Kişisel Ağ Sayfası
www.isa-sari.com

Lazerle Göz Ameliyatı: PRK-LASEK, LASIK ve Diğerleri

25 Ağustos 2008 Pazartesi 763 yorum İsa Sarı

Göz kusurlarının düzeltilmesinde en başta gelen yöntemlerden biri olan gözlük ve kontak lenslerin ardından, özellikle ülkemizde son yıllarda tercih edilmeye başlanan lazerle göz ameliyatları ya da halk arasındaki tabirle "gözü çizdirmek", gerek uygun fiyatıyla gerekse estetik avantajıyla pek çok göz doktoru ve kurum tarafından uygulanmaya başlandı. Bu konuda bazı kesimler operasyonun bir zararı olmadığını belirtirken, bazılarıysa (özellikle gözlükçüler) riskli ve zararlı olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Tarafsız bir şekilde kaleme alınan bu yazıda, birçok şekli olan lazerle göz ameliyatı hakkında ihtiyaç duyduğunuz hemen her bilgiyi bulabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER:

1. GENEL İTİBARİYLE GÖZÜN GÖRME İŞLEVİ

2. YAYGIN GÖZ KUSURLARI
2.1. Miyopi
2.2. Hipermetropi
2.3. Astigmatizm
2.4. Prespyopi

3. EXCIMER LAZER AMELİYATI
3.1. Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK)
3.2. Kesikli Ameliyat (LASIK)
3.3. Diğerleri (Wavefront vs.)

4. AMELİYAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER
4.1. Ameliyat Şartları
4.1.1. Kimler Ameliyat Olabilir?
4.1.2. Kimler Ameliyat Olamaz?
4.2. Ameliyat Öncesi
4.2.1. Tetkikler ve Ön Muayene
4.3. Ameliyat Süreci
4.4. Ameliyat Sonrası

5. LAZERLE GÖZ AMELİYATININ RİSKLERİ

6. SIKÇA SORULAN SORULAR

1. GENEL İTİBARİYLE GÖZÜN GÖRME İŞLEVİ

Göz, aynen bir kamerada ya da fotoğraf makinesinde olduğu gibi iki adet optik noktaya sahiptir: Kornea ve lens. Kornea, saatin camı gibi göz yüzeyinin önündeki saydam penceredir. Lens ise göz bebeğinin arkasındaki saydam mercektir. Bu ikisinin haricinde görme olayında önemli bir işleve sahip olan bir diğer kısım retina ise, bu iki oluşumdan geçerek kırılan görüntünün gözün arkasında odaklandığı yerdir. Buraya düşen görüntü beyne iletilerek görme olayı sağlanır.

2. YAYGIN GÖZ KUSURLARI

2.1. Miyopi

Göze giren ışınların oluşturduğu görüntü, retina yerine onun daha önünde odaklanırsa, uzağı net görememe, yani "miyopi" oluşur. Bu durum, ya aşırı dik bir kornea ya da normalden daha uzun bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkar. Miyopi hastaları yakın nesneleri çok iyi görürken, uzaktaki nesneleri bulanık görürler. Bu kusuru düzeltmek için gözün kırıcılık gücünü azaltmak gereklidir. Bu ise gözlük, kontak lens ya da excimer lazer ile korneanı üzerini düzleştirmek suretiyle yapılabilir.

2.2. Hipermetropi

Gözün içine giren ışığın retinanın arkasında odaklanması durumudur. Normale göre daha düz bir kornea veya ön arka uzunluğu kısa bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkabilir. Tedavisinde amaç, gözün kırıcılığını artırmaktır. Bu ise yine gözlük ya da kontak lens ile, kısmen de excimer lazer sayesinde yapılabilir.

2.3. Astigmatizm

Kornea çapının değişik yönlerde farklı olması durumudur. Bu durum, bir yumurta ile futbol topunun kıyaslanması ile anlaşılabilir. Futbol topunun her yönde çapı eşit iken, yumurtada çap değişik yönlerde farklıdır. Bu durumda göze giren ışınlar iki farklı noktada odaklanır. Astigmatizm tedavisinde ise gözlük, kontak lens ya da korneanın kırıcılığının farklı olan aksının düzeltilmesi için çeşitli lazerler kullanılır.

2.4. Prespyopi

Göz lensinin, kırıcılığını değiştirme gücünün yaşa bağlı olarak azalması sonucu ortaya çıkan bir kusurdur. Genellikle kırk yaş sonrası ortaya çıkar ve altmışlı yaşlara kadar ilerler. Bu hastalar, yakını görebilmek için gözlük kullanmak zorundadırlar. Tedavisinde normal yakın gözlükleri, bifokal veya varikofal lensler kullanılabilir. Gözlerin bir tanesinin yakın, diğerinin uzak görme için ayarlanması da hem yakını hemuzağı net olarak göremeyenler için uygulanan tedavi biçimlerinden biridir ve bu "monovizyon" olarak adlandırılır. Son yıllarda bu konuda kontak lens, lazer, cerrahî müdahale gibi olasılıklar artmıştır.

3. EXCIMER LAZER AMELİYATI

Bu tedavi şekli, korneanın şekil ve kırıcılığının lazer ışınlarıyla düzeltilmesi esasına dayanır. Bu işlem, miyopi hastalarında 6-7 mm merkeze, hipermetropi hastalarında ise 5 ile 5.9 mm çevre kısma lazer enerjisi yüklenerek uygulanır. Astigmatı olan hastalarda ise astigmatın, yani korneanın daha dik olduğu aks tıraşlanarak belli bir sonuç elde edilir. Bu işlemler tek tek yapılabildiği gibi bazı hastalarda aynı anda da yapılabilir.

Lazerli göz tedavisi ve ameliyatı

Lazerli göz tedavisi ve ameliyatı

Excimer lazer tedavisinin yaygın olarak kullanılan iki şekli vardır. Bunlardan birisi kornea yüzeyine uygulanır, diğeri ise kornea içine. Buların haricinde wavefornt, epi-lasik gibi kişiye özel çeşitleri de vardır.

3.1. Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK)

Lazer ışınları direkt olarak hastanın korneasına uygulanır. Daha çok, düşük göz numaralarında ve korneası ince olan hastalarda tercih edilir. En önemli avantajı, kornea kalınlığının korunmasıdır. Ayrıca, ameliyat sonrasında çok zor anlaşılan bir iz bırakması sebebiyle de polis okulları ve askerî okul adaylarına avantaj sağlar.


Örnek bir PRK-LASEK ameliyatı videosu.

Bu şekil ameliyat ile tedavi olan miyop hastalarda 3, hipermetrop hastalarda ise 4-5 gün boyunca koruyucu kontak lens gözlerine yerleştirilir. Hastanın epiteli iyileşene kadar (yaklaşık 4-5 gün) gözde yanma, batma, sulanma ve hafif ağrı gibi şikayetler olabilir.

Bu tedavi türünün dezavantajlarından birisi de, yüksek numaralara uygulanamamasıdır.

3.2. Kesikli Ameliyat (LASIK)

Göz numarası yüksek olan hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. Tüm kalınlığı 500-550 mikro olan kornea üzerinden özel bir bıçak sayesinde 160 mikron (yaklaşık 3 saç teli) kadar bir kapak kaldırılır ve lazer ışınları bu kapak altına gönderilir, ardından kapak kapatılır.


Örnek bir LASIK ameliyatı videosu.

Ameliyat sonrasında, ilk gece harici ağrı olmaması, erken görme sağlanması ve iş gücü kaybının azlığı bu yöntemin en önemli avantajlarındandır. Dezavantajı ise korneası ince hastalarda tercih edilememesi ve dikkatli bakıldığında yara izi bırakmasıdır.

3.3. Diğerleri (Wavefront vs.)

Bu iki ameliyat şeklinin haricinde, basında "kartal gözü" olarak tabir edilen "Wavefront" tedavisi de yaygındır. Bu tedavi şeklinde gözün ayrıntılı bir haritası çıkarılır ve bu harita bilgisayar yardımıyla analiz edilerek, göze tamamen kendisine özel bir tedavi uygulanır. Hem PRK-LASEK hem de LASIK ile uygulanabilir. Gözün daha ince kusurlarını da düzelteceği için daha fazla görme sağlar ve özellikle geceleri daha kaliteli görüş sunar; fakat ücreti normal tedaviye göre %50 oranında daha fazladır.

"Advanced CustomVue" adında bir tedavi yöntemi ise, Wavefront'un geliştirilerek daha kullanışlı hale getirilmesidir. Bu yöntemde, göze yansıyan ışınlardan alınan bilgiler bilgisayar tarafından işlenir ve tedavi bu bilgilere göre devam eder. Ayrıca, gözün üç boyutlu görme haritası da çıkarılır.

Intralase LASIK adı verilen bir teknikte ise, kornea yüzeyi (flep) insan eli ve bıçak yerine lazer ile kaldırılır. Bu sayede başarı ihtimali %100'e yakın olur ve daha hassas bir ameliyat gerçekleştirilir.

Ameliyatın Topolyzer, Q-Value gibi çeşitleri de vardır; fakat bunlar yaygın olarak kullanılmazlar.

4. AMELİYAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER

4.1. Ameliyat Şartları

4.1.1. Kimler Ameliyat Olabilir?

- 18 yaşını doldurmuş olanlar.
- Son iki yılda göz derecesi 0.50 dereceden fazla değişmemiş olanlar
- En fazla 10 dereceye kadar miyopi, 7 dereceye kadar astigmat ya da 7 derece kadar hipermetropisi olanlar.
- Kornea kalınlığı yeterli kalınlıkta ve dokusu sağlam olanlar.
- Yumuşak kontak lens kullanılıyorsa, ameliyattan en az 10; sert kontak lens kullanılıyorsa 20 gün önce kullanımı bırakanlar.

4.1.2. Kimler Ameliyat Olamaz?

- Romatizmal hastalıkları olanlar.
- Kalp hastaları.
- Diyabet hastaları.
- Hamile ya da bebek emziren kadınlar.
- Daha önce gözlerinden ameliyat olanlar.
- Keratokonus hastaları.
- Göz tansiyonu olanlar.
- Katarakt gibi ağır göz problemi olanlar.

Bunun dışında, ameliyat yaşı hakkında sıkça sorulan bir soruya cevap vermek gerekirse şunu söyleyebilirim: 23 yaşından önce ameliyat olmayınız.

4.2. Ameliyat Öncesi

Ameliyat öncesinde gözün yorgun olmaması şarttır. Uykusuz geçen bir gecenin ardından ameliyat pek sağlıklı olmayacağı gibi makyaj, parfüm ya da kolonya gibi maddeler kullanmak da ameliyat seyrini etkileyebilir. Zira uçucu gazlar lazerin etkinliğini önleyebilmektedir.

4.2.1. Tetkikler ve Ön Muayene

Ameliyattan önce refraksiyon bozukluğu, kornea çapı, kornea kalınlığı, gözün ön yüzeyinin durumu ve retina tabakası ayrıntılı olarak incelenir. Bu ilk tetkikler ve ön muayene yaklaşık bir saat kadar sürer. Bu süre zarfı içerisinde göze belli aralıklarla uyuşturucu göz damlaları damlatılır. Aynı zamanda göz bebeği büyüyecek ve 4-6 saat görmede hafif bulanıklık oluşacaktır. Daha sonrasında bu durum, 6 saat içerisinde kendiliğinden düzelecektir.

4.3. Ameliyat Süreci

Tedavi odasına girildiğinde, özel bir yatağa sırt üstü uzanmanız istenecektir. Ardından, gözünüz "spekulum" adı verilen bir aletle yavaşça açılacak ve ameliyat boyunca açık kalması sağlanacaktır. Bu sırada, yanıp sönmekte olan yeşil ışığa bakmanız istenecektir. Bu sayede gözleriniz hareket etmeyecek ve daha sağlıklı bir ameliyat gerçekleşecektir.

Yukarıda bahsedilen ameliyat türlerine göre işlemler uygulanacak ve belli bir süreliğine görme kaybı en düşük seviyeye ulaşacaktır. Birinci gözün işlemleri bittikten sonra gözünüze koruyucu kontak lens yerleştirilecek, bir bandaj ile göz kapatılacak ve diğer göze geçilecektir. Her iki gözün toplam ameliyat süresi yaklaşık 5 dakikadır. Ameliyat bitince gözünüzdeki bandaj çıkarılacak ve bir dinlenme odasına alınacaksınız ve burada ilk kontrol gerçekleştirilecektir.

4.4. Ameliyat Sonrası

Hayatınızın en zor haftalarından birine hazırlıklı olun, zira uygulamanın yöntemine göre (özellikle PRK yönteminde) 2-8 gün arasında rahatsızlık çekecek ve görme kaybı yaşayacaksınız. Ardından gözünüz yavaş yavaş normale dönecek ve yaklaşık bir ay sonunda en iyi şekline kavuşacaktır.

