ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

YENİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ÇELİK, Yakup (2002), Sait Faik ve İnsan, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • CENAB ŞAHABEDDİN (2002), Afak-ı Irak Kızıldeniz'den Bağdat'a Hatıralar, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • CENAB ŞAHABEDDİN (2001), Evrâk-I Leyâl, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ÇETİN, Nurullah (2007), Roman Çözümleme Yöntemi, Ankara: Öncü Kitap.
 • ÇETİŞLİ, İsmail (2004), Memduh Şevket Esendal, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇETİŞLİ, İsmail (1999), Memduh Şevket Esendal İnsan ve Eser, Isparta: Kardenel Kitabevi.
 • ÇETİŞLİ, İsmail (1998), Cahit Külebi ve Şiiri, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇETİŞLİ, İsmail (2008), Edebiyat Sanatı ve Bilimi, İstanbul: Akçağ Yayınları.
 • ÇETİŞLİ, İsmail (2008), Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇETİŞLİ, İsmail (2000), Halit Ziya Uşaklıgil, İstanbul: Şule Yayınları.
 • ÇETİŞLİ, İsmail (2006), Metin Tahlillerine Giriş 1/Şiir, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇETİŞLİ, İsmail (2004), Metin Tahlillerine Giriş 2/Hikaye-Roman-Tiyatro, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇETİŞLİ, İsmail (1991), Memduh Şevket Esendal, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ÇIKLA, Selçuk (2004), Roman ve Gerçeklik Bağlamında Kültür Değişmeleri ve Servet-i Fünun Romanı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÇIKLA, Selçuk (2009), Hüseyin Sîret ve Leyâl-i Girîzân, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları.
 • ÇONOĞLU, Saim (2007), Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Ölüm, İstanbul: Akçağ Yayınları.
 • DAŞCIOĞLU, Yılmaz (2006), Dar Vakitlerde Geniş Zamanlar, İSTANBUL: 3F Yayınları.
 • DAŞÇIOĞLU, Yılmaz (2008), Kader Hep Erken Zaman Hep Geç, İSTANBUL: 3F Yayınları.
 • DAŞÇIOĞLU, Yılmaz (1996), Abdülhak Hamit Tarhan, İstanbul: Şule Yayınevi.
 • DEMİR, Yavuz (1995), İlk Dönem Hikâyelerinde Anlatıcılar Tipoljisi (1871-1890), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DEMİRYÜREK, Meral (2007), Bir İstanbul Bilgesi: Sermet Muhtar Alus (1887-1952), İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • DEMİRYÜREK, Meral (2007), Kıbrıs Türk Basın Tarihinden: İrşad Dergisi, İstanbul: Deniz Plaza Yayınları.
 • DEMİRYÜREK, Meral (2010), Larnaka Mektubu, İstanbul: Akademik Kitaplar.
 • DEMİRYÜREK, Meral (2012), Yıldızdan Kopmuş Bir Şule, İstanbul: Akademik Kitaplar.
 • DEMİRYÜREK, Meral (2016), Roman İncelemesinin Teorik Temelleri ve Uygulamaları: Orhan Hançerlioğlu, Hikâyeden Öte Romandan Beri, İstanbul: Akademik Kitaplar.
 • DİLEK, S. - Yalçın ÇELİK (2005), Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DOĞAN, Abide - İsmail ÇETİŞLİ-Alim GÜR-Cengiz KARATAŞ-Şenol DEMİR (2008), II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DOĞAN, Abide (2004), Tarihi Roman ve Tarihi Romanlarda Kadın Sultanlar, Ankara: Yargı Yayınları.
 • DOĞAN, Abide (1995), Cahit Uçuk (Hayatı-Sanatı-Eserleri), Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • DOĞAN, Abide (1993), Güzide Sabri Aygün, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • DOĞAN, Abide (1989), Aka Gündüz, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • EMİROĞLU, Öztürk (2007), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğu, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • EMİROĞLU, Öztürk (2003), Türkiye'de Edebiyat Toplulukları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Emiroğlu, Özturk (2001), Hisar'da Kultur Sanat Konusmalari, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci (2002), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci - Zeynep KERMAN (2007), Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Başbaşa, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci - Mehmet KAPLAN-Necati BİRİNCİ-Zeynep KERMAN (1992), Atatürk Devri Fikir Hayatı I-II Cilt, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci - İsmail PARLATIR-M. Orhan OKAY-Zeynep KERMAN (1996), Güzel Yazılar Dizisi II. Hikayeler I, Ankara: TDK Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci - İsmail PARLATIR-M. Orhan OKAY-Zeynep KERMAN (1996), Güzel Yazılar Dizisi IV. Kısa Oyunlar, Ankara: TDK Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci - İsmail PARLATIR-M. Orhan OKAY-Zeynep KERMAN (1996), Güzel Yazılar Dizisi V. Hikayeler II, Ankara: TDK Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci - Zeynep KERMAN-Selim İLERİ (1998), Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız, İstanbul: Oğlak Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci - Zeynep KERMAN (2000), Mehmet Kaplan Hayatı ve Eserleri, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci - Zeynep KERMAN (1988), Mehmet Kaplan'dan Seçmeler I, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci - Zeynep KERMAN (1988), Mehmet Kaplan'dan Seçmeler II, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci (1995), Halide Edip Adıvar'ın Eserlerinde Doğu ve batı Meselesi, İstanbul: MEB Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci (2008), Türkçede Shakespeare, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci (2006), Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923), İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci (2002), Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 7 Macera-yı Aşk, Nesteren, Zeynep, Hakan, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci (2000), Araştırmalar ve Belgeler, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • ENGİNÜN, İnci (2001), Bir Sığınak Olarak Kitap ve Edebiyat, İstanbul: Dergah Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.