ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2626
KÜNYE TARAMA

Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:

SON EKLENENLER
 • ÜSTÜNOVA, Kerime (2016), Kutbed-Din İzniki Mukaddime, Bursa: Sentez Yayınları.
 • ÜSTÜNOVA, Kerime (2016), Eylem İşletimi, Bursa: Sentez Yayınları.
 • GÜNER DİLEK, Figen (2017), Kumandı Türkleri Dil-Kültür, Ankara: Yayınevi.
 • YILDIZ, Naciye - Fatma Ahsen TURAN (ed.) (2017), Türk Dünyası Âşık Edebiyatı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • ŞENÖDEYİCİ, Özer - Halil Sercan KOŞİK (2017), Osmanlının Gizemli İlimleri I, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • ERSOY, Feyzi (2017), Türkiye Türkçesinde Kelime Tahlilleri, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • KAYA, Fatih (2017), Manastırlı Mehmed Rifat - Hâce-i Lisân-ı Osmânî, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • ÖZKAN, Nevzat (2017), Gagauz Edebiyatı, İstanbul: Bilge Kültür Sanat.
 • TULUM, Mertol - Mehmet Mahur TULUM (2016), Dede Korkut - Oğuznameler: Oğuz Beylerinin Hikâyeleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
 • KURTOĞLU, Orhan (2016), Zâtî Dîvânı - Gazeller Dışında Şiirler, Ankara: Sonçağ Yayıncılık.

 • Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.