazer muayenesi icin 28 eylule randevu aldim.yalniz bazi sitelerde fiyatlar icin 30000 filan yaziyor.ameliyat olanlar ucretlerinide yazabilirler mi acaba öz. Dunya gozde ameliyat olanlar

 • Aysel coban 24 Eylül 2009 / 01:03

  Ben aysel 2 ay once lazer amelayati oldum simdi gozlerimde surekli ahri var ve gormemde dusukluk va benim uzagi gormeydi problemim vardi bu agrilar gecermi yolsa art armi ve gormemle ilgili sorun kalkarmi lutfen beni bilgilendirin....

 • ömür aydoğan 22 Eylül 2009 / 22:36

  merhaba,ben 34 yaşındayım 19 gün önce lasik ameliyatı oldum,iki gözüm 2,50 miyop sol 0,50 sağ 0.25 astigmat idi.öyle yanma batma acı ışığa duyarlılık göz kuruluğu gibi bir sıkıntım olmadı.sadece özellikle sol gözümde kısım kısım kan oturmaları oldu onlarda geçmek üzere.sağ gözüm ameliyattan bir kaç saat sonra çok net sol ise nete yakın fakat bulanıktı.yani sağ gibi değildi.11.gününde sağ gözümün en üst tarafına deyim ufak bir darbe aldım,gözbebeğine gelmedi bu darbe ama o günden sonra ilk günlerdeki netlik yok şu an.doktorum 2-3 ayda numara kalıp kalmayacağının belli olacağını söyledi ama inanın psikolojim bozuldu.tekrar gözlük takmak kabus gibi geliyor.sol ise ilk günkü gibi nete yakın ama net değil.2 ay sonra her şey belli olacak ama sabırla beklemek çok zor.yorum ve moral bekliyorum.

 • meral özgüler 19 Eylül 2009 / 12:35

  Merhaba.....Ben intralasik ameliyatı oldum..Ameliyat sonrası hiçbir komplikasyon olmadı bende.bazılarında aşırı kanlanma oluyormuş ama ben bunların hiç birini yaşamadım.inşallah da yaşamam.sanırım ameliyat olduğum yer de önemli.çünkü ameliyet sonrasında bir sıkıntı yaşamadım.ameliyat sonrası 4-5 saat kadar biraz ağrı ve sulanma oldu sonrasında geçti.bulanık gördüğüm dönemler oluyor ama daha 12 gün oldu ameliyat olalı.doktorum normal olduğunu söyledi.umarım öyledir.yanlız ben bir riski göze alarak ameliyat oldum.göz numaram çok yüksekti ve korneam inceydi ikinci bir ameliyat şansım yoktu ve ameliyat sonrasında sağ gözümde astiğmatımda bir miktar numara kalbileceği ama gözlüksüz idare edebileceğim söylendi.ben bu riski göze alarak ameliyat oldum.bakalım zaman ne gösterecek.Melek Hanımın da dediği gibi iyi bir hastane ve kontrol gerekiyor.tek endişem ilerde çok ilerleyen zamanlarda lazerin bir yan etkisi olup olmayacağı.ameliyatta dünya gözü öneririm.ben de ankara dünya gözde oldum.herkese sağlık diliyorum.şu an sadece gözyaşı damlası kullanıyorum.

 • harun ılıcan 18 Eylül 2009 / 01:09

  Meral hanım teşekkür ederim ilginiz için.ameliyattan sonra ne gibi sorunlar yaşadınız.damla agrı batma vs.İsa bey ameliyat olmak için 1 yıl içinde gözde 0.5 lik bir değişme olup olmadıgı şartı var ben son 6ay içinde ne kadar deişme olduğunu bilmiyorum nasıl ögrenebilirim ayrıca değişme olması ne gibi sorunlar dogurur.Teşekkür ederim

 • melek şahin 17 Eylül 2009 / 20:12

  Merhabalar,
  Ben lasik olalı 1,5 ay oldu.Artık damla kullanmıyorum.Çok nadir olarak kuruluk hissediyorum.Bir de sağ gözümde gün içerisinde bualnıklık oluyor.Doktora kontrole gittiğimde 0.25 numara kalmış olabileceğini ama birşey söylemek için erken olduğunu söyledi.Ameliyat olmayı düşünenlerin gerçekten iyi düşünmesini öneririm.Birden fazla doktora kontrole gitmekte fayda var.Ben çok zor 1 ay geçirdim.Tatil dönemlerinizde ameliyatı olmak da iyi olabilir.Çünkü gözde kan oturması olabiliyor.Benim 1 ayda geçti bu durumum.

 • meral özgüler 17 Eylül 2009 / 18:11

  Mehaba İsa Bey.ben lazer amaliyatı oldum.size de ayrıca tarafsız görüşlerinizden ötürü teşekkür etmek istedim.8 eylülde ameliyat oldum.herşey yolunda gibi görünüyor.(şu anda bilgisayar başında oturduğuma göre) buradan HARUN BEYE de mesaj vermek istedim.ameliyatımı ankara dünya gözde oldum.şimdilik memnunum.herhangibir sorun yaşamadım.umarım ilerde bir sorun yaşamayız.gözlüksüz görmek güzel bir duygu.herkese bol şans dilerim.isa beye de teşekkürler.......

 • harun ılıcan 16 Eylül 2009 / 01:58

  merhaba isa bey ve diğer arkadaşlar.arkdaşlar dünyagözde yakın zamanda ameliyat olan var mı?Varsa herhangi bir sorun yaşadınız mı?Bu sıralar ameliyat olmayı düşünüyorum.Bana msn den de ulaşabilirsiniz.şimdiden teşekkürler

 • berna arslan 15 Eylül 2009 / 23:22

  merhaba..isa bey benimde sorunum aynı konu. sol gözüm 2,50 sağ gözüm 1,50 miyop. ve ben gözlük kullanmayı sevemdiğim için yıllardır bu şekilde yaşıyordum ama artık lazer yaptırmak istedim..bi kuruma gittim muayene sonucunda korneamın lazere uygun oldugu ancak sol gözümde arka tarafta incelme olduğu bu yüzden LASEK yöntemiyle lazer olabilecegim söylendi..normalde istanbulda yaşıyorum..şu an ailemin yanındayım. adanada maya göz hastanesini önerdiler.. sizce lazer olmamda bir sankınca varmı ve istanbulda mı olmalıyım(dünya göz hastanesinde).. şimdiden zaman ayırdıgınız için çok teşekkürler..

 • Oktay Basel 14 Eylül 2009 / 18:42

  slm, hayirli gunler benim soylecegim sudur sinav yaptigin yere danis. benim gozumde problem var sorun bu. laser olmalimiyim. o cevaptan sonra. olursun veya olmazsin. laser kisiden kisiye degisiyor kimi var olabiliyor kimi var olmuyor. doktor bu cevabi verebilir. ben laser oldum duzeldi. benim gozler -3 asimetricti oldu. lazer olursan acil sifalar. hayatinda basarilar.verselam

 • yusuf seymen 14 Eylül 2009 / 03:19

  slm ben adanadan yusuf askeri sınava girdim kazandım ama göz hast. elediler sağ göz -0,50 astigmat sol göz -0,75 miyop astigmat teşhisi koydular ben askeri sınavlara hala gireceğim ama acaba gözlerimden ameliyat olmalımıyım veya olabilirmiyim sizin önceki yorumlarınızı detaylı okudum ama aklımdaki soruların cevabımı alamadım şimdiden yayınınız ve siteniz için teşekkür ederim......

 • burcu gürgör 11 Eylül 2009 / 17:00

  ben 4.bucuk yıldır lens kullanıyorum gözumun ikisi de 5 numara miyop,0.50 de astigmat var.lazer ameliyatı olamam mı?

 • İsa Sarı 7 Eylül 2009 / 07:52

  Meral Hanım,
  Gözlükten kurtulmakta kararlı iseniz, ameliyat olmak lens kullanmaktan daha iyidir. O hâlde, tüm ihtimaleri göz önünde tutarak ameliyat olmanızı tavsiye ederim. İhtimal diyorum, çünkü gelecekte hiçbir olumsuz durumla karşılaşmayabilirsiniz de. Sonuç olarak, ameliyat olunuz.

 • meral özgüler 6 Eylül 2009 / 23:17

  İsa Bey.merhaba.yine ben.bir hata yapmaktan korkuyorum.tarafsız biri olarak tekrar size sormak istedim.doktoruma sordum ilerde inşallah olmaz da katarakt ameliyatı olmam gerekirse olma şansım varmış.çünkü benim olacağım ameliyatla bir alakası yokmuş.bana intralasik önerildi.defalarca soruyorum özürdilerim.ama inanın zor bir dönemdeyim.göz bu.....karar verme aşamasındayım.galiba ameliyat olmak istiyorum ama korkuyorum.ilerde kör olma riski var mı.eğer yaptırırsam ankara dünya gözde olacağım.herkes ameliyat olmama karşı.(doktorum hariç)sizin lens ile ilgili yazınızı okuduktan sonra eşim lense de taraftar değil.ama ben illaki gözlükten kurtulmak istiyorum.hiç değilse lens alıp arasıra kullanayım dedim onu da siz tasvip etmiyorsunuz.Lütfen İsa Bey bu konuda bana yardımcı olun.çoook teşekkür ediyorum şimdiden.......2 gün sonra doktora gideceğim.bana ne önerirsiniz.......

