Kişisel Ağ Sayfası
www.isa-sari.com

Lazerle Göz Ameliyatı: PRK-LASEK, LASIK ve Diğerleri

25 Ağustos 2008 Pazartesi 872 yorum İsa Sarı

Göz kusurlarının düzeltilmesinde en başta gelen yöntemlerden biri olan gözlük ve kontak lenslerin ardından, özellikle ülkemizde son yıllarda tercih edilmeye başlanan lazerle göz ameliyatları ya da halk arasındaki tabirle "gözü çizdirmek", gerek uygun fiyatıyla gerekse estetik avantajıyla pek çok göz doktoru ve kurum tarafından uygulanmaya başlandı. Bu konuda bazı kesimler operasyonun bir zararı olmadığını belirtirken, bazılarıysa (özellikle gözlükçüler) riskli ve zararlı olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Tarafsız bir şekilde kaleme alınan bu yazıda, birçok şekli olan lazerle göz ameliyatı hakkında ihtiyaç duyduğunuz hemen her bilgiyi bulabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER:

1. GENEL İTİBARİYLE GÖZÜN GÖRME İŞLEVİ

2. YAYGIN GÖZ KUSURLARI
2.1. Miyopi
2.2. Hipermetropi
2.3. Astigmatizm
2.4. Prespyopi

3. EXCIMER LAZER AMELİYATI
3.1. Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK)
3.2. Kesikli Ameliyat (LASIK)
3.3. Diğerleri (Wavefront vs.)

4. AMELİYAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER
4.1. Ameliyat Şartları
4.1.1. Kimler Ameliyat Olabilir?
4.1.2. Kimler Ameliyat Olamaz?
4.2. Ameliyat Öncesi
4.2.1. Tetkikler ve Ön Muayene
4.3. Ameliyat Süreci
4.4. Ameliyat Sonrası

5. LAZERLE GÖZ AMELİYATININ RİSKLERİ

6. SIKÇA SORULAN SORULAR

1. GENEL İTİBARİYLE GÖZÜN GÖRME İŞLEVİ

Göz, aynen bir kamerada ya da fotoğraf makinesinde olduğu gibi iki adet optik noktaya sahiptir: Kornea ve lens. Kornea, saatin camı gibi göz yüzeyinin önündeki saydam penceredir. Lens ise göz bebeğinin arkasındaki saydam mercektir. Bu ikisinin haricinde görme olayında önemli bir işleve sahip olan bir diğer kısım retina ise, bu iki oluşumdan geçerek kırılan görüntünün gözün arkasında odaklandığı yerdir. Buraya düşen görüntü beyne iletilerek görme olayı sağlanır.

2. YAYGIN GÖZ KUSURLARI

2.1. Miyopi

Göze giren ışınların oluşturduğu görüntü, retina yerine onun daha önünde odaklanırsa, uzağı net görememe, yani "miyopi" oluşur. Bu durum, ya aşırı dik bir kornea ya da normalden daha uzun bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkar. Miyopi hastaları yakın nesneleri çok iyi görürken, uzaktaki nesneleri bulanık görürler. Bu kusuru düzeltmek için gözün kırıcılık gücünü azaltmak gereklidir. Bu ise gözlük, kontak lens ya da excimer lazer ile korneanı üzerini düzleştirmek suretiyle yapılabilir.

2.2. Hipermetropi

Gözün içine giren ışığın retinanın arkasında odaklanması durumudur. Normale göre daha düz bir kornea veya ön arka uzunluğu kısa bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkabilir. Tedavisinde amaç, gözün kırıcılığını artırmaktır. Bu ise yine gözlük ya da kontak lens ile, kısmen de excimer lazer sayesinde yapılabilir.

2.3. Astigmatizm

Kornea çapının değişik yönlerde farklı olması durumudur. Bu durum, bir yumurta ile futbol topunun kıyaslanması ile anlaşılabilir. Futbol topunun her yönde çapı eşit iken, yumurtada çap değişik yönlerde farklıdır. Bu durumda göze giren ışınlar iki farklı noktada odaklanır. Astigmatizm tedavisinde ise gözlük, kontak lens ya da korneanın kırıcılığının farklı olan aksının düzeltilmesi için çeşitli lazerler kullanılır.

2.4. Prespyopi

Göz lensinin, kırıcılığını değiştirme gücünün yaşa bağlı olarak azalması sonucu ortaya çıkan bir kusurdur. Genellikle kırk yaş sonrası ortaya çıkar ve altmışlı yaşlara kadar ilerler. Bu hastalar, yakını görebilmek için gözlük kullanmak zorundadırlar. Tedavisinde normal yakın gözlükleri, bifokal veya varikofal lensler kullanılabilir. Gözlerin bir tanesinin yakın, diğerinin uzak görme için ayarlanması da hem yakını hemuzağı net olarak göremeyenler için uygulanan tedavi biçimlerinden biridir ve bu "monovizyon" olarak adlandırılır. Son yıllarda bu konuda kontak lens, lazer, cerrahî müdahale gibi olasılıklar artmıştır.

3. EXCIMER LAZER AMELİYATI

Bu tedavi şekli, korneanın şekil ve kırıcılığının lazer ışınlarıyla düzeltilmesi esasına dayanır. Bu işlem, miyopi hastalarında 6-7 mm merkeze, hipermetropi hastalarında ise 5 ile 5.9 mm çevre kısma lazer enerjisi yüklenerek uygulanır. Astigmatı olan hastalarda ise astigmatın, yani korneanın daha dik olduğu aks tıraşlanarak belli bir sonuç elde edilir. Bu işlemler tek tek yapılabildiği gibi bazı hastalarda aynı anda da yapılabilir.

Lazerli göz tedavisi ve ameliyatı

Lazerli göz tedavisi ve ameliyatı

Excimer lazer tedavisinin yaygın olarak kullanılan iki şekli vardır. Bunlardan birisi kornea yüzeyine uygulanır, diğeri ise kornea içine. Buların haricinde wavefornt, epi-lasik gibi kişiye özel çeşitleri de vardır.

3.1. Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK)

Lazer ışınları direkt olarak hastanın korneasına uygulanır. Daha çok, düşük göz numaralarında ve korneası ince olan hastalarda tercih edilir. En önemli avantajı, kornea kalınlığının korunmasıdır. Ayrıca, ameliyat sonrasında çok zor anlaşılan bir iz bırakması sebebiyle de polis okulları ve askerî okul adaylarına avantaj sağlar.


Örnek bir PRK-LASEK ameliyatı videosu.

Bu şekil ameliyat ile tedavi olan miyop hastalarda 3, hipermetrop hastalarda ise 4-5 gün boyunca koruyucu kontak lens gözlerine yerleştirilir. Hastanın epiteli iyileşene kadar (yaklaşık 4-5 gün) gözde yanma, batma, sulanma ve hafif ağrı gibi şikayetler olabilir.

Bu tedavi türünün dezavantajlarından birisi de, yüksek numaralara uygulanamamasıdır.

3.2. Kesikli Ameliyat (LASIK)

Göz numarası yüksek olan hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. Tüm kalınlığı 500-550 mikro olan kornea üzerinden özel bir bıçak sayesinde 160 mikron (yaklaşık 3 saç teli) kadar bir kapak kaldırılır ve lazer ışınları bu kapak altına gönderilir, ardından kapak kapatılır.


Örnek bir LASIK ameliyatı videosu.

Ameliyat sonrasında, ilk gece harici ağrı olmaması, erken görme sağlanması ve iş gücü kaybının azlığı bu yöntemin en önemli avantajlarındandır. Dezavantajı ise korneası ince hastalarda tercih edilememesi ve dikkatli bakıldığında yara izi bırakmasıdır.

3.3. Diğerleri (Wavefront vs.)

Bu iki ameliyat şeklinin haricinde, basında "kartal gözü" olarak tabir edilen "Wavefront" tedavisi de yaygındır. Bu tedavi şeklinde gözün ayrıntılı bir haritası çıkarılır ve bu harita bilgisayar yardımıyla analiz edilerek, göze tamamen kendisine özel bir tedavi uygulanır. Hem PRK-LASEK hem de LASIK ile uygulanabilir. Gözün daha ince kusurlarını da düzelteceği için daha fazla görme sağlar ve özellikle geceleri daha kaliteli görüş sunar; fakat ücreti normal tedaviye göre %50 oranında daha fazladır.

"Advanced CustomVue" adında bir tedavi yöntemi ise, Wavefront'un geliştirilerek daha kullanışlı hale getirilmesidir. Bu yöntemde, göze yansıyan ışınlardan alınan bilgiler bilgisayar tarafından işlenir ve tedavi bu bilgilere göre devam eder. Ayrıca, gözün üç boyutlu görme haritası da çıkarılır.

Intralase LASIK adı verilen bir teknikte ise, kornea yüzeyi (flep) insan eli ve bıçak yerine lazer ile kaldırılır. Bu sayede başarı ihtimali %100'e yakın olur ve daha hassas bir ameliyat gerçekleştirilir.

Ameliyatın Topolyzer, Q-Value gibi çeşitleri de vardır; fakat bunlar yaygın olarak kullanılmazlar.

4. AMELİYAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER

4.1. Ameliyat Şartları

4.1.1. Kimler Ameliyat Olabilir?

- 18 yaşını doldurmuş olanlar.
- Son iki yılda göz derecesi 0.50 dereceden fazla değişmemiş olanlar
- En fazla 10 dereceye kadar miyopi, 7 dereceye kadar astigmat ya da 7 derece kadar hipermetropisi olanlar.
- Kornea kalınlığı yeterli kalınlıkta ve dokusu sağlam olanlar.
- Yumuşak kontak lens kullanılıyorsa, ameliyattan en az 10; sert kontak lens kullanılıyorsa 20 gün önce kullanımı bırakanlar.

