ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

Türk Romanında Felsefi Açılımlar
Eserin Yazarları: Cafer ŞEN
Eseri Yayımlayan Yayınevi: Akçağ Yayınları
Eserin Basım Yeri: Ankara
Eserin Basım Yılı: 2010
Açıklamalar: Roman ve felsefenin en temelde ortak paydası dildir. Felsefe, söylemini oluşturmak için güçlü bir edebiyat tarafından ortaya çıkarılan hem söz varlığı hem de sözlerin içyapıları bakımından zengin bir dile ihtiyaç duyar. Bu çeşit bir edebi dil de üstün bir imgelemle donanmıştır. Böylesine bir dilin canlandırma gücü en üst seviyededir. Felsefe, edebi dildeki bu imgelem gücünü en aaz indirmeye, böylelikle de kavram diline ulaşmaya çalışır, kavramlar elde etmek için edebi olanı dilden ayrıştırır. Edebi dilin ayrıştırılması sonucu kavramlar otaya çıkar. İşte felsefi söylemin amacı, kavramlarla kurulan düşünce sistemine ulaşmaktır. Kavramların ise matematiksel sembollerde olduğu gibi hem gerçeklik düzlemine gönderim zorunluluğu yoktur, hem soyuttur. hem de kesin nesnel bilgi içermektedir. Kavramların anlam içeriği oldukça net, sınırları belirlidir.

‹‹ Geri Dön


Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.