Kişisel Ağ Sayfası
www.isa-sari.com

Lazerle Göz Ameliyatı: PRK-LASEK, LASIK ve Diğerleri

25 Ağustos 2008 Pazartesi 944 yorum İsa Sarı

Göz kusurlarının düzeltilmesinde en başta gelen yöntemlerden biri olan gözlük ve kontak lenslerin ardından, özellikle ülkemizde son yıllarda tercih edilmeye başlanan lazerle göz ameliyatları ya da halk arasındaki tabirle "gözü çizdirmek", gerek uygun fiyatıyla gerekse estetik avantajıyla pek çok göz doktoru ve kurum tarafından uygulanmaya başlandı. Bu konuda bazı kesimler operasyonun bir zararı olmadığını belirtirken, bazılarıysa (özellikle gözlükçüler) riskli ve zararlı olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Tarafsız bir şekilde kaleme alınan bu yazıda, birçok şekli olan lazerle göz ameliyatı hakkında ihtiyaç duyduğunuz hemen her bilgiyi bulabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER:

1. GENEL İTİBARİYLE GÖZÜN GÖRME İŞLEVİ

2. YAYGIN GÖZ KUSURLARI
2.1. Miyopi
2.2. Hipermetropi
2.3. Astigmatizm
2.4. Prespyopi

3. EXCIMER LAZER AMELİYATI
3.1. Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK)
3.2. Kesikli Ameliyat (LASIK)
3.3. Diğerleri (Wavefront vs.)

4. AMELİYAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER
4.1. Ameliyat Şartları
4.1.1. Kimler Ameliyat Olabilir?
4.1.2. Kimler Ameliyat Olamaz?
4.2. Ameliyat Öncesi
4.2.1. Tetkikler ve Ön Muayene
4.3. Ameliyat Süreci
4.4. Ameliyat Sonrası

5. LAZERLE GÖZ AMELİYATININ RİSKLERİ

6. SIKÇA SORULAN SORULAR

1. GENEL İTİBARİYLE GÖZÜN GÖRME İŞLEVİ

Göz, aynen bir kamerada ya da fotoğraf makinesinde olduğu gibi iki adet optik noktaya sahiptir: Kornea ve lens. Kornea, saatin camı gibi göz yüzeyinin önündeki saydam penceredir. Lens ise göz bebeğinin arkasındaki saydam mercektir. Bu ikisinin haricinde görme olayında önemli bir işleve sahip olan bir diğer kısım retina ise, bu iki oluşumdan geçerek kırılan görüntünün gözün arkasında odaklandığı yerdir. Buraya düşen görüntü beyne iletilerek görme olayı sağlanır.

2. YAYGIN GÖZ KUSURLARI

2.1. Miyopi

Göze giren ışınların oluşturduğu görüntü, retina yerine onun daha önünde odaklanırsa, uzağı net görememe, yani "miyopi" oluşur. Bu durum, ya aşırı dik bir kornea ya da normalden daha uzun bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkar. Miyopi hastaları yakın nesneleri çok iyi görürken, uzaktaki nesneleri bulanık görürler. Bu kusuru düzeltmek için gözün kırıcılık gücünü azaltmak gereklidir. Bu ise gözlük, kontak lens ya da excimer lazer ile korneanı üzerini düzleştirmek suretiyle yapılabilir.

2.2. Hipermetropi

Gözün içine giren ışığın retinanın arkasında odaklanması durumudur. Normale göre daha düz bir kornea veya ön arka uzunluğu kısa bir göz küresi nedeniyle ortaya çıkabilir. Tedavisinde amaç, gözün kırıcılığını artırmaktır. Bu ise yine gözlük ya da kontak lens ile, kısmen de excimer lazer sayesinde yapılabilir.

2.3. Astigmatizm

Kornea çapının değişik yönlerde farklı olması durumudur. Bu durum, bir yumurta ile futbol topunun kıyaslanması ile anlaşılabilir. Futbol topunun her yönde çapı eşit iken, yumurtada çap değişik yönlerde farklıdır. Bu durumda göze giren ışınlar iki farklı noktada odaklanır. Astigmatizm tedavisinde ise gözlük, kontak lens ya da korneanın kırıcılığının farklı olan aksının düzeltilmesi için çeşitli lazerler kullanılır.

2.4. Prespyopi

Göz lensinin, kırıcılığını değiştirme gücünün yaşa bağlı olarak azalması sonucu ortaya çıkan bir kusurdur. Genellikle kırk yaş sonrası ortaya çıkar ve altmışlı yaşlara kadar ilerler. Bu hastalar, yakını görebilmek için gözlük kullanmak zorundadırlar. Tedavisinde normal yakın gözlükleri, bifokal veya varikofal lensler kullanılabilir. Gözlerin bir tanesinin yakın, diğerinin uzak görme için ayarlanması da hem yakını hemuzağı net olarak göremeyenler için uygulanan tedavi biçimlerinden biridir ve bu "monovizyon" olarak adlandırılır. Son yıllarda bu konuda kontak lens, lazer, cerrahî müdahale gibi olasılıklar artmıştır.

3. EXCIMER LAZER AMELİYATI

Bu tedavi şekli, korneanın şekil ve kırıcılığının lazer ışınlarıyla düzeltilmesi esasına dayanır. Bu işlem, miyopi hastalarında 6-7 mm merkeze, hipermetropi hastalarında ise 5 ile 5.9 mm çevre kısma lazer enerjisi yüklenerek uygulanır. Astigmatı olan hastalarda ise astigmatın, yani korneanın daha dik olduğu aks tıraşlanarak belli bir sonuç elde edilir. Bu işlemler tek tek yapılabildiği gibi bazı hastalarda aynı anda da yapılabilir.

Lazerli göz tedavisi ve ameliyatı

Lazerli göz tedavisi ve ameliyatı

Excimer lazer tedavisinin yaygın olarak kullanılan iki şekli vardır. Bunlardan birisi kornea yüzeyine uygulanır, diğeri ise kornea içine. Buların haricinde wavefornt, epi-lasik gibi kişiye özel çeşitleri de vardır.

3.1. Yüzeysel Ameliyat (PRK-LASEK)

Lazer ışınları direkt olarak hastanın korneasına uygulanır. Daha çok, düşük göz numaralarında ve korneası ince olan hastalarda tercih edilir. En önemli avantajı, kornea kalınlığının korunmasıdır. Ayrıca, ameliyat sonrasında çok zor anlaşılan bir iz bırakması sebebiyle de polis okulları ve askerî okul adaylarına avantaj sağlar.


Örnek bir PRK-LASEK ameliyatı videosu.

Bu şekil ameliyat ile tedavi olan miyop hastalarda 3, hipermetrop hastalarda ise 4-5 gün boyunca koruyucu kontak lens gözlerine yerleştirilir. Hastanın epiteli iyileşene kadar (yaklaşık 4-5 gün) gözde yanma, batma, sulanma ve hafif ağrı gibi şikayetler olabilir.

Bu tedavi türünün dezavantajlarından birisi de, yüksek numaralara uygulanamamasıdır.

3.2. Kesikli Ameliyat (LASIK)

Göz numarası yüksek olan hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. Tüm kalınlığı 500-550 mikro olan kornea üzerinden özel bir bıçak sayesinde 160 mikron (yaklaşık 3 saç teli) kadar bir kapak kaldırılır ve lazer ışınları bu kapak altına gönderilir, ardından kapak kapatılır.


Örnek bir LASIK ameliyatı videosu.

Ameliyat sonrasında, ilk gece harici ağrı olmaması, erken görme sağlanması ve iş gücü kaybının azlığı bu yöntemin en önemli avantajlarındandır. Dezavantajı ise korneası ince hastalarda tercih edilememesi ve dikkatli bakıldığında yara izi bırakmasıdır.