 • İsa Sarı 5 Eylül 2009 / 16:58

  Rica ederim,
  Açıkçası ikisinde de hemen hemen aynı risk var. Yani, ilk etapta her şey tamam gibi görünse de, mesela 10 yıl sonra lens kullanmanın zararlarını ya da ameliyat geçirmiş olmanın dezavantajlarını görebilirsiniz. Kesin bir şey söylemek zor, ama bu ihtimalleri de göz önünde bulundurmak lazım. Eğer, "Benim için sonrası önemli değil, ben riskleri göze alıyorum." diyorsanız lens kullanabilir ya da ameliyat olabilirsiniz.

 • meral özgüler 5 Eylül 2009 / 15:30

  Teşekkür ederim İsa Bey.cevabınızı okudum.şimdi ne olacak.ameliyat olmasam bile en azından lens takarak gözlükten kurtulurum diye düşünüyordum.gözlükten kurtulmanın bir çaresi yok mu......ben daha önceden 12 yıl kadar sert lens kullandım.bir şikayetim olmamıştı ama bakımı zor olduğu için bıraktım.11 yıldır gözlük kullanıyorum.şimdi ne olacak.tarafsız olarak yaptığınız tavsiyeyi göz ardı edemem ama gözlükten de kurtulmak istiyorum.karar vermek istiyorum.ya lens ya ameliyat.bana hangisi daha az zarar verir.şimdiden teşekkür ederim......

 • İsa Sarı 5 Eylül 2009 / 08:39

  Meral Hanım,
  Öncelikle, lens kullanımı korneası ince olanlar için sakıncalı ve uzak uzak durulması gereken bir durumdur. Aynı şekilde, lazerle göz ameliyatı da böyle bir durumda sağlıklı olmayacaktır.
  Açıkçası benim size tavsiyem, ne lens ne de ameliyat yönünde olacaktır, ama ameliyat konusunda ısrar ederseniz, sağ gözünüzde kalacak bozukluğa razı olmanız gerekecek. Evet, gözlük kullana ihtiyacı olmaz, fakat sağ gözünüz ile bakarken gözünüzü kısmak zoruna kalabilir ve tam bir görüş elde edemeyebilirsiniz. Karar sizin...

 • meral özgüler 4 Eylül 2009 / 00:00

  isa bey lütfen cevap yazın.birkaçgün önce ankara dünya gözde muayene oldum.korneam ince olduğu için bana intralasik önerildi.göz numaram çok yüksek.sağ gözüm 5.50 ye3.75-sol gözüm 5.50 ye 1.75.ameliyat sonrası sağ gözüm tam olarak iyileşemeyecekmiş.sağ gözümde numara kalacakmış.ama gözlük kullanma ihtiyacı duymayacağımı söylediler.başka lazer olma şansım da yokmuş.ameliyat olmayı çok istiyorum ama endişelerim var.39 yaşındayım ve ilerde katarakt olursam ki bir daha lazer şansım yokmuş ne olacak.kornea inceliği bir risk teşkil ediyor mu.LÜTFEN CEVAP YAZIN.birkaç gün içerisinde karar vermem gerekiyor.benim durumumda olan bir insan lens mi kullanmalı yoksa gözü çizdirmeli mi...kornea inceliği lens kullanımında bir sorun yaratır mı.şimdiden teşekkürler......

 • yusuf 1 Eylül 2009 / 23:20

  ben lazerle ameliyat olacam ama hangi yöntemi seçeceğime karar veremiyorum.hastanelerden biri lasek yöntemini önerdi.ağrı yaşarsın ama daha ii bi sonuç alırsın kornean incelmez dedi.benim korneamda 530 kalınlığında.ama diğer merkez de inralase lasik yöntemini öneriyor ağrısız oluyormuş.hangisi daha avantajlı karar veremiyorum...???

 • Oktay Basel 1 Eylül 2009 / 20:20

  selam kubra laserden korkacak bir sey yok. bende ilk dusundum olsam mi olmasami diye.gercekten zahmetten sonra yani laserden sonrasi berbat evde bir karanlik odada. 2 hafta yattim. yasin 23 ol derim sonuc guzel su an iy goruyorum 1.5 ay oldu yani 3 ay icinde dahada net gormem lazim.. once gozlerini 2 hastanede goster terchini istanbul goz olsun. simdiden gecmis olsun. veselam

 • kübra 1 Eylül 2009 / 16:25

  mrb öncelikle kafamdaki bir çok soruya cevap aldığım yazınız için teşekkürler ben 7 ay şeffaf lens kullandım gözlerim 1.75 lensler gözümde kuruluk yaptı 3 aydır takmıyorum lazer düşünüyordum ama o riskler de alınacak gibi değil yaşım 23 göz numaram ilerler mi?

 • hakkı seyhan 24 Ağustos 2009 / 23:27

  selamlar hocam prk lazer makinada anlaşılması güçtür dediniz eger gözde derece kalırsa yine anlaşılması güçmü prk lazerinn makinada anlaşıması saygılar

 • hakkı seyhan 23 Ağustos 2009 / 01:16

  selamlar doktor bey 21 yaşındaayım 6 derece sag ve sol gozde miyop var lazer olcam kornea ince odugundan dolayı doktor bey prk lazeri tavsiye etti goz sıfırlanırmı yada en son kaç derecede kalır sizce tahminen uygunmu prk lazer benim için en yakın zamanda cevabınızı bekliyorum doktor bey saygılar

 • ÇAĞLAR YILMAZ 22 Ağustos 2009 / 02:10

  İSA bey.
  bilgilerinizi paylaştığınız ve ilgilendiğiniz için teşekkürler...

 • İsa Sarı 21 Ağustos 2009 / 09:39

  Çağlar Bey,
  Aranılan cevapların hepsi yazının içerisinde mevcut. Mesela "İz bırakıyor mu?" diye sormuşsunuz. Dikkatle bakarsanız, "Ayrıca, ameliyat sonrasında çok zor anlaşılan bir iz bırakması sebebiyle de polis okulları ve askerî okul adaylarına avantaj sağlar." yazmışım. Diğer arkadaşların sorularının cevapları da gerek yazıda gerek 276 adet yorumun içerisinde gizli. Yani, şu ana kadar sorulan ve sorulacak olan soruların tamamı bu sayfalarda yer almaktai. Onları arayıp bulmanız gerekecek sadece. Yoksa, aynı sorulara tekrar tekrar cevap yazmak kalabalıktan başka bir şey olmayacaktır.

  Şu sıralar işlerimin aşırı yoğunluğundan dolayı da sitemle ilgilenememekteyim. Son birkaç ayda sadece bir yazı girebildim siteye o kadar. Sitede başka bir yönetici de yok maalesef. Önümüzdeki günlerde yoğunluk azaldığı takdirde siteyle ilgilenmeye tekrar başlayacağım. İlginiz ve görüşleriniz için ben size teşekkür ederim.

 • ÇAĞLAR YILMAZ 21 Ağustos 2009 / 04:05

  İSA bey'e sesleniyorum....
  lütfen benim ve diğer arkadaşların sorularına bi cvp yazın sizin vaktiniz yoksa sitenizde yönetici olarak görevlendirdiğiniz arkadaşları yönlendirin iki haftadan beridir bi soruya cevap alamadım siteniz çok iy hemen hemen herkonuda bilgi sahibi oluyoruz bu hizmetinizden dolayı size teşekkürederiz.. ama şu aralar pek önemsemiyorsunuz yanılıyormuyum? umarım yanılıyorumdur...

 • suzan unal 20 Ağustos 2009 / 21:49

  Merhaba: lens kullanan arkadasa sesleniyorum :)) bende 5 yil boyunca lens kullandim ve bu yaz ameliyat oldum lensin ameliyatla ilgisi yok:)) simdiki aklim olsa bir yil daha lens kullanirdim seneye ameliyat olurdum:))

 • melek şahin 20 Ağustos 2009 / 20:04

  Lazerle göz ameliyatı olmaya karar verecek arkadaşların öncelikle yaşlarının 23ten yukarı olması ve göz yapılarının uygun olması çok önemli bence.Ben karar vermeden önce bu konuda birçok yazı okudum ve birçok doktor araştırdım.Ameliyatım iyi geçmesine rağmen hala tedirginim.Şu anda sağ gözümde bulanıklık var ve bu beni çok rahatsız ediyor.Ne kadar zamanda geçer yada geçer mi bilmiyorum:((

 • DENİZ BAŞOĞLU 20 Ağustos 2009 / 16:47

  merhaba bende bu yaz ameliyat olmak isitorm arastırıorm ama diğer arkadaslarında söylediği gibi doktorlar neden gözlük takıyorlar anlamıyorm ve ayrıca gözlükçüler lazeri önermiyor ya lazer gecrekten zararlı ya da 2 tarafta kendi cıkarını düşünüyor cok kararsızım...

 • Damla Fidan 20 Ağustos 2009 / 14:52

  Merhabalar... ben yaklaşık 7-8 sene gözlük kullandım son 2 yıldır da Lens kullanıyorum 17 yaşındayım sormak istediğim sorum Lens kullanmak ameliyatı engeller mi ve ben evde gözlük takıp sadece sosyal ortamlarda ve dışarı çıkrken lens takmayı planlıyorum bu şekilde bir uygulama yaparsam ileride ameliyat olabilirmiyim lütfen yardımcı olun...
  Teşekkürler...

 • füsun 19 Ağustos 2009 / 17:48

  mrb isa bey.ıntralasik yöntemle amelıyat olmayı düsünüyorum randevuda aldm.ılerleyen zamanlarda katarakt yada baska amelıyat gerektıren durumlarda tekrar amelıyat olmamı engeller mı.tesekkürler...