4.1.2. Kimler Ameliyat Olamaz?

- Romatizmal hastalıkları olanlar.
- Kalp hastaları.
- Diyabet hastaları.
- Hamile ya da bebek emziren kadınlar.
- Daha önce gözlerinden ameliyat olanlar.
- Keratokonus hastaları.
- Göz tansiyonu olanlar.
- Katarakt gibi ağır göz problemi olanlar.

Bunun dışında, ameliyat yaşı hakkında sıkça sorulan bir soruya cevap vermek gerekirse şunu söyleyebilirim: 23 yaşından önce ameliyat olmayınız.

4.2. Ameliyat Öncesi

Ameliyat öncesinde gözün yorgun olmaması şarttır. Uykusuz geçen bir gecenin ardından ameliyat pek sağlıklı olmayacağı gibi makyaj, parfüm ya da kolonya gibi maddeler kullanmak da ameliyat seyrini etkileyebilir. Zira uçucu gazlar lazerin etkinliğini önleyebilmektedir.

4.2.1. Tetkikler ve Ön Muayene

Ameliyattan önce refraksiyon bozukluğu, kornea çapı, kornea kalınlığı, gözün ön yüzeyinin durumu ve retina tabakası ayrıntılı olarak incelenir. Bu ilk tetkikler ve ön muayene yaklaşık bir saat kadar sürer. Bu süre zarfı içerisinde göze belli aralıklarla uyuşturucu göz damlaları damlatılır. Aynı zamanda göz bebeği büyüyecek ve 4-6 saat görmede hafif bulanıklık oluşacaktır. Daha sonrasında bu durum, 6 saat içerisinde kendiliğinden düzelecektir.

4.3. Ameliyat Süreci

Tedavi odasına girildiğinde, özel bir yatağa sırt üstü uzanmanız istenecektir. Ardından, gözünüz "spekulum" adı verilen bir aletle yavaşça açılacak ve ameliyat boyunca açık kalması sağlanacaktır. Bu sırada, yanıp sönmekte olan yeşil ışığa bakmanız istenecektir. Bu sayede gözleriniz hareket etmeyecek ve daha sağlıklı bir ameliyat gerçekleşecektir.

Yukarıda bahsedilen ameliyat türlerine göre işlemler uygulanacak ve belli bir süreliğine görme kaybı en düşük seviyeye ulaşacaktır. Birinci gözün işlemleri bittikten sonra gözünüze koruyucu kontak lens yerleştirilecek, bir bandaj ile göz kapatılacak ve diğer göze geçilecektir. Her iki gözün toplam ameliyat süresi yaklaşık 5 dakikadır. Ameliyat bitince gözünüzdeki bandaj çıkarılacak ve bir dinlenme odasına alınacaksınız ve burada ilk kontrol gerçekleştirilecektir.

4.4. Ameliyat Sonrası

Hayatınızın en zor haftalarından birine hazırlıklı olun, zira uygulamanın yöntemine göre (özellikle PRK yönteminde) 2-8 gün arasında rahatsızlık çekecek ve görme kaybı yaşayacaksınız. Ardından gözünüz yavaş yavaş normale dönecek ve yaklaşık bir ay sonunda en iyi şekline kavuşacaktır.

Ameliyatın hemen sonrasında gözünüz uyuşturulduğu için 15-20 dakika boyunca farkına varılamayacak kadar hafif bir ağrı hissedeceksiniz. Uyuşturucunun etkisi geçtikten sonra orta şiddette ağrı, sulanma, yanma ve batma görülecek. Bu durum yaklaşık 12-24 saat sürecektir. Böyle bir durumda en iyisi uyumaya çalışmak ve ertesi günü beklemektir.

Ertesi gün ağrı, yanma, batma ve sulanma biraz daha azalacak; fakat sona ermeyecektir. Bu sırada doktorunuz sizi kontrole çağırabilir. Damlalarınızı ve ilaçlarınızı düzenli kullandığınız takdirde sonraki günler içinde bu rahatsızlıklar giderek azalacak ve 7. gün sonunda en aza inecektir.

Görme kalitesine gelince, şunları söyleyebilirim: İlk 3-4 gün görme en aza inecek ve refekatçiniz ya da güneş gözlüğünüz olmadan uzak mesafeleri katetmek oldukça zor olacaktır. 3.-4. gün sonunda uzak görme giderek keskinleşecek; fakat yakını görmede bulanıklık olacaktır. Yakını görmedeki bulanıklık ise sonraki 3-4 gün içinde gittikçe iyileşecektir. Her ne kadar kişiden kişiye değişse de, ortalama olarak 10 gün boyunca yakın görüşte belli bir bulanıklık görülecektir.

Ameliyat sonrasında takip eden 3 ay boyunca, gittikçe azalan bir sıklıkta damlalar kullanmanız söylenecektir. Bu damlaların en önemlisi de yapay göz yaşlarıdır. Kuruluğa bağlı olarak belli miktarda yapay göz yaşını kullanabilirsiniz.

5. LAZERLE GÖZ AMELİYATININ RİSKLERİ

Ameliyat, her zaman başarıyla sonuçlanmayabilir ve ameliyat sonrasında istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Bunların başlıcaları şöyledir:

- Görüşte azalma ve görüş kaybı.
- Regrasyon (görüşte gerileme).
- Işık haresi etkisi ve bulanıklık.
- Göz kuruluğu.
- Kontrast kaybı.
- Göz tansiyonu.
- Kornea bulanıklılığı, zedelenmesi ya da erimesi.
- Işığa karşı hassasiyet.
- Gece görüşünde azalma.
- Epitel erimesi, yürümesi.
- Nadiren körlük.

Tüm bu riskleri göz önünde bulundurarak ameliyata girmek ve sonuçlarına katlanmak gereklidir. Zira, bu risklere dayanarak, ameliyatı gerçekleştiren kurum ya da doktor size bir sözleşme imzalatacaktır.

6. SIKÇA SORULAN SORULAR

Lazer ameliytı sonrasında göz numarası sıfırlanır mı?

Bu konuda bir şey söyleyebilmek kesinlikle imkansızdır. Unutmamak gerekir ki, hiç kimsenin göz numarası sıfır değildir. En keskin görüşe sahip bir insanda bile 0.1 ile 0.25 arasında kusur vardır. Tabii kişiye özel ameliyat şekilleri sayesinde sıfıra en yakın görüşün sağlanabildiğini de belirtmek gerekir.

Kısacası, ameliyat sonrasında elde edilebilecek en iyi görüş, ameliyat öncesinde gözlük ya da lens ile elde edilebilen görüştür.

Ameliyat sonrası göz numaram tekrar yükselir mi?

Bu konuda da kesin bir şey söylemek mümkün değildir; fakat göz ilerlemesi biyolojik olarak durmuş ve göz sağlığına dikkat eden kişilerde bir yükselme görülmesi zor bir ihtimaldir. Önemli olan, ameliyat sonrası göz sağlığına dikkat etmektir.

"Kartal gibi görmek" mümkün müdür?

Bu tabir, Wavefront tedavisinin magazinsel adıdır. İnsan gözünün yapısı "kartal gibi görme"ye müsait değildir. Lazer, hiç bir zaman gözün diğer tabakalarından kaynaklanan görme eksikliklerini, göz tembelliğini düzeltemez. Gözlükleriniz ile ameliyat öncesi ne kadar kaliteli görüyorsanız ameliyat sonrası beklenti de o seviyelerdedir. Wavefront sadece daha iyi bir kontrast ve gece görüşü sağlar.

Gözlerce numara kalırsa ne yapılır?

Ameliyat sonrası başarı oranı kişiden kişiye ve numaraya göre değişiklik gösterir; fakat beklenenin dışında anormal derecede bir kusur kaldıysa ek bir ameliyat gerekebilir.

Kafaları kurcalayan soru: Doktorlar neden ameliyat olmayıp gözlük kullanıyor?
Aslına bakılırsa bu oldukça zor bir soru. Doktorlar bu soruyu cevaplamayı sevmezler ve her zaman ufak cümlelerle geçiştirirler. Esasında, lazerle göz ameliyatı oldukça yeni bir teknolojidir ve yaklaşk 10 yıllık bir geçmişi vardır. Bu 10 yıllık süreç içerisinde ameliyatı başarılı geçip de sonradan gözlerinde bir sorun ortaya çıkan kimse yok gibi. Kafaları karıştıran asıl soru ise şu: Ya 20 yıl sonrası? Yukarıda da yazdığım gibi, kırklı yaşlardan sonra yakını net görememe sorunu baş gösteriyor. Doktorların çekimser kaldığı noktalardan biri de işte burası: Lazerle göz ameliyatı olmuş birisi kırklı yaşlarda, daha doğrusu yaşlılık sürecinde ne gibi komplikasyonlarla karşılaşabilir?

Lazerle göz ameliyatı çok yeni bir teknoloji olduğu için, gençlik zamanlarında ameliyat olup da yaşlılığa erişimiş birisi henüz yok. Bazı kesimler (hattâ bu kesimler içinde ameliyatı yapan doktorlar da var) lazerle göz ameliyatının yaşlılıkta bazı sorunlara neden olabileceğini ve bunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

Bunun dışında yine ilerleyen yıllarda ameliyata bağlı olarak göz tansiyonu, katarakt gibi çeşitli göz sorunlarının çıkmayacağının da garantisi yoktur. Bu nedenle, ameliyat olmadan önce iyice düşünmeli ve bu tür riskleri göze almalısınız.