Ameliyatın hemen sonrasında gözünüz uyuşturulduğu için 15-20 dakika boyunca farkına varılamayacak kadar hafif bir ağrı hissedeceksiniz. Uyuşturucunun etkisi geçtikten sonra orta şiddette ağrı, sulanma, yanma ve batma görülecek. Bu durum yaklaşık 12-24 saat sürecektir. Böyle bir durumda en iyisi uyumaya çalışmak ve ertesi günü beklemektir.

Ertesi gün ağrı, yanma, batma ve sulanma biraz daha azalacak; fakat sona ermeyecektir. Bu sırada doktorunuz sizi kontrole çağırabilir. Damlalarınızı ve ilaçlarınızı düzenli kullandığınız takdirde sonraki günler içinde bu rahatsızlıklar giderek azalacak ve 7. gün sonunda en aza inecektir.

Görme kalitesine gelince, şunları söyleyebilirim: İlk 3-4 gün görme en aza inecek ve refekatçiniz ya da güneş gözlüğünüz olmadan uzak mesafeleri katetmek oldukça zor olacaktır. 3.-4. gün sonunda uzak görme giderek keskinleşecek; fakat yakını görmede bulanıklık olacaktır. Yakını görmedeki bulanıklık ise sonraki 3-4 gün içinde gittikçe iyileşecektir. Her ne kadar kişiden kişiye değişse de, ortalama olarak 10 gün boyunca yakın görüşte belli bir bulanıklık görülecektir.

Ameliyat sonrasında takip eden 3 ay boyunca, gittikçe azalan bir sıklıkta damlalar kullanmanız söylenecektir. Bu damlaların en önemlisi de yapay göz yaşlarıdır. Kuruluğa bağlı olarak belli miktarda yapay göz yaşını kullanabilirsiniz.

5. LAZERLE GÖZ AMELİYATININ RİSKLERİ

Ameliyat, her zaman başarıyla sonuçlanmayabilir ve ameliyat sonrasında istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Bunların başlıcaları şöyledir:

- Görüşte azalma ve görüş kaybı.
- Regrasyon (görüşte gerileme).
- Işık haresi etkisi ve bulanıklık.
- Göz kuruluğu.
- Kontrast kaybı.
- Göz tansiyonu.
- Kornea bulanıklılığı, zedelenmesi ya da erimesi.
- Işığa karşı hassasiyet.
- Gece görüşünde azalma.
- Epitel erimesi, yürümesi.
- Nadiren körlük.

Tüm bu riskleri göz önünde bulundurarak ameliyata girmek ve sonuçlarına katlanmak gereklidir. Zira, bu risklere dayanarak, ameliyatı gerçekleştiren kurum ya da doktor size bir sözleşme imzalatacaktır.

6. SIKÇA SORULAN SORULAR

Lazer ameliytı sonrasında göz numarası sıfırlanır mı?

Bu konuda bir şey söyleyebilmek kesinlikle imkansızdır. Unutmamak gerekir ki, hiç kimsenin göz numarası sıfır değildir. En keskin görüşe sahip bir insanda bile 0.1 ile 0.25 arasında kusur vardır. Tabii kişiye özel ameliyat şekilleri sayesinde sıfıra en yakın görüşün sağlanabildiğini de belirtmek gerekir.

Kısacası, ameliyat sonrasında elde edilebilecek en iyi görüş, ameliyat öncesinde gözlük ya da lens ile elde edilebilen görüştür.

Ameliyat sonrası göz numaram tekrar yükselir mi?

Bu konuda da kesin bir şey söylemek mümkün değildir; fakat göz ilerlemesi biyolojik olarak durmuş ve göz sağlığına dikkat eden kişilerde bir yükselme görülmesi zor bir ihtimaldir. Önemli olan, ameliyat sonrası göz sağlığına dikkat etmektir.

"Kartal gibi görmek" mümkün müdür?

Bu tabir, Wavefront tedavisinin magazinsel adıdır. İnsan gözünün yapısı "kartal gibi görme"ye müsait değildir. Lazer, hiç bir zaman gözün diğer tabakalarından kaynaklanan görme eksikliklerini, göz tembelliğini düzeltemez. Gözlükleriniz ile ameliyat öncesi ne kadar kaliteli görüyorsanız ameliyat sonrası beklenti de o seviyelerdedir. Wavefront sadece daha iyi bir kontrast ve gece görüşü sağlar.

Gözlerce numara kalırsa ne yapılır?

Ameliyat sonrası başarı oranı kişiden kişiye ve numaraya göre değişiklik gösterir; fakat beklenenin dışında anormal derecede bir kusur kaldıysa ek bir ameliyat gerekebilir.

Kafaları kurcalayan soru: Doktorlar neden ameliyat olmayıp gözlük kullanıyor?

Aslına bakılırsa bu oldukça zor bir soru. Doktorlar bu soruyu cevaplamayı sevmezler ve her zaman ufak cümlelerle geçiştirirler. Esasında, lazerle göz ameliyatı oldukça yeni bir teknolojidir ve yaklaşk 10 yıllık bir geçmişi vardır. Bu 10 yıllık süreç içerisinde ameliyatı başarılı geçip de sonradan gözlerinde bir sorun ortaya çıkan kimse yok gibi. Kafaları karıştıran asıl soru ise şu: Ya 20 yıl sonrası? Yukarıda da yazdığım gibi, kırklı yaşlardan sonra yakını net görememe sorunu baş gösteriyor. Doktorların çekimser kaldığı noktalardan biri de işte burası: Lazerle göz ameliyatı olmuş birisi kırklı yaşlarda, daha doğrusu yaşlılık sürecinde ne gibi komplikasyonlarla karşılaşabilir?

Lazerle göz ameliyatı çok yeni bir teknoloji olduğu için, gençlik zamanlarında ameliyat olup da yaşlılığa erişimiş birisi henüz yok. Bazı kesimler (hattâ bu kesimler içinde ameliyatı yapan doktorlar da var) lazerle göz ameliyatının yaşlılıkta bazı sorunlara neden olabileceğini ve bunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

Bunun dışında yine ilerleyen yıllarda ameliyata bağlı olarak göz tansiyonu, katarakt gibi çeşitli göz sorunlarının çıkmayacağının da garantisi yoktur. Bu nedenle, ameliyat olmadan önce iyice düşünmeli ve bu tür riskleri göze almalısınız.

Ameliyatı Yapacak Kuruma/Doktora Nasıl Güveneceğim?

Yine dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de, ameliyatı gerçekleştirecek kurumun ya da doktorun bu konudaki tecrübesi ve amacıdır. Yazılan yorumlardan yola çıkarak, bu işi sadece ticarî amaçlı yapan kurumların/doktorların olduğunu söyleyebilirim. Ameliyat olmadan önce detaylı bir ön muayene ve sonrasında düzenli kontroller şarttır. Bunlara yeteri kadar ilgi göstermeyen kurum ve doktorları tercih etmeyiniz. Ayrıca, sorularınızı kısa cevaplarla geçiştirmeye çalışan ve hastasına karşı ilgisizce davranan doktorları tercih etmemenizde de fayda vardır.

NOT: Lütfen, konuyla ilgili herhangi bir soru sormadan önce yazılmış yorumları inceleyiniz. Sorunuzun cevabını yorumlar içerisinde bulabilirsiniz. Aynı noktaya temas eden önceden cevaplanmış olan sorulara cevap verilmeyecektir.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  Bu içeriğe ait yorumlar (toplam 763 yorum)

 • kenan keskin 28 Ekim 2014 / 20:01

  bisikletle kamyona çarptım sol gözümün damarı soldu görmesi az gözümün damarını canlatmak için ameliyat olabilirmiyim

 • müjde a 30 Eylül 2014 / 18:23

  Slm isa bey benim sağ gözümde kayma var ancak herhangi bir sağlık güvencem yok tedavisi nasıl olur ve fiyat olarak ne kadar olur?

 • osman güven 6 Eylül 2014 / 21:20

  Merhaba benim hiç bir yerde bulamadigim yorumsu 7 5 numra olan göze hagi teknik uygulanır 32yasindayim iki kere ameliyat olmak istedim ikisidede bir yol kattemedim gözlerim ameliyata uygun fakat numara kalir diyolar yardımcı oolursaniz sevinirim

 • elif avşar 1 Eylül 2014 / 14:25

  bende öyle düşünüyorum şimdilik kalsın ileride yaparım artık :)

 • Ali GÖKDENİZ 27 Ağustos 2014 / 19:58

  İLASİK Lazer olan bir kimse dövüş sporları yapabilirmi benim araştırmama göre ani tranva darbe sonucu fleb yerinden oynayabiliyor diyorlar lakin doktorum bir şey olmaz diyor bende lasek olmak istiyorum lasek doktorlar sıcak bakmıyor İLASİK darbe sonucu fleb yerinden oynayabilirmi ?

 • elif avşar 24 Ağustos 2014 / 00:24

  merhaba hocam.benim sağ gözümde 4 sol gözümde 2 miyopi var.geçen gün göz doktoruna gittim lazer tedavisi olmak istiyordum da. Yaşım 18 olmasına 5 ay var.doktor kontrol etti gözlerin lazer için uygun dedide hatta lazer için randevu gününüde aldık ama içimde şüphe var numaram tekrar artar diye yasımda uygun değil gibi sizce ne yapmalıyım?

  • Ali GÖKDENİZ 27 Ağustos 2014 / 20:04

   Elif hanım ben doktor degilim ama biraz olsada bilgim var göz numaranız son 1 yılda veya 2 yıldır hiç ilerledimi önce bunu bilmek lazım yani göz numaran ilerliyosa ilerleme durmadıysa bence olma çünkü tekrar yenileycektir göz pakemetri ve diger tetikleri resmini çekip gönderebilirmsin bende lazer olacam diye çok araştırdım benim biraz bilgim var tek diyecegim acele etme iyice araştır bende elimden geldigince yardımcı olurum

   • elif avşar 1 Eylül 2014 / 02:25

    açıkçası araştırdım biraz daha şüpheli yaklaşmaya başladım.göz numaram son 1 yılda 1 numara kadar artışı olmuştu.araştırınca lazere soğudum haklılar yani lazerin uzun bir geçmişi yok gelecekte ne tür sorunlar olusturur bilemiyoruz.şimdilik lazer kalsın iptal edicem büyük ihtimalle

   • Ali GÖKDENİZ 1 Eylül 2014 / 13:09

    Elif Hanım lazer uzun vadede problem olacagını sanmıyorum ilk lazer çıktıgında ameliyat olan birini tanıyorum 15 yıl oldu halen mükemmel diyor teknoloji degişiyor bence biraz daha beklemelisin yaşın itibariyle çok erken senin için 25 yaşına kadar beklersen o zaman daha sorunsuz bir yöntemle ameliyat olabilirsin yeni bir yöntem çıktı smile teknigi tavsiyem 25 kadar bekle bir kaç seneye daha iyi teknolojiler çıkacak

 • Ahmet ARSLAN 23 Ağustos 2014 / 12:05

  İsa bey merhaba öncelikle. Yaşım 20 sağ göz 2.00 derece sol gözüm 1.75 derece.Göz ilerlemesi durmuş ,kornea kalınlığım 490 göz tansiyonu ve şeker hastalığım bulunmamakta.Sizce lazer için uygun bir aday mıyım ? Ve bana hangi yöntem uygulansa daha yararlı olur? Bir de şuanda lazer fiyatları nedir? Şimdiden teşekkür ederim

 • sevilay erdem 19 Ağustos 2014 / 20:11

  merhaba 18 yasındayım gözlerim 5 yıldır bozuk gözlük ve lens kullanıyorum uzun süre gözlükte lenste kullanamadım o yüzden göz numaram sağ: -4.50 sol : -4.25 artık lens ve gözlük takmak istemıyorum lazerle ameliyat olsam kesin gecer mi bu sorun ayrıca SSK karşılar mı? karşılamazsa ne kadar olur bunun fiyatı yardımcı olur musunuz ?

  • İsa Sarı 20 Ağustos 2014 / 07:26

   Sevilay Hanım,
   SSK bazı durumlarda karşılıyor diye biliyorum, ama sizinki gibi sadece gözlük takmamak için, yani estetik amaçlı durumlarda karşılamaz. Büyük ihtimalle gözleriniz düzelir, ama bir önceki yorumdan da okuyacağınız gibi, kusur kalabilir ve göz kuruluğu vb. istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bunların görülme sıklığı oldukça yüksektir. SSK karşılamazsa, ameliyatı yaptıracağınız kuruma göre 1000 TL ile 4000 TL arasında bir ücret gerekir. Karar sizin...