3.3. Diğerleri (Wavefront vs.)

Bu iki ameliyat şeklinin haricinde, basında "kartal gözü" olarak tabir edilen "Wavefront" tedavisi de yaygındır. Bu tedavi şeklinde gözün ayrıntılı bir haritası çıkarılır ve bu harita bilgisayar yardımıyla analiz edilerek, göze tamamen kendisine özel bir tedavi uygulanır. Hem PRK-LASEK hem de LASIK ile uygulanabilir. Gözün daha ince kusurlarını da düzelteceği için daha fazla görme sağlar ve özellikle geceleri daha kaliteli görüş sunar; fakat ücreti normal tedaviye göre %50 oranında daha fazladır.

"Advanced CustomVue" adında bir tedavi yöntemi ise, Wavefront'un geliştirilerek daha kullanışlı hale getirilmesidir. Bu yöntemde, göze yansıyan ışınlardan alınan bilgiler bilgisayar tarafından işlenir ve tedavi bu bilgilere göre devam eder. Ayrıca, gözün üç boyutlu görme haritası da çıkarılır.

Intralase LASIK adı verilen bir teknikte ise, kornea yüzeyi (flep) insan eli ve bıçak yerine lazer ile kaldırılır. Bu sayede başarı ihtimali %100'e yakın olur ve daha hassas bir ameliyat gerçekleştirilir.

Ameliyatın Topolyzer, Q-Value gibi çeşitleri de vardır; fakat bunlar yaygın olarak kullanılmazlar.

4. AMELİYAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER

4.1. Ameliyat Şartları

4.1.1. Kimler Ameliyat Olabilir?

- 18 yaşını doldurmuş olanlar.
- Son iki yılda göz derecesi 0.50 dereceden fazla değişmemiş olanlar
- En fazla 10 dereceye kadar miyopi, 7 dereceye kadar astigmat ya da 7 derece kadar hipermetropisi olanlar.
- Kornea kalınlığı yeterli kalınlıkta ve dokusu sağlam olanlar.
- Yumuşak kontak lens kullanılıyorsa, ameliyattan en az 10; sert kontak lens kullanılıyorsa 20 gün önce kullanımı bırakanlar.

4.1.2. Kimler Ameliyat Olamaz?

- Romatizmal hastalıkları olanlar.
- Kalp hastaları.
- Diyabet hastaları.
- Hamile ya da bebek emziren kadınlar.
- Daha önce gözlerinden ameliyat olanlar.
- Keratokonus hastaları.
- Göz tansiyonu olanlar.
- Katarakt gibi ağır göz problemi olanlar.

Bunun dışında, ameliyat yaşı hakkında sıkça sorulan bir soruya cevap vermek gerekirse şunu söyleyebilirim: 23 yaşından önce ameliyat olmayınız.

4.2. Ameliyat Öncesi

Ameliyat öncesinde gözün yorgun olmaması şarttır. Uykusuz geçen bir gecenin ardından ameliyat pek sağlıklı olmayacağı gibi makyaj, parfüm ya da kolonya gibi maddeler kullanmak da ameliyat seyrini etkileyebilir. Zira uçucu gazlar lazerin etkinliğini önleyebilmektedir.

4.2.1. Tetkikler ve Ön Muayene

Ameliyattan önce refraksiyon bozukluğu, kornea çapı, kornea kalınlığı, gözün ön yüzeyinin durumu ve retina tabakası ayrıntılı olarak incelenir. Bu ilk tetkikler ve ön muayene yaklaşık bir saat kadar sürer. Bu süre zarfı içerisinde göze belli aralıklarla uyuşturucu göz damlaları damlatılır. Aynı zamanda göz bebeği büyüyecek ve 4-6 saat görmede hafif bulanıklık oluşacaktır. Daha sonrasında bu durum, 6 saat içerisinde kendiliğinden düzelecektir.

4.3. Ameliyat Süreci

Tedavi odasına girildiğinde, özel bir yatağa sırt üstü uzanmanız istenecektir. Ardından, gözünüz "spekulum" adı verilen bir aletle yavaşça açılacak ve ameliyat boyunca açık kalması sağlanacaktır. Bu sırada, yanıp sönmekte olan yeşil ışığa bakmanız istenecektir. Bu sayede gözleriniz hareket etmeyecek ve daha sağlıklı bir ameliyat gerçekleşecektir.

Yukarıda bahsedilen ameliyat türlerine göre işlemler uygulanacak ve belli bir süreliğine görme kaybı en düşük seviyeye ulaşacaktır. Birinci gözün işlemleri bittikten sonra gözünüze koruyucu kontak lens yerleştirilecek, bir bandaj ile göz kapatılacak ve diğer göze geçilecektir. Her iki gözün toplam ameliyat süresi yaklaşık 5 dakikadır. Ameliyat bitince gözünüzdeki bandaj çıkarılacak ve bir dinlenme odasına alınacaksınız ve burada ilk kontrol gerçekleştirilecektir.

4.4. Ameliyat Sonrası

Hayatınızın en zor haftalarından birine hazırlıklı olun, zira uygulamanın yöntemine göre (özellikle PRK yönteminde) 2-8 gün arasında rahatsızlık çekecek ve görme kaybı yaşayacaksınız. Ardından gözünüz yavaş yavaş normale dönecek ve yaklaşık bir ay sonunda en iyi şekline kavuşacaktır.

Ameliyatın hemen sonrasında gözünüz uyuşturulduğu için 15-20 dakika boyunca farkına varılamayacak kadar hafif bir ağrı hissedeceksiniz. Uyuşturucunun etkisi geçtikten sonra orta şiddette ağrı, sulanma, yanma ve batma görülecek. Bu durum yaklaşık 12-24 saat sürecektir. Böyle bir durumda en iyisi uyumaya çalışmak ve ertesi günü beklemektir.

Ertesi gün ağrı, yanma, batma ve sulanma biraz daha azalacak; fakat sona ermeyecektir. Bu sırada doktorunuz sizi kontrole çağırabilir. Damlalarınızı ve ilaçlarınızı düzenli kullandığınız takdirde sonraki günler içinde bu rahatsızlıklar giderek azalacak ve 7. gün sonunda en aza inecektir.

Görme kalitesine gelince, şunları söyleyebilirim: İlk 3-4 gün görme en aza inecek ve refekatçiniz ya da güneş gözlüğünüz olmadan uzak mesafeleri katetmek oldukça zor olacaktır. 3.-4. gün sonunda uzak görme giderek keskinleşecek; fakat yakını görmede bulanıklık olacaktır. Yakını görmedeki bulanıklık ise sonraki 3-4 gün içinde gittikçe iyileşecektir. Her ne kadar kişiden kişiye değişse de, ortalama olarak 10 gün boyunca yakın görüşte belli bir bulanıklık görülecektir.

Ameliyat sonrasında takip eden 3 ay boyunca, gittikçe azalan bir sıklıkta damlalar kullanmanız söylenecektir. Bu damlaların en önemlisi de yapay göz yaşlarıdır. Kuruluğa bağlı olarak belli miktarda yapay göz yaşını kullanabilirsiniz.

5. LAZERLE GÖZ AMELİYATININ RİSKLERİ

Ameliyat, her zaman başarıyla sonuçlanmayabilir ve ameliyat sonrasında istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Bunların başlıcaları şöyledir:

- Görüşte azalma ve görüş kaybı.
- Regrasyon (görüşte gerileme).
- Işık haresi etkisi ve bulanıklık.
- Göz kuruluğu.
- Kontrast kaybı.
- Göz tansiyonu.
- Kornea bulanıklılığı, zedelenmesi ya da erimesi.
- Işığa karşı hassasiyet.
- Gece görüşünde azalma.
- Epitel erimesi, yürümesi.
- Nadiren körlük.

Tüm bu riskleri göz önünde bulundurarak ameliyata girmek ve sonuçlarına katlanmak gereklidir. Zira, bu risklere dayanarak, ameliyatı gerçekleştiren kurum ya da doktor size bir sözleşme imzalatacaktır.

6. SIKÇA SORULAN SORULAR

Lazer ameliytı sonrasında göz numarası sıfırlanır mı?

