Kişisel Ağ Sayfası
www.isa-sari.com

Lazerle Göz Ameliyatı: PRK-LASEK, LASIK ve Diğerleri

25 Ağustos 2008 Pazartesi 786 yorum İsa Sarı

Göz kusurlarının düzeltilmesinde en başta gelen yöntemlerden biri olan gözlük ve kontak lenslerin ardından, özellikle ülkemizde son yıllarda tercih edilmeye başlanan lazerle göz ameliyatları ya da halk arasındaki tabirle "gözü çizdirmek", gerek uygun fiyatıyla gerekse estetik avantajıyla pek çok göz doktoru ve kurum tarafından uygulanmaya başlandı. Bu konuda bazı kesimler operasyonun bir zararı olmadığını belirtirken, bazılarıysa (özellikle gözlükçüler) riskli ve zararlı olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Tarafsız bir şekilde kaleme alınan bu yazıda, birçok şekli olan lazerle göz ameliyatı hakkında ihtiyaç duyduğunuz hemen her bilgiyi bulabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER:

1. GENEL İTİBARİYLE GÖZÜN GÖRME İŞLEVİ

2. YAYGIN GÖZ KUSURLARI
2.1. Miyopi
2.2. Hipermetropi
2.3. Astigmatizm
2.4. Prespyopi

3. EXCIMER LAZER AMELİYATI
3.1. Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK)
3.2. Kesikli Ameliyat (LASIK)
3.3. Diğerleri (Wavefront vs.)

4. AMELİYAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER
4.1. Ameliyat Şartları
4.1.1. Kimler Ameliyat Olabilir?
4.1.2. Kimler Ameliyat Olamaz?
4.2. Ameliyat Öncesi
4.2.1. Tetkikler ve Ön Muayene
4.3. Ameliyat Süreci
4.4. Ameliyat Sonrası

5. LAZERLE GÖZ AMELİYATININ RİSKLERİ

6. SIKÇA SORULAN SORULAR

1. GENEL İTİBARİYLE GÖZÜN GÖRME İŞLEVİ

Göz, aynen bir kamerada ya da fotoğraf makinesinde olduğu gibi iki adet optik noktaya sahiptir: Kornea ve lens. Kornea, saatin camı gibi göz yüzeyinin önündeki saydam penceredir. Lens ise göz bebeğinin arkasındaki saydam mercektir. Bu ikisinin haricinde görme olayında önemli bir işleve sahip olan bir diğer kısım retina ise, bu iki oluşumdan geçerek kırılan görüntünün gözün arkasında odaklandığı yerdir. Buraya düşen görüntü beyne iletilerek görme olayı sağlanır.

2. YAYGIN GÖZ KUSURLARI

2.1. Miyopi

Göze giren ışınların oluşturduğu görüntü, retina yerine onun daha önünde odaklanırsa, uzağı net görememe, yani "miyopi" oluşur. Bu durum, ya aşırı dik bir kornea ya da normalden daha uzun bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkar. Miyopi hastaları yakın nesneleri çok iyi görürken, uzaktaki nesneleri bulanık görürler. Bu kusuru düzeltmek için gözün kırıcılık gücünü azaltmak gereklidir. Bu ise gözlük, kontak lens ya da excimer lazer ile korneanı üzerini düzleştirmek suretiyle yapılabilir.

2.2. Hipermetropi

Gözün içine giren ışığın retinanın arkasında odaklanması durumudur. Normale göre daha düz bir kornea veya ön arka uzunluğu kısa bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkabilir. Tedavisinde amaç, gözün kırıcılığını artırmaktır. Bu ise yine gözlük ya da kontak lens ile, kısmen de excimer lazer sayesinde yapılabilir.

2.3. Astigmatizm

Kornea çapının değişik yönlerde farklı olması durumudur. Bu durum, bir yumurta ile futbol topunun kıyaslanması ile anlaşılabilir. Futbol topunun her yönde çapı eşit iken, yumurtada çap değişik yönlerde farklıdır. Bu durumda göze giren ışınlar iki farklı noktada odaklanır. Astigmatizm tedavisinde ise gözlük, kontak lens ya da korneanın kırıcılığının farklı olan aksının düzeltilmesi için çeşitli lazerler kullanılır.

2.4. Prespyopi

Göz lensinin, kırıcılığını değiştirme gücünün yaşa bağlı olarak azalması sonucu ortaya çıkan bir kusurdur. Genellikle kırk yaş sonrası ortaya çıkar ve altmışlı yaşlara kadar ilerler. Bu hastalar, yakını görebilmek için gözlük kullanmak zorundadırlar. Tedavisinde normal yakın gözlükleri, bifokal veya varikofal lensler kullanılabilir. Gözlerin bir tanesinin yakın, diğerinin uzak görme için ayarlanması da hem yakını hemuzağı net olarak göremeyenler için uygulanan tedavi biçimlerinden biridir ve bu "monovizyon" olarak adlandırılır. Son yıllarda bu konuda kontak lens, lazer, cerrahî müdahale gibi olasılıklar artmıştır.

3. EXCIMER LAZER AMELİYATI

Bu tedavi şekli, korneanın şekil ve kırıcılığının lazer ışınlarıyla düzeltilmesi esasına dayanır. Bu işlem, miyopi hastalarında 6-7 mm merkeze, hipermetropi hastalarında ise 5 ile 5.9 mm çevre kısma lazer enerjisi yüklenerek uygulanır. Astigmatı olan hastalarda ise astigmatın, yani korneanın daha dik olduğu aks tıraşlanarak belli bir sonuç elde edilir. Bu işlemler tek tek yapılabildiği gibi bazı hastalarda aynı anda da yapılabilir.

Lazerli göz tedavisi ve ameliyatı

Lazerli göz tedavisi ve ameliyatı

Excimer lazer tedavisinin yaygın olarak kullanılan iki şekli vardır. Bunlardan birisi kornea yüzeyine uygulanır, diğeri ise kornea içine. Buların haricinde wavefornt, epi-lasik gibi kişiye özel çeşitleri de vardır.

3.1. Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK)

Lazer ışınları direkt olarak hastanın korneasına uygulanır. Daha çok, düşük göz numaralarında ve korneası ince olan hastalarda tercih edilir. En önemli avantajı, kornea kalınlığının korunmasıdır. Ayrıca, ameliyat sonrasında çok zor anlaşılan bir iz bırakması sebebiyle de polis okulları ve askerî okul adaylarına avantaj sağlar.


Örnek bir PRK-LASEK ameliyatı videosu.

Bu şekil ameliyat ile tedavi olan miyop hastalarda 3, hipermetrop hastalarda ise 4-5 gün boyunca koruyucu kontak lens gözlerine yerleştirilir. Hastanın epiteli iyileşene kadar (yaklaşık 4-5 gün) gözde yanma, batma, sulanma ve hafif ağrı gibi şikayetler olabilir.

Bu tedavi türünün dezavantajlarından birisi de, yüksek numaralara uygulanamamasıdır.

3.2. Kesikli Ameliyat (LASIK)

Göz numarası yüksek olan hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. Tüm kalınlığı 500-550 mikro olan kornea üzerinden özel bir bıçak sayesinde 160 mikron (yaklaşık 3 saç teli) kadar bir kapak kaldırılır ve lazer ışınları bu kapak altına gönderilir, ardından kapak kapatılır.


Örnek bir LASIK ameliyatı videosu.

Ameliyat sonrasında, ilk gece harici ağrı olmaması, erken görme sağlanması ve iş gücü kaybının azlığı bu yöntemin en önemli avantajlarındandır. Dezavantajı ise korneası ince hastalarda tercih edilememesi ve dikkatli bakıldığında yara izi bırakmasıdır.

3.3. Diğerleri (Wavefront vs.)

Bu iki ameliyat şeklinin haricinde, basında "kartal gözü" olarak tabir edilen "Wavefront" tedavisi de yaygındır. Bu tedavi şeklinde gözün ayrıntılı bir haritası çıkarılır ve bu harita bilgisayar yardımıyla analiz edilerek, göze tamamen kendisine özel bir tedavi uygulanır. Hem PRK-LASEK hem de LASIK ile uygulanabilir. Gözün daha ince kusurlarını da düzelteceği için daha fazla görme sağlar ve özellikle geceleri daha kaliteli görüş sunar; fakat ücreti normal tedaviye göre %50 oranında daha fazladır.

"Advanced CustomVue" adında bir tedavi yöntemi ise, Wavefront'un geliştirilerek daha kullanışlı hale getirilmesidir. Bu yöntemde, göze yansıyan ışınlardan alınan bilgiler bilgisayar tarafından işlenir ve tedavi bu bilgilere göre devam eder. Ayrıca, gözün üç boyutlu görme haritası da çıkarılır.

Intralase LASIK adı verilen bir teknikte ise, kornea yüzeyi (flep) insan eli ve bıçak yerine lazer ile kaldırılır. Bu sayede başarı ihtimali %100'e yakın olur ve daha hassas bir ameliyat gerçekleştirilir.

Ameliyatın Topolyzer, Q-Value gibi çeşitleri de vardır; fakat bunlar yaygın olarak kullanılmazlar.

4. AMELİYAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER

4.1. Ameliyat Şartları

4.1.1. Kimler Ameliyat Olabilir?

- 18 yaşını doldurmuş olanlar.
- Son iki yılda göz derecesi 0.50 dereceden fazla değişmemiş olanlar
- En fazla 10 dereceye kadar miyopi, 7 dereceye kadar astigmat ya da 7 derece kadar hipermetropisi olanlar.
- Kornea kalınlığı yeterli kalınlıkta ve dokusu sağlam olanlar.
- Yumuşak kontak lens kullanılıyorsa, ameliyattan en az 10; sert kontak lens kullanılıyorsa 20 gün önce kullanımı bırakanlar.

4.1.2. Kimler Ameliyat Olamaz?

- Romatizmal hastalıkları olanlar.
- Kalp hastaları.
- Diyabet hastaları.
- Hamile ya da bebek emziren kadınlar.
- Daha önce gözlerinden ameliyat olanlar.
- Keratokonus hastaları.
- Göz tansiyonu olanlar.
- Katarakt gibi ağır göz problemi olanlar.

Bunun dışında, ameliyat yaşı hakkında sıkça sorulan bir soruya cevap vermek gerekirse şunu söyleyebilirim: 23 yaşından önce ameliyat olmayınız.

4.2. Ameliyat Öncesi

Ameliyat öncesinde gözün yorgun olmaması şarttır. Uykusuz geçen bir gecenin ardından ameliyat pek sağlıklı olmayacağı gibi makyaj, parfüm ya da kolonya gibi maddeler kullanmak da ameliyat seyrini etkileyebilir. Zira uçucu gazlar lazerin etkinliğini önleyebilmektedir.

