Kişisel Ağ Sayfası
www.isa-sari.com

Lazerle Göz Ameliyatı: PRK-LASEK, LASIK ve Diğerleri

25 Ağustos 2008 Pazartesi 752 yorum İsa Sarı

Göz kusurlarının düzeltilmesinde en başta gelen yöntemlerden biri olan gözlük ve kontak lenslerin ardından, özellikle ülkemizde son yıllarda tercih edilmeye başlanan lazerle göz ameliyatları ya da halk arasındaki tabirle "gözü çizdirmek", gerek uygun fiyatıyla gerekse estetik avantajıyla pek çok göz doktoru ve kurum tarafından uygulanmaya başlandı. Bu konuda bazı kesimler operasyonun bir zararı olmadığını belirtirken, bazılarıysa (özellikle gözlükçüler) riskli ve zararlı olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Tarafsız bir şekilde kaleme alınan bu yazıda, birçok şekli olan lazerle göz ameliyatı hakkında ihtiyaç duyduğunuz hemen her bilgiyi bulabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER:

1. GENEL İTİBARİYLE GÖZÜN GÖRME İŞLEVİ

2. YAYGIN GÖZ KUSURLARI
2.1. Miyopi
2.2. Hipermetropi
2.3. Astigmatizm
2.4. Prespyopi

3. EXCIMER LAZER AMELİYATI
3.1. Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK)
3.2. Kesikli Ameliyat (LASIK)
3.3. Diğerleri (Wavefront vs.)

4. AMELİYAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER
4.1. Ameliyat Şartları
4.1.1. Kimler Ameliyat Olabilir?
4.1.2. Kimler Ameliyat Olamaz?
4.2. Ameliyat Öncesi
4.2.1. Tetkikler ve Ön Muayene
4.3. Ameliyat Süreci
4.4. Ameliyat Sonrası

5. LAZERLE GÖZ AMELİYATININ RİSKLERİ

6. SIKÇA SORULAN SORULAR

1. GENEL İTİBARİYLE GÖZÜN GÖRME İŞLEVİ

Göz, aynen bir kamerada ya da fotoğraf makinesinde olduğu gibi iki adet optik noktaya sahiptir: Kornea ve lens. Kornea, saatin camı gibi göz yüzeyinin önündeki saydam penceredir. Lens ise göz bebeğinin arkasındaki saydam mercektir. Bu ikisinin haricinde görme olayında önemli bir işleve sahip olan bir diğer kısım retina ise, bu iki oluşumdan geçerek kırılan görüntünün gözün arkasında odaklandığı yerdir. Buraya düşen görüntü beyne iletilerek görme olayı sağlanır.

2. YAYGIN GÖZ KUSURLARI

2.1. Miyopi

Göze giren ışınların oluşturduğu görüntü, retina yerine onun daha önünde odaklanırsa, uzağı net görememe, yani "miyopi" oluşur. Bu durum, ya aşırı dik bir kornea ya da normalden daha uzun bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkar. Miyopi hastaları yakın nesneleri çok iyi görürken, uzaktaki nesneleri bulanık görürler. Bu kusuru düzeltmek için gözün kırıcılık gücünü azaltmak gereklidir. Bu ise gözlük, kontak lens ya da excimer lazer ile korneanı üzerini düzleştirmek suretiyle yapılabilir.

2.2. Hipermetropi

Gözün içine giren ışığın retinanın arkasında odaklanması durumudur. Normale göre daha düz bir kornea veya ön arka uzunluğu kısa bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkabilir. Tedavisinde amaç, gözün kırıcılığını artırmaktır. Bu ise yine gözlük ya da kontak lens ile, kısmen de excimer lazer sayesinde yapılabilir.

2.3. Astigmatizm

Kornea çapının değişik yönlerde farklı olması durumudur. Bu durum, bir yumurta ile futbol topunun kıyaslanması ile anlaşılabilir. Futbol topunun her yönde çapı eşit iken, yumurtada çap değişik yönlerde farklıdır. Bu durumda göze giren ışınlar iki farklı noktada odaklanır. Astigmatizm tedavisinde ise gözlük, kontak lens ya da korneanın kırıcılığının farklı olan aksının düzeltilmesi için çeşitli lazerler kullanılır.

2.4. Prespyopi

Göz lensinin, kırıcılığını değiştirme gücünün yaşa bağlı olarak azalması sonucu ortaya çıkan bir kusurdur. Genellikle kırk yaş sonrası ortaya çıkar ve altmışlı yaşlara kadar ilerler. Bu hastalar, yakını görebilmek için gözlük kullanmak zorundadırlar. Tedavisinde normal yakın gözlükleri, bifokal veya varikofal lensler kullanılabilir. Gözlerin bir tanesinin yakın, diğerinin uzak görme için ayarlanması da hem yakını hemuzağı net olarak göremeyenler için uygulanan tedavi biçimlerinden biridir ve bu "monovizyon" olarak adlandırılır. Son yıllarda bu konuda kontak lens, lazer, cerrahî müdahale gibi olasılıklar artmıştır.

3. EXCIMER LAZER AMELİYATI

Bu tedavi şekli, korneanın şekil ve kırıcılığının lazer ışınlarıyla düzeltilmesi esasına dayanır. Bu işlem, miyopi hastalarında 6-7 mm merkeze, hipermetropi hastalarında ise 5 ile 5.9 mm çevre kısma lazer enerjisi yüklenerek uygulanır. Astigmatı olan hastalarda ise astigmatın, yani korneanın daha dik olduğu aks tıraşlanarak belli bir sonuç elde edilir. Bu işlemler tek tek yapılabildiği gibi bazı hastalarda aynı anda da yapılabilir.

Lazerli göz tedavisi ve ameliyatı

Lazerli göz tedavisi ve ameliyatı

Excimer lazer tedavisinin yaygın olarak kullanılan iki şekli vardır. Bunlardan birisi kornea yüzeyine uygulanır, diğeri ise kornea içine. Buların haricinde wavefornt, epi-lasik gibi kişiye özel çeşitleri de vardır.

3.1. Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK)

Lazer ışınları direkt olarak hastanın korneasına uygulanır. Daha çok, düşük göz numaralarında ve korneası ince olan hastalarda tercih edilir. En önemli avantajı, kornea kalınlığının korunmasıdır. Ayrıca, ameliyat sonrasında çok zor anlaşılan bir iz bırakması sebebiyle de polis okulları ve askerî okul adaylarına avantaj sağlar.


Örnek bir PRK-LASEK ameliyatı videosu.