Bu konuda bir şey söyleyebilmek kesinlikle imkansızdır. Unutmamak gerekir ki, hiç kimsenin göz numarası sıfır değildir. En keskin görüşe sahip bir insanda bile 0.1 ile 0.25 arasında kusur vardır. Tabii kişiye özel ameliyat şekilleri sayesinde sıfıra en yakın görüşün sağlanabildiğini de belirtmek gerekir.

Kısacası, ameliyat sonrasında elde edilebilecek en iyi görüş, ameliyat öncesinde gözlük ya da lens ile elde edilebilen görüştür.

Ameliyat sonrası göz numaram tekrar yükselir mi?

Bu konuda da kesin bir şey söylemek mümkün değildir; fakat göz ilerlemesi biyolojik olarak durmuş ve göz sağlığına dikkat eden kişilerde bir yükselme görülmesi zor bir ihtimaldir. Önemli olan, ameliyat sonrası göz sağlığına dikkat etmektir.

"Kartal gibi görmek" mümkün müdür?

Bu tabir, Wavefront tedavisinin magazinsel adıdır. İnsan gözünün yapısı "kartal gibi görme"ye müsait değildir. Lazer, hiç bir zaman gözün diğer tabakalarından kaynaklanan görme eksikliklerini, göz tembelliğini düzeltemez. Gözlükleriniz ile ameliyat öncesi ne kadar kaliteli görüyorsanız ameliyat sonrası beklenti de o seviyelerdedir. Wavefront sadece daha iyi bir kontrast ve gece görüşü sağlar.

Gözlerce numara kalırsa ne yapılır?

Ameliyat sonrası başarı oranı kişiden kişiye ve numaraya göre değişiklik gösterir; fakat beklenenin dışında anormal derecede bir kusur kaldıysa ek bir ameliyat gerekebilir.

Kafaları kurcalayan soru: Doktorlar neden ameliyat olmayıp gözlük kullanıyor?
Aslına bakılırsa bu oldukça zor bir soru. Doktorlar bu soruyu cevaplamayı sevmezler ve her zaman ufak cümlelerle geçiştirirler. Esasında, lazerle göz ameliyatı oldukça yeni bir teknolojidir ve yaklaşk 10 yıllık bir geçmişi vardır. Bu 10 yıllık süreç içerisinde ameliyatı başarılı geçip de sonradan gözlerinde bir sorun ortaya çıkan kimse yok gibi. Kafaları karıştıran asıl soru ise şu: Ya 20 yıl sonrası? Yukarıda da yazdığım gibi, kırklı yaşlardan sonra yakını net görememe sorunu baş gösteriyor. Doktorların çekimser kaldığı noktalardan biri de işte burası: Lazerle göz ameliyatı olmuş birisi kırklı yaşlarda, daha doğrusu yaşlılık sürecinde ne gibi komplikasyonlarla karşılaşabilir?

Lazerle göz ameliyatı çok yeni bir teknoloji olduğu için, gençlik zamanlarında ameliyat olup da yaşlılığa erişimiş birisi henüz yok. Bazı kesimler (hattâ bu kesimler içinde ameliyatı yapan doktorlar da var) lazerle göz ameliyatının yaşlılıkta bazı sorunlara neden olabileceğini ve bunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

Bunun dışında yine ilerleyen yıllarda ameliyata bağlı olarak göz tansiyonu, katarakt gibi çeşitli göz sorunlarının çıkmayacağının da garantisi yoktur. Bu nedenle, ameliyat olmadan önce iyice düşünmeli ve bu tür riskleri göze almalısınız.

Ameliyatı Yapacak Kuruma/Doktora Nasıl Güveneceğim?

Yine dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de, ameliyatı gerçekleştirecek kurumun ya da doktorun bu konudaki tecrübesi ve amacıdır. Yazılan yorumlardan yola çıkarak, bu işi sadece ticarî amaçlı yapan kurumların/doktorların olduğunu söyleyebilirim. Ameliyat olmadan önce detaylı bir ön muayene ve sonrasında düzenli kontroller şarttır. Bunlara yeteri kadar ilgi göstermeyen kurum ve doktorları tercih etmeyiniz. Ayrıca, sorularınızı kısa cevaplarla geçiştirmeye çalışan ve hastasına karşı ilgisizce davranan doktorları tercih etmemenizde de fayda vardır.

NOT: Lütfen, konuyla ilgili herhangi bir soru sormadan önce yazılmış yorumları inceleyiniz. Sorunuzun cevabını yorumlar içerisinde bulabilirsiniz. Aynı noktaya temas eden önceden cevaplanmış olan sorulara cevap verilmeyecektir.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

944
Bir yorum yapabilir veya soru sorabilirsiniz.

avatar
803 Yorum konuları
141 Konu cevapları
25 Takipçiler
 
En çok okunan yorum
En fazla talep alan yorum
658 Yorum yazarları
Esref AliyevEmrah bilgenVivicuf6ftftd5Selçuk HergunacAysel Kahraman Son yorum yazarları
  Abone ol  
en yeni en eski en beğenilen
Şunları bildir:
Esref Aliyev
Esref Aliyev

Baalikta fiyat koyup fiyat neden yazmiyorsunuz?

Vivicuf6ftftd5
Vivicuf6ftftd5

Lazer tedavisi miyop fiyatları ne kadar

Selçuk Hergunac
Selçuk Hergunac

Merhaba 4 yasında kızımın bir gozunde kayma var gözluk kullanıyor eger kayma gecmez ıse amelıyat olacakmış bu ameliyatı olan varmı ve fıyatı nekadar cok pahalımı

Aysel Kahraman
Aysel Kahraman

Benim astigmatım var ve göz kirpik diplerinde intihaplanma sorunu yaşıyorum astigmat derecem 0.75 yakını iyi göremiyorum lazer ameliyatı olabilirmiyim ve fiyat nedir acaba

Berkay
Berkay

Fiyat ne

Mustafa kalkan
Mustafa kalkan

Merhaba ben Mustafa 5 yıl once oldum bu ameliyatı miyop astigmat vardı 4 e kadar yulselmıstı yanımdaki insanı goremıyordum kısık gozlerle bakıyordum ondan sonra oldum bu ameliyatı ve dedim ki ben kormusum olabiliyorsanız olun 1 gun acısını cekersınız sonra iyikı olmusum dersınız istagram mustafakalkan.0

Emrah bilgen
Emrah bilgen

Peki ameliyat fiyatları ne kadar yani kaça oldun sen

Ebrar Şen
Ebrar Şen

Merhaba ben de lazer ameliyatı olacağım günlerdir araştırıyorum fakat internette her yazı birbiri ile çelişiyor. Kafam iyice karıştı. benim numaram miyop -4.75 lasik ameliyatı olacağım doktorumda öyle söyledi ama korkuyorum. daha önce lasik ameliyatı olmuş kişiler bana yardımcı olabilirler mi lütfen ameliyat öncesi ve sonrası için bilgi verir misiniz

Mehmet
Mehmet

Gözünü cizdiren arkadaşlar bilgi verirmisiniz lütfen olumlu .olumsuz lütfen gözlerim canımı çok sıkıyor artık ehliyet bile alamıyorum ya

ezg
ezg

gözümün biri 6 biri 7 numara miyop ve astigmatım var kornea kalınlığım ince çıktı prk önerdiler bu ameliyatı olursam korneam zarar görür mü ameliyat sonrasında gözden bir problem yaşadığımda korneamda ince olduğu için ameliyata engel bir durum olur mu birde doktorum ameliyatta bir ilaç kullanıcağını şu an bunun türkiyede olmadığını söyledi her doktor bu ilacı kullanmıyormuş gerekli midir ilaç ilacın adı nedir 24 yaşındayım. 2 senedir doktora gitmiyordum 2 sene de 1 er numara gözlerim artmış. Ne önerirsiniz

Esra
Esra

Merhaba korne inceligi 490 goz ameliyatı olabilir mıyım

Mesut demir
Mesut demir

5.25 astigmatdan ameliyat olsam gozlukden kurtulabilirmiyim? Mail adresim mesutdemir79@gmail.com