 • yusuf ur 19 Ağustos 2009 / 17:02

  merhabalar, benim gözlerim

  sol 5 numara , sağ 5.30 +1.75 astigmat

  ameliyat olmayı istiyorum ama gözlerim her 6 ayda bir veya senede 1 ilerlediği için ameliyat olmak istemiyorum,
  bazı insamlar göz numaralarının durmasını beklemeden ameliyat oluyorlar bu biraz saçma geliyor bana, ama ben zaten önümüzdeki 10 sene içinde ameliyat olmak istemiyorum , yeni bi teknoloji ve 10 sene bekleyip ne olacağını görmek istiyorum bakalım yeni neler çıkıcak ne şikayetler cıkıcak

 • kübra 19 Ağustos 2009 / 09:10

  merhaba isa bey ben 86 dogumluyum yenı doldurdm yani 23ümü.gözlük numaralarım sag 2.75 sol 2.50 miyop amelıyat olmamda bı sakınca war mı?yoksa ılerleyen yaslarda amelıyat olmam daha mı saglıklı?sımdıden tesekkürler

 • abdullah 16 Ağustos 2009 / 18:07

  sag gozum 0.75 mıyop ve 1.75 astıgmat.polıs olmak ıcın mıyop ve astıgmatın toplamı 2.00 gecmemesı gerekıyor.acaba sadece sag gozume lasık mudahalesı yaptırsam ne olur.ayrıca saglık raporu alırken doktorun lazer mudahalesını anlamaması lazım.sızce rapor alırken doktor lasık mudahalesını anlar mı.lutfen yardımcı olun saygılar

 • ÇAĞLAR YILMAZ 16 Ağustos 2009 / 02:00

  mrb. arkadaşlar ameliyattan sonra gözdeki izler kayboluyormu kayboluyorsa kaç ay sonra kayboluyor bu konu benim için çok önemli bu konuda bilgisi olan varsa lütfen iletimi cevaplasın...

 • belgin çelik 15 Ağustos 2009 / 21:08

  Melek hanım gözümü oynatırken bende de dalgalanma oldu.dikkat ettim damlalardan sonra bu durum daha fazla oluyor.ben de damlalara yorumladım.şu an çok nadir oluyor.zamanla sizin de geçer.ama ben kesik izini farketmedim.

 • belgin çelik 15 Ağustos 2009 / 20:10

  can bey ben de 27 haziran ayında ankara dünya göz hastanesinde oldum.gerçekten çok memnun kaldım.şu an hiçbir problemim yok.rast gele bir hastanede ameliyat olmanı tavsiye etmem.çünkü neticede göz bu

 • melek şahin 15 Ağustos 2009 / 18:35

  Bugün benim beşinci günüm.Sol gözüm ameliyat sırasında acımasına rağmen şu anda herhangi bir problemim yok ama sağ gözümde sağa ve sola dönerken görüntüde dalgalanma oluyor.Bu durum beni çok rahatsız ediyor.Ayrıca sağ gözümdeki kesik izini farkedebiliyorum.Sizlerde de böyle bir problem yaşayan var mı?Damlalardan kaynaklanıyor olabilir mi?

 • Oktay Baseş 15 Ağustos 2009 / 15:14

  merhaba, kayseride laser oldum kayseri goz.intralase lasik yontemi 3haftayi gecti, zar kesilen yer arada aciyor, sol gozumde duzelme var,sag goz gerce daha bozuktu fakat aksamlari isiklari,yumurta seklinde goruyorum insallah gecerde. ben 850 euro odedim,gerci sende renta sorunu varmis buda bence az daha pahali olabilir,teavsiyem istanbul goz hastanesinde yaptir,dunyada taninmis ben kayseride yaptirdim pismanim,gerci onemli olan doktorun cidiyeti.allah sifalar versin.kardes, doktora sor kac deva laser olabilir diye,birde kalinligi sor.benimkisi 570 cikti ilerde katarakt olustumu gozde yaslandiginda laser olamazsan gor olma ihtimali var, amacim korkutmak degil emin ol,bu goz ha diye degismez.veselam

 • Can Gün 15 Ağustos 2009 / 11:39

  Merhablar bende sag ve sol gozdekı 1 derecelık uzagı gorme sorunu ıle gözlukden kurtulmak adına lezer mudahalesı yaptırmayı dusunuyorum 13.agustos'da dunya göz hastanesınde muayne oldum.sol gozde retınada delık tespıt edıldı ılk once 'argon lazer'ıle bu ıslem duzeltılecek,ardından 15 gun sonra lasık olacagım.goze yapılabılecegıs soylendı.maalıyete geleınce etıler dunya goz 990 euro 2100 turk lırası

 • Oktay Basel 14 Ağustos 2009 / 23:03

  yani yasin daha kucuk yalniz gerekiyorsa yap yani askere 1.75te alinmiyorsan yap yoksa gereksiz yere yapma.23ten sonra yapsan daha iydir bir sorustur 1.75 ile askere aliyorlar mi tam 25 gun oldu sol gozumde duzelme var sol gozde daha tam bir sey gelismedi gerci 3 ayda net gorme var diyorlar fakat simdiye kadar az duzelmesi gerekiyordu yine sen bilirsin korkutmayimda arkadas oldu2 sne once onun gozleri duzeldi.3 ay snra tam yorum yapabilirim. veselam

 • mustafa karademir 14 Ağustos 2009 / 21:46

  Öncelikle herkese merhaba benim sorunum 1.75 miyop astiigmat var her iki gözümde gelecek sene polislik ve askeriye düşünüyorum lazer olmam sağlıklı olurmu?18 yaşındayım.

 • oktay .b 14 Ağustos 2009 / 16:54

  slm 25 gun once kayseride laser oldum intralase yontemiyle. soyliyecegim sudur. goz ayariniz cok bozuk ise yada is gereyi laser olmak zorundaysaniz olunuz.yoksa ben gozlukten kurtuluyum diye olmayininiz ileri zamandane olacagi belli degil katarakt oldu mu yaslandiginizda laser olamasiniz.katarakta kor edebilir laser olmazsaniz. ben polis olmak icin laser oldum. sol duzeldi sag goz az bir sey duzeldi 3ayda net olacak mis. yani birde 23 yas asagi laser olmayin lutfen. 23yasinda tam olgun sunuz. 18 yasinda laser olan cok kisi taniyorum 23 ucune varmadan goz ayari bozuluyor.
  bir nevi pismanim acik soylemek gerekirse. hollandada kaldigim icin turkcem duzgun degil kusura bakmayin.

 • nilay sever 14 Ağustos 2009 / 11:53

  Melek Hanım çok geçmiş olsun.Kurtulmuşsunuz gözlükten siz de ne güzel:)) Bana da lens takmadılar ameliyattan sonra ve çok ilginçtir ki benim de ilk 1 hafta damlalarımı damlatınca sol gözüm kanlandı ve yandı :S Sağ gözde bir sorun yaşamadım.Yarın tam bir ay olacak ve şu anda çok ender de olsa bazen anlık bulanık görmelerim oluyor.İnşallah hepimiz için herşey daha güzel olur...İlk günlerde belki çok dikkat etmek gerekiyor ama sonuçta göz bu ben hala makyaj yapmıyorum ve denize girmiyorum...Bir süre temkinli olmakta fayda var..Herkese sağlıklı günler diliyorum...

 • melek şahin 13 Ağustos 2009 / 22:30

  Hepinize iyi dilekleriniz için teşekkürler.
  Belgin Hanım size PRK yöntemi uygulanmış.Bana lens takılmadı ama daha çok yeniolduğu için sanırım gün içinde bulanıklaşma oluyor zaman zaman.Umarım 1 ay sonunda hiçbir problem kalmaz.Damlalarıma dikkat ediyorum.Bir de gün içinde zaman zaman gözümü dinlendiriyorum.Ama iki gözümde de belli noktada kanlanma var.Umarım hepimiz bu dönemi problemsiz atlatırız.

 • belgin çelik 13 Ağustos 2009 / 13:54

  melek hanım bunlar bende de oldu.ama kanlanma olmadı.ameliyat esnasında lens takılıyor mikrop kapmaması ve toparlama olmasın diye.ertesi günü de o lensi çıkartıyorlar.lesn çıkartıldıktan sonra batma ve sulanma o kadar kalmıyor.evt benim de ameliyatta sol gözüm de biraz acıma oldu.demekki tam uyuşmadı.ama hiçbir problemim yok.inşş.siz de kısa zamanda iyileşirsiniz.acil şifalar.

 • ÇAĞLAR YILMAZ 13 Ağustos 2009 / 02:23

  mrb. İSA bey
  ben seneye yapılıcak olan polislik sınavlarına girmeyi düşünüyorum tek korkum gözler; derecem iki gözümde 2.5 yaşım 25 , mülakatlarında çizilmiş gözlere bile müsade etmiyorlar duyduğuma göre izler 6 ay sonra geçiyormuş bu konuda yanlışmı bilgi almışım? eğer doğruysa sınava kaç ay kala ameliyat olmamı tavsiye edersiniz ve kaç ayda izler geçer şimdiden bilgilendirdiğiniz için teşekkürler...