Ameliyatı Yapacak Kuruma/Doktora Nasıl Güveneceğim?

Yine dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de, ameliyatı gerçekleştirecek kurumun ya da doktorun bu konudaki tecrübesi ve amacıdır. Yazılan yorumlardan yola çıkarak, bu işi sadece ticarî amaçlı yapan kurumların/doktorların olduğunu söyleyebilirim. Ameliyat olmadan önce detaylı bir ön muayene ve sonrasında düzenli kontroller şarttır. Bunlara yeteri kadar ilgi göstermeyen kurum ve doktorları tercih etmeyiniz. Ayrıca, sorularınızı kısa cevaplarla geçiştirmeye çalışan ve hastasına karşı ilgisizce davranan doktorları tercih etmemenizde de fayda vardır.

NOT: Lütfen, konuyla ilgili herhangi bir soru sormadan önce yazılmış yorumları inceleyiniz. Sorunuzun cevabını yorumlar içerisinde bulabilirsiniz. Aynı noktaya temas eden önceden cevaplanmış olan sorulara cevap verilmeyecektir.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir yorum yapabilir veya soru sorabilrsiniz.

872 Yorum "Lazerle Göz Ameliyatı: PRK-LASEK, LASIK ve Diğerleri"

avatar
Sırala:   en yeni | en eski | en beğenilen
Mehemet Isıkli
Ziyaretçi
Mehemet Isıkli

Merhaba ben 23 yasındaym gözümde astigmatim -3 derece 2 sene sonra yapmayi düsünüyorum acaba o zamana kadar ilerler mi lazer tedavisi yapamaz miyim

hakan Yurdakul
Ziyaretçi
hakan Yurdakul

Merhaba miyop ve astikmatin tek ameliyatla tedavisi mümkünmu acaba

BARIŞ AKTAŞ
Ziyaretçi
BARIŞ AKTAŞ

Ortalama fiyat nedir

Nur güçlü
Ziyaretçi
Nur güçlü

Merhaba ben 4.50 ve 4.75 miyopum ve 20 yaşındayım 9 senedir gözlük kullanıyorum ameliyat olmak istersem ne kadar tutar acaba her site de farkli bir sey yazıyor .

Anıl Hüner
Ziyaretçi
Anıl Hüner

Merhaba isa bey benim iki gözümde 2.00 miyop henüz 16 yaşındayım özel harekat polisi olmak istiyorum 18 yaşında giriliyor sınavlara ne zaman ameliyat olmamı önerirsiniz ve ameliyat olduktan sonra polis olsam sorun olur mu şimdiden teşekkürler

doğan uymaz
Ziyaretçi
doğan uymaz

3,5 astgmat % 80 sağ gözde görme kaybı var dedi ve doktor 3 numara gözlükle başlattı ameliyat olsam faydasını göre bilirmiyim riski nedir ? ne önerirsiniz ? ortalama ameliyat tutarı ne kadardır ?

ayhan erik
Ziyaretçi
ayhan erik

Merhaba 19 yasibdayim 3 senedir miyopum lazer ameliyati olsam duzelirmi bide bi tehlikesi varmi yardimci olursaniz sevinirim

Sibel
Ziyaretçi
Sibel

Merhaba bende 6 yıl önce dünya göz hastahane sinde PRK yöntemi uygulandığı ama doktorum bana en fazla 0.50 derece yükselir dedi benim şimdi göz derecem 1.25 acaba neden bu kadar yükseldi dahada yukselirmi

deneme
Ziyaretçi
deneme

genetiktir

Ibrahim
Ziyaretçi
Ibrahim

Selam. Ewimin gozlerinde asigmatizm hastaligi bulunmaktadir. 20% oraninda gorme durumu var. Kendimiz Azerbaycanda oturuyoruz. Bizde ameliyyat bizar pahali qaliba( exzimer lazer, femtosecond). Aceba Turkuyede bu ameyillat bize tahmini kaca mal olur?

efsane eminli
Ziyaretçi
efsane eminli

Salam, Hocam. Bir kez eksimer lazer olunan hasta ikinci kez ayni ameliyat ola bilmez mi?

hümeyra demet
Ziyaretçi
hümeyra demet

merhaba koray bey erkek kardeşimin sağ gözünde %15 oranında görme durumu var göz sinirlerinde zayıflık olduğunu söylendi sizce ne olabilir ilerde askeri meslek düşünüyor bunun için ne yapmamız lazım ?

Aliosman korkmaz
Ziyaretçi
Aliosman korkmaz

Merhaba bendede göz tembelliği var ve yüzde yüz göremiyorum bunu yüzde yüze çıkaracak bir tedavi çıktımı

Koray Sercan Kuru
Ziyaretçi
Koray Sercan Kuru

İsa bey öncelikle teşekkürler cevapladığınız için.

Benim 3.5 derece miyobum var, artık değişmiyor hiç. Bunu en iyis istanbulda nerede lazer yaptırabilirim? Bir de benim için fiyat aralığı ne olabilir?

Arafat Acar
Ziyaretçi
Arafat Acar

Mrb isa bey 4 yaşındayken gözüme bakır tel girdi yeşil renkli gözüm mavimsi bir renk oldu sol gözümü görmüyorum ameliyat yapmak istiyorum bana bilgi verirmisiniz
Tşk
Şimdi 16 yaşındayım

Harun İşçi
Ziyaretçi
Harun İşçi

Hocam İyi Gunler. Bende 4.5 derecehipermetrop var. ayrica 0.50 astigmat. Sağ gozumde ise kayma ve goz tembelligi mevcut. Ayni zamanda kucukken sasilik ameliyati gecirdim. Ve son olarak genelde enjekte edilen agri kesicilerden kullandigimda gozlerim ciddi oranda sisiyor. Doktorlar alerji tarzi bir sey oldugunu soyluylrlar. Bunlar lazer tedavisine engel midir. Ayrica Ameliyat sonrasi risklerin (kontrast kaybi vs) geri donusu yokmudur yani onlari da baska tedavilerle halledebiliriyiz. Tesekkurler

volkan cakmak
Ziyaretçi
volkan cakmak
İyi günler. Bende 1.25 ve 1.50 hipermetrop var. Pomem'e başvurdum ve miyopta 2 hipermetropta 1 sınırları var. Benim yakın ve uzak görmemde sıkıntı yok. ama gördüğünüz gibi sınırı geçiyor . Ben develet hastanesinde doktora gittim o da Muayene etti bütün harfleri okuyabiliyorum. Bende çizdirmek istediğimi söyledim. Fakat doktor bey de bana genel sağlık tarihini söylemen gerekli ona göre ameliyat yapalım dedi. 1 ay da iyileşmez gibisinden. Şimdi ben çizdirsem müalakat'a kadar 2 ay olsa iyileşir mi gözüm. Yani ameliyattan sonra makinede derece az çıkacak ama okuma panosunu ameliyat yüzünden okuyamam ve bulanık görme gibi sorun olur mu? Ameliyattan sonra ortalama… Devamı »
osman tahtalı
Ziyaretçi
osman tahtalı

Merhaba doğuştan gelen sol gözümde kayıp var miş %10 kalmış farketmedim tedavisi varmı lazer le

Oğuzhan gömüç
Ziyaretçi
Oğuzhan gömüç

Merhaba ben dünya göz hastanedinde wavefront tedavisi olmak istiyorum acaba fiyatlar ortalama nedir

derya şenyiğit
Ziyaretçi
derya şenyiğit

merhaba. gözlük yerine lens kullansam acaba göz altında oluşan mor veya beyaz halkalar iyileşir mi?

derya şenyiğit
Ziyaretçi
derya şenyiğit

merhaba. ben 24 yaşındayım ve 8. sınıftan beri gözlük kullanıyorum. göz altı çevresinde beyazlamalar meydana geldi. ve bu durum sinir ediyor beni. ne yapabilirim geçmesi için?

Üye

Mrb ben jandarma uzmanlık sınavından geçtim sağlık göz sorun oldu 1.75 ve 1.50 çıktı sorun olur mu ?

Mustafa adigzl
Ziyaretçi
Mustafa adigzl

Ben dün ameliyat oldum kartal göz lazer ameliyati futbol oynuyorum ne zaman futbol oynayabilirim sağolun.

Mustafa adigzl
Ziyaretçi
Mustafa adigzl

Hocam bide bulanıklik devam ediyor ne zaman düzelir.

Aylin Yılmaz
Ziyaretçi
Aylin Yılmaz

iyi günler doktor bey.ben özel bir hastanede muayene oldum ve göz numaram 2 senedir durdu fakat ben 1 seneye yakın lens kullandım ve bana iyi gelmedi gözümde batma, sulanma ve yanma hissi oluyordu.Göz numaramın her ikisi de 4 miyop fakat lensten dolayı sağ gözümde 0,25 astigmatizm oluşmuş.Bu arada 19 yaşındayım.Sizce bu yaş ta ameliyat olmam uygun mu veya sonradan bir sorun çıkabilir mi?Şimdiden Teşekkürler...

