ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

TÜRK HALK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ÖGEL, Bahaeddin (1988), İslâmiyet'ten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara: TTK Yayınları.
 • ÖGEL, Bahaeddin (1991), Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • OĞUZ, M. Öcal (2002), Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • OĞUZ, Burhan (1988), Türk Halkının Kültür Kökeni: Teknikleri, Müesseseleri, İnanç ve Adetleri, İstanbul: İsis Yayıncılık.
 • OĞUZ, Burhan (1997), Türk Halk Düşüncesi ve Hareketlerini İdeolojik Kökenleri, İstanbul: Simurg Yayınları.
 • OĞUZ, M. Öcal (1994), Yozgat'ta Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü, Ankara: Kültür Bakanlığı Hagem Yayınları.
 • OĞUZ, M. Öcal (2001), Halk Şiirinde Tür, Şekil ve Makam, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • OĞUZ, M. Öcal (2000), Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖKE, Şefik Yaşar (2001), Korkut Ata Oğuzlaması, İstanbul: Korkut Ata Yayıncılık.
 • OKTÜRK, Şerif (1998), Türk Manileri Antolojisi: Güldeste, İstanbul: Kastaş Yayınları.
 • OKTÜRK, Şerif (2002), Anadolu Masalları, İstanbul: Kastaş Yayınları.
 • ONAY, Ahmet Talat (1996), Türk Şiirlerinin Vezni, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ONAY, Ahmet Talat (1928), Türk Halk Şiirinin Şekil ve Nev'i, İstanbul.
 • ONAY, Ahmet Talat (1931), Âşık Tokatlı Nuri, Çankırı.
 • ONAY, Ahmet Talat (2000), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Hazırlayan: Cemal KURNAZ, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ONAY, Ahmet Talat (1946), Dastan-ı Ahmet Harami, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖNDER, Ali Riza (1955), Yaşayan Anadolu Efsaneleri, Kayseri: Yeni Erciyes Yayınları.
 • ÖNDER, Mehmet (1966), Anadolu Efsaneleri, Ankara.
 • ÖNDER, Mehmet (1970), Bitmez Tükenmez Anadolu (Hikâyeleri, Efsaneleri ve Destanlarıyla), Ankara.
 • ÖNDER, Mehmet (1989), Efsane Destan ve Öyküleriyle Anadolu Kentleri, İstanbul.
 • ÖNDER, Mehmet (1992), Aldı Sözü Anadolu, Ankara.
 • ONG, Walter (1999), Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojileşmesi, İstanbul: Metis Yayınları.
 • ORKUN, Hüseyin Namık (1943), Türk Efsaneleri, İstanbul.
 • ÖRNEK, Sedat Veyis (1977), Türk Halkbilimi, Ankara: İş Bankası Yayınları.
 • OROZBAKOĞLU, Sagınbay (2007), Kırgız Destanları VI: Manas Destanı, Hazırlayan: A. A. AKMATALIYEV-S. MUSAYEV, Ankara: TDK Yayınları.
 • OY, Aydın (1972), Tarih Boyunca Türk Atasözleri, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • OY, Aydın (1989), Şiir Dünyamızda Atatürk, Ankara: TDK Yayınları.
 • OZANOĞLU, İhsan (1940), Âşık Edebiyatı, Kastamonu.
 • ÖZARSLAN, Metin (2001), Erzurum Aşıklık Geleneği, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖZARSLAN, Metin (2006), Ferhat ile Şirin, İstanbul: Doğu Kütüphanesi.
 • ÖZBEK, Mehmet (1994), Folklor ve Türkülerimiz, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • ÖZBEK, Mehmet (2009), Türkülerin Dili: Sözlük, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • ÖZDEMİR, Ahmet (1993), Cönklerden Günümüze Halk Şairlerimiz, İstanbul: Toker Yayınları.
 • ÖZDEMİR, Nebi (2006), Türk Çocuk Oyunları 2 Cilt TK, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖZDEMİR, Ahmet (2008), Âşık Ruhsatî, Editör: İbrahim SUBAŞI, İstanbul: Sivas Platformu.
 • ÖZDEMİR, Ahmet (2003), Âşık Sefil Selimî , İstanbul: Şarkışla ve Çevresi Kültür Sanat ve Sosyal Dayanışma Derneği Yayınları.
 • ÖZDER, Adil (1965), Doğu İllerimizde Âşık Karşılaşmalar, Bursa.
 • ÖZKAN, İsa (1989), Abdurrahman Han Destanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ÖZKAN, İsa (1989), Yusuf Bey Ahmet Bey (Bozoğlan) Destânı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ÖZKAN, İsa (1994), Üç Uygur Destanı, Çin Tömür Batur, Nözügüm ve Sadir Pelvan, Ankara: Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı.
 • ÖZKAN, İsa (1999), Türkiye ve Tatar Türkçesiyle Nasrettin Huca Mezekleri, Ankara: TİKA Yayınları.
 • ÖZKAN, İsa (1999), Türkiye ve Türkmen Türkçesiyle Ependi, Nasreddin Hoca Fıkraları, Ankara: TİKA Yayınları.
 • ÖZKAN, Nevzat (2007), Gagavuz Destanları, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZÖN, Mustafa Nihat (1952), Türk Atasözleri, İstanbul: İnkilâp Kitabevi.
 • ÖZSOY, Bekir Sami (2006), Dede Korkut Kitabı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖZTELLİ, Chait (1955), Halk Şiiri XVI-XVII. Yüzyıllar, İstanbul.
 • ÖZTELLİ, Cahit (1970), Karacaoğlan: Bütün Şiirler, Milliyet Yayınları Türk Klasikleri Dizisi, İstanbul: Baha Matbaası.
 • ÖZTELLİ, Cahit (1974), Üç Kahraman Şairi: Köroğlu, Dadaoğlu, Kuloğlu, İstanbul: Milliyet Yayını.
 • ÖZTELLİ, Cahit (2001), Yunus Emre, İstanbul: Özgür Yayınları.
 • ÖZTELLİ, Cahit (2003), Karacaoğlan, İstanbul: Özgür Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.