 • melek şahin 12 Ağustos 2009 / 22:29

  Merhabalar,
  Ben de dün kontrole gittim ve ameliyatımı olup eve döndüm.İlk birkaç saat ağrı, sulanma ve batma oldu ama daha sonra geçti.Hatta verdikleri ağrı kesiciyi bile kullanmadaım.Ama ameliyat sırasında çok gerildim ve heyecanlandım.Özellikle sol gözümde canımın biraz yandğını hissettim.Zaten şu anda da o gözüm daha çok kanlandı.Ama bugün de zaman zaman yanma, batma ve bulanıklık oluyor.Bu durum normal midir bilmiyorum.Kontrolde hiçbirşey söylemediler.Wavefront yöntemini uyguladılar.Gelişmeleri yazacağım.Herşeye rağmen uzaktakiherşeyi net görmek muhteşem:)

 • Yılmaz Bardakcı 12 Ağustos 2009 / 14:51

  Merhaba,
  Ben 37 yaşında göz tembelliği olan birisiyim.Şu an sol 1.75 sağ 0.50 derecesi olan gözlük kullanmaktayım.Doktorum gözlükte sorun yaşar isek amaliyet olabileceğimi söyledi.Ben ise yaptığım araştırmalarda ve gittiğim diğer iki göz doktorları göz tembelliği olan birinde laser ameliyatının başarılı olamıyacağını ve laser ameliyatını tavsiye etmediklerini söylediler.
  Bu konuda sizinde görüşünüzü öğrenmek isterim.
  İyi çalışmalar

 • belgin çelik 12 Ağustos 2009 / 12:16

  evt ark.lar hiçbir göz asla 0 der.olmuyormuş 1.5 ay önce lazer ameliyatı oldum.2 hafta öncede kontrolümü oldum herşey çok güzel.sağ gözümde 0.25 derece kalmış.dr.süper olduğunu söyledi.nilay hanım sizin 28 gün olmuş ama hala suya dikkat ediyorsunuz.önemli olan ilk günler.dr.um ovuşturmamaya dikkat etmemi söyledi.toparlanma olmamış.son kontrolümde aralık ayında.melek hanım sizede acil şifalar diliyorum.insan yeniden doğmuş gibi oluyor.gözlüksüz hayat çok güzel :))

 • Nilay Sever 12 Ağustos 2009 / 09:44

  Melek Hanım...
  Size de acil şifalar diliyorum.Umarım bir an evvel sağlığınıza kavuşursunuz.Benim gece geç saatlerde ışıkları bulanık görme gibi sorunum oluyor.Bi de arada sırada gündüz de çok hafif bulanık gördüğüm oluyor.Ama daha çokyeni.O yüzden içimde bir endişe yok.Çünkü daha önceden lazerle ilgili okuduğum yazılarda tam iyileşmenin 6 ayı bulduğu yazıyordu.Ben operasyondan sonra ilk gece hariç beni rahatsız edecek bir durumla karşılaşmadım.Sadece su değmesi yasak olduğundan insanda sinir yapıyor :) göz kuruluğu hipermetrop gelişmedi bende.bugün 28.gün. Çok uzaktaki yazıları ben de mükemmel okumuyorum.Ama bu çok normal,zaten hiçbir göz 0 numara olamaz.Doktor zaten bunu anlatıp öyle giriyor ameliyata.Umarım herkes en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Melek Hanım...Sizi merak ettim,gelişmeleri yazarsanız sevinirim....

 • suzan unal 10 Ağustos 2009 / 20:25

  Merhaba Arkadaslar,
  Bende ameliyat olali bir ayi gecti, muayene icin bir baska doktora gittim ameliyati yapan doktorun guzel bir ameliyat yaptigini soyledi. Damlalarimi damlattim ama sunni goz yaslarina dvm ediyorum gozumde kuruluk yok ama yinede dvm ediyorum.
  Ameliyati oldum ama uzaktaki yaziyi okadar super goremiyorum normalmiii??? her ameliyat olan arkadaslarda ayni durummu var? Ilersi icin endiselenmiyor degilim tekrar gozlerim bozulmasindan korkuyorum bu arada 22 yasima bugun girdim :))

 • melek şahin 10 Ağustos 2009 / 17:20

  Çok sevindim sizin adınıza Nilay hanım
  Ben de yarın için İstanbul Cerrahi Hastanesinden randevu aldım.Çok heyecanlıyım ama artık belkemek istemiyorum.Eğer gözüm lazere uygunsa yaptırmayı düşünüyorum.Umarım ben de sizin gibi memnun kalırım sonuçtan.Sizin yakını görme ve gece görüşünüzde bir problem oldu mu?ben de gelişmeleri yazacağım.görüşmek üzere.

 • Nilay Sever 10 Ağustos 2009 / 10:42

  Melek Hanım...
  Ben İstanbul Cerrahi Hastanesi nde ameliyatımı oldum...Sinan Göker bey bu işin uzmanı bence..Onca yer gezdim ama Sinan Bey bir numara...50.000 in üzerinde ameliyat yapmış,çok tecrübeli bir doktor.Ona güvenebilirdim sadece...Diğerlerine göre biraz pahalı ama gözüm için değerdi...Şu an bir sıkıntım yok ama çok dikkat etmek gerekiyor tabi...Ben hala gözlerime sabun kaçırmamaya,çok fazla elimi sürmemeye çalışıyorum.Bugün 26 gün oldu ameliyat olalı.Herkes göz kuruluğundan şikayetçi ama benim ööle bi sorunum olmadı hiç çok şükür.Sadece damlamı damlattıktan sonra bi süre bunalık görüyorum. Ayın 18 inde muayenem var.Yine gelişmeleri yazarım size...Sevgiler...Saygılar...

 • harun ılıcan 10 Ağustos 2009 / 00:34

  Ben 19 yaşındayım .23 yaşından sonra ameliyat olmayı tavsiye ediyorsunuz.19 yaşında olursam ne gibi sorunlar ile karşılaşırım.Zararları ne olabilir.

 • belgin çelik 3 Ağustos 2009 / 16:25

  bundan 1 ay önce lazer ameliyatı oldum.yaklaşık 1 aya yakın bazı sıkıntılarım oldu.özelliklede göz kuruması bunu da suni göz yaşıyla giderdim.şu an çok rahatım inanın korkulacak hiçbir şey yok.keşke daha önce olsaydım diyorum.

 • melek şahin 1 Ağustos 2009 / 23:37

  Nilay hanım siz 14 gün önce ameliyat olduğunuzu yazmışsınız nerede ve ne kadara ameliyat oldunuz.bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.cesaretimi toplayabilirsem bu hafta ben de doktora gitmeyi düşünüyorum.

 • mevlut gez 31 Temmuz 2009 / 12:14

  İsa bey benim gözümde 1,5 ve 2 numara miyop var 29 yaşındayım gözlük kullanıyorum ama hiç memnun değilim 6 aydsa bir muayene olup gözlüğümü değiştiriyorum ama yinede gözlerim devamlı ağrıyor.Lazer ameliyatı olmak istiyorum ne dersiniz amaliyatla ağrılarım gidermi benim için ameliyat dahamı iyi olur

 • Furkan Kınalı 30 Temmuz 2009 / 14:13

  Merhaba ben 14 yaşındayım.İki gözümde 0.75 derecede miyopi.18 yaşımı doldurunca hemen ameliyat olmak istiyorum.Acaba 4 seneye kadar ameliyat fiyatlarında bir pahalılık veya bir ucuzluk gerçekleşebilir mi?

 • Nilay Sever 29 Temmuz 2009 / 10:53

  Merhaba Sevgili İsa Bey...ve değerli arkadaşlar...

  Lazer ameliyatı oluşumun bugün 14.günü.İlk 10 gün su değmesi yasak olduğu için baya zor geçti...Damlalarımı hiç aksatmadan kullanıyorum...Onun dışında şimdilik büyük bir problemim yok.Yıllardan beri gözlük kullandığım için hala bu duruma alışamadım.Hala gözlerimi tam anlamıyla yıkayamıyor,ovuşturamıyorum.Ama ameliyatın ertesi gününden itibaren hiçbir banma yatma kalmadı.Sadece ilk 1 hafta 3 damla kullandım,onları damlattığımda baya yanıyodu.Şu anda iyiyim çok şükür.Eğer ameliyat olmayı düşünüyorsanız lütfen ucuz diye saçmasapan yerlere gitmeyin,iyi araştırın,tek doktorla kalmayın.Ben 4 tane doktordan sonra karar verdim bu işe.Biraz daha zaman geçsin size gelişmeleri yazarım ki yardımcı olabileyim ameliyatı düşünen arkadaşlara...Herkese sevgiler,selamlar...

 • Murat Çorbacı 29 Temmuz 2009 / 09:26

  Merhabalar,
  33 yaşındayım, dün sağ gözüm için özel bir hastaneye gittim, sağ gözüm +2,00 SPH, - 2,25 CYL ve axis 90 çıktı, merceklerle testler yapıldı ancak sağ gözüm, sağlam olan gözün görme kalitesinde ulaşamıyor,doktor bunun normal olduğunu görme kalitesi %5 olan gözün kapasitesini ancak %40' a çıkabileceğini söyledi. Laser ameliyatı olsamda aynı sonucu vereceğini belirtti. Bozuk olan bu gözümün derecesini 0' a düşürmenin yada yaklaştırmanın bir yolu varmıdır? Tşk.

 • ahu ezgi 27 Temmuz 2009 / 17:32

  Merhaba İsa Bey,

  Yazınızı ve yorumları okudum, Dünya Göz Hastanesinde tetkiklerimi oldum; ancak sizin de yazınızda belirttiğiniz gibi, bu hassas ameliyata karar verirken en önemli kriterin hastane ve doktor seçimi olduğunu düşünüyorum.

