ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

TÜRK HALK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (1929), XIX. Asır Saz Şairlerinden Erzurumlu Emrah, İstanbul.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (1930), XVI. Asrın Sonuna Kadar Türk Saz Şairleri, İstanbul.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (1935), Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (1938), XVII. Asır Saz Şairlerinden Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikâyesi, İstanbul.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (1939), XVII. Asır Saz Şairleri, İstanbul.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (1940), Âşık Dertli, İstanbul.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (1940), Karacaoğlan, İstanbul.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (1940), XVIII. Asır Saz Şairleri, İstanbul.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (1940), XIX. Asır Saz Şairleri, İstanbul.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (1940), XX. Asır Saz Şairleri, İstanbul.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (1940), Türk Saz Şairleri, İstanbul.
 • KÖROĞLU (2004), Köroğlu - Bütün Şiirleri, Hazırlayan: Ayşegül İNCE, İstanbul: Eflatun.
 • KÖSE, Nerin (1997), Türk Halk Hikâyelerinde Gurbet, İzmir.
 • KÖSE, Nerin (1996), Sürmeli Bey Hikâyesi İnceleme-Metin, Ankara.
 • KOZ, Sabri - D. KAYA (2000), Halk Hikâyeleri, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • KROHN, K. - J. KROHN (1995), Halk Bilimi Yöntemi, Çeviren: Fikret TÜRKMEN, Ankara: TDK Yayınları.
 • KUDRET, Cevdet (1968), Karagöz I-II-III-IV, Ankara.
 • KUDRET, Cevdet (1973), Orta Oyunu, Ankara.
 • KUDRET, Cevdet (2003), Pîr Sultan Abdal, İstanbul: İnkilâp Kitabevi.
 • KUDRET, Cevdet (2003), Karacaoğlan, İstanbul: İnkilâp Kitabevi.
 • KUDRET, Cevdet (2003), Yunus Emre, İstanbul: İnkilâp Kitabevi.
 • KÜLAHLIOĞLU İSLAM, Ayşenur (1996), Hikayemiz İnsanımız Kültürümüz 2. Cilt, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KÜLAHLIOĞLU İSLAM, Ayşenur (1996), Hikayemiz İnsanımız Kültürümüz 1. Cilt, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KUNOS, Ignacs (1925), Ninniler, İstanbul: Orhaniye Matbaası.
 • KUNOS, Ignacs (1998), Türk Halk Edebiyatı Haz.Ali Osman Öztürk. Folklor Dizisi 7, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • KUNOS, Ignacs (2001), Türk Halk Hikâyeleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KUNOS, Ignacs (2001), Türk Halk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KUNOS, Ignacs (2000), Türk Halk Edebiyatı, Hazırlayan: Tuncer GÜLENSOY, Ankara: Akçağ.
 • KURNAZ, Cemal - Mustafa TATÇI (1999), Kütahyalı Bir Gönül Eri Çavdaroğlu Müfti Derviş, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KURNAZ, Cemal (1997), Türküden Gazele: Halk ve Divan Şiirlerinin Müşterekleri Üzerine Deneme, Kaynak Eserler 45, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MAKAS, Z. Abidin (2002), Halk Hikâyelerinde Zaman, İzmir.
 • MAKAS, Z. Abidin (2000), Türk Dünyasından Masallar: Metin, İnceleme, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • MELIKOFF, Irene (1998), Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe, Çeviren: S. Turan ALPTEKİN, İstanbul: Cumhuriyet Kitabevi.
 • MENZEL, Theodor (1941), Meddah, Schattentheater Und Orta Ojnu, Prag.
 • MİRZAOĞLU, F. Gülay (2003), Çukurova Bozlağı, Ankara: Binboğa Yayınları.
 • MİYASOĞLU, Mustafa (1999), Dede Korkut Kitabı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MOYLE, Natalie Kononenko (1990), The Turkish Minstrel Tale Tradition, New York: Gurland Publishing.
 • MUTLUAY, Rauf (1997), Türk Halk Şiirleri Antolojisi, İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • NARUZBAYEV, Cumagül (2007), Kırgız Destanları V: Eşimkul Menen Zuura, Hazırlayan: Fatma ÇELEBİ, Ankara: TDK Yayınları.
 • NECDET, Ahmet (1997), Tekke Şiiri: Dini ve Tasavvuf Şiirler Antolojisi, İstanbul: İnkilâp Kitabevi.
 • NESİN, Aziz - Talat Sait HARMAN (1990), Histories de Nasreddin Hoca, İstanbul: Dost Yayınları.
 • NESİN, Aziz - Talat Sait HARMAN (1994), The Tales of Nasrettin Hoca, İstanbul: Dost Yayınları.
 • NUTKU, Özdemir (1976), Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Ankara.
 • OCAK, Ahmet Yaşar (1983), Bektâşi Menâkıblarında İslam Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul: Enderun Kitabevi.
 • OCAK, Ahmet Yaşar (1984), Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkâbeleri, Ankara.
 • OCAK, Ahmet Yaşar (1989), Türk Folklorunda Kesik Baş: (Tarih-Folklor İlişkisinden Bir Kesit), Ankara: TKAE Yayınları.
 • OCAK, Ahmet Yaşar (1990), İslam Türk İnançlarında, Hızır-İlyas Kültü, Ankara: TKAE Yayınları.
 • OCAK, Ahmet Yaşar (1992), Menâkıpnâmeler, Ankara: TTK Yayınları.
 • OCAK, Ahmet Yaşar (1996), Türk Sûfîliğine Bakışlar, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ÖGEL, Bahaeddin (1971), Türk Mitolojisi I-II, Ankara: TTK Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.