ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

YENİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ENGİNÜN, İnci (1989), Cenap Şahabettin, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci - İsmail PARLATIR (2008), Güzel Yazılar Hikayeler 2 Cilt TK, Ankara: TDK Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci (1989), Halide Edib Adıvar, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci - İskender PALA-Kemal BEK-M. Orhan OKAY-Alphan AKGÜL-Mehmet KALPAKLI vd. (2008), Hayal Şiir: Yahya Kemal Beyatlı Şiiri Üzerine Makaleler, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci (1992), Mukayeseli Edebiyat, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci (1998), Ömer Bedrettin Uşaklı Bütün Eserleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci - İsmail PARLATIR-Alaattin KARACA (2006), Servet-i Fünun Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci (1998), Vefatının 60. Yılında Abdülhak Hâmid Tarhan Sempozyumu Bildirileri 12 Nisan 1997, İstanbul.
 • ENGİNÜN, İnci (1997), Vefatının 60. Yılında Mehmed Akif Sempozyumu Bildirileri 30 Aralık 1996, İstanbul.
 • ERBAY, Erdoğan (2011), Mehmet Akif - İnsan ve Medeniyet, Erzurum: Fenomen Yayıncılık.
 • ERCİLASUN, Bilge (1999), Ahmet İhsan Tokgöz, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • ERCİLASUN, Bilge (1995), İkinci Meşrutiyet Devrinde Tenkit 1. Türkçü Tenkit, Ankara: TKAE Yayınları.
 • ERCİLASUN, Bilge (2004), Servet-i Fünun'da Edebi Tenkit, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ERCİLASUN, Bilge (1999), Ziya Paşa, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • EROL, Ertan - 0 (1996), Türk Basınında Dumlupınar Zaferi (1 Ağustos 1922-1 Eylül 1923), İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • EROL, Ertan (2011), Kerim Korcan'ın Eserleri ve Edebiyatımızdaki Yeri, Ankara: Nobel Basım Yayın.
 • ERSOY, Mehmed Akif (2007), Fatih Kürsüsünde / Safahat 4, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ERSOY, Mehmed Akif (2007), Hakkın Sesleri / Safahat 3, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • GÖKÇEK, Fazıl (2007), Bir Tartışmanın Hikayesi Dekadanlar, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • GÖNENSAY, Hıfzı Tevfik (1949), Tanzimattan Zamanımıza Kadar Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Ege Matbaası.
 • GÜLENDAM, Ramazan (2006), Peyami Safa Eğitim ve Öğretim Anlayışıyla, İstanbul: Akçağ Yayınları.
 • GÜLMEZ, Mevlüt (2016), Ahmet Hikmet Müftüoğlu Monologlar, Konya: Palet Yayınları.
 • GÜMÜŞ, Semih (1994), Kara Anlatı Yazarı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • GÜRAY, Sevim (1991), Ahmet Vefik Paşa, Ankara: TDK Yayınları.
 • GÜRSEL, Nedim (1997), Başkaldıran Edebiyat, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • GÜRSOY, Ülkü (2007), Faik Baysal ve Hikayeciliği, İstanbul: Akçağ Yayınları.
 • GÜVEN, Güler (2009), Sami Paşazade Sezayi ve Eserleri, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • HUYUGÜZEL, Ömer Faruk (2004), Edebiyatımızın Zirvesindekiler: Halit Ziya Uşaklıgil, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • İNAL, İbnülemin Mahmud Kemal (1998), İbnülemin Mahmud Kemal İnal: Bütün Eserleri, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ISSI, Ahmet Cüneyt (2010), Hayat ve İnsan'ın Sokak'larında: Bahaeddin Özkişi'nin Öykücülüğü, İstanbul: Roza Yayınevi.
 • ISSI, Ahmet Cüneyt (2011), Edebiyatı Dipte(n) Kuşatmak, Modern Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar, İstanbul: Roza Yayınevi.
 • KADRİ, Hüseyin Kazım (1989), Ziya Gökalp'in Tenkidi, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KANTARCIOĞLU, Sevim (2004), Ahmet Hamdi Tanpınar Yapıbozumcu ve Semiotik Yaklaşımlar Işığında Tanpınar Hikayeleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KANTARCIOĞLU, Sevim (2004), Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet - İnci ENGİNÜN-Birol EMİL (1988), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi I 1839- 1865, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet - İnci ENGİNÜN (1984), Cenab Şahabeddin'in Bütün Şiirleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet - İnci ENGİNÜN-Birol EMİL-Necati BİRİNCİ (1992), Devrin Yazarlarının Kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal. I-II Cilt, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet - İnci ENGİNÜN-Birol EMİL (1978), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II 1865 - 1876, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet - İnci ENGİNÜN (1979), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi III , İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet - İnci ENGİNÜN-Birol EMİL (1982), Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi IV, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet (2006), Şiir Tahlilleri 2: Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet (1997), Hikâye Tahlilleri, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet - Necati BİRİNCİ (1990), Atatürk Şiirleri Antolojisi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet (1970), Nesillerin Ruhu, İstanbul: Hareket Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet (1992), Ali'ye Mektuplar, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet (2007), Edebiyatımızın Bahçesinde Dolaşırken, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet (2000), Tanpınar'ın Şiir Dünyası, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet (1987), Tevfik Fikret: Devir-Şahsiyet-Eser, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KAPLAN, Ramazan (1997), Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KAPLAN, Muharrem (2013), Kadircan Kaflı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: Kesit Yayınevi.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.