Bu şekil ameliyat ile tedavi olan miyop hastalarda 3, hipermetrop hastalarda ise 4-5 gün boyunca koruyucu kontak lens gözlerine yerleştirilir. Hastanın epiteli iyileşene kadar (yaklaşık 4-5 gün) gözde yanma, batma, sulanma ve hafif ağrı gibi şikayetler olabilir.

Bu tedavi türünün dezavantajlarından birisi de, yüksek numaralara uygulanamamasıdır.

3.2. Kesikli Ameliyat (LASIK)

Göz numarası yüksek olan hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. Tüm kalınlığı 500-550 mikro olan kornea üzerinden özel bir bıçak sayesinde 160 mikron (yaklaşık 3 saç teli) kadar bir kapak kaldırılır ve lazer ışınları bu kapak altına gönderilir, ardından kapak kapatılır.


Örnek bir LASIK ameliyatı videosu.

Ameliyat sonrasında, ilk gece harici ağrı olmaması, erken görme sağlanması ve iş gücü kaybının azlığı bu yöntemin en önemli avantajlarındandır. Dezavantajı ise korneası ince hastalarda tercih edilememesi ve dikkatli bakıldığında yara izi bırakmasıdır.

3.3. Diğerleri (Wavefront vs.)

Bu iki ameliyat şeklinin haricinde, basında "kartal gözü" olarak tabir edilen "Wavefront" tedavisi de yaygındır. Bu tedavi şeklinde gözün ayrıntılı bir haritası çıkarılır ve bu harita bilgisayar yardımıyla analiz edilerek, göze tamamen kendisine özel bir tedavi uygulanır. Hem PRK-LASEK hem de LASIK ile uygulanabilir. Gözün daha ince kusurlarını da düzelteceği için daha fazla görme sağlar ve özellikle geceleri daha kaliteli görüş sunar; fakat ücreti normal tedaviye göre %50 oranında daha fazladır.

"Advanced CustomVue" adında bir tedavi yöntemi ise, Wavefront'un geliştirilerek daha kullanışlı hale getirilmesidir. Bu yöntemde, göze yansıyan ışınlardan alınan bilgiler bilgisayar tarafından işlenir ve tedavi bu bilgilere göre devam eder. Ayrıca, gözün üç boyutlu görme haritası da çıkarılır.

Intralase LASIK adı verilen bir teknikte ise, kornea yüzeyi (flep) insan eli ve bıçak yerine lazer ile kaldırılır. Bu sayede başarı ihtimali %100'e yakın olur ve daha hassas bir ameliyat gerçekleştirilir.

Ameliyatın Topolyzer, Q-Value gibi çeşitleri de vardır; fakat bunlar yaygın olarak kullanılmazlar.

4. AMELİYAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER

4.1. Ameliyat Şartları

4.1.1. Kimler Ameliyat Olabilir?

- 18 yaşını doldurmuş olanlar.
- Son iki yılda göz derecesi 0.50 dereceden fazla değişmemiş olanlar
- En fazla 10 dereceye kadar miyopi, 7 dereceye kadar astigmat ya da 7 derece kadar hipermetropisi olanlar.
- Kornea kalınlığı yeterli kalınlıkta ve dokusu sağlam olanlar.
- Yumuşak kontak lens kullanılıyorsa, ameliyattan en az 10; sert kontak lens kullanılıyorsa 20 gün önce kullanımı bırakanlar.

4.1.2. Kimler Ameliyat Olamaz?

- Romatizmal hastalıkları olanlar.
- Kalp hastaları.
- Diyabet hastaları.
- Hamile ya da bebek emziren kadınlar.
- Daha önce gözlerinden ameliyat olanlar.
- Keratokonus hastaları.
- Göz tansiyonu olanlar.
- Katarakt gibi ağır göz problemi olanlar.

Bunun dışında, ameliyat yaşı hakkında sıkça sorulan bir soruya cevap vermek gerekirse şunu söyleyebilirim: 23 yaşından önce ameliyat olmayınız.

4.2. Ameliyat Öncesi

Ameliyat öncesinde gözün yorgun olmaması şarttır. Uykusuz geçen bir gecenin ardından ameliyat pek sağlıklı olmayacağı gibi makyaj, parfüm ya da kolonya gibi maddeler kullanmak da ameliyat seyrini etkileyebilir. Zira uçucu gazlar lazerin etkinliğini önleyebilmektedir.

4.2.1. Tetkikler ve Ön Muayene

Ameliyattan önce refraksiyon bozukluğu, kornea çapı, kornea kalınlığı, gözün ön yüzeyinin durumu ve retina tabakası ayrıntılı olarak incelenir. Bu ilk tetkikler ve ön muayene yaklaşık bir saat kadar sürer. Bu süre zarfı içerisinde göze belli aralıklarla uyuşturucu göz damlaları damlatılır. Aynı zamanda göz bebeği büyüyecek ve 4-6 saat görmede hafif bulanıklık oluşacaktır. Daha sonrasında bu durum, 6 saat içerisinde kendiliğinden düzelecektir.

4.3. Ameliyat Süreci

Tedavi odasına girildiğinde, özel bir yatağa sırt üstü uzanmanız istenecektir. Ardından, gözünüz "spekulum" adı verilen bir aletle yavaşça açılacak ve ameliyat boyunca açık kalması sağlanacaktır. Bu sırada, yanıp sönmekte olan yeşil ışığa bakmanız istenecektir. Bu sayede gözleriniz hareket etmeyecek ve daha sağlıklı bir ameliyat gerçekleşecektir.

Yukarıda bahsedilen ameliyat türlerine göre işlemler uygulanacak ve belli bir süreliğine görme kaybı en düşük seviyeye ulaşacaktır. Birinci gözün işlemleri bittikten sonra gözünüze koruyucu kontak lens yerleştirilecek, bir bandaj ile göz kapatılacak ve diğer göze geçilecektir. Her iki gözün toplam ameliyat süresi yaklaşık 5 dakikadır. Ameliyat bitince gözünüzdeki bandaj çıkarılacak ve bir dinlenme odasına alınacaksınız ve burada ilk kontrol gerçekleştirilecektir.

4.4. Ameliyat Sonrası

Hayatınızın en zor haftalarından birine hazırlıklı olun, zira uygulamanın yöntemine göre (özellikle PRK yönteminde) 2-8 gün arasında rahatsızlık çekecek ve görme kaybı yaşayacaksınız. Ardından gözünüz yavaş yavaş normale dönecek ve yaklaşık bir ay sonunda en iyi şekline kavuşacaktır.