Güler koyuncu
Güler koyuncu

Fiyat nedir

Mehmet sarıoğlu
Mehmet sarıoğlu

Ben izmirden bir göz hastasıyım 2000 yılında sol gözümü lasik sistemle çizdirdim 24 yaşındayken özel bir hastanede 2015 yılından sonra gözümde tekrar görmeyle ilgili sorunlar başladı yukarıdaki açıklamaları okudum yazılanlara %100 katılıyorum bu yüzden gözlük ve lens kullanılmasını tavsiye ederim

Hüseyin uzun
Hüseyin uzun

Lens derken göz içi lens mi

Ferhat aktas
Ferhat aktas

7 numara goz bozuklugum var ameliyat olma olasiligim varmi varsada fiyati neler olur

Bayram Köseoğlu
Bayram Köseoğlu

Pilot olmak istiyorum lazer ameliyatı yaptıysam sıkıntı olurmu

Dr.Sedat demirbaş
Dr.Sedat demirbaş

Olur

Çağdaş Demir
Çağdaş Demir

Uzman erbaş olmak istiyorum astigmat çıktı gözümde cizdirsem sıkıntı olur mu ve 2,75 den kaça kadar duser

Abdulkerim horoz
Abdulkerim horoz

Hocam ben tip 1 diyabet hastasiyim ve bekcilik sinavina basvuru yapacagim 1 sefere mahsus goz cizdirme yaptirsam ilerde sorun olurmu suanki diyabet degerlerim gayet iyi sol gozum astigmatizma miyopi sol gozum 3 derece sag gozum 1.75 cizdirsem sorun olurmu

Mutlu FİTİL
Mutlu FİTİL

Santral seröz retinopati tedavisinde lazer ameliyat olma durumu nedir, konu hakkında bildiklerinizi paylaşırmısınız.?

Elif polat
Elif polat

Ben daha önce kayseride göz lazer ameliyatı geçirdim fakat gözlerim tekrardan bozuldu ve şu anda gözlük kullanıyorum sorum şu akıllı göz lensi taktira bilirmiyim

Şenol yuvacı
Şenol yuvacı

Hangi hastanede ve neden tekrar bozuldu gözleriniz

Erol Özdem
Erol Özdem

Merhaba ben daha önce katarat Ameliyatı oldum. Fakat şu an pek iyi göremiyorum. Akıllı lens Ameliyatı olmam mümkümmü Teşekkürler.

Hamiyet akçakaya
Hamiyet akçakaya

Merhaba sağ ve sol gözüm -1.25 uzağı göremiyorum gözlük ve lens kullandım artık kurtulmak istiyorum sizce ameliyat olmam gerekiyor mu lazer

Brisi
Brisi

bence gerekmiyor 5-6 gibi rakamlara çıkarsa kullan sonuçta hiç biri kesin değil, yani en son seçenek gibi düşün

Emre Çakmak
Emre Çakmak

Fiyatlar ortalama nekadar?

Burhan Kaynar
Burhan Kaynar

Hocam merhaba 48 yaşındayım yakın orta ve uzakta görme sıkıntısı yasıyorum uzak 1.70 yakın ise 3.25 orta mesafede sıkıntısı yaşıyorum 43 yaşına kadar görmede bir sıkıntı yoktu. Akilli lens diye tabir edilen ameliyat düşünüyorum ama tereddüt ediyorum bu merceklerin en iyisi ne fiyatı ne bu ameliyat halkında bilgi verebilirmisiniz tesekkur ederim

Tayfun Akyol
Tayfun Akyol

iyi günler BEN UZMAN ÇAVUŞ OLACAĞIM SINAVLARINA GİRECEĞİM BİR YILIM KALDI GÖZÜM 1.25 MİYOP VAR YAŞIM 18 SİZCE AMALİYAT UYGUNMU VEDE AMALİYA OLUNCA KÖRLÜK RİSKMİ? TEŞEKÜRLER

Yahya akyol
Yahya akyol

Bugune kadar hep fiyat sordum gerek özel gerek devlet hastahanesine ama şuanda yorumları okuyunca içime bi sıkıntı düştü ameliyat olan arkadaşlar bana ulaşıp son durumlarını benimle paylaşabilirlermi 05318291321

iyi günler hocam bnim sol gözümde kayma vardı .ameliyat oldum sol gözümen birazda renk körlüğü var doktora gittim o sölemişti size soracağım soru ameliyat olmalı mıyım sag 2 75 sol 3 25 şuan ben polislige başvurcam onun için cizdir dediler siiz nasıl uygungörürsünüz tavsiye verebilir misin

taner canaz
taner canaz

öncelikle selamın aleykum benim sol gözüm yüzde 90ı bulanık görüyorum yani tek gözümü kullanıyom denilir sol gözümü hisedemiyorum diyebilirim hastaneye gitmedim hiç şaşıda oldu gözüm yardım ve yorumlarınızı bekliyorum

İbrahim
İbrahim

Merhaba ben çanakkale de yaşıyorum hangi devlet hastanesinde lazer göz ameliyatı yapılıyor yada hangi şehirlerde

Fatma ATAY
Fatma ATAY

İyi günler benim göz numaram 6 uzağı görmede çok zorlanıyorum. Elazığda Avrupa göze gittim lazer yapmadılar. Gözde hastanesini duydum bu alanda iyimişsiniz.
Lazer Olabilirmiyim.şimdiden teşekkürler.

ekrem çalış
ekrem çalış

gözden et ameliyatı oldum 2. ayda ve 10. ayda aynı gözden doktorum eti çok kazıdım dedi ama eski düzenimi arıyorum ,kontrole gittim bir türlü ayar yapamadılar gözün renkli filmini çekti hoca olmuyor dedi ve hocaya soralım hoca ne derse dedi ve bu arada doktorum yar doçent çorum dan yazıyorum ben ne yapacağım göz bebeğin kapatmak üzere

Mete Koçak
Mete Koçak

Dünya göz kesinlikle ticari düşünüyor. Antalya Dünya göz hastanase Başhekimi Kendi yaptığı hatasını hastasına yüklüyor ve azarlıyor. Benim 13 numara olan lens imi 7 numara olarak sipariş edip getirmişler. Sorduğumda ise ters bir üslüpla ve sertçe "Sizde bir öyle söylüyorsunuz bir böyle " diye benim üstüme atıyor. 13Gözü 13 numara olan birisi 7 numara ile o yazıları görmesi zaten mümkün değilken.

Ramazan Doğan
Ramazan Doğan

Gunaydın,
Lütfen Tek sağ göz katarakt ameliyatın
Tutar malıyetını bıldırebılırmısınız
Teşekkürler
Sgl ve slm
Ramazan

Reyhan polat
Reyhan polat

Lazer göz amaliyat fiyatını öğrenmek istiyorum birde miyop insan lazer amaliyat ı olursa ileriki yaşlarda katarak olma durumunda amaliyat olabiliyor mu bunu merak exiyirum5

sibel
sibel

06,07,2017 de intralese lasik oldum. sag göz sanki 2 numara gibi. sol gözüm cam gibi görürken sag goz 5 m öteden ya da 1m öteden onun gbı net okuyamıyor bulanık gorunuyor. bu genelde yazılarda oluyor.amelıyattan 1 gun sonra doktor gozlerın sıfırlanmıs dedı.ıyılesme surecınde oldugundan bu sekılde dedı. ama dıger gozum neden ıyılesme surecınde degıl.ikisi farklı olabılıyor mu ?? numara kaldı dıye psıkolojım bozuldu yorum atarsanız sevınırım

Smyr
Smyr

Mrb sibel bende ayni gün oldum. Ben de hala bulanik görüyorum.doktor beyin alisma surecinde dedi bir hafta oldu bunu söyleyeli hala bulanik benimde psikolojim bozuldu

Nur balcı
Nur balcı

Benim gözümun içind et beni var bunun alınması mümkün mu et beni olan gözüm bulanık görüyor yazınızı okudum yaşlanınca yakını veya uzağı göremezsem bu ameliyatın her hangi bi sıkıntısı olur mu hem estetik acıdansa beni etkiliyor

ilhan satmaz
ilhan satmaz

merhabalar isa bey "5. LAZERLE GÖZ AMELİYATININ RİSKLERİ" ni okudum yeni lazer uygumalarında tüm bu riskler devam ediyor mu ? veya en az riskli olan hangisi riskeri neler ? elbette doktor ile görüşmek lazım risksiz veya yakını budur gibi birşey bilmek rahatlatıcı aydınlatıcı olabilr şimdiden teşekkürler . . .

