Kişisel Ağ Sayfası
www.isa-sari.com

Babil Kulesi: Dillerin Kökenine Ait Eski Bir İnanış

Pek çok efsanede ve kutsal kitaplarda adı geçen Babil Kulesi, yeryüzündeki ulusların ve onların konuşmakta olduğu binlerce dilin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bir inanış unsurudur: İnsanlar, Tanrıya ulaşmak ve ona daha yakın olabilmek için, uyum içerisinde ve büyük bir istekle göğe yükselen bir kule inşa etmeye girişmişlerdir. Kule, çok geçmeden yükselmeye başlamış ve bunu gören…

15 Temmuz 2008 Salı 26 yorum Tarih Devamı >>