Aylin Yılmaz
Ziyaretçi
Aylin Yılmaz

Ameliyat oldum ve cok iyi gecti.Femto lasik yontem uygulandi ve suan gayet iyiyim yorumunuz icin cok tesekkurler hocam😊Bu arada doktorum; Opr.Dr.Gökhan ERBAKAN bütün arkadaslara tavsiye edebilirim😊
Herkese Gecmis Olsun...

harun güner
Ziyaretçi
harun güner

hocam selamlar
özel bir hastanede göz muaynesi oldum . astigmatınız var dedi doktor. gözümde ve etrafında bazen gün boyu hafif bir acı ve yorgunluk oluyor gözlük kullanıyorum bilgisayar başınada özel sektörde çalışıyorum. gözümün bu durumu canımı ciddi bir şekilde sıkıyor. yardımcı olabilir misiniz ? yada öneriniz nedir.? hocam birde
ameliyat fiyatları nelerdir?
hayırlı günler

Üye

Merhaba hocam bende şaşılık var sol gözüm %5 görüyor sağ gözüm %yuz görüyor şaşılık lazerler oluyormuş oluyorsa da nerde olabilirim

özlem
Ziyaretçi
özlem

ben 19 yasınyadım kucukken dustum ve bu sebebten dolayı goz kayması yasıyorum tembelıkle beraber amelıyat olmak ıstıyorum fakat gercekten duzelırmı merak edıyorum hafıf ıce dogru kaymam var kucukken cok kez doktor gıttım ve goz kapama tedevısı uygulandı sureklı gozluk kullandım duzelır gıbı oldu ama aynı bende bıttımdan gozlugde bıraktım doktora danıstım duzelır ama kaba taslak ıncelemeden soyledı bana ınternete okuduklarım kafamı karıstırdı luzfen geı donus yapın merak edıyorum ve fıyatı ne kadar

İzzet
Ziyaretçi
İzzet

Selamünaleyküm hocam ben 20 gün önce doktora gittim bana istersn seni gözlüklerden kurtarabilirim dedi Benim problemim uzaktı Yakında bir problemim yoktu Bana dedi ki ister ameliyat ol �stersen alma daha sonra yakında da problemin başlayacak beni hem uzak Hem de yakın için artı katarakt ameliyatı da yaptı 20 gün olmasına rağmen yakını eskisi gibi göremiyorum ameliyattan önce yakını çok güzel görüyordum acaba bu sorun zamanla geçecek mi iyileşme süreci mi geçiriyorum hocam lütfen bana bir cevap verir misiniz Saygılarımla

İzzet
Ziyaretçi
İzzet

Hocam muaneye gittim ama bir beklememi söyledi ve ben ışıkları da dağanık görüyorum sizce o zaman bir hafta dahamı bekleyip tekrar muaneye gideyim hocam saygılarımla

İzzet
Ziyaretçi
İzzet

Hocam şimfiden sonramı 10 15 gün beklemem gerekir saygılarımla

İzzet
Ziyaretçi
İzzet

Hocam tekrar merhaba iki ayı geçti ama yakını eskisi gibi göremiyorum doktora kontrole gittim bana öyle şey söyledi ki şaşırdım bana sen miyop olduğun için yakını çok iyi görüyordun normal insanlardan daha iyi görüyordun eski gözünü bekleme diye bana cevap verdi Şok Oldum bana ne önerirsiniz ne yapabilirim Saygılarımla teşekkür ederim

Erdem yakar
Ziyaretçi
Erdem yakar

Goz tembeligim var ve goz numaralarım oldukcs yuksek lazer ameliyatla kurtulablilirmiyim

Kutlucan
Ziyaretçi
Kutlucan

İsa Hocam meraba ,ben 2 sene önce retinada yırtık ve korneada yanık yüzünden hastanede yattım ama ameliyat olmadım,damla ile tedavi ettiler.Benimde lazer tedavisi olmamda bir sakınca var mıdır?

cemil
Ziyaretçi
cemil

Öncelikle bu sayfayA girmemdeki sebep laser fiyatlari ile ilgili her şey yazdıgı için girdik ama hiç bir bilgi yok Allah için doğru başlıklar koysaniz

Mücahit Gümüş
Ziyaretçi
Mücahit Gümüş

Bende ameliyat olmak istiyorum miyop ve astigmat var gözlerimde ankara maya göz hastanesinde ameliyat olmayı düşünüyorum lazer olanlar bana msj atıp bilgi verirlerse sevinirim

TC Batuhan Başar
Ziyaretçi
TC Batuhan Başar

Merhaba ben 13 yaşındayım pmyo sınavlarına gircem 18 yaşında lazerle ameliyat olmak istiyorum acaba düzelirmi? biri 3 biri 2.75 lütfen cevaplayın

ALİ ZULFUKAR
Ziyaretçi
ALİ ZULFUKAR
Merhaba.Ben yaklaşık 10 gün önce gözlerimi çizdirdim yani ameliyat oldum, göz numaram -5 di kontrollere gitdim herşey normal yolunda gitdiğini söylediler.fakat sağ gözüm sol gözümden daha net görüyor ve bu hiss beni rahatsız ediyor ,ve yeniden başka bir yerde konrole gitdim ve o doktorunda bana söylediği ''çok başarılı bir ameliyat geçirmişsin herşey yolunda '' dedi. göz numaramı kontrol etdiler kağıtda yazan rakamlara göre sol gözüm -1 sağ gözüm ise 0. sağalma sürecinde olduğumu söylediler veben bu durumun normal olduğunu düşünmüyorum , çünki iki gözümden amelyat olmama rağmen sadece sol gözüm bulanık görüuor ve bu durum artık 4-5 gündür böyle,hiçbir ilerleme… Devamı »
serdar simsek
Ziyaretçi
serdar simsek

selaamu aleykum arkadaslar! laserin fiyati nekadar? benim gözlerim -6 ondan icin.

Cansu
Ziyaretçi
Cansu

Antalya dunya gozde ilasik 4000tl yarin olacam bakalim

hazal
Ziyaretçi
hazal

merhaba, nasıl geçti ameliyatınız memnun kaldınız mı?

Esra Aktas
Ziyaretçi
Esra Aktas

2.500 tl civarinda

Esma cengiz
Ziyaretçi
Esma cengiz

Arkadasim tlf numarani verir misin bende ameliyat olmak istiyorum. Bi konuşalim seninle

süleyman karabulut
Ziyaretçi
süleyman karabulut

0 553 74544 21 özelden ararmsnz amalyt hakkında bir iblgi vercem bende oclam bu hafta 🙂

Dogan celik
Ziyaretçi
Dogan celik

Merhaba, hocam ben 2010 yilinda dunya goz hastanesi etiler subesinde goz ameliyati oldum gozummde ileri derece astigmat ve miyop vardi ameliyat basariliydi fakat suan gozumde numaralanma var ve sag gozum netdeuse gormuyor. Tekrar dunya goz hastanesine gittim dogustan goz tembelligi oldugunu soylediler 2 3 yildir hayat zindan oldu cozumu yokmu hocam tesekkurler

Serkan Duman
Ziyaretçi
Serkan Duman

İKİNCİ AMELİYAT OLANAĞI VAR MI YOKSA İMKANSIZ MI?

Özge Drn
Ziyaretçi
Özge Drn

merhaba 15 yıldır tip 1 diyabetim 3 numara miyop um . diyabete bağlı herhangi bir göz komplikasyonum yok. lazerle tedavim mümkün mü acaba ?

Mustafa çevik
Ziyaretçi
Mustafa çevik

Merhaba hocam. 12 gün önce prk oldum. İki gozumdede gölgeli yani çift görme var. Geçici bir durum mudur.tşk.

feyza
Ziyaretçi
feyza

Şu 10 derece iki gözün toplamı mı? Ayrı ayrı her göz için 10 derece mi yoksa

Yasemin keske
Ziyaretçi
Yasemin keske

Meraba miyopum ve lazer dusunuyorum. Gercekten iyi bir hastane var mi oneereceginiz. Yorumlar neden bu kadar kotu tam memnun olan yokmu lazerden.s

Nuri Yeşiltepeli
Ziyaretçi
Nuri Yeşiltepeli

10 ağustos çarşamba günü lazer le ameliyat oldum uzağı bulanık görüyorum gece dahada görme kaybı oluyor . nezaman iyilesirim merak ediyorum

Ümit sun
Ziyaretçi
Ümit sun

Merhaba hocam ben 19 yaşındayım suan sol gözümde astigmat var 6 dereceye kadar sağda bir sıkıntı yok ameliyat olursam hayatımı nasıl etkiler bilmiyordum 20 yıl sonra nasıl olur kimde bilemez peki siz garantisini veriyormu sunuz ilerde dahada kötü olmayacagina

halil ibrahim yaz
Ziyaretçi
halil ibrahim yaz

arkadaşım benimde yaşım 18 sol gözüm 6 küsür ve ileri derce astigmat var ve ayrıyetten göz tembelliğim var. sağ gözümde hiçbir sıkıntım yok siz ameliyat oldunuz mu?

Muharrem kök
Ziyaretçi
Muharrem kök

Hocam ben bundan 17 yıl önce lazer tedavisi oldum olduktan ilk on yıl boyunca gözlerim gayet iyi görüyordu ama şimdi görme kaybı oldukça yükseldi tekrar lazer olabilirmiyim.

Süleyman erarslan
Ziyaretçi
Süleyman erarslan

Selamun aleyküm ,benim sorum lazer ameliyatlarının, retinayla bir bağlantısı, alakası varmı acaba, yani retina dekolmanı gibi bir sorun çıkartma ihtimali falan. Bu arada kendi numaram; sol;3,sağ;4 miyop, ve 3 numarada astigmat, kornea kalınlığım 526 uygunmudur acaba. Yani tedirgin olduğum nokta retina dekolmanı =körlük diyelim, bu ihtimal varmı yoksa, lazer sonrası gözlük yine bi şekilde kullanılır en azından oldum olmadı dersin devam edersin. Ama öbürünün geri dönüşü hiç yok küçük bi ihtimalde olsa. Şimdiden size teşekkür ederim.

