ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

Eski Türk Yer Adları
Eserin Yazarları: Erhan AYDIN
Eseri Yayımlayan Yayınevi: Kömen Yayınları
Eserin Basım Yeri: Konya
Eserin Basım Yılı: 2012
Açıklamalar: Eski Türk yazıtları, bulunduğu ve harflerin çözüldüğü günden bu yana sürekli ilgi görmüş ve bu yazıtlarla ilgili binlerce çalışma yapılmıştır. Yazıtlarda geçen yer adları da Türklerin olduğu kadar komşu halklarda coğrafi olarak uzakta bulunan halkları da yakından ilgilendirmiştir.

Elinizdeki çalışma eski Türk yazıtlarındaki yer adlarını konu edinmiştir. Çalışmada Moğalistan, Yenisey, Dağlık Altay, Kırgızistan ve Doğu Türkistan bölgesi yazıtlarında geçen yer adları incelenmiştir. Yer adları alfabetik sıra ile verilmiştir. Çalışma, dağ adları, ırmak adları, göl adları biçiminde sınıflandırılabilirdi. Ancak bu durum kitapta aradığını hemen bulmaya çalışan için oldukça zordur. Bu zorluğu gidermek ve kitabın kullanımını daha pratik hale getirmek için yer adları alfabetik olarak verildi.

210 sayfa
1. Hm. Kağıt
16x24 cm
Karton Kapak
ISBN: 9756527962

‹‹ Geri Dön


Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.