ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

GENEL ESERLER

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ABDULKADİROĞLU, Abdulkerim (1997), Kültürümüzden Esintiler, Ankara: Akademi Kitabevi.
 • ACAR, Kenan (2001), Kırımlı Bekir Sıdkı Çobanzade: Dilciliği ve Edebiyat Araştırmacılığı, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKAR, Ali - 0 (2005), Türk Dili Tarihi, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (1993), Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, Ankara: Şafak Matbaası.
 • AKSAN, Doğan (2008), Türkçeye Yansıyan Türk Kültürü, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • AKSAN, Doğan (2004), Dilbilim ve Türkçe Yazıları, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (2005), Türkçenin Zenginlikleri İncelikleri, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • AKSAN, Doğan (2003), Dil Şu Büyülü Düzen, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • AKSAN, Doğan (2001), Anadilimizin Söz Denizinde, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • AKSAN, Doğan - Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU (2008), Bir Bilim Eri'nden Yaşayakalanlar & Prof. Dr. Özcan Başkan'a Armağan, İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (2001), Cumhuriyetin Çocukluk, Gençlik Yılları ve Bugün. Cumhuriyetin Kuruluşunun 78. Yıldönümüne Armağan, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • AKSAN, Doğan (1999), Türkçenin Sözvarlığı Türk Dilinin Sözcükbilimiyle İlgili Gözlemler, Saptamalar, Ankara: Engin Yayınevi.
 • AKSAN, Doğan (2006), Yaşayınca..., Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • ARAT, Reşid Rahmeti (1988), Makaleler (Reşit Rahmeti Arat), Hazırlayan: Osman Fikri SERTKAYA, Ankara: TKAE Yayınları.
 • ARGUNŞAH, Mustafa (2012), Dil ve Edebiyat Yazıları, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • ASKER, Ramiz (2005), 80 Yaşın Zirvesinden Bakanda, Baku: Adiloğlu.
 • ATABAŞ, Hüseyin (2004), Dil ve Dilimiz Türkçe, Ankara: Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınları.
 • ATABAY, Neşe (1982), Mehmet Ali Ağakay, Ankara: TDK Yayınları.
 • ATSIZ, Hüseyin Nihal (1992), Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Baysan.
 • AVCI, Yusuf (1997), Fıtrat ve Eserleri, Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • BANG, Willy (1993), Türkoloji Mektupları, Hazırlayan: Osman Fikri SERTKAYA, Ankara: TDK Yayınları.
 • BASKAKOV, A. N. (1997), Türk Kökenli Rus Soyadları, Ankara: TDK Yayınları.
 • BASKAKOV, Nikolay Aleksandroviç (2006), Türk Dillerinin Tarihi-Tipolojik Sesbilimi, Çeviren: Kenan KOÇ-Oktay Selim KARACA, İstanbul: Multilingual.
 • BAZIN, Louis (2011), Eski Türk Dünyasında Kronoloji Yöntemleri, Çeviren: Vedat Köken, Ankara: TDK Yayınları.
 • BİLGEGİL, Zehra (1997), M. Kaya Bilgegil'in Makaleleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • BİLMAN, Şule (2009), Annemarie Schimmel'in Tasavvuf Kültüründeki Yeri, İzmir: Mevlana Düşüncesi Araştırmaları Derneği.
 • BİRGÖREN, Hamdi (2009), Tür Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara: 3M Yaynları.
 • BİRGÖREN, Hamdi - Mustafa AYYILDIZ (2009), Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • BOZDEMİR, Michel - Sonel BOSNALI (2006), Contact des langues II: Les mots voyageurs et l'Orient, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • BURAN, Ahmet (2008), Makaleler, Hazırlayan: Ercan ALKAYA-S. Kaan YAÇIN-Murat ŞENGÜL, Editör: Mehmet Dursun ERDEM, Ankara: Turkish Studies Publication.
 • BURAN, Ahmet (2010), Kurşunlanan Türkoloji, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇAM, Ayfer (1982), Tahir Nejat Gencan, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÇANDARLIOĞLU, Gülçin (2000), Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri, Ankara: TDAV Yayınları.
 • CELEPOĞLU, Ayşegül (2008), Türk Dil Kurumunun Kurucu Başkanı Samih Rifat Hayatı ve Eserleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÇETİŞLİ, İsmail (2009), Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • CHOI, Han-Woo (2010), Türkçe, Korece, Moğolca ve Mançu-Tunguzcanın Karşılaştırmalı Ses ve Biçim Bilgisi, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2012), Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Papatya.
 • ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2012), Türkçe Anlamdaşlar ve Karşıtanlamlılar Sözlüğü, İstanbul: Papatya.
 • DİNÇ, Ahmet - Ramazan ÇAKIR (2008), Türkmen Kültürü ve Türkmenlerin Sosyo-İktisadi Düşüncesi, İstanbul: Ayrıkotu Yayınları.
 • DOĞAN, İsmail (2003), Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Türkolojiyle İlgili Makaleler Bibliyografyası, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DOĞAN, Ahmet (1999), Osmanlıca Türkçe Sözlük, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DOĞRU, Erdinç (2011), Dilin Derin Devleti: Deyimler, İstanbul: Fecr Yayınları.
 • EBU'N-NECÎB ZİYÂÜDDÎN SÜHREVERDÎ (2010), Dervişin El Kitabı (Âdâbü'l-Mürîdîn), Çeviren: Süleyman GÖKBULUT, İzmir: Mevlana Düşüncesi Araştırmaları Derneği.
 • ENGİNÜN, İnci - Nadir DEVLET (1987), Turkic Studies in the World and Turkey, Çeviren: Emine GÜRSOY NASKALİ, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası.
 • ENGİNÜN, İnci - Nadir DEVLET (1986), Dünyada Türklük Araştırmaları ve Türkiye Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi Tarafından 29-30 Eylül 1986'da Düzenlenen Milletlerarası Sempozyumun Tebliğleri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (2007), Makaleler, Dil-Destan-Tarih-Edebiyat, Hazırlayan: Ekrem ARIKOĞLU, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • EREN, Hasan (2010), Yer Adlarımızın Dili, Ankara: TDK Yayınları.
 • EREN, Hasan (1998), Türklük Bilimi Sözlüğü I: Yabancı Türkologlar, Ankara: TDK Yayınları.
 • EREN, Hasan (2010), Sırça Köşkte, Ankara: TDK Yayınları.
 • EVLİYA ÇELEBİ (2013), Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Hazırlayan: Mümin ÇEVİK, İstanbul: Üçdal.

 • Sayfa No:  1 2 3 4


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.