ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

GENEL ESERLER

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • GÖKDAĞ, Bilgehan Atsız - Orhan F. KÖPRÜLÜ (2006), Makaleler, İstanbul: Akçağ Yayınları.
 • GÜLENSOY, Tuncer (2008), Altan Topçi, Ankara: Kültür Ajans.
 • GÜLENSOY, Tuncer (2009), 60 Yıl Öncesinden Uşak, Ankara: Kültür Ajans.
 • GÜLENSOY, Tuncer (2012), Türkiye Türkologları ve Türk Diline Emek Verenler-1, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • GÜRSOY NASKALİ, Emine (1997), Türk Dünyası Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • HATİBOĞLU, Vecihe (1961), Türk Kelimelerinin Önsesleri, Ankara: DTCF Yayınları.
 • HATİBOĞLU, Vecihe (1998), Ölümsüz Atatürk ve Dil Devrimi, Ankara: TDK Yayınları.
 • HOCAYEV, Halid Said (2006), Yeni Elifba Yollarında Eski hatıra ve Duygularım, Hazırlayan: Ufuk Deniz AŞÇI-Mustafa TOKER, Ankara: TDK Yayınları.
 • HUYUGÜZEL, Ömer Faruk (2003), Necip Türkçü'nün Hatıraları ve Dil Yazıları, Ankara: TDK Yayınları.
 • İLAYDIN, Hikmet (1999), Makaleler, Hazırlayan: Nihal İLAYDIN, Ankara: Aydın Kitabevi.
 • İNAN, Abdülkadir (1987), Makaleler ve İncelemeler, Ankara: TTK Basımevi.
 • KALELİ, F. Yılmaz (2012), Türkçe ve Japoncanın Akrabalığı, İstanbul: Selenge Yayınları.
 • KALFAOĞLU, İoannis (2013), Küçük Asya Kıtasının Tarihi Coğrafyası, Çeviren: Özge ÖZGÜR, İstanbul: Albatros.
 • KAPLAN, Mehmet (1995), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet (1987), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KAPLAN, Mehmet (1996), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KARAAĞAÇ, Günay (2013), Anlam: Anlam Bilimi ve İletişim, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • KARAALİOĞLU, Seyit Kemal (1975), Edebiyat Terimleri Kılavuzu, İstanbul: İnkılâp ve Aka.
 • KARAKUŞ, İdris (2006), Atatürk Dönemi Eğitim Sisteminde Türkçe Öğretimi, Ankara: TDK Yayınları.
 • KARASOY, Yakup (2012), Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Makaleler, Hazırlayan: Bekir DİREKCİ-Mevlüt GÜLMEZ, Konya: Aybil Yayınları.
 • KATANOV, N. F. (2008), Sibirya ve Doğu Türkistan’dan Mektuplar, Çeviren: Burçak OKKALI, Ankara: TDK Yayınları.
 • KOCATÜRK, Vasfı Mahir (1964), Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • KOKOVA, Irina (1998), Nikolay Fedoroviç Katanov, Ankara: TDK Yayınları.
 • KÖKSAL, M. Fatih (2008), Ahi Evran ve Ahilik, Ankara: Kırşehir Valiliği.
 • KÖKSAL, M. Fatih (2005), I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Hazırlayan: M. Fatih KÖKSAL, Editör: M. Fatih KÖKSAL, Ankara: G.Ü. Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi.
 • KÖKSAL, M. Fatih (2006), II. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Hazırlayan: M. Fatih KÖKSAL, Ankara: G.Ü. AHilik Kültürünü Araştırma Merkezi.
 • KOMİSYON (1985), Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KOMİSYON (2011), 19. Yüzyıl Manisasında Bir Kültür Ocağı Entekkeliler Sempozyumu 15 Kasım 2008, Hazırlayan: Mehmed Veysî DÖRTBUDAK-Gürol PEHLİVAN, İzmir: Tibyan Matbaacılık.
 • KOMİSYON (1992), Türk Dünyası El Kitabı, Üçüncü Cilt Edebiyat, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
 • KOMİSYON (2013), 5. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 1, Ankara: TDK Yayınları.
 • KOMİSYON (2013), Life and Afterlife in the Altaic World , Editör: A. Van TONGERLOO, Turnhout: Brepols.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuad (1928), Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul.
 • KÖPRÜLÜ, Mehmed Fuat (2005), Türk Tarih-i Dinisi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (2000), Sadettin Buluç: Makaleler, Ankara: TDK Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (2007), Türk Dili Üzerine Araştırmalar, Üçüncü Cilt, Ankara: TDK Yayınları.
 • KÜLAHLIOĞLU İSLAM, Ayşenur - Süer EKER (2007), Edebiyat ve Dil Yazıları, Mustafa İsen'e Armağan, Ankara.
 • KURNAZ, Cemal (1999), Türkiye - Orta Asya Edebî İlişkileri, Ankara: AkçağYayınları.
 • LEVEND, Agah Sırrı (1986), Türk Edebiyatı Tarihine Giriş, Ankara Lings, Martin. Tasavvuf Nedir?, İstanbul: Akabe Yayınları.
 • MİLLAS, Herkül (2012), Türkçe-Yunanca Ortak Kelimeler Deyimler ve Atasözleri, İstanbul: İstos.
 • NAZÎMA, Ali - Faik REŞAD (2002), Mükemmel Osmanlı Lügati, Hazırlayan: Necat BİRİNCİ, Ankara: TDK Yayınları.
 • OKAY, M. Orhan (1998), Konuşmalar (Mülakat, Sohbet, Anket, Açık Oturum), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖNER, Necati (2013), Dil Üzerine, İstanbul: Divan Kitap.
 • ORKUN, Hüseyin Namık (2004), Türk Sözünün Aslı, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZ, Yusuf (2010), Tarih Boyunca Türkçe-Farsça Sözlükler, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZBALCI, Mustafa (2000), Kültür Köprüsü (Denemeler. Makaleler), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖZDEMİR, Emin (1982), Mustafa Nihat Özön, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZDEMİR, Cihan (2007), Atsız Bey, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • OZEROV, N. (2007), İlham Aliyev: Ben Azerbaycanıma İnanıram, Çeviren: Ramiz ASKER, Baku: Azerneşir.
 • ÖZKAN, Mustafa (2008), İnsan, İletişim ve Dil, İstanbul: 3F Yayınları.
 • ÖZKAN, Mustafa - Muhammet YELTEN (2002), Türkçenin Sözlüğü, İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.

 • Sayfa No:  1 2 3 4


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.