Burçin yoldas
Burçin yoldas

Merhabalar siz göz doktorumuzunuz?

mali müşavir
mali müşavir

Merhabalar, sağ gözüm 9,5 derece, sağ gözüm 6 derece doktorum no touch (trans-prk) önerdi fakat sag gözümde 1 derece miyop kalır dedi. bununda ileride hipermetrop olma riskini önleyeceğini söyledi. anlamadım kafam karıştı. ameliyattan sonra yine gözlük takacaksam çok mantığı yok. ama sol 0 derece sağ 1 derece çok etkilermi bilmiyorum.

kaan kaytan
kaan kaytan

Ben 20 yaşındayım ve 11.50 miyopum var yaklaşık ve sağ gözümde göz bozukluğundan kaynaklı bir kayma var acaba bunu tedavi ettirebilir miyim ne kadar tutar bilgi verebilir misiniz teşekiurler.

Seyhmus kiremit
Seyhmus kiremit

Benim retinada yirtiklik vardi ameliyat oldum bulanik görüyom cizdirebilirmiyim lazerle

emre aktepe
emre aktepe

göz içi lens fiyatları nekadar ????

ugur bal
ugur bal

ben çarşamba günü gözümü çizdirdim...suan 6.gün işlem 10 dk sürmedi ama gözüm 5 6 saat yandı battı ve bir gün sulandı....suan sanki gözümü çizdirmeden gözlüğü çıkarmıs gibiyim net göremiyorum malesef ama sanırım bu normalmiş internette yazılanları okudum heres diğer gün normal yazmıs doktoruma gittim ve bana 15 30 gün arası net olacagını belirtti ama hadi hayırlısı 3 damla kullanıyordum 1 i kesildi ve suanda 2 si ile decam ediyorum.ama inşallah 4 5 gün sonra az da olsa netlik kazanırç...0537 988 0280 whaatsaapatan yazarsanız yar.olurum iyi günler

Elif
Elif

AmeliYat olalı 6 gün oldu ve net göremiyorum . Bulanık . Dr. Gözlük yazdı üstüne 0.50 acaba gecermi ? Korkularim var. Önceden no 2.25 di . Siz nekadar sürede net görmeye basladiniz ? Ya da görüyorsunuz?

Smyr
Smyr

Sizin gözünüz düzeldi mi

Merve tez
Merve tez

Sonuç

Mahinur Merve
Mahinur Merve

Şimdi nasıl memnun musun?

Mehemet Isıkli
Mehemet Isıkli

Merhaba ben 23 yasındaym gözümde astigmatim -3 derece 2 sene sonra yapmayi düsünüyorum acaba o zamana kadar ilerler mi lazer tedavisi yapamaz miyim

hakan Yurdakul
hakan Yurdakul

Merhaba miyop ve astikmatin tek ameliyatla tedavisi mümkünmu acaba

Op.Dr.Mehmet Öner
Op.Dr.Mehmet Öner

Hakan Yurdakul, iLasik yöntemiyle miyop ve astigmat birlikte tedavi ediliyor.

Smyr
Smyr

Hocam, 3 hafta önce lasik oldum hala bulanik görüyorum rahatsiz edici sekilde zamanla geçer mi

halil özcan
halil özcan

hocam ben 50 yaşındayım. 3 yıl önce iLasic yöntemi ile..... 2,5-3 miyop ve astiğmat için tedavi oldum. 05 civarında kaldı ama sorun değil uzaktan memnunum. Ancak bu sefer yakınım eskisine göre daha da bozuldu. şimdi yakın için laser tedavisi olabilir miyim?

BARIŞ AKTAŞ
BARIŞ AKTAŞ

Ortalama fiyat nedir

Nur güçlü
Nur güçlü

Merhaba ben 4.50 ve 4.75 miyopum ve 20 yaşındayım 9 senedir gözlük kullanıyorum ameliyat olmak istersem ne kadar tutar acaba her site de farkli bir sey yazıyor .

Anıl Hüner
Anıl Hüner

Merhaba isa bey benim iki gözümde 2.00 miyop henüz 16 yaşındayım özel harekat polisi olmak istiyorum 18 yaşında giriliyor sınavlara ne zaman ameliyat olmamı önerirsiniz ve ameliyat olduktan sonra polis olsam sorun olur mu şimdiden teşekkürler

Op.Dr.Mehmet Öner
Op.Dr.Mehmet Öner

Lazer ameliyatı olabilmeniz için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Seda nur akça
Seda nur akça

En düşük fiyat nedir

doğan uymaz
doğan uymaz

3,5 astgmat % 80 sağ gözde görme kaybı var dedi ve doktor 3 numara gözlükle başlattı ameliyat olsam faydasını göre bilirmiyim riski nedir ? ne önerirsiniz ? ortalama ameliyat tutarı ne kadardır ?

ayhan erik
ayhan erik

Merhaba 19 yasibdayim 3 senedir miyopum lazer ameliyati olsam duzelirmi bide bi tehlikesi varmi yardimci olursaniz sevinirim

Sibel
Sibel

Merhaba bende 6 yıl önce dünya göz hastahane sinde PRK yöntemi uygulandığı ama doktorum bana en fazla 0.50 derece yükselir dedi benim şimdi göz derecem 1.25 acaba neden bu kadar yükseldi dahada yukselirmi

deneme
deneme

genetiktir

Ibrahim
Ibrahim

Selam. Ewimin gozlerinde asigmatizm hastaligi bulunmaktadir. 20% oraninda gorme durumu var. Kendimiz Azerbaycanda oturuyoruz. Bizde ameliyyat bizar pahali qaliba( exzimer lazer, femtosecond). Aceba Turkuyede bu ameyillat bize tahmini kaca mal olur?

efsane eminli
efsane eminli

Salam, Hocam. Bir kez eksimer lazer olunan hasta ikinci kez ayni ameliyat ola bilmez mi?

Op.Dr.Mehmet Öner
Op.Dr.Mehmet Öner

Kornea kalınlığına ve yapılacak ölçümlere göre değerler uygunsa ameliyat yapılabilir.

hümeyra demet
hümeyra demet

merhaba koray bey erkek kardeşimin sağ gözünde %15 oranında görme durumu var göz sinirlerinde zayıflık olduğunu söylendi sizce ne olabilir ilerde askeri meslek düşünüyor bunun için ne yapmamız lazım ?

Aliosman korkmaz
Aliosman korkmaz

Merhaba bendede göz tembelliği var ve yüzde yüz göremiyorum bunu yüzde yüze çıkaracak bir tedavi çıktımı

Op.Dr.Mehmet Öner
Op.Dr.Mehmet Öner

Hiç bir tedavi için yüzde yüz denilemez fakat tedavi edilebilir.

Koray Sercan Kuru
Koray Sercan Kuru

İsa bey öncelikle teşekkürler cevapladığınız için.

Benim 3.5 derece miyobum var, artık değişmiyor hiç. Bunu en iyis istanbulda nerede lazer yaptırabilirim? Bir de benim için fiyat aralığı ne olabilir?

