Kişisel Ağ Sayfası
www.isa-sari.com

Tarihî ve Çağdaş Türkçe Varyantların Bilgisayar Ortamında Yazımı

1 Haziran 2017 Perşembe Yorum yok İsa Sarı

Türk dillerinin, daha geniş ölçekte Türkçe varyantların gösteriminde kültürel, siyasî, coğrafî, dinî ve ekonomik pek çok etkene bağlı olarak tarih boyunca çeşitli sistemler kullanılagelmiştir. Bu süreçte Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin başta olmak üzere pek çok alfabenin ve yazı sistemin kullanıldığı bilinmektedir. Ancak Türkçenin yazımı konusunda günümüzde dahi ortak ve bütünleştirici bir sistem geliştirilebilmiş değildir. Dolayısıyla, farklı Türkçe varyantlar arasında en azından yazı sistemi farklılığını ortadan kaldırma ve karşılıklı anlaşılabilirliği artırma noktasında birtakım çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hususta, farklı sistemler kullanılarak yazıya geçirilen Türkçe varyantlara dair metinleri, akademik/bilimsel araştırmalar başta olmak üzere çeşitli faaliyet ve mecralarda kullanmada veya Latin harfleriyle yazılmış bir metni diğer yazı sistemlerinde yeniden yazma noktasında bilişim teknolojileri yeterli imkânı sunmaktadır.

Bu çalışmada, tarihî ve çağdaş Türk dillerinin ve varyantlarının yazımında tercih edilen farklı yazı sistemlerinin bilgisayar ortamında nasıl kullanılacağı, ayrıca Latin kökenli olmayan sistemlerle yazılmış metinlerin nasıl Latinize edileceği, sistemler/alfabeler arasında harf çevrimlerinin nasıl yapılabileceği ve transkripsiyon işaretlerinin nasıl kullanılabileceği gibi konulara örneklerle temas edilecektir. Bu noktada, bilgisayarların ve ilgili teknolojilerin gerek donanımsal gerek yazılımsal olarak sunduğu imkânlara ve farklı çözümlere açıklayıcı bir şekilde değinilecektir.

Uluslararası Türk Akademisi tarafından yayımlanan Prof. Dr. Talât Tekin Armağan Kitabı'nda basılan yazının tam metin PDF dosyasına ulaşmak için: buraya tıklayınız.

, , , , , , ,

Bir yorum yapabilir veya soru sorabilirsiniz.

avatar
  Abone ol  
Şunları bildir: