ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

TÜRK HALK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • DUYMAZ, Ali (2001), Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukâyeseli Bir Araştırma, Ankara.
 • DUYMAZ, Ali (2002), İrfânı Arzulayan Sözler Tekerlemeler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DÜZGÜN, Dilaver (1977), Âşık Yaşar Reyhani Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • DÜZGÜN, Dilaver (1997), Âşık Mustafa Ruhani Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Seçmeler, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • DÜZGÜN, Dilaver (1997), Âşık Mevlüt İhsani, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • EBERHARD, Wolfram - Pertev Naili BORATAV (1953), Typen Türkische Volkmarchen, Wiesbaden.
 • EKİCİ, Metin (1995), Dede Korkut Tesiri ile Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • EKİCİ, Metin (2004), Köroğlu, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ELÇİN, Şükrü (1997), Halk Edebiyatı Araştırmaları Cilt 1, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ELÇİN, Şükrü (1997), Halk Edebiyatı Araştırmaları Cilt 2, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ELÇİN, Şükrü (2005), Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ELÇİN, Şükrü (1999), Hikâye'den Hâtıra'ya, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ELÇİN, Şükrü (1977), Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatrosu), Ankara.
 • ELÇİN, Şükrü (1988), Halk Şiiri Antolojisi, Ankara.
 • ELÇİN, Şükrü (1988), Akdeniz ve Cezayir'de Türk Halk Şairleri, Ankara.
 • ELÇİN, Şükrü (2000), Kerem ile Aslı Hikayesi (Araştırma İnceleme), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ELIADE, Mircea (1995), Şamanizm, Çeviren: İ. Birkan, Ankara: İmge Kitabevi.
 • ERAYDIN, Selçuk (2001), Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlâhiyet Fakültesi Vakfı Yayınları.
 • ERCEBECİ, Şebnem (2001), Türk Dünyasında Nevruz IV. Bilgi Şölen Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican - Şekür TURAN (1989), Uygur Halk Masalları, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • EREN, Hasan (1952), Türk Saz Şairleri Hakkında Araştırmalar, Ankara: TTK Basımevi.
 • ERGİN, Muharrem (1970), Oğuz Kağan Destanı, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • ERGUN, Pervin (2006), Dede Korkut Hikayeleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ERGUN, Metin (2002), Kopuz Sarını, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1926), Halk Şairleri-II, İstanbul.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1928), Gevherî, İstanbul.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1929), Pîr Sultan Abdal, İstanbul.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1931), İslâmiyetten Evvel Türk Edebiyatı, İstanbul.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1933), Gedaî, İstanbul.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1933), Katibî, İstanbul.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1933), Kuloğlu, İstanbul.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1933), Silleli Sururî, İstanbul.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1934), Beşiktaşlı Gedaî, İstanbul.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1934), Hengâmî, İstanbul.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1936), Âşık Ömer Hayatı ve Şiirleri, İstanbul.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1938), Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Devlet Basımevi.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1944), Bektâşi Şairleri ve Nefesleri, İstanbul.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet (1945), Karacaoğlan: Hayatı ve Şiirleri, İstanbul: Maarif Kitaphanesi.
 • ERGUN, Metin (2006), Şor Kahramanlık Destanları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ERGUN, Metin - Mehmet AÇA (2004), Tiva Kahramanlık Destanları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ERGUN, Metin (2005), Tiva Kahramanlık Destanları 2, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ERGUN, Metin (1997), Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi Cilt I-II, Ankara: TDK Yayınları.
 • ERGUN, Pervin (2010), Hakas Destancılık Geleneği ve Ay Huucin, Konya: Kömen Yayınları.
 • EROĞLU, Türker - Yavuz KÖKTAN-Erol EROĞLU (2001), Sakarya Halk Kültürü, Genç Matbaa: Sakarya Valiliği.
 • ERSOY, Feyzi (2009), Çuvaş Alp Hikayeleri: Ulip Halapisem, Ankara: TDK yayinlari.
 • ERSOYLU, İ. Halil (1996), Kız Destanı, Ankara: TDK Yayınları.
 • ESEN, Ahmet Şükrü (1982), Anadolu Ağıtları, İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • ESEN, Ahmet Şükrü (1991), Anadolu Destanları, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ESEN, Ahmet Şükrü (1999), Anadolu Türkleri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ESİN, Emel (2001), Türk Kozmolojisine Giriş, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.