Arafat Acar
Arafat Acar

Mrb isa bey 4 yaşındayken gözüme bakır tel girdi yeşil renkli gözüm mavimsi bir renk oldu sol gözümü görmüyorum ameliyat yapmak istiyorum bana bilgi verirmisiniz
Tşk
Şimdi 16 yaşındayım

Harun İşçi
Harun İşçi

Hocam İyi Gunler. Bende 4.5 derecehipermetrop var. ayrica 0.50 astigmat. Sağ gozumde ise kayma ve goz tembelligi mevcut. Ayni zamanda kucukken sasilik ameliyati gecirdim. Ve son olarak genelde enjekte edilen agri kesicilerden kullandigimda gozlerim ciddi oranda sisiyor. Doktorlar alerji tarzi bir sey oldugunu soyluylrlar. Bunlar lazer tedavisine engel midir. Ayrica Ameliyat sonrasi risklerin (kontrast kaybi vs) geri donusu yokmudur yani onlari da baska tedavilerle halledebiliriyiz. Tesekkurler

volkan cakmak
volkan cakmak

İyi günler. Bende 1.25 ve 1.50 hipermetrop var. Pomem'e başvurdum ve miyopta 2 hipermetropta 1 sınırları var. Benim yakın ve uzak görmemde sıkıntı yok. ama gördüğünüz gibi sınırı geçiyor . Ben develet hastanesinde doktora gittim o da Muayene etti bütün harfleri okuyabiliyorum. Bende çizdirmek istediğimi söyledim. Fakat doktor bey de bana genel sağlık tarihini söylemen gerekli ona göre ameliyat yapalım dedi. 1 ay da iyileşmez gibisinden. Şimdi ben çizdirsem müalakat'a kadar 2 ay olsa iyileşir mi gözüm. Yani ameliyattan sonra makinede derece az çıkacak ama okuma panosunu ameliyat yüzünden okuyamam ve bulanık görme gibi sorun olur mu? Ameliyattan sonra ortalama… Devamı »

osman tahtalı
osman tahtalı

Merhaba doğuştan gelen sol gözümde kayıp var miş %10 kalmış farketmedim tedavisi varmı lazer le

Oğuzhan gömüç
Oğuzhan gömüç

Merhaba ben dünya göz hastanedinde wavefront tedavisi olmak istiyorum acaba fiyatlar ortalama nedir

derya şenyiğit
derya şenyiğit

merhaba. gözlük yerine lens kullansam acaba göz altında oluşan mor veya beyaz halkalar iyileşir mi?

derya şenyiğit
derya şenyiğit

merhaba. ben 24 yaşındayım ve 8. sınıftan beri gözlük kullanıyorum. göz altı çevresinde beyazlamalar meydana geldi. ve bu durum sinir ediyor beni. ne yapabilirim geçmesi için?

Mrb ben jandarma uzmanlık sınavından geçtim sağlık göz sorun oldu 1.75 ve 1.50 çıktı sorun olur mu ?

Mustafa adigzl
Mustafa adigzl

Ben dün ameliyat oldum kartal göz lazer ameliyati futbol oynuyorum ne zaman futbol oynayabilirim sağolun.

Mustafa adigzl
Mustafa adigzl

Hocam bide bulanıklik devam ediyor ne zaman düzelir.

Aylin Yılmaz
Aylin Yılmaz

iyi günler doktor bey.ben özel bir hastanede muayene oldum ve göz numaram 2 senedir durdu fakat ben 1 seneye yakın lens kullandım ve bana iyi gelmedi gözümde batma, sulanma ve yanma hissi oluyordu.Göz numaramın her ikisi de 4 miyop fakat lensten dolayı sağ gözümde 0,25 astigmatizm oluşmuş.Bu arada 19 yaşındayım.Sizce bu yaş ta ameliyat olmam uygun mu veya sonradan bir sorun çıkabilir mi?Şimdiden Teşekkürler...

Aylin Yılmaz
Aylin Yılmaz

Ameliyat oldum ve cok iyi gecti.Femto lasik yontem uygulandi ve suan gayet iyiyim yorumunuz icin cok tesekkurler hocam😊Bu arada doktorum; Opr.Dr.Gökhan ERBAKAN bütün arkadaslara tavsiye edebilirim😊
Herkese Gecmis Olsun...

Sevim Can
Sevim Can

Merabalar göz kuruluğu ve gece görüşünüz de bir problem yada rahatsizliginiz oldu mu acaba rica etsem bilgilendirir misiniz

harun güner
harun güner

hocam selamlar
özel bir hastanede göz muaynesi oldum . astigmatınız var dedi doktor. gözümde ve etrafında bazen gün boyu hafif bir acı ve yorgunluk oluyor gözlük kullanıyorum bilgisayar başınada özel sektörde çalışıyorum. gözümün bu durumu canımı ciddi bir şekilde sıkıyor. yardımcı olabilir misiniz ? yada öneriniz nedir.? hocam birde
ameliyat fiyatları nelerdir?
hayırlı günler

Merhaba hocam bende şaşılık var sol gözüm %5 görüyor sağ gözüm %yuz görüyor şaşılık lazerler oluyormuş oluyorsa da nerde olabilirim

özlem
özlem

ben 19 yasınyadım kucukken dustum ve bu sebebten dolayı goz kayması yasıyorum tembelıkle beraber amelıyat olmak ıstıyorum fakat gercekten duzelırmı merak edıyorum hafıf ıce dogru kaymam var kucukken cok kez doktor gıttım ve goz kapama tedevısı uygulandı sureklı gozluk kullandım duzelır gıbı oldu ama aynı bende bıttımdan gozlugde bıraktım doktora danıstım duzelır ama kaba taslak ıncelemeden soyledı bana ınternete okuduklarım kafamı karıstırdı luzfen geı donus yapın merak edıyorum ve fıyatı ne kadar

İzzet
İzzet

Selamünaleyküm hocam ben 20 gün önce doktora gittim bana istersn seni gözlüklerden kurtarabilirim dedi Benim problemim uzaktı Yakında bir problemim yoktu Bana dedi ki ister ameliyat ol �stersen alma daha sonra yakında da problemin başlayacak beni hem uzak Hem de yakın için artı katarakt ameliyatı da yaptı 20 gün olmasına rağmen yakını eskisi gibi göremiyorum ameliyattan önce yakını çok güzel görüyordum acaba bu sorun zamanla geçecek mi iyileşme süreci mi geçiriyorum hocam lütfen bana bir cevap verir misiniz Saygılarımla

İzzet
İzzet

Hocam muaneye gittim ama bir beklememi söyledi ve ben ışıkları da dağanık görüyorum sizce o zaman bir hafta dahamı bekleyip tekrar muaneye gideyim hocam saygılarımla

İzzet
İzzet

Hocam şimfiden sonramı 10 15 gün beklemem gerekir saygılarımla

İzzet
İzzet

Hocam tekrar merhaba iki ayı geçti ama yakını eskisi gibi göremiyorum doktora kontrole gittim bana öyle şey söyledi ki şaşırdım bana sen miyop olduğun için yakını çok iyi görüyordun normal insanlardan daha iyi görüyordun eski gözünü bekleme diye bana cevap verdi Şok Oldum bana ne önerirsiniz ne yapabilirim Saygılarımla teşekkür ederim

Erdem yakar
Erdem yakar

Goz tembeligim var ve goz numaralarım oldukcs yuksek lazer ameliyatla kurtulablilirmiyim

Kutlucan
Kutlucan

İsa Hocam meraba ,ben 2 sene önce retinada yırtık ve korneada yanık yüzünden hastanede yattım ama ameliyat olmadım,damla ile tedavi ettiler.Benimde lazer tedavisi olmamda bir sakınca var mıdır?