  Sonuçta dünya göz hastanesi bu konuda bir fabrika gibi çalışır durumda, en son teknoloji aletlere sahip, bu nedenle dünya gözde ameliyat olmaya karar verdim ancak fabrika gibi olduğu için doktorumu itinayla seçmek istiyorum. Sıradan bir doktordan çok bu işin ehline ameliyat olmak istiyorum.

  Bu konuda tavsiye edebileceğiniz doktor var mıdır acaba? Ya da doktor tavsiye eden bir forum sitesi var mıdır bildiğiniz.

  Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. bilgilendirmeniz için de ayrıca teşekkürler.

 • gözde güzel 26 Temmuz 2009 / 16:44

  merhaba 20 yaşındayım. Sağ göz 9 sol göz 9 50 miyop gözlük kullandım. bu derece 2 yıl boyunca degişmedi fakat son 6 aydır lens kullanıyorum. şimdiyse sağ gözümde 0.75 lik artış var diğer gözümde bir degişiklik yok. kornea kalınlığım 500 micron bu durumda wavefromla ameliyat olabilirsin dediler fakat ilk zamanlar korneam ince olduğu için önermiyorlardı kafam çok karıştı ne yapmalıyım?Birde gözlük kullanırken gözbebeğim aşırı büyük lenste ise normal bunun bir nedeni varmı? şimdiden tşk...

 • sultan zaharia 26 Temmuz 2009 / 00:30

  1ay önce amelliyat oldum.gözlükten kurtuldum basarılı bir operasyon oldum.Günlük verilen damlaları yanlış anlama sonucu her defasında 3 damla fazla atmısım bu sure 3 gun sonra fark edildi.Ameliyattan 1 hafta sonra doktora gıttıgımde bıraz kaymıs oldugunu göz kurulugumun oldugunu soyledı.6 ay göz kurulugunu gıdermek ıcın damla verdi sabah kalktıgımda gözumde batma oluyo. kuruluk nekdar surer gecıımıdır

 • sevgi cimiç 24 Temmuz 2009 / 21:39

  lazeri tavsiye etmiyorum ben yaptırdım 12 yıl oldu tekrar gözlük takmaya başladım ve daha kötü olmasından korkuyorum iyi düşünün o zaman saglıklı düşünmemişim şu anda kandime tek sordugum bir göz doktoru bile hala gözlük takıyor neden acaba ! bence sizde düşünün.......

 • serkan tureyen 23 Temmuz 2009 / 18:36

  meraba isa bey size bir tek sorum olacak göz tembelliğnin bir tedavisi yokmudur ve ileride körlüğe sebep olurmu lütfen bilgiledirirseniz sevinirim lolay gelsin teşekkürler

 • Metin Mert 23 Temmuz 2009 / 15:13

  İsa Bey Merhaba,

  27 yaşındayım ve 1 yaşından beri göz tedavisi görüyorum. Sol gözüm : +2,5 sph hipermetrop +0,75 cyl astigmat 100 axe, sağ gözüm ise 0,25 cyl. 1-8 yaşlarım arasında kapama tedavisi uygulandı. Ve şu ana kadar olduğum tüm muayenelerde gözümde tembellik olmadığı söylendi.

  Fakat gözlük takmama rağmen hiç bir zaman, sol gözümle sağ gözümdeki kadar net göremiyorum.Büyüklükte problem olmuyor ama keskinlikte problem var. Son olduğum muayenede lazerle bunun aşılabileceği söylendi.

  Bu doğru mudur ? ve lazer olmamı önerirmisiniz?

  Not: Olursam, sadece sol gözümden olmayı düşünüyorum.

 • erkenay 16 Temmuz 2009 / 16:24

  Wf-lasek meliyatı oldum yaklşık bir hafta önce ve gözlerim de şu ana kadar tam bir drüzelme olmadı 3 aya kadar iyileşme süreci verdiler beklemekteyim ama içimde de bi sıkıntı yok değil.......

 • Tuncay 16 Temmuz 2009 / 11:54

  merhaba isa bey
  öncelikle cok teşekkür ederim böyle ölemli bir konuda duyarlı davrandığınız ve insanları bilgilendirdiğinz için.....

  Ben üç doktora muayene oldum...hepiside özel üniversite hastanesi....sol gözde %40 görmeme var dediler tembellikmiş. 3 ,50 derecesi ...sağdada 2,75 miyop uzağı göremiyorum....ameliyat önerdiler ama kararımı veremedim.Yaşım 27 gözünüzde ilerleme olmaz dedider...üçüde lazer önerdi ama ısrar etmedi...kararı bana bıraktılar sonra hepiside gözlük yazdılar düşün gel dediler...

  benim kafama takılan

  Eğer gözlük kullanırsam ilerleme olurmu yada gözümde bir düzelme olurmu bana gözlüğün avantajı varmıdır....

  Lazer tedavisi olursam...risklerini az cok biliyorum ama kör olma yada geri gözlük kullanma riski varmıdır...
  şimdiden teşekkür ederim...

 • mustafa öztürk 9 Temmuz 2009 / 17:31

  mrblar ben ocak 2009 yılında lasek amalıyatı oldum goz numaralarım sag goz +1.25 astıgmat o.75 sol goz +2.00 astigmat 1.00 gozluk kullandıgım zamanlar daha iyi goruyordum lasek den sonra sımdı goz kurulugu var daha onemlısıde bulanık goruyorum hayatım boyunca boyle gormeye devam mı edecegım.ne yapmam gerekıyor amalıyat oldum ama hıc memnun degılım doktorum bana amalıyat oncesı lasek olabılırsın ancak gozun lasık yontemıne uygun degıl dedi. kornean ince oldugu ıcın. acaba amalıyattan sonra korneam dahada ınceldıgı ıcın bulanık mı goruyorum. moralım cok bozuk ewden dısarı cıkamıyorum.bana gozum hakkındane yapmalıyım.kornea naklı olmayı dusunuyorum bena yardımcı olurmusunuz cevabınız beklıyorum

 • melek şahin 8 Temmuz 2009 / 18:50

  Merhaba İsa Bey,
  Benim gözlerim 3.00 ve 2.25 derece miyop.Son kontrolümde doktorum lazerle ameliyat olabilceğimi numaramın artık sabitlendiğini söyledi.Ancak ben bu konuda tedirginim.İnternette okuduğum kadarıyla lasek yöntemi lasik yöntemine göre daha sağlıklı bir yöntem ancak iyileşme süreci daha uzun.Buyöntem hakkında dha detaylı bilgi verirseniz sevinirim.Tam bir iyileşme ne kadar sürede gerçekleşir?Siz hangi yöntemi önerirsiniz?Şimdiden teşekkürler..

 • mustafa öztürk 7 Temmuz 2009 / 17:08

  mrblar ben 6 ay once lasek amalıyatı olmustum.goz numaralarım sag goz +2.00 sol goz +2.75 ve 0.50 0.75 astıgmat vardı.sımdı gozlerım bulanık goruyor.doktor amalıyat oncesınde lasık ıcın uygun degıl dedı gozlerınız kornea kalınlıınız ınce oldugu ıcın lasek yontemını uyguladı.goz kurluguda var.ne yapmam gerekıyor.hayatım boyunca boyle bulanık gormeye devam mı edecem baska bır tedavısı yok mu. gozluk taktıgım zaman daha iyiydi gozlerım bana yardım edermısınız bu konuda cvbınızı beklıyorum

 • deniz meralbaysal 29 Haziran 2009 / 20:07

  Ben on beş yaşındayım ama lazer ameliyatı olmak istiyorum. On sekiz yaşını doldurmadan bir şekilde ameliyat olamaz mıyım?

 • dilsat yazici 22 Haziran 2009 / 14:41

  merhaba ben almanyada yasiyorum yasim 45 hem uzak hem yakini göremiyorum bu yaz istanbulda amelyat olmak istiyorum ama hangi dr a gidecegimi bilmiyorum esimde olmak istiyor fakat bizi ücretler korkutuyor sinan gökerin fiyatlari cok baska bir dr önerirmisiniz tesekkürler

 • suzan unal 18 Haziran 2009 / 00:03

  Merhabalar,

  bende ameliyat olmayi dusunuyorum ama yazilanlari gorunce acikcasi biraz korktum :( Miopum iki gozumun ayarida ortalama 4'lerde. Ve yaklasik 5-6 yildir lens kullaniyorum hadi bide olamazsaaaaammmmm diyede korkum var. bana acilen bir cevap yazarsaniz sevinirim cunku yakin zamanda eskisehir goz hastanelerinden biriyle irtibata gecicem...

 • mustafa atmaca 14 Haziran 2009 / 02:37

  göz kusurumu ameliyatla gidermek istiyorum ama 200 tl param var bana yardım etmek ister misiniz.saygılar.

 • tolga kaya 13 Haziran 2009 / 11:38

  Merhabalar 1 ay öncesi excimer lazer ameliyatı oldum 5,50 ye 6.00 miyoptum görmem netleşti fakat sol gözümdeki kızarıklık geçmedi bu zamanla geçermi yardımcı olursanız sevinirimn iyi günler...

