ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

PROJE HAKKINDA

Türk dili, edebiyatı, tarihi ya da kültürü üzerine yazılmış eserlerin künye bilgilerini bir araya getirip dev bir başvuru kaynakçası oluşturmayı amaçlayan Türkoloji Eserleri Bibliyografyası, Türkolojinin kapsamı dâhilinde başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Rusça, Fransızca gibi pek çok dilde kaleme alınmış binlerce telif ve tercüme kitapla ilgili çeşitli bilgileri ihtiva etmeyi hedeflemektedir. Türkologlardan filologlara, edebiyatçılardan Türkoloji öğrencilerine kadar, ilgili alanlar üzerinde çalışma ve araştırma yapan ya da yapacak olan  hemen herkesin faydalanabileceği temel bir başvuru kaynağı niteliğinde olması düşünülen Türkoloji Eserleri Bibliyografyası, ziyaretçilerin ve konuya ilgi duyanların katkılarıyla her geçen gün daha da genişleyen özgün bir veri tabanı hâlini alabilecektir.

 

Türkoloji Eserleri Bibliyografyası'na dâhil olan bir eserle ilgili olarak veri tabanında şu bilgiler yer almaktadır: eserin adı, yazar(lar)ı, varsa çevireni, basım tarihi, basım yeri, yayınevi, kapsadığı konular. Bunların yanı sıra "diğer bilgiler" başlığı altında eserin sayfa sayısı, içindekiler kısmı, özeti, fiyatı veya eserle ilgili diğer ayrıntılar bulunabilmektedir. Eser ekleme sayfasından ise isteyen herkes, dilediği bir eserin künye bilgilerini girebilmekte ve bu sayede veri tabanına yeni bir eser ekleme işlemi yapabilmektedir.

 

Bibliyografyanın arayüzü son derece kullanıcı dostu ve çalışma mantığı da bir o kadar basittir. "Alanlar" menüsü altında yer alan alanlara tıklanıldığında, ilgili alanın konusuna giren eserler listelenmektedir. Aynı şekilde, sistem üzerinde yer alan tarama seçenekleri sayesinde çeşitli kıstaslara göre eser taraması yapılabilmekte ve veri tabanındaki ilgili sonuçlar hızlı bir şekilde ekrana getirilmektedir. Örneğin, "Kutadgu Bilig" üzerine kitap bazında yapılan çalışmaları öğrenmek isteyen birisi, ana sayfada yer alan tarama kısmına "Kutadgu Bilig" yazıp "Tara" tuşuna bastığı takdirde, Bibliyografyadaki "Kutadgu Bilig" ile ilgili eserlerin künye bilgilerine çok kısa bir süre içerisinde ulaşacaktır. Ardından, bulunan sonuçlar yazıcıdan çıktı olarak alınabilmekte ya da Word gibi herhangi bir programa kopyalanabilmektedir.

 

Projenin gereken ilgiyi görmesi durumunda, kitapların yanı sıra Türkoloji ile ilgili makalelerin de veri tabanına dâhil edilebileceğini vurgulamak istiyorum. Bibliyografyayı hazırladığım süreç içerisinde aklıma takılan her hususta kendisine danıştığım ve büyük bir sabırla beni dinleyen değerli hocam Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'a teşekkürü borç bilirim. Bu çalışmamın faydalı olmasını diler, ayrıca, her türlü görüş ve eleştiriye açık olduğumu belirtmek isterim.

 

İsa SARI

Proje Yürütücüsü


Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.