ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

YENİ TÜRK DİLİ

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • KORKMAZ, Zeynep (1974), Cumhuriyet Döneminde Türk Dili, Ankara: DTCF Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (1995), Türk Dili Üzerine Araştırmalar, İkinci Cilt, Ankara: TDK Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (1994), Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara: TDK Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (1994), Güney-Batı Anadolu Ağızları (Ses Bilgisi: Fonetik), Ankara: DTCF Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (1963), Nevşehir Yöresi ve Ağızları, Ankara: DTCF Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (1997), Atatürk ve Türk Dili 2: Atatürk Devri Yazarlarının Türk Dili Hakkındaki Görüşleri (Gazetelerden Seçmeler), Ankara: TDK Yayınları.
 • KORKMAZ, Zeynep (1994), Bartın ve Yöresi Ağızları, Ankara: TDK Yayınları.
 • KORNFILT, Jaklin (1997), Turkish, Londra: Routledge.
 • KORNFILT, Jaklin (1997), Turkish Descriptive Grammars, Londra: Routledge.
 • KÜLTÜRAL, Zuhal (2009), Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi , İstanbul: Simurg Yayınları.
 • KURTOĞLU, Fatma Süreyya (1995), Türkiye TÜrkçesinde Ünlemler ve Fonksiyonları, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • LESSING, Ferdinan D. (2003), Moğolca - Türkçe Sözlük Cilt: 1 - 2 TK, Çeviren: Günay KARAAĞAÇ, Ankara: TDK Yayınları.
 • LEVEND, Agah Sırrı (1973), Dil Üstüne, Ankara: TDK Yayınları.
 • LEVEND, Agah Sırrı (1972), Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • MOLLOVA, Mefkure Riza (2003), Doğu Rodop Türk Ağızlarının Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • MUALLİM NACİ (1987), Lûgat-i Naci, Hazırlayan: Faruk Kadri TİMURTAŞ, İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • MUSTAFAYEV, E. M. E. - V. G. ŞÇERBİNİN (1989), Rusça-Türkçe Sözlük, İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • MUTLU, İrfan (1999), A Turkish Phonetic Course, İstanbul: Laçin Yayınları.
 • NEMETH, Julius (1976), Hungaro-Turcica Studies in Honour of Julius Nemeth, Budapeşte: Lorand Eötvös University.
 • NİŞANYAN, Sevan (2007), Sözlerin soyağacı Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü, İstanbul: Adam Yayınları.
 • OĞUZKAN, A. Ferhan (1974), Eğitim Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖKSÜZ, Yusuf Ziya (1995), Türkçenin Sadeleşme Tarihi - Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi, Ankara: TDK Yayınları.
 • OLCAY, Selahattin - Ahmet Bican ERCİLASUN-Ensar ASLAN (1976), Arpaçay Köylerinden Derlemeler, Ankara: TDK Yayınları.
 • OLCAY, Selahattin (1966), Erzurum Ağzı, Ankara.
 • OLGUN, İ. - C. DRAHŞAN (1966), Farsça-Türkçe Sözlük, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • OLGUN, Yusuf (1996), Türk Dili Kompozisyon, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • ÖNER, Sakin (1976), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, İstanbul.
 • ÖNGÖR, Sami (1980), Coğrafya Terimleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZÇELİK, Sadettin (1997), Urfa Merkez Ağzı (İnceleme, Metinler, Sözlük), Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZDEMİR, Emin (1980), Dil Devrimimiz, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZEK, Fatih (2016), Kemaliye Ağzı, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • ÖZEL, Sevgi (0), Türkiye Türkçesinde Sözcük Türetme ve Birleştirme, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZEL, Sevgi (0), Sözcük Türleri II, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZERDİM, Sami Nabi (1981), Açıklamalı Söylev Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZKAN, Fatma (1997), Osmaniye Tatar Ağzı, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZKAN, Mustafa - Veysi SEVİNÇLİ (2009), Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, İstanbul: Akademik Kitaplar.
 • ÖZÖN, Mustafa Nihat (1962), Türkçe Yabancı Kelimeler Sözlüğü, İstanbul: Inkılap Kitabevi.
 • ÖZTEK, Zafer (1992), Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZTÜRK, Deniz (2008), Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış - Deyimleşmiş Birleşik Fiiller, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZTÜRK, Deniz (2008), Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış-Deyimleşmiş Birleşik Filer, Ankara: TDK Yayınları.
 • ÖZTÜRK, Deniz (2008), Türkiye Türkçesinde Anlamca Kaynaşmış-Deyimleşmiş Birleşik Filer , Ankara: TDK Yayınları.
 • PAÇACIOĞLU, Burhan (1994), Türk Dili ve Kompozisyon, Sivas.
 • POPPE, Nicholas Jr. (1971), Studies of Turkic Loan Words in Russian, Wiesbaden: Otto Harrasowitz.
 • PÜSKÜLLÜOĞLU, Ali (1975), Öz Türkçe Sözlük, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • REFAHİ ALEMDARİ, Firuz (2015), ََİran Azeri Türkce Dialektologiyasının fonologiyasına giriş, Tahran: Firuzan.
 • SADULLAH, Midhat (2004), Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri, Hazırlayan: Tuncer GÜLENSOY-Mustafa FİDAN, Ankara: TDK Yayınları.
 • SAĞIR, Mukim (1995), Erzincan Yöresi ve Ağızları (İnceleme-Metin-Sözlükler), Ankara: TDK Yayınları.
 • SAKAOĞLU, Saim (2012), Konya Ağzı Üzerine Araştırmalar, Konya: Kömen Yayınları.
 • ŞANBEY, Cemil Ziya - Yaşar ÖNEN (1993), Almanca - Türkçe Sözlük Cilt 1 A - N, Ankara: TDK Yayınları.
 • ŞANBEY, Cemil Ziya - Yaşar ÖNEN (1993), Almanca - Türkçe Sözlük Cilt 2 O - Z, Ankara: TDK Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.