Eyüp Yavuz
Ziyaretçi
Eyüp Yavuz

Isa hocam merhaba, lazer tedavisini bende dusunuyorum fakat emin olamadim. 25 yasindayim goz derecelerim 1.75 ve 2.00 civarinda ikisi de, uzagi bulanik gorme sanirim astigmat sorunum var. Meslegimde bilgisayar muhendisiyim dogal olarak işim geregi surekli bilgisayar ekranina bakiyorum gun boyunca. Goz derecelerim cok yuksek olmasada sizin dusuncelerinizi de merak ettim ameliyat olmaya deger mi ?

Aysel
Ziyaretçi
Aysel

İyi günler ben 2 sene sonra polislik sınavına girmek için lazer tedavisi düşünüyorum şuan 16 yaşındayım sağ gözüm 1.5 sol 1 bir zararı olur mu lütfen cevap

Batur Alp Arslan
Ziyaretçi
Batur Alp Arslan

Arkadaslar benim göz numaram biri 3 - 4 amiliyatla veya lazerle düzelir mi ?

HASAN KEKEÇ
Ziyaretçi
HASAN KEKEÇ

Merhaba arkadaşlar ben kartal göz ameliyatı oldum 20 gün oldu herşey yolunda gitti görüşüm filan gayet netleşti herşey 4 4 lük gidiyordu bi sabah uyku sersemi gözümü kaşıdım ve 1 saat sızladı sonrası bulanık görmeye başladım koşa koşa doktora gitim durumu anlattım gözüme baktı doku zedelenmesi yok korkma düzelir zamanla dedi ama ben elham yaptım ikna olmadım korkuyorum kalıcı olur mu geri düzelir mi acil yazın epitel doku kazınarak yapıldı
Acil dönüş yapın ne olur

Erhan NEFE
Ziyaretçi
Erhan NEFE

Merhaba hasan kardeşim öncelikle geçmiş olsun. peki şimdi nasıl oldun.

Cengiz
Ziyaretçi
Cengiz

Isa bey, hazirladiginiz blog icin tesekkurler, uzun bir arastirmadan sonra (ozellikle sizin yazdiklarinizi okuyunca) daha sonra olusabilecek problemlerden dolayi bu operasyondan bir sure vaz gectim. Ancak lasik ve lasek disinda goz icine yerlestirilen lens hakkinda herhangi bir bilgiye ulasamadim, duydugum kadari ile kati ve silikon olan iki cesidi varmis ve kornea nin altina yerlestiriliyormus. sanirim bu sistem lasik ve lasek e gore daha etkin ve yeni bir sistem. Bu konuda herhangi bir duyumunuz var midir diye sormak istedim, tesekkurler...

Erkan
Ziyaretçi
Erkan

Merhabalar hocam 2.06.2016 17:00 tarihinde ilasik lazer oldum gözlerim -2 derece civarlarında idi 7.gün olmasına rağmen sağ gözüm biraz daha net iken sol gözüm sağ göze nazaran yakın ve uzakta bulanık net değil dün kontrole gittiğimde astigmat oluşmuş şimdiki derecelerin bir önemi yok astigmat ise geçer 10 gün sonra tekrar gel ve bu süre boyuncada yine damlalara devam et dedi sizin düşünceniz nedir teşekkürler hayırlı ramazanlar.

Songül
Ziyaretçi
Songül

Erkan Bey Merhaba, bende bu ay içinde ilasik lazer olmayı düşünüyorum. -2.5 derece gözlerim ve uygun olduğu söylendi, fakat ameliyat sonrası oluşabilecek endikasyonlardan tedirginim. 2 ay sonundaki deneyim ve düşünceleriniz nelerdir öğrenebilir miyim acaba? Şuan bulanıklık ya da hareli görme devam ediyor mu?

Erkan
Ziyaretçi
Erkan

Merhabalar mesajınızı yeni gördüm kusura bakmayın sağ gözüm gayet iyi durumda lakin sol gözümde doktorun söylediğine göre 100 hastadan 1'inde görülen bi komplikasyon oluşmuş oda astigmat geçermi diye bekliyoruz ama muhtemelen sol göze tekrar bir operasyon yapacak doktor bulanıklık konusuna gelirsek ilasik'de 2.gün bayağı bir azalma oluyor 1 hafta içinde ise tamamen rahatlamış oluyor.

su goz
Ziyaretçi
su goz

merhaba benim sağ gözüm 8.25 sol gözüm 3 buçuk derece göz ameliyatı olabilirmiyim ilerde körlüğe gidermi yaşım daha 21

Fatih KÜÇÜKDEMİRCİ
Ziyaretçi
Fatih KÜÇÜKDEMİRCİ

Merhaba,

Ben de dünya gözde muayene oldum. Yaklaşık 2 numara miyop olan gözlerim için sadece 2 tedavi uygun görünüyor. PRK Standard ve PRK Wavefront. İkisinde de yapılan işlem hemen hemen aynıymış ancak wavefront kartalgözü operasyon fiyatı 4000 TL iken standartın fiyatı 1500 TL.
Sizce aradaki farka değer mi? Wavefront yaptıranlar nasıl bir fark hissediyorlar görmelerinde?
Teşekkürler...

Fatih KÜÇÜKDEMİRCİ
Ziyaretçi
Fatih KÜÇÜKDEMİRCİ

İsa bey merhaba,
2005 yılında 4.5 olan miyopken lazer oldum 3 4 yıl kadar öncesinden de tekrar gözlüğe başladım şuan 2 numaraya kadar bozuk gözlerim. Bugün 36 yaşındayım dünyagöz tekrar muayene oldum göz yapımın yeni bir lazere uygun olduğunu söylediler ama 40 yaşından sonrada hipermetrop bozukluğu başlarmış bu yüzden kararsız kaldım. Ayrıca gece görüşümde zayıflık hissediyorum şu an. Sorularım 1. sizce tekrar ameliyata değer mi? 2. Olacaksam eğer göz yapıma uygun olan PRK yöntemlerinden standart mı yoksa wavefront mu olmamı tavsiye edersiniz? aralarında 2300 TL fiyat farkı var. Çok teşekkürler

Tuğba uzun
Ziyaretçi
Tuğba uzun

Meraba ben uzağı göremiyorum lens kullanıyordum batma yapınca gözlük kullanmaya başladım - 1.00 numara kullanıyorum tavsiyeniz nedir acaba lazer düşünüyorum olurmu acaba

Şeyda B.
Ziyaretçi
Şeyda B.

Bence gözlük numaranız çok küçük ameliyat için. Riske değmez diye düşünüyorum

müzeyyen bozkurt
Ziyaretçi
müzeyyen bozkurt

ben 2000 yılında 44 yaşinda dünya göz hastanesinde lazer yaptırdım. doktorum bozkurt şener bey 12 olan numaramı neredeyse 0 a indirdi. ancak şu an 60 yaşindayım göz numaram son birbuçuk yılda 2,5 numaraya çıktı. oysa ilerki yaşlarda kataraktan başka ilerleme olmayacağı söylenmişti. acaba neden numara 2,5 oldu. ilerde eski numaram olan 12 geri gelirmi. yeniden lazer yapılırmı ve lazer fiyatları ne kadar . bigi verirseniz memnun olurum. saygılarımla.

Ufuk camadan
Ziyaretçi
Ufuk camadan

İsa hocam ben 18 yasındayım sağ gözümde şaşılık var bunun tedavisi varmı varsa fiyatı nedir yardımcı olurmusunuz?

Talat ÖZBEK
Ziyaretçi
Talat ÖZBEK
İsa bey ben 1972 doğumluyum. 2002 yılında lasik ameliyatı oldum şikayetim uzağı görememe (miyop) ve gözlük numaram 7,5 tu . ameliyat sonrası bir sağ göz :0,75 sol göz ise: 0,50 kaldığını söylediler 2013 yılında göz doktoruna muayene olduğumda iki gözümde 1,75 olduğunu söylediler. 2015 yılının temmuz ayında ise muayene oldum ve iki gözümün 2,50 olduğu söylendi. Şunları cevaplarsanız sevinirim 1-Bu artış ne kadar daha devam edecek ? 2-İkinci defa lasik olma şansımız var mı? 3- bende 1,5 yıldır diyabet görülmeye başladı bunun gözlük derecenin artmasıyla bir etkisi var mı? cevaplarsanız çok sevinirim saygılar.
Okan SOYTAS
Ziyaretçi
Okan SOYTAS

Merhabalar ben agir bir trafik kazasi gecirdim. Kazadan sonra 6 ay hastanede kaldim fakat sag gözümün yaklasik olarak sag yarisi görmüyor burda bir tek doktora göründüm ve bana büyük bir itina göstermedi ve bana tekrar komplet göremiyecegimi söyledi. Sizce tekrar görme sansim var mi? ne yapabilirim eger yardimci olursaniz cok sevinirim. Tessekkürler

Meryem Koç
Ziyaretçi
Meryem Koç

merhaba nişanlım 22 yaşında bugün doktora gitti derece bozukluğu var lazer amaliyat olmak istiyordu uzmanlığa girecek fakat doktor bozukluk doğuştan olduğu için ben değil hiçbir doktor bişey yapamaz vazgeç demiş. Sizce ne yapmalıyız??