4.2.1. Tetkikler ve Ön Muayene

Ameliyattan önce refraksiyon bozukluğu, kornea çapı, kornea kalınlığı, gözün ön yüzeyinin durumu ve retina tabakası ayrıntılı olarak incelenir. Bu ilk tetkikler ve ön muayene yaklaşık bir saat kadar sürer. Bu süre zarfı içerisinde göze belli aralıklarla uyuşturucu göz damlaları damlatılır. Aynı zamanda göz bebeği büyüyecek ve 4-6 saat görmede hafif bulanıklık oluşacaktır. Daha sonrasında bu durum, 6 saat içerisinde kendiliğinden düzelecektir.

4.3. Ameliyat Süreci

Tedavi odasına girildiğinde, özel bir yatağa sırt üstü uzanmanız istenecektir. Ardından, gözünüz "spekulum" adı verilen bir aletle yavaşça açılacak ve ameliyat boyunca açık kalması sağlanacaktır. Bu sırada, yanıp sönmekte olan yeşil ışığa bakmanız istenecektir. Bu sayede gözleriniz hareket etmeyecek ve daha sağlıklı bir ameliyat gerçekleşecektir.

Yukarıda bahsedilen ameliyat türlerine göre işlemler uygulanacak ve belli bir süreliğine görme kaybı en düşük seviyeye ulaşacaktır. Birinci gözün işlemleri bittikten sonra gözünüze koruyucu kontak lens yerleştirilecek, bir bandaj ile göz kapatılacak ve diğer göze geçilecektir. Her iki gözün toplam ameliyat süresi yaklaşık 5 dakikadır. Ameliyat bitince gözünüzdeki bandaj çıkarılacak ve bir dinlenme odasına alınacaksınız ve burada ilk kontrol gerçekleştirilecektir.

4.4. Ameliyat Sonrası

Hayatınızın en zor haftalarından birine hazırlıklı olun, zira uygulamanın yöntemine göre (özellikle PRK yönteminde) 2-8 gün arasında rahatsızlık çekecek ve görme kaybı yaşayacaksınız. Ardından gözünüz yavaş yavaş normale dönecek ve yaklaşık bir ay sonunda en iyi şekline kavuşacaktır.

Ameliyatın hemen sonrasında gözünüz uyuşturulduğu için 15-20 dakika boyunca farkına varılamayacak kadar hafif bir ağrı hissedeceksiniz. Uyuşturucunun etkisi geçtikten sonra orta şiddette ağrı, sulanma, yanma ve batma görülecek. Bu durum yaklaşık 12-24 saat sürecektir. Böyle bir durumda en iyisi uyumaya çalışmak ve ertesi günü beklemektir.

Ertesi gün ağrı, yanma, batma ve sulanma biraz daha azalacak; fakat sona ermeyecektir. Bu sırada doktorunuz sizi kontrole çağırabilir. Damlalarınızı ve ilaçlarınızı düzenli kullandığınız takdirde sonraki günler içinde bu rahatsızlıklar giderek azalacak ve 7. gün sonunda en aza inecektir.

Görme kalitesine gelince, şunları söyleyebilirim: İlk 3-4 gün görme en aza inecek ve refekatçiniz ya da güneş gözlüğünüz olmadan uzak mesafeleri katetmek oldukça zor olacaktır. 3.-4. gün sonunda uzak görme giderek keskinleşecek; fakat yakını görmede bulanıklık olacaktır. Yakını görmedeki bulanıklık ise sonraki 3-4 gün içinde gittikçe iyileşecektir. Her ne kadar kişiden kişiye değişse de, ortalama olarak 10 gün boyunca yakın görüşte belli bir bulanıklık görülecektir.

Ameliyat sonrasında takip eden 3 ay boyunca, gittikçe azalan bir sıklıkta damlalar kullanmanız söylenecektir. Bu damlaların en önemlisi de yapay göz yaşlarıdır. Kuruluğa bağlı olarak belli miktarda yapay göz yaşını kullanabilirsiniz.

5. LAZERLE GÖZ AMELİYATININ RİSKLERİ

Ameliyat, her zaman başarıyla sonuçlanmayabilir ve ameliyat sonrasında istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Bunların başlıcaları şöyledir:

- Görüşte azalma ve görüş kaybı.
- Regrasyon (görüşte gerileme).
- Işık haresi etkisi ve bulanıklık.
- Göz kuruluğu.
- Kontrast kaybı.
- Göz tansiyonu.
- Kornea bulanıklılığı, zedelenmesi ya da erimesi.
- Işığa karşı hassasiyet.
- Gece görüşünde azalma.
- Epitel erimesi, yürümesi.
- Nadiren körlük.

Tüm bu riskleri göz önünde bulundurarak ameliyata girmek ve sonuçlarına katlanmak gereklidir. Zira, bu risklere dayanarak, ameliyatı gerçekleştiren kurum ya da doktor size bir sözleşme imzalatacaktır.

6. SIKÇA SORULAN SORULAR

Lazer ameliytı sonrasında göz numarası sıfırlanır mı?

Bu konuda bir şey söyleyebilmek kesinlikle imkansızdır. Unutmamak gerekir ki, hiç kimsenin göz numarası sıfır değildir. En keskin görüşe sahip bir insanda bile 0.1 ile 0.25 arasında kusur vardır. Tabii kişiye özel ameliyat şekilleri sayesinde sıfıra en yakın görüşün sağlanabildiğini de belirtmek gerekir.

Kısacası, ameliyat sonrasında elde edilebilecek en iyi görüş, ameliyat öncesinde gözlük ya da lens ile elde edilebilen görüştür.

Ameliyat sonrası göz numaram tekrar yükselir mi?

Bu konuda da kesin bir şey söylemek mümkün değildir; fakat göz ilerlemesi biyolojik olarak durmuş ve göz sağlığına dikkat eden kişilerde bir yükselme görülmesi zor bir ihtimaldir. Önemli olan, ameliyat sonrası göz sağlığına dikkat etmektir.

"Kartal gibi görmek" mümkün müdür?

Bu tabir, Wavefront tedavisinin magazinsel adıdır. İnsan gözünün yapısı "kartal gibi görme"ye müsait değildir. Lazer, hiç bir zaman gözün diğer tabakalarından kaynaklanan görme eksikliklerini, göz tembelliğini düzeltemez. Gözlükleriniz ile ameliyat öncesi ne kadar kaliteli görüyorsanız ameliyat sonrası beklenti de o seviyelerdedir. Wavefront sadece daha iyi bir kontrast ve gece görüşü sağlar.

Gözlerce numara kalırsa ne yapılır?

Ameliyat sonrası başarı oranı kişiden kişiye ve numaraya göre değişiklik gösterir; fakat beklenenin dışında anormal derecede bir kusur kaldıysa ek bir ameliyat gerekebilir.

Kafaları kurcalayan soru: Doktorlar neden ameliyat olmayıp gözlük kullanıyor?

Aslına bakılırsa bu oldukça zor bir soru. Doktorlar bu soruyu cevaplamayı sevmezler ve her zaman ufak cümlelerle geçiştirirler. Esasında, lazerle göz ameliyatı oldukça yeni bir teknolojidir ve yaklaşk 10 yıllık bir geçmişi vardır. Bu 10 yıllık süreç içerisinde ameliyatı başarılı geçip de sonradan gözlerinde bir sorun ortaya çıkan kimse yok gibi. Kafaları karıştıran asıl soru ise şu: Ya 20 yıl sonrası? Yukarıda da yazdığım gibi, kırklı yaşlardan sonra yakını net görememe sorunu baş gösteriyor. Doktorların çekimser kaldığı noktalardan biri de işte burası: Lazerle göz ameliyatı olmuş birisi kırklı yaşlarda, daha doğrusu yaşlılık sürecinde ne gibi komplikasyonlarla karşılaşabilir?

Lazerle göz ameliyatı çok yeni bir teknoloji olduğu için, gençlik zamanlarında ameliyat olup da yaşlılığa erişimiş birisi henüz yok. Bazı kesimler (hattâ bu kesimler içinde ameliyatı yapan doktorlar da var) lazerle göz ameliyatının yaşlılıkta bazı sorunlara neden olabileceğini ve bunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

Bunun dışında yine ilerleyen yıllarda ameliyata bağlı olarak göz tansiyonu, katarakt gibi çeşitli göz sorunlarının çıkmayacağının da garantisi yoktur. Bu nedenle, ameliyat olmadan önce iyice düşünmeli ve bu tür riskleri göze almalısınız.

Ameliyatı Yapacak Kuruma/Doktora Nasıl Güveneceğim?

Yine dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de, ameliyatı gerçekleştirecek kurumun ya da doktorun bu konudaki tecrübesi ve amacıdır. Yazılan yorumlardan yola çıkarak, bu işi sadece ticarî amaçlı yapan kurumların/doktorların olduğunu söyleyebilirim. Ameliyat olmadan önce detaylı bir ön muayene ve sonrasında düzenli kontroller şarttır. Bunlara yeteri kadar ilgi göstermeyen kurum ve doktorları tercih etmeyiniz. Ayrıca, sorularınızı kısa cevaplarla geçiştirmeye çalışan ve hastasına karşı ilgisizce davranan doktorları tercih etmemenizde de fayda vardır.

NOT: Lütfen, konuyla ilgili herhangi bir soru sormadan önce yazılmış yorumları inceleyiniz. Sorunuzun cevabını yorumlar içerisinde bulabilirsiniz. Aynı noktaya temas eden önceden cevaplanmış olan sorulara cevap verilmeyecektir.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir yorum yapabilir veya soru sorabilrsiniz.

786 Yorum "Lazerle Göz Ameliyatı: PRK-LASEK, LASIK ve Diğerleri"

Şunları bildir:
avatar

Sırala:   en yeni | en eski | en beğenilen
Fatih KÜÇÜKDEMİRCİ
Ziyaretçi
Fatih KÜÇÜKDEMİRCİ
6 gün 19 dakika önce

Merhaba,

Ben de dünya gözde muayene oldum. Yaklaşık 2 numara miyop olan gözlerim için sadece 2 tedavi uygun görünüyor. PRK Standard ve PRK Wavefront. İkisinde de yapılan işlem hemen hemen aynıymış ancak wavefront kartalgözü operasyon fiyatı 4000 TL iken standartın fiyatı 1500 TL.
Sizce aradaki farka değer mi? Wavefront yaptıranlar nasıl bir fark hissediyorlar görmelerinde?
Teşekkürler...