Gökmen türk
Gökmen türk

Merhaba isa bey sol 2.50 sağ 1.50 miyop astigmat gozlukten nefret ediyorum ve laser ameliyat olmak istiyorum yaş 40 sizce derecem ameliyata uygunmu

cemil
cemil

Öncelikle bu sayfayA girmemdeki sebep laser fiyatlari ile ilgili her şey yazdıgı için girdik ama hiç bir bilgi yok Allah için doğru başlıklar koysaniz

Mücahit Gümüş
Mücahit Gümüş

Bende ameliyat olmak istiyorum miyop ve astigmat var gözlerimde ankara maya göz hastanesinde ameliyat olmayı düşünüyorum lazer olanlar bana msj atıp bilgi verirlerse sevinirim

TC Batuhan Başar
TC Batuhan Başar

Merhaba ben 13 yaşındayım pmyo sınavlarına gircem 18 yaşında lazerle ameliyat olmak istiyorum acaba düzelirmi? biri 3 biri 2.75 lütfen cevaplayın

ALİ ZULFUKAR
ALİ ZULFUKAR

Merhaba.Ben yaklaşık 10 gün önce gözlerimi çizdirdim yani ameliyat oldum, göz numaram -5 di kontrollere gitdim herşey normal yolunda gitdiğini söylediler.fakat sağ gözüm sol gözümden daha net görüyor ve bu hiss beni rahatsız ediyor ,ve yeniden başka bir yerde konrole gitdim ve o doktorunda bana söylediği ''çok başarılı bir ameliyat geçirmişsin herşey yolunda '' dedi. göz numaramı kontrol etdiler kağıtda yazan rakamlara göre sol gözüm -1 sağ gözüm ise 0. sağalma sürecinde olduğumu söylediler veben bu durumun normal olduğunu düşünmüyorum , çünki iki gözümden amelyat olmama rağmen sadece sol gözüm bulanık görüuor ve bu durum artık 4-5 gündür böyle,hiçbir ilerleme… Devamı »

serdar simsek
serdar simsek

selaamu aleykum arkadaslar! laserin fiyati nekadar? benim gözlerim -6 ondan icin.

Esra Aktas
Esra Aktas

2.500 tl civarinda

Esma cengiz
Esma cengiz

Arkadasim tlf numarani verir misin bende ameliyat olmak istiyorum. Bi konuşalim seninle

süleyman karabulut
süleyman karabulut

0 553 74544 21 özelden ararmsnz amalyt hakkında bir iblgi vercem bende oclam bu hafta 🙂

Cansu
Cansu

Antalya dunya gozde ilasik 4000tl yarin olacam bakalim

hazal
hazal

merhaba, nasıl geçti ameliyatınız memnun kaldınız mı?

Ahmet Kaya
Ahmet Kaya

Merhaba Cansu Hanim bende antalyada düngagözde olmak istiyorum, tavsiye edebileceginiz Doktor varmi, kime ameliyat oldunuz, beni bilgilendirirseniz memnun olurum. simdiden tesekkürler

Dogan celik
Dogan celik

Merhaba, hocam ben 2010 yilinda dunya goz hastanesi etiler subesinde goz ameliyati oldum gozummde ileri derece astigmat ve miyop vardi ameliyat basariliydi fakat suan gozumde numaralanma var ve sag gozum netdeuse gormuyor. Tekrar dunya goz hastanesine gittim dogustan goz tembelligi oldugunu soylediler 2 3 yildir hayat zindan oldu cozumu yokmu hocam tesekkurler

Serkan Duman
Serkan Duman

İKİNCİ AMELİYAT OLANAĞI VAR MI YOKSA İMKANSIZ MI?

Özge Drn
Özge Drn

merhaba 15 yıldır tip 1 diyabetim 3 numara miyop um . diyabete bağlı herhangi bir göz komplikasyonum yok. lazerle tedavim mümkün mü acaba ?

Mustafa çevik
Mustafa çevik

Merhaba hocam. 12 gün önce prk oldum. İki gozumdede gölgeli yani çift görme var. Geçici bir durum mudur.tşk.

feyza
feyza

Şu 10 derece iki gözün toplamı mı? Ayrı ayrı her göz için 10 derece mi yoksa

Yasemin keske
Yasemin keske

Meraba miyopum ve lazer dusunuyorum. Gercekten iyi bir hastane var mi oneereceginiz. Yorumlar neden bu kadar kotu tam memnun olan yokmu lazerden.s

Nuri Yeşiltepeli
Nuri Yeşiltepeli

10 ağustos çarşamba günü lazer le ameliyat oldum uzağı bulanık görüyorum gece dahada görme kaybı oluyor . nezaman iyilesirim merak ediyorum

Ümit sun
Ümit sun

Merhaba hocam ben 19 yaşındayım suan sol gözümde astigmat var 6 dereceye kadar sağda bir sıkıntı yok ameliyat olursam hayatımı nasıl etkiler bilmiyordum 20 yıl sonra nasıl olur kimde bilemez peki siz garantisini veriyormu sunuz ilerde dahada kötü olmayacagina

halil ibrahim yaz
halil ibrahim yaz

arkadaşım benimde yaşım 18 sol gözüm 6 küsür ve ileri derce astigmat var ve ayrıyetten göz tembelliğim var. sağ gözümde hiçbir sıkıntım yok siz ameliyat oldunuz mu?

Muharrem kök
Muharrem kök

Hocam ben bundan 17 yıl önce lazer tedavisi oldum olduktan ilk on yıl boyunca gözlerim gayet iyi görüyordu ama şimdi görme kaybı oldukça yükseldi tekrar lazer olabilirmiyim.

Abdurrahman demir
Abdurrahman demir

Kardesim miyop mu astigmat mi yukseldi

Süleyman erarslan
Süleyman erarslan

Selamun aleyküm ,benim sorum lazer ameliyatlarının, retinayla bir bağlantısı, alakası varmı acaba, yani retina dekolmanı gibi bir sorun çıkartma ihtimali falan. Bu arada kendi numaram; sol;3,sağ;4 miyop, ve 3 numarada astigmat, kornea kalınlığım 526 uygunmudur acaba. Yani tedirgin olduğum nokta retina dekolmanı =körlük diyelim, bu ihtimal varmı yoksa, lazer sonrası gözlük yine bi şekilde kullanılır en azından oldum olmadı dersin devam edersin. Ama öbürünün geri dönüşü hiç yok küçük bi ihtimalde olsa. Şimdiden size teşekkür ederim.

Eyüp Yavuz
Eyüp Yavuz

Isa hocam merhaba, lazer tedavisini bende dusunuyorum fakat emin olamadim. 25 yasindayim goz derecelerim 1.75 ve 2.00 civarinda ikisi de, uzagi bulanik gorme sanirim astigmat sorunum var. Meslegimde bilgisayar muhendisiyim dogal olarak işim geregi surekli bilgisayar ekranina bakiyorum gun boyunca. Goz derecelerim cok yuksek olmasada sizin dusuncelerinizi de merak ettim ameliyat olmaya deger mi ?

Aysel
Aysel

İyi günler ben 2 sene sonra polislik sınavına girmek için lazer tedavisi düşünüyorum şuan 16 yaşındayım sağ gözüm 1.5 sol 1 bir zararı olur mu lütfen cevap

Bensu yorulmaz
Bensu yorulmaz

Merhaba oldunuz mu ? Bende polislik için düşünüyorum

Batur Alp Arslan
Batur Alp Arslan

Arkadaslar benim göz numaram biri 3 - 4 amiliyatla veya lazerle düzelir mi ?

HASAN KEKEÇ
HASAN KEKEÇ

Merhaba arkadaşlar ben kartal göz ameliyatı oldum 20 gün oldu herşey yolunda gitti görüşüm filan gayet netleşti herşey 4 4 lük gidiyordu bi sabah uyku sersemi gözümü kaşıdım ve 1 saat sızladı sonrası bulanık görmeye başladım koşa koşa doktora gitim durumu anlattım gözüme baktı doku zedelenmesi yok korkma düzelir zamanla dedi ama ben elham yaptım ikna olmadım korkuyorum kalıcı olur mu geri düzelir mi acil yazın epitel doku kazınarak yapıldı
Acil dönüş yapın ne olur

Erhan NEFE
Erhan NEFE

Merhaba hasan kardeşim öncelikle geçmiş olsun. peki şimdi nasıl oldun.

Cengiz
Cengiz

Isa bey, hazirladiginiz blog icin tesekkurler, uzun bir arastirmadan sonra (ozellikle sizin yazdiklarinizi okuyunca) daha sonra olusabilecek problemlerden dolayi bu operasyondan bir sure vaz gectim. Ancak lasik ve lasek disinda goz icine yerlestirilen lens hakkinda herhangi bir bilgiye ulasamadim, duydugum kadari ile kati ve silikon olan iki cesidi varmis ve kornea nin altina yerlestiriliyormus. sanirim bu sistem lasik ve lasek e gore daha etkin ve yeni bir sistem. Bu konuda herhangi bir duyumunuz var midir diye sormak istedim, tesekkurler...