Hmşr Şermin
Ziyaretçi
Hmşr Şermin

merhaba hocam suan sizin yazilarinizi okudumda daha cok korkmaya basladim.
ben 6 senedir miyopum. Aslinda daha kucuk yasta basladi. Suan 18 yasindayim . Goz numaram -4.0 . Bi karar aldim cizdirecem dedim ama anlasilan pek guvenilir degil. peki hocam gozde ucan ufak bocek gormek nasil? Ben cogu zaman goruyorum. Bu baska bir haastaligin belirtisimi yardimci olursaniz sevinirim

derya oz
Ziyaretçi
derya oz

1995 de turkiyeye bu ameliyati ilk getiren unlu bir dr tarafndan yuksek miyop gozlerimden lazer ameliyati oldum..su an 47 yasidayim..son bes yildir gozlerim cok kotulesti..aynen ameliyat olmadan onceki gunlerime dondum hatta gozlukle bile cok iyi gorus sagliyamiyorum artik..
lazer ameliyati insana mucizevi bir durum yasatiyor evet ama yas ilerleyince kotu bir durum olma ihtimalinede ben bir ornegim..

Songül
Ziyaretçi
Songül

Derya Hanım Merhaba, şuan -2.5 derece miyop gözlerimden ilasik ile ameliyat olmaya karar verme aşamasındayım. Benim yaşımda ameliyat olmuşsunuz ve şuan bu yazdıklarınızı okuyunca 20 sene sonra sizinle aynı düşüncede olabileceğim hissine kapıldım.
Ameliyattan uzunca bir süre sonra gözlerinizde miyoptan başka göz kusuru oluştu mu tansiyon vs.? Tecrübenizden yararlanarak bir soru sormak istiyorum. Bugün 27 yaşında olsaydınız yine bu ameliyatı yaptırır mıydınız?

Talat ÖZBEL
Ziyaretçi
Talat ÖZBEL

Derya hanım malesef haklısınız zaman geçtikçe eski haine geliyor.

gamze ozgen
Ziyaretçi
gamze ozgen

Merhaba benim goz numaramda _3.5 lazer olmak istiyorum sorum hamilelikte lazer olabilirmiyim bebege bir zarari olurmu simdiden tesekkur ederim

emine akcaalan
Ziyaretçi
emine akcaalan

Ben 3 yldr gozluk kullaniyorum dinlendrci ile basladm fakat gittikce derecesi artti son recetem su sekilde sferik= -1.00 slndrik -0.50 aks125 sol goz: sferik -1.00 slndrk -0.55 aks 45 gozumun tam olarak durumu ne bu gozlugu takarsam daha da bozulmasndan korkuyorum duzelme olabilir mi

ali ozturkmen
Ziyaretçi
ali ozturkmen
Merhaba ısa bey benim gozumde uzağı görme problemi var bu konuda lazer tedavisi olmyakara verdim ve bir uzman doktora muayene oldum ve bu lazer işleminin yapılabileceğini söyledi tabi daha bu konuyu araştırmak gerektiğini ve emin olmak farklı bir uzman hekime daha muayne oldum bu uzman hekim tersi olmaycami gözümde keratakonus hataliginin olduğunu söyledi ve tehlikeli bu durumda olursan daha kötü olu ani söyledi tabi bunun sonrası tekrar lazer işlemi gerçekleşir diyen doktorla görüştüm ve bana böyle bişey olmadığını ve sadece kornea yapının keratakonusdaki gibi açtı dik bur şekilde olduğunu bile yapıya sahip olduğumu söyledi tabakanın incellik durumunu buna müsait yani… Devamı »
nisanur demirci
Ziyaretçi

arkadaşlar ben,m hocam da miyop ve ameliyat olacağı için okula gelmiyor sizce ameliyatından ne kadar bir süre sonra okula gelebilir lütfen acilll...

Bedirhan ABBAK
Ziyaretçi
Bedirhan ABBAK

Astigmatım yok,miyop 1.25 ve 1.75 varyaş 35 numar değişimi uzun zamandır olmadı.Hangi tür lazer operasyonunu tavsiye edersiniz başarı oranı ne olur?

büsra sonmez
Ziyaretçi
büsra sonmez

Ben bır hastanede muayene oldum kornea kalinligim 450 ve numaram 2 çıktı sağ ve sol ayni 23 yası dayım doktor göz ilerleme h hastalıgi olabilir dedi direk beni kros a yönlendirdi göz ilerleme hastaliğim olduguna inanmak istemedim çunku 5 yildir gozlerım 2 numara ve 4 yildir lens kullanıyorum lazer ameliyati olma ihtimalim nedir birkac doktora gorunmek istiyorum çunku moralim çok bozuldu.

kenan keskin
Ziyaretçi
kenan keskin

bisikletle kamyona çarptım sol gözümün damarı soldu görmesi az gözümün damarını canlatmak için ameliyat olabilirmiyim

müjde a
Ziyaretçi
müjde a

Slm isa bey benim sağ gözümde kayma var ancak herhangi bir sağlık güvencem yok tedavisi nasıl olur ve fiyat olarak ne kadar olur?

osman güven
Ziyaretçi
osman güven

Merhaba benim hiç bir yerde bulamadigim yorumsu 7 5 numra olan göze hagi teknik uygulanır 32yasindayim iki kere ameliyat olmak istedim ikisidede bir yol kattemedim gözlerim ameliyata uygun fakat numara kalir diyolar yardımcı oolursaniz sevinirim

elif avşar
Ziyaretçi
elif avşar

bende öyle düşünüyorum şimdilik kalsın ileride yaparım artık 🙂

Ali GÖKDENİZ
Ziyaretçi
Ali GÖKDENİZ

İLASİK Lazer olan bir kimse dövüş sporları yapabilirmi benim araştırmama göre ani tranva darbe sonucu fleb yerinden oynayabiliyor diyorlar lakin doktorum bir şey olmaz diyor bende lasek olmak istiyorum lasek doktorlar sıcak bakmıyor İLASİK darbe sonucu fleb yerinden oynayabilirmi ?

elif avşar
Ziyaretçi
elif avşar

merhaba hocam.benim sağ gözümde 4 sol gözümde 2 miyopi var.geçen gün göz doktoruna gittim lazer tedavisi olmak istiyordum da. Yaşım 18 olmasına 5 ay var.doktor kontrol etti gözlerin lazer için uygun dedide hatta lazer için randevu gününüde aldık ama içimde şüphe var numaram tekrar artar diye yasımda uygun değil gibi sizce ne yapmalıyım?

Ali GÖKDENİZ
Ziyaretçi
Ali GÖKDENİZ

Elif hanım ben doktor degilim ama biraz olsada bilgim var göz numaranız son 1 yılda veya 2 yıldır hiç ilerledimi önce bunu bilmek lazım yani göz numaran ilerliyosa ilerleme durmadıysa bence olma çünkü tekrar yenileycektir göz pakemetri ve diger tetikleri resmini çekip gönderebilirmsin bende lazer olacam diye çok araştırdım benim biraz bilgim var tek diyecegim acele etme iyice araştır bende elimden geldigince yardımcı olurum

Ali GÖKDENİZ
Ziyaretçi
Ali GÖKDENİZ

Elif Hanım lazer uzun vadede problem olacagını sanmıyorum ilk lazer çıktıgında ameliyat olan birini tanıyorum 15 yıl oldu halen mükemmel diyor teknoloji degişiyor bence biraz daha beklemelisin yaşın itibariyle çok erken senin için 25 yaşına kadar beklersen o zaman daha sorunsuz bir yöntemle ameliyat olabilirsin yeni bir yöntem çıktı smile teknigi tavsiyem 25 kadar bekle bir kaç seneye daha iyi teknolojiler çıkacak

elif avşar
Ziyaretçi
elif avşar

açıkçası araştırdım biraz daha şüpheli yaklaşmaya başladım.göz numaram son 1 yılda 1 numara kadar artışı olmuştu.araştırınca lazere soğudum haklılar yani lazerin uzun bir geçmişi yok gelecekte ne tür sorunlar olusturur bilemiyoruz.şimdilik lazer kalsın iptal edicem büyük ihtimalle

Ahmet ARSLAN
Ziyaretçi
Ahmet ARSLAN

İsa bey merhaba öncelikle. Yaşım 20 sağ göz 2.00 derece sol gözüm 1.75 derece.Göz ilerlemesi durmuş ,kornea kalınlığım 490 göz tansiyonu ve şeker hastalığım bulunmamakta.Sizce lazer için uygun bir aday mıyım ? Ve bana hangi yöntem uygulansa daha yararlı olur? Bir de şuanda lazer fiyatları nedir? Şimdiden teşekkür ederim

sevilay erdem
Ziyaretçi
sevilay erdem

merhaba 18 yasındayım gözlerim 5 yıldır bozuk gözlük ve lens kullanıyorum uzun süre gözlükte lenste kullanamadım o yüzden göz numaram sağ: -4.50 sol : -4.25 artık lens ve gözlük takmak istemıyorum lazerle ameliyat olsam kesin gecer mi bu sorun ayrıca SSK karşılar mı? karşılamazsa ne kadar olur bunun fiyatı yardımcı olur musunuz ?

emre demirtas
Ziyaretçi
emre demirtas

Iyi gunler isa bey. ben 1 hafta once dunyagozde intralasik lazer oldum lens veys gozlukten iyi goruyorum. fakat sol gozum mukemmele yakin gorus saglamasina ragmen sag gozumde ozellikle karanlik ortamlda gorus kslitesinde azalma oluyor ve de sag gozumun etrafinda bi seyler varmis gibi hissediyorum ameliyatin etkisinden kurtulamamis gibi genel bir his sol gozumde hissetmiyorum acaba bu sorunlar gecici mi yoksa kalici olucak mi ondan korkuyorum vede benim gibi pek cok insana bu konuda yardimci oldugunuz icin cok tesekkur ediyorum

emre demirtas
Ziyaretçi
emre demirtas

sağ gözümde ameliyattan sonra büyük bir kızarıklık vardı ve doktor geçecegini söyledi cok takılmamamı söyledi fakat halen tam olarak geçmiş değil yanma batma tarzında bir şikayetim olmuyor daha ziyade sanki gözümün etrafındaki damarları hissediyorum çok hafif kafamın sağ tarafında karıncalanma tarzı diyebilirim böyle birşey normal midir? 1 aya yaklaştıkça tekrar muayene olmayı bekliyorum. ilginiz için teşekkür ederim.