Ameliyatın hemen sonrasında gözünüz uyuşturulduğu için 15-20 dakika boyunca farkına varılamayacak kadar hafif bir ağrı hissedeceksiniz. Uyuşturucunun etkisi geçtikten sonra orta şiddette ağrı, sulanma, yanma ve batma görülecek. Bu durum yaklaşık 12-24 saat sürecektir. Böyle bir durumda en iyisi uyumaya çalışmak ve ertesi günü beklemektir.

Ertesi gün ağrı, yanma, batma ve sulanma biraz daha azalacak; fakat sona ermeyecektir. Bu sırada doktorunuz sizi kontrole çağırabilir. Damlalarınızı ve ilaçlarınızı düzenli kullandığınız takdirde sonraki günler içinde bu rahatsızlıklar giderek azalacak ve 7. gün sonunda en aza inecektir.

Görme kalitesine gelince, şunları söyleyebilirim: İlk 3-4 gün görme en aza inecek ve refekatçiniz ya da güneş gözlüğünüz olmadan uzak mesafeleri katetmek oldukça zor olacaktır. 3.-4. gün sonunda uzak görme giderek keskinleşecek; fakat yakını görmede bulanıklık olacaktır. Yakını görmedeki bulanıklık ise sonraki 3-4 gün içinde gittikçe iyileşecektir. Her ne kadar kişiden kişiye değişse de, ortalama olarak 10 gün boyunca yakın görüşte belli bir bulanıklık görülecektir.

Ameliyat sonrasında takip eden 3 ay boyunca, gittikçe azalan bir sıklıkta damlalar kullanmanız söylenecektir. Bu damlaların en önemlisi de yapay göz yaşlarıdır. Kuruluğa bağlı olarak belli miktarda yapay göz yaşını kullanabilirsiniz.

5. LAZERLE GÖZ AMELİYATININ RİSKLERİ

Ameliyat, her zaman başarıyla sonuçlanmayabilir ve ameliyat sonrasında istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Bunların başlıcaları şöyledir:

- Görüşte azalma ve görüş kaybı.
- Regrasyon (görüşte gerileme).
- Işık haresi etkisi ve bulanıklık.
- Göz kuruluğu.
- Kontrast kaybı.
- Göz tansiyonu.
- Kornea bulanıklılığı, zedelenmesi ya da erimesi.
- Işığa karşı hassasiyet.
- Gece görüşünde azalma.
- Epitel erimesi, yürümesi.
- Nadiren körlük.

Tüm bu riskleri göz önünde bulundurarak ameliyata girmek ve sonuçlarına katlanmak gereklidir. Zira, bu risklere dayanarak, ameliyatı gerçekleştiren kurum ya da doktor size bir sözleşme imzalatacaktır.

6. SIKÇA SORULAN SORULAR

Lazer ameliytı sonrasında göz numarası sıfırlanır mı?

Bu konuda bir şey söyleyebilmek kesinlikle imkansızdır. Unutmamak gerekir ki, hiç kimsenin göz numarası sıfır değildir. En keskin görüşe sahip bir insanda bile 0.1 ile 0.25 arasında kusur vardır. Tabii kişiye özel ameliyat şekilleri sayesinde sıfıra en yakın görüşün sağlanabildiğini de belirtmek gerekir.

Kısacası, ameliyat sonrasında elde edilebilecek en iyi görüş, ameliyat öncesinde gözlük ya da lens ile elde edilebilen görüştür.

Ameliyat sonrası göz numaram tekrar yükselir mi?

Bu konuda da kesin bir şey söylemek mümkün değildir; fakat göz ilerlemesi biyolojik olarak durmuş ve göz sağlığına dikkat eden kişilerde bir yükselme görülmesi zor bir ihtimaldir. Önemli olan, ameliyat sonrası göz sağlığına dikkat etmektir.

"Kartal gibi görmek" mümkün müdür?

Bu tabir, Wavefront tedavisinin magazinsel adıdır. İnsan gözünün yapısı "kartal gibi görme"ye müsait değildir. Lazer, hiç bir zaman gözün diğer tabakalarından kaynaklanan görme eksikliklerini, göz tembelliğini düzeltemez. Gözlükleriniz ile ameliyat öncesi ne kadar kaliteli görüyorsanız ameliyat sonrası beklenti de o seviyelerdedir. Wavefront sadece daha iyi bir kontrast ve gece görüşü sağlar.

Gözlerce numara kalırsa ne yapılır?

Ameliyat sonrası başarı oranı kişiden kişiye ve numaraya göre değişiklik gösterir; fakat beklenenin dışında anormal derecede bir kusur kaldıysa ek bir ameliyat gerekebilir.

Kafaları kurcalayan soru: Doktorlar neden ameliyat olmayıp gözlük kullanıyor?

Aslına bakılırsa bu oldukça zor bir soru. Doktorlar bu soruyu cevaplamayı sevmezler ve her zaman ufak cümlelerle geçiştirirler. Esasında, lazerle göz ameliyatı oldukça yeni bir teknolojidir ve yaklaşk 10 yıllık bir geçmişi vardır. Bu 10 yıllık süreç içerisinde ameliyatı başarılı geçip de sonradan gözlerinde bir sorun ortaya çıkan kimse yok gibi. Kafaları karıştıran asıl soru ise şu: Ya 20 yıl sonrası? Yukarıda da yazdığım gibi, kırklı yaşlardan sonra yakını net görememe sorunu baş gösteriyor. Doktorların çekimser kaldığı noktalardan biri de işte burası: Lazerle göz ameliyatı olmuş birisi kırklı yaşlarda, daha doğrusu yaşlılık sürecinde ne gibi komplikasyonlarla karşılaşabilir?

Lazerle göz ameliyatı çok yeni bir teknoloji olduğu için, gençlik zamanlarında ameliyat olup da yaşlılığa erişimiş birisi henüz yok. Bazı kesimler (hattâ bu kesimler içinde ameliyatı yapan doktorlar da var) lazerle göz ameliyatının yaşlılıkta bazı sorunlara neden olabileceğini ve bunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

Bunun dışında yine ilerleyen yıllarda ameliyata bağlı olarak göz tansiyonu, katarakt gibi çeşitli göz sorunlarının çıkmayacağının da garantisi yoktur. Bu nedenle, ameliyat olmadan önce iyice düşünmeli ve bu tür riskleri göze almalısınız.

Ameliyatı Yapacak Kuruma/Doktora Nasıl Güveneceğim?