Fatih KÜÇÜKDEMİRCİ
Ziyaretçi
Fatih KÜÇÜKDEMİRCİ
6 gün 39 dakika önce

İsa bey merhaba,
2005 yılında 4.5 olan miyopken lazer oldum 3 4 yıl kadar öncesinden de tekrar gözlüğe başladım şuan 2 numaraya kadar bozuk gözlerim. Bugün 36 yaşındayım dünyagöz tekrar muayene oldum göz yapımın yeni bir lazere uygun olduğunu söylediler ama 40 yaşından sonrada hipermetrop bozukluğu başlarmış bu yüzden kararsız kaldım. Ayrıca gece görüşümde zayıflık hissediyorum şu an. Sorularım 1. sizce tekrar ameliyata değer mi? 2. Olacaksam eğer göz yapıma uygun olan PRK yöntemlerinden standart mı yoksa wavefront mu olmamı tavsiye edersiniz? aralarında 2300 TL fiyat farkı var. Çok teşekkürler

Tuğba uzun
Ziyaretçi
Tuğba uzun
23 gün 10 saat önce

Meraba ben uzağı göremiyorum lens kullanıyordum batma yapınca gözlük kullanmaya başladım - 1.00 numara kullanıyorum tavsiyeniz nedir acaba lazer düşünüyorum olurmu acaba

müzeyyen bozkurt
Ziyaretçi
müzeyyen bozkurt
28 gün 23 saat önce

ben 2000 yılında 44 yaşinda dünya göz hastanesinde lazer yaptırdım. doktorum bozkurt şener bey 12 olan numaramı neredeyse 0 a indirdi. ancak şu an 60 yaşindayım göz numaram son birbuçuk yılda 2,5 numaraya çıktı. oysa ilerki yaşlarda kataraktan başka ilerleme olmayacağı söylenmişti. acaba neden numara 2,5 oldu. ilerde eski numaram olan 12 geri gelirmi. yeniden lazer yapılırmı ve lazer fiyatları ne kadar . bigi verirseniz memnun olurum. saygılarımla.

Ufuk camadan
Ziyaretçi
Ufuk camadan
2 ay 3 gün önce

İsa hocam ben 18 yasındayım sağ gözümde şaşılık var bunun tedavisi varmı varsa fiyatı nedir yardımcı olurmusunuz?

Talat ÖZBEK
Ziyaretçi
Talat ÖZBEK
10 ay 11 gün önce
İsa bey ben 1972 doğumluyum. 2002 yılında lasik ameliyatı oldum şikayetim uzağı görememe (miyop) ve gözlük numaram 7,5 tu . ameliyat sonrası bir sağ göz :0,75 sol göz ise: 0,50 kaldığını söylediler 2013 yılında göz doktoruna muayene olduğumda iki gözümde 1,75 olduğunu söylediler. 2015 yılının temmuz ayında ise muayene oldum ve iki gözümün 2,50 olduğu söylendi. Şunları cevaplarsanız sevinirim 1-Bu artış ne kadar daha devam edecek ? 2-İkinci defa lasik olma şansımız var mı? 3- bende 1,5 yıldır diyabet görülmeye başladı bunun gözlük derecenin artmasıyla bir etkisi var mı? cevaplarsanız çok sevinirim saygılar.
Okan SOYTAS
Ziyaretçi
Okan SOYTAS
11 ay 18 gün önce

Merhabalar ben agir bir trafik kazasi gecirdim. Kazadan sonra 6 ay hastanede kaldim fakat sag gözümün yaklasik olarak sag yarisi görmüyor burda bir tek doktora göründüm ve bana büyük bir itina göstermedi ve bana tekrar komplet göremiyecegimi söyledi. Sizce tekrar görme sansim var mi? ne yapabilirim eger yardimci olursaniz cok sevinirim. Tessekkürler

Meryem Koç
Ziyaretçi
Meryem Koç
1 yıl 1 ay önce

merhaba nişanlım 22 yaşında bugün doktora gitti derece bozukluğu var lazer amaliyat olmak istiyordu uzmanlığa girecek fakat doktor bozukluk doğuştan olduğu için ben değil hiçbir doktor bişey yapamaz vazgeç demiş. Sizce ne yapmalıyız??

Hmşr Şermin
Ziyaretçi
Hmşr Şermin
1 yıl 1 ay önce

merhaba hocam suan sizin yazilarinizi okudumda daha cok korkmaya basladim.
ben 6 senedir miyopum. Aslinda daha kucuk yasta basladi. Suan 18 yasindayim . Goz numaram -4.0 . Bi karar aldim cizdirecem dedim ama anlasilan pek guvenilir degil. peki hocam gozde ucan ufak bocek gormek nasil? Ben cogu zaman goruyorum. Bu baska bir haastaligin belirtisimi yardimci olursaniz sevinirim

derya oz
Ziyaretçi
derya oz
1 yıl 1 ay önce

1995 de turkiyeye bu ameliyati ilk getiren unlu bir dr tarafndan yuksek miyop gozlerimden lazer ameliyati oldum..su an 47 yasidayim..son bes yildir gozlerim cok kotulesti..aynen ameliyat olmadan onceki gunlerime dondum hatta gozlukle bile cok iyi gorus sagliyamiyorum artik..
lazer ameliyati insana mucizevi bir durum yasatiyor evet ama yas ilerleyince kotu bir durum olma ihtimalinede ben bir ornegim..

Talat ÖZBEL
Ziyaretçi
Talat ÖZBEL
10 ay 11 gün önce

Derya hanım malesef haklısınız zaman geçtikçe eski haine geliyor.

gamze ozgen
Ziyaretçi
gamze ozgen
1 yıl 3 ay önce

Merhaba benim goz numaramda _3.5 lazer olmak istiyorum sorum hamilelikte lazer olabilirmiyim bebege bir zarari olurmu simdiden tesekkur ederim

emine akcaalan
Ziyaretçi
emine akcaalan
1 yıl 3 ay önce

Ben 3 yldr gozluk kullaniyorum dinlendrci ile basladm fakat gittikce derecesi artti son recetem su sekilde sferik= -1.00 slndrik -0.50 aks125 sol goz: sferik -1.00 slndrk -0.55 aks 45 gozumun tam olarak durumu ne bu gozlugu takarsam daha da bozulmasndan korkuyorum duzelme olabilir mi

ali ozturkmen
Ziyaretçi
ali ozturkmen
1 yıl 3 ay önce
Merhaba ısa bey benim gozumde uzağı görme problemi var bu konuda lazer tedavisi olmyakara verdim ve bir uzman doktora muayene oldum ve bu lazer işleminin yapılabileceğini söyledi tabi daha bu konuyu araştırmak gerektiğini ve emin olmak farklı bir uzman hekime daha muayne oldum bu uzman hekim tersi olmaycami gözümde keratakonus hataliginin olduğunu söyledi ve tehlikeli bu durumda olursan daha kötü olu ani söyledi tabi bunun sonrası tekrar lazer işlemi gerçekleşir diyen doktorla görüştüm ve bana böyle bişey olmadığını ve sadece kornea yapının keratakonusdaki gibi açtı dik bur şekilde olduğunu bile yapıya sahip olduğumu söyledi tabakanın incellik durumunu buna müsait yani… Devamı »
nisanur demirci
Ziyaretçi
1 yıl 3 ay önce

arkadaşlar ben,m hocam da miyop ve ameliyat olacağı için okula gelmiyor sizce ameliyatından ne kadar bir süre sonra okula gelebilir lütfen acilll...

Bedirhan ABBAK
Ziyaretçi
Bedirhan ABBAK
1 yıl 3 ay önce

Astigmatım yok,miyop 1.25 ve 1.75 varyaş 35 numar değişimi uzun zamandır olmadı.Hangi tür lazer operasyonunu tavsiye edersiniz başarı oranı ne olur?

büsra sonmez
Ziyaretçi
büsra sonmez
1 yıl 3 ay önce

Ben bır hastanede muayene oldum kornea kalinligim 450 ve numaram 2 çıktı sağ ve sol ayni 23 yası dayım doktor göz ilerleme h hastalıgi olabilir dedi direk beni kros a yönlendirdi göz ilerleme hastaliğim olduguna inanmak istemedim çunku 5 yildir gozlerım 2 numara ve 4 yildir lens kullanıyorum lazer ameliyati olma ihtimalim nedir birkac doktora gorunmek istiyorum çunku moralim çok bozuldu.

kenan keskin
Ziyaretçi
kenan keskin
1 yıl 6 ay önce

bisikletle kamyona çarptım sol gözümün damarı soldu görmesi az gözümün damarını canlatmak için ameliyat olabilirmiyim

müjde a
Ziyaretçi
müjde a
1 yıl 7 ay önce

Slm isa bey benim sağ gözümde kayma var ancak herhangi bir sağlık güvencem yok tedavisi nasıl olur ve fiyat olarak ne kadar olur?

osman güven
Ziyaretçi
osman güven
1 yıl 8 ay önce

Merhaba benim hiç bir yerde bulamadigim yorumsu 7 5 numra olan göze hagi teknik uygulanır 32yasindayim iki kere ameliyat olmak istedim ikisidede bir yol kattemedim gözlerim ameliyata uygun fakat numara kalir diyolar yardımcı oolursaniz sevinirim

elif avşar
Ziyaretçi
elif avşar
1 yıl 8 ay önce

bende öyle düşünüyorum şimdilik kalsın ileride yaparım artık 🙂

Ali GÖKDENİZ
Ziyaretçi
Ali GÖKDENİZ
1 yıl 8 ay önce

İLASİK Lazer olan bir kimse dövüş sporları yapabilirmi benim araştırmama göre ani tranva darbe sonucu fleb yerinden oynayabiliyor diyorlar lakin doktorum bir şey olmaz diyor bende lasek olmak istiyorum lasek doktorlar sıcak bakmıyor İLASİK darbe sonucu fleb yerinden oynayabilirmi ?

elif avşar
Ziyaretçi
elif avşar
1 yıl 9 ay önce

merhaba hocam.benim sağ gözümde 4 sol gözümde 2 miyopi var.geçen gün göz doktoruna gittim lazer tedavisi olmak istiyordum da. Yaşım 18 olmasına 5 ay var.doktor kontrol etti gözlerin lazer için uygun dedide hatta lazer için randevu gününüde aldık ama içimde şüphe var numaram tekrar artar diye yasımda uygun değil gibi sizce ne yapmalıyım?

