Kişisel Ağ Sayfası
www.isa-sari.com

Mit ve Mitoloji Kavramları Hakkında Genel Bilgiler

Toplum içerisinde bilinmeyen zamanlarda doğan ve tarihin akışı içinde genişleyerek yayılan; dünyanın yaratılışı, insanların ve diğer canlıların var oluşları hakkında toplumun ortak inancını ve düşüncesini ortaya koyan anlatılara "mit" adı verilir. Diğer bir deyişle mitler; insanın kendisini, tabiatı, tabiat olaylarını, dünyayı, hattâ kozmogonik unsur ve olayları anlamak ve yorumlamak amacıyla yarattığı hikâyelerdir. Bu hikâyeler ise…

13 Eylül 2008 Cumartesi 77 yorum Dil ve Edebiyat Devamı >>