 • mehtap satıroğlu 12 Haziran 2009 / 22:04

  iyi akşamlar ben 21 yaşındayım gözlerimi lazerle çizdirmek istıorum ama korkuyorum sonuçlarından çok tedirginim sag 1.25 sol 2 astigmat en önemlisi ankarada en iyi sonuç hangi hastaneden alabilirim bu konuda yardımcı olurmusunuz gözlükk takmak istemıorumm artık::(:(

 • serap 7 Haziran 2009 / 17:26

  bana doktor gözün lazere uygun dedi bende 18 yaşındayım mülakata gircem o yüzden bu ameliyatı yaptırmam gerekiyor ama yazınızı okudugumda kör kalma riskinden bahsediliyordu bende korkuyorum sizce ne yapmam gerekiyor acil cvp bekliyorum

 • doğukan çil 7 Haziran 2009 / 16:12

  iyi günler ben polis okuluna girmek istiyorum göz numaram 2 miyop 0,50 astigmat var yüzeysel lazik olsam okula girişte anlasılır mı ve numaram sıfırlanırmı şimdiden teşekkürler

 • emrah abay 5 Haziran 2009 / 23:33

  İsa bey merhaba,
  28 yaşındayım,3,75 miyopum,ağustosta askere gideceğim,bu ay içinde ameliyat olmayı düşünüyorum,ancak olup olmamakta tam emin değilim,ameliyattan sonra 1,5 ay süre kalıyor askerliğime,sizce bu süre yeterlimidir gözün tam iyileşmesi için? Teşekkür ederm,vereceğiniz cevap benim için çok yönlendirici olacak,iyi çalışmalar.

 • inci sumsal 21 Mayıs 2009 / 18:55

  merhaba ben lazer ameliyatı olmayı düşünüyorum. göz numaram +4,50 +5,00 bu numaralar için ssk ameliyatı karşılıyor mu? adanada bu ameliyat için önereceğiniz bi yer var mı? yok demişsiniz ama 1 yıl önce şuan var mı?

 • ilknur sunay 15 Mayıs 2009 / 11:43

  iyi günler benim korneam 500 micro çıktı lazeer olayamıyormusum başka yöntem var mı gözlükten kurtulmak için

 • bilal aysal 12 Mayıs 2009 / 18:36

  benim gözüm 7.5 numara göz kayması ve astigmatta var bu ameliyatı olabilir miyim

 • Ali Şener 11 Mayıs 2009 / 19:29

  Slm arkadaşlar size ameliyat ile ilgili biraz bilgi vermeye çalışayım birde İsa Bey e bir sorum olacak. Ben 4 mayısta yani geçen hafta ameliyat oldum. Gerçekten doktorlarımızla gurur duydum çok zor bir iş... Önce göz derecemi ölçtüler 1,25 sağ 0,50 veya 0,75 de sol çıktı sol için ameliyat tavsiye etmedi ama ben yinede yaptırdım. Benim oldugum ameliyat WF LASEK bıçaksız ameliyat yani. Göz derecemi ölçtükten sonra farklı cihazlarla gözümü incelediler pc e aktardılar oradan degerlendirdiler vs. operasyon 8 dk falan ama muayene damlalar 2-3 saati buldu :) sonra son aşama olarak gözüne damla damlatacagız dediler gözün eger çabuk büyürse veya küçülürse tam hatırlayamadım orasunu ameliyata hemen alacagız dediler ki şansımdan göz bebegim hemen degişmiş ameliyata uygun olduguma karar verdiler ve ameliyathaneye gittim. Yukarıda video var aynen öyle bir ortam... gözüme laylon bişey geçirdiler şırınga gibi bişeylede damla damlattılar tabiri caizze gözümü uyusturucuyla yıkadılar :) yukarıda ışık var yeşil ışık ve kırmızı ışık onlara bakmanızı söylüyrlar hem konusuyorlar hemde operasyona devam ediyorlar gözünde bir baskı hissedeceksin dediler ve 4-5 dk sag 4-5 dk da sol gözü ameliyat ettiler. Ama hiç acı duymadım inanın çk rahat bir ortam hani iğne vururlar biraz acır ya bunda o acı bile yok... Amaa... operasyon bitti eve gidiyordum evde 1 saatlik mesafe ilk 20 dk da falan gözümde bi agırlık hafif bi agrı gibi bişey vardı 20 dk geçti gözüm bi kapandı gözümü açamadım birazda agrı yaptı buna çok dikkat edin yanınzda mutlaka biri gitsin... Yolda kalırsınız mazallah gözünüz çok acımıyor ama gözünüzü açamıyorsunuz açmaya çalışıyorsunuz göz kapagınız hemen düşüyor çok ilginç bir durumdu... İlk 2 gün biraz agrılı sızılı geçti 4. günde lenslermi aldırdım bugün 7. gün ve çok rahatım artık.. Eger gözünüzde bir problem varsa ve göz dereceniz düşükse wf lasek i öneririm.

  İsa Bey e sorum ise;
  Benim şu anda görüşüm gayet güzel özellikle geceleri çok rahatm. Fakat 0,50 olıpta ameliyat oldugum gözüm 1,25 olupta ameliyat oldugum gözümden sanki biraz daha iyi görüyor... Ameliyattan önce 1,25 ile okuyamadıgım yazıları şimdi okuyabiliyorum. Fakat sol gözle daha iyi görmem sag gözde biraz problem olabilecegini düşündürüyor ki doktorum 1 ay içerisinde tamamen iyileşeceksin dedi. Sizce bu durum normalmidir? Saygılarımla.

 • hilal ertaş 10 Mayıs 2009 / 22:52

  gamze kaç yasındasın ve hangi hastanede ameliyat oldun?bir hafta sonra dünya göz ankarada randevum var.ama yorumları okudukca korktum.

 • Onur Polat 29 Nisan 2009 / 09:29

  Merhaba;

  Ben 28 yaşındayım. Gözlerim makinede 4,50 gibi bir numara veriyordu, fakat ben 3,50 gibi gözlükle yeterince görebiliyordum. Doktorum bana 3,25 gibi bir lasik uygulaması yaptı. Artıya geçmemek için bu şekilde daha sağlıklı dedi. Ameliyattan sonra bulanıklık her gün düzelmesine karşın netlik de her gün bozuldu. Şu anda gözlerim makinede 2 gibi miyop veriyor.
  Fakat görüntüde yatay değil dikey bi kayma var. Yani uzaktaki bir kareye baktığımda yan hatları net görürken üst ve altta netlik bozuluyor. Ve gözlerimin renkli kısmına baktığımda üst kısımda aşağı çekilmiş gibi bir görüntü var. Yani bana korneam üstten biraz aşağı basılmış gibi geliyor (aşağı kayma dağil sıkışma şeklinde).
  Doktorum tekrar lazer yapmak gerektiğini söyledi fakat ben sorunun daha farklı olmasından şüpheleniyorum.

  Yorumlarınız lütfen...

 • saffet yumuşak 22 Nisan 2009 / 11:05

  Merhaba İsa Bey
  Ben 19 yaşındayım şuan an hep miyop hemde astigmat olarak biri 6.5 diğeri 8 numara olan gözlük kullanmaktayım. ama korkum şu; ben 23 yaşına kadar bekleyebilirim. peki göz numaram 23 yaşına kadar istenen dereceleri geçebilme olasılığı ne olabilir. siz bana neyi önerebilirsiniz.

 • Ersin Ovacık 22 Nisan 2009 / 00:25

  Merhaba İsa bey gözlerim miyop sag ve sol 1.50 astigmat yok 23 yasındayım üniversite ögrencısıyım polisliği düşünüyorum sızce lazer tedavisiyle bu proplemı gıderebılır mıyım? bırde mayıs ayından temmuz ayına kadar gözümün durumu ne olur blgilendirirseniz sevinirim ..

 • mete sayhan 21 Nisan 2009 / 01:47

  merhaba isa bey ben 6 ay önce excimer lazer yaptırdım. polis okuluna başvuru yapacağım . excimer yöntemi ile yapılan lazer tedavisinin izi 'nin gözde hayat boyu kaldığı doğrumu? eğer doğruysa gözdeki lazer izi 'ni geçirecek tedavi veya ilaç var mı?

 • yalcln doğar 18 Nisan 2009 / 22:30

  pardon bi duyum almıştım şey diyolar gözünü çizdiriyosun fakat yaklaşık 10 yıl sonra geri eski haline dönüyomuş ve tekrar da çizdiremiyor muşsun öle olduğunla kalıyo muşsun doğru mu bilgilendirirseniz sevinirim

 • uğur çırak 17 Nisan 2009 / 20:08

  gökhan kardeşim

  verdiğin bilgiler ve ilgilendiğin için teşekkür ederim...

 • gökhan kan 16 Nisan 2009 / 14:20

  ewet cevabı sana yazdım uğur ama ben doktor değilim sadece okuduğum yazılar kadar bilgi verebiliyorum. bu operasyon için doktoruna başvur o sana detaylı bilgi verecektir. Sadece subaylık ve polislik sınavları için iz kalmadan yapılan bir ameliyat türü var onu biliyorum.. öncedende dediğim gibi sitede verilmiş yazıları tam okumamışın bu konu hakkında yeterince bilgi var...

 • uğur çırak 15 Nisan 2009 / 18:53

  gökhan kan

  ben uğur çırak.yorum yapmışsın ama murat çırak diye yazmışsın.eğer yorumun bana ise biraz daha bilgilendirirsen sevinirim.

  ameliyat sonrası iz belli oluyormu subay olmak istiyorum bilenler lütfen cevap yazsın..

 • selda 15 Nisan 2009 / 04:16

  isa bey;
  ben yaklaşık 15 gün önce warefront yöntemi ile 2 gözümüde çizdirdim fakat sağ gözüm genellikle bulanık görüyor 1 gün netse 2 gün bulanık bu normalmidir acaba?

 • gökhan kan 14 Nisan 2009 / 12:18

  Murat Çırak
  İsa beyin yazdığı yazıdan daha detaylı bir şekilde cevabını alabilirsin... eğer subaylık olmak istiyorsan lasek operasyonu olman gerekiyor...

