ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

TÜRK HALK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • AÇA, Mustafa (2003), Oğuznâmecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznâmesi, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • AÇA, Mehmet (2004), Canıl Mırza (Abdıbalık Çorobayev Varyantı), Ankara: TDK Yayınları.
 • AÇA, Mustafa (2005), Balıkesir ve Yöresi Doğum Sonrası İnanış ve Uygulamaları (Karşılaştırmalı Bir Bakış), İstanbul: Kum Saati Yayınları.
 • ACAROĞLU, M. Türker (1993), Türk Atasözleri, İstanbul: İletişim Yayınevi.
 • ACAROĞLU, M. Türker (1997), Türkiye'de ve Dünyada Derleme Çalışmaları, İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları.
 • ACAROĞLU, M. Türker (1993), Türk Atasözleri, İstanbul: İletişim Yayınevi.
 • ACIPAYAMLI, Orhan (1978), Halkbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKALIN, L. Sami (1972), Türk Mânileri, İstanbul: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları.
 • AKALIN, L. Sami (1990), Alkışlar ve Kargışlar, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • AKALIN, Mehmet - M. KAPLAN-M. BALİ (1973), Köroğlu Destanı, Ankara.
 • AKIN, Gülten (2004), Ağıtlar ve Türküler 1972 - 1983, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • AKMATALIYEV, A. A. - Gülbara OROZOVA (2007), Kırgız Destanları II, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKMATALIYEV, Abdildacan - Keneş KIRBAŞEV (2007), Kırgız Destanları III: Kocacaş Destanı, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (1999), Halk Şiirimizin Gücü, İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • AKSEL, Malik (1971), Sanat ve Folklor, Çağdaş Türk Yazıları Makalesi Serisi 2, İstanbul: MEB Yayınları.
 • AKSOY, Ömer Asım (1965), Atasözleri ve Deyimler, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKSOY, Ömer Asım (2004), Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler I - II, Ankara: TDK Yayınları.
 • ALANGU, Tahir (1943), Çalgılı Kahvelerde Külhanbey Edebiyatı Numuneleri, İstanbul.
 • ALANGU, Tahir (1983), Türkiye Folkloru Elkitabı, İstanbul: Adam Yayınları.
 • ALBAYRAK, Nurettin (2013), Halk Edebiyatı: Kapsamı-Biçimi ve Tür Özellikleri-Literatürü, İstanbul: Kapı Yayınları.
 • ALKAN, Naim (1973), Türk Halk Edebiyatı, Ankara: Yargıçoğlu Matbaası.
 • ALOVA, Erdal (2002), Türk Halk Edebiyatı Antolojisi, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • ALPTEKİN, Ali Berat - Saim SAKAOĞLU-E. ŞİMŞEK (1986), Azerbaycan Âşıkları ve El Şairleri, İstanbul: Halk Kültürü Yayınları.
 • ALPTEKİN, Ali Berat (1999), Hikâye Araştırmaları: 1 Kirmanşah Hikâyesi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ALPTEKİN, Ali Berat (2004), Erzurumlu Emrah: Palandöken'in Zirvesindeki Aşık, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ALPTEKİN, Ali Berat (1997), Halk Hikayelerinin Motif Yapısı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ALPTEKİN, Ali Berat (2002), Taşeli Masalları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ALPTEKİN, Ali Berat (2004), Türküz Türkü Çağırırız, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ALPTEKİN, Ali Berat (1999), Kirmanşah Hikâyesi. Hikâye Araştırmaları - 1, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ALPTEKİN, Ali Berat (2003), Kazak Masallarından Seçmeler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ALPTEKİN, Ali Berat - M. Nizameddin COŞKUN (2006), Çıldırlı Âşık Şenlik Divanı (Hayatı, Şiirleri, Atışmaları ve Hikâyeleri), Ankara: Çıldır Belediyesi Yayınları.
 • ALTINOK, Baki Yaşar (2000), Âşık Hüseyin, Ankara: Ocak Yayınları.
 • AND, Metin (1959), Kırk Gün Kırk Gece, İstanbul.
 • AND, Metin (1969), Geleneksel Türk Tiyatrosu, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • AND, Metin (1974), Oyun ve Bügü, Türk Kültüründe Oyun Kavramı, İstanbul.
 • AND, Metin (1977), Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu, Ankara.
 • AND, Metin (1999), Ritüelden Drama, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • ANOHİN, A. V. (2006), Altay Şamanlığına Ait Materyaller, Çeviren: Jannet MEYERMANOVA-Zekeriya KARADAVUT, Konya: Kömen Yayınları.
 • ARAZ, Nezihe (1988), Anadolu Evliyâları, İstanbul: Atlas Kitabevi.
 • ARIKAN, Metin (2007), Kazak Destanları I: Köroğlu’nun Kazak Anlatmaları, Ankara: TDK Yayınları.
 • ARIKAN, Metin (2007), Kazak Destanları II, Ankara: TDK Yayınları.
 • ARIKOĞLU, Ekrem (2007), Hakas Destanları I, Ankara: TDK Yayınları.
 • ARIKOĞLU, Ekrem - Buyan BORBAANAY (2007), Tuva Destanları, Ankara: TDK Yayınları.
 • ARISOY, M. Sunullah (1995), Türk Halk Şiiri Antolojisi, Antoloji Dizisi 3, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • ARTUN, Erman (2001), Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ARTUN, Erman (2002), Dinî Tasavvufî Halk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ASKER, Ramiz (1982), Azerbaycan Masalları, Baku: Yazıcı.
 • ASKER, Ramiz (2011), Türk Halkları Edebiyatı Oçerkleri, Editör: Tofik HACIYEV, Bakü: MBM.
 • AŞKUN , Vehbi Cem (1944), Büyük Halk ve Saz Şairi Emrah, Sivas.
 • ASLAN, Ensar (1975), Çıldırlı Âşk Şenlik, Hayatı, Şiirleri ve Hikâyeleri, Ankara.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.