ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

Türkçede Zaman ve Görünüş Sistemi
Eserin Yazarları: İbrahim Ahmet AYDEMİR
Eseri Yayımlayan Yayınevi: Grafiker
Eserin Basım Yeri: Ankara
Eserin Basım Yılı: 2010
Açıklamalar: Türkçede Zaman ve Görünüş Sistemi’nde; Türkçenin zaman ve görünüş sistemi belli bir kuramsal temel çerçevesinde ayrıntılı olarak ele alınıp betimlenmektedir. Bu bağlamda, zaman ve görünüş kategorilerinin dilbilimsel tanımları ve sınırları, zaman ve görünüşün birbiriyle olan bağlantıları ve birbirinden ayrıldığı noktalar, zaman ve görünüş kategorilerinin Türkçenin fiil çekim sistemi içinde kodlanışı ve bu kodlanışla ilgili ayrıntılar, temel cümlelerde zaman ve görünüş sistemi, zarffiil cümlelerinde zaman ve görünüş sistemi, sıfatfiil cümlelerinde zaman ve görünüş sistemi, isimfiil cümlelerinde zaman ve görünüş sistemi gibi konular en son bilimsel veriler ışığında ve anlaşılır bir dille ele alınmaktadır.

Kitap Kağıdı
107 sayfa
16x23,5 cm
Karton Kapak
ISBN:9756355619

‹‹ Geri Dön


Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.