Kişisel Ağ Sayfası
www.isa-sari.com

Babil Kulesi: Dillerin Kökenine Ait Eski Bir İnanış

15 Temmuz 2008 Salı 26 yorum İsa Sarı

Pek çok efsanede ve kutsal kitaplarda adı geçen Babil Kulesi, yeryüzündeki ulusların ve onların konuşmakta olduğu binlerce dilin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bir inanış unsurudur: İnsanlar, Tanrıya ulaşmak ve ona daha yakın olabilmek için, uyum içerisinde ve büyük bir istekle göğe yükselen bir kule inşa etmeye girişmişlerdir. Kule, çok geçmeden yükselmeye başlamış ve bunu gören Tanrı, kuleyi inşa eden her insana ayrı bir dil vermiş, onları dünyanın dört bir tarafına savurmuştur. İnsanlar birbirleriyle anlaşamadıkları için kulenin yapımı da durmuş ve dünya üzerinde çok sayıda ulus ve bu uluslara ait binlerce dil türemiştir.

Babil Kelimesi

Bâbil, Akad dilindeki bāb-ilû kelimesinden teşekkül etmiştir ve 'Tanrının kapısı' anlamına gelmektedir; zira Akad diliyle benzerlikler gösteren Arapçada da bâb kelimesi 'kapı' anlamındadır. Kelime, Türkçeye de buradan geçmiştir. Ayrıca, Kur'an'da ve Hristiyanlar tarafından da kutsal kabul edilen, Tevrat ve Zebur'u kapsayan Museviliğe ait Tanah'ta da Bâbil'den bahsedilir.

Kelimenin Batı dillerindeki karşılığı babylon ise, yine Akad dilindeki bāb-ilû kelimesinin Yunanca söylenişinden ibarettir. İbranice bavel okunuşunun babel şekline dönüşmesinden türeyen kelime, "Eski Antlaşma" olarak da bilinen ve Hristiyanlarca da kutsal kabul edilen Eski Ahit'te 'kargaşa, anarşi' şeklinde açıklanır.

Babil Şehri

Babil, M.Ö. 23. yüzyıl civarında Aşağı Mezopotamya'da (şu anki Güney Irak civarında) Sümer ve Akad toprakları üzerine kurulmuş olan Babil (Babylon) ülkesinin antik başkentidir. Babil, en parlak dönemini Kral Hammurabi1 zamanında yaşamıştır.

Asma bahçeleri ve kulesi ile Babil

Asma bahçeleri ve kulesi ile Babil

Şehir, ilk defa M.Ö. 539 yılında Pers imparatoru Büyük Kiros tarafından ele geçirilir. Sonrasında Pers İmparatorluğu, Büyük İskender'in hâkimiyeti altına girer ve doğal olarak Babil'i de Büyük İskender yönetir. Büyük İskender'in ölümünden sonra Babil'i işgal eden Selevkoslar ise Babil'de yaşayanları başka bölgelere tecrit ettirirler ve Babil, tarih sahnesinden silinir.

Babil'den günümüze kalan ve üzerinde Sümerlilerin geliştirdiği dilde yazılmış yazılar bulunan bir tablet vardır. Tablet, Sargon dönemine aittir. Ayrıca Babil, dünyanın yedi harikasından biri sayılan ve M.Ö. 7. yüzyılda Kral Nebukadnezar tarafından karısı için yaptırıldığına inanılan asma bahçelerine sahiptir.

Babil döneminde sanat, mimarî, astronomi, matematik, tıp ve felsefe gibi alanlarda büyük bir gelişme gözlemlenir: Babilliler, günümüzde zaman (60 saniye '1 dakika', 60 dakika '1 saat') ve derece hesaplamaları (360 derece daire) için kullanılan 60'lık sistemi geliştirmişler, tapınaklar üzerine dikilen ve günümüzdeki modern gözetleme kulelerine ilham kaynağı olan gözetleme kulelerini inşa etmişlerdir.

Babil Kulesi'nin Ortaya Çıkışı

Kulenin ortaya çıkışıyla ilgili anlatı, Eski Ahit'in ilk kitabı Genesis (Yaratılış=Tevrat)'te şu şekilde geçer (Genesis: Bölüm 11/1-9):

1. Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı.
2. Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova buldular ve oraya yerleştiler.
3. Birbirlerine, 'Gelin tuğla yapıp iyice pişirelim.' dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar.
4. Sonra, 'Kendimize bir kent kuralım.' dediler, 'Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız.'
5. Tanrı, insanların yaptığı kenti ve kuleyi görmek için aşağıya indi
6. ve şöyle dedi: 'Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar.
7. Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar.'
8. Böylece Tanrı, onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu.
9. Bu nedenle kente Babil adı verildi; çünkü Tanrı, bütün insanların dilini orada karıştırdı ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıttı.

Anlatı, dillerin ve ulusların kökenine ait bir açıklama getirir. Diğer taraftan, Yunan mitolojisinde olduğu gibi, Tanrı ve insanlar arasındaki çekişmeye de göndermede bulunur. Zira, Yunan mitolojisinde de hilekarlığının cezası olarak Sysyphos, tanrılar tarafından büyük bir kayayı dik bir tepenin doruğuna yuvarlamaya mahkum edilmiş; yani tanrılar tarafından cezalandırılmıştı.