 • ersin yurtseven 12 Nisan 2009 / 04:01

  merhabalar oncelıkle benım sag goz 1.50 sol ıse 1.25 mıyop ben gozluk kulanmaktan fızıksel gorunusü bozdugu ıcın geceketen nefret edıyorum kulanmasam olmuyor lens kulandım 1 yıl kadar ama ackcası bı sıkence oluyor ınsana uyku duzenı ıstıyor falan fılan gozlerıme bı amalıyat uygulanabılır mı eger uygulanırsa sızce ne kadar mantıkı daha yasım 21 omur boyu gozlukle yasmak ıstemıyorum acıkcası ınsanın ozguvenını duzren bı aparat olarak goruyorum gozlugu malesef

 • muhamet sancakdar 9 Nisan 2009 / 00:37

  teyzem 60 yaşında şeker hastası doktor lar lezerli göz tedavi si olmasını söylemişler olsa nası olur başka alternanif varmı?

 • mustafa dağlı 7 Nisan 2009 / 19:04

  İsa Bey ben 25 yaşında bi ünilversite mezunuyum ve 3 ay sonra polisliğe başvurcam,bi kaç aydır yoğun bi şekilde kitap okumamdan sonra sadece gözlerimde bi ağrı ve yorgunluk oldu,Doktorum bende astigmatizm hastalığının oldugunu söledi,ve gözlerimin derecesinin 1.75 oldugunu söledi ancak başımda dönme olmaması için 1.25 gözlük vermiş,
  Eve gelir gelmez polis olma şartlarına baktım ve göz derecesinin en fazla 2.00 olması gerektiğinin yanında bi çok tıbbi terimler vardı,hiç bişey anlamadım
  Bana lütfen yardımcı olabilir misiniz? Astigmatizm olan hastalar polis olabilir mi bi bilginiz var mı?

 • esat can özbey 31 Mart 2009 / 23:41

  sağ göz
  sph - 2.00
  cyl -1.00
  axe 180

  sol
  sph - 3.00
  cyl -0.75
  axe 180

  sizce bana prk lasek tedavisi mi uygulanır??ben polis akademisi ve harp okuluna da girmek istiyorum iz anlaşılır mı ??

 • zuhal ulaş 28 Mart 2009 / 04:42

  Merhaba İsa bey;
  Ben 28 yaşındayım ve yaklaşık 10 senedir lens kullanmaktayım.Lazer için doktora gittiğimde kornea tabakasın 500 mikronun altında olduğu bu durumda ıntralase olamayacığını söyledi ve prk yapmayı önerdi.göz numaralarım -6 ve 0.75 de her iki gözümde astigmat var.ayrıca son bir senede 1 numara daha yükselmiş göz numaralarım.sizce prk benim için bir çare olabilirmi kornea tabakası ince olanlara gerçektende yapılamıyormu ıntralese?prk da numara kalma ihtimali nedir?Teşekkürler

 • adem taş 25 Mart 2009 / 14:40

  merhaba isa bey ben 8gün önce lasik ameliyatı oldum.Şükürler olsun ki şimdilik memnunum ameliyat çok kolay oldu fakat bugün banyo yaparken gözüme şampuan kaçırdım doğal olarak biraz yandı fakat geçti daha sonra bunun herhangi bir zararı olurmu? teşekkür ederm.

 • berkay daban 25 Mart 2009 / 08:09

  merhaba ben lise öğrencisiyim ve polis olmak istiyorum.malum göz kusuru istemiyorlar bnde çizdirmeyi düşünüyorum fakat gözün de operasyon olup olmadıgını anladıklarından eliyorlarmıs.Bu cizdirme olayıda anlasılır mı ?

 • uğur çırak 22 Mart 2009 / 19:10

  bnm göz numaralarım 1.25 ve 1.0.subay olmak istiyorum fakat bunun için bazı sağlık koşulları var ve göz bozukluğunun olmaması gerekiyor diyorlar ve lazer tedavisi olmamak gerekiyormuş.
  acaba lazer tedavisi olsam anlarlarmı yada iz bırakmayan bi tedavisi varmı
  yalvarırım cewap verin...

 • Güney Yılmaz 21 Mart 2009 / 00:18

  Merhabalar İsa BEY
  Ben 16 yaşındayım ve voleybolcuyum iki gözümde 1.25 miyopi ayrıca 0.25 de herikisinde astigmat var.Maçlara gözlükle çıkıyorum ama çok zorlanıyorum. Hocalarım lens takabilirsin dediler ama lensin göze zararlı olduğunu biliyorum ve tercih etmedim. Lazer ameliyatı olmak istiyorum ama yaşım bunun için tehlike taşıyo.Çoğu kişiye ne yapmak gerektiğini sordum ama kafama yatan bir cevap bulamadım. SİZ BANA NE ÖNERİYOSUNUZ?

 • gülben karanfil 14 Mart 2009 / 21:36

  dünya göz hastanesinde ben 4 sene önce göz ameliyatı oldum . 3.25 uzağıu göremiyordum. ama sol gzüm de1.5 aydır tekrardan uzağı görme problemi başladı.. benim anlamadığım nasıl bukadar hızlı artmış olduğu. 1.5 oldu şimdiden. bu durum beni rahatsız ediyor. ne yapmalıyım

 • zeliha aktürk 13 Mart 2009 / 17:56

  merhabalar ben 23 yaşındayım iki gözümde miyop ve -3 numara beş yıldır lens kullanıyorum.son bir yıldır gözümde allerji oluşmaya başladığı için genelde evdeyken gözlük kullanmayı tercih ediyorumdısarda lens kullanıyorum.lazer ameliyatını düşünüyorum fakat gelecek için endişelerim var.tekrar gözüm bozululursa yada hiç göremem die korkuyorum.bu yüzden şimdi yaptığım gibi ilerde de gözlük lens ortaklığı ile devam ettireyim diyorum ama lensi uzun süreli kullanmada bir sorun olup olmayacağını bilmiyorum.bana yardımcı olusanız sevinirim.gözlerimden o kadar rahatsız oldum ki olumlu bişeyler duymak istiyorum artık.

 • Merve Özcan 11 Mart 2009 / 19:18

  merhaba ben 19 yaşındayım ve lazer ameliyatı olmayı düşünüyorum bugün çok tanınmış ve iyi olduğu bilinen özel bir hastanede muayene oldum kornealarımın yugun olup olmadığıyla ilgilide bir testten geçtim. doktorum kornealarımın uygun olduğunu vede ameliyattan sonra %75 iyi bir sonuç alacağımızı söyledi.uzağı görememe problemim var sol gözüm 5 sağ gözüm ise 6 yüksek astigtmat rahatsızlığım var.Fakat burdaki okuduklarımı doktorum bana tam olarak söylemmişti özelliklede yaşımın uygun olmadığını söylemedi bu beni rahatsız etti çok olmak istiyorum çünkü gözlük ve lensle rahat edemiyorum. tavsiyeniz nedir isa bey?

 • SERPİL ŞİMŞEK 10 Mart 2009 / 15:26

  Ben ameliyatı 1.300 TL'ye yaptırdım.

 • SERPİL ŞİMŞEK 10 Mart 2009 / 15:25

  13 Şubat 2009 tarihinde lazerli göz ameliyatı oldum. Ameliyattan sonra şeffaf lenseler takıldı. 7 gün sonra çıkartıldı. Gözlerimde 6.00 derece miyop 2-2.5 astigmat vardı. Ameliyattan sonra 3-4 saat müthiş bir ağrı çektim. Doktorumun söylediklerine harafiyen uydum. Şuan sol gözüm normal görüyor. Fakat sol gözüm sağa göre çok bulanık. Acaba düzelirmi. Doktorum 1 ay içinde düzelir dedi.Gözlerim tam anlamıyla nezaman düzelir. Şimdiden teşekkürler

 • hakan akkoç 10 Mart 2009 / 13:20

  hocam ben 4 sene önce ameliyat oldum lasik yöntemiyle sorum şu olacak bu ameliyatın yarası izi geçmişmidir yani belli olabilirmi herhangi bir araştırmada belli olma ihtimali varmıdır tşkler

 • Okan Kara 6 Mart 2009 / 10:29

  İyi günler.Acaba ortalama bir lazer ameliyatı kaç paraya geliyor ?

 • hüseyin derelioğlu 3 Mart 2009 / 12:19

  ben adıyamanda oturuyorum yaşım 20 hastaneye gittim göz için doktor bana gözlük yazdı suan kullanıyorum ama kullanmak istemiyorum gözlükleri başka bi doktora söledim istanbulda oda lazer operasyonu için uygun dereceleriniz dedi ne diyorsunuz risklimi yazıları okudumda vazgeçicem heralde ameliyattan....

 • murat senol 1 Mart 2009 / 18:09

  fevzi kardes bende 30 gun once lasek olmus biri olarak gormenin bulanık olmasının normal olduğunu soleyebilirim hatta ilk 10 gun yakını bulanık goruyosun epeyce.uzakta ise ışıklı yazılarda dağılma saçaklanma oluyo.25 .gunden sonra yaklasık duzeliyo bunlar ben suanda eskisine gore gayet iyi goruyorum fakat bendede gozlerimden biri diğerinden iyi goruyo ve bu durum hala suruyo.(30 ocakta oldum) bunu isa beye ben de sordum ustteki yazımda var hatta:)) baska sorun varsa istersen msn verebilirim.

