Günümüz Türkçesinde Baki Divanı

0 oy
231 gösterim
14 Mart 2017 Eğitim-Öğretim kategorisinde mihverdibi sordu
İyi günler sitenizi uzun süredir takip ediyorum normalde sınavlara da bu siteden çalışıyorum fakat bu ödevimin cevabını bulamadım yardımcı olur musunuz.. bu beyitin Türkçesi lazım bana yada Türkçeye çevirebilmemde yardımcı bir eser Göñül her nagme kim çeng-i gamuñda ihtira’ eyler

Koyup elden felekde Zühre sâzın istimâ’ eyler
 
Güzeller şevkıne sohbetde sûfî çalgusuz oynar
Velî her bilmeyen eyle sanur anı semâ’ eyler
 
Yola ‘azm itmiş ol ser-keş baña yâ Hû dimez bir kez
Çeküp atı başın agyâr ile turmış vedâ’ eyler
 
Beni da’vâ-yı katlüñden murâduñ baş u cân ise
Yoluña hey benüm ‘ömrüm senüñle kim nizâ’ eyler
 
Saçuñ târına peyveste kılursa rişte-i cânı
‘Alâ’ikden geçüp Bâkî cihândan inkıtâ’ eyler

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...