Yine dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de, ameliyatı gerçekleştirecek kurumun ya da doktorun bu konudaki tecrübesi ve amacıdır. Yazılan yorumlardan yola çıkarak, bu işi sadece ticarî amaçlı yapan kurumların/doktorların olduğunu söyleyebilirim. Ameliyat olmadan önce detaylı bir ön muayene ve sonrasında düzenli kontroller şarttır. Bunlara yeteri kadar ilgi göstermeyen kurum ve doktorları tercih etmeyiniz. Ayrıca, sorularınızı kısa cevaplarla geçiştirmeye çalışan ve hastasına karşı ilgisizce davranan doktorları tercih etmemenizde de fayda vardır.

NOT: Lütfen, konuyla ilgili herhangi bir soru sormadan önce yazılmış yorumları inceleyiniz. Sorunuzun cevabını yorumlar içerisinde bulabilirsiniz. Aynı noktaya temas eden önceden cevaplanmış olan sorulara cevap verilmeyecektir.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  Bu içeriğe ait yorumlar (toplam 752 yorum)

 • sevilay erdem 19 Ağustos 2014 / 20:11

  merhaba 18 yasındayım gözlerim 5 yıldır bozuk gözlük ve lens kullanıyorum uzun süre gözlükte lenste kullanamadım o yüzden göz numaram sağ: -4.50 sol : -4.25 artık lens ve gözlük takmak istemıyorum lazerle ameliyat olsam kesin gecer mi bu sorun ayrıca SSK karşılar mı? karşılamazsa ne kadar olur bunun fiyatı yardımcı olur musunuz ?

  • İsa Sarı 20 Ağustos 2014 / 07:26

   Sevilay Hanım,
   SSK bazı durumlarda karşılıyor diye biliyorum, ama sizinki gibi sadece gözlük takmamak için, yani estetik amaçlı durumlarda karşılamaz. Büyük ihtimalle gözleriniz düzelir, ama bir önceki yorumdan da okuyacağınız gibi, kusur kalabilir ve göz kuruluğu vb. istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Bunların görülme sıklığı oldukça yüksektir. SSK karşılamazsa, ameliyatı yaptıracağınız kuruma göre 1000 TL ile 4000 TL arasında bir ücret gerekir. Karar sizin...

 • emre demirtas 19 Ağustos 2014 / 19:59

  Iyi gunler isa bey. ben 1 hafta once dunyagozde intralasik lazer oldum lens veys gozlukten iyi goruyorum. fakat sol gozum mukemmele yakin gorus saglamasina ragmen sag gozumde ozellikle karanlik ortamlda gorus kslitesinde azalma oluyor ve de sag gozumun etrafinda bi seyler varmis gibi hissediyorum ameliyatin etkisinden kurtulamamis gibi genel bir his sol gozumde hissetmiyorum acaba bu sorunlar gecici mi yoksa kalici olucak mi ondan korkuyorum vede benim gibi pek cok insana bu konuda yardimci oldugunuz icin cok tesekkur ediyorum

  • İsa Sarı 20 Ağustos 2014 / 07:24

   Emre Bey, geçmiş olsun. Gece görüşündeki kusur kalıcı olacaktır, yani maalesef 0.25 veya 0.50 oranında bir bozukluk kalmış görünüyor orada; ama yanma, batma vs. bir müddet sonra geçer veya azalır.

   • emre demirtas 20 Ağustos 2014 / 10:59

    sağ gözümde ameliyattan sonra büyük bir kızarıklık vardı ve doktor geçecegini söyledi cok takılmamamı söyledi fakat halen tam olarak geçmiş değil yanma batma tarzında bir şikayetim olmuyor daha ziyade sanki gözümün etrafındaki damarları hissediyorum çok hafif kafamın sağ tarafında karıncalanma tarzı diyebilirim böyle birşey normal midir? 1 aya yaklaştıkça tekrar muayene olmayı bekliyorum. ilginiz için teşekkür ederim.

 • emre alan 17 Ağustos 2014 / 21:53

  İsa bey iyi akşamlar ben 9 ay önce adana dünya göz hastanesine gittim gözümü çizdirmek için 18 yaşındayım bu arada önceki haliyle gözüm sağ -1.25 sol -1.75 idi o anki muayanede sağ -1.25 sol -2.0 ayrıca ek olarak astigmat çıktı sağda -1.0 solda -0.50 AXI 180 daha sonra gözün detayını gösteren makinalara girdim çıktım doktorun yanına gözünü çizemem kornea zarın ince dedi tek seferlik şansın var bir sorun olduğunda ek olarak birşey yapamam muayene edemem dedi ne kaadr doğru acaba

  • İsa Sarı 17 Ağustos 2014 / 22:46

   Emre Bey. Bence doktor açık açık konuşmuş. Dediği doğrudur. Olaya ticari olarak yaklaşmamış. Eğer yapabilecek olsa para ve itibar kazanmak için hiç düşünmeden yapardı ameliyatı.

   • Nihat 19 Ağustos 2014 / 05:19

    Isa bey benim gozum -7 -8 gibi cok zayif goruyorum ve zayiflamasi hala durmuyor bunun tedavi veya ameliyatnan duzelme ihtimali varmidir?

   • İsa Sarı 19 Ağustos 2014 / 07:23

    Muayane sonucunda belli olur bu Nihat Bey. Muayane olmanızı tavsiye ederim.

 • Fatma başıbölükoğlu 17 Ağustos 2014 / 12:36

  Merhaba İsa bey sorularımın cevaplarını yazılan sorular ve yorumlardan aldım.. yaklaşık iki gün önce tedavi sıramı beklerken bir ay önce amaliyat olan bi bayan hala görmesinin netleşmedigini söyledi ve doktorunun bunun üç ayı bulacağını söylediğini dedi. Fakat siz daha farklı söylüyorsunuz ve dediğiniz daha makul muhtemelen ameliyatında sağlanan başarı bu kadar fakat benim doktorum yaptığı tetkiklere bakarak sizin amaliyatınuzda yüzde 95 başarı sağlanacak dedi bu ne derece doğru bunu rakamlarla tespit etmek elimizdeki teknolojiyle ne kadar mümkün bunu merak ediyorum teşekkürler :)

  • İsa Sarı 17 Ağustos 2014 / 19:19

   Fatma Hanım merhaba. Ameliyat çoğu durumda başarı sağlıyor, fakat her zaman değil. Başarız bir ameliyatta en iyi ihtimalle gözünüzde ufak da olsa bir bozukluk kalabilir. Her zaman dediğim gibi, ameliyattan birkaç gün sonra görme neyse, başarı o derecededir. 3 ay içerisinde düzelecek gibi bir şey bence kandırmacadan ibaret, ama hastanın özel bir durumu varsa bilemem tabii. %95 gibi bir ihtimal vermek de bence yanlış.

