ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

YENİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • ÖZCAN, Tarık (2005), Şair ve Sözün Mahşeri Oktay Rıfat, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ÖZCAN, Tarık (2003), Şiirin Kıyısında Bir Ömür-Nurullah Ataç, Elazığ: Fırat Üniversitesi D.E.Ö ve A.M.M Yayınları.
 • ÖZCAN, Recai (2012), Türk Romanında Aşk 1872-1900, İstanbul: Kitabevi.
 • ÖZGÜL, Kayahan (2012), XIX. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i Şuara, İstanbul: Kurgan Edebiyat.
 • ÖZMEN, Kemal (2016), Modern Türk Şiirinde Fransız Etkileri, İstanbul: Sel Yayınları.
 • PARLATIR, İsmail (2004), Tevfik Fikret, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • PARLATIR, İsmail (2000), Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları, Ankara: TDK Yayınları.
 • PARLATIR, İsmail - Nurullah ÇETİN (2004), Tevfik Fikret Bütün Şiirleri, Ankara: TDK Yayınları.
 • POLAT, Nazım Hikmet (2005), Rübab Mecmuası ve II. Meşrutiyet Dönemi Türk Kültür, Edebiyat Hayatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • POLAT, Nazım Hikmet (2013), Tanzimat Sonrası Türk Kültür Hayatından Yansımalar, Ankara: Kurgan Edebiyat.
 • SAFİ, İhsan (2006), Altın Suyuna Batırılmış Bir Hayat: Abdülhak Hamit Tarhan, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • SAZYEK, Hakan (2008), Abdülhak Şinasi Hisar'ın Romanlarında Özel Yabancılaşma, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • SAZYEK, Hakan (2006), Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • SAZYEK, Esra - Hasan SAZYEK (2008), Yeni Türk Edebiyatında Önsözler: Bir 19. Yüzyıl Seçkisi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ŞEN, Cafer (2008), Şahabeddin Süleyman'ın Tiyatroları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ŞEN, Cafer (2010), Türk Romanında Felsefi Açılımlar, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ŞENGÜL, Abdullah (2007), Taşradan Şiire Tutunmak: Nedret Gürcan, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • ŞEYH GALİB (1992), Hüsn ü Aşk, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • SINAR ÇILGIN, Alev (2007), Aka Gündüz'ün Romanlarında Kadın, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • SINAR ÇILGIN, Alev (2003), Türk Roman ve Hikayesinde İkinci Dünya Savaşı, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • SOLMAZ, Süleyman (2012), Şairin Dünyası, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • SÖYLEMEZ, Orhan (2005), Türk Dünyası Edebiyatları: Roman I, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TANPINAR, Ahmet Hamdi (2008), Ahmet Hamdi Tanpınar - Bütün Şiirleri, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • TANPINAR, Ahmet Hamdi (1992), Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • TANPINAR, Ahmet Hamdi (1995), Mahur Beste, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • TANSEL, Fevziye Abdullah (2005), Hususi Mektuplarına Göre Namık Kemal ve Abdülhak Hamid, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TANSEL, Fevziye Abdullah (1969), Mehmed Emin Yurdakul'un Eserleri-1 Şiirler, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • TARHAN, Abdülhak Hamid (1998), Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 1. Sabr u Sebat / İçli Kız / Liberte / Yadigar-ı Harb, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • TARHAN, Abdülhak Hamid (1998), Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 2. Cünun-ı Aşk / Yabancı Dostlar, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • TARHAN, Abdülhak Hamid (1998), Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 3, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • TARHAN, Abdülhak Hamid (2002), Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 5 Tarık, İbn Musa, Tezer, Nazife, Abdullahü's-Sagir, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • TARHAN, Abdülhak Hamid (2002), Abdülhak Hamid Tarhan Tiyatroları 6 Kanbur, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • TARHAN, Abdülhak Hamid (1994), Abdülhak Hamid'in Hatıraları, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • TARHAN, Abdülhak Hamid (1995), Abdülhak Hamid'in Mektupları Cilt 1, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • TARHAN, Abdülhak Hamid (1995), Abdülhak Hamid'in Mektupları Cilt 2, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • TARIM, Rahim (2000), Mehmet Rauf Hayatı ve Hikayeleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TAŞÇIOĞLU, Yılmaz (2006), Dar Vakitlerde Geniş Zamanlar Behçet Necatigil'in Şiirleri, İstanbul: 3F Yayınevi.
 • TİMURTAŞ, Faruk Kadri (2006), Mehmet Akif ve Cemiyetimiz, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TOKER, Şevket (2007), Süleyman Paşa-Zade Sami Bey/Külliyat-ı Asar ve İhtisasat, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • TONGA, Necati (2005), Hikâyeciliğimizdeki Zenginlik: Mustafa Kutlu ve Yoksulluk İçimizde, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TOPÇU, Nurettin (1997), Ahlak Nizamı Bütün Eserleri 3, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • TOPÇU, Nurettin (1998), Mehmet Akif Bütün Eserleri 10, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • TUNCER, Hüseyin (1995), Arayışlar Devri Türk Edebiyatı I. Tanzimat Edebiyatı, İzmir: Akademi Kitabevi.
 • TURAL, Sadık K. - Zeynep KERMAN-M. Kayahan ÖZGÜL (1997), Hikâyeciliğimizin 100.Yılında Yüz Örnek, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • TÜRK, Hikmet Sami (2006), Şair ve Öğretmen Kimliğiyle Behçet Necatigil, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (2008), Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜRK DİL KURUMU (1999), Genç Kalemler Dergisi (1910 - 1912), Ankara: TDK Yayınları.
 • TÜZER, İbrahim - 0 (2008), İsmet Özel Şiire Damıtılmış Hayat, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • UÇMAN, Abdullah - Ahmet Bican ERCİLASUN-İnci ENGİNÜN-İsmail PARLATIR-Nurullah ÇETİN-Zeynep KERMAN (2006), Tanzimat Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • UĞURCAN, Sema (2007), 20 Yılın Ardından Mehmet Kaplan, İstanbul: Dergah Yayınları.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.