 • emre demirtas 19 Ağustos 2014 / 19:59

  Iyi gunler isa bey. ben 1 hafta once dunyagozde intralasik lazer oldum lens veys gozlukten iyi goruyorum. fakat sol gozum mukemmele yakin gorus saglamasina ragmen sag gozumde ozellikle karanlik ortamlda gorus kslitesinde azalma oluyor ve de sag gozumun etrafinda bi seyler varmis gibi hissediyorum ameliyatin etkisinden kurtulamamis gibi genel bir his sol gozumde hissetmiyorum acaba bu sorunlar gecici mi yoksa kalici olucak mi ondan korkuyorum vede benim gibi pek cok insana bu konuda yardimci oldugunuz icin cok tesekkur ediyorum

  • İsa Sarı 20 Ağustos 2014 / 07:24

   Emre Bey, geçmiş olsun. Gece görüşündeki kusur kalıcı olacaktır, yani maalesef 0.25 veya 0.50 oranında bir bozukluk kalmış görünüyor orada; ama yanma, batma vs. bir müddet sonra geçer veya azalır.

   • emre demirtas 20 Ağustos 2014 / 10:59

    sağ gözümde ameliyattan sonra büyük bir kızarıklık vardı ve doktor geçecegini söyledi cok takılmamamı söyledi fakat halen tam olarak geçmiş değil yanma batma tarzında bir şikayetim olmuyor daha ziyade sanki gözümün etrafındaki damarları hissediyorum çok hafif kafamın sağ tarafında karıncalanma tarzı diyebilirim böyle birşey normal midir? 1 aya yaklaştıkça tekrar muayene olmayı bekliyorum. ilginiz için teşekkür ederim.

 • emre alan 17 Ağustos 2014 / 21:53

  İsa bey iyi akşamlar ben 9 ay önce adana dünya göz hastanesine gittim gözümü çizdirmek için 18 yaşındayım bu arada önceki haliyle gözüm sağ -1.25 sol -1.75 idi o anki muayanede sağ -1.25 sol -2.0 ayrıca ek olarak astigmat çıktı sağda -1.0 solda -0.50 AXI 180 daha sonra gözün detayını gösteren makinalara girdim çıktım doktorun yanına gözünü çizemem kornea zarın ince dedi tek seferlik şansın var bir sorun olduğunda ek olarak birşey yapamam muayene edemem dedi ne kaadr doğru acaba

  • İsa Sarı 17 Ağustos 2014 / 22:46

   Emre Bey. Bence doktor açık açık konuşmuş. Dediği doğrudur. Olaya ticari olarak yaklaşmamış. Eğer yapabilecek olsa para ve itibar kazanmak için hiç düşünmeden yapardı ameliyatı.

   • Nihat 19 Ağustos 2014 / 05:19

    Isa bey benim gozum -7 -8 gibi cok zayif goruyorum ve zayiflamasi hala durmuyor bunun tedavi veya ameliyatnan duzelme ihtimali varmidir?

   • İsa Sarı 19 Ağustos 2014 / 07:23

    Muayane sonucunda belli olur bu Nihat Bey. Muayane olmanızı tavsiye ederim.

 • Fatma başıbölükoğlu 17 Ağustos 2014 / 12:36

  Merhaba İsa bey sorularımın cevaplarını yazılan sorular ve yorumlardan aldım.. yaklaşık iki gün önce tedavi sıramı beklerken bir ay önce amaliyat olan bi bayan hala görmesinin netleşmedigini söyledi ve doktorunun bunun üç ayı bulacağını söylediğini dedi. Fakat siz daha farklı söylüyorsunuz ve dediğiniz daha makul muhtemelen ameliyatında sağlanan başarı bu kadar fakat benim doktorum yaptığı tetkiklere bakarak sizin amaliyatınuzda yüzde 95 başarı sağlanacak dedi bu ne derece doğru bunu rakamlarla tespit etmek elimizdeki teknolojiyle ne kadar mümkün bunu merak ediyorum teşekkürler :)

  • İsa Sarı 17 Ağustos 2014 / 19:19

   Fatma Hanım merhaba. Ameliyat çoğu durumda başarı sağlıyor, fakat her zaman değil. Başarız bir ameliyatta en iyi ihtimalle gözünüzde ufak da olsa bir bozukluk kalabilir. Her zaman dediğim gibi, ameliyattan birkaç gün sonra görme neyse, başarı o derecededir. 3 ay içerisinde düzelecek gibi bir şey bence kandırmacadan ibaret, ama hastanın özel bir durumu varsa bilemem tabii. %95 gibi bir ihtimal vermek de bence yanlış.

 • naile tepebaş 13 Ağustos 2014 / 22:07

  iyi günler,ben 1 hafta önce İstanbul'da Birinci Göz Hastansesi'nde her iki gözümden lazer operasyonu oldum. (Sanırım lasek yöntemiyle çünkü epital tabakamın gevşek olması nedeni ile koruyucu lens takılmıştı,5.gün çıkartıldı.).Göz numaralarım 1,75 sol-1,50 sağ idi ve de düşük derecede astigmat mevcuttu.Şu anda sol gözümde net bir görüntü olmasına rağmen sağ gözümde bulanık,dalgalı bir görüş hakim.İstanbul'da ikamet etmemem sebebi ile ameliyattan 1 hafta sonra bulunduğum şehirde bir göz doktoruna muayeneye gittim ve sağ gözümde astigmat tespit etti ve ölçümler 0,25--0,75 çıktı.Sorduğumda rakamlara çok takılmamam gerektiğini söyledi ve sağ gözümün sol gözüm kadar iyi olup olmayacağı konusunda net bir yanıt alamadım.(lazer tedavisi uzmanlık alanına girmediğinden).Çok endişeliyim acaba sağ gözüm hep böyle mi kalacak yoksa zamanla netleşme sağlanacak mı?Bozukluk kalıcı ise de ilerde tekrar tedavisi mümkün olur mu?Cevap verirseniz çok sevinirim.Teşekkür ederim.

  • İsa Sarı 14 Ağustos 2014 / 07:35

   Naile Hanım, her zaman yazdığım gibi, ameliyattan bir gün sonra dereceniz ne olursa hep öyle olur. Maalesef o dereceler kalacak. Bir daha ameliyat olabilirsiniz, ama bunu tavsiye etmem.

 • KÜBRA AYCAN 9 Ağustos 2014 / 13:35

  Merhaba,
  Yaklaşık 12 senedir gözlük kullanıyorum son 6 sene ise lens kullandım ama gözüm artık hiç bir lensi kabul etmiyor kızarıyor şişiyor son 6 aydır kullanmıyorum.Gözlerim ikiside kızarık ve şiş 6 ayda 5 ayrı doktora gittim.En şon güneşe alarjim olduğunu kuruluk olduğunu söyledi ve lazer için gözlerimin uygun olduğunu söyledi.Damla verdi birde gözlük numaran değişmiş astigmatın artmış dedi.
  Miyop:-3 -3,25 astigmat 1,25 şuan çok kararsız kaldım. numaram değişmiş durması gerekmiyo mu lazer için ?gözümde alerjik bi durum var doktor uygun dedi ama yine de şüphe var içimde birde astiğmat sıfırlanmıyormuş sonra artarmı? Yaşım 24 yaşım uygun ama gözlük numaram değişeli bir sene olmadı. Şimdiden teşekkür ederim.

 • merve ay 3 Temmuz 2014 / 11:14

  Merhaba ben lazer ameliyatı oldum 2 gozumnen 5 gün oldu sağ gözüm tam olarak görüyor sol ise bulanık neden acaba çok korkuyorum cevap

 • merve ay 3 Temmuz 2014 / 10:48

  Merhaba ben lazer ameyati oldum 5 gun oldu sag gözüm tam görüyor sol bulanık cok korkuyorum neden acaba lens yok gözümde

 • nurten çınar 30 Haziran 2014 / 11:54

  merhaba isa bey kolay gelsin benim uzağa görememe problemim var gecen hafta doktora gittim sağ gözüm vitrum spher 0,50 vitrin cylindir 0,25 axis 55 sol gözüm vitrin cylindir 0,75 axis 95 gözlük kullanmam istndi gözluk kullanırsam gözüm kısa sürede eski haline gelir mi? yardımlarınızı beklıyorum

  • İsa Sarı 1 Temmuz 2014 / 06:11

   Nurten Hanım geçmiş olsun. Gözlük kullanınca görme sorunu düzelmez maalesef. Bunun geri dönüşü yoktur ameliyat dışında.

 • Zehra 22 Haziran 2014 / 14:16

  Ben gözlük kullanıyorum numarasını bana söylemediler yakını iyi uzağı bulanık görüyorum miyop var bende çok korkuyorum miyoplar için olan göz ameliyatını izlediğimde korkudan ölecektim . Ya kör olursam zaten ailemede birşey söyliyemiyorum 13 yaşındayım ama 18 yaşında olmamız gerekiyormuş. Göz ameliyatı olurken bizi uyuştuyorlarmı uyormuyuz ? Bize yeşil bir noktaya bakmamızı söylerler diye yazmışsınız bize yaptıklarını hissedecekmiyiz ? Gözümüzü üyuşturacaklar mı ? Bu arada ben Cizre'deyim buradaki doktorlara güvenmiyorum. Zaten topu topu benim bildiğim kadarıyla 2 tane doktor var neyse dediğim gibi ben buradaki doktorlara güvenmiyorum nerde ameliyat olabilirim nereyi önerebilirsiniz ? Gözlüğümün numarasında yüksekmiş. Gözlerimin televizyon izlerken kurulduğu hissediyor sonra da yaşarıyor lütfen beni umutlandıracak şeyler söyleyin kuzenim bana Kartal gözü diye bir ameliyatı önerdi bende araştırdım ama benim için pek iç açıçı değil lütfen yalvarırım yardım edin sorularıma cevap verin

  • elif demir 13 Ağustos 2014 / 00:27

   zehracım korkmana gerek yok lazer kör etmiyormuş çünki lazer gözün dibine değil de korneaya yani gözün dışına yapılıyomuş göz ameliyatı olurken bayıltmıyolar uyuşturuyorlar bana bir doktor üniversite hastanesini önerdi ama özellerde iyi doktorlar var galiba sende göz kuruluğu var suni göz yaşı yazdır kulan bunun hiç bir zararı yok canım ameliyat için hiç acele etme göz numaralarının durması lazım 18 değiil 20 li yaşları geçmek lazım ben mesela 24 yaşındayım ben bile acele etmiyorum ne kadar sonra olursak o kadar iyi canım takma kafana..

 • İbrahim gençdal 19 Haziran 2014 / 14:40

  Merhaba hocam ben bu gün muayene oldum sağ gözümün 2,50 sol gözümün 3,50 astigmat olduğunu öğrendim gözlük kullanmak istemiyorum doktora lens kullanamazmıyım diye sordum hayır dedi . Bir gerçekten lens kullanamaz mıyım iki lazer le tedavi olabilir miyim olursam ne derece iyileşebilirim .. Teşekkürler ...

 • Meltem Karabek 28 Mayıs 2014 / 20:44

  Merhaba İsa Bey;

  Ben 21 yaşındayım. gözlerimde keratakonus ve miyop problemi var ve gözlüklerden kurtulabilmek için önce crossliking ardından da PRK operasyonlarının uygulanacağı söylendi. Ama ameliyat tarihim yaklaştıkça huzursuzlanıyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim

  • İsa Sarı 29 Mayıs 2014 / 10:50

   Meltem Hanım,
   Korkacak bir şey yok. Hiçbir acı vs. hissetmeyeceksiniz. Başarılı geçmesini dilerim operasyonun...

 • berkay 22 Mayıs 2014 / 13:05

  Merhaba İsa bey size bir kaç sorum olacak şimdiden tşkler.

  1- 02/05/2014 de intralase lasik yöntemi ile gözlerimi yaptırdım. sağ göz 1.75 sol göz 1.50 idi.
  astimat ve miyop vardı 2.gün kontrole gittiğimde dr. bana gözlerin sıfırlamış dedi 1 hafta gittim geldim hep aynı şey sıfır diyor ve ben başka dr.gittim bana gözlerim 0.50 olduğu söylendi astimat ve miyop olduğu söylendi ben hayatımı bu şekilde sürdüremiyorum görüntü bozuk gözlük istiyor. bu kalan numara 3 ayda sıfırlanır diyorlar öyle birşey varmı yoksa kalıcımı pisikolojim bozuldu yaptırmanın hiç bir anlamı kalmadı ne yapmam lazım bir öneriniz varmı.

  • İsa Sarı 22 Mayıs 2014 / 13:11

   Merhaba Berkay Bey,
   Maalesef ameliyatlar her zaman yüzde yüz başarı ile sonuçlanmıyor. Ben de 5 yıl aradan sonra artık gözlük takmaya başladım. Astigmatım yoktu o da oldu. Doktorlar bu işi ticarete döktüğü için maalesef "yalan" söylüyorlar çoğu zaman. 3 ayda sıfırlanması diye bir şey yok. Bozukluk kendi kendine geriye dönmez, ameliyattan yarım saat sonra neyse odur. Maalesef bu şekilde yaşamaya kendinizi hazırlayın. En iyisi gözlükle devam edin...

