ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

YENİ TÜRK DİLİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • BURAN, Ahmet (1996), Anadolu Ağızlarında İsim Çekim (Hal) Ekleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • BURAN, Ahmet - Nadir İLHAN (2008), Elazığ Yöresi Söz Varlığı, Ankara: TDK Yayınları.
 • BURAN, Ahmet (1997), Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, Ankara: TDK Yayınları.
 • CAFEROĞLU, Ahmet (1943), Anadolu Ağızlarından Toplamalar, İstanbul: Bürhaneddin Basımevi.
 • CAFEROĞLU, Ahmet (1995), Güney Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, Ankara: TDK Yayınları.
 • CAFEROĞLU, Ahmet (1995), Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler, Ankara: TDK Yayınları.
 • CAFEROĞLU, Ahmet (1995), Doğu İllerimiz Ağızlarından Derlemeler, Ankara: TDK Yayınları.
 • CAFEROĞLU, Ahmet (1995), Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, Ankara: TDK Yayınları.
 • CAFEROĞLU, Ahmet (1994), Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar, Ankara: TDK Yayınları.
 • CAFEROĞLU, Ahmet (1994), Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, Ankara: TDK Yayınları.
 • CAFEROĞLU, Ahmet (1994), Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II. Oyular, Tekerlemeler, Yanıltmaçlar ve Oyun Istılahları. Konya, Isparta, Burdur, Kayseri, Çorum, Niğde, Vilayetleri Oyunları, Ankara: TDK Yayınları.
 • CAFEROĞLU, Ahmet (1994), Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzee I: Oyunlar, Tekerlemeler, Yanıltmaçlar ve Oyun Istılahları. Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Isparta, Aydın, İzmir, Burdur, Antalya, Muğla, Denizli, Kütahya Vilâyetleri Ağızları, Ankara: TDK Yayınları.
 • CAFEROĞLU, Ahmet (1995), Anadolu İli Ağızlarından Derlemeler. Van, Bitlis, Muş, Karaköse, Eskişehir, Bolu, ve Zonguldak İlleri Ağızları, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÇAĞBAYIR, Yaşar (2009), Yukarı Karaçay (Kocapınar) Köyü Ağzı, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • CEMİLOĞLU, Mustafa (2001), Dil Bilimi Açısından Türkçe Yazılı Anlatım ve Anlatım Teknikleri Öğretimi, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • CHOI, Han-Woo (1989), Türkçe ile Korecenin Karşılaştırmalı Morfolojisi (Yayımlanmamış doktora tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • COŞKUN, M. Volkan - 0 (2008), Türkçenin Ses Bilgisi, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2002), Türkçe Üzerine Denemeler Eleştiriler, İstanbul: Papatya Yayınları.
 • DAKA, Nazmi - T. HYSENI-G. VELA (1996), Türkçe-Arnavutça Askeri Terimler Sözlüğü, Ankara: KHO Öğt. Başkanlığı.
 • DANKOFF, Robert (1995), Armenian Loanwords in Turkish, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
 • DELİCE, H. İbrahim (2003), Türkçe Sözdizimi, İstanbul: Kitabevi.
 • DELİCE, H. İbrahim (2008), Sözcük Türleri, Sivas: Asitan.
 • DEMİR, Nurettin - Emine YILMAZ (2003), Türk Dili El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • DEMİR, Necati (2001), Ordu İli ve Yöresi Ağızları (İnceleme - Metinler - Sözlük), Ankara: TDK Yayınları.
 • DEMİR, Nurettin (2013), Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi, Ankara: TDK Yayınları.
 • DEMİR, Tufan (2013), Türkçe Dilbilgisi , İstanbul: Kurmay Yayınları.
 • DEMİRAY, Kemal (1991), Sözlü-Yazılı Kompozisyon İlkeleri, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • DEMİRAY, Kemal (1970), Temel Dilbilgisi, İstanbul.
 • DEMİRCAN, Ömer (1979), Türkiye Türkçesinin Ses Düzeni Türkiye Türkçesinde Sesler, Ankara: TDK Yayınları.
 • DEMİRCAN, Ömer (2000), İletişim ve Dil Devrimi, İstanbul.
 • DEMİRCAN, Ömer (2001), Türkçenin Ezgisi, İstanbul.
 • DEMİRCİ, Kerim (2014), Türkoloji İçin Dilbilim, Ankara: Anı Yayınları.
 • DENY, Jean (1995), Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları (Türkiye Türkçesi), Ankara: TDK Yayınları.
 • DEVELİ, Hayati - Cemal YILDIZ-Mustafa BALCI-İbrahim GÜLTEKİN-Deniz MELANLIOĞLU (2017), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • DİL DERNEĞİ (1994), Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü, Ankara: Dil Derneği Yayınları.
 • DİLAÇAR, Agop (1978), Anadili İlkeleri ve Türkiye Dışındaki Başlıca Uygulamalar, Ankara: TDK Yayınları.
 • DİLAÇAR, Agop (1964), Türk Diline Genel Bir Bakış, Ankara: TDK Yayınları.
 • DİLAÇAR, Agop (1968), Dil, Diller ve Dilcilik, Ankara.
 • DİLMEN, İbrahim Necmi (1929), Türkçe Gramer, İstanbul: Milliyet Matbaası.
 • DİNÇ, Ahmet (2013), Türkçe'nin Kayıp Kelimeleri, İstanbul: Fanus.
 • DİZDAROĞLU, Hikmet (1962), Türkçede Sözcük Yapma Yolları, Ankara: TDK Yayınları.
 • DİZDAROĞLU, Hikmet (1963), Türkçede Fiiller, Ankara: TDK Yayınları.
 • DİZDAROĞLU, Hikmet (1976), Tümce Bilgisi, Ankara: TDK Yayınları.
 • DOLUNAY, Salih Kürşad (2012), Türkiye Türkçesinde Zaman, İstanbul: Berikan Elektronik Basım Yayım.
 • DÖRTBUDAK, M. Veysî - Erdal BOLATKALE-Davut ŞAHİN (2007), Üniversiteler İçin Türk Dili, Manisa.
 • DUYMAZ, Recep (1986), Uygulamalı Türk Dili Notları, İstanbul: Seda Yayıncılık.
 • EDİSKUN, Haydar (1963), Yeni Türk Dilbilgisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • EDİSKUN, Haydar (1985), Türk Dilbilgisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • EKER, Süer (2003), Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • EKER, Süer - Hatice PARLAK-Ertuğrul YAMAN-Eyüp BACANLI-Nezir TEMUR-Tuba Işınsu İSEN DURMUŞ (2009), Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı, Editör: Mustafa DURMUŞ, Ankara: Grafiker Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.