ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

YENİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • KARACA, Şahika (2013), Türk Edebiyatında Çocuk, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • KARPUZ, Hacı Ömer (2000), Türkçe de Zarflar, Denizli.
 • KERMAN, Zeynep (1978), 1862-1910 Yılları Arasında Victor Hugo'dan Türçeye Yapılan Tercümeler Üzerinde Bir Araştırma, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • KERMAN, Zeynep (1994), Ahmet Haşim Bütün Şiirleri: Piyale/ Göl saatleri / Diğer şiirleri, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KERMAN, Zeynep (2009), Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KERMAN, Zeynep (1986), Sami Paşazade Sezai, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • KERMAN, Zeynep (1995), Halit Ziya Uşaklıgil'in Romanlarında Batılı Yaşayış Tarzı ile İlgili Unsurlar, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • KERMAN, Zeynep (1988), Mehmet Kaplan İçin, Ankara: TKAE Yayınları.
 • KERMAN, Zeynep (1988), Osman Fahri Hayatı ve Şiirleri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • KERMAN, Zeynep (2003), Sami Paşazade Sezai Bütün Eserleri I-II-III, Ankara: TDK Yayınları.
 • KERMAN, Zeynep (1981), Sami Paşazade Sezaî'nin Hikâye - Hâtıra - Mektup ve Edebî Makaleleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • KERMAN, Zeynep (2008), Uşaklıgil'in Romanlarında Batılı Yaşayış, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KILIÇ, A. Fikret (2004), Sabahattin Eyuboğlu ve Türk Şiiri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KIRCI, Mustafa (1997), Ahmet Muhip Dıranas Hayatı, Fikirleri, His Dünyası, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KİRİŞÇİOĞLU, Fatih - vd. (1992), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Ankara.
 • KISAKÜREK, Necip Fazıl (1940), Doğumunun Yüzüncü Yıldönümü Dolayısiyle Namık Kemal: Şahsı - Eseri - Tesiri, Ankara: TDK Yayınları.
 • KIYMAZ, Ahmet (2000), Romanda Millî Mücadele (1918-1928 Arası), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KOÇ, Murat (2005), Türk Romanında İttihat ve Terakki (1908-2004), İstanbul: Temel Yayınları.
 • KOÇ, Murat (2005), Yeni Türk Edebiyatı'nda Boğaziçi ve Boğaziçi Medeniyeti, İstanbul: Eren Yayınları.
 • KOÇ, Murat (2010), Yeni Türk Edebiyatı'nda İstanbul Adaları, İstanbul: Eren Yayınları.
 • KOLCU, Ali İhsan (2002), Albatros'un Gölgesi Baudelaire'in Türk Şiirine Tesiri Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KOLCU, Ali İhsan (2002), Türk Şiirinde Yokluk Fikri ve Akif Paşa'nın Adem Kasidesi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KOLCU, Ali İhsan (2006), Alfred De Musset Tercümeleri ve Tesiri, Konya: Salkımsöğüt Yayınları.
 • KOLCU, Hasan (2013), Türk Edebiyatında Hece - Aruz Tartışmaları, İstanbul: Umuttepe Yayınları.
 • KOMİSYON (1997), İnci Enginün'e Armağan, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KOMİSYON (1994), Mehmet Kaplan'a Armağan, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KOMİSYON (1992), Orhan Okay'a Armağan, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KOMİSYON (1999), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler - İsimler - Eserler - Terimler, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KOMİSYON (1999), Hüseyin Vassâf Hayatı Eserleri ve Şiirlerinden Seçmeler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MAT, Celal (2007), Türk Romanında Çanakkale Muharebeleri, İstanbul: Akçağ Yayınları.
 • MERMER, Kenan (2014), Tanzimattan Cumhuriyete Değişen Metafizik ve Edebiyat -Abdülhak Hâmid Tarhan Örneği-, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • MİYASOĞLU, Mustafa (1992), Necip Fazıl Kısakürek, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • MORAN, Berna (2005), Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 3: Sevgi Soysal'dan Bilge Karasu'ya, Hazırlayan: Nazan Aksoy - Oya Berk, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • MORAN, Berna (2008), Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2: Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a, İstanbul: İletişim yayınları.
 • MORAN, Berna (2007), Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • MUALLİM NACİ (1990), Istılahat-ı Edebiyye Edebiyat Terimleri, Hazırlayan: Alemdar YALÇIN-Abdülkadir HAYBER, Ankara: Akabe Yayınları.
 • Muallim NACİ (2014), Kültürler Kavşağında Edebiyat ve Hikmet Arap Fars ve Batı Edebiyatından Tercümeler, Hazırlayan: Mehmet ATALAY-Mehmet YAVUZ, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları.
 • NARLI, Mehmet (2007), Roman Ne Anlatır: Cumhuriyet Dönemi 1920-2000, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • OKAY, M. Orhan (1999), Mehmed Akif: Bir Karakter Heykelinin Anatomisi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • OKAY, M. Orhan (1990), Sanat ve Edebiyat Yazıları, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • OKAY, Cüneyd (2001), Bir Meşrutiyet Aydını Nüzhet Sabit Hayatı - Kişiliği - Fikirleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • OKAY, Orhan (2007), Necip Fazıl Kısakürek Kendi Sesinin Yankısı, İstanbul: Etkileşim Yayınları.
 • OKAY, M. Orhan (2004), Poetika Dersleri, Ankara: Hece.
 • OKYAR, Fethi Naci (1995), Edebiyat Yazıları, İstanbul: Can Yayınları.
 • ÖMER SEYFETTİN (2008), Ömer Seyfettin - Hikayeler 1, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ÖMER SEYFETTİN (2007), Ömer Seyfettin - Hikayeler 3, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ÖMER SEYFETTİN (1999), Ömer Seyfettin Bütün Eserleri - Hikayeler I-IV, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ÖNAL, Mehmet (1999), En Uzun Asrın Hikâyesi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖNAL, Mehmet (2008), Yusuf Ziya Ortaç, Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ankara: Bizim Büro Yayınları.
 • ÖZBALCI, Mustafa (1996), Yahya Kemal'in Duygu ve Düşünce Dünyası, Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.