ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

TÜRK HALK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • TÜRKMEN, Fikret (1992), Sahada Folklor Derleme Teknikleri, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • TÜRKMEN, Fikret - Gurbandurdı GELDİEV (1995), Türkmen Şiiri Antolojisi, Ankara: Türksoy Yayınları.
 • TÜRKMEN, Fikret - Alimcan İNAYET (1995), Manas Destanı, Ankara: AKM Yayınları.
 • TÜRKMEN, Fikret - Nail TAN-Mete TAŞLIOVA (2008), Âşık Şeref Taşlıova'dan Derlenenen Halk Hikayeleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRKMEN AKTAŞ, Şöhret (2004), Seçme Atasözleri ve Eleştirmeli Açıklamaları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÜÇÜNCÜ, Kemal - Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (2007), Başlangıcından Günümüze Türk Destanları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • URMANÇI, Fatih (2007), Tatar Destanları I, Çeviren: Caner KERİMOĞLU-Vedat KARTALCIK, Ankara: TDK Yayınları.
 • URMANÇI, Fatih (2007), Tatar Destanları II, Çeviren: Caner KERİMOĞLU-Vedat KARTALCIK, Ankara: TDK Yayınları.
 • UYGUR, Ceyhun Vedat (2007), Karakalpak Destanları: Kırk Kız Destanı, Ankara: TDK Yayınları.
 • WALKER, Warren S. - Faruk SÜMER-Ahmet Edip UYSAL (1991), The Book of Dede Korkut: A Turkish Epic, Teksas: Teksas Üniversitesi.
 • YAKICI, Ali (2007), Halk Şiirinde Türkü, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YALÇIN, Alemdar (2001), Anadolu Ezgisi (Deneme), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YAŞAR KEMAL - S. EYÜBOĞLU (1990), Gökyüzü Mavi Kaldı: Halk Edebiyatından Seçmeler, İstanbul: Toros Yayınları.
 • YILDIZ, Naciye (1995), Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü ile İlgili Tespit ve Tahliller, Ankara: TDK Yayınları.
 • YILDIZ, Naciye - 0 (2007), Kırgız Halk Edebiyatı I, Ankara: Alp Yayınevi.
 • YILDIZ, Naciye - 0 (2001), Hemra ve Hurlika Hikâyesinin Üç Eş - Metni Üzerinde Bir Değerlendirme, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
 • YILDIZ, Naciye - Fatma Ahsen TURAN (ed.) (2017), Türk Dünyası Âşık Edebiyatı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • YILMAZ, Engin (2005), Dedem Korkut Hikayeleri, Editör: Hüseyin YORULMAZ, İstanbul: Metropol Yayınları.
 • YILMAZ, Mehmet Emin (2013), Budin’de Gül Baba Tekkesi ve Türbesi, İstanbul: Çamlıca Basım.
 • YÜCEL, Dilek (2007), Özbek Destanları II: Melike Ayyar Destanı, Ankara: TDK Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.