YENİ TÜRK EDEBİYATI

TÜRKOLOJİ ESERLERİ BİBLİYOGRAFYASI

www.isa-sari.com/bibliyografya
 

1. ABACI, Tahir (2013), Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’da Müzik, İstanbul: İkaros Yayınları.
2. ABDÜLHAK HAMİD TARHAN (1991), Bütün Şiirleri 1, İstanbul: Dergah Yayınları.
3. ABDÜLHAK HAMİD TARHAN (1992), Bütün Şiirleri 2, İstanbul: Dergah Yayınları.
4. ABDÜLHAK HAMİD TARHAN (1982), Bütün Şiirleri 3, İstanbul: Dergah Yayınları.
5. AĞAOĞLU, Neriman - Zerrin SARAL (2013), Edebiyatımızda Kadın Yazarlar Sözlüğü, İstanbul: Phoenix-Türkçe.
6. AĞIR, Ahmet (2012), Türk Şiirinde Yabancılaşma Teorik Bir Yaklaşım, Ankara: Grafiker Yayınları.
7. AHMET HAŞİM (1991), Ahmet Haşim Bize Göre İkdam'daki Diğer Yazıları, İstanbul: Dergah Yayınları.
8. AHMET HAŞİM (1991), Ahmet Haşim Franfurt Seyahatnamesi Mektuplar- Mülakatlar, İstanbul: Dergah Yayınları.
9. AHMET HAŞİM (1991), Ahmet Haşim Gurabahâne-i Laklakan Diğer Yazıları, İstanbul: Dergah Yayınları.
10. AHMET MİDHAT EFENDİ (1998), Ahmet Midhat Efendi Bütün Oyunları, İstanbul: Dergah Yayınları.
11. AKATLI, Füsun (1998), Öyükülerde Dünyalar, İstanbul: Boyut Yayınları.
12. AKAY, Hasan (1998), Servet-i Fünûn Şiir Estetiği, İstanbul: Kitabevi.
13. AKAY, Hasan (2003), Şiiri Yeniden Okumak, İstanbul: Kitabevi.
14. AKAY, Hasan (1998), Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, İstanbul: Kitabevi.
15. AKAY, Hasan (2003), Şiiri Yeniden Okumak (Bir Yapıçözümleme Girişimi), İstanbul: Kitabevi.
16. AKAY, Hasan (2007), Cenab Şahabeddin / Yeni Türk Şiirinin Kurucularından, İstanbul: 3F Yayınları.
17. AKAY, Hasan (2009), Doğrandıkça Artan Ekmek, İstanbul: Akademik Kitaplar.
18. AKAY, Hasan (1997), Fatih'ten Günümüze Şairlerin Gözüyle İstanbul (2 cilt takım), İstanbul: İşaret Yayınları.
19. Akay, HASAN - Sedat ÜMRAN (1999), Cumhuriyet Döneminde Bilinen Bilinmeyen Şaheserler Antolojisi, İstanbul: İşaret Yayınları.
20. AKI, Niyazi (1989), Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I. Başlangıçtan Cumhuriyet Devrine Kadar, İstanbul: Dergah Yayınları.
21. AKSAL, Sabahattin Kudret (2008), Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler, Hazırlayan: Arif YILMAZ, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
22. AKSAL, Sabahattin Kudret (2008), Şiirler 1938-1993, Hazırlayan: Arif YILMAZ, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
23. AKTAŞ, Şerif (1984), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara: Birlik Yayınları.
24. AKTAŞ, Şerif (1986), Edebiyatta Üslup ve Problemleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
25. AKTAŞ, Şerif (1987), Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
26. AKTAŞ, Şerif (1988), Ahmet Rasim’in Eserlerinde İstanbul, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
27. AKTAŞ, Şerif (1996), Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi I, Ankara: Akçağ Yayınları.
28. AKTAŞ, Şerif (1998), Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi II, Ankara: Akçağ Yayınları.
29. AKTAŞ, Şerif (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım (Kompozisyon Sanatı), Ankara: Akçağ Yayınları.
30. AKTAŞ, Şerif (2004), Refik Halit Karay (Edebiyatımızın Zirvesindekiler Serisi), Ankara: Akçağ Yayınları.
31. AKTAŞ, Şerif (2004), Ahmet Rasim (Edebiyatımızın Zirvesindekiler Serisi), Ankara: Akçağ Yayınları.
32. ALANGU, Tahir (1959), Cuhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman I, İstanbul: İstanbul Matbaası.
33. ALANGU, Tahir (1965), Cuhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman II, İstanbul: İstanbul Matbaası.
34. ALANGU, Tahir (1965), Cuhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman III, İstanbul: İstanbul Matbaası.
35. ALTUNİŞ GÜRSOY, Belkıs (2001), Hüseyin Suad Yalçın, Ankara: Akçağ Yayınları.
36. ANDAÇ, Feridun (1999), Öykücünün Kitabı, İstanbul: Varlık Yayınları.
37. ANDI, M. Fatih - Yılmaz TAŞÇIOĞLU-Hüseyin YORULMAZ (1999), Kartpostallarla Tevfik Fikret ve Çevresi, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yayınları.
38. ANDI, M. Fatih - Yılmaz TAŞÇIOĞLU-Hüseyin YORULMAZ (1999), Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yayınları.
39. ARIK, Şahmurat (2005), Roman Yokuşunda Türkler (Türk Romanlarında Kültürel Kimliğimiz ve İnsan Modeli), Ankara: Bizim Büro.
40. ASİLTÜRK, Baki (2013), Türk Şiirinde 1980 Kuşağı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
41. ATASÜ, Erendiz (2000), Benim Yazarlarım, Ankara: Bilgi Yayınları.
42. AYTAÇ, Gürsel (1991), Edebiyat Yazıları II, Ankara: Gündoğan Yayınları.
43. AYTAŞ, Gıyasettin (2002), Tanzimatta Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları.
44. AYTAŞ, Gıyasettin (2008), Tematik Roman İncelemeleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
45. AYYILDIZ, Mustafa (2005), Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Ankara: Akçağ Yayınları.
46. AYYILDIZ, Mustafa (2011), Yakın Dönem Türk Romanı ve Roman İncelemeleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
47. CAHİT, Hüseyin (1908), Türkçe Sarf ve Nahiv, İstanbul.
48. ÇAKIR, Ömer (2004), Türk Şiirinde Çanakkale Muharebeleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
49. ÇAKIR, Ömer (2009), Türk Harp Edebiyatında Çanakkale Mektupları, Ankara: Akçağ Yayınları.
50. ÇELİK, Yakup (2002), Sait Faik ve İnsan, Ankara: Akçağ Yayınları.

Sayfa No:  1 2 3 4 5 6