Ali GÖKDENİZ
Ziyaretçi
Ali GÖKDENİZ
1 yıl 8 ay önce

Elif hanım ben doktor degilim ama biraz olsada bilgim var göz numaranız son 1 yılda veya 2 yıldır hiç ilerledimi önce bunu bilmek lazım yani göz numaran ilerliyosa ilerleme durmadıysa bence olma çünkü tekrar yenileycektir göz pakemetri ve diger tetikleri resmini çekip gönderebilirmsin bende lazer olacam diye çok araştırdım benim biraz bilgim var tek diyecegim acele etme iyice araştır bende elimden geldigince yardımcı olurum

Ali GÖKDENİZ
Ziyaretçi
Ali GÖKDENİZ
1 yıl 8 ay önce

Elif Hanım lazer uzun vadede problem olacagını sanmıyorum ilk lazer çıktıgında ameliyat olan birini tanıyorum 15 yıl oldu halen mükemmel diyor teknoloji degişiyor bence biraz daha beklemelisin yaşın itibariyle çok erken senin için 25 yaşına kadar beklersen o zaman daha sorunsuz bir yöntemle ameliyat olabilirsin yeni bir yöntem çıktı smile teknigi tavsiyem 25 kadar bekle bir kaç seneye daha iyi teknolojiler çıkacak

elif avşar
Ziyaretçi
elif avşar
1 yıl 8 ay önce

açıkçası araştırdım biraz daha şüpheli yaklaşmaya başladım.göz numaram son 1 yılda 1 numara kadar artışı olmuştu.araştırınca lazere soğudum haklılar yani lazerin uzun bir geçmişi yok gelecekte ne tür sorunlar olusturur bilemiyoruz.şimdilik lazer kalsın iptal edicem büyük ihtimalle

Ahmet ARSLAN
Ziyaretçi
Ahmet ARSLAN
1 yıl 9 ay önce

İsa bey merhaba öncelikle. Yaşım 20 sağ göz 2.00 derece sol gözüm 1.75 derece.Göz ilerlemesi durmuş ,kornea kalınlığım 490 göz tansiyonu ve şeker hastalığım bulunmamakta.Sizce lazer için uygun bir aday mıyım ? Ve bana hangi yöntem uygulansa daha yararlı olur? Bir de şuanda lazer fiyatları nedir? Şimdiden teşekkür ederim

sevilay erdem
Ziyaretçi
sevilay erdem
1 yıl 9 ay önce

merhaba 18 yasındayım gözlerim 5 yıldır bozuk gözlük ve lens kullanıyorum uzun süre gözlükte lenste kullanamadım o yüzden göz numaram sağ: -4.50 sol : -4.25 artık lens ve gözlük takmak istemıyorum lazerle ameliyat olsam kesin gecer mi bu sorun ayrıca SSK karşılar mı? karşılamazsa ne kadar olur bunun fiyatı yardımcı olur musunuz ?

emre demirtas
Ziyaretçi
emre demirtas
1 yıl 9 ay önce

Iyi gunler isa bey. ben 1 hafta once dunyagozde intralasik lazer oldum lens veys gozlukten iyi goruyorum. fakat sol gozum mukemmele yakin gorus saglamasina ragmen sag gozumde ozellikle karanlik ortamlda gorus kslitesinde azalma oluyor ve de sag gozumun etrafinda bi seyler varmis gibi hissediyorum ameliyatin etkisinden kurtulamamis gibi genel bir his sol gozumde hissetmiyorum acaba bu sorunlar gecici mi yoksa kalici olucak mi ondan korkuyorum vede benim gibi pek cok insana bu konuda yardimci oldugunuz icin cok tesekkur ediyorum

emre demirtas
Ziyaretçi
emre demirtas
1 yıl 9 ay önce

sağ gözümde ameliyattan sonra büyük bir kızarıklık vardı ve doktor geçecegini söyledi cok takılmamamı söyledi fakat halen tam olarak geçmiş değil yanma batma tarzında bir şikayetim olmuyor daha ziyade sanki gözümün etrafındaki damarları hissediyorum çok hafif kafamın sağ tarafında karıncalanma tarzı diyebilirim böyle birşey normal midir? 1 aya yaklaştıkça tekrar muayene olmayı bekliyorum. ilginiz için teşekkür ederim.

emre alan
Ziyaretçi
emre alan
1 yıl 9 ay önce

İsa bey iyi akşamlar ben 9 ay önce adana dünya göz hastanesine gittim gözümü çizdirmek için 18 yaşındayım bu arada önceki haliyle gözüm sağ -1.25 sol -1.75 idi o anki muayanede sağ -1.25 sol -2.0 ayrıca ek olarak astigmat çıktı sağda -1.0 solda -0.50 AXI 180 daha sonra gözün detayını gösteren makinalara girdim çıktım doktorun yanına gözünü çizemem kornea zarın ince dedi tek seferlik şansın var bir sorun olduğunda ek olarak birşey yapamam muayene edemem dedi ne kaadr doğru acaba

Nihat
Ziyaretçi
Nihat
1 yıl 9 ay önce

Isa bey benim gozum -7 -8 gibi cok zayif goruyorum ve zayiflamasi hala durmuyor bunun tedavi veya ameliyatnan duzelme ihtimali varmidir?

Fatma başıbölükoğlu
Ziyaretçi
Fatma başıbölükoğlu
1 yıl 9 ay önce

Merhaba İsa bey sorularımın cevaplarını yazılan sorular ve yorumlardan aldım.. yaklaşık iki gün önce tedavi sıramı beklerken bir ay önce amaliyat olan bi bayan hala görmesinin netleşmedigini söyledi ve doktorunun bunun üç ayı bulacağını söylediğini dedi. Fakat siz daha farklı söylüyorsunuz ve dediğiniz daha makul muhtemelen ameliyatında sağlanan başarı bu kadar fakat benim doktorum yaptığı tetkiklere bakarak sizin amaliyatınuzda yüzde 95 başarı sağlanacak dedi bu ne derece doğru bunu rakamlarla tespit etmek elimizdeki teknolojiyle ne kadar mümkün bunu merak ediyorum teşekkürler 🙂

naile tepebaş
Ziyaretçi
naile tepebaş
1 yıl 9 ay önce
iyi günler,ben 1 hafta önce İstanbul'da Birinci Göz Hastansesi'nde her iki gözümden lazer operasyonu oldum. (Sanırım lasek yöntemiyle çünkü epital tabakamın gevşek olması nedeni ile koruyucu lens takılmıştı,5.gün çıkartıldı.).Göz numaralarım 1,75 sol-1,50 sağ idi ve de düşük derecede astigmat mevcuttu.Şu anda sol gözümde net bir görüntü olmasına rağmen sağ gözümde bulanık,dalgalı bir görüş hakim.İstanbul'da ikamet etmemem sebebi ile ameliyattan 1 hafta sonra bulunduğum şehirde bir göz doktoruna muayeneye gittim ve sağ gözümde astigmat tespit etti ve ölçümler 0,25--0,75 çıktı.Sorduğumda rakamlara çok takılmamam gerektiğini söyledi ve sağ gözümün sol gözüm kadar iyi olup olmayacağı konusunda net bir yanıt alamadım.(lazer tedavisi uzmanlık… Devamı »
KÜBRA AYCAN
Ziyaretçi
KÜBRA AYCAN
1 yıl 9 ay önce
Merhaba, Yaklaşık 12 senedir gözlük kullanıyorum son 6 sene ise lens kullandım ama gözüm artık hiç bir lensi kabul etmiyor kızarıyor şişiyor son 6 aydır kullanmıyorum.Gözlerim ikiside kızarık ve şiş 6 ayda 5 ayrı doktora gittim.En şon güneşe alarjim olduğunu kuruluk olduğunu söyledi ve lazer için gözlerimin uygun olduğunu söyledi.Damla verdi birde gözlük numaran değişmiş astigmatın artmış dedi. Miyop:-3 -3,25 astigmat 1,25 şuan çok kararsız kaldım. numaram değişmiş durması gerekmiyo mu lazer için ?gözümde alerjik bi durum var doktor uygun dedi ama yine de şüphe var içimde birde astiğmat sıfırlanmıyormuş sonra artarmı? Yaşım 24 yaşım uygun ama gözlük numaram değişeli… Devamı »
merve ay
Ziyaretçi
merve ay
1 yıl 10 ay önce

Merhaba ben lazer ameliyatı oldum 2 gozumnen 5 gün oldu sağ gözüm tam olarak görüyor sol ise bulanık neden acaba çok korkuyorum cevap

merve ay
Ziyaretçi
merve ay
1 yıl 10 ay önce

Merhaba ben lazer ameyati oldum 5 gun oldu sag gözüm tam görüyor sol bulanık cok korkuyorum neden acaba lens yok gözümde

nurten çınar
Ziyaretçi
nurten çınar
1 yıl 10 ay önce

merhaba isa bey kolay gelsin benim uzağa görememe problemim var gecen hafta doktora gittim sağ gözüm vitrum spher 0,50 vitrin cylindir 0,25 axis 55 sol gözüm vitrin cylindir 0,75 axis 95 gözlük kullanmam istndi gözluk kullanırsam gözüm kısa sürede eski haline gelir mi? yardımlarınızı beklıyorum

Zehra
Ziyaretçi
Zehra
1 yıl 11 ay önce
Ben gözlük kullanıyorum numarasını bana söylemediler yakını iyi uzağı bulanık görüyorum miyop var bende çok korkuyorum miyoplar için olan göz ameliyatını izlediğimde korkudan ölecektim . Ya kör olursam zaten ailemede birşey söyliyemiyorum 13 yaşındayım ama 18 yaşında olmamız gerekiyormuş. Göz ameliyatı olurken bizi uyuştuyorlarmı uyormuyuz ? Bize yeşil bir noktaya bakmamızı söylerler diye yazmışsınız bize yaptıklarını hissedecekmiyiz ? Gözümüzü üyuşturacaklar mı ? Bu arada ben Cizre'deyim buradaki doktorlara güvenmiyorum. Zaten topu topu benim bildiğim kadarıyla 2 tane doktor var neyse dediğim gibi ben buradaki doktorlara güvenmiyorum nerde ameliyat olabilirim nereyi önerebilirsiniz ? Gözlüğümün numarasında yüksekmiş. Gözlerimin televizyon izlerken kurulduğu hissediyor… Devamı »
elif demir
Ziyaretçi
elif demir
1 yıl 9 ay önce

zehracım korkmana gerek yok lazer kör etmiyormuş çünki lazer gözün dibine değil de korneaya yani gözün dışına yapılıyomuş göz ameliyatı olurken bayıltmıyolar uyuşturuyorlar bana bir doktor üniversite hastanesini önerdi ama özellerde iyi doktorlar var galiba sende göz kuruluğu var suni göz yaşı yazdır kulan bunun hiç bir zararı yok canım ameliyat için hiç acele etme göz numaralarının durması lazım 18 değiil 20 li yaşları geçmek lazım ben mesela 24 yaşındayım ben bile acele etmiyorum ne kadar sonra olursak o kadar iyi canım takma kafana..