 • murat senol 1 Mart 2009 / 13:31

  gamze mrb.ben artmasının ilerlemesinin durmadan operasyon gecirirince olduğunu biliyorum.yani goz ilerliyosa normal halindeyken 1 den 2olucaksa sen lazer olup sıfır yaptığında o goz yıne 1numara ilerlicek 0 dan 1olucak.tabi benimki duyum yınede doktorumuzdan oğrenmek gerek aslını

 • Fevzi Kaan 26 Şubat 2009 / 23:26

  21 şubat akşam WF LASEK yöntemi ile ameliyat oldum.4 gün sonra koruyucu lens çıkarıldı. şu anda bulanık görüyorum..Ayrıca sağ ve sol gözüm aynı derecede görmüyor. biri diğerinden farklı.. bu normal bi durum mu ? Bilgisayar oynamam ve televizyon izlemem tedaviyi aksatır mı ?
  gözlerim ne zaman tam anlamıyla düzelir...

  teşekkürler :)

 • gökhan kan 25 Şubat 2009 / 22:32

  gamze o göz derecesine tahmime göre lasek operasyonu oldun ameliyat olduktan sonraki ilk 10günü bana anlatabilir misin? ağzı, ve görme durumları nasıl? birde kaç yaşındasın okudugum yazılara göre 23 yasından küçüklerde ameliyat sonrasında göz derecesinin yükselecegini okumustum.. tesekkürler...

 • güray yılmaz 25 Şubat 2009 / 20:51

  iyi günler hocam benim sorum şu;

  1.5 ay evvel intra lasik oldum ve 1.5 aydır gözlerim cok daliyor,günde 10-15 kere dalıp gittiği oluyor...bu da özellikle ameliyat olduktan sonra oluyor acaba cok büyük bir sorun mu vardır yada gözün bu kadar yogun dalip gitmesinin cok zararı var mıdır? teşekkürler...

 • murat senol 25 Şubat 2009 / 14:24

  mrb isa bey.bugun 27. gun lazek operasyonuun.sol gozum sağa gore numara kalmıs gibi uruyo hala.son kontrolumde doktorum 0.75 miyop aldığını soledi ama geciek dedi.bana biraz idare eder gibi geldi.acaba oliliyomu bole bi durum yani zamanla sağ gozum gibi netlesebilirmi??

 • gamze aras 20 Şubat 2009 / 07:54

  arkadaşlar ben ameliyat oldum. göz derecek 1.5'a 1.75'di. gözümde 0.25 solda 0.50 sağda kalmış. üstünden 6 ay geçti ama artıyor hala fark ediyorum. ben sık sık bilgisayar kullanıyorum. sanırım eskisi gibi olacak yine... bana kalırsa olmayın derim. paranızı çöpe atmayın. heleki çok bilgisayar kullanıyor yada çok kitap okuyorsanız...

  sorusu olan arkadaşlar buradan bana sorabilirler...

 • sedat korkmaz 20 Şubat 2009 / 01:26

  merhaba,
  yaşım 27.iki gözümde 4 derece miyop.9 yıldır lens kullanıyorum.artık lazerle göz ameliyatı olmak istiyorum.gittiğim iki doktorda ameliyatı tavsiye ettiler tabi önce gözümün bu ameliyat için uygun olup olmadığına bakılacağını söylediler.gözlük ve lenslerden kurtulmak istiyorum ama biryandan da çekincelerim var.
  acaba ameliyatı olanlar tavsiye ederlermi.ne gibi sonuçlar elde etmişler.pişman olanda var çok iyi sonuç aldığını söyleyende.bazısı çok net gördüğünü söylüyor . bazısı yaptırdım ama bulanıklık, gözde kuruluk,gibi şeyler söylüyor.(

 • Avni Semerci 19 Şubat 2009 / 15:52

  Hocam iyi günler. .02.01.2009 Tarihinde lasik ameliyatı oldum Sağ gözümde 4,25 miyop 2 astigmat, sol gözümde 4,50 miyop 2,50 astigmat mevcuttu şu an ameliyattan 1,5 ay gecmiş durumda Benim sorunum Geceleri ve Loş ışıklarda ışıkları dağılmalı görüyorum, sokak lambalarında haleler mevcut ve ışıklardan sanki oklar cıkıormus gibi görüyorum.Siyah ekranda baktıgım görüntüler gölgeli durumda..1 hafta önceki kontrolde sağ gözümde 0,25 miyop sol gözümde ise 0,50 miyop 0,50 astigmat kaldıgı söylendi acaba gözlük taksam bu gece görüs ve gölgeli gmörme sorunları düzelirmi veya yapacak birşey artık yokmu:(

 • betül 19 Şubat 2009 / 10:55

  Merhabalar , ben 2003 yılında 2.50 miyop olan gözlerimden laserle tedavi oldum .Son bir aydır aniden sağ gözümde görme kaybı başladı ve şu an eski numarasına döndü tekrar laser veya gözlük kullanmak istemiyorum acaba sol gözüm net görürken sağdaki görme kaybı ilerde sol gözümüde etkilermi bana kesinlikle artık miyop olmazsın demişti doktorum çok üzgünüm . Cevap verebilirseniz çok mutlu olurum şimdiden teşekkür ederim.

 • İsa Sarı 18 Şubat 2009 / 11:14

  Değerli Okuyucularım,
  Öncelikle, sorulan sorulardan çoğuna daha önce değindiğimi belirteyim. Bu soruların cevapları ya yazı içerisinde ya da yorumlarda gizli. Bu yüzden bu tür soruları cevaplandırmıyorum.

  Zekiye Hanım,
  Doğrusunu söylemek gerekirse ameliyatta her zaman risk vardır; fakat sizin yaş grubunuzda bu risk daha artmaktadır. Ameliyatı ya da kontak lens kullanımını çok zorunlu durumlar haricinde tavsiye etmiyorum. Hele hele sadece estetik amaçlı olsun diye yapılan ameliyatı kesinlikle önermem. En iyisi ve en sağlıklısı her zaman söylendiği gibi gözlüktür.

  Gözünüzdeki yanma problemi ile ilgili olarak da muayene olmadan kesin bir şey söyleyebilmek oldukça güç. Göz kuruluğu ya da göz içi sıvısında bir sorun olabileceği gibi alerjik bir durum da söz konusu olabilir.

 • zekiye kılıç 17 Şubat 2009 / 00:20

  ben 43 yaşındayım 28 senedir gözlük kullanıyorum. Her iki gözüm 2.25 miyop. Ankara'da özel bir hastaneye gittim. İlaçlı ölçümde 2 numara çıktı.Kontrollerin sonucunda doktor lasek için gözümün uygun olduğunu, ameliyattan sonra yaşım gereği miyapun sıfırlanacağını ancak 1 veya 1.25 hipermetrop olacağımı söyledi. Ameliyattan sonra yanma batma şikayetleri olduğu söyleniyor. Benim 20 senedir gözlerimde yanma var. Hergün bir kere yanma sıkıntısını çekiyorum. Bu yazın daha sık oluyor, yaz aylarında yüzüme krem dahi süremiyorum. Gözlerimin yanması artıyor. 20 senedir yanma problemine çare bulamadım. Anladığım kadarıyla ameliyattan sonra bu daha da artacak.
  İsa bey 19 şubatta lasek yöntemiyle ameliyat olacağım. Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Yorumları okudum hep gençler yazmış. Benim yaşımdaki birine ameliyatı tavsiye edermisiniz. Ameliyatımı yapacak Op.doktor çok genç biri 31 yaşında, ne kadar güvenebilirim?

 • Mavi Feridunoğlu 16 Şubat 2009 / 21:06

  isa bey 42 yaşındayım her iki gözümdede 6,5 miyop 0,5 astigmat mevcut.ücretler yaklaşık olarak ne kadardır devletin karşıladığı bir kısım varmı(muayene,ilaç vb.gibi)teşekkürler,iyi çalışmalar...

 • gokhan demır 12 Şubat 2009 / 20:49

  sayın isa bey benim yaşım 15,16 doktora gittim -1.75 ve 0.75 miyop gozluguverdibenim göz numaram zaman la artarmı benu nasıl onleye biılırım lutfen yardımcı olunuz... ılerıde amelıyat olmalımıyım

 • murat senol 10 Şubat 2009 / 12:18

  mrb. isa bey bende 11 gun once lasek oldum.sağ goz 3 sol 2 miyoptu.suan gorusum ii ama biraz ders calısınca goruntu bulanıyo.vede uzakta hafif bi bulanıklık var.cok uzaklarda okunmuyo bu bulanıklıktan.bu durum normalmi acaba.

 • adem genç 9 Şubat 2009 / 23:49

  benim gözlerim bayağı bozuk gözlük takmak istemiyorum yaşım 15,18 yasında ameliyat olmak istiyorum.sizce gözlerim gözlüksüz görme ihtimali ne kadardır.

 • ertugrul aytac 9 Şubat 2009 / 15:51

  isa hocam iyi günler. ben 22 yaşındaym ve 8-9 senedir gözlük kullanyorum. ilk 1.50 ye 2.0 ile başladım ve 5.0 e 5.50 ye kadar yükseldi.hep arttı hiç azalmadı.artık gözlük kullanmak istemiyorum.geçenlerde bir özel hastaneye gittim ankarada.ışık göz hastanesi.muane oldum ve lazer hakkında bilgi alayım dedim doktor bana lazeri sanki dünyanın en güzel eyi imiş gibi anlattı neredeyse sıfır hata dedi.ama ben pek inanmadım. çoğu kişi bu işi artık ticarete dökmüş parasına bakıyor işin.lazer olurken doktor tecrübesi ve kullanılan teknojinin önemli olduğunu biliyorum ama hangi doktorun tecrübeli olduğun