Kulenin Yapısı

Brueghel'in2 çizimlerinde de rastlanabileceği gibi, aslında yedi katlı bir ziggurat3 olan Babil Kulesi'nin her katı, Tanrıya ulaşılan yolda bir aşamayı simgeler:
1. katı taşı,
2. katı ateşi,
3. katı bitkiyi,
4. katı hayvanı,
5. katı insanoğlunu,
6. katı güneşi ve gökyüzünü,
7. katı ise melekleri sembolize etmektedir.

Kulenin yüksekliğiyle ilgili bilgilere ise sıkça rastlanılmaz ve Yaratılış Kitabı da bu konuyla ilgili olarak herhangi bir şey aktarmaz; fakat geleneksel inanışta, 2500 metre uzunlukta olduğundan bahsedilir.

Kulenin Yıkılışı

Yaratılış Kitabında, Kulenin yıkılışından bahsedilmese de Abydenus, Josephus gibi tarihçiler, Tanrının şiddetli bir rüzgârla Kuleyi darmadağın ettiğini belirtirler. Bazı anlatılardaysa Kulenin yıkılışının rüzgarla değil, selle gerçekleştiği aktarılır.

Sonuç

Kısacası Babil Kulesi, insanların tarihî dönemlerde dil olgusunun kökenine ve ulusların çeşitliliğine yönelik sorularına cevap veren bir inanıştır. Farazî temellere dayanan bu inanış, ulusların ve onların dillerinin çeşitliliğini izâh etmeye çalışır. İnanış çeşitli efsane ve destan gibi anlatılarda yerini almıştır.

Babil Kulesi'ne ait yeni çizimlerden biri

Babil Kulesi'ne ait yeni çizimlerden biri

Aslına bakılırsa, Yunan mitolojisinde çok sık karşılaştığımız motiflerden biri olan 'Tanrıların insanoğlunu cezalandırması'na Babil Kulesi'nde de rastlamak mümkündür: Tanrı, kendisine ulaşmak isteyen ve bir bakıma kendisine baş kaldıran insanoğlunu, birbirlerini anlamayacak hâle getirererek cezalandırır ve onlara gücünü hatırlatır. Bu da anlatıya dinî bir nitelik kazandırır ve anlatının, skolastik düşüncenin egemen olduğu zamanlarda, kilise veya din adamları tarafından dinî duyguları pekiştirmesi amacıyla ortaya çıkarılmış olabileceği fikrini uyandırır.


1 M.Ö. 1810-1750 yılları arasında yaşayan ve kanunları ile ünlü olan Babil kralı. Babil'i, devlet iken imparatorluk hâline getirmiştir.

2 Pieter Brueghel: 16. yüzyılda Rönesans döneminde yaşayan Hollandalı ressam. Babil Kulesi ile ilgili önemli birkaç portresi vardır.

3 Mezopotamya'da tapınaklara verilen isim.

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

26
Bir yorum yapabilir veya soru sorabilirsiniz.

avatar
21 Yorum konuları
5 Konu cevapları
0 Takipçiler
 
En çok okunan yorum
En fazla talep alan yorum
21 Yorum yazarları
Obzervationsaheadcamil faziloqlugökhan yılmazHacepsudhacepsud1@yahoo.de Son yorum yazarları
  Abone ol  
en yeni en eski en beğenilen
Şunları bildir:
Obzervationsahead
Obzervationsahead

"Üzerine tırmanmadan inşa etmek mümkün olsaydı Babil Kulesi'nin yapılmasına belki izin verilirdi."
Bu söz Franz Kafka'nın Aforizmalar kitabından.
Eğer farklı kaynaklardan bir bilginiz de varsa bu sözü yorumlayıp hangi türde anlatılan babil kulesi efsanesini baz alarak yorum yaptığınızı belirtebilirmisiniz?

camil faziloqlu
camil faziloqlu

insanoqlu dunyaya yayildiqinda en birinci apardiqi efsane ve toponimlerdirbabil kulesi de onlardan birisidir.sumerlerin iraq erazisine getdiyi yer kafkaz daqlarinin eteyinde yerleshen ilisu kentidir.ruslar tariximizi cox gizlin tutmushlar.dilimiz anadolu diline cox benzeyir.babil hemishe babilistan kimi oxunmalidir.o zaman onu tehlil etmek daha asan olur.belelikle;bab-ilisudan.demek allahin qapisi ilisudandir..

trackback

[…] Kaynak: 1, 2. […]

gökhan yılmaz
gökhan yılmaz

Firavun dedi ki: “Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Mûsâ'nın ilâhını görürüm(!) Çünkü ben, onun yalancı olduğuna inanıyorum.” Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı.

fadik can
fadik can

Bu insanlar dünyanın dört bir tarafına dağılınca nasıl konuşmuşlar yani her birinin dili ayrı.Neyce konuşmuşlar acaba.

