ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ABDULLAYEV, F. A. (1978), Üzbek Tilining Uğuz Lehçesi, Taşkent: Özbekistan Fen Neşriyatı.
 • AKPINAR, Yavuz (1994), Azerî Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • AKSU, Nurettin - Ayfer IŞIK (1997), Tükiye Türkçösü-Kırgız Türkçösü Sözdügü, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • AKSU, Nurettin (2006), Konuşan Sözlük Türkiye Türkçesi-Kazak Türkçesi, Ankara: Özkan Matbaacılık.
 • ALKAYA, Ercan (2007), Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Elazığ: Manas.
 • ALKAYA, Ercan (2008), Sibirya Tatar Türkçesi, Ankara: Turkish Studies Publication.
 • ANDREYEV, I. A. - N. P. PETROV (1971), Russko-çuvaşskiy slovar, Moskova.
 • ARABADJİ, N. - L. A. POKROVSKAYA, D. N. TANASOGLU (1959), Gagauz Dili, Gagauz Şkolasının 4-5. Klassları İçin, Kişinev: Moldovya SSR Devlet Neşriyatı.
 • ARIKOĞLU, Ekrem - Klara KUULAR (2003), Tuva Türkçesi Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • ASKER, Ramiz (2010), XX. Asır Özbek Şiiri Antolojisi, Hazırlayan: Babahan ŞARİF, Editör: Ali ŞAMİL, Bakü: Min Bir Mahnı.
 • ATANIYAZOV, Soltanşa (2005), Ansiklopedik Türkmen Etnik Adları Sözlüğü, Hazırlayan: Yakup KARASOY-Ufuk Deniz AŞÇI, Konya: Tablet yayınevi.
 • BASKAKOV, N. A. (1966), Qaraçay-Malqar Tilni Grammatikası Qabartı-Malqar Kitab Basma, Nalçik: Qabart-Malqar İmu-izlem İnstitut.
 • BAYATLI, Hidayet KEMAL (1996), Irak Türkmen Türkçesi, Ankara: TDK Yayınları.
 • BEHBUDOV, S. M. (2003), Azerbaycan Dialektoloji Lüğeti II. Cilt M-Z, Ankara: TDK Yayınları.
 • BENDEROĞLU, Abdüllatif (1989), Irak Türkmen Dili "Dil Bilgisi ve Karşılaştırma", Bağdat: Kültür ve Tanıtma Bakanlığı Yayınları.
 • BIKOV, A. T. (1993), Kratkiy russko-çuvaşkiy slovar, Çeboksarı.
 • BİRAY, Himmet (1999), Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, Ankara: TDK Yayınları.
 • BİRAY, Nergis (2010), Ahmet Baytursınulı - Şiirleri Üzerinde Dil ve Üslup İncelemesi, İstanbul: Bilge-Oğuz Yayınları.
 • BİRAY, Himmet - Nergis BİRAY (1995), Çağdaş Türkmen Şiirlerinden Örnekler, Ankara: Kültür Bakanlığı yAYINLARI.
 • BOSNALI, Sonel (2007), İran Azerbaycan Türkçesi: Toplumdilbilimsel Bir İnceleme, İstanbul: Kebikeç Yayınları.
 • BURAN, Ahmet - Ercan ALKAYA (2007), Çağdaş Türk Lehçeleri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • CAFEROĞLU, Ahmet - Gerhard DOERFER (1959), Das Aserbeidschanische, (Bilinmiyor).
 • ÇAĞATAY, Saadet (1963), Türk Lehçeleri Örnekleri I, Ankara: DTCF Yayınları.
 • ÇAKMAK, Cihan (2016), Kazan-Tatar Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Görülen Yalancı Eş Değer Kelimeler, Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları.
 • ÇARIYAROV, B. (1969), Günorta, Günbatar Türkî Dillerde İşlek Zamanları, Aşkabat: Türkmenistan SSR Ilımlar Akademiyası.
 • ÇELİK ŞAVK, Ülkü (2001), Türkçe-Kazakça-Karakalpakça-Rusça-İngilizce Karşılaştırmalı Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, Ankara: Berkay Matbaacılık.
 • ÇENELİ, İlhan (1997), Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • CEYLAN, Emine (1997), Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÇIKLA, Selçuk (2010), Türk Edebiyatında Manzum Poetikalar 1860-1960, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • CLARK, Larry (1998), Turkmen Referance Grammar, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
 • ÇOBANZADE, Bekir Sıtkı (1928), Kırım Tatar Edebiyatı, Akmescit.
 • COŞKUN, Volkan (2000), Özbek Türkçesi Grameri, Ankara: TDK Yayınları.
 • DALLI, Hüseyin (1991), Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar, Ankara: TDK Yayınları.
 • DOERFER, Gerhard - W. HESCHE-H. SCHEINHARDT-Semih TEZCAN (1971), Khalaj Materials, Bloomington: Indiana University Press.
 • DOERFER, Gerhard - Semih TEZCAN (1980), Wörterbuch des Chaladsch (Dialekt von Charrab), Budapeşte.
 • DOERFER, Gerhard (1987), Lexik und Sprachgeographie des Chaladsch, Wiesbaden: Textband.
 • DOERFER, Gerhard - Semih TEZCAN (1994), Folklore-Texte der Chaladsch, Wiesbaden.
 • DOĞAN, Levent (2012), Türkmen Atasözleri (Türkmen Halk Nakılları), İstanbul: Kriter.
 • EMET, Erkin (2008), Doğu Türkistan Uygur Ağızları, Ankara: TDK Yayınları.
 • EMRE, Ahmet Cevat (1949), Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme) Birinci Kitap, Fonetik, İstanbul: TDK Yayınları.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican - Komisyon (1991), Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Ankara: TDK Yayınları.
 • ERGÖNENÇ AKBABA, Dilek (2009), Nogay Türkçesi Grameri-Ses ve Şekil Bilgisi, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • ERGÖNENÇ AKBABA, Dilek (2011), Kazak ve Nogay Türkçesi Yazı Dillerinde Tasvir Fiilleri, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • ERSOY, Feyzi (2012), Türk-Moğol Dil İlişkisi ve Çuvaşça, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • ESBAYEVA, K. S. - T. J. JANUZAQOV (2003), Kazak Türklerinde Kişi Adları, Çeviren: Nurettin AKSU, Ankara: TDK Yayınları.
 • FATİH KERİMÎ (2016), Mirza Kızı Fatıyma Seçme Eserler, Hazırlayan: Cihan ÇAKMAK, Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları.
 • FEDAKAR, Selami - Cabbar İŞANKUL (2009), Özbek Halk Edebiyatı Bibliyografyası (1920-2000), İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
 • FEDAKAR, Selami (2009), Özbek Destanları: 1 Erali ve Şirali Destanı, Ankara: TDK Yayınları.
 • GABAIN, Anna Maria von (1945), Özbekische Grammatik, Leipzig-Wien: Otto Harrasowitz.
 • GÖKÇİMEN, Ahmet (2011), Gurbannazar Ezizov - Türkmen Şiirinin Kuyumcusu , Erzurum: Fenomen Yayıncılık.

 • Sayfa No:  1 2 3


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.