   • berkay 22 Mayıs 2014 / 13:26

    İsa bey bende senle aynı kanıdayım acı gerçek para için yalan söylediler ve aldılar bana den diki senin numaran küçük gözlüğü tamamen atarsın
    dediler ve durduk yere yanında bolzuldu once kendileri ile görüşcem sonra dava açacacam bu işin peşini bırakmayacam dr. çok önemli bu işlerde dr.ve hastane iyi çalışamlar.

   • İsa Sarı 22 Mayıs 2014 / 13:43

    Ameliyat öncesinde bir belge imzaladıysanız maalesef yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle bu gibi durumların önlemini almışlardır...

 • ahmet akın 2 Mayıs 2014 / 09:27

  Merhaba ben yıllardır vernal konjiktivik hastasıyım son zamanlarda alerjik reaksiyonlar yok denecek kadar azaldı bunun yanında lazer ameliyatı da olmak istiyorum askeri okullara vs girebilmek için yaklaşık 16 yaşımdan itibaren uzağı görme kusurum var ve hiç gözlük kullanmadım bu yüzdende göz numaralarım konusun da bilgim yok ama hayat standartlarımı aşırı derecede etkilemiyor göz kusurum şu anda yaşım 26 ne tip bir lazer ameliyatı tavsiye edebilirsiniz ve olduktan sonra ileriye dönük ne gibi etkileri olabilir bu bilgiler doğrultusunda aydınlatabilirseniz sevinirm.

  • İsa Sarı 2 Mayıs 2014 / 10:45

   Ahmet Bey bu konu hakkında bilgim yok maalesef. Sizi yanlış yönlendirmek de istemem. En iyisi birkaç göz dokturuna görünüp ona göre karar vermeniz.

 • FERHAT 30 Nisan 2014 / 02:01

  hocam benim sağ sol gözde 1,75 astigmat var Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK) yöntemiyle ameliyatta askeriye ye girmeme engel teşkil eder mi yani iz kalır mı astigmatta bu tedavi uygulanabilirmi

  • İsa Sarı 30 Nisan 2014 / 08:15

   Ferhat Bey,
   Ameliyat izi belli olur her zaman. Girişe engel mi değil mi diye bunu sınavı düzenleyen kişilere sormak lazım.

 • ferhat saygın 26 Nisan 2014 / 23:36

  hocam benim görme bozukluluğuvardı gözlük kullanıyordumsağ gözüm sol gözüm 4,25 tı ameliyat oldum sağ gözüm net sol gözüm bulanık benı amelıyat eden doktoruma göründüm bana bunun normal alduhunu soyle insanların bır gozunun dıher gözunun net gormesı normal dedi bana inandırıcı gelmedı ücretsiz tekrar dıher gozümden orda ameliyat olabilirmiyım meil adresıme cevaplaya bilirmisiniz ıyı gunler

  • İsa Sarı 27 Nisan 2014 / 05:45

   Ferhat Bey, bazen bu tür durumlar ortaya çıkabiliyor. Bir göz diğerinden daha bozuk olabiliyor. Şahsen benim gözüm de öyle. Arada -0.25'lik bir fark var. Tekrar ameliyat olabilirsiniz, ama bunu tavsiye etmem.

 • erol tüzen 26 Nisan 2014 / 14:04

  merhaba isa bey benimde gözlük numaralarım 8 ila 8.5 ve 3 derece astimat vardı ve lasik oprerasyonu geçirdim fakat bir ila bir buçuk derece geri dönüşüm oldu ve doktorum bir düzeltme ameliyatı daha yaptı görme kalitem öncekine ggöre düzeldi fakat gece ışık saçılması pc başında çabuk yorulma yaşıyorum bu duumun göz kuruluğundan kaynaklandığını söyledi ve optive diye damla verdi bu gözümü rahatlatıyor fakat ışık saçılmasının önüne geçmiyor başka doktora çıkmam gerekiyormu acaba teşekkür ederim

  • İsa Sarı 26 Nisan 2014 / 17:20

   Erol Bey, Öncelikle geçmiş olsun. Bu tür durumlar genelde göz kuruluğu sonucu oluyor. Doktorunuzun verdiği damlayı kullanın, ama yine de şikayetlerinizde azalma olmazsa başka bir doktora görünün.

  • erdoğan gül 5 Mayıs 2014 / 21:25

   erol bey selam bende 9 numara miyopvar ben sinan göker diye bi göz doktoruma gittim lazer yaparız ancak gece ışık saçılması olur dedi bu sizi çok rahatsız ediyomu araç kullanırken yani sizi rahatsız hayatınızı devam ettiremiycek noktadamı yoksa abartılmıyacak bişeymi bilgilendiriseniz sevinirm

 • MERVE KILIÇAY 25 Nisan 2014 / 12:22

  merabalar 21 yaşındayım ve yaklaşık 12 senedir gözlük kullanıyorum ve göz numaralarım -6,50. gerçi birkaç yıl önce aileme isyan edip lense geçtim çünkü artık kullanmak istemiyorudum . yaklaşık bir haftadır kafama koydum lazer ameliyatı olucam fakat bunun için nelere dikkat etmem gerekiyor türkiyede nerede bunu yaptırabilirim tam olarak bilmiyorum ve çevremden ameliyat hakkında duyduklarım korkutucu şeyler bir sağlıkçı olarak bunlara kulak vermemem gerektiğini biliyorum fakat elinde de olmuyor insanın. yani ameliyat olursam gözlüğü tamamen atabilir miyim yada gerçekten ameliyat olmalı mıyım beklemeli miyim bilgi verebilirseniz sevinırım

  • İsa Sarı 25 Nisan 2014 / 12:31

   Merve Hanım,
   Her şeyden önce, birkaç farklı doktora muayene olun ve çıkacak sonuçların tutarlı olmasına dikkat edin. Ameliyatın sonunda gözlüğü büyük ihtimalle atarsınız, ama gözünüz ilerleyen yıllarda tekrar eski halini alabilir. Eğer miyopinizin ilerlemesi tamamen durduysa ameliyat olun.

 • Mehmet Ali çakmak 25 Nisan 2014 / 00:25

  Hocam Merhaba lazer ameliyatı olucam prk tavsiye edildi acaba prk yöntemiyle astigmrat da sıfırlanir mı ve 2 ay içinde göz tam iyileşirmiyim.

  • İsa Sarı 25 Nisan 2014 / 07:43

   Merhaba,
   Bu konu hakkında bilgim yok maalesef. 2 ay içerisinde tam olarak iyileşir ama.

 • samet aslan 19 Nisan 2014 / 13:21

  meraba isa bey ben 17 yaşındayım lise 3 e gidiyorum seneye polisliğe gircem ama göz derecem 4.00 miyop 12 yaşından beri gözlük kullanıyorum cidden sıkıldım sabah kalktığımda ilk iş gözlüğü aramak veya vb. size sorum beni lazer göz ameliyatı yapabilirlermi eğer yapmazlarsa 1 sene kaybım olacak bu durumda hiç iyi değil cevap verirseniz sevinirim ? :)

  • İsa Sarı 19 Nisan 2014 / 13:36

   Başka bir sorun yoksa ve uygun (yani bu işi ticaret için yapan) doktoru bulursanız, yapar tabii, ama ameliyat olsanız dahi tekrar eski halini alma riski var.

 • yağmur arslan 19 Nisan 2014 / 11:04

  merhaba isa bey,
  ben 18 yaşındayım gözlerimin iki dereceside 1,25 miyop ve polis olmak istiyorum. gözümü lazerle çizdirebilir miyim çizdirebilirsem polis olurmuyum gözlük kullanıyorum.

  • İsa Sarı 19 Nisan 2014 / 13:09

   Merhaba,
   Lazerle ameliyat olabilirsiniz başka herhangi bir sorun yoksa, ama ameliyat fark edilir. Polislikte bu engel teşkil etmiyorsa sıkıntı da olmaz.

 • Fazıl Ahmet KOCABAŞ 9 Nisan 2014 / 08:51

  Mrh hocam 2005 yılında lazerli göz ameliyatı oldum. Görme değerlerim 0,25-0,50 dereceye düştü, şu anda 0,75 derece bilgisayar kullanırken gözlük takıyorum.Size iki sorum olacak:
  1-) Görme derecesi daha ilerler mi?
  2-) Gözümde bariz bir batma hissi yok , yine de suni göz yaşı damlası kullanmalı mıyım? Kullanırsan hangisini önerirsiniz?(not: İsraf olmaması açısından açıldıktan 30 gün sonra atılan damlalar israfa yol açtığından açıldığında daha uzun süre giden damla öneriniz var mı veya küçük tüpler şeklinde olanlar
  önerir misiniz? Teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim...

  • İsa Sarı 9 Nisan 2014 / 09:14

   Geçmiş olsun Fazıl Bey. Sorularınıza şöyle cevap vereyim:
   1. İlerleyebilir ve büyük ihtimalle de ilerleyecektir.
   2. Batma veya kuruluk yoksa suni gözyaşı kullanmanıza gerek yoktur.

  • kadir hasgül 13 Nisan 2014 / 21:59

   hocam ben 21 yaşındayım şaşılık var bende ama butun arkadaslarım belli olmuyor dıyolar ama ben amelıyat olmak ıstıyorum dırek amelyat olabılırmıyım hocam sıkıntı olur mu ?

   • İsa Sarı 14 Nisan 2014 / 06:20

    Kadir Bey,
    Belli olmuyorsa bence hiç uğraşmayın. Ameliyat sadece çocuklara uygulanıyor diye biliyorum. Gözlükle tedavi daha iyi olacaktır eğer yine de kararlıysanız.

   • erdem ozdamar 19 Ekim 2014 / 22:25

    Oldun mu ameliyat kadir arkadasim

 • emre aktaş 6 Nisan 2014 / 12:08

  Merhaba. benim sağ ve sol gözüm 4.50 hipermetrop var sağ gözümde hem göz tembelliği ve şaşılık var 3 yaşından beri gözlük kullanıyorum artık sıkıldım lens kullansam şaşılık geçer mi? bide polislik sınavına girmek istiyorum ama gözümde hem bozukluk hemde şaşılık olduğu için kabul etmezlermiş. lazer tedavisi olsam hem şaşılık hemde göz tembelliğinden kulturmuş olurmuyum tabikide gözlüktende şimdiden teşekkürler....

  • İsa Sarı 6 Nisan 2014 / 17:20

   Merhaba Emre Bey,
   Maalesef lens kullanmak şaşılığı tedavi etmez. Lazerle sadece hipermetropiden kurtulabilirsiniz. Şaşılık ve göz tembelliğinin tedavisi farklı oluyor bildiğim kadarıyla.

 • emre karataş 4 Nisan 2014 / 14:27

  Merhaba hocam lazer oldum gözlerimden 2011 senesinde ama bire yakın numara kaldı ama geçen 3 senede görmemde sıkıntı yok gözlükle neyse normal yaşantımda aynı ama son 2 haftadır gözlerim hep kızarıyor çok kafaya takıyorum yanma olduğunda sunni göz damlası kullanıyorum sizce psikolojik etkiside varmı kafama çok takıyorum gözlerimi yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...

  • İsa Sarı 4 Nisan 2014 / 14:55

   Bilgisayar, telefon veya televizyon gibi ekranların karşısında çok vakit geçiriyorsanız, göz kızarıklığı ve kuruluğu artacaktır. Bunların dışında kuru ve tozlu, dumanlı yerlerde de bulunuyor olabilirsiniz. Bu yazdıklarımdan kaçınmaya çalışın.

 • emrah yilmaztürk 19 Mart 2014 / 23:10

  İSa bey merhabalar lasik yontemiyle ameliyat olmayi düsünüyorum 2 derece miyop um ancak ayni zaman diliminde 4 farkli göz doktoruna gitmeme ragmen 4 doktorda farkli göz numarasi tespit edip gozluk recetesi veriyor. Lazer ile ameliyat olurken Bu göz numaralari neye göre tespit ediliyor bilgisayar makinasinin tespit ettigine mi bakiyorlar yoksa fiziki cerceve takilarak Doktorlarin soru cevap seklinde buldukla i göz numarasina gore mi. Lazer ameliyati gercekleşiyor. İlginiz icin tesekkur ederim

  • İsa Sarı 20 Mart 2014 / 09:01

   Emrah Bey merhaba,
   Evet, göz numarası bilgisayarlı cihazlarla tespit ediliyor, ama sağlamasını yapmak için de doktorların verdiği mercekler gerekiyor. Yani hem bilgisayarın hem de doktorların verdiği merceklerin birbirlerini desteklemesi lazım.