İbrahim gençdal
Ziyaretçi
İbrahim gençdal
1 yıl 11 ay önce

Merhaba hocam ben bu gün muayene oldum sağ gözümün 2,50 sol gözümün 3,50 astigmat olduğunu öğrendim gözlük kullanmak istemiyorum doktora lens kullanamazmıyım diye sordum hayır dedi . Bir gerçekten lens kullanamaz mıyım iki lazer le tedavi olabilir miyim olursam ne derece iyileşebilirim .. Teşekkürler ...

Meltem Karabek
Ziyaretçi
Meltem Karabek
1 yıl 11 ay önce

Merhaba İsa Bey;

Ben 21 yaşındayım. gözlerimde keratakonus ve miyop problemi var ve gözlüklerden kurtulabilmek için önce crossliking ardından da PRK operasyonlarının uygulanacağı söylendi. Ama ameliyat tarihim yaklaştıkça huzursuzlanıyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim

berkay
Ziyaretçi
berkay
2 yıl 3 gün önce

Merhaba İsa bey size bir kaç sorum olacak şimdiden tşkler.

1- 02/05/2014 de intralase lasik yöntemi ile gözlerimi yaptırdım. sağ göz 1.75 sol göz 1.50 idi.
astimat ve miyop vardı 2.gün kontrole gittiğimde dr. bana gözlerin sıfırlamış dedi 1 hafta gittim geldim hep aynı şey sıfır diyor ve ben başka dr.gittim bana gözlerim 0.50 olduğu söylendi astimat ve miyop olduğu söylendi ben hayatımı bu şekilde sürdüremiyorum görüntü bozuk gözlük istiyor. bu kalan numara 3 ayda sıfırlanır diyorlar öyle birşey varmı yoksa kalıcımı pisikolojim bozuldu yaptırmanın hiç bir anlamı kalmadı ne yapmam lazım bir öneriniz varmı.

berkay
Ziyaretçi
berkay
2 yıl 3 gün önce

İsa bey bende senle aynı kanıdayım acı gerçek para için yalan söylediler ve aldılar bana den diki senin numaran küçük gözlüğü tamamen atarsın
dediler ve durduk yere yanında bolzuldu once kendileri ile görüşcem sonra dava açacacam bu işin peşini bırakmayacam dr. çok önemli bu işlerde dr.ve hastane iyi çalışamlar.

ahmet akın
Ziyaretçi
ahmet akın
2 yıl 24 gün önce

Merhaba ben yıllardır vernal konjiktivik hastasıyım son zamanlarda alerjik reaksiyonlar yok denecek kadar azaldı bunun yanında lazer ameliyatı da olmak istiyorum askeri okullara vs girebilmek için yaklaşık 16 yaşımdan itibaren uzağı görme kusurum var ve hiç gözlük kullanmadım bu yüzdende göz numaralarım konusun da bilgim yok ama hayat standartlarımı aşırı derecede etkilemiyor göz kusurum şu anda yaşım 26 ne tip bir lazer ameliyatı tavsiye edebilirsiniz ve olduktan sonra ileriye dönük ne gibi etkileri olabilir bu bilgiler doğrultusunda aydınlatabilirseniz sevinirm.

FERHAT
Ziyaretçi
FERHAT
2 yıl 26 gün önce

hocam benim sağ sol gözde 1,75 astigmat var Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK) yöntemiyle ameliyatta askeriye ye girmeme engel teşkil eder mi yani iz kalır mı astigmatta bu tedavi uygulanabilirmi

ferhat saygın
Ziyaretçi
ferhat saygın
2 yıl 29 gün önce

hocam benim görme bozukluluğuvardı gözlük kullanıyordumsağ gözüm sol gözüm 4,25 tı ameliyat oldum sağ gözüm net sol gözüm bulanık benı amelıyat eden doktoruma göründüm bana bunun normal alduhunu soyle insanların bır gozunun dıher gözunun net gormesı normal dedi bana inandırıcı gelmedı ücretsiz tekrar dıher gozümden orda ameliyat olabilirmiyım meil adresıme cevaplaya bilirmisiniz ıyı gunler

erol tüzen
Ziyaretçi
erol tüzen
2 yıl 29 gün önce

merhaba isa bey benimde gözlük numaralarım 8 ila 8.5 ve 3 derece astimat vardı ve lasik oprerasyonu geçirdim fakat bir ila bir buçuk derece geri dönüşüm oldu ve doktorum bir düzeltme ameliyatı daha yaptı görme kalitem öncekine ggöre düzeldi fakat gece ışık saçılması pc başında çabuk yorulma yaşıyorum bu duumun göz kuruluğundan kaynaklandığını söyledi ve optive diye damla verdi bu gözümü rahatlatıyor fakat ışık saçılmasının önüne geçmiyor başka doktora çıkmam gerekiyormu acaba teşekkür ederim

erdoğan gül
Ziyaretçi
erdoğan gül
2 yıl 20 gün önce

erol bey selam bende 9 numara miyopvar ben sinan göker diye bi göz doktoruma gittim lazer yaparız ancak gece ışık saçılması olur dedi bu sizi çok rahatsız ediyomu araç kullanırken yani sizi rahatsız hayatınızı devam ettiremiycek noktadamı yoksa abartılmıyacak bişeymi bilgilendiriseniz sevinirm

MERVE KILIÇAY
Ziyaretçi
MERVE KILIÇAY
2 yıl 1 ay önce

merabalar 21 yaşındayım ve yaklaşık 12 senedir gözlük kullanıyorum ve göz numaralarım -6,50. gerçi birkaç yıl önce aileme isyan edip lense geçtim çünkü artık kullanmak istemiyorudum . yaklaşık bir haftadır kafama koydum lazer ameliyatı olucam fakat bunun için nelere dikkat etmem gerekiyor türkiyede nerede bunu yaptırabilirim tam olarak bilmiyorum ve çevremden ameliyat hakkında duyduklarım korkutucu şeyler bir sağlıkçı olarak bunlara kulak vermemem gerektiğini biliyorum fakat elinde de olmuyor insanın. yani ameliyat olursam gözlüğü tamamen atabilir miyim yada gerçekten ameliyat olmalı mıyım beklemeli miyim bilgi verebilirseniz sevinırım

Mehmet Ali çakmak
Ziyaretçi
Mehmet Ali çakmak
2 yıl 1 ay önce

Hocam Merhaba lazer ameliyatı olucam prk tavsiye edildi acaba prk yöntemiyle astigmrat da sıfırlanir mı ve 2 ay içinde göz tam iyileşirmiyim.

samet aslan
Ziyaretçi
samet aslan
2 yıl 1 ay önce

meraba isa bey ben 17 yaşındayım lise 3 e gidiyorum seneye polisliğe gircem ama göz derecem 4.00 miyop 12 yaşından beri gözlük kullanıyorum cidden sıkıldım sabah kalktığımda ilk iş gözlüğü aramak veya vb. size sorum beni lazer göz ameliyatı yapabilirlermi eğer yapmazlarsa 1 sene kaybım olacak bu durumda hiç iyi değil cevap verirseniz sevinirim ? 🙂

yağmur arslan
Ziyaretçi
yağmur arslan
2 yıl 1 ay önce

merhaba isa bey,
ben 18 yaşındayım gözlerimin iki dereceside 1,25 miyop ve polis olmak istiyorum. gözümü lazerle çizdirebilir miyim çizdirebilirsem polis olurmuyum gözlük kullanıyorum.

Fazıl Ahmet KOCABAŞ
Ziyaretçi
Fazıl Ahmet KOCABAŞ
2 yıl 1 ay önce

Mrh hocam 2005 yılında lazerli göz ameliyatı oldum. Görme değerlerim 0,25-0,50 dereceye düştü, şu anda 0,75 derece bilgisayar kullanırken gözlük takıyorum.Size iki sorum olacak:
1-) Görme derecesi daha ilerler mi?
2-) Gözümde bariz bir batma hissi yok , yine de suni göz yaşı damlası kullanmalı mıyım? Kullanırsan hangisini önerirsiniz?(not: İsraf olmaması açısından açıldıktan 30 gün sonra atılan damlalar israfa yol açtığından açıldığında daha uzun süre giden damla öneriniz var mı veya küçük tüpler şeklinde olanlar
önerir misiniz? Teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim...

kadir hasgül
Ziyaretçi
kadir hasgül
2 yıl 1 ay önce

hocam ben 21 yaşındayım şaşılık var bende ama butun arkadaslarım belli olmuyor dıyolar ama ben amelıyat olmak ıstıyorum dırek amelyat olabılırmıyım hocam sıkıntı olur mu ?

erdem ozdamar
Ziyaretçi
erdem ozdamar
1 yıl 7 ay önce

Oldun mu ameliyat kadir arkadasim

burak
Ziyaretçi
burak
1 ay 15 gün önce

kadircim benim sol gözümde kayma vardı iki gözümden amiliyat ettiler bir yıl sonra yine kaydı çektiğim çilede cabası bence hiç uğraşma

emre aktaş
Ziyaretçi
emre aktaş
2 yıl 1 ay önce

Merhaba. benim sağ ve sol gözüm 4.50 hipermetrop var sağ gözümde hem göz tembelliği ve şaşılık var 3 yaşından beri gözlük kullanıyorum artık sıkıldım lens kullansam şaşılık geçer mi? bide polislik sınavına girmek istiyorum ama gözümde hem bozukluk hemde şaşılık olduğu için kabul etmezlermiş. lazer tedavisi olsam hem şaşılık hemde göz tembelliğinden kulturmuş olurmuyum tabikide gözlüktende şimdiden teşekkürler....

emre karataş
Ziyaretçi
emre karataş
2 yıl 1 ay önce

Merhaba hocam lazer oldum gözlerimden 2011 senesinde ama bire yakın numara kaldı ama geçen 3 senede görmemde sıkıntı yok gözlükle neyse normal yaşantımda aynı ama son 2 haftadır gözlerim hep kızarıyor çok kafaya takıyorum yanma olduğunda sunni göz damlası kullanıyorum sizce psikolojik etkiside varmı kafama çok takıyorum gözlerimi yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...

