ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639
KÜNYE TARAMA

Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:

SON EKLENENLER
 • ÇAKMAK, Cihan (2016), Kazan-Tatar Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Görülen Yalancı Eş Değer Kelimeler, Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları.
 • FATİH KERİMÎ (2016), Mirza Kızı Fatıyma Seçme Eserler, , Hazırlayan: Cihan ÇAKMAK, Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları.
 • SEZGİN, Fatin (1993), Dil ve Edebiyatta İstatistik ve Bilgisayar Uygulamaları, İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • SEZGİN, Fatin (2004), Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • BİLGİLİ, Nuray (2014), Türklerin Kozmik Sembolleri Tamgalar, İstanbul: Hermes Yayınları.
 • DEVELİ, Hayati - Cemal YILDIZ-Mustafa BALCI-İbrahim GÜLTEKİN-Deniz MELANLIOĞLU (2017), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • KAPLAN, Muharrem (2013), Kadircan Kaflı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: Kesit Yayınevi.
 • SİNAN, Ahmet Turan (2015), Türkçenin Deyim Varlığı, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • ÜSTÜNOVA, Kerime (2016), Kutbed-Din İzniki Mukaddime, Bursa: Sentez Yayınları.
 • ÜSTÜNOVA, Kerime (2016), Eylem İşletimi, Bursa: Sentez Yayınları.

 • Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.