ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

YENİ TÜRK DİLİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • HENGİRMEN, Mehmet (1995), Türkçe Dilbilgisi, Ankara: Ergun Yayınevi.
 • HEPÇİLİNGİRLER, Feyza (1991), Türkçe "Off", İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • HEPÇİLİNGİRLER, Feyza (2000), Türkçe "AH", İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • HEYD, Uriel (1954), Language Reform in Modern Turkey, İsrail: Israel Oriental Society.
 • İLERİ, Canan (2008), Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi ve Yöresi Ağızları (Ses Bilgisi - Metinler - Dizin), Ankara2: TDK Yayınları.
 • İLERİ, Canan (2010), Türkiye Türkçesinde Dizim ve Dizime Bağlı Anlatım Bozuklukları , Ankara: Ürün Yayınları.
 • İMER, Kamile (1976), Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi, Ankara: TDK Yayınları.
 • İMER, Kamile (2001), Türkiye'de Dil Planlaması: Türk Dil Evrimi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • İMER, Kâmile (1976), Türkiye Türkçesinde Kökler, Ankara: TDK Yayınları.
 • İNAL, Ceyhan - Ömer ESENSOY-M. Aydın ERAR-M. Tekin SÖZER (1983), İstatistik Terimleri Sözlüğü , Ankara: TDK Yayınları.
 • JIRKOV, L. I. (1942), Voyennıy Turetsko-Russkiy i Russko-Turetskiy Slovar, Moskova: Poligrafkniga.
 • JOHANSON, Lars (1971), Aspekt im Turkischen, Upsala.
 • JOHANSON, Lars (2007), Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etkenler, Çeviren: Nurettin DEMİR, Ankara: TDK Yayınları.
 • JOHANSON, Lars (2006), Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler, Çeviren: Emine YILMAZ-Nurettin DEMİR, Ankara: Grafiker Yayıncılık.
 • JOHANSON, Lars (2016), Türkçede Görünüş, Çeviren: Nurettin DEMİR, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • KAHRAMAN, Tahir (1996), Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Fiillerin Ekli Tamlayıcıları, Ankara: TDK Yayınları.
 • KAHRMAN, Tahir (1996), Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Fiillerin Durum Ekli Tamlıyıcıları, Ankara: TDK Yayınları.
 • KALAY, Emin (1998), Edirne İli Ağızları: İnceleme - Metin, Ankara: TDK Yayınları.
 • KANTEMİR, Enise (1997), Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Engin Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet (1998), Kültür ve Dil, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet (2006), Şiir Tahlilleri 1 Tanzimat'tan Cumhuriyete, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet (1998), Edebiyatımızın İçinden, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet (2002), Sevgi ve İlim, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KARAAĞAÇ, Günay (2008), Türkçe Verintiler Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • KARAAĞAÇ, Günay (2010), Türkçenin Ses Bilgisi, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • KARAAĞAÇ, Günay (2012), Türkçenin Dil Bilgisi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KARADEMİR, Fevzi (2013), Türkiye Türkçesinde İyelik Olgusu, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • KARAHAN, Leyla (1994), Türkçede Söz Dizimi - Cümle Tahlilleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KARAHAN, Leyla (1996), Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ankara: TDK Yayınları.
 • KARAÖRS, M. Metin (1993), Türkçenin Söz Dizimi ve Cümle Tahlilleri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
 • KARASOY, Yakup - Orhan YAVUZ-Ahmet KAYASANDIK-Bekir DİREKCİ (2012), Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri , Konya: Aybil Yayınları.
 • KAROL, Sevinç - Zekiye SULUDERE (2007), Biyoloji Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • KAROl, Sevinç (1963), Zooloji Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • KAYA, Can (1983), Yabancılar için Türkçe-İngilizce Açıklamalı Türkçe Dersleri, Ankara.
 • KESTELLİ, Raif Necdet (2004), Resimli Türkçe Kamus, Ankara: TDK Yayınları.
 • KOÇ, Nurettin (1996), Yeni Dilbilgisi, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • KOÇ, Nurettin (1988), Güzel Türkçeyi Öğreniyorum, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • KOCASAVAŞ, Yıldız (1999), Türkçede Şahıs Zamirleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • KÖKLÜGİLLER, Ahmet (2009), 150 Soruda Türkçe Temel Bilgiler, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
 • KÖKLÜGİLLER, Ahmet (2009), 150 Soruda Türkçe Temel Bilgiler, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.
 • KÖMEN, Mehmet (2005), Türk Dil Yazısı Yazım Kuralları, İstanbul: Töre Yayın Grubu.
 • KOMİSYON (1989), Açıklamalı - Örnekli Deyimler Sözlüğü, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KONGAR, Emre (1999), Yozlaşan Medya ve Yozlaşan Türkçe, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • KONONOV, Andrey Nikolayeviç (1959), Grammatika Sovremennogo turetskogo literaturnogo yazyka, Moskova-Leningrad: Sovyet İlimler Akademisi.
 • KORKMAZ, Zeynep (1992), Atatürk ve Türk Dilii: Belgeler, Ankara: TDK Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (1992), Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • KORKMAZ, Alâaddin (1988), Türkçe Kompozisyon, Ankara: Ecdad Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (2001), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara: Yargı Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (1963), Türk Dilinin Tarihi Akışı İçinde Atatürk ve Türk Dil Devrimi, Ankara: DTCF Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.