emrah yilmaztürk
Ziyaretçi
emrah yilmaztürk
2 yıl 2 ay önce

İSa bey merhabalar lasik yontemiyle ameliyat olmayi düsünüyorum 2 derece miyop um ancak ayni zaman diliminde 4 farkli göz doktoruna gitmeme ragmen 4 doktorda farkli göz numarasi tespit edip gozluk recetesi veriyor. Lazer ile ameliyat olurken Bu göz numaralari neye göre tespit ediliyor bilgisayar makinasinin tespit ettigine mi bakiyorlar yoksa fiziki cerceve takilarak Doktorlarin soru cevap seklinde buldukla i göz numarasina gore mi. Lazer ameliyati gercekleşiyor. İlginiz icin tesekkur ederim

emrah yilmaztürk
Ziyaretçi
emrah yilmaztürk
2 yıl 2 ay önce

İsa Bey tekrar merhaba;
Peki nasil oluyorda 4 doktorda birbirinden farkli gözlük recetesi verebiliyor. Ölçüm yaptiklari cihazlarin hasssasiyeti ile ilgili bir durum mu?Sonuc olarak 4 doktorda tespit ettigi ölçülerde ameliyati gercekleştirecekler

meryem uluocak
Ziyaretçi
meryem uluocak
2 yıl 2 ay önce

merhaba isa bey benim kardeşim liseye gidiyor okulda kardeşime arkadaşı montunu giyerken montun
fermuarı gözüne gelmiş istanbul göz hastanesine götürdük gözü çok darbe almış arkasını göremioz dedi 3 gün snra geri gelin dedi göz tnsionu çıkmış bizi iki hafta oyaladılar snra kafasına darbe yese gözu akar dediler bizde kuledibi göz hastanesine gittik flim verdi bugun sonuçlandı göz merceği yerinden oynamış ameliyat olacak 27 mart ta yapay göz merceği ameliyatı olacakmış göz tansiyonu kalırmı daha 17 yaşında suan gözu %70 göruyor düzelirmi görmesi ameliyat zarar verirmi sizden bilgi istiyorum şimdiden teşekkür ederim

ümit
Ziyaretçi
ümit
2 yıl 2 ay önce

dokrotuma sordugumda bu ameliyatı yapabileceğini söyledi. Askeriyeye gitmek istediğim için izsiz iz kalmayan yöntemle yapılabilecegini söyledi ama ileride göz kusurunun tekrarlayabileceğini söyledi. Ama ben yaptırmak istiyorum sizce ne yapmalıyım? astigmatim 0.50 birinde diernde 0

nuray tünay
Ziyaretçi
nuray tünay
2 yıl 2 ay önce

İsa bey mrb....ben nuray. Küçükken ailem beni ceyranlı.battaniye de unutmuş ve bunun sonucunda
Havale geçirmişim ..sol gözümde yoğun..bi kayma oluşmuş tu 15 yaşinda ameliyat oldum bİsaz düzeldi ama hala kayma var baktığım heryeri çift görüyorum.. Bundan 2 ay ön. si falan mersin ünv..hastanesine gittim ve sordum ikinci ameliyatı görsem kayma düzelirmi diye bana kesin bişey denediler. Kaymasını düzeltiriz ama tekrar kayada bilir kaymaya da bilir dediler sizce ikinc bi ameliyatı oliymi

TUNCAY AKMEŞE
Ziyaretçi
TUNCAY AKMEŞE
2 yıl 3 ay önce

İsa bey Merhabalar.....

Ben 40 yaşında gözünde kronik S.S.R. rahatsızlığı olan biriyim. 18 Şubatta lazer tedavisi gördüm. Tedavide VİSUDENY diye bir ilaç kullanıldı. Bu gün 23 şubat, fakat görmede hiç bir değişiklik olmadı. Yani görmem düzelmedi. Merak ettiğim, acaba görmem düzelecek mi ? düzelmesi için zaman mı gerekli ? Bu soruların cevabını arıyorum. Yardımcı olur, beni aydınlatırsanız çok sevineceğim. Çok teşekkürler.

fatoş
Ziyaretçi
fatoş
2 yıl 3 ay önce

Merhabalar ben dünya gôz hastanesine gittim korneada incelme var dedi
lazerle amelyat olmam gerektigini söyledi duzelmez ama sadece
İlerlemesi durur dedi çok kararsızım

esen
Ziyaretçi
esen
2 yıl 3 ay önce

İsa bey merhaba
dünya göz hastanesine muayane oldum 1,75 uzak sıkıntım var uzağı göremiyorum.
dr. prk yöntemi ile ameliyat olabilirsin dedi acaba yaptırmalımıyım yoksa beklemelimiyim
yasım 38 çok kararsızım ?? ne dersiniz.

M Acar
Ziyaretçi
M Acar
2 yıl 3 ay önce
Mustafa Gündoğan kardeşim; Yaşin genç,çok buyuk ihtimalle ilerde tekrar çıkar. Benim bir arkadaşim,eski sistem çizdirmişti 10 yıl önce bugün yıne gözlük taktı.Yaşi şimdi 48 Birde gözler arasında çok yuksek bozukluk farkı varsa sgk ödeme yapıyor diye biliyorum. 9/4 bence buyuk fark. Lazer ameliyat kararını sen vereceksin mecburen.10 doktora gitsen çok farklı öneri alırsın..Paracılar hemen yatırır. 38 yıllık dörtgöz olarak ben sana hiç bir tavsiyede bulunamam.Ancak teknoloji hiçbir zaman geri işlemiyor.
hakan izmir
Ziyaretçi
hakan izmir
2 yıl 3 ay önce

merhaba İsa Bey, 5 yaşındaken sağ gözüme çivi geldi ve göz bebeğimi sıyırmış,çok doktora gittim katarakt ve çivinin geldiği an hemen gözümü ovduğum için sağa doğru kayma olduğu söylenmişti,gözüm %20 görüyor,bahsettiğim yıl 1980, malum ozaman lazer yada başka teknoloji yoktu öyle kaldı,bir dahada hiç doktora gitmedim,iş işten geçtimi?hala sağlığıma kavuşma ihtimalim varmı?size sormak istedim...teşekkürler

mustafa gündoğan
Ziyaretçi
mustafa gündoğan
2 yıl 3 ay önce

merhabalar:
benim sol gözümde göz tembelliği var ve 9 derece miyop,sağ gözümde ise göz tembelliği yok ve 4 derece miyop yaşım da 20 gözlerimin tedavisi mümkün mü, mümkün se tedavi yolları neler ?(asigmat dereceleri düşük)

mustafa gündoğan
Ziyaretçi
mustafa gündoğan
2 yıl 3 ay önce

bilgilendirdiğiniz için teşekkürler çok değerli bilgiler paylaştığınız için de ayrıca memnun oldum iyi günler.

M Acar
Ziyaretçi
M Acar
2 yıl 3 ay önce

Kolay gelsin iyi çalişmalar.

mevlüt Acar
Ziyaretçi
mevlüt Acar
2 yıl 3 ay önce
Yazıları okudum ,faydalı bigilerdir. Endişe ,kuşku korku olmazsa olmazlarımız. Gençlerin ,kısaca göz numarası artabileceklerin ameliyatı gereksiz.İsa Beyfendi açıklamış BU Ameliyatlar ticaret oldu diye.Aslında numarası artabilecekleri ,durmamış numaralı gözleri ameliyat eden ,çizen,işinlayan suç işlemiş oluyor.yeminlerini unutmuş oluyor. Ben 48 yasındayım. 38 senedir aynı gözlükcude (gözlükculer 2 ye ayrıldı,ortakdılar,biri öldü,ikisine de giderdim) gözlük yaptırdım .Bir kere istisna.Cam kırıldı muayene oldum yeni gözlük için. Numaram 8 olmuş ,pazarlık ettik gözlükcü ile.Minarel camlar pahalıymış,organık yap dedim. Gözlüğümü almaya gittim.Cerceve teşhir ürünü,organık camları bır gün taktım beynım patladı akşama kadar mide bulantısı. üstelık cisimleri %25 küçük görüyorum.Cumartesi takmiştim.pazar günü asla takmadım. Pazartesi ilk işim gözlükcüye… Devamı »
nuriye kurultay
Ziyaretçi
nuriye kurultay
2 yıl 3 ay önce

slm merhabalar benım sorunum sol gözümde içe dogru kayma var sol 3.50 sag1,25 şu anda lens kullanıyorum ameliyat olmak ıstıyorum olursam sızce bu durum düzelirmi duzelse bıle tekrarlanırmı cevaplarsanız sevınırım sımdıden tesekurler

Özlem yuksel
Ziyaretçi
Özlem yuksel
2 yıl 3 ay önce

Merhaba yazinizi okudum yanlis anlamadiysam lazer ameliyatomi tavsiye etmiyorsnuz ben son iki haftadir bu konuyu arastiryorum doktora gittim bana retina da az incelme var ve dogustan gozun sekli bozuk dedi ama ameliyat olabilirmisim kararsız kaldim lens kullanmaya devam etmelikiy yoksa ameliyat olmalimiyim sizce ve ortokeratoloji lensleri oldugunu duydum siz ne düşünüyorsunuz hangisimi onerirsiniz.

Özlem yuksel
Ziyaretçi
Özlem yuksel
2 yıl 3 ay önce

Yok sormadim randevu almaya çalışıyorumsorucam entrasan bir lens bu gece takip sabah net gormek ama sanki zararlı gibi lazer ameliyati arastiriken nette denk geldim..ilk kez duyuyorum lens kullanımımin keratakonus yaptigini peki rica etsem lenslerde neye.dikkat etmeliyim doktorlar niyeyse doru durust bilgi vermiyolar suanda ameliyat ttan sanirim vazgectim sizinde etkiniz oldu.lensleri arada sirada takmak istiyorum.daha dikkatli olarak

Özlem yuksel
Ziyaretçi
Özlem yuksel
2 yıl 3 ay önce

Gözümde cok sukur keretakonus yok cok sukur ole biseu var denmedi bildigim miyop var ama dogustan bisey bozuklugu var dedi sinirlerde mi ne bozukmus baska sorun yok dedi sadece kararsiz kaldim duyduklarimdan sonra ozellikle sizin yazdiklarinizdan sonra keratakonus oldugunu nerden dusundunuz lensler gozlerde sekil bozuklugumu yapar on seneden fazladir kullaniyorim ortokeretalaji lensleri uyku lensiymis gece uyuyup sabah cikarinca net gorus sagliyomus

Özlem yuksel
Ziyaretçi
Özlem yuksel
2 yıl 3 ay önce

Cevap verdiğiniz icin tesekkur ederim.Sizin onerebilceniz doktor hastane varmi vede benim durumumda retina incelmesi ve sekil bozuklugu olduguu icin olmamaliyim sanirim ortokeratoloji lensleri hakkında ne dusunuyorsunuz.yada onerebilceniz lens varmi acaba

Betül
Ziyaretçi
Betül
2 yıl 3 ay önce

Ben 1 hafta önce lazer ameliyatı oldum gözmde kırmzı kankanma oldu nokta nokta gecmedi yayılmaya basladı neyden kaynaklıdır

münüre kancı
Ziyaretçi
münüre kancı
2 yıl 3 ay önce

merhaba.ben 19 yaşındayım ve gözüm 2.5 dere ce miyop. lazer amalyatnda korkularm var olup olmamak arasnda çok kararsızım tekrar eski haline dönmesinden korkuyorm. düzelme olasılığım nedr