 • naile tepebaş 13 Ağustos 2014 / 22:07

  iyi günler,ben 1 hafta önce İstanbul'da Birinci Göz Hastansesi'nde her iki gözümden lazer operasyonu oldum. (Sanırım lasek yöntemiyle çünkü epital tabakamın gevşek olması nedeni ile koruyucu lens takılmıştı,5.gün çıkartıldı.).Göz numaralarım 1,75 sol-1,50 sağ idi ve de düşük derecede astigmat mevcuttu.Şu anda sol gözümde net bir görüntü olmasına rağmen sağ gözümde bulanık,dalgalı bir görüş hakim.İstanbul'da ikamet etmemem sebebi ile ameliyattan 1 hafta sonra bulunduğum şehirde bir göz doktoruna muayeneye gittim ve sağ gözümde astigmat tespit etti ve ölçümler 0,25--0,75 çıktı.Sorduğumda rakamlara çok takılmamam gerektiğini söyledi ve sağ gözümün sol gözüm kadar iyi olup olmayacağı konusunda net bir yanıt alamadım.(lazer tedavisi uzmanlık alanına girmediğinden).Çok endişeliyim acaba sağ gözüm hep böyle mi kalacak yoksa zamanla netleşme sağlanacak mı?Bozukluk kalıcı ise de ilerde tekrar tedavisi mümkün olur mu?Cevap verirseniz çok sevinirim.Teşekkür ederim.

  • İsa Sarı 14 Ağustos 2014 / 07:35

   Naile Hanım, her zaman yazdığım gibi, ameliyattan bir gün sonra dereceniz ne olursa hep öyle olur. Maalesef o dereceler kalacak. Bir daha ameliyat olabilirsiniz, ama bunu tavsiye etmem.

 • KÜBRA AYCAN 9 Ağustos 2014 / 13:35

  Merhaba,
  Yaklaşık 12 senedir gözlük kullanıyorum son 6 sene ise lens kullandım ama gözüm artık hiç bir lensi kabul etmiyor kızarıyor şişiyor son 6 aydır kullanmıyorum.Gözlerim ikiside kızarık ve şiş 6 ayda 5 ayrı doktora gittim.En şon güneşe alarjim olduğunu kuruluk olduğunu söyledi ve lazer için gözlerimin uygun olduğunu söyledi.Damla verdi birde gözlük numaran değişmiş astigmatın artmış dedi.
  Miyop:-3 -3,25 astigmat 1,25 şuan çok kararsız kaldım. numaram değişmiş durması gerekmiyo mu lazer için ?gözümde alerjik bi durum var doktor uygun dedi ama yine de şüphe var içimde birde astiğmat sıfırlanmıyormuş sonra artarmı? Yaşım 24 yaşım uygun ama gözlük numaram değişeli bir sene olmadı. Şimdiden teşekkür ederim.

 • merve ay 3 Temmuz 2014 / 11:14

  Merhaba ben lazer ameliyatı oldum 2 gozumnen 5 gün oldu sağ gözüm tam olarak görüyor sol ise bulanık neden acaba çok korkuyorum cevap

 • merve ay 3 Temmuz 2014 / 10:48

  Merhaba ben lazer ameyati oldum 5 gun oldu sag gözüm tam görüyor sol bulanık cok korkuyorum neden acaba lens yok gözümde

 • nurten çınar 30 Haziran 2014 / 11:54

  merhaba isa bey kolay gelsin benim uzağa görememe problemim var gecen hafta doktora gittim sağ gözüm vitrum spher 0,50 vitrin cylindir 0,25 axis 55 sol gözüm vitrin cylindir 0,75 axis 95 gözlük kullanmam istndi gözluk kullanırsam gözüm kısa sürede eski haline gelir mi? yardımlarınızı beklıyorum

  • İsa Sarı 1 Temmuz 2014 / 06:11

   Nurten Hanım geçmiş olsun. Gözlük kullanınca görme sorunu düzelmez maalesef. Bunun geri dönüşü yoktur ameliyat dışında.

 • Zehra 22 Haziran 2014 / 14:16

  Ben gözlük kullanıyorum numarasını bana söylemediler yakını iyi uzağı bulanık görüyorum miyop var bende çok korkuyorum miyoplar için olan göz ameliyatını izlediğimde korkudan ölecektim . Ya kör olursam zaten ailemede birşey söyliyemiyorum 13 yaşındayım ama 18 yaşında olmamız gerekiyormuş. Göz ameliyatı olurken bizi uyuştuyorlarmı uyormuyuz ? Bize yeşil bir noktaya bakmamızı söylerler diye yazmışsınız bize yaptıklarını hissedecekmiyiz ? Gözümüzü üyuşturacaklar mı ? Bu arada ben Cizre'deyim buradaki doktorlara güvenmiyorum. Zaten topu topu benim bildiğim kadarıyla 2 tane doktor var neyse dediğim gibi ben buradaki doktorlara güvenmiyorum nerde ameliyat olabilirim nereyi önerebilirsiniz ? Gözlüğümün numarasında yüksekmiş. Gözlerimin televizyon izlerken kurulduğu hissediyor sonra da yaşarıyor lütfen beni umutlandıracak şeyler söyleyin kuzenim bana Kartal gözü diye bir ameliyatı önerdi bende araştırdım ama benim için pek iç açıçı değil lütfen yalvarırım yardım edin sorularıma cevap verin

  • elif demir 13 Ağustos 2014 / 00:27

   zehracım korkmana gerek yok lazer kör etmiyormuş çünki lazer gözün dibine değil de korneaya yani gözün dışına yapılıyomuş göz ameliyatı olurken bayıltmıyolar uyuşturuyorlar bana bir doktor üniversite hastanesini önerdi ama özellerde iyi doktorlar var galiba sende göz kuruluğu var suni göz yaşı yazdır kulan bunun hiç bir zararı yok canım ameliyat için hiç acele etme göz numaralarının durması lazım 18 değiil 20 li yaşları geçmek lazım ben mesela 24 yaşındayım ben bile acele etmiyorum ne kadar sonra olursak o kadar iyi canım takma kafana..

 • İbrahim gençdal 19 Haziran 2014 / 14:40

  Merhaba hocam ben bu gün muayene oldum sağ gözümün 2,50 sol gözümün 3,50 astigmat olduğunu öğrendim gözlük kullanmak istemiyorum doktora lens kullanamazmıyım diye sordum hayır dedi . Bir gerçekten lens kullanamaz mıyım iki lazer le tedavi olabilir miyim olursam ne derece iyileşebilirim .. Teşekkürler ...