   • emrah yilmaztürk 20 Mart 2014 / 09:54

    İsa Bey tekrar merhaba;
    Peki nasil oluyorda 4 doktorda birbirinden farkli gözlük recetesi verebiliyor. Ölçüm yaptiklari cihazlarin hasssasiyeti ile ilgili bir durum mu?Sonuc olarak 4 doktorda tespit ettigi ölçülerde ameliyati gercekleştirecekler

   • İsa Sarı 20 Mart 2014 / 11:05

    Buna kesin bir cevap vermek güç Emrah Bey, ama dediğiniz gibi, makinelerin farklı hassasiyet oranlarından kaynaklanıyor olabilir.

 • meryem uluocak 14 Mart 2014 / 14:35

  merhaba isa bey benim kardeşim liseye gidiyor okulda kardeşime arkadaşı montunu giyerken montun
  fermuarı gözüne gelmiş istanbul göz hastanesine götürdük gözü çok darbe almış arkasını göremioz dedi 3 gün snra geri gelin dedi göz tnsionu çıkmış bizi iki hafta oyaladılar snra kafasına darbe yese gözu akar dediler bizde kuledibi göz hastanesine gittik flim verdi bugun sonuçlandı göz merceği yerinden oynamış ameliyat olacak 27 mart ta yapay göz merceği ameliyatı olacakmış göz tansiyonu kalırmı daha 17 yaşında suan gözu %70 göruyor düzelirmi görmesi ameliyat zarar verirmi sizden bilgi istiyorum şimdiden teşekkür ederim

  • İsa Sarı 14 Mart 2014 / 16:11

   Mehraba Meryem Hanım,
   Bu ameliyat hakkında bilgim yok, ama büyük ihtimalle düzeleceğini tahmin ediyorum. Çok geçmiş olsun...

 • ümit 6 Mart 2014 / 14:44

  dokrotuma sordugumda bu ameliyatı yapabileceğini söyledi. Askeriyeye gitmek istediğim için izsiz iz kalmayan yöntemle yapılabilecegini söyledi ama ileride göz kusurunun tekrarlayabileceğini söyledi. Ama ben yaptırmak istiyorum sizce ne yapmalıyım? astigmatim 0.50 birinde diernde 0

  • İsa Sarı 6 Mart 2014 / 16:06

   İleride tekrarlama riski vardır sizin de yazdığınız gibi ve şu an ilerlemesi durmamışsa büyük ihtimalle tekrarlayacaktır. Sadece en fazla 5-6 yıl iyi görüş sağlarsınız, ondan sonra yine eskisi gibi olur bence.

 • nuray tünay 4 Mart 2014 / 15:26

  İsa bey mrb....ben nuray. Küçükken ailem beni ceyranlı.battaniye de unutmuş ve bunun sonucunda
  Havale geçirmişim ..sol gözümde yoğun..bi kayma oluşmuş tu 15 yaşinda ameliyat oldum bİsaz düzeldi ama hala kayma var baktığım heryeri çift görüyorum.. Bundan 2 ay ön. si falan mersin ünv..hastanesine gittim ve sordum ikinci ameliyatı görsem kayma düzelirmi diye bana kesin bişey denediler. Kaymasını düzeltiriz ama tekrar kayada bilir kaymaya da bilir dediler sizce ikinc bi ameliyatı oliymi

  • İsa Sarı 4 Mart 2014 / 18:21

   Merhaba Nuray Hanım,
   Öncelikle geçmiş olsun. Açıkçası benim de bu konuda bir bilgim yok. Eğer ameliyatın bir riski yoksa, bence denemelisiniz. Şu anlık tek diyebileceğim bu. Umarım en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz.

 • TUNCAY AKMEŞE 23 Şubat 2014 / 09:01

  İsa bey Merhabalar.....

  Ben 40 yaşında gözünde kronik S.S.R. rahatsızlığı olan biriyim. 18 Şubatta lazer tedavisi gördüm. Tedavide VİSUDENY diye bir ilaç kullanıldı. Bu gün 23 şubat, fakat görmede hiç bir değişiklik olmadı. Yani görmem düzelmedi. Merak ettiğim, acaba görmem düzelecek mi ? düzelmesi için zaman mı gerekli ? Bu soruların cevabını arıyorum. Yardımcı olur, beni aydınlatırsanız çok sevineceğim. Çok teşekkürler.

  • İsa Sarı 24 Şubat 2014 / 08:50

   Merhaba Tuncay Bey,
   Açıkçası ameliyatın ardından bir gün içerisinde görmede düzelme sağlanıyor, ama sizinki biraz daha farklı bir durum. Doktorunuz ne diyor bu konuda? Onunla görüştünüz mü?

 • fatoş 22 Şubat 2014 / 22:27

  Merhabalar ben dünya gôz hastanesine gittim korneada incelme var dedi
  lazerle amelyat olmam gerektigini söyledi duzelmez ama sadece
  İlerlemesi durur dedi çok kararsızım

  • İsa Sarı 22 Şubat 2014 / 22:35

   Fatoş Hanım merhaba. Ben bir hastaneye daha görünmenizi ve ona göre karar vermenizi tavsiye ederim. Kesinlikle tek bir yerde tek bir doktora göre karar vermeyin. Sadece göz için değil, diğer şeyler için de...

 • esen 21 Şubat 2014 / 17:00

  İsa bey merhaba
  dünya göz hastanesine muayane oldum 1,75 uzak sıkıntım var uzağı göremiyorum.
  dr. prk yöntemi ile ameliyat olabilirsin dedi acaba yaptırmalımıyım yoksa beklemelimiyim
  yasım 38 çok kararsızım ?? ne dersiniz.

  • İsa Sarı 21 Şubat 2014 / 19:58

   Merhaba,
   Evet, şu anlık olabilirsiniz gibi görünüyor. Tercih sizin. Riskleri göze alıyorsanız olabilirsiniz tabii.

 • M Acar 21 Şubat 2014 / 09:46

  Mustafa Gündoğan kardeşim;
  Yaşin genç,çok buyuk ihtimalle ilerde tekrar çıkar.
  Benim bir arkadaşim,eski sistem çizdirmişti 10 yıl önce bugün yıne gözlük taktı.Yaşi şimdi 48
  Birde gözler arasında çok yuksek bozukluk farkı varsa sgk ödeme yapıyor diye biliyorum.
  9/4 bence buyuk fark.
  Lazer ameliyat kararını sen vereceksin mecburen.10 doktora gitsen çok farklı öneri alırsın..Paracılar hemen yatırır.
  38 yıllık dörtgöz olarak ben sana hiç bir tavsiyede bulunamam.Ancak teknoloji hiçbir zaman geri işlemiyor.

 • hakan izmir 21 Şubat 2014 / 02:11

  merhaba İsa Bey, 5 yaşındaken sağ gözüme çivi geldi ve göz bebeğimi sıyırmış,çok doktora gittim katarakt ve çivinin geldiği an hemen gözümü ovduğum için sağa doğru kayma olduğu söylenmişti,gözüm %20 görüyor,bahsettiğim yıl 1980, malum ozaman lazer yada başka teknoloji yoktu öyle kaldı,bir dahada hiç doktora gitmedim,iş işten geçtimi?hala sağlığıma kavuşma ihtimalim varmı?size sormak istedim...teşekkürler

  • İsa Sarı 21 Şubat 2014 / 07:24

   Merhaba Hakan Bey,
   Bu tür durumlarda gözü görmeden ve muayene olmafan bir yorum yapmak gerçekten imkansız. En iyisi siz bir göz doktoruna görürününüz. Detaylı tetkiklerden sonra durum belli olacaktır. Umarım bir tedavisi vardır.

 • mustafa gündoğan 20 Şubat 2014 / 13:47

  merhabalar:
  benim sol gözümde göz tembelliği var ve 9 derece miyop,sağ gözümde ise göz tembelliği yok ve 4 derece miyop yaşım da 20 gözlerimin tedavisi mümkün mü, mümkün se tedavi yolları neler ?(asigmat dereceleri düşük)

  • İsa Sarı 20 Şubat 2014 / 14:07

   Lazerle tedavi mümkün, ama mümkün demekle olmuyor maalesef. Önce muayane olup gözünüzün birkaç testten geçmesi ve uygunluğunun kanıtlanması lazım.

   • mustafa gündoğan 20 Şubat 2014 / 14:14

    bilgilendirdiğiniz için teşekkürler çok değerli bilgiler paylaştığınız için de ayrıca memnun oldum iyi günler.

 • M Acar 19 Şubat 2014 / 12:38

  Kolay gelsin iyi çalişmalar.

 • mevlüt Acar 19 Şubat 2014 / 12:11

  Yazıları okudum ,faydalı bigilerdir. Endişe ,kuşku korku olmazsa olmazlarımız.
  Gençlerin ,kısaca göz numarası artabileceklerin ameliyatı gereksiz.İsa Beyfendi açıklamış BU Ameliyatlar ticaret oldu diye.Aslında numarası artabilecekleri ,durmamış numaralı gözleri ameliyat eden ,çizen,işinlayan suç işlemiş oluyor.yeminlerini unutmuş oluyor.
  Ben 48 yasındayım.
  38 senedir aynı gözlükcude (gözlükculer 2 ye ayrıldı,ortakdılar,biri öldü,ikisine de giderdim) gözlük yaptırdım .Bir kere istisna.Cam kırıldı muayene oldum yeni gözlük için.
  Numaram 8 olmuş ,pazarlık ettik gözlükcü ile.Minarel camlar pahalıymış,organık yap dedim.
  Gözlüğümü almaya gittim.Cerceve teşhir ürünü,organık camları bır gün taktım beynım patladı akşama kadar mide bulantısı. üstelık cisimleri %25 küçük görüyorum.Cumartesi takmiştim.pazar günü asla takmadım.
  Pazartesi ilk işim gözlükcüye vardım bunu alın naparsanız yapın minarel cam li gözlük alacam dedim.Cerceveniz de defolu.Hık mık falan.Para mara istemem işim olmaz dedim .Para gözüm görmüyor.200 tl peşin vermiştim.
  Cerceveyi garantıden değiştirelim dediler.2 gün sonra gittim. camları garantıye gönderdik dediler.Neyse 13. gün beni cağırdılar.Camlar geldi diye.Iyı kotü bır cerve beyendim yapın buna dedim.Ertesi günü vardım aldım gözlüğü ,kenarlaına baktım sürahı gibi kalın kenar.Kafam attı inceltme olmamış.Takmadım bile.Tak bakalım falan ..Gerek yok dedim.Şey kutusunu al , gerek yok var dedim.Garantı belgesi falan almadım.Gözlüğü sakin kafayla inceledim inanmazsınız ama yıne kulağa takılan plastık catlak dı.Cam kenarları kalın ama görüş güzel.Buradan yuksek numaralar için , dikkatlı kullananlara kesinlikle minarel cam tavsiye ederim..Çocuklara ise organık.Kırılma acısından.
  Şimdi ben 38 yıllık dörtgöz olarak.Bu gözlükcüleri işinladım.Artık bır beklentim yok.Emeklılık kapıda.Olaylar ortada.
  Sadece beni lazer olmam için itekleyen gözlükcuye teskkür ediyorum
  13 yasında cocuğum da gözlük takıyor.yanı yıne gözlükcü lazım.
  Yarıyıl taılınde demır keserken gözüme bir adet toplu iğne ucu kadar toz tanesi gitti.Geceleyın doktora gittim bir tane doktor yok.Sadece tıpta bır asistan oda telefonla icazet alıyor..Neymış buyuk olay olursa gelirmiş..HAYRET.Ertesi günü gittim doktara küf bırakmış toz..Hadı bakalım antıbıyotık damla.
  Diyeceğim bu damlaları kullanırken de cesaretim geldi.Gözümü 30 sanıye falan acabılıyorum.
  Parayı denklediğimde ver elini lazer.
  İsa Beyfendi ,ticari değil de gercekten sağlık için calışan doktor önerirsen
  daha faydalı olmuş olursun.
  Ben cerrahpaşa da bır güven görüyorum
  ..Bu dörtgözlülük hayatımı yazsam roman olur.Allah herkese sağlıklı yaşam eylesin.Olanlarına sahıp çıkın ,kaybedilen sağlık uzvu geri gelmez.Para değil bu.Biliyorsunuz Para nın satın alamayacaği manevi değerler vardır.Ancak birde kendi uzvunuzda buna dahıl

  • İsa Sarı 19 Şubat 2014 / 15:42

   Mevlüt Bey,
   Bu ayrıntılı yazınız için çok teşekkür ederim. Diğer okuyucular da faydanalacak ve bazı şeyleri görmüş olacaklardır. Ama inanın, kim bu işi sadece para kazanmak için yapıyor, kimin için para kazanmak ikinci planda bilmiyorum. Her zaman tavsiye ettiğim gibi, üç farklı hastaneden üç farklı doktora gidin. Gerçekten, üşenmeden randevu alıp muayene olun ve ondan sonra sonuç kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Artık MHRS üzerinden istediğiniz hastaneden, istediğiniz doktordan istediğiniz gün ve saate randevu alabiliyorsunuz. Bence böyle yapın ve 3 yarım gününüzü bu işe ayırın. Eğer üç doktor da "ol" derse, olun. Ama biri dahi "olma" derse, biraz düşünün derim. Ha, bir doktor size bir firma tavsiye ediyorsa, oradan uzaklaşın. Bunu da ekleyeyim. Şimdiden geçmiş olsun diyeyim...

