ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

YENİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • UĞURLU, Seyit Battal (2010), Adalet Ağaoğlu'nun Hayatı, Roman ve Hikâyeleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara: MEB Yayınları.
 • VARTAN PAŞA (1991), Akabi Hikyayesi (Hikayesi) İlk Türkçe Roman (1851), Hazırlayan: Andreas TIETZE, İstanbul: Eren Yayıncılık.
 • YALÇIN, Alemdar (2001), Çağdaş İnsan ve Edebiyat, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YALÇIN, Alemdar - Gıyasettin AYTAŞ (2002), Çocuk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YALÇIN, Alemdar (2002), II. Meşrutiyette Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YALÇIN, Alemdar (2005), Siyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı (1946-2000), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YALÇIN, Alemdar (2006), Siyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1920-1946), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YALÇIN, Alemdar (2005), Siyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından Cumhuriyat Dönemi Çağdaş Türk Romanı (1946-2000), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YALÇIN, Sıddıka Dilek (1995), Haldun Taner'in Hikâyeleri ve Hikâyeciliği, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2008), Kosova'da Çağdaş Türk Edebiyatı (1951-2008), Prizren: Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği Yayınları.
 • YALÇIN ÇELİK, Sıddıka Dilek (2005), Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YAVAŞ, Hayali Hasan (2014), Bir Avuç Ateş, Hazırlayan: Halil Aksoy, Mersin - Tarsus: Tarsus Belediyesi.
 • YAVUZ, Kemal (1976), Reşat Nuri Güntakin'in Tiyatro ile İlgili Makaleleri, İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • YETİŞ, Kazım (2006), Bir Mustarip Mehmet Akif Ersoy, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YETİŞ, Kazım (2012), Dönemler Problemler Şahsiyetler Arasında Türk Edebiyatı 1, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • YILDIZ, Alp Doğan (2008), Hikaye İncelemeleri, Ankara: Dergah Yayınları.
 • YILMAZ, Ayfer (1998), Türkçenin Klasiklerinden Ömer Seyfeddin'in Hikâyeleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • YILMAZ, Ayfer (2003), Türk Kültüründe Kadın ve Kadın Ağzı Türküler, Ankara: Bizim Büro Yayınları.
 • YILMAZ, Ayfer - Kâzım ÇANDIR (2005), Tahsin Nahid'in Piyesleri , Ankara: Ürün Yayınları.
 • YILMAZ, Ayfer (2006), Hisler ve Fikirler Işığında Râ'if Necdet Kestelli, Ankara: Ürün Yayınları.
 • YILMAZ, Ayfer (2006), Nahit Sırrı Örik, Hayatı, Sanatı ve Eserleri, Ankara: Ürün Yayınları.
 • YILMAZ, Ayfer - vd. (2008), Romandan Sinemaya, Ankara: Ürün Yayınları.
 • YILMAZ, Ayfer (2008), Türk Sagan'ı: Suzan Sözen, Ankara: Ürün Yayınları.
 • YILMAZ, Durali (1997), Roman Kavramı ve Türk Romanının Doğuşu, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • YILMAZ, Arif (2000), Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Hayatı ve Şiir Sanatı, Ankara: AKM Yayınları.
 • YILMAZ, Arif (2010), Sabahattin Kudret Aksal'ın Hayatı, Şiirleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • YİVLİ, Oktay (2015), Kısa Öyküde Yöntem, İstanbul: Çizgi Kitabevi Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.