 • Meltem Karabek 28 Mayıs 2014 / 20:44

  Merhaba İsa Bey;

  Ben 21 yaşındayım. gözlerimde keratakonus ve miyop problemi var ve gözlüklerden kurtulabilmek için önce crossliking ardından da PRK operasyonlarının uygulanacağı söylendi. Ama ameliyat tarihim yaklaştıkça huzursuzlanıyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim

  • İsa Sarı 29 Mayıs 2014 / 10:50

   Meltem Hanım,
   Korkacak bir şey yok. Hiçbir acı vs. hissetmeyeceksiniz. Başarılı geçmesini dilerim operasyonun...

 • berkay 22 Mayıs 2014 / 13:05

  Merhaba İsa bey size bir kaç sorum olacak şimdiden tşkler.

  1- 02/05/2014 de intralase lasik yöntemi ile gözlerimi yaptırdım. sağ göz 1.75 sol göz 1.50 idi.
  astimat ve miyop vardı 2.gün kontrole gittiğimde dr. bana gözlerin sıfırlamış dedi 1 hafta gittim geldim hep aynı şey sıfır diyor ve ben başka dr.gittim bana gözlerim 0.50 olduğu söylendi astimat ve miyop olduğu söylendi ben hayatımı bu şekilde sürdüremiyorum görüntü bozuk gözlük istiyor. bu kalan numara 3 ayda sıfırlanır diyorlar öyle birşey varmı yoksa kalıcımı pisikolojim bozuldu yaptırmanın hiç bir anlamı kalmadı ne yapmam lazım bir öneriniz varmı.

  • İsa Sarı 22 Mayıs 2014 / 13:11

   Merhaba Berkay Bey,
   Maalesef ameliyatlar her zaman yüzde yüz başarı ile sonuçlanmıyor. Ben de 5 yıl aradan sonra artık gözlük takmaya başladım. Astigmatım yoktu o da oldu. Doktorlar bu işi ticarete döktüğü için maalesef "yalan" söylüyorlar çoğu zaman. 3 ayda sıfırlanması diye bir şey yok. Bozukluk kendi kendine geriye dönmez, ameliyattan yarım saat sonra neyse odur. Maalesef bu şekilde yaşamaya kendinizi hazırlayın. En iyisi gözlükle devam edin...

   • berkay 22 Mayıs 2014 / 13:26

    İsa bey bende senle aynı kanıdayım acı gerçek para için yalan söylediler ve aldılar bana den diki senin numaran küçük gözlüğü tamamen atarsın
    dediler ve durduk yere yanında bolzuldu once kendileri ile görüşcem sonra dava açacacam bu işin peşini bırakmayacam dr. çok önemli bu işlerde dr.ve hastane iyi çalışamlar.

   • İsa Sarı 22 Mayıs 2014 / 13:43

    Ameliyat öncesinde bir belge imzaladıysanız maalesef yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle bu gibi durumların önlemini almışlardır...

 • ahmet akın 2 Mayıs 2014 / 09:27

  Merhaba ben yıllardır vernal konjiktivik hastasıyım son zamanlarda alerjik reaksiyonlar yok denecek kadar azaldı bunun yanında lazer ameliyatı da olmak istiyorum askeri okullara vs girebilmek için yaklaşık 16 yaşımdan itibaren uzağı görme kusurum var ve hiç gözlük kullanmadım bu yüzdende göz numaralarım konusun da bilgim yok ama hayat standartlarımı aşırı derecede etkilemiyor göz kusurum şu anda yaşım 26 ne tip bir lazer ameliyatı tavsiye edebilirsiniz ve olduktan sonra ileriye dönük ne gibi etkileri olabilir bu bilgiler doğrultusunda aydınlatabilirseniz sevinirm.

  • İsa Sarı 2 Mayıs 2014 / 10:45

   Ahmet Bey bu konu hakkında bilgim yok maalesef. Sizi yanlış yönlendirmek de istemem. En iyisi birkaç göz dokturuna görünüp ona göre karar vermeniz.

 • FERHAT 30 Nisan 2014 / 02:01

  hocam benim sağ sol gözde 1,75 astigmat var Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK) yöntemiyle ameliyatta askeriye ye girmeme engel teşkil eder mi yani iz kalır mı astigmatta bu tedavi uygulanabilirmi

  • İsa Sarı 30 Nisan 2014 / 08:15

   Ferhat Bey,
   Ameliyat izi belli olur her zaman. Girişe engel mi değil mi diye bunu sınavı düzenleyen kişilere sormak lazım.

 • ferhat saygın 26 Nisan 2014 / 23:36

  hocam benim görme bozukluluğuvardı gözlük kullanıyordumsağ gözüm sol gözüm 4,25 tı ameliyat oldum sağ gözüm net sol gözüm bulanık benı amelıyat eden doktoruma göründüm bana bunun normal alduhunu soyle insanların bır gozunun dıher gözunun net gormesı normal dedi bana inandırıcı gelmedı ücretsiz tekrar dıher gozümden orda ameliyat olabilirmiyım meil adresıme cevaplaya bilirmisiniz ıyı gunler

  • İsa Sarı 27 Nisan 2014 / 05:45

   Ferhat Bey, bazen bu tür durumlar ortaya çıkabiliyor. Bir göz diğerinden daha bozuk olabiliyor. Şahsen benim gözüm de öyle. Arada -0.25'lik bir fark var. Tekrar ameliyat olabilirsiniz, ama bunu tavsiye etmem.

 • erol tüzen 26 Nisan 2014 / 14:04

  merhaba isa bey benimde gözlük numaralarım 8 ila 8.5 ve 3 derece astimat vardı ve lasik oprerasyonu geçirdim fakat bir ila bir buçuk derece geri dönüşüm oldu ve doktorum bir düzeltme ameliyatı daha yaptı görme kalitem öncekine ggöre düzeldi fakat gece ışık saçılması pc başında çabuk yorulma yaşıyorum bu duumun göz kuruluğundan kaynaklandığını söyledi ve optive diye damla verdi bu gözümü rahatlatıyor fakat ışık saçılmasının önüne geçmiyor başka doktora çıkmam gerekiyormu acaba teşekkür ederim

  • İsa Sarı 26 Nisan 2014 / 17:20

   Erol Bey, Öncelikle geçmiş olsun. Bu tür durumlar genelde göz kuruluğu sonucu oluyor. Doktorunuzun verdiği damlayı kullanın, ama yine de şikayetlerinizde azalma olmazsa başka bir doktora görünün.