 • nuriye kurultay 17 Şubat 2014 / 14:43

  slm merhabalar benım sorunum sol gözümde içe dogru kayma var sol 3.50 sag1,25 şu anda lens kullanıyorum ameliyat olmak ıstıyorum olursam sızce bu durum düzelirmi duzelse bıle tekrarlanırmı cevaplarsanız sevınırım sımdıden tesekurler

  • İsa Sarı 17 Şubat 2014 / 19:49

   Merhabalar. Ameliyata uygun olup olmamanız muayane sonucunda ortaya çıkacaktır. Uygunluğa etki eden pek çok faktör var. Bunları bir muayene olmadan bilmek imkansızdır maalesef.

 • Özlem yuksel 16 Şubat 2014 / 01:07

  Merhaba yazinizi okudum yanlis anlamadiysam lazer ameliyatomi tavsiye etmiyorsnuz ben son iki haftadir bu konuyu arastiryorum doktora gittim bana retina da az incelme var ve dogustan gozun sekli bozuk dedi ama ameliyat olabilirmisim kararsız kaldim lens kullanmaya devam etmelikiy yoksa ameliyat olmalimiyim sizce ve ortokeratoloji lensleri oldugunu duydum siz ne düşünüyorsunuz hangisimi onerirsiniz.

  • İsa Sarı 16 Şubat 2014 / 08:40

   Merhaba Özlem Hanım,
   Evet, genel itibariyle "tavsiye etmiyorum" sonucunu çıkarabiliriz yazıdan. Bunun en büyük nedeni ise, Türkiye'de bu ameliyata tedavi değil de çıkar amaçlı iş gözüyle bakılıyor olması. İşini iyi yapanları elbette tenzih ederim, ama piyasada bu işi yapanların büyük bir kısmı maalesef sadece ticari amaçlarla bu işi yapıyor. Sizin durumunuza gelince, ameliyat olmanızı tavsiye etmem ben; ama yine de emin olmak için farklı hastanelerde farklı doktorlarla görüşün derim.

   • Özlem yuksel 16 Şubat 2014 / 21:59

    Cevap verdiğiniz icin tesekkur ederim.Sizin onerebilceniz doktor hastane varmi vede benim durumumda retina incelmesi ve sekil bozuklugu olduguu icin olmamaliyim sanirim ortokeratoloji lensleri hakkında ne dusunuyorsunuz.yada onerebilceniz lens varmi acaba

   • İsa Sarı 17 Şubat 2014 / 07:57

    Rica ederim. Benim önereceğim bir hastane yok, ama tam teşekküllü olarak nitelenen devlet hastanelerine ve bir de bunun yanı sıra küçük çapta bir hastaneye ayrı ayrı görünün. Ortokeratoloji lensleri hakkında bir bilgim yok maalesef. Açıkçası lens kullanımını da tavsiye etmiyorum. Sizdeki keratokonusu daha da artırabilirler ki zaten tüm lenslerin ileri derece yan etkilerinden biri de budur. Gözlük kullanmaktan nefret ettiğinizi çıkarabiliyorum bu yazdıklarınızdan, ama emin olun, bence görüntüden ziyade sağlığınız daha önemli.

   • Özlem yuksel 17 Şubat 2014 / 20:44

    Gözümde cok sukur keretakonus yok cok sukur ole biseu var denmedi bildigim miyop var ama dogustan bisey bozuklugu var dedi sinirlerde mi ne bozukmus baska sorun yok dedi sadece kararsiz kaldim duyduklarimdan sonra ozellikle sizin yazdiklarinizdan sonra keratakonus oldugunu nerden dusundunuz lensler gozlerde sekil bozuklugumu yapar on seneden fazladir kullaniyorim ortokeretalaji lensleri uyku lensiymis gece uyuyup sabah cikarinca net gorus sagliyomus

   • İsa Sarı 17 Şubat 2014 / 22:02

    Önemli sorunların olmamasına sevindim Özlem Hanım. Çok uzun süreli ve yanlış lens kullanımı keratokonusa yol açabilir, ben de öyle düşünmüştüm. Bahsettiğiniz lensleri doktorlara danıştınıza mı peki? Bu noktada karar sizin tabii...

   • Özlem yuksel 18 Şubat 2014 / 23:00

    Yok sormadim randevu almaya çalışıyorumsorucam entrasan bir lens bu gece takip sabah net gormek ama sanki zararlı gibi lazer ameliyati arastiriken nette denk geldim..ilk kez duyuyorum lens kullanımımin keratakonus yaptigini peki rica etsem lenslerde neye.dikkat etmeliyim doktorlar niyeyse doru durust bilgi vermiyolar suanda ameliyat ttan sanirim vazgectim sizinde etkiniz oldu.lensleri arada sirada takmak istiyorum.daha dikkatli olarak

   • İsa Sarı 19 Şubat 2014 / 07:27

    Özlem Hanım, açık konuşayım, her lens gözde bir miktar yıpranma yapar. Sonuçta göze yabancı bir cisim entegre ediliyor ve göze giden oksijen miktarı azalıyor. Bu da doğal olarak zararlı olur. Sizin bahsettiğiniz lensler konusunda emin değilim. Eğer gerçekten öyle bir lens türü olsaydı ya da varsa bile işe yarasaydı, çevremdeki onlarca lens kullanıcısı o lensleri tercih ederdi. Bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Çok sıradan olacak, ama halk soruyor: "Madem öyle, doktorlar niye ameliyat olmuyor ya da lens takmıyor?" Çok basit bir soru, ama aslında tüm soruların cevabı bunun altında gizli. En iyi kararları vermişsiniz bence.

 • Betül 15 Şubat 2014 / 00:05

  Ben 1 hafta önce lazer ameliyatı oldum gözmde kırmzı kankanma oldu nokta nokta gecmedi yayılmaya basladı neyden kaynaklıdır

  • İsa Sarı 15 Şubat 2014 / 03:49

   Öncelikle geçmiş olsun. İlk on gün bu tür komplikasyonlar normaldir, ama 10 günün sonjnda geçmezse ameliyat olduğunuz yere görününüz.

 • münüre kancı 14 Şubat 2014 / 13:06

  merhaba.ben 19 yaşındayım ve gözüm 2.5 dere ce miyop. lazer amalyatnda korkularm var olup olmamak arasnda çok kararsızım tekrar eski haline dönmesinden korkuyorm. düzelme olasılığım nedr

  • İsa Sarı 14 Şubat 2014 / 14:03

   Merhaba,
   Bu göz yapınıza bağlı. Her ne kadar bazı doktorlar "Eski haline dönmez." deseler de, tekrar dönebiliyor, hatta daha kötü de olabiliyor. Lazerle göz ameliyatı sonucunda astigmat vb. kusurların oluşması da muhtemel.

 • Fikret Kayhalak 13 Şubat 2014 / 20:25

  Merhabalar efendim şuan Lise 3 'üm ve 1997 temmuz 2 doğumluyum. Seneye bu zamanlarda polislik sınavına girecem yalnız benimde gözümde problemler var tam 18 yaşıma geldiğimde zaten polislik ve diğer askeri mülakatlar bitmiş oluyor şimdi beni 17 yaşımda ameliyat yapmazlar mı ?

  • İsa Sarı 14 Şubat 2014 / 07:28

   Bu işi bir ticari faaliyet olarak gören doktorlar 1 yaşındaki bebeğe dahi ameliyat yaparlar, o konuda bir sıkıntı yok; ama ameliyat olsanız dahi göz bozukluğunun eski haline dönme riski var.

 • serhan cıloglu 10 Şubat 2014 / 21:22

  mrb ısa bey, bundan 3,5 ay once adana dunya goz hastanesınde Interalase Lazer yontemıyl lazer amelıyatı oldum. ıkı hafta once sol gozumde gormede sıkıntı yasadıgımı farkettım.(bu arada gozumde mıyop+astıgmat mevcuttu) hafta sonu kontrole gıttım kendı dr ızınde oldugundan baska bır dr gorunmek zorunda kaldım. sol gozumde 0,50 astıgmat olustugunu soyledı. amelıyat sonrası olabılecegını fakar gerıleyebılecegınıde soyledı. kendı dr olmadıgından ısın aslı gecıstırıcı cavaplar. sızce bu olagan mı gerıleyebılır mı ya da tekrar amelıyat gerekebılır mı. unutmadan amelıyattan bır hafta sonra kontrole gıttıgımde hepsı sıfırlanmıs ve dr.um cok basarılı demıstı.su an canım cok sıkkın yasım 38 bılgılendırırsenız benı cok sevınırım.tesekkur ederım

  • İsa Sarı 11 Şubat 2014 / 06:46

   Merhaba Serhan Bey,
   Açıkçası doktor size alenen yalan söylemiş. Maalesef bu iş artık bir ticaret sahası olduğu için, sağlık ve hipokrat yemini gibi etik unsurlar ikinci planda kalıyor. Gözde ortaya çıkan astigmat, miyop, hipermetrop gibi bir görme kusuru kendi kendisini geriye almaz, yani düzelmez. Lazerle göz ameliyatı sonucu sizdeki oranlarda astigmat oluşabilmektedir ve maalesef sizde de oluşmuş. Ama yine de moralinizi bozmanıza gerek yok bence. 0.50 astigmat yaşamınızı etkilemez. Çoğu zaman fark etmezsiniz bile. Bundan daha fazla artacağını da düşünmüyorum.

 • dilek yurttaş 6 Şubat 2014 / 13:24

  Merhaba.Ben Lasek ameliyatı olmak için yarına randevu aldım.Lakin konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıgım için endişelerim var.24 yaşında 1.5 göz rahatsızlığım var.uzun süredir lens kullanıyorum.uzağı görememe problemim.doktorum lasek ameliyatını allegretto cihazıyla yapacağını ve bu cihazdan türkiyede 2 hastanede mevcut olduğunu sadece istanbul ve ankarada bulundugunu anlattı.ben ankarada olacağım inşallh.H birde wawe front modu diye bir sistemle yapacakmış ameliyatımı.Lütfen konuyla ilgili beni aydınlatırsanız mutlu olurum.Şimdiden tekekkürler.

  • İsa Sarı 6 Şubat 2014 / 17:17

   Merhaba,
   Allegretto wavefront lazer adında bir yöntem var, ama bundan tam emin değilim ve ne gibi artıları var vs. bilmiyorum. Şu anlık bir sorun görünmüyor. Ameliyattan sonra bir hafta içerisinde gözleriniz eski sağlığına kavuşmaya başlayacaktır. Şimdiden iyi görmeler dilerim...

 • selin katirci 3 Şubat 2014 / 18:05

  Merhaba ben 22 yasindayim dogustan beri gozlerim bozuk 4 yasindan itibaren gozluk kullaniyorum. Asaga yukari iki gözümde 5.50 hypermetrop astigmatim da var hangi tedavi bana gore uygun olabilir ve asaga yukaro fiyato nekadar tutar... ben almanyada yasiyorum ve turkiyeye geldigimde laser tedavisi gormek istiorum

 • Kübranur Yalçınkaya 2 Şubat 2014 / 11:10

  Merhaba , ben 17 yaşındayım.7 yıldır gözlük kullanıyorum sağ gözüm 4.50 sol gözüm 5.25 astigmatımda var ama 1.5 yıldır numaralarımda artma olmuyor.18 mayısta 18 yaşımı doldurucam doğum günümden 10 gün önce bu operasyonu yaptırabilmem mümkün mü ?

  • İsa Sarı 2 Şubat 2014 / 17:23

   Merhaba,
   Şu anlık mümkün gibi görünüyor, ama doktora muayene olup diğer değerlerinizi de ölçtürmeniz gerekiyor tabii.

 • GÜLSÜM İTİK 31 Ocak 2014 / 22:31

  31 yaşındayım sağ göz 1.75 sol göz 1.25 miyop . astigmat derecem 1.75 şuan iki faklı hastanede muayene oldum birisi lasik yöntem uygun olduğunu diğeri ise prk yönteminin daha başarılı olacagını söyledi. kafam çok karışık , hangi yöntem seçmeliyim bilgi verirseniz sevinirim.

