ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

YENİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ABACI, Tahir (2013), Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’da Müzik, İstanbul: İkaros Yayınları.
 • ABDÜLHAK HAMİD TARHAN (1991), Bütün Şiirleri 1, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ABDÜLHAK HAMİD TARHAN (1992), Bütün Şiirleri 2, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ABDÜLHAK HAMİD TARHAN (1982), Bütün Şiirleri 3, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • AĞAOĞLU, Neriman - Zerrin SARAL (2013), Edebiyatımızda Kadın Yazarlar Sözlüğü, İstanbul: Phoenix-Türkçe.
 • AĞIR, Ahmet (2012), Türk Şiirinde Yabancılaşma Teorik Bir Yaklaşım, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • AHMET HAŞİM (1991), Ahmet Haşim Bize Göre İkdam'daki Diğer Yazıları, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • AHMET HAŞİM (1991), Ahmet Haşim Franfurt Seyahatnamesi Mektuplar- Mülakatlar, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • AHMET HAŞİM (1991), Ahmet Haşim Gurabahâne-i Laklakan Diğer Yazıları, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • AHMET MİDHAT EFENDİ (1998), Ahmet Midhat Efendi Bütün Oyunları, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • AKATLI, Füsun (1998), Öyükülerde Dünyalar, İstanbul: Boyut Yayınları.
 • AKAY, Hasan (1998), Servet-i Fünûn Şiir Estetiği, İstanbul: Kitabevi.
 • AKAY, Hasan (2003), Şiiri Yeniden Okumak, İstanbul: Kitabevi.
 • AKAY, Hasan (1998), Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, İstanbul: Kitabevi.
 • AKAY, Hasan (2003), Şiiri Yeniden Okumak (Bir Yapıçözümleme Girişimi), İstanbul: Kitabevi.
 • AKAY, Hasan (2007), Cenab Şahabeddin / Yeni Türk Şiirinin Kurucularından, İstanbul: 3F Yayınları.
 • AKAY, Hasan (2009), Doğrandıkça Artan Ekmek, İstanbul: Akademik Kitaplar.
 • AKAY, Hasan (1997), Fatih'ten Günümüze Şairlerin Gözüyle İstanbul (2 cilt takım), İstanbul: İşaret Yayınları.
 • Akay, HASAN - Sedat ÜMRAN (1999), Cumhuriyet Döneminde Bilinen Bilinmeyen Şaheserler Antolojisi, İstanbul: İşaret Yayınları.
 • AKI, Niyazi (1989), Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I. Başlangıçtan Cumhuriyet Devrine Kadar, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • AKSAL, Sabahattin Kudret (2008), Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler, Hazırlayan: Arif YILMAZ, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • AKSAL, Sabahattin Kudret (2008), Şiirler 1938-1993, Hazırlayan: Arif YILMAZ, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • AKTAŞ, Şerif (1984), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara: Birlik Yayınları.
 • AKTAŞ, Şerif (1986), Edebiyatta Üslup ve Problemleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AKTAŞ, Şerif (1987), Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • AKTAŞ, Şerif (1988), Ahmet Rasim’in Eserlerinde İstanbul, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • AKTAŞ, Şerif (1996), Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi I, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AKTAŞ, Şerif (1998), Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi II, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AKTAŞ, Şerif (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım (Kompozisyon Sanatı), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AKTAŞ, Şerif (2004), Refik Halit Karay (Edebiyatımızın Zirvesindekiler Serisi), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AKTAŞ, Şerif (2004), Ahmet Rasim (Edebiyatımızın Zirvesindekiler Serisi), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ALANGU, Tahir (1959), Cuhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman I, İstanbul: İstanbul Matbaası.
 • ALANGU, Tahir (1965), Cuhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman II, İstanbul: İstanbul Matbaası.
 • ALANGU, Tahir (1965), Cuhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman III, İstanbul: İstanbul Matbaası.
 • ALTUNİŞ GÜRSOY, Belkıs (2001), Hüseyin Suad Yalçın, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ANDAÇ, Feridun (1999), Öykücünün Kitabı, İstanbul: Varlık Yayınları.
 • ANDI, M. Fatih - Yılmaz TAŞÇIOĞLU-Hüseyin YORULMAZ (1999), Kartpostallarla Tevfik Fikret ve Çevresi, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yayınları.
 • ANDI, M. Fatih - Yılmaz TAŞÇIOĞLU-Hüseyin YORULMAZ (1999), Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yayınları.
 • ARIK, Şahmurat (2005), Roman Yokuşunda Türkler (Türk Romanlarında Kültürel Kimliğimiz ve İnsan Modeli), Ankara: Bizim Büro.
 • ASİLTÜRK, Baki (2013), Türk Şiirinde 1980 Kuşağı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • ATASÜ, Erendiz (2000), Benim Yazarlarım, Ankara: Bilgi Yayınları.
 • AYTAÇ, Gürsel (1991), Edebiyat Yazıları II, Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • AYTAŞ, Gıyasettin (2002), Tanzimatta Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AYTAŞ, Gıyasettin (2008), Tematik Roman İncelemeleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AYYILDIZ, Mustafa (2005), Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • AYYILDIZ, Mustafa (2011), Yakın Dönem Türk Romanı ve Roman İncelemeleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • CAHİT, Hüseyin (1908), Türkçe Sarf ve Nahiv, İstanbul.
 • ÇAKIR, Ömer (2004), Türk Şiirinde Çanakkale Muharebeleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
 • ÇAKIR, Ömer (2009), Türk Harp Edebiyatında Çanakkale Mektupları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇELİK, Yakup (2002), Sait Faik ve İnsan, Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.