  • erdoğan gül 5 Mayıs 2014 / 21:25

   erol bey selam bende 9 numara miyopvar ben sinan göker diye bi göz doktoruma gittim lazer yaparız ancak gece ışık saçılması olur dedi bu sizi çok rahatsız ediyomu araç kullanırken yani sizi rahatsız hayatınızı devam ettiremiycek noktadamı yoksa abartılmıyacak bişeymi bilgilendiriseniz sevinirm

 • MERVE KILIÇAY 25 Nisan 2014 / 12:22

  merabalar 21 yaşındayım ve yaklaşık 12 senedir gözlük kullanıyorum ve göz numaralarım -6,50. gerçi birkaç yıl önce aileme isyan edip lense geçtim çünkü artık kullanmak istemiyorudum . yaklaşık bir haftadır kafama koydum lazer ameliyatı olucam fakat bunun için nelere dikkat etmem gerekiyor türkiyede nerede bunu yaptırabilirim tam olarak bilmiyorum ve çevremden ameliyat hakkında duyduklarım korkutucu şeyler bir sağlıkçı olarak bunlara kulak vermemem gerektiğini biliyorum fakat elinde de olmuyor insanın. yani ameliyat olursam gözlüğü tamamen atabilir miyim yada gerçekten ameliyat olmalı mıyım beklemeli miyim bilgi verebilirseniz sevinırım

  • İsa Sarı 25 Nisan 2014 / 12:31

   Merve Hanım,
   Her şeyden önce, birkaç farklı doktora muayene olun ve çıkacak sonuçların tutarlı olmasına dikkat edin. Ameliyatın sonunda gözlüğü büyük ihtimalle atarsınız, ama gözünüz ilerleyen yıllarda tekrar eski halini alabilir. Eğer miyopinizin ilerlemesi tamamen durduysa ameliyat olun.

 • Mehmet Ali çakmak 25 Nisan 2014 / 00:25

  Hocam Merhaba lazer ameliyatı olucam prk tavsiye edildi acaba prk yöntemiyle astigmrat da sıfırlanir mı ve 2 ay içinde göz tam iyileşirmiyim.

  • İsa Sarı 25 Nisan 2014 / 07:43

   Merhaba,
   Bu konu hakkında bilgim yok maalesef. 2 ay içerisinde tam olarak iyileşir ama.

 • samet aslan 19 Nisan 2014 / 13:21

  meraba isa bey ben 17 yaşındayım lise 3 e gidiyorum seneye polisliğe gircem ama göz derecem 4.00 miyop 12 yaşından beri gözlük kullanıyorum cidden sıkıldım sabah kalktığımda ilk iş gözlüğü aramak veya vb. size sorum beni lazer göz ameliyatı yapabilirlermi eğer yapmazlarsa 1 sene kaybım olacak bu durumda hiç iyi değil cevap verirseniz sevinirim ? :)

  • İsa Sarı 19 Nisan 2014 / 13:36

   Başka bir sorun yoksa ve uygun (yani bu işi ticaret için yapan) doktoru bulursanız, yapar tabii, ama ameliyat olsanız dahi tekrar eski halini alma riski var.

 • yağmur arslan 19 Nisan 2014 / 11:04

  merhaba isa bey,
  ben 18 yaşındayım gözlerimin iki dereceside 1,25 miyop ve polis olmak istiyorum. gözümü lazerle çizdirebilir miyim çizdirebilirsem polis olurmuyum gözlük kullanıyorum.

  • İsa Sarı 19 Nisan 2014 / 13:09

   Merhaba,
   Lazerle ameliyat olabilirsiniz başka herhangi bir sorun yoksa, ama ameliyat fark edilir. Polislikte bu engel teşkil etmiyorsa sıkıntı da olmaz.

 • Fazıl Ahmet KOCABAŞ 9 Nisan 2014 / 08:51

  Mrh hocam 2005 yılında lazerli göz ameliyatı oldum. Görme değerlerim 0,25-0,50 dereceye düştü, şu anda 0,75 derece bilgisayar kullanırken gözlük takıyorum.Size iki sorum olacak:
  1-) Görme derecesi daha ilerler mi?
  2-) Gözümde bariz bir batma hissi yok , yine de suni göz yaşı damlası kullanmalı mıyım? Kullanırsan hangisini önerirsiniz?(not: İsraf olmaması açısından açıldıktan 30 gün sonra atılan damlalar israfa yol açtığından açıldığında daha uzun süre giden damla öneriniz var mı veya küçük tüpler şeklinde olanlar
  önerir misiniz? Teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim...

  • İsa Sarı 9 Nisan 2014 / 09:14

   Geçmiş olsun Fazıl Bey. Sorularınıza şöyle cevap vereyim:
   1. İlerleyebilir ve büyük ihtimalle de ilerleyecektir.
   2. Batma veya kuruluk yoksa suni gözyaşı kullanmanıza gerek yoktur.

  • kadir hasgül 13 Nisan 2014 / 21:59

   hocam ben 21 yaşındayım şaşılık var bende ama butun arkadaslarım belli olmuyor dıyolar ama ben amelıyat olmak ıstıyorum dırek amelyat olabılırmıyım hocam sıkıntı olur mu ?

   • İsa Sarı 14 Nisan 2014 / 06:20

    Kadir Bey,
    Belli olmuyorsa bence hiç uğraşmayın. Ameliyat sadece çocuklara uygulanıyor diye biliyorum. Gözlükle tedavi daha iyi olacaktır eğer yine de kararlıysanız.

 • emre aktaş 6 Nisan 2014 / 12:08

  Merhaba. benim sağ ve sol gözüm 4.50 hipermetrop var sağ gözümde hem göz tembelliği ve şaşılık var 3 yaşından beri gözlük kullanıyorum artık sıkıldım lens kullansam şaşılık geçer mi? bide polislik sınavına girmek istiyorum ama gözümde hem bozukluk hemde şaşılık olduğu için kabul etmezlermiş. lazer tedavisi olsam hem şaşılık hemde göz tembelliğinden kulturmuş olurmuyum tabikide gözlüktende şimdiden teşekkürler....

  • İsa Sarı 6 Nisan 2014 / 17:20

   Merhaba Emre Bey,
   Maalesef lens kullanmak şaşılığı tedavi etmez. Lazerle sadece hipermetropiden kurtulabilirsiniz. Şaşılık ve göz tembelliğinin tedavisi farklı oluyor bildiğim kadarıyla.

