ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

Mahmud Kaşğari ve Onun Divanü Lugat-it-Türk Eseri
Eserin Yazarları: Ramiz ASKER
Editör(ler): T. İ. HACIYEV
Eseri Yayımlayan Yayınevi: MBM
Eserin Basım Yeri: Baku
Eserin Basım Yılı: 2008
Açıklamalar: Kaşgarlı Mahmud'un hayatı, DLT'nin yazıldığı dönem ve ortam, DLT'nin yazıldığı yer ve yıl, DLT'nin tercümeleri, DLT'nin morfolojisi.
(Divanü Lugati't-Türk)

‹‹ Geri Dön


Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.