ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

GENEL ESERLER

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ÖZKAN, Nevin - Mustafa ÇİÇEKLER-Raniero SPEELMAN (2011), Osmanlı Topraklarında Bir İtalyan Gezgin Pietro Della Valle'nin Çalışma Defteri, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZMEN, Mehmet (2010), Türk Dili Üzerine Makaleler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • PEHLİVAN, Gürol (1999), Genç Spil Bibliyografyası, İzmir: Akadami Kitabevi.
 • PORZIG, Walter (2011), Dil Denen Mucize, Çeviren: Vural ÜLKÜ, Ankara: TDK Yayınları.
 • ROSS, E. Denison (1994), Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • SAĞOL YÜKSEKKAYA, Gülden - vd. (2012), Türk Dili ve Kitabı, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • ŞAHİN, Tufan (2012), Türk Edebiyatında Şairler ve Yazarlar Kartları, Ankara: Delta Kültür.
 • SAKAOĞLU, Saim (2001), Türk Ad Bilimi I, Giriş, Ankara: TDK Yayınları.
 • SİNANOĞLU, Oktay (2007), Açıklamalı Fizik, Kimya, Matematik Ana Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • ŞİRİN USER, Hatice (2006), Türk Yazı Sistemleri Başlangıcından Günümüze, İstanbul: Akçağ Yayınları.
 • ŞİŞMAN, Bekir - Muhammet KUZUBAŞ (2007), Şehnâme'nin Türk Kültür ve Edebiyaına Etkileri, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • TAKİ, Murat (1998), Hayatım, Çeviren: Ramiz ASKER, Baku: Oka Ofset.
 • TAŞAĞIL, Ahmet (2003), Türk Dünyası Kültür Atlası (A Cultural Atlas of The Turkish World) , Ankara: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayınları.
 • TAŞAĞIL, Ahmet (2013), Kök Tengri'nin Çocukları, İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • TEKİN, Talat (1995), Türk Dillerinde Birinci Uzun Ünlüler, Ankara: Simurg Yayınları.
 • TEKİN, Talat - Mehmet ÖLMEZ (1999), Türk Dilleri, İstanbul: Simurg Yayınları.
 • TEKİN, Talat (2003), Makaleler I - Altayistik, Hazırlayan: Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • TEKİN, Şinasi (2001), İştikakçının Köşesi, İstanbul: Simurg Yayınları.
 • TEKİN, Talat (1997), Türkoloji Eleştirileri, İstanbul: Simurg Yayıncılık.
 • TEKİN, Talat (1993), Japonca ve Altay Dilleri, Ankara: Doruk Yayınları.
 • TEKİN, Talat - Mehmet ÖLMEZ (1995), Les Languages Turques, Çeviren: İsmet BİRKAN, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları - Simurg.
 • TEMİR, Ahmet (1991), Türkoloji Tarihinde Wilhelm Radloff Devri, Ankara: TDK Yayınları.
 • TIETZE, Andreas (2009), Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkcesi Lugati Cilt 2 F - J, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschten.
 • TIETZE, Andreas (2009), Sprachgeschichtliches und Etymologisches Wörterbuch des Türkei - Türkischen. Band 2 F-J /Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkcesi Lugati Cilt 2 F - J , Wien: VÖAW.
 • TİMURTAŞ, Faruk Kadri (1997), Makaleler (Dil ve Edebiyat İncelemeleri), Hazırlayan: Mustafa ÖZKAN, Ankara: TDK Yayınları.
 • TİMURTAŞ, Faruk Kadri (2005), Tarih İçinde Türk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TİMURTAŞ, Faruk Kadri - Mustafa ÖZKAN (1997), Sanat-Edebiyat Dünyasından, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • TOGAN, Zeki Velidi (1999), Hâtıralar, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • TOKER, Mustafa - Ufuk Deniz AŞÇI (2006), Yeni Elifba Yollarında Eski Duygu ve Hatıralarım, Ankara: TDK Yayınları.
 • TOPARLI, Recep (2002), Mehmet Akalın Dil Yazıları, Ankara: TDK Yayınları.
 • TOVEN, Mehmed Bahaeddin (1997), Yeni Türkçe Lugat (Osmanlıca), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2008), 1926 Bakü Türkoloji Kurultayı Tutanaklar: 26 Şubat - 6 Mart 1926, Çeviren: Kamil Veli NERİMANOĞLU-Mustafa ÖNER, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2007), 46. Uluslararası Sürekli Altayistik Konferansı Bildirileri, Hazırlayan: Gülzemin ÖZRENK AYDIN, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2008), Azerbaycan Yurt Bilgisi (1-36. sayılar), Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1945), Beşinci Türk Dil Kurultayı Üyelerine Kurultay Kılavuzu, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2000), Hasan Eren Armağanı, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1999), Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1969), Türk Dil Kurumu Üyeleri 1969, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1999), Türk Dil Kurumu Yayınları Kataloğu 1932 - 1999 , Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2004), Zeynep Korkmaz Armağanı, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRKAY, Kaya (1982), Agop Dilaçar, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRKDOĞAN, Orhan (2009), Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • TÜZCET, Yaman (2002), Ekrandaki Türkçemiz, İstanbul: Bilge Karınca Yayınları.
 • UÇAR, Fuat (2009), Geçmiş Günümüz ve Geleceğin Türk Dünyası, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • UĞURLU, Nurer (2012), Türk Kavimleri, İstanbul: Örgün Yayınları.
 • ULÇUGÜR, İsmail (1982), Agâh Sırrı Levend, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÜNALMIŞ, Oğuz (2004), Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • UZUN, Nadir Engin (2000), Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • VURAL, Hanifi (2011), Ses ve Şekil Bilgisi, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • YAVUZ, Orhan (2014), Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Hazırlayan: Bekir DİREKCİ-Mehmet YASTI-Mevlüt GÜLMEZ, Konya: Aybil Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.