ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

YENİ TÜRK DİLİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ADALI, Oya (1979), Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler, Ankara: TDK Yayınları.
 • AĞAKAY, Mehmet Ali (1949), Türkçede Mecazlar Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKALIN, Şükrü Haluk - Bülent MITIŞ-Erdoğan BADA-Zeynel CEBECİ (2008), Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKAR, Ali - 0 (2004), Muğla Ağızları, Muğla: Muğla Üniversitesi Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (1980), Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (1998), Anlambilim, Anlambilim Konuları ve Türkçe Anlambilim, Ankara.
 • AKSAN, Doğan (1976), Tartışılan Sözcükler, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (1987), Türkçenin Gücü, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (1978), Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (2009), Nazım Hikmet Şiirinin Gücü, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • AKSAN, Doğan (2003), Cumhuriyet Döneminden Bugüne Örneklerle Şiir Çözümlemeleri, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • AKSAN, Doğan (2005), Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • AKSAN, Doğan (1982), Dilbilim Seçkisi (Günümüz Dilbilimiyle İlgili Yazılardan Çeviriler), Ankara: TDK Yayınları.
 • AKSAN, Doğan (2007), Türkçenin Bağımsızlık Savaşımı: Son 75 Yılda Türkiye Türkçesi, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • AKSOY, Ömer Asım (1964), Dil Üzerine, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKSOY, Ömer Asım (1990), Dil Yanlışları, İstanbul: Yalçın Emel Yayınları.
 • AKSOY, Ömer Asım (1945), Gaziantep Ağzı I (Gramer), İstanbul.
 • AKSOY, Ömer Asım (1945), Gaziantep Ağzı II (Deyimler, meşhur sözler, atasözleri), İstanbul.
 • AKSOY, Ömer Asım (1946), Gaziantep Ağzı III (Sözlük ve kullanılmayan kelimeler), İstanbul.
 • AKSOY, Ömer Asım (1971), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1: Atasözleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKSOY, Ömer Asım (1976), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 2: Deyimler Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • AKSOY, Ömer Asım (1993), Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü. I - XII Takım, Ankara: TDK Yayınları.
 • ALDERSON, A. D. - Fahir İZ (1974), The Concise Oxford Turkish Dictionary, Oxford: Clarendon Press.
 • ARGUNŞAH, Mustafa (2016), Dil Yarası, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • ATABAY, Neşe - S. Özel (1978), Sözcük Türleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • ATABAY, Neşe - A. ÇAM (1978), Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilim, Ankara: TDK Yayınları.
 • ATABAY, Neşe - A. ÇAM (1978), Türkiye Türkçesinin Sözdizimi, Ankara: TDK Yayınları.
 • ATALAY, Besim (1946), Türkçe'de Kelime Yapma Yolları, İstanbul: İbrahim Horoz Basımevi.
 • ATALAY, Besim (1941), Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme, İstanbul: TDK Yayınları.
 • ATALAY, Besim (1940), Türkçemizde -Men, - Man, İstanbul: TDK Yayınları.
 • ATALAY, Hamit (1999), İngilizce - Türkçe Sözlük 1-2. Cilt, Ankara: TDK Yayınları.
 • ATEŞ, Kemal (1999), Öğretemediğimiz Türkçe, İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.
 • AYDEMİR, İbrahim Ahmet (2010), Türkçede Zaman ve Görünüş Sistemi, Ankara: Grafiker.
 • AYDIN, Mehmet (2002), Aybastı Ağzı (İnceleme - Metin - Sözlük), Ankara: TDK Yayınları.
 • BAHAETTİN, Mehmet (2004), Yeni Türkçe Lügat, Hazırlayan: Abdülkadir HAYBER, Ankara: TDK Yayınları.
 • BANARLI, Nihat Sami (1972), Türkçenin Sırları, İstanbul.
 • BANGUOĞLU, Tahsin (1990), Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yayınları.
 • BANGUOĞLU, Tahsin (1940), Ana Hatlarile Türk Grameri, Ankara: Maarif Vekaleti Yayınları.
 • BANGUOĞLU, Tahsin (1987), Dil Bahisleri, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
 • BAYAR, Nevnihal (2006), Açıklamalı Yeni Kelimeler Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • BAYTOP, Turhan (2007), Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • BENZER, Ahmet (2012), Türkçede Zaman Görünüş ve Kiplik, İstanbul: Kabalcı.
 • BESEREK, Ahmet (1991), Türkçede Cümle Yapısı, İstanbul: MEB Yayınları.
 • BİLGEGİL, M. Kaya (1984), Türkçe Dilbilgisi, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • BİNGÖL, Gökçe - Rauf NASUHOĞLU-Demir İNAN-Hanaslı GÜR (1983), Fizik Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • BİNYAZAR, Adnan - Metin ÖZTEKİN (1978), Yazın ve Bilim Dilimiz, Ankara: TDK Yayınları.
 • BOESCHOTEN, Hendrik - L. VERHOEVEN (1991), Turkish Linguistics Today, Leiden: E. J. Brill.
 • BOYLA, Mazhar - Yılmaz CANKÜYER (1995), Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • BOZ, Erdoğan - Sadettin ÖZÇELİK (2001), Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı (Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük), Ankara: TDK Yayınları.
 • BOZKURT, Fuat (1995), Türkiye Türkçesi, İstanbul: Can Yayınevi.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.