 • emre karataş 4 Nisan 2014 / 14:27

  Merhaba hocam lazer oldum gözlerimden 2011 senesinde ama bire yakın numara kaldı ama geçen 3 senede görmemde sıkıntı yok gözlükle neyse normal yaşantımda aynı ama son 2 haftadır gözlerim hep kızarıyor çok kafaya takıyorum yanma olduğunda sunni göz damlası kullanıyorum sizce psikolojik etkiside varmı kafama çok takıyorum gözlerimi yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...

  • İsa Sarı 4 Nisan 2014 / 14:55

   Bilgisayar, telefon veya televizyon gibi ekranların karşısında çok vakit geçiriyorsanız, göz kızarıklığı ve kuruluğu artacaktır. Bunların dışında kuru ve tozlu, dumanlı yerlerde de bulunuyor olabilirsiniz. Bu yazdıklarımdan kaçınmaya çalışın.

 • emrah yilmaztürk 19 Mart 2014 / 23:10

  İSa bey merhabalar lasik yontemiyle ameliyat olmayi düsünüyorum 2 derece miyop um ancak ayni zaman diliminde 4 farkli göz doktoruna gitmeme ragmen 4 doktorda farkli göz numarasi tespit edip gozluk recetesi veriyor. Lazer ile ameliyat olurken Bu göz numaralari neye göre tespit ediliyor bilgisayar makinasinin tespit ettigine mi bakiyorlar yoksa fiziki cerceve takilarak Doktorlarin soru cevap seklinde buldukla i göz numarasina gore mi. Lazer ameliyati gercekleşiyor. İlginiz icin tesekkur ederim

  • İsa Sarı 20 Mart 2014 / 09:01

   Emrah Bey merhaba,
   Evet, göz numarası bilgisayarlı cihazlarla tespit ediliyor, ama sağlamasını yapmak için de doktorların verdiği mercekler gerekiyor. Yani hem bilgisayarın hem de doktorların verdiği merceklerin birbirlerini desteklemesi lazım.

   • emrah yilmaztürk 20 Mart 2014 / 09:54

    İsa Bey tekrar merhaba;
    Peki nasil oluyorda 4 doktorda birbirinden farkli gözlük recetesi verebiliyor. Ölçüm yaptiklari cihazlarin hasssasiyeti ile ilgili bir durum mu?Sonuc olarak 4 doktorda tespit ettigi ölçülerde ameliyati gercekleştirecekler

   • İsa Sarı 20 Mart 2014 / 11:05

    Buna kesin bir cevap vermek güç Emrah Bey, ama dediğiniz gibi, makinelerin farklı hassasiyet oranlarından kaynaklanıyor olabilir.

 • meryem uluocak 14 Mart 2014 / 14:35

  merhaba isa bey benim kardeşim liseye gidiyor okulda kardeşime arkadaşı montunu giyerken montun
  fermuarı gözüne gelmiş istanbul göz hastanesine götürdük gözü çok darbe almış arkasını göremioz dedi 3 gün snra geri gelin dedi göz tnsionu çıkmış bizi iki hafta oyaladılar snra kafasına darbe yese gözu akar dediler bizde kuledibi göz hastanesine gittik flim verdi bugun sonuçlandı göz merceği yerinden oynamış ameliyat olacak 27 mart ta yapay göz merceği ameliyatı olacakmış göz tansiyonu kalırmı daha 17 yaşında suan gözu %70 göruyor düzelirmi görmesi ameliyat zarar verirmi sizden bilgi istiyorum şimdiden teşekkür ederim

  • İsa Sarı 14 Mart 2014 / 16:11

   Mehraba Meryem Hanım,
   Bu ameliyat hakkında bilgim yok, ama büyük ihtimalle düzeleceğini tahmin ediyorum. Çok geçmiş olsun...

 • ümit 6 Mart 2014 / 14:44

  dokrotuma sordugumda bu ameliyatı yapabileceğini söyledi. Askeriyeye gitmek istediğim için izsiz iz kalmayan yöntemle yapılabilecegini söyledi ama ileride göz kusurunun tekrarlayabileceğini söyledi. Ama ben yaptırmak istiyorum sizce ne yapmalıyım? astigmatim 0.50 birinde diernde 0

  • İsa Sarı 6 Mart 2014 / 16:06

   İleride tekrarlama riski vardır sizin de yazdığınız gibi ve şu an ilerlemesi durmamışsa büyük ihtimalle tekrarlayacaktır. Sadece en fazla 5-6 yıl iyi görüş sağlarsınız, ondan sonra yine eskisi gibi olur bence.

 • nuray tünay 4 Mart 2014 / 15:26

  İsa bey mrb....ben nuray. Küçükken ailem beni ceyranlı.battaniye de unutmuş ve bunun sonucunda
  Havale geçirmişim ..sol gözümde yoğun..bi kayma oluşmuş tu 15 yaşinda ameliyat oldum bİsaz düzeldi ama hala kayma var baktığım heryeri çift görüyorum.. Bundan 2 ay ön. si falan mersin ünv..hastanesine gittim ve sordum ikinci ameliyatı görsem kayma düzelirmi diye bana kesin bişey denediler. Kaymasını düzeltiriz ama tekrar kayada bilir kaymaya da bilir dediler sizce ikinc bi ameliyatı oliymi

  • İsa Sarı 4 Mart 2014 / 18:21

   Merhaba Nuray Hanım,
   Öncelikle geçmiş olsun. Açıkçası benim de bu konuda bir bilgim yok. Eğer ameliyatın bir riski yoksa, bence denemelisiniz. Şu anlık tek diyebileceğim bu. Umarım en kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz.

 • TUNCAY AKMEŞE 23 Şubat 2014 / 09:01

  İsa bey Merhabalar.....

  Ben 40 yaşında gözünde kronik S.S.R. rahatsızlığı olan biriyim. 18 Şubatta lazer tedavisi gördüm. Tedavide VİSUDENY diye bir ilaç kullanıldı. Bu gün 23 şubat, fakat görmede hiç bir değişiklik olmadı. Yani görmem düzelmedi. Merak ettiğim, acaba görmem düzelecek mi ? düzelmesi için zaman mı gerekli ? Bu soruların cevabını arıyorum. Yardımcı olur, beni aydınlatırsanız çok sevineceğim. Çok teşekkürler.

  • İsa Sarı 24 Şubat 2014 / 08:50

   Merhaba Tuncay Bey,
   Açıkçası ameliyatın ardından bir gün içerisinde görmede düzelme sağlanıyor, ama sizinki biraz daha farklı bir durum. Doktorunuz ne diyor bu konuda? Onunla görüştünüz mü?

Bir yorum bırakın

Gerçek adınızı ve soyadınızı giriniz. E-posta adresiniz gizli kalacaktır. Eğer varsa, ağ sayfanızın adresini yazınız.