Erkan
Erkan

Merhabalar hocam 2.06.2016 17:00 tarihinde ilasik lazer oldum gözlerim -2 derece civarlarında idi 7.gün olmasına rağmen sağ gözüm biraz daha net iken sol gözüm sağ göze nazaran yakın ve uzakta bulanık net değil dün kontrole gittiğimde astigmat oluşmuş şimdiki derecelerin bir önemi yok astigmat ise geçer 10 gün sonra tekrar gel ve bu süre boyuncada yine damlalara devam et dedi sizin düşünceniz nedir teşekkürler hayırlı ramazanlar.

Songül
Songül

Erkan Bey Merhaba, bende bu ay içinde ilasik lazer olmayı düşünüyorum. -2.5 derece gözlerim ve uygun olduğu söylendi, fakat ameliyat sonrası oluşabilecek endikasyonlardan tedirginim. 2 ay sonundaki deneyim ve düşünceleriniz nelerdir öğrenebilir miyim acaba? Şuan bulanıklık ya da hareli görme devam ediyor mu?

Erkan
Erkan

Merhabalar mesajınızı yeni gördüm kusura bakmayın sağ gözüm gayet iyi durumda lakin sol gözümde doktorun söylediğine göre 100 hastadan 1'inde görülen bi komplikasyon oluşmuş oda astigmat geçermi diye bekliyoruz ama muhtemelen sol göze tekrar bir operasyon yapacak doktor bulanıklık konusuna gelirsek ilasik'de 2.gün bayağı bir azalma oluyor 1 hafta içinde ise tamamen rahatlamış oluyor.

Fatma aldemir
Fatma aldemir

Erkan bey aynı şekilde bende miyopken astigmat oldum siz 2. Defa lazer oldunuz mu acaba düzeltmek için

Erkan
Erkan

Merhabalar, doktorum düzeltme için prk lazer uygulayacagını ama şuan düşük olduğunu biraz daha bekleyip tekrar lazer yapacagını söyledi. 2 Sene olmuş sabır kalmadı bakalım nereye kadar...

Fatma
Fatma

Numaranız kaç acaba erkan bey benim birisi 0,50 birisi 1 numara ayrıca 0,50de miyop var ben çok rahatsızım gözlük takıyorum rahat edemiyorum takmayıncada göremiyorum ben dünya gözde olmuştum doktorda hiç ilgilenmedi numara yok gözünde diye geçiştirdi hep beni bi çok yere gittim tekrar ameliyat için kimisi yapalım diyor kimisi olmaz diyor çok kararsız kaldım 1yıl oldu benimde

Fatma
Fatma

Erkan bey rica etsem vatsaptan ulaşabilirmisiniz müsait olduğunuz da 5558478512

su goz
su goz

merhaba benim sağ gözüm 8.25 sol gözüm 3 buçuk derece göz ameliyatı olabilirmiyim ilerde körlüğe gidermi yaşım daha 21

Fatih KÜÇÜKDEMİRCİ
Fatih KÜÇÜKDEMİRCİ

Merhaba,

Ben de dünya gözde muayene oldum. Yaklaşık 2 numara miyop olan gözlerim için sadece 2 tedavi uygun görünüyor. PRK Standard ve PRK Wavefront. İkisinde de yapılan işlem hemen hemen aynıymış ancak wavefront kartalgözü operasyon fiyatı 4000 TL iken standartın fiyatı 1500 TL.
Sizce aradaki farka değer mi? Wavefront yaptıranlar nasıl bir fark hissediyorlar görmelerinde?
Teşekkürler...

Fatih KÜÇÜKDEMİRCİ
Fatih KÜÇÜKDEMİRCİ

İsa bey merhaba,
2005 yılında 4.5 olan miyopken lazer oldum 3 4 yıl kadar öncesinden de tekrar gözlüğe başladım şuan 2 numaraya kadar bozuk gözlerim. Bugün 36 yaşındayım dünyagöz tekrar muayene oldum göz yapımın yeni bir lazere uygun olduğunu söylediler ama 40 yaşından sonrada hipermetrop bozukluğu başlarmış bu yüzden kararsız kaldım. Ayrıca gece görüşümde zayıflık hissediyorum şu an. Sorularım 1. sizce tekrar ameliyata değer mi? 2. Olacaksam eğer göz yapıma uygun olan PRK yöntemlerinden standart mı yoksa wavefront mu olmamı tavsiye edersiniz? aralarında 2300 TL fiyat farkı var. Çok teşekkürler

Tuğba uzun
Tuğba uzun

Meraba ben uzağı göremiyorum lens kullanıyordum batma yapınca gözlük kullanmaya başladım - 1.00 numara kullanıyorum tavsiyeniz nedir acaba lazer düşünüyorum olurmu acaba

Şeyda B.
Şeyda B.

Bence gözlük numaranız çok küçük ameliyat için. Riske değmez diye düşünüyorum

müzeyyen bozkurt
müzeyyen bozkurt

ben 2000 yılında 44 yaşinda dünya göz hastanesinde lazer yaptırdım. doktorum bozkurt şener bey 12 olan numaramı neredeyse 0 a indirdi. ancak şu an 60 yaşindayım göz numaram son birbuçuk yılda 2,5 numaraya çıktı. oysa ilerki yaşlarda kataraktan başka ilerleme olmayacağı söylenmişti. acaba neden numara 2,5 oldu. ilerde eski numaram olan 12 geri gelirmi. yeniden lazer yapılırmı ve lazer fiyatları ne kadar . bigi verirseniz memnun olurum. saygılarımla.

Ufuk camadan
Ufuk camadan

İsa hocam ben 18 yasındayım sağ gözümde şaşılık var bunun tedavisi varmı varsa fiyatı nedir yardımcı olurmusunuz?

Talat ÖZBEK
Talat ÖZBEK

İsa bey ben 1972 doğumluyum. 2002 yılında lasik ameliyatı oldum şikayetim uzağı görememe (miyop) ve gözlük numaram 7,5 tu . ameliyat sonrası bir sağ göz :0,75 sol göz ise: 0,50 kaldığını söylediler 2013 yılında göz doktoruna muayene olduğumda iki gözümde 1,75 olduğunu söylediler. 2015 yılının temmuz ayında ise muayene oldum ve iki gözümün 2,50 olduğu söylendi. Şunları cevaplarsanız sevinirim 1-Bu artış ne kadar daha devam edecek ? 2-İkinci defa lasik olma şansımız var mı? 3- bende 1,5 yıldır diyabet görülmeye başladı bunun gözlük derecenin artmasıyla bir etkisi var mı? cevaplarsanız çok sevinirim saygılar.

Okan SOYTAS
Okan SOYTAS

Merhabalar ben agir bir trafik kazasi gecirdim. Kazadan sonra 6 ay hastanede kaldim fakat sag gözümün yaklasik olarak sag yarisi görmüyor burda bir tek doktora göründüm ve bana büyük bir itina göstermedi ve bana tekrar komplet göremiyecegimi söyledi. Sizce tekrar görme sansim var mi? ne yapabilirim eger yardimci olursaniz cok sevinirim. Tessekkürler

Meryem Koç
Meryem Koç

merhaba nişanlım 22 yaşında bugün doktora gitti derece bozukluğu var lazer amaliyat olmak istiyordu uzmanlığa girecek fakat doktor bozukluk doğuştan olduğu için ben değil hiçbir doktor bişey yapamaz vazgeç demiş. Sizce ne yapmalıyız??

Hmşr Şermin
Hmşr Şermin

merhaba hocam suan sizin yazilarinizi okudumda daha cok korkmaya basladim.
ben 6 senedir miyopum. Aslinda daha kucuk yasta basladi. Suan 18 yasindayim . Goz numaram -4.0 . Bi karar aldim cizdirecem dedim ama anlasilan pek guvenilir degil. peki hocam gozde ucan ufak bocek gormek nasil? Ben cogu zaman goruyorum. Bu baska bir haastaligin belirtisimi yardimci olursaniz sevinirim