fadik can
fadik can

teşekkür ederim İsa Sarı

hacepsud1@yahoo.de
hacepsud1@yahoo.de

Babil'in bir tapınaq deyil, bir obsaritorıum/ gök cisimlerini gözetleme qulesi /Rasatxana, olaraq inşaa edildiyi artıq gerçeklik qazanmışdır.

ayşe yıldırım
ayşe yıldırım

Toplumu kandırıp onların kendileri için çalışmalarını sağlamak için şaman rahipler-askeri güçlü şefler-çalışmadan hırsızlık yapan kurnaz yönetici birleşip insanların sırtından geçinip yaşamayı önlerine koymuşlar.Bunun için kendilerini tanrılarla konuşan "Yarı tanrı kral" ilan etmişlerdir. En üst kat pentaonları Kral Tanrılarındır altta bakanlar-yöneticler-ideologlar-araştırmacılar-planlamcılar daha altta işyeri yöneticileri en altta köylüler-köleler-çalışmaktadır...Çok sonraları insanların Tanrı olamıyacağı yavaş yavaş anlaşıldıkca bu tanrı krallara da karşı çıkmalar başlamış Babil Sümerlerden almış bu KULE külütürünü hiyararşiyi simgeliyor ve asla Tanrı krallara hesap sorulamaz düşüncelelrin geliştiriyor...İlk büyük karşı çıkışı Hz.İbrahim(Abraham) Babil krallarına (yani diğer adları NEMRUTLAR)karşı çıkıyor...Babil kulesi hiyaraşisi bugünde Newyork gökdelenlerinde olduğu gibi dünyayı parakrallarla yönetiyorlar.

eylül gören
eylül gören

süper bir kule bu . keşke yapıldığı zaman ben de orada olsaymışım:))

Elif Nur
Elif Nur

Bülent sana katılıyorum.Aysun senin yorumunu görünce çok şaşırdım.Aslında rüya tabirlarine bakabilirsin 🙂

aysun canalan
aysun canalan

Herkes BABİLi konuşuyor ama benm sorunum daha farklı.Ben daha önce hiç duymadıgım BABİL kelimesini rüyamda duydum.Biraz araştırdım pek inanmam ama rüyamda duydugum bu kelimenin benim için bir anlamı oldugunu düşünüyorum 🙁 işin içinden çıkamadım.

Hakan Tuna
Hakan Tuna

Merhaba Aysun hanım Babil kutsal yazılarda tüm kötülüğün anası diye geçer.
Lütfen aşağıdaki linki okuyunuz.
http://www.jw.org/tr/yayınlar/dergiler/wp20130901/dillerin-doğduğu-yer-babil-kulesi/

Hacepsud
Hacepsud

Hadi hemen geri yat !Rüyaya davam....

bülent arslan
bülent arslan

bence mantıksız.yüce allah haşa neden insanlardan çekinsinki bina yaptıları için.yaradan her şeye kadir. bugün binlerce gökdelen var. insanlar ortak dilleri konuşuyorlar. allah isteseydi bunuda engellerdi. yani ayetler oldukça uyumsuz. allah yeri göğü ve içindeki herşeyi yaratan ve sahibidir. bir şey isterse sadece ol der. kısaca aklımızı çalıştıralım.ve gerçeklerden kaçmayalım.

derya a
derya a

arkadaşlar ben uzun zamndır bende bunu merak attim hep ama yanıtı babail kulesinin yüksek yapılışının nedenlerine girerek daha ayrıntılı bulabilirsiniz...

fikret saçlı
fikret saçlı

teşekürler site çok güzel olmuş ilham kaynağım oldunuz babil asansörleri

hasan özdemir
hasan özdemir

babil ile merak ettiğim konuları öğrenmiş oldum site yapımcılarına ve yorum yapanlara teşekür ederim h.sevcan23 hot

didem mert

teşekürler site çok güzel olmuş dersime yardımcı oldunuz

sevda doğan
sevda doğan

ben bu kuleyi neden çok yükseğe inşaa ettiklerini bilmiyordum.Bu bilgi için çok teşekkür ederim.

eda baş
eda baş

Bn çok merek etmişimdir. Bu babil kulesini çok görmek isterim.Ve bu babil kulesi acaba kaç metredir çok merek ediyorum

Fatih Aksoy
Fatih Aksoy

Belki daha Tanrı'ya ulaşmaya çalışıyorlar gizliden gizliye...

Cihad Koçak
Cihad Koçak

sizce neden insanlar cezalandırıldıkları halde yüksek kuleleri yapmaya devam ettiler?

Orkun Bilici
Orkun Bilici

elinize saglık. öğrenmem gereken bir çok şeyi yazı sayesinde hayata geçirdim.

Kubilay Ege
Kubilay Ege

Vay canına, çok etkileyici bir yazı olmuş.

Figen Tepe
Figen Tepe

Bu kuleyi her zaman merak etmişimtim. Şimdi kuleyle ilgili her şeyi öğrendim. Yazı için teşekkürler, çok faydalı oldu.