ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

TÜRK TARİHİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • AFYONCU, Erhan (2009), Yavuz'un Küpesi, İstanbul: Yeditepe Yayınları.
 • AĞAKAY, Mehmet Ali (1990), Atatürk’ten 20 Anı, Ankara: TDK Yayınları.
 • AGOSTON, Gabor (2006), Barut, Top ve Tüfek: Osmanlı İmparatorluğu'nun Askeri Gücü ve Silah Sanayisi, Çeviren: M. Tanju AKAD, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • AKAR, Metin (1999), Veled Çelebi İzbudak, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKARSU, Bedia (1981), Atatürk Devrimi ve Yorumları, Ankara: TDK Yayınları.
 • ALBAYRAK, Recep (2004), Afganistan Türkleri, İstanbul: Berikan Elektronik Basım Yayım.
 • ALTINAY, Ahmed Refik (1973), Lâle Devri, Hazırlayan: H. Ali DİRİÖZ, Ankara.
 • ALTINAY, Ahmed Refik (1930), Hicrî XII. Yüzyılda İstanbul Hayatı, İstanbul.
 • ARIK, Remzi Oğuz (1992), Türk Milliyetçiliği, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ASKER, Ramiz (2003), M. K. Atatürk TBMM’in Banisidir, Baku: Milli Meclis Matbaası.
 • ATANİYAZOV, Soltanşa (2010), Türkmenin Soy Ağacı, Çeviren: Seyitnazar ARNAZAROV-Nergis BİRAY, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • ATLI, Altay - İsenbike TOGAN-Selçuk ESENBEL (2013), Türkiye'de Çin'i Düşünmek, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • ATSIZ, Hüseyin Nihal (1942), Aşıkpaşaoğlu Ahmed Aşıkî, Tevârîh-i Al-i Osman, İstanbul: Türkiye Basımevi.
 • BALBAY, Mustafa (2008), Anzak Türkleri, İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.
 • BARTHOLD, V. V. (1990), Moğol İstilasına Kadar Türkistan, Hazırlayan: Hakkı Dursun YILDIZ, Ankara: TTK Yayınları.
 • BARTHOLD, V. Viladimiroviç (1927), Orta-Asya Türk Tarihleri Hakkında Dersler, İstanbul.
 • Barthold, V.V. (2001), Kırgızlar, Çeviren: Ufuk Deniz AŞÇI, Konya: Kömen.
 • BERKTAY, H. - Ü. HASSAN-A. ÖDEKAN (1999), Türk (Osmanlı Devleti) Tarihi, İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • BİL, Hikmet (1981), Atatürk'ün Sofrası, İstanbul: Uncu Yayınevi.
 • BORAK, Sadi (2004), 100 Türk Büyüğü, İstanbul: Kırmızı Beyaz Yayınları.
 • BRION, Marcel (2005), Asya ve Avrupa'da Hunlar, Çeviren: Reşat UZMEN, İstanbul: Çatı Kitapları.
 • CAHUN, Leon (2006), Asya Tarihine Giriş Kökenlerden 1405'e Türkler ve Moğollar, Çeviren: Sabit İnan KAYA, İstanbul: Seç Dağıtım.
 • ÇAKMAK, Haydar - Mehmet Seyfettin EROL (2012), Türkiye Türk Cumhuriyetleri İlişkileri , İstanbul: Barış Kitap Basım Yayım.
 • CHAVANNES, Edouard (2007), Çin Kaynaklarına Göre Batı Türkleri, Çeviren: Mustafa KOÇ, İstanbul: Selenge Yayınları/Tarih Dizisi.
 • ÇIVGIN, İzzet - Remzi YARDIMCI (2000), İslam Öncesi Türk Tarihi, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • CZEGLEDY, Karoly (2004), Bozkır Kavimlerinin Doğu'dan Batı'ya Göçleri, Çeviren: Mutlu GÜN, Ankara: Doruk Yayınları.
 • DASH, Dash (2000), Lâle Çılgınlığı, Çeviren: Özden ARKAN, İstanbul: Sabah Kitapları.
 • DEMİRYÜREK, Mehmet (2006), Kıbrıs Türk Basın Tarihinden: Ateş Gazetesi ve Mehmet Kemal Deniz, İstanbul: Keskin Colour Matbaası.
 • DEMİRYÜREK, Mehmet (2005), II. Dünya Savaşında Kıbrıs Alayı ve Lefkeli Mustafa Zeki Şakirin Anıları, Lefkoşa: Işık Kitabevi.
 • DEMİRYÜREK, Mehmet (2003), Tanzimattan Cumhuriyete Bir Osmanlı Aydını: Abdurrahman Şeref Efendi 1853-1925, Ankara: Phoneix Yayınları.
 • DEMİRYÜREK, Mehmet (2006), İngiliz Devrinde Kıbrısta Eşkıyalar ve Devlet (1878-1896), İstanbul: Keskin Colour Matbaası.
 • DEMİRYÜREK, Mehmet (2011), Kıbrıs Esnaf Teşkilatı 1750-1858, Lefkoşa: KTEZO Yayını.
 • DEMİRYÜREK, Mehmet (2010), Osmanlı Reform Sürecinde Kıbrıs, İstanbul: Akademik Kitaplar.
 • DEMİRYÜREK, Mehmet (2009), Son Vakanüvis Abdurrahman Şeref Efendiyle Osmanlı Tarih Sohbetleri, İstanbul: Akademik Kitaplar.
 • DENİZ, Arda (2013), Moğolların Anadolu Politikası ve İlhanlılar Devleti Tarihi, İstanbul: Ekim Yayınları.
 • DİKİCİ, Mehmet (2005), Türklerde Devlet, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DURMUŞ, İlhami (2012), Bilge Kağan, Köl Tigin ve Bilge Tonyukuk, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DURMUŞ, İlhami (2012), İskitler, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DURMUŞ, İlhami (2012), Sarmatlar, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • EFE, Ahmet (2006), Çocuklar ve Gençler İçin Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ERCİLASUN, Ahmet Bican (1998), Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, Ankara: Feryal Matbaası.
 • EREN, Hasan (2008), Türk Dil Kurumundan Eski Anılar, Ankara: TDK Yayınları.
 • ESİN, Emel (1978), İslâmiyetten Önceki Türk Kültür Târihi ve İslâma Giriş, İstanbul.
 • GENÇ, Reşat (1997), Kaşgarlı Mahmud'a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası, Ankara: TKAE Yayınları.
 • GIRAUD, Rene (1999), Gök Türk İmparatorluğu, Çeviren: İsmail MANGALTEPE, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • GIRAUD, Rene (2007), Göktürk İmparatorluğu, Çeviren: Metin SİRMAN, İstanbul: Töre Yayın Grubu.
 • GOLDEN, Peter B. (2002), Türk Halkları Tarihine Giriş, Çeviren: Osman KARATAY, Ankara: KaraM Yayınları.
 • GÖMEÇ, Sadettin (1999), Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara.
 • GÖMEÇ, Sadettin (1997), Kök Türk Tarihi, Ankara: Türksoy Yayınları.
 • GÖMEÇ, Sadettin (2002), Tarihte ve Günümüzde Kırgız Türkleri, Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.