emre alan
Ziyaretçi
emre alan

İsa bey iyi akşamlar ben 9 ay önce adana dünya göz hastanesine gittim gözümü çizdirmek için 18 yaşındayım bu arada önceki haliyle gözüm sağ -1.25 sol -1.75 idi o anki muayanede sağ -1.25 sol -2.0 ayrıca ek olarak astigmat çıktı sağda -1.0 solda -0.50 AXI 180 daha sonra gözün detayını gösteren makinalara girdim çıktım doktorun yanına gözünü çizemem kornea zarın ince dedi tek seferlik şansın var bir sorun olduğunda ek olarak birşey yapamam muayene edemem dedi ne kaadr doğru acaba

servet tekin
Ziyaretçi
servet tekin

merhaba adana dünya gözde bende amalıyat olmak istiyorum sızce nasıl onerırmısınız birde ort fiyat nedir acaba doktorunuzun adı neydi

Nihat
Ziyaretçi
Nihat

Isa bey benim gozum -7 -8 gibi cok zayif goruyorum ve zayiflamasi hala durmuyor bunun tedavi veya ameliyatnan duzelme ihtimali varmidir?

Fatma başıbölükoğlu
Ziyaretçi
Fatma başıbölükoğlu

Merhaba İsa bey sorularımın cevaplarını yazılan sorular ve yorumlardan aldım.. yaklaşık iki gün önce tedavi sıramı beklerken bir ay önce amaliyat olan bi bayan hala görmesinin netleşmedigini söyledi ve doktorunun bunun üç ayı bulacağını söylediğini dedi. Fakat siz daha farklı söylüyorsunuz ve dediğiniz daha makul muhtemelen ameliyatında sağlanan başarı bu kadar fakat benim doktorum yaptığı tetkiklere bakarak sizin amaliyatınuzda yüzde 95 başarı sağlanacak dedi bu ne derece doğru bunu rakamlarla tespit etmek elimizdeki teknolojiyle ne kadar mümkün bunu merak ediyorum teşekkürler 🙂

naile tepebaş
Ziyaretçi
naile tepebaş
iyi günler,ben 1 hafta önce İstanbul'da Birinci Göz Hastansesi'nde her iki gözümden lazer operasyonu oldum. (Sanırım lasek yöntemiyle çünkü epital tabakamın gevşek olması nedeni ile koruyucu lens takılmıştı,5.gün çıkartıldı.).Göz numaralarım 1,75 sol-1,50 sağ idi ve de düşük derecede astigmat mevcuttu.Şu anda sol gözümde net bir görüntü olmasına rağmen sağ gözümde bulanık,dalgalı bir görüş hakim.İstanbul'da ikamet etmemem sebebi ile ameliyattan 1 hafta sonra bulunduğum şehirde bir göz doktoruna muayeneye gittim ve sağ gözümde astigmat tespit etti ve ölçümler 0,25--0,75 çıktı.Sorduğumda rakamlara çok takılmamam gerektiğini söyledi ve sağ gözümün sol gözüm kadar iyi olup olmayacağı konusunda net bir yanıt alamadım.(lazer tedavisi uzmanlık… Devamı »
KÜBRA AYCAN
Ziyaretçi
KÜBRA AYCAN
Merhaba, Yaklaşık 12 senedir gözlük kullanıyorum son 6 sene ise lens kullandım ama gözüm artık hiç bir lensi kabul etmiyor kızarıyor şişiyor son 6 aydır kullanmıyorum.Gözlerim ikiside kızarık ve şiş 6 ayda 5 ayrı doktora gittim.En şon güneşe alarjim olduğunu kuruluk olduğunu söyledi ve lazer için gözlerimin uygun olduğunu söyledi.Damla verdi birde gözlük numaran değişmiş astigmatın artmış dedi. Miyop:-3 -3,25 astigmat 1,25 şuan çok kararsız kaldım. numaram değişmiş durması gerekmiyo mu lazer için ?gözümde alerjik bi durum var doktor uygun dedi ama yine de şüphe var içimde birde astiğmat sıfırlanmıyormuş sonra artarmı? Yaşım 24 yaşım uygun ama gözlük numaram değişeli… Devamı »
merve ay
Ziyaretçi
merve ay

Merhaba ben lazer ameliyatı oldum 2 gozumnen 5 gün oldu sağ gözüm tam olarak görüyor sol ise bulanık neden acaba çok korkuyorum cevap

merve ay
Ziyaretçi
merve ay

Merhaba ben lazer ameyati oldum 5 gun oldu sag gözüm tam görüyor sol bulanık cok korkuyorum neden acaba lens yok gözümde

nurten çınar
Ziyaretçi
nurten çınar

merhaba isa bey kolay gelsin benim uzağa görememe problemim var gecen hafta doktora gittim sağ gözüm vitrum spher 0,50 vitrin cylindir 0,25 axis 55 sol gözüm vitrin cylindir 0,75 axis 95 gözlük kullanmam istndi gözluk kullanırsam gözüm kısa sürede eski haline gelir mi? yardımlarınızı beklıyorum

Zehra
Ziyaretçi
Zehra
Ben gözlük kullanıyorum numarasını bana söylemediler yakını iyi uzağı bulanık görüyorum miyop var bende çok korkuyorum miyoplar için olan göz ameliyatını izlediğimde korkudan ölecektim . Ya kör olursam zaten ailemede birşey söyliyemiyorum 13 yaşındayım ama 18 yaşında olmamız gerekiyormuş. Göz ameliyatı olurken bizi uyuştuyorlarmı uyormuyuz ? Bize yeşil bir noktaya bakmamızı söylerler diye yazmışsınız bize yaptıklarını hissedecekmiyiz ? Gözümüzü üyuşturacaklar mı ? Bu arada ben Cizre'deyim buradaki doktorlara güvenmiyorum. Zaten topu topu benim bildiğim kadarıyla 2 tane doktor var neyse dediğim gibi ben buradaki doktorlara güvenmiyorum nerde ameliyat olabilirim nereyi önerebilirsiniz ? Gözlüğümün numarasında yüksekmiş. Gözlerimin televizyon izlerken kurulduğu hissediyor… Devamı »
elif demir
Ziyaretçi
elif demir

zehracım korkmana gerek yok lazer kör etmiyormuş çünki lazer gözün dibine değil de korneaya yani gözün dışına yapılıyomuş göz ameliyatı olurken bayıltmıyolar uyuşturuyorlar bana bir doktor üniversite hastanesini önerdi ama özellerde iyi doktorlar var galiba sende göz kuruluğu var suni göz yaşı yazdır kulan bunun hiç bir zararı yok canım ameliyat için hiç acele etme göz numaralarının durması lazım 18 değiil 20 li yaşları geçmek lazım ben mesela 24 yaşındayım ben bile acele etmiyorum ne kadar sonra olursak o kadar iyi canım takma kafana..

İbrahim gençdal
Ziyaretçi
İbrahim gençdal

Merhaba hocam ben bu gün muayene oldum sağ gözümün 2,50 sol gözümün 3,50 astigmat olduğunu öğrendim gözlük kullanmak istemiyorum doktora lens kullanamazmıyım diye sordum hayır dedi . Bir gerçekten lens kullanamaz mıyım iki lazer le tedavi olabilir miyim olursam ne derece iyileşebilirim .. Teşekkürler ...

Meltem Karabek
Ziyaretçi
Meltem Karabek

Merhaba İsa Bey;

Ben 21 yaşındayım. gözlerimde keratakonus ve miyop problemi var ve gözlüklerden kurtulabilmek için önce crossliking ardından da PRK operasyonlarının uygulanacağı söylendi. Ama ameliyat tarihim yaklaştıkça huzursuzlanıyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim

berkay
Ziyaretçi
berkay

Merhaba İsa bey size bir kaç sorum olacak şimdiden tşkler.

1- 02/05/2014 de intralase lasik yöntemi ile gözlerimi yaptırdım. sağ göz 1.75 sol göz 1.50 idi.
astimat ve miyop vardı 2.gün kontrole gittiğimde dr. bana gözlerin sıfırlamış dedi 1 hafta gittim geldim hep aynı şey sıfır diyor ve ben başka dr.gittim bana gözlerim 0.50 olduğu söylendi astimat ve miyop olduğu söylendi ben hayatımı bu şekilde sürdüremiyorum görüntü bozuk gözlük istiyor. bu kalan numara 3 ayda sıfırlanır diyorlar öyle birşey varmı yoksa kalıcımı pisikolojim bozuldu yaptırmanın hiç bir anlamı kalmadı ne yapmam lazım bir öneriniz varmı.

berkay
Ziyaretçi
berkay

İsa bey bende senle aynı kanıdayım acı gerçek para için yalan söylediler ve aldılar bana den diki senin numaran küçük gözlüğü tamamen atarsın
dediler ve durduk yere yanında bolzuldu once kendileri ile görüşcem sonra dava açacacam bu işin peşini bırakmayacam dr. çok önemli bu işlerde dr.ve hastane iyi çalışamlar.

ahmet akın
Ziyaretçi
ahmet akın

Merhaba ben yıllardır vernal konjiktivik hastasıyım son zamanlarda alerjik reaksiyonlar yok denecek kadar azaldı bunun yanında lazer ameliyatı da olmak istiyorum askeri okullara vs girebilmek için yaklaşık 16 yaşımdan itibaren uzağı görme kusurum var ve hiç gözlük kullanmadım bu yüzdende göz numaralarım konusun da bilgim yok ama hayat standartlarımı aşırı derecede etkilemiyor göz kusurum şu anda yaşım 26 ne tip bir lazer ameliyatı tavsiye edebilirsiniz ve olduktan sonra ileriye dönük ne gibi etkileri olabilir bu bilgiler doğrultusunda aydınlatabilirseniz sevinirm.