Fikret Kayhalak
Ziyaretçi
Fikret Kayhalak
2 yıl 3 ay önce

Merhabalar efendim şuan Lise 3 'üm ve 1997 temmuz 2 doğumluyum. Seneye bu zamanlarda polislik sınavına girecem yalnız benimde gözümde problemler var tam 18 yaşıma geldiğimde zaten polislik ve diğer askeri mülakatlar bitmiş oluyor şimdi beni 17 yaşımda ameliyat yapmazlar mı ?

serhan cıloglu
Ziyaretçi
serhan cıloglu
2 yıl 3 ay önce

mrb ısa bey, bundan 3,5 ay once adana dunya goz hastanesınde Interalase Lazer yontemıyl lazer amelıyatı oldum. ıkı hafta once sol gozumde gormede sıkıntı yasadıgımı farkettım.(bu arada gozumde mıyop+astıgmat mevcuttu) hafta sonu kontrole gıttım kendı dr ızınde oldugundan baska bır dr gorunmek zorunda kaldım. sol gozumde 0,50 astıgmat olustugunu soyledı. amelıyat sonrası olabılecegını fakar gerıleyebılecegınıde soyledı. kendı dr olmadıgından ısın aslı gecıstırıcı cavaplar. sızce bu olagan mı gerıleyebılır mı ya da tekrar amelıyat gerekebılır mı. unutmadan amelıyattan bır hafta sonra kontrole gıttıgımde hepsı sıfırlanmıs ve dr.um cok basarılı demıstı.su an canım cok sıkkın yasım 38 bılgılendırırsenız benı cok sevınırım.tesekkur ederım

dilek yurttaş
Ziyaretçi
dilek yurttaş
2 yıl 3 ay önce

Merhaba.Ben Lasek ameliyatı olmak için yarına randevu aldım.Lakin konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıgım için endişelerim var.24 yaşında 1.5 göz rahatsızlığım var.uzun süredir lens kullanıyorum.uzağı görememe problemim.doktorum lasek ameliyatını allegretto cihazıyla yapacağını ve bu cihazdan türkiyede 2 hastanede mevcut olduğunu sadece istanbul ve ankarada bulundugunu anlattı.ben ankarada olacağım inşallh.H birde wawe front modu diye bir sistemle yapacakmış ameliyatımı.Lütfen konuyla ilgili beni aydınlatırsanız mutlu olurum.Şimdiden tekekkürler.

selin katirci
Ziyaretçi
selin katirci
2 yıl 3 ay önce

Merhaba ben 22 yasindayim dogustan beri gozlerim bozuk 4 yasindan itibaren gozluk kullaniyorum. Asaga yukari iki gözümde 5.50 hypermetrop astigmatim da var hangi tedavi bana gore uygun olabilir ve asaga yukaro fiyato nekadar tutar... ben almanyada yasiyorum ve turkiyeye geldigimde laser tedavisi gormek istiorum

Kübranur Yalçınkaya
Ziyaretçi
Kübranur Yalçınkaya
2 yıl 3 ay önce

Merhaba , ben 17 yaşındayım.7 yıldır gözlük kullanıyorum sağ gözüm 4.50 sol gözüm 5.25 astigmatımda var ama 1.5 yıldır numaralarımda artma olmuyor.18 mayısta 18 yaşımı doldurucam doğum günümden 10 gün önce bu operasyonu yaptırabilmem mümkün mü ?

GÜLSÜM İTİK
Ziyaretçi
GÜLSÜM İTİK
2 yıl 3 ay önce

31 yaşındayım sağ göz 1.75 sol göz 1.25 miyop . astigmat derecem 1.75 şuan iki faklı hastanede muayene oldum birisi lasik yöntem uygun olduğunu diğeri ise prk yönteminin daha başarılı olacagını söyledi. kafam çok karışık , hangi yöntem seçmeliyim bilgi verirseniz sevinirim.

Mehmet Ali Kaya
Ziyaretçi
Mehmet Ali Kaya
2 yıl 3 ay önce

merhaba ben 1 numara gozluk kullanıyorum mıyop numarasının buyudugunu sanıyorum 18 yasındayım polıs okuluna gıtmek ıcın amelıyat olmak ıstıyorum numaranın artması sorun olurmu

Mehmet Ali Kaya
Ziyaretçi
Mehmet Ali Kaya
2 yıl 3 ay önce

ama bu ameliyatı olmazsam polis okuluna gidemem ameliyat olduktan sonra ılerıde goz numaram artarsa tekrar amelıyat olabılırmıyım

ÖZLEM AKGÜMÜŞ
Ziyaretçi
ÖZLEM AKGÜMÜŞ
2 yıl 3 ay önce

28 yaşındayım sağ gözüm 2,5 miyop 5,5 astigmat ve sol gözüm 1,5 miyop 4,5 astigmat kornea kalınlığım 550 mikron prk tedavisinde astigmatımın sıfırlanma olasılığı nedir iyi günler

Nilay Yavuz
Ziyaretçi
Nilay Yavuz
2 yıl 3 ay önce

Merhaba, ben 14 yaşındayım ve gözüm 1.75 derece biri de 1.60 derece bozuk. Polis kolejine girmek istiyorum fakat gözden elenirim. Duyduğuma göre lazer ameliyatı kabul ediyorlar. Bana bu yaşta ameliyat yaparlar mı bi bilginiz var mı?

Büşra Karataş
Ziyaretçi
Büşra Karataş
2 yıl 6 ay önce

Merhaba hocam ben bir konuda fikrinizi almak istiyorum.Benim gözlerim her ikiside 3 derece lens ve gözlük kullanıyorum. 22 yaşındayım Lazer tedavisi ile derecelerini düşürtme şansımız nedir? Şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin

şeyma demirhan
Ziyaretçi
şeyma demirhan
2 yıl 6 ay önce

ben 1 hafta önce dünya göz hastanesinde prk lazer oldum gözlerim 2 dereceydi ilk 4 gün gerçekten cok ağrılı bir süreçti ama kontak lensler çıkınca çok rahatladım ve ağrılarım dindi gözlerimin görme derecesi şimdiden muhteşem artık gözlerimi kısarak etrafa bakmıyorum 10 senedir işkence çekiyormusum keşke daha önce yapma şansım olsaymış kesinlikle geciktirmeyin ve lazer ameliyatı olun =)

münevver ilbey
Ziyaretçi
münevver ilbey
2 yıl 6 ay önce

Benim sağ gözüm 3 sol gözüm 2,25 numara lazer olabilir miyim veya sınır sayılabilecek bir numara var mı lazer operasyonunda

fatih çalışır
Ziyaretçi
fatih çalışır
2 yıl 6 ay önce

benim sol gözüm 4,5 sag gözüm 2,5 oldugunu söylediler amaliyat olmak istiyorum ama cekin celerim var nasıl bir yol izlemem gerek acaba . yardımcı olursanız sevinirim.

hamza önalan
Ziyaretçi
hamza önalan
2 yıl 8 ay önce

16 yaşındayım 2.25 numaram var.lens takamıyorum bu ameliyattan tekrar eski haline dönebilir diyolar bazıları kesin döner diyor birde bazıları göz kuruluğunun hayatı boyunca devam ettiğini söylüyorlar sinan göker hakkında ne demişler diye bazıları çok olumlu konusurken bazıları olumsuz konusmuş çok kararsızım lasik olmak istiyorum göz çok hassas birşey insan karar veremiyor

sümeyye kılıçarslan
Ziyaretçi
sümeyye kılıçarslan
2 yıl 8 ay önce

merhaba ben 18 yaşındayım yaklaşık 11 yıldır gözlük kullanıyorum ve artık gözlük kullanıp takmasından tiksiniyorum nefret ediyorum göz numaralarım biraz yüksek 5 e yakın gözlerimde miyopluk ve göz tembelliği olduğu söyleniyor 11 yıldır 3 ayda bir 6 ayda bir göz muaynelerine gidiyorum artık değişen tek şey ben gözlüklerimi kullanmıyorum çünkü bıktım doktorum ameliyat olamiyacağımı göz yapımın uygun olmadığını söylüyor bu durumda farklı bi ameliyat yöntemi veya başka bişi yokmu acaba

S.Ahsen KURNUÇ ÖZDURAK
Ziyaretçi
S.Ahsen KURNUÇ ÖZDURAK
2 yıl 8 ay önce

Merhaba, 7,00 -7,50 civarında miyop, 0,50 civarında astigmat numaralarım ile Bursa Dünya Göz Hastanesine muayeneye gittim.ilasic denilen yöntem ile lens kullanmaktan kurtulabileceğim ifade edilince operasyon için hekim seçtim.31 Temmuz 2013 tarihinde Dr.Tamer Fazıl YILDIZ tarafından operasyon gerçekleştirildi.Operasyon sonrası ölçümlerim 2,50 civarında yani lenslerden kurtulamadım.Dahası artık lens kullanımında da hiç rahat değilim.Birkaç saat sonra kızarıklık ve ağrı yapıyor.Kısacası arkadaşlar hekiminizi araştırıp iyi bir hekim seçsenizde olmuyor.Çektiğiniz eziyet ve verdiğiniz para da cabası.

FATMAA
Ziyaretçi
FATMAA
2 yıl 10 ay önce

27 yaşındayım 1.25 miyopum var ve biraz astigmatım var lazer ameliyat olmak istiyorum ama korkularım oluştu bu derece için tavsiye edermisiniz . tekrarlama olasılığı nedir en önemlisi ameliyat sonrası gözümün dahada ileri derecede bozulma olasılığı varmış bilgilendirirseniz sevinirim. teşekürler.

birkan atay
Ziyaretçi
birkan atay
2 yıl 11 ay önce

benim göz numaralarım sol 10,5 sağ 8 laser olmayı düsünüyorumda gözümün sıfırlanma durumu olabılırmı

süleyman Öztürk
Ziyaretçi
süleyman Öztürk
3 yıl 15 gün önce

Benim oğlum 3 yaşında bıçakla oynarken gözünün siyah bölümünü çizdirmiş.birazda korneasına değmiş.ameliyat yaptırdık görmesi buzlu camın arkasından bakar gibi görecek diyor.gözlük bile fark etmez diyorlar tavsiyeniz nedir teşekkürler

Berfin yüceer
Ziyaretçi
Berfin yüceer
3 yıl 28 gün önce

Herkese merhaba dün annemle birlikte istanbul cerrahi hastanesinde ameliyat olduk doktor sinan göker beye harika geçti öneri isteyenlere kesinlikle öneririm kendisi zaten lazer ameliyatını türkiyeye getiren ve geliştiren ilk kişi! Çok memnun kaldık öneri isteyenlere duyurulur

serdar karakaplan
Ziyaretçi
serdar karakaplan
3 yıl 3 ay önce

ıyı gunler ben yaklaşık bır sene once lazer amelıyatı oldum fakat goz gormesı aynı kac aydır gozlerım yaslı gıbı gorunuyor ve ışıklardan cok rahatsıs oluyorum bu durumda ne yapa bılırım şımdıden tşkr kolay gelsın

