ANA MENÜ
ALANLAR

Toplam Eser Sayısı: 2639

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Sıralama Ölçütü:  Sıralama Şekli:  Kayıt Adedi:   Yazıcıdan Çıktı Al ››

Künye Bilgileri

Detaylar
 • DEDE ÖMER RUŞENÎ (1990), Neynâme: Tenkidli Basım, Hazırlayan: Mustafa UZUN, İstanbul.
 • DEMİR, Yavuz (2002), İlk Dönem Türk Hikayelerinde Anlatıcılar Tipolojisi, İstanbul: Dergah Yayınları.
 • DEMİR, Mehmet Suat (2000), Erzurumlu İbrahim Hakkı (ks): Tertî-bu'l-ulûm, Erzurum.
 • DEMİR, Mehmet Suat (2000), İbrahim Hakkı'nın Dîvân-ı Kebîr'den Yaptığı Tercümeler, Erzurum.
 • DEMİR, Mehmet Suat (2004), Erzurum-Hasankaleli İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Risâleleri, Erzurum: İbrahim Hakkı Hazretleri Cami Külliyesi Kültür Derneği Yayınları.
 • DEMİR, Mehmet Suat (2004), Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Astronomiye Dair Risâleleri, Erzurum.
 • DEMİR, Necati (2002), Dânişmend-nâme: Tenkidli Metin, Türkiye Türkçesine Aktarılış, Dil Özellikleri, Sözlük, Tıpkıbasım, Cambridge, MA.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü.
 • DEMİR, Mehmet Suat (2005), Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. Sefîne-i Nûh'da Bulunan Türkçe Şiirler, Basılmamıştır.
 • DEMİR, Mehmet Suat (2004), Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. İnsân-ı Kâmil, Basılmamıştır.
 • DEMİR, Mehmet Suat (2002), Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Dîvân-ı Kebîr'den Yaptığı Tercümeler, Basılmamıştır.
 • DEMİR, Recep (2016), Divan Şiirinde Renkler, Ankara: Grafiker Yayınları.
 • DEMİREL, Hamide (1991), The Poet Fuzûli: His Works, Study of His Turkish, Persian and Arabics Divans , Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • DENİZ, Sabahat (2005), Tecellî ve Dîvânı, İstanbul: Veli.
 • DERDİYOK, İ. Çetin (1998), Cemâlî: Miftâhü'l-ferec: inceleme-Tenkidli Metin, Adana: Türkoloji Araştırmaları.
 • DERDİYOK, İ. Çetin (1998), Hikâye-i Cabir: İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, Adana: Türkoloji Araştırmaları.
 • DERDİYOK, İ. Çetin (1994), Cemâlî Hayatı, Eserleri ve Dîvânı: İnceleme, Tenkidli Metin, Tıpkıbasım, Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü.
 • DERVİŞ, Suat (1998), Hepimiz Birbirimizin Örneğiyiz, Hazırlayan: Zehra TOSKA, İstanbul: Oğlak Yayınları.
 • DERVİŞ, Suat (1996), Kara Kitap, Hazırlayan: Zehra TOSKA, İstanbul: Oğlak Yayınları.
 • DERVİŞ, Suat (1997), Aksaray'da Bir Perihan, Hazırlayan: Zehra TOSKA, İstanbul: Oğlak Yayınları.
 • DERVİŞ AVNÎ (2000), Güfte ve Mecmuası: Konya Büyükşehir Belediyesi A. Râsih İzzet Koyunoğlu Şehir Müzesi ve Kütüphanesi No: 14695, Hazırlayan: Mustafa ÇIPAN, Konya: Konya Valiliği Kültür Müdürlüğü Yayınları.
 • DERVİŞ HAYÂLÎ (2003), Ravzatü'l-envâr, Hazırlayan: M Fatih KÖKSAL, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • DERVİŞ ŞEMSEDDİN (1998), Kuşların Münazarası: Deh Murg, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
 • DERVİŞ ŞEMSÎ (1997), Deh Murg: İnceleme-Tenkidli Metin ve Tıpkıbasım, Hazırlayan: İ. Güven KAYA, Cambridge, MA.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü.
 • DEVELİ, Hayati (2000), Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, İstanbul: Bilimevi Yayınları.