  • İsa Sarı 1 Şubat 2014 / 07:26

   Gülsüm Hanım,
   Üçüncü bir doktora daha görünün derim bu tür durumlarda, ama bu kez bir devlet hastanesine ya da üniversitesi hastanesine gidin bence. Ticari amaçlı kuruluşlarda muayene olmamanızı tavsiye ederim.

 • Mehmet Ali Kaya 31 Ocak 2014 / 04:00

  merhaba ben 1 numara gozluk kullanıyorum mıyop numarasının buyudugunu sanıyorum 18 yasındayım polıs okuluna gıtmek ıcın amelıyat olmak ıstıyorum numaranın artması sorun olurmu

  • İsa Sarı 31 Ocak 2014 / 06:01

   Merhaba. Ameliyat olsanız da göz numaranız tekrar artabilir. Bu gözünüzün yapısıyla ilgili bir durum. En az 1-2 yıl boyunca göz derecenizde artış olmaması gerekir. Aksi halde ameliyatla sıfırlansa dahi tekrar eski haline dönebilir yıllar içinde.

   • Mehmet Ali Kaya 31 Ocak 2014 / 12:26

    ama bu ameliyatı olmazsam polis okuluna gidemem ameliyat olduktan sonra ılerıde goz numaram artarsa tekrar amelıyat olabılırmıyım

   • İsa Sarı 31 Ocak 2014 / 12:31

    Tekrar ameliyat olabilmek kornea kalınlığına bağlı. Eğer uygun kalınlıktaysa olabilirsiniz.

 • ÖZLEM AKGÜMÜŞ 30 Ocak 2014 / 13:04

  28 yaşındayım sağ gözüm 2,5 miyop 5,5 astigmat ve sol gözüm 1,5 miyop 4,5 astigmat kornea kalınlığım 550 mikron prk tedavisinde astigmatımın sıfırlanma olasılığı nedir iyi günler

  • İsa Sarı 30 Ocak 2014 / 15:01

   Öncelikle geçmiş olsun. Tüm kusurların aynı anda düzeltilmesi zor olmakla birlikte imkansız da değildir. En iyisi, detaylı bir göz merkezinde muayene edilmenizdir, ama şu anlık şartları sağlıyor görünüyorsunuz.

 • Nilay Yavuz 28 Ocak 2014 / 15:33

  Merhaba, ben 14 yaşındayım ve gözüm 1.75 derece biri de 1.60 derece bozuk. Polis kolejine girmek istiyorum fakat gözden elenirim. Duyduğuma göre lazer ameliyatı kabul ediyorlar. Bana bu yaşta ameliyat yaparlar mı bi bilginiz var mı?

  • İsa Sarı 28 Ocak 2014 / 15:44

   Merhaba. Maalesef bu yaşta ameliyat yapmaz hiçbir doktor. En az 18-20 yaşını beklemek gerekecek.

 • Büşra Karataş 22 Kasım 2013 / 01:07

  Merhaba hocam ben bir konuda fikrinizi almak istiyorum.Benim gözlerim her ikiside 3 derece lens ve gözlük kullanıyorum. 22 yaşındayım Lazer tedavisi ile derecelerini düşürtme şansımız nedir? Şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin

 • şeyma demirhan 11 Kasım 2013 / 10:19

  ben 1 hafta önce dünya göz hastanesinde prk lazer oldum gözlerim 2 dereceydi ilk 4 gün gerçekten cok ağrılı bir süreçti ama kontak lensler çıkınca çok rahatladım ve ağrılarım dindi gözlerimin görme derecesi şimdiden muhteşem artık gözlerimi kısarak etrafa bakmıyorum 10 senedir işkence çekiyormusum keşke daha önce yapma şansım olsaymış kesinlikle geciktirmeyin ve lazer ameliyatı olun =)

 • münevver ilbey 10 Kasım 2013 / 13:40

  Benim sağ gözüm 3 sol gözüm 2,25 numara lazer olabilir miyim veya sınır sayılabilecek bir numara var mı lazer operasyonunda

 • fatih çalışır 6 Kasım 2013 / 14:54

  benim sol gözüm 4,5 sag gözüm 2,5 oldugunu söylediler amaliyat olmak istiyorum ama cekin celerim var nasıl bir yol izlemem gerek acaba . yardımcı olursanız sevinirim.

 • hamza önalan 1 Eylül 2013 / 21:55

  16 yaşındayım 2.25 numaram var.lens takamıyorum bu ameliyattan tekrar eski haline dönebilir diyolar bazıları kesin döner diyor birde bazıları göz kuruluğunun hayatı boyunca devam ettiğini söylüyorlar sinan göker hakkında ne demişler diye bazıları çok olumlu konusurken bazıları olumsuz konusmuş çok kararsızım lasik olmak istiyorum göz çok hassas birşey insan karar veremiyor

 • sümeyye kılıçarslan 1 Eylül 2013 / 11:24

  merhaba ben 18 yaşındayım yaklaşık 11 yıldır gözlük kullanıyorum ve artık gözlük kullanıp takmasından tiksiniyorum nefret ediyorum göz numaralarım biraz yüksek 5 e yakın gözlerimde miyopluk ve göz tembelliği olduğu söyleniyor 11 yıldır 3 ayda bir 6 ayda bir göz muaynelerine gidiyorum artık değişen tek şey ben gözlüklerimi kullanmıyorum çünkü bıktım doktorum ameliyat olamiyacağımı göz yapımın uygun olmadığını söylüyor bu durumda farklı bi ameliyat yöntemi veya başka bişi yokmu acaba

 • S.Ahsen KURNUÇ ÖZDURAK 26 Ağustos 2013 / 10:18

  Merhaba, 7,00 -7,50 civarında miyop, 0,50 civarında astigmat numaralarım ile Bursa Dünya Göz Hastanesine muayeneye gittim.ilasic denilen yöntem ile lens kullanmaktan kurtulabileceğim ifade edilince operasyon için hekim seçtim.31 Temmuz 2013 tarihinde Dr.Tamer Fazıl YILDIZ tarafından operasyon gerçekleştirildi.Operasyon sonrası ölçümlerim 2,50 civarında yani lenslerden kurtulamadım.Dahası artık lens kullanımında da hiç rahat değilim.Birkaç saat sonra kızarıklık ve ağrı yapıyor.Kısacası arkadaşlar hekiminizi araştırıp iyi bir hekim seçsenizde olmuyor.Çektiğiniz eziyet ve verdiğiniz para da cabası.

 • FATMAA 28 Haziran 2013 / 14:48

  27 yaşındayım 1.25 miyopum var ve biraz astigmatım var lazer ameliyat olmak istiyorum ama korkularım oluştu bu derece için tavsiye edermisiniz . tekrarlama olasılığı nedir en önemlisi ameliyat sonrası gözümün dahada ileri derecede bozulma olasılığı varmış bilgilendirirseniz sevinirim. teşekürler.

 • birkan atay 30 Mayıs 2013 / 21:48

  benim göz numaralarım sol 10,5 sağ 8 laser olmayı düsünüyorumda gözümün sıfırlanma durumu olabılırmı

 • süleyman Öztürk 10 Mayıs 2013 / 14:10

  Benim oğlum 3 yaşında bıçakla oynarken gözünün siyah bölümünü çizdirmiş.birazda korneasına değmiş.ameliyat yaptırdık görmesi buzlu camın arkasından bakar gibi görecek diyor.gözlük bile fark etmez diyorlar tavsiyeniz nedir teşekkürler

 • Berfin yüceer 27 Nisan 2013 / 20:07

  Herkese merhaba dün annemle birlikte istanbul cerrahi hastanesinde ameliyat olduk doktor sinan göker beye harika geçti öneri isteyenlere kesinlikle öneririm kendisi zaten lazer ameliyatını türkiyeye getiren ve geliştiren ilk kişi! Çok memnun kaldık öneri isteyenlere duyurulur

 • serdar karakaplan 12 Şubat 2013 / 00:24

  ıyı gunler ben yaklaşık bır sene once lazer amelıyatı oldum fakat goz gormesı aynı kac aydır gozlerım yaslı gıbı gorunuyor ve ışıklardan cok rahatsıs oluyorum bu durumda ne yapa bılırım şımdıden tşkr kolay gelsın

  • İsa Sarı 12 Şubat 2013 / 07:05

   Serdar Bey,
   Maalesef ameliyatınız iyi yapılmamış gibi görünüyor. Doktorunuza danışmanızı ve gerekli kontrollerden geçmenizi tavsiye ederim. Göz dereceniz de artmış olabilir bu bir yıl içerisinde.

  • Hakan Gözüyukarı 12 Şubat 2013 / 11:05

   Bende de aynı sorun vardı. Göz yapısı uygun değilmiş... Geçmiş olsun...

 • esra evren 12 Ocak 2013 / 14:41

  İyi günler isa bey,
  ben dün ameliyat için bi özel hastaneye gittim tüm tetkiler bitti ilasik interlease ve wave front uygulamasının olacağı söylendi ancak son bi topografide ilasik uygulamasının olamayacağını korneada hafif bir sivrileşme topografide sarıdan kırmızıya geçmiş bi bölüm vardı. ama prk olabileceğim ancak altı ay beklemem önerildi.ben 5.00 miyop gözlükle görebiliyorum.damlasız yapılan orbscandede sol 4,25 1,25 astigmat sağ 4,00 gözlemlendi.damlalı muayenede sol 4.25 0,25 astigmat sağ 4.00 miyop olduğu ortaya çıktı ama en son topografi sivrileşme çok ufak ama kornea inceliği kafamı çok karıştı dr.'ma keratokonus mu diye sorduğumda değil dedi bu ne olabilir. buarada yaşım 27 neden 6 ay beklemem gerekiyor. ve PRK ile wave front "Advanced CustomVue"olabilirmiyim yani göz tanıma deniliyor sanırım bu yöntem uygulanabilirmi ? mekanik flep kaldırma yerine intrelease yöntemi ile flep kaldırma yapılsa acaba incelmiş korneaya daha az zarar verirmi? yada hiç mi ameliyat olmasamda beklesem mi tavsiyeniz nedir. iyi çalışmalar....

 • tugba karaaslan 10 Ocak 2013 / 17:55

  İsa Bey merhaba ;
  Benım iki özumde de göz tembelliği var lasek yontemıyle ameliyat olmak ıstıyorum ameliyattan sonra göz tembellıgınden kaynaklı bır sorun yaşaya bılır mıyım ?

  şimdiden teşekkur ederım.

 • merekila 31 Aralık 2012 / 21:17

  İsa bey merhaba.
  4 gün sonrası için intralasik tedavi için randevum var.Fakat 6 aylık bebeğimi emziriyorum.Doktorum 6 aylık olduğu için sorun yok dedi fakat içimde şüphe kaldı. Bu konuda tavsiyeniz ne olur yaptırayım mı sizce sakıncalı mıdır bebeğim için? Veya yaptırdım diyelim ne kadar süre emzirmezsem bebeğim en az zararı görür? Son sorumda kullanılan ilaçlar mı bebeğime zararlı?

 • cengiz yaman 29 Aralık 2012 / 09:57

  mrb isa bey ben 2 gün önce antalya dünya göz hastanesine gittim her iki gözde 3,75 miyopi vargözümü çizdirmek istiyordum beni muayene eden dokdor gözümün ratine bölgesinde yırtılma ve delikler olduğunu söyledi ve bunun tedavisi olmadan sana lazer yapamayız dedi ve bende bunun tedavisini yaptımak istedim ve lazerle ilk önce sağ gözüme yapıldı baş ağrım olduğu için sol gözümü pazartesi yaptıracağımı söyleyip hastaneden ayrıldım şuan amaliyat olan gözüm yakını hafif bulanık görüyor bu normal midir bana yardımcı olursanız sevinirim pazartesi günü tekrar gideceğim

 • murat poyraz 24 Aralık 2012 / 17:02

  Merhaba,

  İki gözüm de 3.0 miyop. Lise 4 öğrencisiyim. Askeri okullar istiyorum. Bunun için sorun olmayacak bir lazer ameliyatı var mıdır? İz bırakmıyor vs. denilenler doğru mudur? Doğruysa bu tekniğin tam adı nedir? Teşekkür ederim. İyi günler.