Hakan Gözüyukarı
Ziyaretçi
Hakan Gözüyukarı
3 yıl 3 ay önce

Bende de aynı sorun vardı. Göz yapısı uygun değilmiş... Geçmiş olsun...

esra evren
Ziyaretçi
esra evren
3 yıl 4 ay önce
İyi günler isa bey,ben dün ameliyat için bi özel hastaneye gittim tüm tetkiler bitti ilasik interlease ve wave front uygulamasının olacağı söylendi ancak son bi topografide ilasik uygulamasının olamayacağını korneada hafif bir sivrileşme topografide sarıdan kırmızıya geçmiş bi bölüm vardı. ama prk olabileceğim ancak altı ay beklemem önerildi.ben 5.00 miyop gözlükle görebiliyorum.damlasız yapılan orbscandede sol 4,25 1,25 astigmat sağ 4,00 gözlemlendi.damlalı muayenede sol 4.25 0,25 astigmat sağ 4.00 miyop olduğu ortaya çıktı ama en son topografi sivrileşme çok ufak ama kornea inceliği kafamı çok karıştı dr.'ma keratokonus mu diye sorduğumda değil dedi bu ne olabilir. buarada yaşım 27 neden 6… Devamı »
tugba karaaslan
Ziyaretçi
tugba karaaslan
3 yıl 4 ay önce

İsa Bey merhaba ;
Benım iki özumde de göz tembelliği var lasek yontemıyle ameliyat olmak ıstıyorum ameliyattan sonra göz tembellıgınden kaynaklı bır sorun yaşaya bılır mıyım ?

şimdiden teşekkur ederım.

merekila
Ziyaretçi
merekila
3 yıl 4 ay önce

İsa bey merhaba.
4 gün sonrası için intralasik tedavi için randevum var.Fakat 6 aylık bebeğimi emziriyorum.Doktorum 6 aylık olduğu için sorun yok dedi fakat içimde şüphe kaldı. Bu konuda tavsiyeniz ne olur yaptırayım mı sizce sakıncalı mıdır bebeğim için? Veya yaptırdım diyelim ne kadar süre emzirmezsem bebeğim en az zararı görür? Son sorumda kullanılan ilaçlar mı bebeğime zararlı?

cengiz yaman
Ziyaretçi
cengiz yaman
3 yıl 4 ay önce

mrb isa bey ben 2 gün önce antalya dünya göz hastanesine gittim her iki gözde 3,75 miyopi vargözümü çizdirmek istiyordum beni muayene eden dokdor gözümün ratine bölgesinde yırtılma ve delikler olduğunu söyledi ve bunun tedavisi olmadan sana lazer yapamayız dedi ve bende bunun tedavisini yaptımak istedim ve lazerle ilk önce sağ gözüme yapıldı baş ağrım olduğu için sol gözümü pazartesi yaptıracağımı söyleyip hastaneden ayrıldım şuan amaliyat olan gözüm yakını hafif bulanık görüyor bu normal midir bana yardımcı olursanız sevinirim pazartesi günü tekrar gideceğim

murat poyraz
Ziyaretçi
murat poyraz
3 yıl 5 ay önce

Merhaba,

İki gözüm de 3.0 miyop. Lise 4 öğrencisiyim. Askeri okullar istiyorum. Bunun için sorun olmayacak bir lazer ameliyatı var mıdır? İz bırakmıyor vs. denilenler doğru mudur? Doğruysa bu tekniğin tam adı nedir? Teşekkür ederim. İyi günler.

esra yıldız
Ziyaretçi
esra yıldız
3 yıl 6 ay önce

bende sadece miyop var .astigmat problemim yok .istanbulda yaşıyorum .bozkurt senerin adını çok duyuyorum forumlardan.kendisine bi randevu aldım .kendisi hakkında duyumları olan varsa ya da istanbulda guvendiğiniz bi hastane ya da doktor varsa paylaşımlarınızı bekliyorum .şimdidden teşekkur ederim

Seda Keskin
Ziyaretçi
Seda Keskin
3 yıl 6 ay önce
Merhaba herkese, Ben 23 yaşındayım. 2 yıl önce ankara dünya göz hastanesinde volkan matben doktorumdan PRK lazer ameliyatı oldum. Göz derecem ne çok büyüktü nede çok küçüktü 2 falandı sanırım. Astigmat ve miyop vardı ama astigmat beni çok rahatsız ediyordu ki hala astigmat tam olarak sıfırlanmadı ama yine de gözlüğe ihtiyaç duymuyorum şuanda. Doktorumdan memnunum %100 sıfırlanma garantisini veremiyorlar zaten hatta daha yüksek dereceye sahip olanların daha iyi sonuç aldıklarını duydum zaten 1 derecenin altındakilerin lazer yaptırmalarını önermiyorum çünkü 1 derecenin altında iyi sonuç çıkmadığını söyledi doktor. PRK lazer ameliyatını seçtim çünkü diğer lazeri yaptırdıktan sonra 10.000'de bir görülen gözde… Devamı »
esra yıldız
Ziyaretçi
esra yıldız
3 yıl 6 ay önce

bende istanbulda yaşıyorum miyopum .ve gözümü çizdirmek istiyorum bana iyi bir doktor adı onerebilirmisiniz?

AYŞE DEMİR
Ziyaretçi
3 yıl 7 ay önce

ben neredeyse on beş yıldır gözlük kullanıyorum ama artık yoruldum ve ameliyat olmak istiyorum bana yardımcı olu musunuz nerelerde daha iyi ameliyat olurum en iyi uzman bu konuda kimdir yardımlarınızı bekliyorum

taşkın karataş
Ziyaretçi
taşkın karataş
3 yıl 7 ay önce

öncelikle iyi günler.
sağ gözüm pln +3,75
sol gözüm pln +4,00 sizce excimer lazer ile ameliyat olmalı mıyım arkadaşlar bana bilgi verirseniz çok minnettar kalırım,şimdiden teşekkürler..

osman gez
Ziyaretçi
osman gez
3 yıl 7 ay önce

mrb ben 17 yaşındayım 2 -1,75 miyop 2 senedir gözlük kullanıyorum ameliyat olamk istememin nedeni ise ben asker olmak istiyorum burada öğrenmek istediğim şey sağlık kontrolüne gittiğimde doktorun benim ameliyat olup olmadığımı anlayabilir mi

tuğba gökdaş
Ziyaretçi
tuğba gökdaş
3 yıl 7 ay önce

merhaba..Bende yarın Medipol Hastanesin de intra lazer ameliyatı olacağım.6 hafta önce damar zayıflığı olduğu için argon lazer tedavisi uygulandı.Bu gün muayene olduktan sonra doktor her şeyin normal olduğunu söyledi.Ama burada yazılan yorumları gördükçe korktum açıkçası.Bu tedaviyi çok istiyordum.4yıldır lens kullanıyorum ondan öncesin de gözlük kullandım.Şimdi istediğim oluyor.Ama dediğim gibi biraz tereddütler oluştu kafamda.Günün 3 4 saatini okuyarak geçirmek durumundayım.Ameliyattan sonra yakın görüş netliği nasıl olur çok bulanık olup görmeyek miyim?Yardımcı olursanız çok teşekkür ederim.

OKAN BAŞDOĞAN
Ziyaretçi
OKAN BAŞDOĞAN
3 yıl 7 ay önce

Slm lar Sayın İsa Bey size bilgilerini vereceğim arkadaşın mail adresini alabilirmiyim.Bazı sorular sormam gerekiyor.Aynı sorunlar bizdede var konuşmak istiyoruz.Çünki iki ayrı kuruma gittik ayrı ayrı yöntem ve farklılıklar söylediler.Gözün biri 5.00 diğeri 5.25 miyop ve yaklaşık 2 derecede astiğmat var.Kurumun biri kornea kalınlaşması var İLASİK veya İNTRALECE yapmamız gerekiyor dedi.Diğeride koneanız ince PRK-LASEK yapılması gerekiyor dedi şimdi biz ne yapalım sizden ricam aydınlatırsanız memnun oluruz.

Reşat Koç
Ziyaretçi
Reşat Koç
3 yıl 9 ay önce

Mrb. 50 yaşındayım 45 yıldır gözlük kullanıyorum bıktım sporu çok severim ancak gözlüğümün yüzünden sadece yürüyüş yapabiliryorum.Sorum 5 yaşında şaşılık tespit ediliyor 10 yaşında ameleyet oluyorum kayma ortadan kalkıyor şu an göz numaram uzun bir süredir aynı
+2.75 +1.75 180
+2.75 +0.25 180

ınterlasık yöntemi ile gözümü çizdirmek istiyorum daha önce şaşılık ameleyatım göz önüne alınırsa çizdirebilirmiyim tşk.

Duygu
Ziyaretçi
Duygu
3 yıl 9 ay önce

Merhaba, ben 6 sene önce intralase lasik ile her iki gözde de 3,75 olan miyop kusurumu düzelttirdim. Şu anda hamileyim ve doktorum normal doğumda daha önce geçirmiş olduğum bu lazer ameliyatının gözlerim için bir sorun oluşturup oluşturmayacağını öğrenmemi istedi. Ben bunun için lazer ameliyatı yapan bir göz hastanesine başvurdum, genel göz muayenesi yapıldı; göz numaram 0-0,25, göz tansiyonu yok. Doktorlar birbirlerine danışarak böyle bir sorunun literatürde de geçmediğini, herhangi bir sorun olması ihtimalinin düşük olduğunu söylediler. Bu konuda bir bilginiz var mı acaba? Teşekkür ederim

ahmet yıldız
Ziyaretçi
ahmet yıldız
3 yıl 9 ay önce

merhaba arkadaşlar ben iki sene önce lasek yöntemiyle oldum en iyi yöntem lasek yöntemi iyileşme süreci 2 ayı buluyor ancak daha sağlıklı ,hiç korkmayın amelyat 10 dk sürüyor doktor hadi geçmiş olsun dedi çok şaşırdım hiçbişey hissetmiyorsunuz,ben kayseride oldum amelyatı benim gibi gözlükten nefret edenlere öneriyorum,ancak 22 yaşından önce kesinlikle olmayın derim...

oktay güngör
Ziyaretçi
oktay güngör
3 yıl 10 ay önce

Merhaba Isa Bey
Ben ankilazon spondilit hastasıyım humira adlı iğnelerden kullanıyorum.
göz için lazer ameliyatı olabilirmiyim.
teşekkürler.

wpDiscuz