 • DİLÇİN, Cem (2000), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara: TDK Yayınları.
 • DİLÇİN, Dehri (1946), Şeyyad Hamza, Yusuf ve Zeliha, İstanbul: Klişecilik ve Matbaacılık.
 • DİLÇİN, Cem (2001), Fuzulî Divanı Üzerine Notlar=Studies on Fuzulî's Divan, Cambridge, MA.: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü.
 • DİRİÖZ, Meserret (1994), Eserlerine Göre Nâbî, İstanbul: Fey Vakfı Yayınları.
 • Diyarbakırlı Ahmedî (2005), Yûsûf u Züleyhâ (İnceleme, Metin, Dizin-Sözlük), Hazırlayan: İdris Kadıoğlu, Malatya: Öz Serhat Yayıncılık.
 • DOĞAN, Ahmet (2002), Kuddusi Divanı - Tenkitli Metin, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DOĞAN, Muhammet Nur (1997), Lâle Devi Şairi Şeyhülislâm Es'ad ve Divanı, Ankara: MEB Yayınları.
 • DOĞAN, Ahmet (2005), Açıklamalı ve Örnekli Aruz Bilgisi, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DOĞAN, Ahmet (2002), Salih Baba (Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Şiirleri), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DOĞAN, Abdurrahman (2001), Kütahyalı Sunullah Gaybi: Hayatı, Fikirleri, Eserleri, İstanbul.
 • DOĞAN, Ahmet (1995), Müştak Baba: Hayatı ve Edebî Şahsiyeti, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • DOĞAN, Muhammet Nur (1997), Lâle Devrinde Yetişen İki Kardeş Şair Şehülislâm İshak Efendi ve Şeyhülislâm Es'ad Efendi Divanlarından Seçmeler, İstanbul: Enderun Kitabevi.
 • DOĞAN, Muhammet Nur (2000), Bâkî, İstanbul: Şule Yayınları.
 • DOĞAN, Muhammet Nur (1997), Şeyhülislâm Es'ad Efendi ve Dîvânı, İstanbul: MEB Yayınları.
 • DOĞAN, Muhammet Nur (1997), Fuzûlî'nin Poetikası, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • DOĞAN, Muhammet Nur (1998), Fuzûlî: Hayatı, Sanatı, Eserleri, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • DOĞAN, Muhammet Nur (2004), Eski Şiirin Bahçesinde, İstanbul: Alternatif Yayınları.
 • DOĞAN, Muhammet Nur (2004), Fatih Divanı ve Şerhi: Metin, Nesre Çeviri ve Şerh, İstanbul: Eminönü Belediyesi Yayınları.
 • DÖRTBUDAK, Mehmet Veysi (2003), Kıratoğlu Emin Dîvânı, İzmir: Akademi Kitabevi.
 • DÖRTBUDAK, Mehmed Veysi (2006), Uluslararası Mevlânâ Mesnevi Mevlevihâneler Sempozyumu (19-21 Aralık 2005) Manisa, Manisa: MAKSAD Yayınları.
 • DÖRTBUDAK, Mehmed Veysî (2007), Mevlânâ Mesnevi ve Mevlevihâneler Sempozyumu (30 Eylül-01 Ekim 2006) Manisa, İstanbul: MAKSAD Yayınları.
 • DÖRTBUDAK, Medmed Veysî (2009), Manisalı Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî Sempozyumu 26 Nisan 2008 Bildiriler, Hazırlayan: Gürol PEHLİVAN, Manisa: Yiğitbaş Vakfı Yayınları.
 • DURMUŞ, Tuba Işınsu (2009), Tutsan Elini Ben Fakirin: Osmanlı Edebiyatında Hamilik Geleneği, İstanbul: Doğan Kitapçılık.
 • DURU, Necip Fazıl (2000), Mevleviyâne: Şiir Güldestesi, İstanbul: Yedi Gece Yayınları.
 • DUYMAZ, Recep (1999), Muhayyelat Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: Arma Yayınları.
 • DÜZGÜN, Dilaver (2011), Dertli Divanı - Karşılaştırmalı Metin, Erzurum: Fenomen Yayıncılık.

 • Sayfa No:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


  Aranacak Sözcük: Tarama Kısmı: Alan:


  Hazirlayan: Isa SARI - www.isa-sari.com - Bibliyografyaya eser eklemek icin Eser Ekleme Formu.