GENEL ESERLER

TÜRKOLOJİ ESERLERİ BİBLİYOGRAFYASI

www.isa-sari.com/bibliyografya
 

1. ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (1997), Kültürümüzden Esintiler, Ankara: Akademi Kitabevi.
2. ACAR, Kenan (2001), Kırımlı Bekir Sıdkı Çobanzade: Dilciliği ve Edebiyat Araştırmacılığı, Ankara: TDK Yayınları.
3. AKAR, Ali (2005), Türk Dili Tarihi, İstanbul: Ötüken Yayınları.
4. AKSAN, Doğan (1993), Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Ankara: Şafak Matbaası.
5. AKSAN, Doğan (2008), Türkçeye Yansıyan Türk Kültürü, Ankara: Bilgi Yayınevi.
6. AKSAN, Doğan (2004), Dilbilim ve Türkçe Yazıları, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
7. AKSAN, Doğan (2005), Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri, Ankara: Bilgi Yayınevi.
8. AKSAN, Doğan (2003), Dil Şu Büyülü Düzen, Ankara: Bilgi Yayınevi.
9. AKSAN, Doğan (2001), Anadilimizin Söz Denizinde, Ankara: Bilgi Yayınevi.
10. AKSAN, Doğan - Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU (2008), Bir Bilim Eri'nden Yaşayakalanlar & Prof. Dr. Özcan Başkan'a Armağan, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
11. AKSAN, Doğan (2001), Cumhuriyetin Çocukluk, Gençlik Yılları ve Bugün. Cumhuriyetin Kuruluşunun 78. Yıldönümüne Armağan, Ankara: Bilgi Yayınevi.
12. AKSAN, Doğan (1999), Türkçenin Sözvarlığı Türk Dilinin Sözcükbilimiyle İlgili Gözlemler, Saptamalar, Ankara: Engin Yayınevi.
13. AKSAN, Doğan (2006), Yaşayınca..., Ankara: Bilgi Yayınevi.
14. ARAT, Reşid Rahmeti (1988), Makaleler (Reşit Rahmeti Arat), Hazırlayan: Osman Fikri SERTKAYA, Ankara: TKAE Yayınları.
15. ARGUNŞAH, Mustafa (2012), Dil ve Edebiyat Yazıları, İstanbul: Kesit Yayınları.
16. ASKER, Ramiz (2005), 80 Yaşın Zirvesinden Bakanda, Baku: Adiloğlu.
17. ATABAŞ, Hüseyin (2004), Dil ve Dilimiz Türkçe, Ankara: Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınları.
18. ATABAY, Neşe (1982), Mehmet Ali Ağakay, Ankara: TDK Yayınları.
19. ATSIZ, Hüseyin Nihal (1992), Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Baysan.
20. AVCI, Yusuf (1997), Fıtrat ve Eserleri, Ankara: Kültür Bakanlığı.
21. BANG, Willy (1993), Türkoloji Mektupları, Hazırlayan: Osman Fikri SERTKAYA, Ankara: TDK Yayınları.
22. BASKAKOV, A. N. (1997), Türk Kökenli Rus Soyadları, Ankara: TDK Yayınları.
23. BASKAKOV, Nikolay Aleksandroviç (2006), Türk Dillerinin Tarihi-Tipolojik Sesbilimi, Çeviren: Kenan KOÇ-Oktay Selim KARACA, İstanbul: Multilingual.
24. BAZIN, Louis (2011), Eski Türk Dünyasında Kronoloji Yöntemleri, Çeviren: Vedat Köken, Ankara: TDK Yayınları.
25. BİLGEGİL, Zehra (1997), M. Kaya Bilgegil'in Makaleleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
26. BİLMAN, Şule (2009), Annemarie Schimmel'in Tasavvuf Kültüründeki Yeri, İzmir: Mevlana Düşüncesi Araştırmaları Derneği.
27. BİRGÖREN, Hamdi (2009), Tür Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara: 3M Yaynları.
28. BİRGÖREN, Hamdi - Mustafa AYYILDIZ (2009), Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Ankara: Akçağ Yayınları.
29. BOZDEMİR, Michel - Sonel BOSNALI (2006), Contact des langues II: Les mots voyageurs et l'Orient, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
30. BURAN, Ahmet (2008), Makaleler, Hazırlayan: Ercan ALKAYA-S. Kaan YAÇIN-Murat ŞENGÜL, Editör: Mehmet Dursun ERDEM, Ankara: Turkish Studies Publication.
31. BURAN, Ahmet (2010), Kurşunlanan Türkoloji, Ankara: Akçağ Yayınları.
32. ÇAM, Ayfer (1982), Tahir Nejat Gencan, Ankara: TDK Yayınları.
33. ÇANDARLIOĞLU, Gülçin (2000), Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri, Ankara: TDAV Yayınları.
34. CELEPOĞLU, Ayşegül (2008), Türk Dil Kurumunun Kurucu Başkanı Samih Rifat Hayatı ve Eserleri, Ankara: TDK Yayınları.
35. ÇETİŞLİ, İsmail (2009), Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Ankara: Akçağ Yayınları.
36. CHOI, Han-Woo (2010), Türkçe, Korece, Moğolca ve Mançu-Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi, Ankara: TDK Yayınları.
37. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2012), Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Papatya.
38. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2012), Türkçe Anlamdaşlar ve Karşıtanlamlılar Sözlüğü, İstanbul: Papatya.
39. DİNÇ, Ahmet - Ramazan ÇAKIR (2008), Türkmen Kültürü ve Türkmenlerin Sosyo-İktisadi Düşüncesi, İstanbul: Ayrıkotu Yayınları.
40. DOĞAN, İsmail (2003), Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Türkolojiyle İlgili Makaleler Bibliyografyası, Ankara: Akçağ Yayınları.
41. DOĞAN, Ahmet (1999), Osmanlıca Türkçe Sözlük, Ankara: Akçağ Yayınları.
42. DOĞRU, Erdinç (2011), Dilin Derin Devleti: Deyimler, İstanbul: Fecr Yayınları.
43. EBU'N-NECÎB ZİYÂÜDDÎN SÜHREVERDÎ (2010), Dervişin El Kitabı (Âdâbü'l-Mürîdîn), Çeviren: Süleyman GÖKBULUT, İzmir: Mevlana Düşüncesi Araştırmaları Derneği.
44. ENGİNÜN, İnci - Nadir DEVLET (1987), Turkic Studies in the World and Turkey, Çeviren: Emine GÜRSOY NASKALİ, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası.
45. ENGİNÜN, İnci - Nadir DEVLET (1986), Dünyada Türklük Araştırmaları ve Türkiye Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Tarafından 29-30 Eylül 1986'da Düzenlenen Milletlerarası Sempozyumun Tebliğleri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası.
46. ERCİLASUN, Ahmet Bican (2007), Makaleler, Dil-Destan-Tarih-Edebiyat, Hazırlayan: Ekrem ARIKOĞLU, Ankara: Akçağ Yayınları.
47. EREN, Hasan (2010), Yer Adlarımızın Dili, Ankara: TDK Yayınları.
48. EREN, Hasan (1998), Türklük Bilimi Sözlüğü I: Yabancı Türkologlar, Ankara: TDK Yayınları.
49. EREN, Hasan (2010), Sırça Köşkte, Ankara: TDK Yayınları.
50. EVLİYA ÇELEBİ (2013), Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Hazırlayan: Mümin ÇEVİK, İstanbul: Üçdal.

Sayfa No:  1 2 3 4