ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • RONA-TAS, A. (1982), Chuvash Studies, Wiesbaden.
 • RONA-TAS, A. (1982), Studies in Chuvash Etymology I, Szeged.
 • SÇERBAK, Aleksandr Mihayloviç (1998), Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Çeviren: Enver MURAT, Ankara: TDK Yayınları.
 • SERGEYEV, L. P. (1968), Dialektologiçeskiy slovar' çuvaşskogo yazıka, Çeboksarı.
 • ŞİMŞİR, Bilal N. (1991), Azerbaycan'da Türk Alfabesi Tarihçe, Ankara: TDK Yayınları.
 • SIRKEŞEVA, L. T. Ryumina - N. A. KUÇİGAŞECA (2000), Teleüt Ağzı, Ankara: TDK Yayınları.
 • SIROTKIN, M. Ya. (1961), Çuvaşsko-russkiy slovar', Moskova.
 • SKVORTSOV, M. I. (1985), Çuvaşsko-russkiy slovar', Moskova.
 • SÜLEYMANOĞLU YENİSOY, Hayriye (1998), Tarih Boyunca Slav - Türk Dil İlişkileri. Türkçede ve Öteki Türk Lehçelerinde Slav Leksik Unsurları, Ankara: TDK Yayınları.
 • TAVKUL, Ufuk (2000), Karaçay Malkar Türkçesi Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • TAYMAS, Abdullah Battal (1998), Kazan Türkçesinde Ata Sözleri ve Deyimler (Açıklamalar - Düşünceler - Sözlük - Örnekler - Bir Ek), Ankara: TDK Yayınları.
 • TEKİN, Talat (2005), Makaleler III - Çağdaş Türk Dilleri, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • TEKİN, Talat - Mehmet ÖLMEZ-Emine CEYLAN-Zuhal ÖLMEZ-Süer EKER (1995), Türkmence-Türkçe Sözlük, Ankara: Simurg Yayıncılık.
 • TEZCAN, Semih (1994), Azerbaycan Halk Yazını Örnekleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • TURGUNBAYEV, Caştegin (2004), Kırgız Türkçesindeki Sıfat - Fiil Ekleri Şekil, Anlam, İşlev ve Türkiye Türkçesi İle Karşılaştırma, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÜŞENMEZ, Emek (2012), Modern Özbek Türkçesi, İstanbul: Akademik Kitaplar.
 • ÜŞENMEZ, Emek (2011), Modern Özbek Türkçesi, İstanbul: Akademik Kitaplar.
 • VASILIEV, Yuriy (1995), Türkçe-Sahaca (Yakutça) Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.
 • YAĞMUR, Oraz (2009), Karabağlı Ananın Ağısı, Hazırlayan: Ramiz ASKER, Editör: Rafik BABAYEV, Bakü: Min Bir Mahnı.
 • YAMAN, Ertuğrul (2000), Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması, Ankara: TDK Yayınları.
 • YAMAN, Ertuğrul - Nizamiddin MAHMUD (1998), Özbek Türkçesi-Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu, Ankara: TDK Yayınları.
 • YEGEROV, V. G. (1964), Etimologiçeskiy slovar' çuvaşskogo yazıka, Çeboksarı.
 • YILDIZ, Mustafa (2010), Nogay Halk Yırları (Nogay Halk Şarkıları), Konya: Kömen.
 • YILDIZ, Mustafa (2010), Kıssa-i Zelzele, Metin-İnceleme-Dizin, Konya: Kömen.
 • YILDIZ, Mustafa (2016), Nogay Türklerinin Kahramanlık Destanı EDİGE Giriş-Metin-Aktarma-Gramatikal Dizin, Konya: Kömen.
 • YUDAHIN, K. K. (1999), Kırgız Sözlüğü Cilt 1 (A-J), Ankara: TDK Yayınları.
 • YUDAHIN, K. K. (1994), Kırgız Sözlüğü Cilt 2 (K - Z), Ankara: TDK Yayınları.
 • YUSUF, Berdak (1994), Özbekistan Türkçesi - Türkiye Türkçesi / Türkiye Türkçesi - Özbekistan Türkçesi Sözlüğü, Çeviren: Mehmet Mahur TULUM, İstanbul: TDAV Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.