ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

TÜRK TARİHİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • SÜMER, Faruk (1999), Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları, İstanbul: TDAV Yayınları.
 • SÜMER, Faruk (1992), Tirebolu Tarihi, İstanbul: Tirebolu Kültür ve Yardımlaşma Derneği.
 • SÜMER, Faruk - Ali SEVİM (1988), İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı (Metinler ve Çevirileri), Ankara: TTK Yayınları.
 • SÜMER, Faruk (1999), Safevi Devleti'nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara: TTK Yayınları.
 • SÜMER, Faruk (1992), Kara Koyunlular, Ankara: TTK Yayınları.
 • TAŞAĞIL, Ahmet (1996), Bilge Kağan'ın Vasiyeti, İstanbul: Turan Yayıncılık.
 • TAŞAĞIL, Ahmet (2004), Göktürkler III, İstanbul: TTK Yayınları.
 • TAŞAĞIL, Ahmet (1999), Göktürkler II (Fetret Devri 630-681), Ankara: TTK Yayınları.
 • TAŞAĞIL, Ahmet (2003), Gök-Türkler I, Ankara: TTK Yayınları.
 • TAŞAĞIL, Ahmet (2004), Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları (M.Ö. III-M.S. X Asır), Ankara: TTK Yayınları.
 • TAŞAĞIL, Ahmet - Caroline F. FINKEL, Mehmet İPŞİRLİ, Ömer Faruk AKÜN (1997), XV ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • TEKİN, Talat (1987), Tuna Bulgarları ve Dilleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • TEKİN, Arslan (2000), Ata Yurda Yolculuk, Ankara: Alternatif Yayınları.
 • TEKİN, Şinasi (1993), Eski Türklerde Yazı, Kağıt, Kitap ve Kağıt Damgaları, Hazırlayan: Muhittin Salih EREN-Tuba ÇAVDAR, İstanbul: Eren Yayıncılık.
 • TOGAN, A. Zeki Velidî (1981), Umumî Türk Tarihi'ne Giriş, İstanbul: Enderun Yayınları.
 • TSAI, Liu MAU (2006), Çin Kaynaklarına Göre Doğu Türkleri, Çeviren: Deniz BANOĞLU-Ersel KAYAOĞLU, İstanbul: Selenge Yayınları.
 • TÜRKMEN, Zekeriya vd. (2008), Eski Ön Asya Uygarlıklarından Günümüze Anadolu’da Türk Varlığı, Ankara: Genelkurmay ATASE Başkanlığı.
 • TÜRKMENOĞLU, Bahadır (2007), İlk Osmanlılar, İstanbul: Akış Yayıncılık.
 • UĞURLU, Nurer (2013), Kuzey Karadeniz Türkleri, İstanbul: Örgün Yayınevi.
 • UNAT, Faik Reşit (1968), Osmanlı Sefirleri ve Sefâretnâmeleri, Ankara: TTK Yayınları.
 • YEŞİLYURT, Süleyman (1999), Atatürkten Bugüne Bilinmeyen Yönleriyle Türk Hristiyanların Patrikhanesi (Yunanistan), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YILMAZ, Salih - 0 (2006), XV-XX. Yüzyıllarda Karakalpak Türkleri Tarihi, Ankara: TTK Yayınları.
 • YILMAZ, Salih - 0 (2008), Karakalpak Türkleri ve Karakalpakistan Tarihi (1873-2003), Ankara: TTK Yayınları.
 • YILMAZ, Salih (2008), Karapapak (Terekeme) Türkleri Tarihi ve Kültürü, İstanbul: Prizma.
 • YILMAZ, Salih (2009), Osmanlı Devleti Tarihi ve Kültürü, İstanbul: Prizma.
 • YÖRÜK, Ali Adem (2007), Sultan Abdülhamit Devri Hatıraları ve Saray İdaresi, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • YORULMAZ, Hüseyin (2007), Osmanlı'nın Batı Yakası: Bosna, İstanbul: 3F Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.