ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

YENİ TÜRK DİLİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • SANDER, Sadullah Mithat (1961), Türkçe Dilbilgisi Dersleri, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • SARACOĞLU, Erdoğan (2012), Kıbrıs Ağzı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • SARI, Mustafa (2008), Türkçenin Batı Dilleriyle İlişkisi, Ankara: TDK Yayınları.
 • ŞÇERBAK, Aleksandr Mihayloviç (2016), Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler -Fiil-, Çeviren: Yakup Karasoy-Naile Hacızade-Mevlüt Gülmez, Ankara: TDK.
 • SEBZECİOĞLU, Turgay (2016), Dilbilim Kavramlarıyla Türkçe Dilbilgisi, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • SEV, Gülsel (2001), Etmek Fiiliyle Yapılan Birleşik Fiiller ve Tamlayıcılarla Kullanılışı, Ankara: TDK Yayınları.
 • SEZGİN, Fatin (2004), Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • SEZGİN, Fatin (1993), Dil ve Edebiyatta İstatistik ve Bilgisayar Uygulamaları, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • ŞİMŞEK, Rasim (1987), Türkçenin Sözdizimi, Trabzon.
 • SİNAN, Ahmet Turan (2001), Türkçenin Deyim Varlığı, Malatya: Kubbealtı Yayıncılık.
 • SİNAN, Ahmet Turan (2015), Türkçenin Deyim Varlığı, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • TAZEBAY, Atilla - Süleyman ÇELENK (2001), Türkçe Öğretimi, İstanbul: Maya Akademi.
 • TEZCAN AKSU, Belgin (2004), Türkçe Sözlük’ün Ters Dizimi, Ankara: TDK Yayınları.
 • TİMURTAŞ, Faruk Kadri (1980), Türkçemiz ve Uydurmacılık, İstanbul.
 • TOPALOĞLU, Ahmet - Melek GÜRLEK (2016), Türkçede Fiiller ve Çatıları, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • TUNÇ, Tomris (1995), Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini I, Ankara: TDK Yayınları.
 • TUNÇ, Tomris (1995), Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini II, Ankara: TDK Yayınları.
 • TUNÇ, Tomris (1995), Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini III, Ankara: TDK Yayınları.
 • TURAN, Zikri (2006), Artvin İli Yusufeli İlçesi Uşhum Köyü Ağzı, Ankara: TDK Yayınları.
 • TURGUT, Günay (1978), Rize İli Ağızları (İncelemeler-Metinler-Sözlükler), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • TÜRK DİL KURUMU (2002), Yabancı Kelimelere Karşılıklar, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1990), Dil Tartışmalarında Gerçekler 1, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2005), Türkçe Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2008), Yazım Kılavuzu, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2009), İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2009), İlköğretim Okulları İçin Yazım Kılavuzu, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2007), Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2007), İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2008), Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Mektup Özel Sayısı, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1983), Yeni Tarama Sözlüğü, Hazırlayan: Cem Dilçin, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1999), 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1999), Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni (9 Mayıs 1997), Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1999), Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni Bildiriler, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2008), Türk Dünyasında Ortak Dil Türkçe Bilgi Şöleni (25 Eylül 2002), Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1995), Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı (22-23 Ekim 1993), Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1997), Türkçe - Sırpça Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1996), Uluslararası Türk Dili Kongresi 1988 (26 Eylül 1988 - 3 Ekim 1988), Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1996), Uluslararası Türk Dili Kongresi 1992 (26 Eylül 1992 - 1 Ekim 1992), Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2004), V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I – II 20-26 Eylül 2004, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1976), Zanaat Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRKYILMAZ, Fatma (1999), Tasarlama Kiplerinin İşlevleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÜLKER, Çiğdem (2008), Makedonlar İçin Türkçe, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir (2000), Atatürk ve Harf Devrimi, Ankara: TDK Yayınları.
 • URFALI KEMAL EDİP (1991), Urfa Ağzı, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÜSTÜNER, Ahad (2000), Anadolu Ağızlarında Sıfat - Fiil Ekleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÜSTÜNOVA, Kerime (2002), Dil Yazıları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÜSTÜNOVA, Kerime (2016), Eylem İşletimi, Bursa: Sentez Yayınları.
 • UYSAL, Sermet Sami (2014), Türkçede Yaratılan Fransızca Sözcükler ve Türkçede Anlamları Değiştirilen Fransızca Sözcükler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • YALÇIN, Şiar (1998), Doğru Türkçe, İstanbul: Metis Yayınları.
 • YALÇIN, Alemdar (2002), Türkçe Öğretim Yöntemleri Yeni Yaklaşımlar, Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.