 • esra yıldız 31 Ekim 2012 / 20:49

  bende sadece miyop var .astigmat problemim yok .istanbulda yaşıyorum .bozkurt senerin adını çok duyuyorum forumlardan.kendisine bi randevu aldım .kendisi hakkında duyumları olan varsa ya da istanbulda guvendiğiniz bi hastane ya da doktor varsa paylaşımlarınızı bekliyorum .şimdidden teşekkur ederim

 • Seda Keskin 28 Ekim 2012 / 21:57

  Merhaba herkese,

  Ben 23 yaşındayım. 2 yıl önce ankara dünya göz hastanesinde volkan matben doktorumdan PRK lazer ameliyatı oldum. Göz derecem ne çok büyüktü nede çok küçüktü 2 falandı sanırım. Astigmat ve miyop vardı ama astigmat beni çok rahatsız ediyordu ki hala astigmat tam olarak sıfırlanmadı ama yine de gözlüğe ihtiyaç duymuyorum şuanda. Doktorumdan memnunum %100 sıfırlanma garantisini veremiyorlar zaten hatta daha yüksek dereceye sahip olanların daha iyi sonuç aldıklarını duydum zaten 1 derecenin altındakilerin lazer yaptırmalarını önermiyorum çünkü 1 derecenin altında iyi sonuç çıkmadığını söyledi doktor. PRK lazer ameliyatını seçtim çünkü diğer lazeri yaptırdıktan sonra 10.000'de bir görülen gözde bombeleşme olacağını ve bunun tedavisinin olmadığını söyledi doktor. Yalnız PRK lazeri seçerseniz eğer 3 gün boyunca gözde batma ve yanma oluyo ki cidden çok rahatsız edici ışık falan açmıyodum sürekli bi yanma batma hissettim ama cidden 3-4 gün sürdü ve sonra geçti 1 hafta sonrasında yanma batma tamamıyla geçti. Gözlük takmaktan nefret ediyosanız eğer lazer yaptırmanızı tavsiye ediyorum.

 • esra yıldız 27 Ekim 2012 / 16:25

  bende istanbulda yaşıyorum miyopum .ve gözümü çizdirmek istiyorum bana iyi bir doktor adı onerebilirmisiniz?

 • AYŞE DEMİR 24 Ekim 2012 / 13:16

  ben neredeyse on beş yıldır gözlük kullanıyorum ama artık yoruldum ve ameliyat olmak istiyorum bana yardımcı olu musunuz nerelerde daha iyi ameliyat olurum en iyi uzman bu konuda kimdir yardımlarınızı bekliyorum

 • taşkın karataş 9 Ekim 2012 / 01:06

  öncelikle iyi günler.
  sağ gözüm pln +3,75
  sol gözüm pln +4,00 sizce excimer lazer ile ameliyat olmalı mıyım arkadaşlar bana bilgi verirseniz çok minnettar kalırım,şimdiden teşekkürler..

 • osman gez 30 Eylül 2012 / 20:00

  mrb ben 17 yaşındayım 2 -1,75 miyop 2 senedir gözlük kullanıyorum ameliyat olamk istememin nedeni ise ben asker olmak istiyorum burada öğrenmek istediğim şey sağlık kontrolüne gittiğimde doktorun benim ameliyat olup olmadığımı anlayabilir mi

 • tuğba gökdaş 29 Eylül 2012 / 00:35

  merhaba..Bende yarın Medipol Hastanesin de intra lazer ameliyatı olacağım.6 hafta önce damar zayıflığı olduğu için argon lazer tedavisi uygulandı.Bu gün muayene olduktan sonra doktor her şeyin normal olduğunu söyledi.Ama burada yazılan yorumları gördükçe korktum açıkçası.Bu tedaviyi çok istiyordum.4yıldır lens kullanıyorum ondan öncesin de gözlük kullandım.Şimdi istediğim oluyor.Ama dediğim gibi biraz tereddütler oluştu kafamda.Günün 3 4 saatini okuyarak geçirmek durumundayım.Ameliyattan sonra yakın görüş netliği nasıl olur çok bulanık olup görmeyek miyim?Yardımcı olursanız çok teşekkür ederim.

 • OKAN BAŞDOĞAN 27 Eylül 2012 / 21:12

  Slm lar Sayın İsa Bey size bilgilerini vereceğim arkadaşın mail adresini alabilirmiyim.Bazı sorular sormam gerekiyor.Aynı sorunlar bizdede var konuşmak istiyoruz.Çünki iki ayrı kuruma gittik ayrı ayrı yöntem ve farklılıklar söylediler.Gözün biri 5.00 diğeri 5.25 miyop ve yaklaşık 2 derecede astiğmat var.Kurumun biri kornea kalınlaşması var İLASİK veya İNTRALECE yapmamız gerekiyor dedi.Diğeride koneanız ince PRK-LASEK yapılması gerekiyor dedi şimdi biz ne yapalım sizden ricam aydınlatırsanız memnun oluruz.

 • Reşat Koç 16 Ağustos 2012 / 11:19

  Mrb. 50 yaşındayım 45 yıldır gözlük kullanıyorum bıktım sporu çok severim ancak gözlüğümün yüzünden sadece yürüyüş yapabiliryorum.Sorum 5 yaşında şaşılık tespit ediliyor 10 yaşında ameleyet oluyorum kayma ortadan kalkıyor şu an göz numaram uzun bir süredir aynı
  +2.75 +1.75 180
  +2.75 +0.25 180

  ınterlasık yöntemi ile gözümü çizdirmek istiyorum daha önce şaşılık ameleyatım göz önüne alınırsa çizdirebilirmiyim tşk.

 • Duygu 15 Ağustos 2012 / 12:12

  Merhaba, ben 6 sene önce intralase lasik ile her iki gözde de 3,75 olan miyop kusurumu düzelttirdim. Şu anda hamileyim ve doktorum normal doğumda daha önce geçirmiş olduğum bu lazer ameliyatının gözlerim için bir sorun oluşturup oluşturmayacağını öğrenmemi istedi. Ben bunun için lazer ameliyatı yapan bir göz hastanesine başvurdum, genel göz muayenesi yapıldı; göz numaram 0-0,25, göz tansiyonu yok. Doktorlar birbirlerine danışarak böyle bir sorunun literatürde de geçmediğini, herhangi bir sorun olması ihtimalinin düşük olduğunu söylediler. Bu konuda bir bilginiz var mı acaba? Teşekkür ederim

 • ahmet yıldız 10 Ağustos 2012 / 00:44

  merhaba arkadaşlar ben iki sene önce lasek yöntemiyle oldum en iyi yöntem lasek yöntemi iyileşme süreci 2 ayı buluyor ancak daha sağlıklı ,hiç korkmayın amelyat 10 dk sürüyor doktor hadi geçmiş olsun dedi çok şaşırdım hiçbişey hissetmiyorsunuz,ben kayseride oldum amelyatı benim gibi gözlükten nefret edenlere öneriyorum,ancak 22 yaşından önce kesinlikle olmayın derim...

 • oktay güngör 18 Temmuz 2012 / 09:36

  Merhaba Isa Bey
  Ben ankilazon spondilit hastasıyım humira adlı iğnelerden kullanıyorum.
  göz için lazer ameliyatı olabilirmiyim.
  teşekkürler.

 • ayse izel 13 Temmuz 2012 / 00:00

  MERHABA BENİM GÖZÜM MİYOPİ YANİ YAKINI RAHATLIKLA GÖRÜRKEN UZAĞI BULANIK VE SOLGUN GÖRÜYORUM GÖZLÜK KULLANMAYI İSTEMİYORUM BİR TAKIP BİR ÇIKARTIYORUM SANIRIM DAHA ÇOK ZARAR VERİYORUM BANA NE TAVSİYE EDERSİNİZ LENS OLURMU CEVABINIZI BEKLİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER

 • erhan demir 10 Temmuz 2012 / 11:52

  merhaba ben bu sene harp akademisine girmeyi planlıyorum ama tek engel göz bozukluğu 1,25 sol 0,75 sağ 18 yaşımdayım lazer olursan sağlık muayenesinde belli
  olur mu ?
  ayrıca lazer ameliyatlarının hangisi daha uygun olur ?

 • Celalettin Karagozler 27 Haziran 2012 / 00:15

  Merhaba bende 1.25 astigmat var.Ben Hava harp okuluna gitmek istiyorum izsiz ameliyat diye birsey duydum.Doktorlar anlamıyorsa askeriyedeki ben yaptırmak istiyorum ismi fiyatı ne=

 • berna nehir 18 Haziran 2012 / 17:02

  selamlar
  ben geçen sene prk ameliyatı oldum
  göz numaram 4.25-4.50 idi miyop ve astiğmat vardı
  tam 23 sene gözlük kullandım
  ameliyatla gözlerimin düzeleceğini düşünmüyordum
  ama artık gözlüklede zor görür hale gelmiştim.
  lazer şart olmuştu benim için
  gerekli bilgileri topladım ve kararımı verdim
  geçen sene ameliyat oldum
  şuan gözlüksüzüm sanki hiç gözlük kullanmamışım doğuştan sağlıklıymışım gibiyim
  .iyi hekim seçmeye dikkat edin.
  tek isteğim güneş gözlüğü takmaktı şimdi çeşit çeşit takabiliyorum.

 • mehmet 16 Haziran 2012 / 12:33

  bıçaksız lazer ameliyatı olacaksanız dünyagöz hastanesini tercih edebilirsiniz. ben ameliyat olmadan önce çok araştırdım. tüm hastanelerde bıçaksız olduğu söyleniyor ama öyle değil malesef. dünyagöz lazer danışma merkezi beni bu konuda bilgilendirdikten sonra cihazları gösterebileceklerini söylediler. bu aşamalardan sonra güvenle ameliyatıma girdim çok çok memnunum herkese tavsiye ederim ;) bu arada bıçaksız lazer %100 başarı sağlıyor ;)

 • gamze güneş 7 Haziran 2012 / 10:47

  merhaba 2 hafta önce lasek yöntemi ile amelyat oldum ama gözlerim hala bulanık görüyor sag gözümde daha fazla doktor geçer dedi ama sanki hep böyle kalacak gibi geçermi acaba yardımcı olursanız sevinirim

 • Yusuff 24 Mayıs 2012 / 00:39

  Merhaba ben yaklaşık 1 ay önce lazer oldum aynı zamanda wavefrontta oldum hala bulanık görmekteyim maalesef bu değişir mı ve lens kullanırsam sorun olur mü ne zamandan itibaren lens kullanabilirim teşekkürler

 • turan polat 23 Mayıs 2012 / 15:56

  10 yıl önce lazer tedavisi oldum.Şu an 45 yaşındayım.Yeniden tedavi olabilir miyim?

 • ergün kılıç 22 Mayıs 2012 / 12:38

  isa bey 3 ay önce prk yöntemi ile amelyat oldum ilk ay cok iyidi hersey ikinci ay biraz daha kötülesti.bu 3. ay ve görüşüm daha kötü randevu aldım ve gittim doktor günes gözlüğü fazla kullanmadığım için gözümde güneş lekesi oluştuğunu söyledi ve alphagan p adlı bir ilaç verdi bunu 1 haftadır kullanıyorum ilacı damlatıktan sonra net görüyorum fakat sabahları uyandığımda puslu bir görüntü oluyor taki ilacı damladan kadar bu puslu görüntü ilaçtan sonra basladı bu tedavi hakkında ne diyorsunuz ilaı arastırdım göz tansiyonu içinmiş ne alakası var anlayamadım benim şikayetimle.sizin yorumunuzu bekliyorum frivo_62@hotmail.com.

 • özlem erdem 16 Mayıs 2012 / 13:29

  Merhaba doktor bey,
  bundan 5 yıl önce prk oldum, suan da 27 yasındayım. uzagı gormemle ıle bır sıkıntım yok ancak yakına cok odaklandıgımda ozelıkle bır yazı okuduktan sonra basımı kaldırıdıgımda en az 10 15 dk bulanık goruyorum goz problemı olmayan kısılere danısıtıgmda kendılerınde de bu durumun bazen oldugun soyluyorlar, ben de normal mı bılmıyorum. tv mesafesındekı nesnelerı cok net goremezken cok uzaktakı bır arabanın plakasını okuyabılıyorum.bu nasıl oluyor anlamıyorum. tek endısem gozumun ılerlemesı. amelıyat oldugumda derecem 3.75 mıyop ıdı.ılerıde gozumun derecesı ılerlerse tekrar lazer dusunuyorum ancak bu saglıklı olur mu sıze danısmak ıstıyorum. tesekkur ederım ıyı calısmalar

 • pınar yılmazer 15 Mayıs 2012 / 00:14

  senelerdir miyop ameliyatı olmak istiyordum.ama riskleri görünce kararsız kaldım.anladığım kadarıyla çok az da olsa körlük riski var.40 yaşına giricem.yaşlılıkda yakını görememe problemi yaşamak istemiyorum.ne yapacağımı şaşırdım.devlet hastanesinde muayene oldum.numaram 5 derecenin altında olduğu için ücretli olabilecekmişim.600tl talep edildi.yazılardan, seçtiğim sağlık kuruluşunun da önemli olduğunu anladım.sizce özel bir merkezimi ,yoksa devlet hastanesinimi seçmeliyim?

Bir yorum bırakın

Gerçek adınızı ve soyadınızı giriniz. E-posta adresiniz gizli kalacaktır. Eğer varsa, ağ sayfanızın adresini yazınız.