FERHAT
Ziyaretçi
FERHAT

hocam benim sağ sol gözde 1,75 astigmat var Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK) yöntemiyle ameliyatta askeriye ye girmeme engel teşkil eder mi yani iz kalır mı astigmatta bu tedavi uygulanabilirmi

ferhat saygın
Ziyaretçi
ferhat saygın

hocam benim görme bozukluluğuvardı gözlük kullanıyordumsağ gözüm sol gözüm 4,25 tı ameliyat oldum sağ gözüm net sol gözüm bulanık benı amelıyat eden doktoruma göründüm bana bunun normal alduhunu soyle insanların bır gozunun dıher gözunun net gormesı normal dedi bana inandırıcı gelmedı ücretsiz tekrar dıher gozümden orda ameliyat olabilirmiyım meil adresıme cevaplaya bilirmisiniz ıyı gunler

erol tüzen
Ziyaretçi
erol tüzen

merhaba isa bey benimde gözlük numaralarım 8 ila 8.5 ve 3 derece astimat vardı ve lasik oprerasyonu geçirdim fakat bir ila bir buçuk derece geri dönüşüm oldu ve doktorum bir düzeltme ameliyatı daha yaptı görme kalitem öncekine ggöre düzeldi fakat gece ışık saçılması pc başında çabuk yorulma yaşıyorum bu duumun göz kuruluğundan kaynaklandığını söyledi ve optive diye damla verdi bu gözümü rahatlatıyor fakat ışık saçılmasının önüne geçmiyor başka doktora çıkmam gerekiyormu acaba teşekkür ederim

erdoğan gül
Ziyaretçi
erdoğan gül

erol bey selam bende 9 numara miyopvar ben sinan göker diye bi göz doktoruma gittim lazer yaparız ancak gece ışık saçılması olur dedi bu sizi çok rahatsız ediyomu araç kullanırken yani sizi rahatsız hayatınızı devam ettiremiycek noktadamı yoksa abartılmıyacak bişeymi bilgilendiriseniz sevinirm

MERVE KILIÇAY
Ziyaretçi
MERVE KILIÇAY

merabalar 21 yaşındayım ve yaklaşık 12 senedir gözlük kullanıyorum ve göz numaralarım -6,50. gerçi birkaç yıl önce aileme isyan edip lense geçtim çünkü artık kullanmak istemiyorudum . yaklaşık bir haftadır kafama koydum lazer ameliyatı olucam fakat bunun için nelere dikkat etmem gerekiyor türkiyede nerede bunu yaptırabilirim tam olarak bilmiyorum ve çevremden ameliyat hakkında duyduklarım korkutucu şeyler bir sağlıkçı olarak bunlara kulak vermemem gerektiğini biliyorum fakat elinde de olmuyor insanın. yani ameliyat olursam gözlüğü tamamen atabilir miyim yada gerçekten ameliyat olmalı mıyım beklemeli miyim bilgi verebilirseniz sevinırım

Mehmet Ali çakmak
Ziyaretçi
Mehmet Ali çakmak

Hocam Merhaba lazer ameliyatı olucam prk tavsiye edildi acaba prk yöntemiyle astigmrat da sıfırlanir mı ve 2 ay içinde göz tam iyileşirmiyim.

samet aslan
Ziyaretçi
samet aslan

meraba isa bey ben 17 yaşındayım lise 3 e gidiyorum seneye polisliğe gircem ama göz derecem 4.00 miyop 12 yaşından beri gözlük kullanıyorum cidden sıkıldım sabah kalktığımda ilk iş gözlüğü aramak veya vb. size sorum beni lazer göz ameliyatı yapabilirlermi eğer yapmazlarsa 1 sene kaybım olacak bu durumda hiç iyi değil cevap verirseniz sevinirim ? 🙂

yağmur arslan
Ziyaretçi
yağmur arslan

merhaba isa bey,
ben 18 yaşındayım gözlerimin iki dereceside 1,25 miyop ve polis olmak istiyorum. gözümü lazerle çizdirebilir miyim çizdirebilirsem polis olurmuyum gözlük kullanıyorum.

Fazıl Ahmet KOCABAŞ
Ziyaretçi
Fazıl Ahmet KOCABAŞ

Mrh hocam 2005 yılında lazerli göz ameliyatı oldum. Görme değerlerim 0,25-0,50 dereceye düştü, şu anda 0,75 derece bilgisayar kullanırken gözlük takıyorum.Size iki sorum olacak:
1-) Görme derecesi daha ilerler mi?
2-) Gözümde bariz bir batma hissi yok , yine de suni göz yaşı damlası kullanmalı mıyım? Kullanırsan hangisini önerirsiniz?(not: İsraf olmaması açısından açıldıktan 30 gün sonra atılan damlalar israfa yol açtığından açıldığında daha uzun süre giden damla öneriniz var mı veya küçük tüpler şeklinde olanlar
önerir misiniz? Teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim...

kadir hasgül
Ziyaretçi
kadir hasgül

hocam ben 21 yaşındayım şaşılık var bende ama butun arkadaslarım belli olmuyor dıyolar ama ben amelıyat olmak ıstıyorum dırek amelyat olabılırmıyım hocam sıkıntı olur mu ?

erdem ozdamar
Ziyaretçi
erdem ozdamar

Oldun mu ameliyat kadir arkadasim

burak
Ziyaretçi
burak

kadircim benim sol gözümde kayma vardı iki gözümden amiliyat ettiler bir yıl sonra yine kaydı çektiğim çilede cabası bence hiç uğraşma

emre aktaş
Ziyaretçi
emre aktaş

Merhaba. benim sağ ve sol gözüm 4.50 hipermetrop var sağ gözümde hem göz tembelliği ve şaşılık var 3 yaşından beri gözlük kullanıyorum artık sıkıldım lens kullansam şaşılık geçer mi? bide polislik sınavına girmek istiyorum ama gözümde hem bozukluk hemde şaşılık olduğu için kabul etmezlermiş. lazer tedavisi olsam hem şaşılık hemde göz tembelliğinden kulturmuş olurmuyum tabikide gözlüktende şimdiden teşekkürler....

emre karataş
Ziyaretçi
emre karataş

Merhaba hocam lazer oldum gözlerimden 2011 senesinde ama bire yakın numara kaldı ama geçen 3 senede görmemde sıkıntı yok gözlükle neyse normal yaşantımda aynı ama son 2 haftadır gözlerim hep kızarıyor çok kafaya takıyorum yanma olduğunda sunni göz damlası kullanıyorum sizce psikolojik etkiside varmı kafama çok takıyorum gözlerimi yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...

emrah yilmaztürk
Ziyaretçi
emrah yilmaztürk

İSa bey merhabalar lasik yontemiyle ameliyat olmayi düsünüyorum 2 derece miyop um ancak ayni zaman diliminde 4 farkli göz doktoruna gitmeme ragmen 4 doktorda farkli göz numarasi tespit edip gozluk recetesi veriyor. Lazer ile ameliyat olurken Bu göz numaralari neye göre tespit ediliyor bilgisayar makinasinin tespit ettigine mi bakiyorlar yoksa fiziki cerceve takilarak Doktorlarin soru cevap seklinde buldukla i göz numarasina gore mi. Lazer ameliyati gercekleşiyor. İlginiz icin tesekkur ederim

emrah yilmaztürk
Ziyaretçi
emrah yilmaztürk

İsa Bey tekrar merhaba;
Peki nasil oluyorda 4 doktorda birbirinden farkli gözlük recetesi verebiliyor. Ölçüm yaptiklari cihazlarin hasssasiyeti ile ilgili bir durum mu?Sonuc olarak 4 doktorda tespit ettigi ölçülerde ameliyati gercekleştirecekler

meryem uluocak
Ziyaretçi
meryem uluocak

merhaba isa bey benim kardeşim liseye gidiyor okulda kardeşime arkadaşı montunu giyerken montun
fermuarı gözüne gelmiş istanbul göz hastanesine götürdük gözü çok darbe almış arkasını göremioz dedi 3 gün snra geri gelin dedi göz tnsionu çıkmış bizi iki hafta oyaladılar snra kafasına darbe yese gözu akar dediler bizde kuledibi göz hastanesine gittik flim verdi bugun sonuçlandı göz merceği yerinden oynamış ameliyat olacak 27 mart ta yapay göz merceği ameliyatı olacakmış göz tansiyonu kalırmı daha 17 yaşında suan gözu %70 göruyor düzelirmi görmesi ameliyat zarar verirmi sizden bilgi istiyorum şimdiden teşekkür ederim

ümit
Ziyaretçi
ümit

dokrotuma sordugumda bu ameliyatı yapabileceğini söyledi. Askeriyeye gitmek istediğim için izsiz iz kalmayan yöntemle yapılabilecegini söyledi ama ileride göz kusurunun tekrarlayabileceğini söyledi. Ama ben yaptırmak istiyorum sizce ne yapmalıyım? astigmatim 0.50 birinde diernde 0

wpDiscuz